po: Update Slovenian translation.

Andrej Znidarsic andrej.znidarsic at gmail.com
Wed May 4 10:35:01 CDT 2011


---
 po/sl.po | 5931 +++++++++++++++++++++++++++++---------------------------------
 1 files changed, 2798 insertions(+), 3133 deletions(-)

diff --git a/po/sl.po b/po/sl.po
index 7be43d6..ba367da 100644
--- a/po/sl.po
+++ b/po/sl.po
@@ -1,17 +1,24 @@
 # Slovenian translations for Wine
+# 
+# Andrej Žnidaršič <andrej.znidarsic at gmail.com>, 2011.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Wine\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.winehq.org\n"
 "POT-Creation-Date: N/A\n"
-"PO-Revision-Date: N/A\n"
-"Last-Translator: Automatically generated\n"
-"Language-Team: none\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-03-21 16:09+0100\n"
+"Last-Translator: Andrej Žnidaršič <andrej.znidarsic at gmail.com>\n"
+"Language-Team: Slovenian <>\n"
 "Language: Slovenian\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: utf-8\n"
+"X-Poedit-Language: Slovenian\n"
+"X-Poedit-Country: SLOVENIA\n"
+"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
+"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
+"%100==4 ? 3 : 0);\n"
 
 #: appwiz.rc:28
 msgid "Add/Remove Programs"
@@ -25,28 +32,23 @@ msgstr ""
 "Omogoča namestitev novih programov oziroma odstranitev programov z vašega "
 "računalnika."
 
-#: appwiz.rc:30 taskmgr.rc:262 winecfg.rc:38
-#, fuzzy
+#: appwiz.rc:30 taskmgr.rc:263 winecfg.rc:38
 msgid "Applications"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# sl.po (Wine) #-#-#-#-#\n"
-"Aplikacije\n"
-"#-#-#-#-# sl.po (Wine) #-#-#-#-#\n"
-"Programi"
+msgstr "Programi"
 
 #: appwiz.rc:32
 msgid ""
 "Unable to execute the uninstaller, '%s'. Do you want to remove the uninstall "
 "entry for this program from the registry?"
 msgstr ""
-"Napaka pri zaganjanju odstranitvenega programa '%s'. Ali želite izbrisati "
+"Napaka med zaganjanjem odstranitvenega programa '%s'. Ali želite izbrisati "
 "odstranitveni vnos za ta program iz registra?"
 
 #: appwiz.rc:33
 msgid "Not specified"
 msgstr "Ni navedeno"
 
-#: appwiz.rc:35 shell32.rc:129 shell32.rc:238 regedit.rc:122 winefile.rc:112
+#: appwiz.rc:35 shell32.rc:129 shell32.rc:238 regedit.rc:124
 msgid "Name"
 msgstr "Ime"
 
@@ -60,48 +62,47 @@ msgstr "Različica"
 
 #: appwiz.rc:38
 msgid "Installation programs"
-msgstr "Instalacijski programi"
+msgstr "Namestitveni programi"
 
 #: appwiz.rc:39
 msgid "Programs (*.exe)"
 msgstr "Programi (*.exe)"
 
-#: appwiz.rc:40 avifil32.rc:30 cryptui.rc:80 shell32.rc:183 notepad.rc:75
-#: oleview.rc:101 progman.rc:79 regedit.rc:195 winhlp32.rc:87
+#: appwiz.rc:40 avifil32.rc:30 cryptui.rc:80 shell32.rc:183 notepad.rc:78
 msgid "All files (*.*)"
 msgstr "Vse datoteke (*.*)"
 
 #: appwiz.rc:42
-#, fuzzy
-msgid "&Remove"
-msgstr "&Odstrani ..."
+msgid "&Remove..."
+msgstr "Odst&rani ..."
 
 #: appwiz.rc:43
-#, fuzzy
-msgid "&Modify/Remove"
-msgstr "&Modify/Remove ..."
+msgid "&Modify/Remove..."
+msgstr "&Spremeni/odstrani ..."
 
 #: appwiz.rc:48
 msgid "Downloading..."
-msgstr "Nalagam ..."
+msgstr "Prejemanje ..."
 
 #: appwiz.rc:49
 msgid "Installing..."
-msgstr "Nameščam ..."
+msgstr "Nameščanje ..."
 
 #: appwiz.rc:50
 msgid ""
 "Unexpected checksum of downloaded file. Aborting installation of corrupted "
 "file."
 msgstr ""
+"Nepričakovana nadzorna vsota prejete datoteke. Preklic namestitve pokvarjene "
+"datoteke."
 
 #: avifil32.rc:27
 msgid "Waveform: %s"
-msgstr "Waveform: %s"
+msgstr "Valovna oblika: %s"
 
 #: avifil32.rc:28
 msgid "Waveform"
-msgstr "Waveform"
+msgstr "Valovna oblika"
 
 #: avifil32.rc:29
 msgid "All multimedia files"
@@ -113,7 +114,7 @@ msgstr "video"
 
 #: avifil32.rc:32
 msgid "audio"
-msgstr "avdio"
+msgstr "zvok"
 
 #: avifil32.rc:33
 msgid "%s %s #%d"
@@ -121,7 +122,7 @@ msgstr "%s %s #%d"
 
 #: avifil32.rc:34
 msgid "Wine AVI-default-filehandler"
-msgstr "Wine privzeti-upravljalec-AVI-datotek"
+msgstr "Wine privzeti-upravljalnik-AVI-datotek"
 
 #: avifil32.rc:35
 msgid "uncompressed"
@@ -129,15 +130,13 @@ msgstr "nestisnjeno"
 
 #: browseui.rc:25
 msgid "Cancelling..."
-msgstr "Preklicujem ..."
+msgstr "Preklicevanje ..."
 
 #: comctl32.rc:39
 msgid "Separator"
-msgstr "Ločilo"
+msgstr "Ločnica"
 
-#: comctl32.rc:44 progman.rc:78
-#, fuzzy
-msgctxt "hotkey"
+#: comctl32.rc:44 crypt32.rc:198 progman.rc:83 winecfg.rc:76
 msgid "None"
 msgstr "Brez"
 
@@ -151,7 +150,7 @@ msgstr "Danes:"
 
 #: comctl32.rc:34
 msgid "Go to today"
-msgstr "Pojdi na danes"
+msgstr "Pojdi na današnji dan"
 
 #: comdlg32.rc:29
 msgid "&About FolderPicker Test"
@@ -173,20 +172,15 @@ msgstr "Priljubljene"
 msgid "System Path"
 msgstr "Sistemska pot"
 
-#: comdlg32.rc:34 shell32.rc:141 shell32.rc:195 winecfg.rc:122 winefile.rc:103
+#: comdlg32.rc:34 shell32.rc:141 shell32.rc:195 winecfg.rc:122
 msgid "Desktop"
 msgstr "Namizje"
 
-#: comdlg32.rc:35 winhlp32.rc:46 winhlp32.rc:67
-#, fuzzy
+#: comdlg32.rc:35 winhlp32.rc:52 winhlp32.rc:75
 msgid "Fonts"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# sl.po (Wine) #-#-#-#-#\n"
-"Pisava\n"
-"#-#-#-#-# sl.po (Wine) #-#-#-#-#\n"
-"Pisave"
+msgstr "Pisave"
 
-#: comdlg32.rc:36 shell32.rc:142 regedit.rc:200
+#: comdlg32.rc:36 shell32.rc:142 regedit.rc:206
 msgid "My Computer"
 msgstr "Moj računalnik"
 
@@ -196,7 +190,7 @@ msgstr "Sistemske mape"
 
 #: comdlg32.rc:42
 msgid "Local Hard Drives"
-msgstr "Lokalni trdi diski"
+msgstr "Krajevni trdi diski"
 
 #: comdlg32.rc:43
 msgid "File not found"
@@ -224,7 +218,7 @@ msgstr ""
 
 #: comdlg32.rc:47
 msgid "Invalid character(s) in path"
-msgstr "Neveljavni znaki v imenu"
+msgstr "Neveljavni znaki v poti"
 
 #: comdlg32.rc:48
 msgid ""
@@ -244,7 +238,7 @@ msgstr "Datoteka ne obstaja"
 
 #: comdlg32.rc:55
 msgid "Up One Level"
-msgstr "V nadrejeno mapo"
+msgstr "Eno raven navzgor"
 
 #: comdlg32.rc:56
 msgid "Create New Folder"
@@ -260,7 +254,7 @@ msgstr "Podrobnosti"
 
 #: comdlg32.rc:59
 msgid "Browse to Desktop"
-msgstr "Pogled namizja"
+msgstr "Brskaj po namizju"
 
 #: comdlg32.rc:123
 msgid "Regular"
@@ -344,14 +338,14 @@ msgstr "Bela"
 
 #: comdlg32.rc:66
 msgid "Unreadable Entry"
-msgstr "Neveljavna vrednost"
+msgstr "Neberljiv vnos"
 
 #: comdlg32.rc:68
 msgid ""
 "This value does not lie within the page range.\n"
 "Please enter a value between %d and %d."
 msgstr ""
-"Podana vrednost ne leži znotraj obsega strani.\n"
+"Ta vrednost ne leži znotraj obsega strani.\n"
 "Podajte vrednost med %d in %d."
 
 #: comdlg32.rc:70
@@ -367,8 +361,7 @@ msgstr ""
 "Ponovno vnesite vrednosti robov."
 
 #: comdlg32.rc:74
-#, fuzzy
-msgid "The 'Number of copies' field cannot be empty."
+msgid "The number of 'Number of copies' value cannot be empty."
 msgstr "Polje 'Število kopij' ne sme biti prazno."
 
 #: comdlg32.rc:76
@@ -381,23 +374,23 @@ msgstr ""
 
 #: comdlg32.rc:77
 msgid "A printer error occurred."
-msgstr "Napaka pri tiskanju."
+msgstr "Prišlo je do napake tiskanja."
 
 #: comdlg32.rc:78
 msgid "No default printer defined."
-msgstr "Privzeti tiskalnik ni nastavljen."
+msgstr "Privzeti tiskalnik ni določen."
 
 #: comdlg32.rc:79
 msgid "Cannot find the printer."
 msgstr "Tiskalnika ni mogoče najti."
 
-#: comdlg32.rc:80 progman.rc:73
+#: comdlg32.rc:80 progman.rc:78
 msgid "Out of memory."
 msgstr "Zmanjkalo je pomnilnika."
 
 #: comdlg32.rc:81
 msgid "An error occurred."
-msgstr "Med operacijo je prišlo do napake."
+msgstr "Prišlo je do napake."
 
 #: comdlg32.rc:82
 msgid "Unknown printer driver."
@@ -408,12 +401,12 @@ msgid ""
 "Before you can perform printer-related tasks such as page setup or printing "
 "a document, you need to install a printer. Please install one and retry."
 msgstr ""
-"Preden lahko izvajate operacije, povezane s tiskanjem, morate namestiti "
-"tiskalnik. Po namestitvi tiskalnika poskusite znova."
+"Preden lahko izvajate s tiskalniki povezana opravila, povezane s tiskanjem, "
+"morate namestiti tiskalnik. Po namestitvi tiskalnika poskusite znova."
 
 #: comdlg32.rc:151
 msgid "Select a font size between %d and %d points."
-msgstr "Izberite velikost pisave med %d in %d točk."
+msgstr "Izberite velikost pisave med %d in %d točkami."
 
 #: comdlg32.rc:152 shdocvw.rc:32
 msgid "&Save"
@@ -441,7 +434,7 @@ msgstr "Pripravljen"
 
 #: comdlg32.rc:94
 msgid "Paused; "
-msgstr "Začasno zaustavljen; "
+msgstr "V premoru,"
 
 #: comdlg32.rc:95
 msgid "Error; "
@@ -449,43 +442,43 @@ msgstr "Napaka; "
 
 #: comdlg32.rc:96
 msgid "Pending deletion; "
-msgstr "Priprava na brisanje; "
+msgstr "Brisanje je na čakanju,"
 
 #: comdlg32.rc:97
 msgid "Paper jam; "
-msgstr "Papir se je zataknil; "
+msgstr "Papir se je zataknil,"
 
 #: comdlg32.rc:98
 msgid "Out of paper; "
-msgstr "Zmanjkalo je papirja; "
+msgstr "Zmanjkalo je papirja,"
 
 #: comdlg32.rc:99
 msgid "Feed paper manual; "
-msgstr "Ročno podajanje papirja; "
+msgstr "Podajanje papirja je ročno,"
 
 #: comdlg32.rc:100
 msgid "Paper problem; "
-msgstr "Težave s papirjem; "
+msgstr "Težava s papirjem,"
 
 #: comdlg32.rc:101
 msgid "Printer offline; "
-msgstr "Ne sprejema podatkov; "
+msgstr "Tiskalnik ni povezan,"
 
 #: comdlg32.rc:102
 msgid "I/O Active; "
-msgstr "V/I aktiven; "
+msgstr "V/I je dejaven."
 
