Polish translation for release 1.3.1 and 1.3.16

Łukasz Wojniłowicz lukasz.wojnilowicz at gmail.com
Fri Mar 18 14:47:07 CDT 2011


---
 news/pl/2010122401.xml |    2 +-
 1 files changed, 1 insertions(+), 1 deletions(-)

diff --git a/news/pl/2010122401.xml b/news/pl/2010122401.xml
index 5326421..df0499d 100644
--- a/news/pl/2010122401.xml
+++ b/news/pl/2010122401.xml
@@ -1,6 +1,6 @@
 <news>
 <date>Grudzień 24, 2010</date>
-<title>Wydano Wine 1.3.10/title>
+<title>Wydano Wine 1.3.10</title>
 <body>
 <p> Wydanie rozwojowe Wine 1.3.10 jest już dostępne.</p>
 <p> <a href="{$root}/announce/1.3.10">Co nowego</a> w tym wydaniu:
-- 
1.7.4
More information about the wine-patches mailing list