[PATCH] README: Add Finnish translation.

Lauri Kenttä lauri.kentta at gmail.com
Tue Jan 4 10:03:21 CST 2011


---
 documentation/README.fi | 172 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 files changed, 172 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 documentation/README.fi

diff --git a/documentation/README.fi b/documentation/README.fi
new file mode 100644
index 0000000..fa9c9cd
--- /dev/null
+++ b/documentation/README.fi
@@ -0,0 +1,172 @@
+1. JOHDANTO
+
+Wine on ohjelma, jonka avulla Windows-ohjelmia (mukaan luettuna DOS-,
+Windows 3.x, Win32 ja Win64 -ohjelmat) voi ajaa Unix-järjestelmissä.
+Wine koostuu ohjelmanlataajasta, joka lataa ja käynnistää Windowsin
+ohjelmatiedostoja, sekä kirjastosta nimeltä Winelib, joka toteuttaa
+Windowsin API-kutsuja niiden Unix- ja X11-vastineiden avulla. Kirjaston
+avulla voidaan myös kääntää Windows-koodia natiiveiksi Unix-ohjelmiksi.
+
+Wine on vapaa ohjelma, ja se on julkaistu GNU LGPL:n alaisena; lisätietoja
+lisenssistä on englanniksi tiedostossa LICENSE.
+
+2. PIKAOPAS
+
+Kun Wine käännetään lähdekoodeistaan, on suositeltavaa käyttää Winen omaa
+asennusohjelmaa, joka ajetaan seuraavalla komennolla Winen lähdekoodin
+juurihakemistosta:
+
+./tools/wineinstall
+
+Ohjelmat ajetaan komennolla "wine ohjelma". Lisätietoja sekä apua ongelmien
+ratkaisemiseen on jäljempänä tässä tiedostossa, Winen man-sivuilla sekä
+ennen kaikkea Internetissä osoitteessa http://www.winehq.org/.
+
+
+3. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET
+
+Winen kääntämiseen tarvitaan jokin seuraavista:
+
+ Linuxin versio 2.0.36 tai uudempi
+ FreeBSD 6.3 tai uudempi
+ Solaris x86 9 tai uudempi
+ NetBSD-current
+ Mac OS X 10.4 tai uudempi
+
+Wine vaatii kerneliltä tuen säikeille. Tämän takia toistaiseksi vain yllä
+mainittuja käyttöjärjestelmiä tuetaan; tulevaisuudessa saatetaan lisätä tuki
+muillekin käyttöjärjestelmille, joissa on tarvittava tuki säikeille.
+
+Tietoa Linuxille:
+ Vaikka Linux 2.2.x:n pitäisi yhä toimia ja Linux 2.0.x saattaa toimia
+ (varhaisissa 2.0.x-versioissa oli säikeisiin liittyviä ongelmia),
+ on parasta käyttää ajantasaista versiota kuten 2.4.x tai 2.6.x.
+
+Tietoa FreeBSD:lle:
+ Pääsääntöisesti Wine ei toimi vanhemmilla versioilla kuin 6.3 tai 7.0.
+ FreeBSD 6.3 on mahdollista päivittää niin, että se tukee Wineä; osoitteessa
+ http://wiki.freebsd.org/Wine kerrotaan tästä lisää.
+
+Tietoa Solarikselle:
+ Wine täytyy luultavasti kääntää GNU-työkaluilla (gcc, gas jne.).
+ Varoitus: vaikka gas olisi asennettu, ei ole varmaa, että gcc käyttää sitä;
+ voi olla tarpeen joko kääntää gcc uudestaan tai luoda symboliset linkit
+ ohjelmista "cc", "as" ja "ld" vastaaviin GNU-työkaluihin.
+
+Tietoa NetBSD:lle:
+ USER_LDT, SYSVSHM, SYSVSEM ja SYSVMSG täytyy aktivoida kernelistä.
+
+Tietoa Mac OS X:lle:
+ Winen onnistuneeseen kääntämiseen x86:lla tarvitaan Xcode 2.4 tai uudempi.
+
+
+Tuetut tiedostojärjestelmät:
+ Wine toimii useimmilla tiedostojärjestelmillä, mutta Samban kanssa on
+ ilmoitettu ilmenevän ongelmia. Myöskään NTFS ei tue kaikkia ominaisuuksia,
+ joita jotkin ohjelmat vaativat. Linuxin tyypillisten tiedostojärjestelmien
+ (ext3 ym.) käyttö on suositeltavaa.
+
+Perusvaatimukset:
+ Koneella täytyy olla X11:n kehitystiedostot (Debianissa xlib6g-dev,
+ Red Hatissa XFree86-devel).
+
+ Luonnollisesti myös make (yleensä GNU make) on tarpeen.
+
+ Lisäksi tarvitaan flex 2.5.33 tai uudempi sekä bison.