 #: comdlg32.rc:103
 msgid "Busy; "
-msgstr "Zaposlen; "
+msgstr "Zaposleno,- "
 
 #: comdlg32.rc:104
 msgid "Printing; "
-msgstr "Tiska; "
+msgstr "Tiskanje, "
 
 #: comdlg32.rc:105
 msgid "Output tray is full; "
-msgstr "Izhodni predal je poln; "
+msgstr "Izhodni pladenj je poln,"
 
 #: comdlg32.rc:106
 msgid "Not available; "
@@ -493,55 +486,55 @@ msgstr "Ni na voljo; "
 
 #: comdlg32.rc:107
 msgid "Waiting; "
-msgstr "Čaka; "
+msgstr "Čakanje, "
 
 #: comdlg32.rc:108
 msgid "Processing; "
-msgstr "Obdeluje; "
+msgstr "Obdelovanje, "
 
 #: comdlg32.rc:109
 msgid "Initialising; "
-msgstr "Inicializacija; "
+msgstr "Začenjanje,"
 
 #: comdlg32.rc:110
 msgid "Warming up; "
-msgstr "Ogrevanje; "
+msgstr "Ogrevanje,"
 
 #: comdlg32.rc:111
 msgid "Toner low; "
-msgstr "Zmanjkuje tonerja; "
+msgstr "Zmanjkuje črnila,"
 
 #: comdlg32.rc:112
 msgid "No toner; "
-msgstr "Ni tonerja; "
+msgstr "Ni črnila, "
 
 #: comdlg32.rc:113
 msgid "Page punt; "
-msgstr "Premet strani; "
+msgstr "Upor strani,"
 
 #: comdlg32.rc:114
 msgid "Interrupted by user; "
-msgstr "Poseg uporabnika; "
+msgstr "Preklic s strani uporabnika,"
 
 #: comdlg32.rc:115
 msgid "Out of memory; "
-msgstr "Zmanjkalo je pomnilnika; "
+msgstr "Zmanjkalo je pomnilnika, "
 
 #: comdlg32.rc:116
 msgid "The printer door is open; "
-msgstr "Odprto ohišje; "
+msgstr "Ohišje tiskalnika je odprto ,"
 
 #: comdlg32.rc:117
 msgid "Print server unknown; "
-msgstr "Neznan strežnik; "
+msgstr "Strežnik tiskanja ni znan,"
 
 #: comdlg32.rc:118
 msgid "Power save mode; "
-msgstr "V pripravljenosti; "
+msgstr "Način varčevanja z energijo,"
 
 #: comdlg32.rc:87
 msgid "Default Printer; "
-msgstr "Priveti tiskalnik; "
+msgstr "Privzeti tiskalnik; "
 
 #: comdlg32.rc:88
 msgid "There are %d documents in the queue"
@@ -549,7 +542,7 @@ msgstr "V čakalni vrsti je %d dokumentov"
 
 #: comdlg32.rc:89
 msgid "Margins [inches]"
-msgstr "Robovi [palci]"
+msgstr "Beli robovi [palci]"
 
 #: comdlg32.rc:90
 msgid "Margins [mm]"
@@ -559,22 +552,17 @@ msgstr "Robovi [mm]"
 msgid "mm"
 msgstr "mm"
 
-#: comdlg32.rc:64 hhctrl.rc:46 wordpad.rc:162
-#, fuzzy
+#: comdlg32.rc:64 hhctrl.rc:46 shdocvw.rc:68 wordpad.rc:162
 msgid "Print"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# sl.po (Wine) #-#-#-#-#\n"
-"Natisni\n"
-"#-#-#-#-# sl.po (Wine) #-#-#-#-#\n"
-"Tiskanje"
+msgstr "Natisni"
 
 #: credui.rc:27
 msgid "Connect to %s"
-msgstr "Poveži se na %s"
+msgstr "Poveži se z %s"
 
 #: credui.rc:28
 msgid "Connecting to %s"
-msgstr "Povezovanje na %s"
+msgstr "Povezovanje z %s"
 
 #: credui.rc:29
 msgid "Logon unsuccessful"
@@ -584,7 +572,9 @@ msgstr "Prijava ni uspela"
 msgid ""
 "Make sure that your user name\n"
 "and password are correct."
-msgstr "Preverite, ali ste vnesli pravilno uporabniško ime in/ali geslo."
+msgstr ""
+"Preverite, ali ste vnesli pravilno\n"
+"uporabniško ime in/ali geslo."
 
 #: credui.rc:32
 msgid ""
@@ -596,7 +586,7 @@ msgstr ""
 "Vključen Caps Lock je lahko vzrok nepravilnega vnosa gesla.\n"
 "\n"
 "Pritisnite tipko Caps Lock, s čimer ga izklopite\n"
-"in ponovno vnesite geslo."
+"in znova vnesite geslo."
 
 #: credui.rc:31
 msgid "Caps Lock is On"
@@ -604,768 +594,747 @@ msgstr "Caps Lock je vključen"
 
 #: crypt32.rc:27
 msgid "Authority Key Identifier"
-msgstr ""
+msgstr "Določilo ključa overitve"
 
 #: crypt32.rc:28
 msgid "Key Attributes"
-msgstr ""
+msgstr "Atributi ključa"
 
 #: crypt32.rc:29
 msgid "Key Usage Restriction"
-msgstr ""
+msgstr "Omejitev uporabe ključa"
 
 #: crypt32.rc:30
 msgid "Subject Alternative Name"
-msgstr ""
+msgstr "Nadomestno ime zadeve"
 
 #: crypt32.rc:31
 msgid "Issuer Alternative Name"
-msgstr ""
+msgstr "Nadomestno ime izdajatelja"
 
 #: crypt32.rc:32
 msgid "Basic Constraints"
-msgstr ""
+msgstr "Osnovne omejitve"
 
 #: crypt32.rc:33
 msgid "Key Usage"
-msgstr ""
+msgstr "Uporaba ključa"
 
 #: crypt32.rc:34
 msgid "Certificate Policies"
-msgstr ""
+msgstr "Pravila potrdil"
 
 #: crypt32.rc:35
 msgid "Subject Key Identifier"
-msgstr ""
+msgstr "Določilo ključa zahteve"
 
 #: crypt32.rc:36
 msgid "CRL Reason Code"
-msgstr ""
+msgstr "Koda vzroka CRL"
 
 #: crypt32.rc:37
 msgid "CRL Distribution Points"
-msgstr ""
+msgstr "Točke razdeljevanje CRL"
 
 #: crypt32.rc:38
 msgid "Enhanced Key Usage"
-msgstr ""
+msgstr "Izboljšana uporaba ključa"
 
 #: crypt32.rc:39
 msgid "Authority Information Access"
-msgstr ""
+msgstr "Dostop do podrobnosti overitve"
 
 #: crypt32.rc:40
 msgid "Certificate Extensions"
-msgstr ""
+msgstr "Razširitve potrdila"
 
 #: crypt32.rc:41
 msgid "Next Update Location"
-msgstr ""
+msgstr "Naslednja posodobitev mesta"
 
 #: crypt32.rc:42
 msgid "Yes or No Trust"
-msgstr ""
+msgstr "Zaupanje ali brez njega "
 
 #: crypt32.rc:43
-#, fuzzy
 msgid "Email Address"
-msgstr "Fizični naslov"
+msgstr "Naslov elektronske pošte"
 
 #: crypt32.rc:44
 msgid "Unstructured Name"
-msgstr ""
+msgstr "Nestrukturirano ime"
 
 #: crypt32.rc:45
 msgid "Content Type"
-msgstr ""
+msgstr "Vrsta vsebine"
 
 #: crypt32.rc:46
 msgid "Message Digest"
-msgstr ""
+msgstr "Izvleček sporočila"
 
 #: crypt32.rc:47
 msgid "Signing Time"
-msgstr ""
+msgstr "Čas podpisovanja"
 
 #: crypt32.rc:48
 msgid "Counter Sign"
-msgstr ""
+msgstr "Podpis števca"
 
 #: crypt32.rc:49
 msgid "Challenge Password"
-msgstr ""
+msgstr "Geslo izziva"
 
 #: crypt32.rc:50
 msgid "Unstructured Address"
-msgstr ""
+msgstr "Nestrukturiran naslov"
 
 #: crypt32.rc:51
-msgid "S/MIME Capabilities"
-msgstr ""
+msgid "SMIME Capabilities"
+msgstr "Zmožnosti SMIME"
 
 #: crypt32.rc:52
 msgid "Prefer Signed Data"
-msgstr ""
+msgstr "Podpisani podatki imajo prednost"
 
 #: crypt32.rc:53 cryptdlg.rc:31
 msgid "CPS"
-msgstr ""
+msgstr "CPS"
 
 #: crypt32.rc:54 cryptdlg.rc:32
 msgid "User Notice"
-msgstr ""
+msgstr "Uporabniško obvestilo"
 
 #: crypt32.rc:55
 msgid "On-line Certificate Status Protocol"
-msgstr ""
+msgstr "Spletni protokol stanja potrdila"
 
 #: crypt32.rc:56
 msgid "Certification Authority Issuer"
-msgstr ""
+msgstr "Izdajatelj overitelja potrdil"
 
 #: crypt32.rc:57
 msgid "Certification Template Name"
-msgstr ""
+msgstr "Ime predloge potrdila"
 
 #: crypt32.rc:58
 msgid "Certificate Type"
-msgstr ""
+msgstr "Vrsta potrdila"
 
 #: crypt32.rc:59
 msgid "Certificate Manifold"
-msgstr ""
+msgstr "Mnogoterost potrdila"
 
 #: crypt32.rc:60
 msgid "Netscape Cert Type"
-msgstr ""
+msgstr "Vrsta potrdila Netscape"
 
 #: crypt32.rc:61
 msgid "Netscape Base URL"
-msgstr ""
+msgstr "Osnovni URL Netscape"
 
 #: crypt32.rc:62
 msgid "Netscape Revocation URL"
-msgstr ""
+msgstr "URL preklica Netscape"
 
 #: crypt32.rc:63
 msgid "Netscape CA Revocation URL"
-msgstr ""
+msgstr "URL preklica overitelja potrdil Netscape"
 
 #: crypt32.rc:64
 msgid "Netscape Cert Renewal URL"
-msgstr ""
+msgstr "URL obnavljanja potrdil Netscape"
 
 #: crypt32.rc:65
 msgid "Netscape CA Policy URL"
-msgstr ""
+msgstr "URL pravil overitelja potrdila Netscape"
 
 #: crypt32.rc:66
 msgid "Netscape SSL ServerName"
-msgstr ""
+msgstr "Ime strežnika Netscape SSL"
 
 #: crypt32.rc:67
 msgid "Netscape Comment"
-msgstr ""
+msgstr "Opomba Netscape"
 
 #: crypt32.rc:68
 msgid "SpcSpAgencyInfo"
-msgstr ""
+msgstr "SpcSpPodronnostiAgencije"
 
 #: crypt32.rc:69
 msgid "SpcFinancialCriteria"
-msgstr ""
+msgstr "SpcFinančniKriteriji"
 
 #: crypt32.rc:70
 msgid "SpcMinimalCriteria"
-msgstr ""
+msgstr "SpcNajmanjšiKriteriji"
 
 #: crypt32.rc:71
 msgid "Country/Region"
-msgstr ""
+msgstr "Država/regija"
 
 #: crypt32.rc:72
 msgid "Organization"
-msgstr ""
+msgstr "Organizacija"
 
 #: crypt32.rc:73
 msgid "Organizational Unit"
-msgstr ""
+msgstr "Organizacijska enota"
 
 #: crypt32.rc:74
 msgid "Common Name"
-msgstr ""
+msgstr "Splošno ime"
 
 #: crypt32.rc:75
 msgid "Locality"
-msgstr ""
+msgstr "Krajevnost"
 
 #: crypt32.rc:76
 msgid "State or Province"
-msgstr ""
+msgstr "Država ali provinca"
 
 #: crypt32.rc:77
 msgid "Title"
-msgstr ""
+msgstr "Naziv"
 
 #: crypt32.rc:78
 msgid "Given Name"
-msgstr ""
+msgstr "Rojstno ime"
 
 #: crypt32.rc:79
 msgid "Initials"
-msgstr ""
+msgstr "Začetnice"
 
 #: crypt32.rc:80
 msgid "Sur Name"
-msgstr ""
+msgstr "Priimek"
 
 #: crypt32.rc:81
 msgid "Domain Component"
-msgstr ""
+msgstr "Sestavni del domene"
 
 #: crypt32.rc:82
 msgid "Street Address"
-msgstr ""
+msgstr "Naslov ulice"
 
 #: crypt32.rc:83
 msgid "Serial Number"
-msgstr ""
+msgstr "Zaporedna številka"
 
 #: crypt32.rc:84
-#, fuzzy
 msgid "CA Version"
-msgstr ""
-"CMD različica %s\n"
-"\n"
+msgstr "Različica CA"
 
 #: crypt32.rc:85
 msgid "Cross CA Version"
-msgstr ""
+msgstr "Različica preko več overiteljev potrdil"
 
 #: crypt32.rc:86
 msgid "Serialized Signature Serial Number"
-msgstr ""
+msgstr "Podpis zaporedne številke v zaporedju"
 
 #: crypt32.rc:87
 msgid "Principal Name"
-msgstr ""
+msgstr "Osnovno ime"
 
 #: crypt32.rc:88
 msgid "Windows Product Update"
-msgstr ""
+msgstr "Posodobitev produkta Windows"
 
 #: crypt32.rc:89
 msgid "Enrollment Name Value Pair"
-msgstr ""
+msgstr "Par vrednosti imena vpisa"
 
 #: crypt32.rc:90
-#, fuzzy
 msgid "OS Version"
-msgstr ""
-"CMD različica %s\n"
-"\n"
+msgstr "Različica OS"
 
 #: crypt32.rc:91
 msgid "Enrollment CSP"
-msgstr ""
+msgstr "CSP vpisa"
 
 #: crypt32.rc:92
 msgid "CRL Number"
-msgstr ""
+msgstr "Številka CRL"
 
 #: crypt32.rc:93
 msgid "Delta CRL Indicator"
-msgstr ""
+msgstr "Indikator razlike CRL"
 
