Polish translation for release 1.3.2 and 1.3.15

Łukasz Wojniłowicz lukasz.wojnilowicz at gmail.com
Sun Mar 6 03:42:13 CST 2011


---
 news/pl/2010090301.xml |  15 +++++++++++++++
 news/pl/2011030401.xml |  16 ++++++++++++++++
 2 files changed, 31 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 news/pl/2010090301.xml
 create mode 100644 news/pl/2011030401.xml

diff --git a/news/pl/2010090301.xml b/news/pl/2010090301.xml
new file mode 100644
index 0000000..8fe0ed4
--- /dev/null
+++ b/news/pl/2010090301.xml
@@ -0,0 +1,15 @@
+<news>
+<date>Wrzesień 3, 2010</date>
+<title>Wydano Wine 1.3.2</title>
+<body>
+<p> Wydanie rozwojowe Wine 1.3.2 jest już dostępne.</p>
+<p> <a href="{$root}/announce/1.3.2">Co nowego</a> w tym wydaniu:
+<ul>
+ <li>Aktualizacja silnika Gecko, teraz zawiera również wersję 64-bitową.</li>
+ <li>Nowa implementacja konsoli na terminalach Uniksowych.</li>
+ <li>Wiele nowych funkcji w bibliotekach uruchomieniowych dll napisanych w C.</li>
+ <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
+</ul></p>
+<p><p>Źródło jest <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.3.2.tar.bz2">już dostępne</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkrótce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+</p></body></news>
diff --git a/news/pl/2011030401.xml b/news/pl/2011030401.xml
new file mode 100644
index 0000000..eb9bc7a
--- /dev/null
+++ b/news/pl/2011030401.xml
@@ -0,0 +1,16 @@
+<news>
+<date>Marzec 4, 2011</date>
+<title>Wydano Wine 1.3.15</title>
+<body>
+<p> Wydanie rozwojowe Wine 1.3.15 jest już dostępne.</p>
+<p> <a href="{$root}/announce/1.3.15">Co nowego</a> w tym wydaniu:
+<ul>
+ <li>Wsparcie dla zmiany haseł sieciowych.</li>
+ <li>Wsparcie dla mechanizmu refleksji w kompilatorze cieniowania.</li>
+ <li>Testy już nie uwzględniają zachowania Win9x.</li>
+ <li>Kilka ulepszeń w MSHTML i MSXML.</li>
+ <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
+</ul></p>
+<p><p>Źródło jest <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.3.15.tar.bz2">już dostępne</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkrótce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+</p></body></news>
-- 
1.7.4
More information about the wine-patches mailing list