msxml3: Make element_get_dt() static and move it around to avoid a forward declaration.

Francois Gouget fgouget at free.fr
Wed Mar 16 02:30:26 CDT 2011


---
 dlls/msxml3/element.c    |  92 +++++++++++++++++++++---------------------
 dlls/msxml3/msxml_private.h |  1 -
 2 files changed, 46 insertions(+), 47 deletions(-)

diff --git a/dlls/msxml3/element.c b/dlls/msxml3/element.c
index 18a2577..61afb2d 100644
--- a/dlls/msxml3/element.c
+++ b/dlls/msxml3/element.c
@@ -671,6 +671,52 @@ static inline HRESULT VARIANT_from_DT(XDR_DT dt, xmlChar* str, VARIANT* v)
   return hr;
 }
 
+static XDR_DT element_get_dt(xmlNodePtr node)
+{
+  XDR_DT dt = DT_INVALID;
+
+  TRACE("(%p)\n", node);
+  if(node->type != XML_ELEMENT_NODE)
+  {
+    FIXME("invalid element node\n");
+    return dt;
+  }
+
+  if (node->ns && xmlStrEqual(node->ns->href, DT_nsURI))
+  {
+    dt = str_to_dt(node->name, -1);
+  }
+  else
+  {
+    xmlChar* pVal = xmlGetNsProp(node, BAD_CAST "dt", DT_nsURI);
+    if (pVal)
+    {
+      dt = str_to_dt(pVal, -1);
+      xmlFree(pVal);
+    }
+    else if (node->doc)
+    {
+      IXMLDOMDocument3* doc = (IXMLDOMDocument3*)create_domdoc((xmlNodePtr)node->doc);
+      if (doc)
+      {
+        VARIANT v;
+        VariantInit(&v);
+
+        if (IXMLDOMDocument3_get_schemas(doc, &v) == S_OK &&
+          V_VT(&v) == VT_DISPATCH)
+        {
+          dt = SchemaCache_get_node_dt((IXMLDOMSchemaCollection2*)V_DISPATCH(&v), node);
+        }
+        VariantClear(&v);
+        IXMLDOMDocument3_Release(doc);
+      }
+    }
+  }
+
+  TRACE("=> dt:%s\n", dt_to_str(dt));
+  return dt;
+}
+
 static HRESULT WINAPI domelem_get_nodeTypedValue(
   IXMLDOMElement *iface,
   VARIANT* var1)
@@ -730,52 +776,6 @@ static HRESULT WINAPI domelem_put_nodeTypedValue(
   return hr;
 }
 
-XDR_DT element_get_dt(xmlNodePtr node)
-{
-  XDR_DT dt = DT_INVALID;
-
-  TRACE("(%p)\n", node);
-  if(node->type != XML_ELEMENT_NODE)
-  {
-    FIXME("invalid element node\n");
-    return dt;
-  }
-
-  if (node->ns && xmlStrEqual(node->ns->href, DT_nsURI))
-  {
-    dt = str_to_dt(node->name, -1);
-  }
-  else
-  {
-    xmlChar* pVal = xmlGetNsProp(node, BAD_CAST "dt", DT_nsURI);
-    if (pVal)
-    {
-      dt = str_to_dt(pVal, -1);
-      xmlFree(pVal);
-    }
-    else if (node->doc)
-    {
-      IXMLDOMDocument3* doc = (IXMLDOMDocument3*)create_domdoc((xmlNodePtr)node->doc);
-      if (doc)
-      {
-        VARIANT v;
-        VariantInit(&v);
-
-        if (IXMLDOMDocument3_get_schemas(doc, &v) == S_OK &&
-          V_VT(&v) == VT_DISPATCH)
-        {
-          dt = SchemaCache_get_node_dt((IXMLDOMSchemaCollection2*)V_DISPATCH(&v), node);
-        }
-        VariantClear(&v);
-        IXMLDOMDocument3_Release(doc);
-      }
-    }
-  }
-
-  TRACE("=> dt:%s\n", dt_to_str(dt));
-  return dt;
-}
-
 static HRESULT WINAPI domelem_get_dataType(
   IXMLDOMElement *iface,
   VARIANT* typename)
diff --git a/dlls/msxml3/msxml_private.h b/dlls/msxml3/msxml_private.h
index 756d8c1..5fb113a 100644
--- a/dlls/msxml3/msxml_private.h
+++ b/dlls/msxml3/msxml_private.h
@@ -317,7 +317,6 @@ extern XDR_DT str_to_dt(xmlChar const* str, int len /* calculated if -1 */);
 extern XDR_DT bstr_to_dt(OLECHAR const* bstr, int len /* calculated if -1 */);
 extern xmlChar const* dt_to_str(XDR_DT dt);
 extern OLECHAR const* dt_to_bstr(XDR_DT dt);
-extern XDR_DT element_get_dt(xmlNodePtr node);
 extern HRESULT dt_validate(XDR_DT dt, xmlChar const* content);
 
 extern BSTR EnsureCorrectEOL(BSTR);
-- 
1.7.2.3
More information about the wine-patches mailing list