 #: crypt32.rc:94
 msgid "Issuing Distribution Point"
-msgstr ""
+msgstr "Izdajanje točke razdeljevanja"
 
 #: crypt32.rc:95
 msgid "Freshest CRL"
-msgstr ""
+msgstr "Najbolj svež CRL"
 
 #: crypt32.rc:96
 msgid "Name Constraints"
-msgstr ""
+msgstr "Omejitve imen"
 
 #: crypt32.rc:97
 msgid "Policy Mappings"
-msgstr ""
+msgstr "Preslikave pravil"
 
 #: crypt32.rc:98
 msgid "Policy Constraints"
-msgstr ""
+msgstr "Omejitve pravil"
 
 #: crypt32.rc:99
 msgid "Cross-Certificate Distribution Points"
-msgstr ""
+msgstr "Razdeljevalne točke navzkrižnih potrdil"
 
 #: crypt32.rc:100
 msgid "Application Policies"
-msgstr ""
+msgstr "Pravila programov"
 
 #: crypt32.rc:101
 msgid "Application Policy Mappings"
-msgstr ""
+msgstr "Preslikava preavil programov"
 
 #: crypt32.rc:102
 msgid "Application Policy Constraints"
-msgstr ""
+msgstr "Omejitve pravil programov"
 
 #: crypt32.rc:103
 msgid "CMC Data"
-msgstr ""
+msgstr "Podatki CMC"
 
 #: crypt32.rc:104
 msgid "CMC Response"
-msgstr ""
+msgstr "Odziv CMC"
 
 #: crypt32.rc:105
 msgid "Unsigned CMC Request"
-msgstr ""
+msgstr "Nepodpisan zahteva CMC"
 
 #: crypt32.rc:106
 msgid "CMC Status Info"
-msgstr ""
+msgstr "Podrobnosti stanja CMC"
 
 #: crypt32.rc:107
-#, fuzzy
 msgid "CMC Extensions"
-msgstr ""
-"CMD različica %s\n"
-"\n"
+msgstr "Razširitve CMC"
 
 #: crypt32.rc:108
 msgid "CMC Attributes"
-msgstr ""
+msgstr "Atributi CMC"
 
 #: crypt32.rc:109
 msgid "PKCS 7 Data"
-msgstr ""
+msgstr "PCKS 7 podatki"
 
 #: crypt32.rc:110
 msgid "PKCS 7 Signed"
-msgstr ""
+msgstr "PKCS 7 podpisano"
 
 #: crypt32.rc:111
 msgid "PKCS 7 Enveloped"
-msgstr ""
+msgstr "PCKS 7 v ovojnici"
 
 #: crypt32.rc:112
 msgid "PKCS 7 Signed Enveloped"
-msgstr ""
+msgstr "PKCS 7 podpisano v ovojnici"
 
 #: crypt32.rc:113
 msgid "PKCS 7 Digested"
-msgstr ""
+msgstr "PKCS 7 izvleček"
 
 #: crypt32.rc:114
 msgid "PKCS 7 Encrypted"
-msgstr ""
+msgstr "PCKS 7 šifrirano"
 
 #: crypt32.rc:115
 msgid "Previous CA Certificate Hash"
-msgstr ""
+msgstr "Predhodno razpršilo potrdila overitelja potrdil"
 
 #: crypt32.rc:116
 msgid "Virtual Base CRL Number"
-msgstr ""
+msgstr "Navidezno osnovno število CRL"
 
 #: crypt32.rc:117
 msgid "Next CRL Publish"
-msgstr ""
+msgstr "Objava naslednjega CRL"
 
 #: crypt32.rc:118
 msgid "CA Encryption Certificate"
-msgstr ""
+msgstr "Potrdilo za šifriranje overitelja portdil"
 
 #: crypt32.rc:119 cryptui.rc:145
 msgid "Key Recovery Agent"
-msgstr ""
+msgstr "Agent za obnovo ključev"
 
 #: crypt32.rc:120
 msgid "Certificate Template Information"
-msgstr ""
+msgstr "Podrobnosti predloge potrdila"
 
 #: crypt32.rc:121
 msgid "Enterprise Root OID"
-msgstr ""
+msgstr "OID skrbnika podjetja"
 
 #: crypt32.rc:122
 msgid "Dummy Signer"
-msgstr ""
+msgstr "Preizkusni podpisnik"
 
 #: crypt32.rc:123
 msgid "Encrypted Private Key"
-msgstr ""
+msgstr "Šifriran osebni ključ"
 
 #: crypt32.rc:124
 msgid "Published CRL Locations"
-msgstr ""
+msgstr "Objavljena mesta CRL"
 
 #: crypt32.rc:125
 msgid "Enforce Certificate Chain Policy"
-msgstr ""
+msgstr "Prisili pravilo verige potrdil"
 
 #: crypt32.rc:126
 msgid "Transaction Id"
-msgstr ""
+msgstr "Id prenosa"
 
 #: crypt32.rc:127
 msgid "Sender Nonce"
-msgstr ""
+msgstr "Žeton podpisnika"
 
 #: crypt32.rc:128
 msgid "Recipient Nonce"
-msgstr ""
+msgstr "Žeton prejemnika"
 
 #: crypt32.rc:129
 msgid "Reg Info"
-msgstr ""
+msgstr "Podrobnosti registra"
 
 #: crypt32.rc:130
 msgid "Get Certificate"
-msgstr ""
+msgstr "Dobi potrdilo"
 
 #: crypt32.rc:131
 msgid "Get CRL"
-msgstr ""
+msgstr "Dobi CRL"
 
 #: crypt32.rc:132
 msgid "Revoke Request"
-msgstr ""
+msgstr "Zahteva po preklicu"
 
 #: crypt32.rc:133
 msgid "Query Pending"
-msgstr ""
+msgstr "Poizvedba na čakanju"
 
 #: crypt32.rc:134 cryptui.rc:92
 msgid "Certificate Trust List"
-msgstr ""
+msgstr "Seznam zaupanih potrdil"
 
 #: crypt32.rc:135
 msgid "Archived Key Certificate Hash"
-msgstr ""
+msgstr "Razpršilo arhiviranega potrdila ključa"
 
 #: crypt32.rc:136
 msgid "Private Key Usage Period"
-msgstr ""
+msgstr "Obdobje uporabe osebnega ključa"
 
 #: crypt32.rc:137
 msgid "Client Information"
-msgstr ""
+msgstr "Podrobnosti odjemalca"
 
 #: crypt32.rc:138
 msgid "Server Authentication"
-msgstr ""
+msgstr "Overitev strežnika"
 
 #: crypt32.rc:139
 msgid "Client Authentication"
-msgstr ""
+msgstr "Overitev odjemalca"
 
 #: crypt32.rc:140
 msgid "Code Signing"
-msgstr ""
+msgstr "Podpisovanje kode"
 
 #: crypt32.rc:141
 msgid "Secure Email"
-msgstr ""
+msgstr "Varna e-pošta"
 
 #: crypt32.rc:142
 msgid "Time Stamping"
-msgstr ""
+msgstr "Časovno žigosanje"
 
 #: crypt32.rc:143
 msgid "Microsoft Trust List Signing"
-msgstr ""
+msgstr "Podpisovanje seznama zaupanja Microsoft"
 
 #: crypt32.rc:144
 msgid "Microsoft Time Stamping"
-msgstr ""
+msgstr "Microsoft časovno žigosanje"
 
 #: crypt32.rc:145
 msgid "IP security end system"
-msgstr ""
+msgstr "Končni sistem varnosti IP"
 
 #: crypt32.rc:146
 msgid "IP security tunnel termination"
-msgstr ""
+msgstr "Končanje predora varnosti IP"
 
 #: crypt32.rc:147
 msgid "IP security user"
-msgstr ""
+msgstr "Uporabnik varnosti IP"
 
 #: crypt32.rc:148
 msgid "Encrypting File System"
-msgstr ""
+msgstr "Šifriranje datotečnega sistema"
 
 #: crypt32.rc:149 cryptui.rc:130
 msgid "Windows Hardware Driver Verification"
-msgstr ""
+msgstr "Preverjanje Windows gonilnikov strojne opreme"
 
 #: crypt32.rc:150 cryptui.rc:131
 msgid "Windows System Component Verification"
-msgstr ""
+msgstr "Preverjanje sestavnih delov sistema Windows"
 
 #: crypt32.rc:151 cryptui.rc:132
 msgid "OEM Windows System Component Verification"
-msgstr ""
+msgstr "OEM rreverjanje sestavnih delov sistema Windows"
 
 #: crypt32.rc:152 cryptui.rc:133
 msgid "Embedded Windows System Component Verification"
-msgstr ""
+msgstr "Vstavljeno preverjanje sestavnih delov sistema Windows"
 
 #: crypt32.rc:153 cryptui.rc:140
 msgid "Key Pack Licenses"
-msgstr ""
+msgstr "Licence paketa ključev"
 
 #: crypt32.rc:154 cryptui.rc:141
 msgid "License Server Verification"
-msgstr ""
+msgstr "Preverjanje licence strežnika"
 
 #: crypt32.rc:155 cryptui.rc:143
 msgid "Smart Card Logon"
-msgstr ""
+msgstr "Prijava pametne kartice"
 
 #: crypt32.rc:156 cryptui.rc:139
-#, fuzzy
 msgid "Digital Rights"
-msgstr "Digi&talna ura"
+msgstr "Digitalne pravice"
 
 #: crypt32.rc:157 cryptui.rc:135
 msgid "Qualified Subordination"
-msgstr ""
+msgstr "Kvalificirana podordinacija"
 
 #: crypt32.rc:158 cryptui.rc:136
 msgid "Key Recovery"
-msgstr ""
+msgstr "Obnavljanje ključa"
 
 #: crypt32.rc:159 cryptui.rc:137
-#, fuzzy
 msgid "Document Signing"
-msgstr "Manjkajoč argument\n"
+msgstr "Podpisovanje dokumenta"
 
 #: crypt32.rc:160
 msgid "IP security IKE intermediate"
-msgstr ""
+msgstr "IKE vmesnik varnosti IP"
 
 #: crypt32.rc:161 cryptui.rc:129
 msgid "File Recovery"
-msgstr ""
+msgstr "Obnavljanje datotek"
 
 #: crypt32.rc:162 cryptui.rc:134
 msgid "Root List Signer"
-msgstr ""
+msgstr "Podpisnik korenskega seznama"
 
 #: crypt32.rc:163
 msgid "All application policies"
-msgstr ""
+msgstr "Vsa pravila programov"
 
 #: crypt32.rc:164 cryptui.rc:146
 msgid "Directory Service Email Replication"
-msgstr ""
+msgstr "Podvajanje map storitve e-pošte"
 
 #: crypt32.rc:165 cryptui.rc:142
 msgid "Certificate Request Agent"
-msgstr ""
+msgstr "Agent zahteve potrdil"
 
 #: crypt32.rc:166 cryptui.rc:138
 msgid "Lifetime Signing"
-msgstr ""
+msgstr "Doživljenjsko podpisovanje"
 
 #: crypt32.rc:167
 msgid "All issuance policies"
-msgstr ""
+msgstr "Vse zavarovalne police"
 
 #: crypt32.rc:172
 msgid "Trusted Root Certification Authorities"
-msgstr ""
+msgstr "Zaupanja vredni korenski overitelji potrdil"
 
 #: crypt32.rc:173
 msgid "Personal"
-msgstr ""
+msgstr "Osebno"
 
 #: crypt32.rc:174
 msgid "Intermediate Certification Authorities"
-msgstr ""
+msgstr "Vmesni overitelji potrdil"
 
 #: crypt32.rc:175
 msgid "Other People"
-msgstr ""
+msgstr "Drugi ljudje"
 
 #: crypt32.rc:176
 msgid "Trusted Publishers"
-msgstr ""
+msgstr "Zaupana vredni objavitelji"
 
 #: crypt32.rc:177
 msgid "Untrusted Certificates"
-msgstr ""
+msgstr "Nezaupana potrdila"
 
 #: crypt32.rc:182
 msgid "KeyID="
-msgstr ""
+msgstr "ID ključa="
 
 #: crypt32.rc:183
 msgid "Certificate Issuer"
-msgstr ""
+msgstr "Izdajatelj potrdila"
 
 #: crypt32.rc:184
 msgid "Certificate Serial Number="
-msgstr ""
+msgstr "Zaporedna številka potrdila="
 
 #: crypt32.rc:185
 msgid "Other Name="
-msgstr ""
+msgstr "Drugo ime="
 
 #: crypt32.rc:186
-#, fuzzy
 msgid "Email Address="
-msgstr "Fizični naslov"
+msgstr "Naslov e-pošte="
 
 #: crypt32.rc:187
 msgid "DNS Name="
-msgstr ""
+msgstr "Ime DNS="
 
 #: crypt32.rc:188
 msgid "Directory Address"
-msgstr ""
+msgstr "Dostop do mape"
 
 #: crypt32.rc:189
 msgid "URL="
-msgstr ""
+msgstr "URL="
 
 #: crypt32.rc:190
-#, fuzzy
 msgid "IP Address="
-msgstr "IP naslov"
+msgstr "Naslov IP="
 
 #: crypt32.rc:191
 msgid "Mask="
-msgstr ""
+msgstr "Maska="
 
 #: crypt32.rc:192
 msgid "Registered ID="
-msgstr ""
+msgstr "Vpisan ID="
 
 #: crypt32.rc:193
 msgid "Unknown Key Usage"
-msgstr ""
+msgstr "Neznana uporaba ključa"
 
