documentation.template: Add Polish translation

Łukasz Wojniłowicz lukasz.wojnilowicz at gmail.com
Fri Jun 3 06:58:12 CDT 2011


---
 templates/pl/documentation.template |  85 +++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 files changed, 85 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 templates/pl/documentation.template

diff --git a/templates/pl/documentation.template b/templates/pl/documentation.template
new file mode 100644
index 0000000..728d186
--- /dev/null
+++ b/templates/pl/documentation.template
@@ -0,0 +1,85 @@
+<!--TITLE:[Dokumentacja]-->
+<!--BLURB:[Dokumentacja]-->
+
+<h1 class="title">Dokumentacja</h1>
+
+ <h2>Przewodniki</h2>
+ <ul>
+  <li>
+   <a href="{$root}/docs/wineusr-guide/index">Przewodnik użytkownika Wine</a><br>
+   Jak skonfigurować i używać Wine do uruchamiania aplikacji Windowsowych.<br>
+   <span class=small>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>format:</b>
+   <a href="{$root}/docs/wineusr-guide/index">Online</a> |
+   <a href="http://ftp.winehq.org/pub/wine/docs/en/wineusr-guide.html">HTML</a> |
+   <a href="http://ftp.winehq.org/pub/wine/docs/en/wineusr-guide.pdf">PDF</a> |
+   <a href="http://ftp.winehq.org/pub/wine/docs/en/wineusr-guide.ps">PostScript</a>
+   </span>
+  </li><br>
+
+  <li>
+   <a href="{$root}/docs/winelib-guide/index">Przewodnik użytkownika Winelib</a><br>
+   Jak używać Wine do portowania aplikacji Windowsowych na Linuksa.<br>
+   <span class=small>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>format:</b>
+   <a href="{$root}/docs/winelib-guide/index">Online</a> |
+   <a href="http://ftp.winehq.org/pub/wine/docs/en/winelib-guide.html">HTML</a> |
+   <a href="http://ftp.winehq.org/pub/wine/docs/en/winelib-guide.pdf">PDF</a> |
+   <a href="http://ftp.winehq.org/pub/wine/docs/en/winelib-guide.ps">PostScript</a>
+   </span>
+  </li><br>
+   
+  <li>
+   <a href="{$root}/docs/winedev-guide/index">Przewodnik programisty Wine</a><br>
+   Jak hakować Wine.<br>
+   <span class=small>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>format:</b>
+   <a href="{$root}/docs/winedev-guide/index">Online</a> |
+   <a href="http://ftp.winehq.org/pub/wine/docs/en/winedev-guide.html">HTML</a> |
+   <a href="http://ftp.winehq.org/pub/wine/docs/en/winedev-guide.pdf">PDF</a> |
+   <a href="http://ftp.winehq.org/pub/wine/docs/en/winedev-guide.ps">PostScript</a>
+   </span>
+  </li><br>
+
+  <li>
+   <a href="{$root}/howto">Jak pomóc w procesie uruchamiania aplikacji
+   pod Wine</a><br>
+   Krótki przewodnik dla tych, którzy chcą nam pomóc w umożliwianiu uruchamiania aplikacji.<br>
+  </li><br>
+
+  <li>
+   <a href="{$root}/developer-cheatsheet">Pierwsze kroki w programowaniu
+   Wine</a><br>
+   Wypłyń na głęboką wodę w programowaniu i debugowaniu Wine. <br>
+  </li>
+
+ </ul>
+
+ <h2>Instrukcje obsługi</h2>
+ <ul>
+   <li><a href="{$root}/docs/wine">instrukcja obsługi wine</a>
+   <br>Opcje wiersza poleceń dla pliku wykonywalnego wine.</li><br>
+
+   <li><a href="{$root}/docs/wineserver">instrukcja obsługi wineserver</a>
+   <br>Opcje wiersza poleceń dla pliku wykonywalnego wineserver.</li><br>
+
+   <li><a href="{$root}/docs/winebuild">instrukcja obsługi winebuild</a>
+   <br>Opcje wiersza poleceń dla pliku wykonywalnego winebuild.</li><br>
+
+   <li><a href="{$root}/docs/winedump">instrukcja obsługi winedump</a>
+   <br>Opcje wiersza poleceń dla pliku wykonywalnego winedump.</li><br>
+
+   <li><a href="{$root}/docs/winemaker">instrukcja obsługi winemaker</a>
+   <br>Opcje wiersza poleceń dla skryptu winemaker.</li><br>
+
+   <li><a href="{$root}/docs/widl">instrukcja obsługi widl</a>
+   <br>Opcje wiersza poleceń dla kompilatora IDL.</li><br>
+
+   <li><a href="{$root}/docs/wmc">instrukcja obsługi wmc</a>
+   <br>Opcje wiersza poleceń dla kompilatora wiadomości.</li><br>
+
+   <li><a href="{$root}/docs/wrc">instrukcja obsługi wrc</a>
+   <br>Opcje wiersza poleceń dla kompilatora zasobów.</li><br>
+
+   <li><a href="{$root}/docs/winegcc">instrukcja obsługi winegcc</a>
+   <br>Opcje wiersza poleceń dla kompilatora winegcc.</li><br>
+ </ul>
+
+<p>&nbsp;</p>
-- 
1.7.5.2
More information about the wine-patches mailing list