po: Update Polish translation.

Łukasz Wojniłowicz lukasz.wojnilowicz at gmail.com
Fri Mar 18 15:02:50 CDT 2011


---
 po/pl.po |   45 +++++++++++++++++++--------------------------
 1 files changed, 19 insertions(+), 26 deletions(-)

diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 011eddc..67d0ffa 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -5,7 +5,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Wine\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.winehq.org\n"
 "POT-Creation-Date: N/A\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-03-17 18:00+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-03-18 19:00+0100\n"
 "Last-Translator: Łukasz Wojniłowicz\n"
 "Language-Team: none\n"
 "Language: Polish\n"
@@ -625,7 +625,7 @@ msgstr "Identyfikator klucza podmiotu"
 
 #: crypt32.rc:36
 msgid "CRL Reason Code"
-msgstr "CRL Reason Code"
+msgstr "Kod przyczyny listy CRL"
 
 #: crypt32.rc:37
 msgid "CRL Distribution Points"
@@ -1285,7 +1285,7 @@ msgstr "Nazwa RDN"
 
 #: crypt32.rc:210
 msgid "CRL Reason="
-msgstr "CRL Reason="
+msgstr "Przyczyna CRL="
 
 #: crypt32.rc:211
 msgid "CRL Issuer"
@@ -1357,7 +1357,7 @@ msgstr "Szyfrowanie danych"
 
 #: crypt32.rc:228
 msgid "Key Agreement"
-msgstr "Key Agreement"
+msgstr "Uzgadnianie klucza"
 
 #: crypt32.rc:229
 msgid "Certificate Signing"
@@ -1405,7 +1405,7 @@ msgstr "S/MIME CA"
 
 #: crypt32.rc:240
 msgid "Signature CA"
-msgstr "Podpis CA"
+msgstr "Urząd certyfikacji podpisu"
 
 #: cryptdlg.rc:27
 msgid "Certificate Policy"
@@ -1576,7 +1576,7 @@ msgstr "Klucz publiczny"
 
 #: cryptui.rc:58
 msgid "%s (%d bits)"
-msgstr "%s (%d bits)"
+msgstr "%s (%d bitów)"
 
 #: cryptui.rc:59
 msgid "SHA1 hash"
@@ -6848,8 +6848,7 @@ msgstr "Niezdefiniowany błąd zewnętrzny."
 
 #: winmm.rc:30
 msgid "A device ID has been used that is out of range for your system."
-msgstr ""
-"Użyto identyfikatora urządzenia, który jest poza zakresem tego systemu."
+msgstr "Użyto identyfikatora urządzenia, który jest poza zakresem tego systemu."
 
 #: winmm.rc:31
 msgid "The driver was not enabled."
@@ -6996,8 +6995,7 @@ msgstr ""
 
 #: winmm.rc:60
 msgid "The specified device is not open or is not recognized by MCI."
-msgstr ""
-"Podane urządzenie nie jest otwarte lub nie jest rozpoznawane przez MCI."
+msgstr "Podane urządzenie nie jest otwarte lub nie jest rozpoznawane przez MCI."
 
 #: winmm.rc:61
 msgid ""
@@ -7081,8 +7079,7 @@ msgstr "Sterownik urządzenia nie jest gotowy."
 
 #: winmm.rc:74
 msgid "A problem occurred in initializing MCI. Try restarting Windows."
-msgstr ""
-"Wystąpił problem podczas inicjowania MCI. Spróbuj uruchomić ponownie Windowsa"
+msgstr "Wystąpił problem podczas inicjowania MCI. Spróbuj uruchomić ponownie Windowsa"
 
 #: winmm.rc:75
 msgid ""
@@ -7094,8 +7091,7 @@ msgstr ""
 
 #: winmm.rc:76
 msgid "Cannot use 'all' as the device name with the specified command."
-msgstr ""
-"W określonym poleceniu nie można użyć parametru „all” jako nazwy urządzenia."
+msgstr "W określonym poleceniu nie można użyć parametru „all” jako nazwy urządzenia."
 
 #: winmm.rc:77
 msgid ""
@@ -7107,8 +7103,7 @@ msgstr ""
 
 #: winmm.rc:78
 msgid "Cannot determine the device type from the given filename extension."
-msgstr ""
-"Nie można ustalić typu urządzenia na podstawie podanego rozszerzenia pliku."
+msgstr "Nie można ustalić typu urządzenia na podstawie podanego rozszerzenia pliku."
 
 #: winmm.rc:79
 msgid "The specified parameter is out of range for the specified command."
@@ -7243,7 +7238,8 @@ msgstr ""
 #: winmm.rc:100
 msgid ""
 "Cannot specify extra characters after a string enclosed in quotation marks."
-msgstr "Nie można określać dodatkowych znaków po ciągu ujętym w cudzysłowy."
+msgstr ""
+"Nie można określać dodatkowych znaków po ciągu ujętym w cudzysłowy."
 
 #: winmm.rc:101
 msgid ""
@@ -9307,7 +9303,8 @@ msgstr "Zawiera polecenia dla dostępu do często używanych klawiszy"
 #: regedit.rc:140
 msgid ""
 "Contains commands for displaying help and information about registry editor"
-msgstr "Zawiera polecenia wyświetlające informacje o programie"
+msgstr ""
+"Zawiera polecenia wyświetlające informacje o programie"
 
 #: regedit.rc:141
 msgid "Contains commands for creating new keys or values"
@@ -9395,8 +9392,7 @@ msgstr "Znajduje ciąg tekstowy w kluczu, wartości lub danych"
 
 #: regedit.rc:176
 msgid "Finds next occurrence of text specified in previous search"
-msgstr ""
-"Znajduje następne wystąpienie tekstu określonego przy poprzednim szukaniu"
+msgstr "Znajduje następne wystąpienie tekstu określonego przy poprzednim szukaniu"
 
 #: regedit.rc:146
 msgid "Modifies the value's data"
@@ -9615,8 +9611,7 @@ msgstr "Błąd: Argumenty /im i /pid wykluczają się wzajemnie.\n"
 
 #: taskkill.rc:33
 msgid "Close message sent to top-level windows of process with PID %u.\n"
-msgstr ""
-"Polecenie zamykające zostało wysłane do najwyższego okna procesu z PID %u.\n"
+msgstr "Polecenie zamykające zostało wysłane do najwyższego okna procesu z PID %u.\n"
 
 #: taskkill.rc:34
 msgid ""
@@ -9819,8 +9814,7 @@ msgstr "Ukrywa Menedżera zadań, gdy jest on zminimalizowany"
 
 #: taskmgr.rc:193
 msgid "Force Task Manager to update now, regardless of Update Speed setting"
-msgstr ""
-"Wymuś, odświeżenie listy teraz, niezależnie od Częstotliwości odświeżania"
+msgstr "Wymuś, odświeżenie listy teraz, niezależnie od Częstotliwości odświeżania"
 
 #: taskmgr.rc:194
 msgid "Displays tasks by using large icons"
@@ -9888,8 +9882,7 @@ msgstr "Kończy pracę aplikacji Menedżer zadań"
 
 #: taskmgr.rc:216
 msgid "Shows 16-bit tasks under the associated ntvdm.exe"
-msgstr ""
-"Pokazuje 16-bitowe zadania systemu Windows skojarzone z plikiem ntvdm.exe"
+msgstr "Pokazuje 16-bitowe zadania systemu Windows skojarzone z plikiem ntvdm.exe"
 
 #: taskmgr.rc:217
 msgid "Select which columns will be visible on the Process page"
-- 
1.7.4
More information about the wine-patches mailing list