 #: crypt32.rc:194
 msgid "Subject Type="
-msgstr ""
+msgstr "Vrsta zadeve="
 
 #: crypt32.rc:195
-#, fuzzy
 msgid "CA"
-msgstr "A"
+msgstr "CA"
 
 #: crypt32.rc:196
 msgid "End Entity"
-msgstr ""
+msgstr "Končna entiteta"
 
 #: crypt32.rc:197
 msgid "Path Length Constraint="
-msgstr ""
-
-#: crypt32.rc:198
-#, fuzzy
-msgctxt "path length"
-msgid "None"
-msgstr "Brez"
+msgstr "Omejitev dolžine poti="
 
 #: crypt32.rc:199
 msgid "Information Not Available"
-msgstr ""
+msgstr "Podrobnosti niso na voljo"
 
 #: crypt32.rc:200
 msgid "Authority Info Access"
-msgstr ""
+msgstr "Dostop do podrobnosti overitelja"
 
 #: crypt32.rc:201
 msgid "Access Method="
-msgstr ""
+msgstr "Način dostopa="
 
 #: crypt32.rc:202
 msgid "OCSP"
-msgstr ""
+msgstr "OCSP"
 
 #: crypt32.rc:203
 msgid "CA Issuers"
-msgstr ""
+msgstr "Izdajatelji CA"
 
 #: crypt32.rc:204
 msgid "Unknown Access Method"
-msgstr ""
+msgstr "Neznan način dostopa"
 
 #: crypt32.rc:205
 msgid "Alternative Name"
-msgstr ""
+msgstr "Nadomestno ime"
 
 #: crypt32.rc:206
 msgid "CRL Distribution Point"
-msgstr ""
+msgstr "Točka razdeljevanja CRL"
 
 #: crypt32.rc:207
 msgid "Distribution Point Name"
-msgstr ""
+msgstr "Ime točke razdeljevanja"
 
 #: crypt32.rc:208
 msgid "Full Name"
-msgstr ""
+msgstr "Polno ime"
 
 #: crypt32.rc:209
 msgid "RDN Name"
-msgstr ""
+msgstr "Ime RDN"
 
 #: crypt32.rc:210
 msgid "CRL Reason="
-msgstr ""
+msgstr "Vzrok CRL="
 
 #: crypt32.rc:211
 msgid "CRL Issuer"
-msgstr ""
+msgstr "Izdajatelj CRL"
 
 #: crypt32.rc:212
 msgid "Key Compromise"
-msgstr ""
+msgstr "Ogrožen ključ"
 
 #: crypt32.rc:213
 msgid "CA Compromise"
-msgstr ""
+msgstr "Ogrožen overitelj potrdil"
 
 #: crypt32.rc:214
 msgid "Affiliation Changed"
-msgstr ""
+msgstr "Pripadnost je bila spremenjena"
 
 #: crypt32.rc:215
 msgid "Superseded"
-msgstr ""
+msgstr "Zamenjano"
 
 #: crypt32.rc:216
 msgid "Operation Ceased"
-msgstr ""
+msgstr "Opravilo je bilo zaustavljeno"
 
 #: crypt32.rc:217
 msgid "Certificate Hold"
-msgstr ""
+msgstr "Držalo potrdila"
 
 #: crypt32.rc:218
 msgid "Financial Information="
-msgstr ""
+msgstr "Finančne podrobnosti="
 
 #: crypt32.rc:219
 msgid "Available"
-msgstr ""
+msgstr "Na voljo"
 
 #: crypt32.rc:220
 msgid "Not Available"
-msgstr ""
+msgstr "Ni na voljo"
 
 #: crypt32.rc:221
 msgid "Meets Criteria="
-msgstr ""
+msgstr "Ustreza pogojem="
 
 #: crypt32.rc:222 cryptui.rc:163 oleaut32.rc:29 ipconfig.rc:44
 msgid "Yes"
@@ -1377,427 +1346,418 @@ msgstr "Ne"
 
 #: crypt32.rc:224
 msgid "Digital Signature"
-msgstr ""
+msgstr "Digitalni podpis"
 
 #: crypt32.rc:225
 msgid "Non-Repudiation"
-msgstr ""
+msgstr "Brez zavrnitve"
 
 #: crypt32.rc:226
 msgid "Key Encipherment"
-msgstr ""
+msgstr "Šifriranje ključa"
 
 #: crypt32.rc:227
 msgid "Data Encipherment"
-msgstr ""
+msgstr "Šifriranje podatkov"
 
 #: crypt32.rc:228
 msgid "Key Agreement"
-msgstr ""
+msgstr "Dogovor o ključu"
 
 #: crypt32.rc:229
 msgid "Certificate Signing"
-msgstr ""
+msgstr "Podpisovanje potrdil"
 
 #: crypt32.rc:230
 msgid "Off-line CRL Signing"
-msgstr ""
+msgstr "Podpisovanje CRL brez povezave"
 
 #: crypt32.rc:231
 msgid "CRL Signing"
-msgstr ""
+msgstr "Podpisovanje CRL"
 
 #: crypt32.rc:232
 msgid "Encipher Only"
-msgstr ""
+msgstr "Le šifrirnik"
 
 #: crypt32.rc:233
 msgid "Decipher Only"
-msgstr ""
+msgstr "Le dešifrinik"
 
 #: crypt32.rc:234
 msgid "SSL Client Authentication"
-msgstr ""
+msgstr "Overitev odjemalca SSL"
 
 #: crypt32.rc:235
 msgid "SSL Server Authentication"
-msgstr ""
+msgstr "Overitev strežnika SSL"
 
 #: crypt32.rc:236
 msgid "S/MIME"
-msgstr ""
+msgstr "S/MIME"
 
 #: crypt32.rc:237
 msgid "Signature"
-msgstr ""
+msgstr "Podpis"
 
 #: crypt32.rc:238
 msgid "SSL CA"
-msgstr ""
+msgstr "SSL CA"
 
 #: crypt32.rc:239
 msgid "S/MIME CA"
-msgstr ""
+msgstr "S/MIME CA"
 
 #: crypt32.rc:240
 msgid "Signature CA"
-msgstr ""
+msgstr "Podpis ovetitelja potrdil"
 
 #: cryptdlg.rc:27
 msgid "Certificate Policy"
-msgstr ""
+msgstr "Pravilo potrdila"
 
 #: cryptdlg.rc:28
 msgid "Policy Identifier: "
-msgstr ""
+msgstr "Določilo pravil:"
 
 #: cryptdlg.rc:29
 msgid "Policy Qualifier Info"
-msgstr ""
+msgstr "Podrobnosti kvalifikatorja pravil"
 
 #: cryptdlg.rc:30
 msgid "Policy Qualifier Id="
-msgstr ""
+msgstr "ID kvalifikatorja pravil="
 
 #: cryptdlg.rc:33
 msgid "Qualifier"
-msgstr ""
+msgstr "Kvalifikator"
 
 #: cryptdlg.rc:34
 msgid "Notice Reference"
-msgstr ""
+msgstr "Sklic obvestila"
 
 #: cryptdlg.rc:35
 msgid "Organization="
-msgstr ""
+msgstr "Organizacija="
 
 #: cryptdlg.rc:36
 msgid "Notice Number="
-msgstr ""
+msgstr "Število obvestila="
 
 #: cryptdlg.rc:37
 msgid "Notice Text="
-msgstr ""
+msgstr "Besedilo obvestila="
 
 #: cryptui.rc:27 cryptui.rc:90
 msgid "Certificate"
-msgstr ""
+msgstr "Potrdilo"
 
 #: cryptui.rc:28
-#, fuzzy
 msgid "Certificate Information"
-msgstr "Informacija"
+msgstr "Podrobnosti potrdila"
 
 #: cryptui.rc:29
 msgid ""
 "This certificate has an invalid signature. The certificate may have been "
 "altered or corrupted."
 msgstr ""
+"To potrdilo ima neveljaven podpis. To potrdilo je bilo spremenjeno ali "
+"okvarjeno."
 
 #: cryptui.rc:30
 msgid ""
 "This root certificate is not trusted. To trust it, add it to your system's "
 "trusted root certificate store."
 msgstr ""
+"To korensko potrdilo ni zaupanja vredno. Za njegovo zaupanje go dodajte v "
+"shrambo zaupanja vrednih korenskih potrdil."
 
 #: cryptui.rc:31
 msgid "This certificate could not be validated to a trusted root certificate."
 msgstr ""
+"To potrdila ni mogoče preveriti z zaupanja vrednim korenskim potrdilom."
 
 #: cryptui.rc:32
-#, fuzzy
 msgid "This certificate's issuer could not be found."
-msgstr "Niza '%s' ni mogoče najti."
+msgstr "Izdajatelja tega potrdila ni bilo mogoče najti."
 
 #: cryptui.rc:33
 msgid "All the intended purposes of this certificate could not be verified."
-msgstr ""
+msgstr "Vseh namenjenih ciljev tega potrdila ni mogoče preveriti."
 
 #: cryptui.rc:34
 msgid "This certificate is intended for the following purposes:"
-msgstr ""
+msgstr "To potrdilo je namenjeno za naslednje namene:"
 
 #: cryptui.rc:35
 msgid "Issued to: "
-msgstr ""
+msgstr "Izdano osebi:"
 
 #: cryptui.rc:36
 msgid "Issued by: "
-msgstr ""
+msgstr "Izdajatelj:"
 
 #: cryptui.rc:37
 msgid "Valid from "
-msgstr ""
+msgstr "Veljavno od"
 
 #: cryptui.rc:38
 msgid " to "
-msgstr ""
+msgstr " do "
 
 #: cryptui.rc:39
 msgid "This certificate has an invalid signature."
-msgstr ""
+msgstr "Potrdilo ima neveljaven podpis."
 
 #: cryptui.rc:40
 msgid "This certificate has expired or is not yet valid."
-msgstr ""
+msgstr "Potrdilo je poteklo ali še ni veljavno."
 
 #: cryptui.rc:41
 msgid "This certificate's validity period exceeds that of its issuer."
 msgstr ""
+"Obdobje veljavnosti potrdila presega obdobje veljavnosti njegovega "
+"izdajatelja."
 
 #: cryptui.rc:42
 msgid "This certificate was revoked by its issuer."
-msgstr ""
+msgstr "To potrdilo je preklical njegov izdajatelj."
 
 #: cryptui.rc:43
 msgid "This certificate is OK."
-msgstr ""
+msgstr "To potrdilo je v redu."
 
 #: cryptui.rc:44
 msgid "Field"
-msgstr ""
+msgstr "Polje"
 
 #: cryptui.rc:45
 msgid "Value"
-msgstr ""
+msgstr "Vrednost"
 
 #: cryptui.rc:46 cryptui.rc:99 cryptui.rc:105
 msgid "<All>"
-msgstr ""
+msgstr "<Vse>"
 
 #: cryptui.rc:47
 msgid "Version 1 Fields Only"
-msgstr ""
+msgstr "Le polja različice 1"
 
 #: cryptui.rc:48
-#, fuzzy
 msgid "Extensions Only"
-msgstr ""
-"CMD različica %s\n"
-"\n"
+msgstr "Le razširitve"
 
 #: cryptui.rc:49
-#, fuzzy
 msgid "Critical Extensions Only"
-msgstr ""
-"CMD različica %s\n"
-"\n"
+msgstr "Le kritični izrazi"
 
 #: cryptui.rc:50
-#, fuzzy
 msgid "Properties Only"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# sl.po (Wine) #-#-#-#-#\n"
-"&Lastnosti\n"
-"#-#-#-#-# sl.po (Wine) #-#-#-#-#\n"
-"Lastnost&i"
+msgstr "Le lastnosti"
 
 #: cryptui.rc:52
 msgid "Serial number"
-msgstr ""
+msgstr "Zaporedna številka"
 
 #: cryptui.rc:53
 msgid "Issuer"
-msgstr ""
+msgstr "Izdajatelj"
 
 #: cryptui.rc:54
 msgid "Valid from"
-msgstr ""
+msgstr "Veljavno od"
 
 #: cryptui.rc:55
-#, fuzzy
 msgid "Valid to"
-msgstr "Neveljavna opcija"
+msgstr "Veljavno do"
 
 #: cryptui.rc:56
-#, fuzzy
 msgid "Subject"
-msgstr "USER predmeti"
+msgstr "Zadeva"
 
 #: cryptui.rc:57
 msgid "Public key"
-msgstr ""
+msgstr "Javni ključ"
 
 #: cryptui.rc:58
 msgid "%s (%d bits)"
-msgstr ""
+msgstr "%s (%d bitov)"
 
 #: cryptui.rc:59
 msgid "SHA1 hash"
-msgstr ""
+msgstr "Razpršilo SHA1"
 
 #: cryptui.rc:60
 msgid "Enhanced key usage (property)"
-msgstr ""
+msgstr "Uporaba izboljšanega ključa (lastnost)"
 
 #: cryptui.rc:61
 msgid "Friendly name"
-msgstr ""
+msgstr "Prijazno ime"
 
 #: cryptui.rc:62 shell32.rc:239 ipconfig.rc:41
 msgid "Description"
 msgstr "Opis"
 
 #: cryptui.rc:63
-#, fuzzy
 msgid "Certificate Properties"
-msgstr "Lastnosti &celice"
+msgstr "Lastnosti potrdila"
 
 #: cryptui.rc:64
 msgid "Please enter an OID in the form 1.2.3.4"
-msgstr ""
+msgstr "Vnesite OID v obliki 1.2.3.4"
 
 #: cryptui.rc:65
 msgid "The OID you entered already exists."
-msgstr ""
+msgstr "OID, ki ste ga vnesli, že obstaja."
 