+
+Valinnaisia tukikirjastoja:
+ configure-skripti näyttää varoituksia, kun valinnaisia kirjastoja puuttuu.
+ Osoitteessa http://wiki.winehq.org/Recommended_Packages on tietoa, mitkä
+ paketit ovat hyödyksi.
+
+ 64-bittisissä järjestelmissä täytyy olla kirjastojen 32-bittiset versiot
+ 32-bittistä Wineä varten. Sivulla http://wiki.winehq.org/WineOn64bit
+ kerrotaan tästä lisää. Sivulla http://wiki.winehq.org/Wine64 kerrotaan
+ 64-bittisen Winen kääntämisestä (erikseen tai 32-bittisen version kanssa).
+
+4. KÄÄNTÄMINEN
+
+Aiemmin mainitun wineinstall-skriptin sijaan Winen voi kääntää myös
+seuraavilla komennoilla:
+
+./configure
+make
+
+Tämä kääntää ohjelman "wine" sekä lukuisia tukikirjastoja ja -ohjelmia.
+Ohjelma "wine" lataa ja käynnistää Windows-ohjelmia.
+Kirjastoa "libwine" ("Winelib") voidaan käyttää Windows-lähdekoodin
+kääntämiseen Unixissa.
+
+Komento './configure --help' näyttää asetuksia ja valintoja, joita
+käännösprosessiin voi lisätä.
+
+5. ASENNUS
+
+Kun Wine on käännetty, komento "make install" asentaa Winen sekä sen man-sivut
+ja joitakin muita hyödyllisiä tiedostoja.
+
+Ennen asennusta pitää muistaa poistaa aiemmat Winen versiot. Poistamista
+voi yrittää komennolla "dpkg -r wine", "rpm -e wine" tai "make uninstall".
+
+Kun Wine on asennettu, voidaan ajaa asetusohjelma "winecfg". Sivustolla
+http://www.winehq.org/ kohdassa Support on englanninkielisiä lisäohjeita.
+
+
+6. OHJELMIEN AJAMINEN
+
+Winelle voi antaa joko ohjelmatiedoston koko polun tai pelkän nimen.
+
+Esimerkiksi Notepad eli Muistio voitaisiin ajaa näin:
+
+    wine notepad        (ohjelma yritetään löytää Winen
+    wine notepad.exe      rekisterissä luetelluista paikoista)
+
+    wine c:\\windows\\notepad.exe (kokonainen DOS-polku)
+
+    wine ~/.wine/drive_c/windows/notepad.exe (kokonainen Unix-polku)
+
+    wine notepad.exe readme.txt (ajetaan ohjelma parametrin kanssa)
+
+Wine ei ole täydellinen, joten on mahdollista, että jotkin ohjelmat kaatuvat.
+Siinä tapauksessa komentoriville tulostuu virheloki, joka on syytä liittää
+mukaan, jos raportoi virheestä.
+
+
+7. LISÄTIETOJA
+
+WWW:	Winestä on paljon tietoa WineHQ:ssa, http://www.winehq.org/.
+	Oppaita, ohjelmatietokanta sekä Bugzilla vikojen listaamiseen.
+	Täältä kannattaa yleensä aloittaa.
+
+Kysymyksiä:
+	Sivulle http://www.winehq.org/FAQ on koottu kysymyksiä ja vastauksia.
+
+Wiki:	Wine Wiki on osoitteessa http://wiki.winehq.org/.
+
+Postituslistat:
+	Winen käyttäjille ja kehittäjille on joitakin postituslistoja,
+	sivulla http://www.winehq.org/forums kerrotaan niistä lisää.
+
+Virheet:
+	Ilmoita virheistä Winen Bugzillaan, http://bugs.winehq.org/.
+	Katso kuitenkin ensin Bugzilla-tietokannasta, onko samasta asiasta
+	ilmoitettu jo aiemmin.
+
+IRC:	Online-apua voi saada kanavalta #WineHQ palvelimella irc.freenode.net.
+
+Git:	Winen tämänhetkinen kehitysversio on jaossa Git-järjestelmän kautta.
+	Sivulla http://www.winehq.org/git kerrotaan tästä lisää.
+
+
+Jos lisäät jotain tai korjaat jonkin virheen, lähetä toki muutoksesi
+(mieluiten komennon git-format-patch avulla) listalle wine-patches at winehq.org,
+jotta se voidaan lisätä Winen seuraavaan versioon.
+
+--
+Alkuperäisen version tekstistä on kirjoittanut
+Alexandre Julliard
+julliard at winehq.org
+
+Suomeksi kääntänyt
+Lauri Kenttä
+lauri.kentta at gmail.com
-- 
1.7.3.4
More information about the wine-patches mailing list