Polish translation for release 1.3.1 and 1.3.16

Łukasz Wojniłowicz lukasz.wojnilowicz at gmail.com
Sat Mar 19 02:14:15 CDT 2011


---
 news/pl/2010082001.xml |  18 ++++++++++++++++++
 news/pl/2011031801.xml |  19 +++++++++++++++++++
 2 files changed, 37 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 news/pl/2010082001.xml
 create mode 100644 news/pl/2011031801.xml

diff --git a/news/pl/2010082001.xml b/news/pl/2010082001.xml
new file mode 100644
index 0000000..b915fdf
--- /dev/null
+++ b/news/pl/2010082001.xml
@@ -0,0 +1,18 @@
+<news>
+<date>Sierpień 20, 2010</date>
+<title>Wydano Wine 1.3.1</title>
+<body>
+<p> Wydanie rozwojowe Wine 1.3.1 jest już dostępne.</p>
+<p> <a href="{$root}/announce/1.3.1">Co nowego</a> w tym wydaniu:
+<ul>
+ <li>Wsparcie dla przeciągnij i upuść pomiędzy X11 i OLE.</li>
+ <li>Nowe wbudowane narzędzie o nazwie ipconfig.exe.</li>
+ <li>Wsparcie dla ulubionych we wbudowanym Internet Explorer.</li>
+ <li>Początki powłoki panelu w Explorerze.</li>
+ <li>Kilka porządków w kodzie DirectDraw.</li>
+ <li>Ulepszenia w panelu kalendarza.</li>
+ <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
+</ul></p>
+<p><p>Źródło jest <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.3.1.tar.bz2">już dostępne</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkrótce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+</p></body></news>
diff --git a/news/pl/2011031801.xml b/news/pl/2011031801.xml
new file mode 100644
index 0000000..81756da
--- /dev/null
+++ b/news/pl/2011031801.xml
@@ -0,0 +1,19 @@
+<news>
+<date>Marzec 18, 2011</date>
+<title>Wydano Wine 1.3.16</title>
+<body>
+<p> Wydanie rozwojowe Wine 1.3.16 jest już dostępne.</p>
+<p> <a href="{$root}/announce/1.3.16">Co nowego</a> w tym wydaniu:
+<ul>
+ <li>Nowa wersja silnika Gecko, bazująca na Firefox 4.</li>
+ <li>Lepsze wspracie dla informacji debugera Dwarf.</li>
+ <li>Ulepszona obsługa animowanych kursorów.</li>
+ <li>GnuTLS już nie jest wymagany na Mac OS X.</li>
+ <li>Ulepszenia w infrastrukturze sterownika GDI.</li>
+ <li>Kilka poprawek MSI dla instalatorów .NET.</li>
+ <li>Kilka ulepszeń w GdiPlus.</li>
+ <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
+</ul></p>
+<p><p>Źródło jest <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.3.16.tar.bz2">już dostępne</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkrótce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+</p></body></news>
-- 
1.7.4
More information about the wine-patches mailing list