 #: cryptui.rc:66
 msgid "Select Certificate Store"
-msgstr ""
+msgstr "Izberite shrambo potrdila"
 
 #: cryptui.rc:67
 msgid "Please select a certificate store."
-msgstr ""
+msgstr "Izberite shrambo potrdila."
 
 #: cryptui.rc:68
 msgid "Certificate Import Wizard"
-msgstr ""
+msgstr "Čarovnik za uvoz potrdila"
 
 #: cryptui.rc:69
 msgid ""
 "The file contains objects that do not match the given criteria. Please "
 "select another file."
 msgstr ""
+"Datoteka vsebuje predmete, ki se ne ujemajo z danimi kriteriji. Izberite "
+"drugo datoteko."
 
 #: cryptui.rc:70
 msgid "File to Import"
-msgstr ""
+msgstr "Datoteka za uvoz"
 
 #: cryptui.rc:71
 msgid "Specify the file you want to import."
-msgstr ""
+msgstr "Navedite datoteko za uvoz."
 
 #: cryptui.rc:72 cryptui.rc:95
 msgid "Certificate Store"
-msgstr ""
+msgstr "Shramba potrdil"
 
 #: cryptui.rc:73
 msgid ""
 "Certificate stores are collections of certificates, certificate revocation "
 "lists, and certificate trust lists."
 msgstr ""
+"Shrambe potrdil so zbirke potrdil, seznami preklicanih potrdil in seznami "
+"zaupana vrednih potrdil."
 
 #: cryptui.rc:74
 msgid "X.509 Certificate (*.cer; *.crt)"
-msgstr ""
+msgstr "Potrdilo X.509 (*.cer; *.crt)"
 
 #: cryptui.rc:75
 msgid "Personal Information Exchange (*.pfx; *.p12)"
-msgstr ""
+msgstr "Osebna izmenjava podrobnosti (*.pfx, *.p12)"
 
 #: cryptui.rc:76 cryptui.rc:155
 msgid "Certificate Revocation List (*.crl)"
-msgstr ""
+msgstr "Seznam preklicanih potrdil (*.crl)"
 
 #: cryptui.rc:77 cryptui.rc:156
 msgid "Certificate Trust List (*.stl)"
-msgstr ""
+msgstr "Seznam zaupanih potrdil (*.stl)"
 
 #: cryptui.rc:78
 msgid "Microsoft Serialized Certificate Store (*.sst)"
-msgstr ""
+msgstr "Microsoftova shramba potrdil v zaporedjih (*.sst)"
 
 #: cryptui.rc:79
 msgid "CMS/PKCS #7 Messages (*.spc; *.p7b)"
-msgstr ""
+msgstr "Sporočila CMS/PKCS #7 (*.spc; *.p7b)"
 
 #: cryptui.rc:81
 msgid "Please select a file."
-msgstr ""
+msgstr "Izberite datoteko."
 
 #: cryptui.rc:82
 msgid "The file format is not recognized. Please select another file."
-msgstr ""
+msgstr "Oblike datoteke ni mogoče prepoznati. Izberite drugo datoteko."
 
 #: cryptui.rc:83
-#, fuzzy
 msgid "Could not open "
-msgstr "Napaka pri odpiranju datoteke."
+msgstr "Ni mogoče odpreti"
 
 #: cryptui.rc:84
 msgid "Determined by the program"
-msgstr ""
+msgstr "Določeno s programom"
 
 #: cryptui.rc:85
 msgid "Please select a store"
-msgstr ""
+msgstr "Izberite shrambo"
 
 #: cryptui.rc:86
 msgid "Certificate Store Selected"
-msgstr ""
+msgstr "Izbrana je bila shramba potrdila"
 
 #: cryptui.rc:87
 msgid "Automatically determined by the program"
-msgstr ""
+msgstr "Samodejno določeno s programom"
 
 #: cryptui.rc:88 shell32.rc:122
 msgid "File"
 msgstr "Datoteka"
 
 #: cryptui.rc:89
-#, fuzzy
 msgid "Content"
-msgstr "&Vsebina"
+msgstr "Vsebina"
 
 #: cryptui.rc:91
 msgid "Certificate Revocation List"
-msgstr ""
+msgstr "Seznam preklicanih potrdil"
 
 #: cryptui.rc:93
 msgid "CMS/PKCS #7 Message"
-msgstr ""
+msgstr "Sporočilo CMS/PKCS št.7"
 
 #: cryptui.rc:94
 msgid "Personal Information Exchange"
-msgstr ""
+msgstr "Izmenjava osebnih podatkov"
 
 #: cryptui.rc:96
-#, fuzzy
 msgid "The import was successful."
-msgstr "Zagon storitve %s je uspel.\n"
+msgstr "Uvoz je bil uspešen."
 
 #: cryptui.rc:97
 msgid "The import failed."
-msgstr ""
+msgstr "Uvoz je spodletel."
 
 #: cryptui.rc:98
 msgid "Arial"
-msgstr ""
+msgstr "Arial"
 
 #: cryptui.rc:100
 msgid "<Advanced Purposes>"
-msgstr ""
+msgstr "<Napredne možnosti>"
 
 #: cryptui.rc:101
 msgid "Issued To"
-msgstr ""
+msgstr "Izdano osebi"
 
 #: cryptui.rc:102
 msgid "Issued By"
-msgstr ""
+msgstr "Izdajatelj"
 
 #: cryptui.rc:103
 msgid "Expiration Date"
-msgstr ""
+msgstr "Datum preteka"
 
 #: cryptui.rc:104
 msgid "Friendly Name"
-msgstr ""
+msgstr "Prijateljsko ime"
 
 #: cryptui.rc:106 cryptui.rc:120
-#, fuzzy
 msgid "<None>"
-msgstr "Brez"
+msgstr "<Brez>"
 
 #: cryptui.rc:107
 msgid ""
@@ -1805,6 +1765,8 @@ msgid ""
 "sign messages with it.\n"
 "Are you sure you want to remove this certificate?"
 msgstr ""
+"S tem potrdilom ne boste mogli več dešifrirati ali podpisati sporočil.\n"
+"Ali ste prepričani, da želite odstraniti to potrdilo?"
 
 #: cryptui.rc:108
 msgid ""
@@ -1812,6 +1774,8 @@ msgid ""
 "sign messages with them.\n"
 "Are you sure you want to remove these certificates?"
 msgstr ""
+"S temi potrdili ne boste mogli več dešifrirati ali podpisati sporočil.\n"
+"Ali ste prepričani, da želite odstraniti ta potrdila?"
 
 #: cryptui.rc:109
 msgid ""
@@ -1819,6 +1783,9 @@ msgid ""
 "verify messages signed with it.\n"
 "Are you sure you want to remove this certificate?"
 msgstr ""
+"S tem potrdilom ne boste mogli več šifrirati sporočil ali preveriti sporočil "
+"podpisanih z njim.\n"
+"Ali ste prepričani, da želite odstraniti to potrdilo?"
 
 #: cryptui.rc:110
 msgid ""
@@ -1826,6 +1793,9 @@ msgid ""
 "verify messages signed with it.\n"
 "Are you sure you want to remove these certificates?"
 msgstr ""
+"S temi potrdili ne boste mogli več šifrirati sporočil ali preveriti sporočil "
+"podpisanih z njimi.\n"
+"Ali ste prepričani, da želite odstraniti ta potrdila?"
 
 #: cryptui.rc:111
 msgid ""
@@ -1833,6 +1803,9 @@ msgid ""
 "trusted.\n"
 "Are you sure you want to remove this certificate?"
 msgstr ""
+"Potrdila, ki jih je izdal ta overitelj potrdila, ne bodo več vredni "
+"zaupanja\n"
+"Ali ste prepričani, da želite odstraniti to potrdilo?"
 
 #: cryptui.rc:112
 msgid ""
@@ -1840,6 +1813,9 @@ msgid ""
 "trusted.\n"
 "Are you sure you want to remove these certificates?"
 msgstr ""
+"Potrdila, ki so jih izdali ti overitelji potrdil, ne bodo več vredni "
+"zaupanja\n"
+"Ali ste prepričani, da želite odstraniti ta potrdila?"
 
 #: cryptui.rc:113
 msgid ""
@@ -1847,6 +1823,10 @@ msgid ""
 "certification authorities it issued, will no longer be trusted.\n"
 "Are you sure you want to remove this trusted root certificate?"
 msgstr ""
+"Potrdila, ki jih je izdal korenski overitelj potrdil ali katerikoli "
+"overitelji potrdil, ki so jih izdali, ne bodo več zaupanja vredni.\n"
+"Ali ste prepričani, da želite odstraniti to zaupanja vredno korensko "
+"potrdilo?"
 
 #: cryptui.rc:114
 msgid ""
@@ -1854,169 +1834,177 @@ msgid ""
 "certification authorities they issued, will no longer be trusted.\n"
 "Are you sure you want to remove these trusted root certificates?"
 msgstr ""
+"Potrdila, ki so jih izdali ti korenski overitelji potrdil ali overitelji "
+"potrdil, ki so jih izdali, ne bodo več zaupanja vredni.\n"
+"Ali ste prepričani, da želite odstraniti ta zaupanja vredna korenska "
+"potrdila?"
 
 #: cryptui.rc:115
 msgid ""
 "Software signed by this publisher will no longer be trusted.\n"
 "Are you sure you want to remove this certificate?"
 msgstr ""
+"Programi, ki jih je podpisal ta založnik ne bodo več zaupanja vredni.\n"
+"Ali ste prepričani, da želite odstraniti to potrdilo?"
 
 #: cryptui.rc:116
 msgid ""
 "Software signed by these publishers will no longer be trusted.\n"
 "Are you sure you want to remove these certificates?"
 msgstr ""
+"Programi, ki so jih podpisali ti založniki ne bodo več zaupanja vredni.\n"
+"Ali ste prepričani, da želite odstraniti ta potrdila?"
 
 #: cryptui.rc:117
 msgid "Are you sure you want to remove this certificate?"
-msgstr ""
+msgstr "Ali ste prepričani, da želite odstraniti to potrdilo?"
 
 #: cryptui.rc:118
 msgid "Are you sure you want to remove these certificates?"
-msgstr ""
+msgstr "Ali ste prepričani, da želite odstraniti ta potrdila?"
 
 #: cryptui.rc:119
 msgid "Certificates"
-msgstr ""
+msgstr "Potrdila"
 
 #: cryptui.rc:121
 msgid "Ensures the identity of a remote computer"
-msgstr ""
+msgstr "Zagotovi identiteto oddaljenega računalnika"
 
 #: cryptui.rc:122
 msgid "Proves your identity to a remote computer"
-msgstr ""
+msgstr "Dokaže vašo identiteto oddaljenemu računalniku"
 
 #: cryptui.rc:123
 msgid ""
 "Ensures software came from software publisher\n"
 "Protects software from alteration after publication"
 msgstr ""
+"Zagotovi, da program pride od izdajatelja programa\n"
+"Zaščiti program pred spremembo po objavi"
 
 #: cryptui.rc:124
 msgid "Protects e-mail messages"
-msgstr ""
+msgstr "Zaščiti sporočila e-pošte"
 
 #: cryptui.rc:125
 msgid "Allows secure communication over the Internet"
-msgstr ""
+msgstr "Omogoča varno sporazumevanje preko Interneta"
 
 #: cryptui.rc:126
 msgid "Allows data to be signed with the current time"
-msgstr ""
+msgstr "Omogoča podpis podatkov s trenutnim časom"
 
 #: cryptui.rc:127
 msgid "Allows you to digitally sign a certificate trust list"
-msgstr ""
+msgstr "Omogoča vam digitalno podpisovanje seznama zaupanih potrdil"
 
 #: cryptui.rc:128
 msgid "Allows data on disk to be encrypted"
-msgstr ""
+msgstr "Omogoča šifriranje podatkov na disku"
 
 #: cryptui.rc:144
 msgid "Private Key Archival"
-msgstr ""
+msgstr "Arhiv zasebnega ključa"
 
 #: cryptui.rc:147
 msgid "Certificate Export Wizard"
-msgstr ""
+msgstr "Čarovnik za izvoz potrdila"
 
 #: cryptui.rc:148
-#, fuzzy
 msgid "Export Format"
-msgstr "O&blika"
+msgstr "Oblika izvoza"
 
 #: cryptui.rc:149
 msgid "Choose the format in which the content will be saved."
-msgstr ""
+msgstr "Izberite vrsto v kateri bo vsebina shranjena."
 
 #: cryptui.rc:150
 msgid "Export Filename"
-msgstr ""
+msgstr "Izvozi ime datoteke"
 
 #: cryptui.rc:151
 msgid "Specify the name of the file in which the content will be saved."
-msgstr ""
+msgstr "Določi ime datoteke v kateri bo vsebina shranjena."
 
 #: cryptui.rc:152
 msgid "The specified file already exists. Do you want to replace it?"
-msgstr ""
+msgstr "Določena datoteka že obstaja. Ali jo želite zamenjati?"
 
 #: cryptui.rc:153
 msgid "DER-Encoded Binary X.509 (*.cer)"
-msgstr ""
+msgstr "V DER kodiran binarni X.509 (*.cer)"
 
 #: cryptui.rc:154
 msgid "Base64-Encoded X.509 (*.cer)"
-msgstr ""
+msgstr "V 64-tiškemu sistemu kodiran X.509 (*.cer) "
 
 #: cryptui.rc:157
 msgid "CMS/PKCS #7 Messages (*.p7b)"
-msgstr ""
+msgstr "Sporočila CMS/PCKS #7 (*.p7b)"
 
 #: cryptui.rc:158
 msgid "Personal Information Exchange (*.pfx)"
-msgstr ""
+msgstr "Izmenjava osebnih podatkov (*.pfx)"
 
 #: cryptui.rc:159
 msgid "Serialized Certificate Store (*.sst)"
-msgstr ""
+msgstr "Shramba potrdila v zaporedju (*.sst)"
 
 #: cryptui.rc:160
-#, fuzzy
 msgid "File Format"
-msgstr "O&blika"
+msgstr "Vrsta datoteke"
 
 #: cryptui.rc:161
 msgid "Include all certificates in certificate path"
-msgstr ""
+msgstr "Vključi vsa potrdila na poti potrdila"
 
 #: cryptui.rc:162
 msgid "Export keys"
-msgstr ""
+msgstr "Izvozi ključe"
 
 #: cryptui.rc:165
-#, fuzzy
 msgid "The export was successful."
-msgstr "Zagon storitve %s je uspel.\n"
+msgstr "Izvoz je bil uspešen."
 
 #: cryptui.rc:166
 msgid "The export failed."
-msgstr ""
+msgstr "Izvoz je spodletel."
 
 #: cryptui.rc:167
 msgid "Export Private Key"
-msgstr ""
+msgstr "Izvozi zasebni ključ"
 
 #: cryptui.rc:168
 msgid ""
 "The certificate contains a private key which may be exported along with the "
 "certificate."
 msgstr ""
+"Potrdilo vsebuje zasebni ključ, ki ga lahko izvozite skupaj s potrdilom."
 
 #: cryptui.rc:169
 msgid "Enter Password"
-msgstr ""
+msgstr "Vnesite geslo"
 
 #: cryptui.rc:170
 msgid "You may password-protect a private key."
-msgstr ""
+msgstr "Zasebni ključ lahko zaščitite z geslom."
 
 #: cryptui.rc:171
 msgid "The passwords do not match."
-msgstr ""
+msgstr "Gesli se ne ujemata."
 
 #: cryptui.rc:172
 msgid "Note: The private key for this certificate could not be opened."
-msgstr ""
+msgstr "Opomba: zasebnega ključa ni mogoče odpreti."
 
 #: cryptui.rc:173
 msgid "Note: The private key for this certificate is not exportable."
-msgstr ""
+msgstr "Opomba: zasebnega ključa za to potrdilo ni mogoče izvoziti."
 
 #: devenum.rc:32
 msgid "Default DirectSound"
-msgstr "Privzeta DirectSound naprava"
+msgstr "Privzeta naprava DirectSound"
 
 #: devenum.rc:33
 msgid "DirectSound: %s"
@@ -2024,20 +2012,11 @@ msgstr "DirectSound: %s"
 
 #: devenum.rc:34
 msgid "Default WaveOut Device"
-msgstr "Privzeta WaveOut naprava"
+msgstr "Privzeta naprava WaveIzh"
 
 #: devenum.rc:35
 msgid "Default MidiOut Device"
-msgstr "Privzeta MidiOut naprava"
-
-#: dxdiagn.rc:25
-#, fuzzy
-msgid "Regional Setting"
-msgstr "Privzete (sistemske) nastavitve"
-
-#: dxdiagn.rc:26
-msgid "%uMB used, %uMB available"
-msgstr ""
+msgstr "Privzeta naprava MidiIzh"
 
 #: hhctrl.rc:67 hhctrl.rc:47 wordpad.rc:155
 msgid "Options"
@@ -2045,52 +2024,39 @@ msgstr "Možnosti"
 
 #: hhctrl.rc:70
 msgid "S&ync"
-msgstr ""
+msgstr "U&skladi"
 
-#: hhctrl.rc:71 shdoclc.rc:38 winhlp32.rc:86
-#, fuzzy
+#: hhctrl.rc:71 shdoclc.rc:38 winhlp32.rc:101
 msgid "&Back"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# sl.po (Wine) #-#-#-#-#\n"
-"&Naprej\n"
-"#-#-#-#-# sl.po (Wine) #-#-#-#-#\n"
-"&Nazaj"
+msgstr "&Nazaj"
 
 #: hhctrl.rc:72
-#, fuzzy
 msgid "&Forward"
-msgstr "Naprej"
+msgstr "&Posreduj"
 
 #: hhctrl.rc:73
-#, fuzzy
-msgctxt "table of contents"
 msgid "&Home"
-msgstr "Domov"
+msgstr "&Domov"
 
 #: hhctrl.rc:74
-#, fuzzy
 msgid "&Stop"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# sl.po (Wine) #-#-#-#-#\n"
-"Ustavi\n"
-"#-#-#-#-# sl.po (Wine) #-#-#-#-#\n"
-"Stop"
+msgstr "&Zaustavi"
 
 #: hhctrl.rc:75 shdoclc.rc:56
 msgid "&Refresh"
 msgstr "&Osveži"
 
-#: hhctrl.rc:76 winhlp32.rc:31
+#: hhctrl.rc:76 winefile.rc:38
 msgid "&Print..."
-msgstr "&Tiskaj ..."
+msgstr "&Natisni ..."
 
-#: hhctrl.rc:28 taskmgr.rc:89
+#: hhctrl.rc:28 notepad.rc:58 progman.rc:53
 msgid "&Contents"
 msgstr "&Vsebina"
 
 #: hhctrl.rc:29
 msgid "I&ndex"
-msgstr "I&ndeks"
+msgstr "K&azalo"
 
 #: hhctrl.rc:30 notepad.rc:52
 msgid "&Search"
@@ -2102,11 +2068,11 @@ msgstr "&Priljubljene"
 
 #: hhctrl.rc:33
 msgid "Hide &Tabs"
-msgstr ""
+msgstr "&Skrij zavihke"
 
 #: hhctrl.rc:34
 msgid "Show &Tabs"
-msgstr ""
+msgstr "Pokaži &zavihke"
 
 #: hhctrl.rc:39
 msgid "Show"
@@ -2117,13 +2083,8 @@ msgid "Hide"
 msgstr "Skrij"
 
 #: hhctrl.rc:41 shdoclc.rc:170 shdoclc.rc:194 shdocvw.rc:65
-#, fuzzy
 msgid "Stop"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# sl.po (Wine) #-#-#-#-#\n"
-"Ustavi\n"
-"#-#-#-#-# sl.po (Wine) #-#-#-#-#\n"
-"Stop"
+msgstr "Zaustavi"
 
 #: hhctrl.rc:42 shdocvw.rc:66 shell32.rc:59
 msgid "Refresh"
@@ -2133,15 +2094,13 @@ msgstr "Osveži"
 msgid "Back"
 msgstr "Nazaj"
 
-#: hhctrl.rc:44
-#, fuzzy
-msgctxt "table of contents"
+#: hhctrl.rc:44 shdocvw.rc:67
 msgid "Home"
 msgstr "Domov"
 
 #: hhctrl.rc:45
 msgid "Sync"
-msgstr "Sinhroniziraj"
+msgstr "Uskladi"
 
 #: hhctrl.rc:48 shdocvw.rc:64
 msgid "Forward"
@@ -2193,7 +2152,7 @@ msgstr "Prilagodi"
 
 #: hhctrl.rc:60
 msgid "Zoom"
-msgstr "Zoom"
+msgstr "Približanje"
 
 #: hhctrl.rc:61
 msgid "IDTB_TOC_NEXT"
@@ -2209,71 +2168,35 @@ msgstr "Cinepak Video kodek"
 
 #: inetcpl.rc:28
 msgid "Internet Settings"
-msgstr "Internetne možnosti"
+msgstr "Internetne nastavitve"
 
 #: inetcpl.rc:29
 msgid "Configure Wine Internet Browser and related settings"
-msgstr "Konfiguriraj internetni brskalnik v Wine in sorodne nastavitve"
-
-#: inetcpl.rc:30
-#, fuzzy
-msgid "Security settings for zone: "
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# sl.po (Wine) #-#-#-#-#\n"
-"Shrani &nastavitve ob izhodu\n"
-"#-#-#-#-# sl.po (Wine) #-#-#-#-#\n"
-"S&hrani nastavitve ob izhodu"
-
-#: inetcpl.rc:31
-#, fuzzy
-msgid "Custom"
-msgstr "Prilagodi"
-
-#: inetcpl.rc:32
-msgid "Very Low"
-msgstr ""
-
-#: inetcpl.rc:33
-#, fuzzy
-msgid "Low"
-msgstr "&Nizka"
-
-#: inetcpl.rc:34
-msgid "Medium"
-msgstr ""
-
-#: inetcpl.rc:35
-msgid "Increased"
-msgstr ""
-
-#: inetcpl.rc:36
-#, fuzzy
-msgid "High"
-msgstr "&Viskoka"
+msgstr "Nastavite internetni brskalnik Wine in povezane nastavitve"
 
 #: jscript.rc:25
 msgid "Error converting object to primitive type"
-msgstr "Napaka med spreminjanjem v primitivni tip"
+msgstr "Napaka med pretvarjanjem predmeta v primitivno vrsto"
 
 #: jscript.rc:26
 msgid "Invalid procedure call or argument"
-msgstr "Napačen klic postopka ali argument"
+msgstr "Neveljaven klic postopka ali argument"
 
 #: jscript.rc:27
 msgid "Subscript out of range"
-msgstr ""
+msgstr "Podskript je izven obsega"
 
 #: jscript.rc:28
 msgid "Automation server can't create object"
-msgstr "Avtomatizacijski server ne more ustvariti objekta"
+msgstr "Strežnik izvajanja ne more ustvariti predmeta"
 
 #: jscript.rc:29
 msgid "Object doesn't support this property or method"
-msgstr "Objekt ne podpira atributa ali metode"
+msgstr "Predmet ne podpira te lastnosti ali načina"
 
 #: jscript.rc:30
 msgid "Object doesn't support this action"
-msgstr "Objekt ne podpira akcije"
+msgstr "Predmet ne podpira tega dejanja"
 
 #: jscript.rc:31
 msgid "Argument not optional"
@@ -2281,3285 +2204,3049 @@ msgstr "Argument je obvezen"
 
 #: jscript.rc:32
 msgid "Syntax error"
-msgstr "Napačna sintaksa"
+msgstr "Skladenjska napaka"
 
 #: jscript.rc:33
 msgid "Expected ';'"
-msgstr "Pričakujem ';'"
+msgstr "Pričakovan je bil ';'"
 
 #: jscript.rc:34
 msgid "Expected '('"
-msgstr "Pričakujem '('"
+msgstr "Pričakovan je bil '('"
 
 #: jscript.rc:35
 msgid "Expected ')'"
-msgstr "Pričakujem ')'"
+msgstr "Pričakovan je bil ')'"
 
 #: jscript.rc:36
 msgid "Unterminated string constant"
-msgstr "Nezaključen niz"
+msgstr "Nedoločena konstanta niza"
 
 #: jscript.rc:37
 msgid "Conditional compilation is turned off"
-msgstr ""
+msgstr "Pogojno kodo prevajanje je izklopljeno"
 
 #: jscript.rc:40
 msgid "Number expected"
-msgstr "Pričakujem število"
+msgstr "Pričakovano je bilo število"
 
 #: jscript.rc:38
 msgid "Function expected"
-msgstr "Pričakujem funkcijo"
+msgstr "Pričakovana je bila funkcija"
 
 #: jscript.rc:39
 msgid "'[object]' is not a date object"
-msgstr "'[object]' ni date objekt"
+msgstr "'[object]' ni predmet datuma"
 
 #: jscript.rc:41
 msgid "Object expected"
-msgstr "Pričakujem objekt"
+msgstr "Pričakovan je bil predmet"
 
 #: jscript.rc:42
 msgid "Illegal assignment"
-msgstr "Napačna prireditev"
+msgstr "Neveljavna dodelitev"
 
 #: jscript.rc:43
 msgid "'|' is undefined"
-msgstr "'|' je nedifiniran"
+msgstr "'|' ni določen"
 
 #: jscript.rc:44
 msgid "Boolean object expected"
-msgstr "Pričakujem Boolean objekt"
+msgstr "Pričakovan je bil Boolov predmet"
 
 #: jscript.rc:45
-#, fuzzy
 msgid "VBArray object expected"
-msgstr "Pričakujem Array objekt"
+msgstr "Pričakovan je bil predmet VBArray"
 
 #: jscript.rc:46
 msgid "JScript object expected"
-msgstr "Pričakujem JScript objekt"
+msgstr "Pričakovan je bil predmet JScript"
 
 #: jscript.rc:47
 msgid "Syntax error in regular expression"
-msgstr "Napačna sintaksa v regularnem izrazu"
+msgstr "Napaka skladnje v logičnem izrazu"
 
 #: jscript.rc:48
 msgid "URI to be encoded contains invalid characters"
-msgstr "URI vsebuje neveljavne znake"
+msgstr "URI za kodiranje vsebuje neveljavne znake"
 
 #: jscript.rc:49
 msgid "Array length must be a finite positive integer"
-msgstr "Dožina polja mora bit pozitivno celo število"
+msgstr "Dolžina polja mora bit pozitivno celo število"
 
 #: jscript.rc:50
 msgid "Array object expected"
-msgstr "Pričakujem Array objekt"
+msgstr "Pričakovan je bil predmet polja"
 
 #: winerror.mc:26
 msgid "Success\n"
-msgstr ""
+msgstr "Uspešno\n"
 
 #: winerror.mc:31
-#, fuzzy
 msgid "Invalid function\n"
-msgstr "Neveljavna opcija"
+msgstr "Neveljavna funkcija\n"
 
 #: winerror.mc:36
-#, fuzzy
 msgid "File not found\n"
-msgstr "Datoteke ni mogoče najti"
+msgstr "Datoteke ni mogoče najti\n"
 
 #: winerror.mc:41
-#, fuzzy
 msgid "Path not found\n"
-msgstr "pot %s ne obstaja"
+msgstr "Poti ni mogoče najti\n"
 
 #: winerror.mc:46
 msgid "Too many open files\n"
-msgstr ""
+msgstr "Preveč odprtih datotek\n"
 
 #: winerror.mc:51
 msgid "Access denied\n"
-msgstr ""
+msgstr "Dostop je zavrnjen\n"
 
 #: winerror.mc:56
-#, fuzzy
 msgid "Invalid handle\n"
-msgstr "Neveljavna opcija"
+msgstr "Neveljaven ročnik\n"
 
 #: winerror.mc:61
-#, fuzzy
 msgid "Memory trashed\n"
-msgstr "Memory Monitor"
+msgstr "Pomnilnik je v smeteh\n"
 
 #: winerror.mc:66
-#, fuzzy
 msgid "Not enough memory\n"
-msgstr "Zmanjkalo je pomnilnika."
+msgstr "Ni dovolj pomnilnika\n"
 
 #: winerror.mc:71
-#, fuzzy
 msgid "Invalid block\n"
-msgstr "Neveljavna opcija"
+msgstr "Neveljaven blok\n"
 
 #: winerror.mc:76
 msgid "Bad environment\n"
-msgstr ""
+msgstr "Slabo okolje\n"
 
 #: winerror.mc:81
 msgid "Bad format\n"
-msgstr ""
+msgstr "Slaba oblika\n"
 
 #: winerror.mc:86
 msgid "Invalid access\n"
-msgstr ""
+msgstr "Neveljaven dostop\n"
 
 #: winerror.mc:91
-#, fuzzy
 msgid "Invalid data\n"
-msgstr "Neveljavna opcija"
+msgstr "Neveljavni podatki\n"
 
 #: winerror.mc:96
-#, fuzzy
 msgid "Out of memory\n"
-msgstr "Zmanjkalo je pomnilnika."
+msgstr "Pomnilnika je zmanjkalo\n"
 
 #: winerror.mc:101
-#, fuzzy
 msgid "Invalid drive\n"
-msgstr "Neveljavna opcija"
+msgstr "Neveljaven pogon\n"
 
 #: winerror.mc:106
-#, fuzzy
 msgid "Can't delete current directory\n"
-msgstr "Pomoč za CHDIR\n"
+msgstr "Trenutne mape ni mogoče izbrisati\n"
 
 #: winerror.mc:111
 msgid "Not same device\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ni enaka naprava\n"
 
 #: winerror.mc:116
 msgid "No more files\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ni več datotek\n"
 
 #: winerror.mc:121
 msgid "Write protected\n"
-msgstr ""
+msgstr "Zaščiteno pred pisanjem\n"
 
 #: winerror.mc:126
 msgid "Bad unit\n"
-msgstr ""
+msgstr "Slaba enota\n"
 
 #: winerror.mc:131
 msgid "Not ready\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ni pripravljeno\n"
 
 #: winerror.mc:136
 msgid "Bad command\n"
-msgstr ""
+msgstr "Slab ukaz\n"
 
 #: winerror.mc:141
-#, fuzzy
 msgid "CRC error\n"
-msgstr "Napaka v sintaksi\n"
+msgstr "Napaka CRC\n"
 
 #: winerror.mc:146
 msgid "Bad length\n"
-msgstr ""
+msgstr "Slaba dolžina\n"
 
 #: winerror.mc:151 winerror.mc:526
-#, fuzzy
 msgid "Seek error\n"
-msgstr "Napaka v sintaksi\n"
+msgstr "Napaka iskanja\n"
 
 #: winerror.mc:156
 msgid "Not DOS disk\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ni diska DOS\n"
 
 #: winerror.mc:161
-#, fuzzy
 msgid "Sector not found\n"
-msgstr "Datoteke ni mogoče najti"
+msgstr "Odseka ni bilo mogoče najti\n"
 
 #: winerror.mc:166
-#, fuzzy
 msgid "Out of paper\n"
-msgstr "Zmanjkalo je papirja; "
+msgstr "Papirja je zmanjkalo\n"
 
 #: winerror.mc:171
-#, fuzzy
 msgid "Write fault\n"
-msgstr "Privzeto"
+msgstr "Napaka pisanja\n"
 
 #: winerror.mc:176
-#, fuzzy
 msgid "Read fault\n"
-msgstr "Privzeto"
+msgstr "Napaka branja\n"
 
 #: winerror.mc:181
 msgid "General failure\n"
-msgstr ""
+msgstr "Splošna napaka\n"
 
 #: winerror.mc:186
 msgid "Sharing violation\n"
-msgstr ""
+msgstr "Kršitev souporabe\n"
 
 #: winerror.mc:191
-#, fuzzy
 msgid "Lock violation\n"
-msgstr "Lokacija"
+msgstr "Kršitev zaklepa\n"
 
 #: winerror.mc:196
 msgid "Wrong disk\n"
-msgstr ""
+msgstr "Napačen disk\n"
 
 #: winerror.mc:201
 msgid "Sharing buffer exceeded\n"
-msgstr ""
+msgstr "Souporabljeni medpomnilnik je bil presežen\n"
 
 #: winerror.mc:206
-#, fuzzy
 msgid "End of file\n"
-msgstr "&Dodaj med priljubljene ..."
+msgstr "Konec datoteke\n"
 
 #: winerror.mc:211 winerror.mc:436
 msgid "Disk full\n"
-msgstr ""
+msgstr "Disk je poln\n"
 
 #: winerror.mc:216
 msgid "Request not supported\n"
-msgstr ""
+msgstr "Zahteva ni podprta\n"
 
 #: winerror.mc:221
 msgid "Remote machine not listening\n"
-msgstr ""
+msgstr "Oddaljena naprava ne posluša\n"
 
 #: winerror.mc:226
 msgid "Duplicate network name\n"
-msgstr ""
+msgstr "Podvojeno omrežno ime\n"
 
 #: winerror.mc:231
 msgid "Bad network path\n"
-msgstr ""
+msgstr "Slaba omrežna pot\n"
 
 #: winerror.mc:236
-#, fuzzy
 msgid "Network busy\n"
-msgstr "Mrežni disk v skupni rabi"
+msgstr "Omrežje je zaposleno\n"
 
 #: winerror.mc:241
-#, fuzzy
 msgid "Device does not exist\n"
-msgstr "Datoteka ne obstaja"
+msgstr "Naprava ne obstaja\n"
 
 #: winerror.mc:246
 msgid "Too many commands\n"
-msgstr ""
+msgstr "Preveč ukazov\n"
 
 #: winerror.mc:251
 msgid "Adaptor hardware error\n"
-msgstr ""
+msgstr "Napaka strojne opreme prilagodilnika\n"
 
 #: winerror.mc:256
 msgid "Bad network response\n"
-msgstr ""
+msgstr "Slab omrežni odziv\n"
 
 #: winerror.mc:261
-#, fuzzy
 msgid "Unexpected network error\n"
-msgstr "Neznana zunanja napaka."
+msgstr "Nepričakovana napaka omrežja\n"
 
 #: winerror.mc:266
 msgid "Bad remote adaptor\n"
-msgstr ""
+msgstr "Slab oddaljeni vmesnik\n"
 
 #: winerror.mc:271
 msgid "Print queue full\n"
-msgstr ""
+msgstr "Čakalna vrsta tiskalnika je polna\n"
 
 #: winerror.mc:276
 msgid "No spool space\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ni vrstilnega prostora\n"
 
 #: winerror.mc:281
 msgid "Print cancelled\n"
-msgstr ""
+msgstr "Tiskanje je bilo preklicano\n"
 
 #: winerror.mc:286
-#, fuzzy
 msgid "Network name deleted\n"
-msgstr "Datum izbrisa"
+msgstr "Omrežno ime je izbrisano\n"
 
 #: winerror.mc:291
 msgid "Network access denied\n"
-msgstr ""
+msgstr "Omrežni dostop je zavrnjen\n"
 
 #: winerror.mc:296
 msgid "Bad device type\n"
-msgstr ""
+msgstr "Slaba vrsta naprave\n"
 
 #: winerror.mc:301
-#, fuzzy
 msgid "Bad network name\n"
-msgstr "Mrežni disk v skupni rabi"
+msgstr "Slabo omrežno ime\n"
 
 #: winerror.mc:306
 msgid "Too many network names\n"
-msgstr ""
+msgstr "Preveč omrežnih imen\n"
 
 #: winerror.mc:311
 msgid "Too many network sessions\n"
-msgstr ""
+msgstr "Preveč omrežnih sej\n"
 
 #: winerror.mc:316
-#, fuzzy
 msgid "Sharing paused\n"
-msgstr "Znakovni &niz"
+msgstr "Souporaba je v premoru\n"
 
 #: winerror.mc:321
 msgid "Request not accepted\n"
-msgstr ""
+msgstr "Zahteva ni bila sprejeta\n"
 
 #: winerror.mc:326
 msgid "Redirector paused\n"
-msgstr ""
+msgstr "Preusmernik je v premoru\n"
 
 #: winerror.mc:331
-#, fuzzy
 msgid "File exists\n"
-msgstr "Datoteka ne obstaja"
+msgstr "Datoteka že obstaja\n"
 
 #: winerror.mc:336
 msgid "Cannot create\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ni mogoče ustvariti\n"
 
 #: winerror.mc:341
 msgid "Int24 failure\n"
-msgstr ""
+msgstr "Int24 je spodletel\n"
 
 #: winerror.mc:346
 msgid "Out of structures\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ni več struktur\n"
 
 #: winerror.mc:351
-#, fuzzy
 msgid "Already assigned\n"
-msgstr "Napačna prireditev"
+msgstr "Že dodeljeno\n"
 
 #: winerror.mc:356 winerror.mc:1711
-#, fuzzy
 msgid "Invalid password\n"
-msgstr "Neveljavna opcija"
+msgstr "Neveljavno geslo\n"
 
 #: winerror.mc:361
-#, fuzzy
 msgid "Invalid parameter\n"
-msgstr "Napaka: Napačen parameter v ukazni vrstici\n"
+msgstr "Neveljaven parameter\n"
 
 #: winerror.mc:366
-#, fuzzy
 msgid "Net write fault\n"
-msgstr "&Privzete nastavitve"
+msgstr "Napaka pisanja omrežja\n"
 
 #: winerror.mc:371
 msgid "No process slots\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ni mest opravil\n"
 
 #: winerror.mc:376
 msgid "Too many semaphores\n"
-msgstr ""
+msgstr "Preveč semaforjev\n"
 
 #: winerror.mc:381
 msgid "Exclusive semaphore already owned\n"
-msgstr ""
+msgstr "Izključen semafor je ža "
 
 #: winerror.mc:386
 msgid "Semaphore is set\n"
-msgstr ""
+msgstr "Semafor je nastavljen\n"
 
 #: winerror.mc:391
 msgid "Too many semaphore requests\n"
-msgstr ""
+msgstr "Preveč zahtev semafor\n"
 
 #: winerror.mc:396
 msgid "Invalid at interrupt time\n"
-msgstr ""
+msgstr "Neveljavno ob času prekinitve\n"
 
 #: winerror.mc:401
 msgid "Semaphore owner died\n"
-msgstr ""
+msgstr "Lastni semafor je umrl\n"
 
 #: winerror.mc:406
 msgid "Semaphore user limit\n"
-msgstr ""
+msgstr "Uporabniška omejitev semafor\n"
 
 #: winerror.mc:411
-#, fuzzy
 msgid "Insert disk for drive %1\n"
-msgstr "vnesite disk %s"
+msgstr "Vstavite disk za pogon %1\n"
 
 #: winerror.mc:416
 msgid "Drive locked\n"
-msgstr ""
+msgstr "Pogon je zaklenjen\n"
 
 #: winerror.mc:421
 msgid "Broken pipe\n"
-msgstr ""
+msgstr "Pokvarjena cev\n"
 
 #: winerror.mc:426
-#, fuzzy
 msgid "Open failed\n"
-msgstr "Odpri datoteko"
+msgstr "Odpiranje je spodletelo\n"
 
 #: winerror.mc:431
 msgid "Buffer overflow\n"
-msgstr ""
+msgstr "Prekoračitev medpomnilnika\n"
 
 #: winerror.mc:441
 msgid "No more search handles\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ni več ročnikov iskanja\n"
 
 #: winerror.mc:446
 msgid "Invalid target handle\n"
-msgstr ""
+msgstr "Neveljaven ciljni ročnik\n"
 
 #: winerror.mc:451
-#, fuzzy
 msgid "Invalid IOCTL\n"
-msgstr "Neveljavna opcija"
+msgstr "Neveljaven IOCTL\n"
 
 #: winerror.mc:456
 msgid "Invalid verify switch\n"
-msgstr ""
+msgstr "Neveljavno stikalo potrjevanka\n"
 
 #: winerror.mc:461
 msgid "Bad driver level\n"
-msgstr ""
+msgstr "Slaba raven gonilnika\n"
 
 #: winerror.mc:466
-#, fuzzy
 msgid "Call not implemented\n"
-msgstr "Ni (še) na voljo"
+msgstr "Klic ni podprt\n"
 
 #: winerror.mc:471
 msgid "Semaphore timeout\n"
-msgstr ""
+msgstr "Zakasnitev semafor\n"
 
 #: winerror.mc:476
-#, fuzzy
 msgid "Insufficient buffer\n"
-msgstr "Digi&talna ura"
+msgstr "Nezadosten medpomnilnik\n"
 
 #: winerror.mc:481
-#, fuzzy
 msgid "Invalid name\n"
-msgstr "Napaka: Napačno ime ključa\n"
+msgstr "Neveljavno ime\n"
 
 #: winerror.mc:486
 msgid "Invalid level\n"
-msgstr ""
+msgstr "Neveljavna raven\n"
 
 #: winerror.mc:491
 msgid "No volume label\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ni oznake nosilca\n"
 
 #: winerror.mc:496
-#, fuzzy
 msgid "Module not found\n"
-msgstr "Datoteke ni mogoče najti"
+msgstr "Modula ni mogoče najti\n"
 
 #: winerror.mc:501
-#, fuzzy
 msgid "Procedure not found\n"
-msgstr "Poit PATH ni mogoče najti\n"
+msgstr "Postopka ni mogoče najti\n"
 
 #: winerror.mc:506
 msgid "No children to wait for\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ni podrejenega predmeta za čakanje\n"
 
 #: winerror.mc:511
 msgid "Child process has not completed\n"
-msgstr ""
+msgstr "Podrejeno opravilo se ni dokončalo\n"
 
 #: winerror.mc:516
 msgid "Invalid use of direct access handle\n"
-msgstr ""
+msgstr "Neveljavna uporaba ročnika neposrednega dostopa\n"
 
 #: winerror.mc:521
 msgid "Negative seek\n"
-msgstr ""
+msgstr "Iskanje nazaj\n"
 
 #: winerror.mc:531
 msgid "Drive is a JOIN target\n"
-msgstr ""
+msgstr "Pogoj je cilj pridruževanja\n"
 
 #: winerror.mc:536
 msgid "Drive is already JOINed\n"
-msgstr ""
+msgstr "Pogon je že pridružen\n"
 
 #: winerror.mc:541
 msgid "Drive is already SUBSTed\n"
-msgstr ""
+msgstr "Pogon je že navidezen\n"
 
 #: winerror.mc:546
 msgid "Drive is not JOINed\n"
-msgstr ""
+msgstr "Pogon ni pridružen\n"
 
 #: winerror.mc:551
 msgid "Drive is not SUBSTed\n"
-msgstr ""
+msgstr "Pogon ni navidezen\n"
 
 #: winerror.mc:556
 msgid "Attempt to JOIN onto a JOINed drive\n"
-msgstr ""
+msgstr "Poskus pridružitve pridruženega pogona\n"
 
 #: winerror.mc:561
 msgid "Attempt to SUBST onto a SUBSTed drive\n"
-msgstr ""
+msgstr "Poskus navideznosti na navideznem pogonu\n"
 
 #: winerror.mc:566
 msgid "Attempt to JOIN to a SUBSTed drive\n"
-msgstr ""
+msgstr "Poskus pridružitve navideznemu pogonu\n"
 
 #: winerror.mc:571
 msgid "Attempt to SUBST to a JOINed drive\n"
-msgstr ""
+msgstr "Poskus navideznosti pridruženega pogona\n"
 
 #: winerror.mc:576
-#, fuzzy
 msgid "Drive is busy\n"
-msgstr "Pogoni"
+msgstr "Pogon je zaposlen\n"
 
 #: winerror.mc:581
-#, fuzzy
 msgid "Same drive\n"
-msgstr "Sistemski pogon"
+msgstr "Enak pogon\n"
 
 #: winerror.mc:586
 msgid "Not toplevel directory\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ni mapa vrhnje ravni\n"
 
 #: winerror.mc:591
-#, fuzzy
 msgid "Directory is not empty\n"
-msgstr "Samo &mape"
+msgstr "Mapa ni prazna\n"
 
 #: winerror.mc:596
 msgid "Path is in use as a SUBST\n"
-msgstr ""
+msgstr "Pot je v uporabiti kot SUBST\n"
 
 #: winerror.mc:601
 msgid "Path is in use as a JOIN\n"
-msgstr ""
+msgstr "Pot je v uporabi kot JOIN\n"
 
 #: winerror.mc:606
 msgid "Path is busy\n"
-msgstr ""
+msgstr "Pot je zasedena\n"
 
 #: winerror.mc:611
 msgid "Already a SUBST target\n"
-msgstr ""
+msgstr "Že cilj SUBST\n"
 
 #: winerror.mc:616
 msgid "System trace not specified or disallowed\n"
-msgstr ""
+msgstr "Sistemsko sledenje ni določeno ali ni dovoljeno\n"
 
 #: winerror.mc:621
 msgid "Event count for DosMuxSemWait incorrect\n"
-msgstr ""
+msgstr "Števec dogodkov za DosMuxSemWait je nepravilen\n"
 
 #: winerror.mc:626
 msgid "Too many waiters for DosMuxSemWait\n"
-msgstr ""
+msgstr "Preveč čakalnikov za DosMuxSemWait\n"
 
 #: winerror.mc:631
 msgid "DosSemMuxWait list invalid\n"
-msgstr ""
+msgstr "Seznam DosSemMuxWait je neveljaven\n"
 
 #: winerror.mc:636
 msgid "Volume label too long\n"
-msgstr ""
+msgstr "Oznaka nosilca je predolga\n"
 
 #: winerror.mc:641
 msgid "Too many TCBs\n"
-msgstr ""
+msgstr "Preveč TCB-jev\n"
 
 #: winerror.mc:646
 msgid "Signal refused\n"
-msgstr ""
+msgstr "Signal je bil zavrnjen\n"
 
 #: winerror.mc:651
 msgid "Segment discarded\n"
-msgstr ""
+msgstr "Odsek je bil zavržen\n"
 
 #: winerror.mc:656
 msgid "Segment not locked\n"
-msgstr ""
+msgstr "Odsek ni zaklenjen\n"
 
 #: winerror.mc:661
 msgid "Bad thread ID address\n"
-msgstr ""
+msgstr "Slab naslov ID niti\n"
 
 #: winerror.mc:666
 msgid "Bad arguments to DosExecPgm\n"
-msgstr ""
+msgstr "Slabi argumenti za DosExecPgm\n"
 
 #: winerror.mc:671
 msgid "Path is invalid\n"
-msgstr ""
+msgstr "Pot je neveljavna\n"
 
 #: winerror.mc:676
 msgid "Signal pending\n"
-msgstr ""
+msgstr "Signal je na čakanju\n"
 
 #: winerror.mc:681
-msgid "Max system-wide thread count reached\n"
-msgstr ""
+msgid "Max systemwide thread count reached\n"
+msgstr "Doseženo je bilo največje število sistemskih niti\n"
 
 #: winerror.mc:686
 msgid "Lock failed\n"
-msgstr ""
+msgstr "Zaklep je spodletel\n"
 
 #: winerror.mc:691
-#, fuzzy
 msgid "Resource in use\n"
-msgstr "Resource Failures"
+msgstr "Sredstvo je v uporabi\n"
 
 #: winerror.mc:696
-#, fuzzy
 msgid "Cancel violation\n"
-msgstr "animacija"
+msgstr "Prekliči kršitev\n"
 
 #: winerror.mc:701
-#, fuzzy
 msgid "Atomic locks not supported\n"
-msgstr "Dokumenti z OLE predmeti niso podprti"
+msgstr "Atomski zaklepi niso podprti\n"
 
 #: winerror.mc:706
-#, fuzzy
 msgid "Invalid segment number\n"
-msgstr "Neveljavna oblika števila"
+msgstr "Neveljavno število odseka\n"
 
 #: winerror.mc:711
 msgid "Invalid ordinal for %1\n"
-msgstr ""
+msgstr "Neveljavna odrinata za %1\n"
 
 #: winerror.mc:716
-#, fuzzy
 msgid "File already exists\n"
-msgstr "Vrata z imenom %s že obstajajo"
+msgstr "Datoteka že obstaja\n"
 
 #: winerror.mc:721
-#, fuzzy
 msgid "Invalid flag number\n"
-msgstr "Neveljavna oblika števila"
+msgstr "Neveljavna številka zastavice\n"
 
 #: winerror.mc:726
-#, fuzzy
 msgid "Semaphore name not found\n"
-msgstr "pot %s ne obstaja"
+msgstr "Imena semafor ni mogoče najti\n"
 
 #: winerror.mc:731
 msgid "Invalid starting code segment for %1\n"
-msgstr ""
+msgstr "Neveljavna začetna koda odseka za %1\n"
 
 #: winerror.mc:736
 msgid "Invalid starting stack segment for %1\n"
-msgstr ""
+msgstr "Neveljaven začetni odsek sklada za %1\n"
 
 #: winerror.mc:741
 msgid "Invalid module type for %1\n"
-msgstr ""
+msgstr "Neveljavna vrsta modulov za %1\n"
 
 #: winerror.mc:746
 msgid "Invalid EXE signature in %1\n"
-msgstr ""
+msgstr "Neveljaven podpis EXE v %1\n"
 
 #: winerror.mc:751
 msgid "EXE %1 is marked invalid\n"
-msgstr ""
+msgstr "EXE %1 je označen kot neveljaven\n"
 
 #: winerror.mc:756
 msgid "Bad EXE format for %1\n"
-msgstr ""
+msgstr "Slaba oblika EXE za %1\n"
 
 #: winerror.mc:761
 msgid "Iterated data exceeds 64k in %1\n"
-msgstr ""
+msgstr "Iterirani podatko v %1 presegajo 64k\n"
 
 #: winerror.mc:766
 msgid "Invalid MinAllocSize in %1\n"
-msgstr ""
+msgstr "Neveljavna najmanjša dodeljena velikost v %1\n"
 
 #: winerror.mc:771
 msgid "Dynlink from invalid ring\n"
-msgstr ""
+msgstr "Dinamična povezava iz neveljavnega obroča\n"
 
 #: winerror.mc:776
-#, fuzzy
 msgid "IOPL not enabled\n"
-msgstr "IP usmerjanje omogočeno"
+msgstr "IOPL ni omogočen\n"
 
 #: winerror.mc:781
 msgid "Invalid SEGDPL in %1\n"
-msgstr ""
+msgstr "Neveljaven SEGDPL v %1\n"
 
 #: winerror.mc:786
 msgid "Auto data segment exceeds 64k\n"
-msgstr ""
+msgstr "Samodejni odseki podatkov presegajo 64k\n"
 
 #: winerror.mc:791
 msgid "Ring 2 segment must be movable\n"
-msgstr ""
+msgstr "Odsek obroč 2 mora biti premakljiv"
 
 #: winerror.mc:796
 msgid "Relocation chain exceeds segment limit in %1\n"
-msgstr ""
+msgstr "Veriga prestavljanja v %1 presega omejitev segmenta\n"
 
 #: winerror.mc:801
 msgid "Infinite loop in relocation chain in %1\n"
-msgstr ""
+msgstr "Neskončna zanka v verigi prestavljanja v %1\n"
 
 #: winerror.mc:806
-#, fuzzy
 msgid "Environment variable not found\n"
-msgstr "Spremenljivka okolja %s ni definirana\n"
+msgstr "Okoljske spremenljivke ni mogoče najti\n"
 
 #: winerror.mc:811
 msgid "No signal sent\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ni poslanega signala\n"
 
 #: winerror.mc:816
-#, fuzzy
 msgid "File name is too long\n"
-msgstr "The input line is too long.\n"
+msgstr "Ime datoteke je predolgo\n"
 
 #: winerror.mc:821
 msgid "Ring 2 stack in use\n"
-msgstr ""
+msgstr "Sklad obroč 2 je v uporabi\n"
 
 #: winerror.mc:826
 msgid "Error in use of filename wildcards\n"
-msgstr ""
+msgstr "Napaka pri uporabi nadomestnih znakov imena datoteke\n"
 
 #: winerror.mc:831
-#, fuzzy
 msgid "Invalid signal number\n"
-msgstr "Neveljavna oblika števila"
+msgstr "Neveljavna številka signala\n"
 
 #: winerror.mc:836
 msgid "Error setting signal handler\n"
-msgstr ""
+msgstr "Napaka med nastavljanjem ročnika signala\n"
 
 #: winerror.mc:841
 msgid "Segment locked\n"
-msgstr ""
+msgstr "Odsek je zaklenjen\n"
 
 #: winerror.mc:846
 msgid "Too many modules\n"
-msgstr ""
+msgstr "Preveč modulov\n"
 
 #: winerror.mc:851
 msgid "Nesting LoadModule calls not allowed\n"
 msgstr ""
+"Klici gnezdenega modula nalaganja niso dovoljeni\n"
+" "
 
 #: winerror.mc:856
 msgid "Machine type mismatch\n"
-msgstr ""
+msgstr "Neujemanje vrste stroja\n"
 
 #: winerror.mc:861
 msgid "Bad pipe\n"
-msgstr ""
+msgstr "Slaba cev\n"
 
 #: winerror.mc:866
 msgid "Pipe busy\n"
-msgstr ""
+msgstr "Cev je zasedena\n"
 
 #: winerror.mc:871
 msgid "Pipe closed\n"
-msgstr ""
+msgstr "Cev je zaprta\n"
 
 #: winerror.mc:876
-#, fuzzy
 msgid "Pipe not connected\n"
-msgstr "Datoteke ni mogoče najti"
+msgstr "Cev ni povezana\n"
 
 #: winerror.mc:881
-#, fuzzy
 msgid "More data available\n"
-msgstr "Ni na voljo; "
+msgstr "Na voljo je več podatkov\n"
 
 #: winerror.mc:886
 msgid "Session cancelled\n"
-msgstr ""
+msgstr "Seja je bila preklicana\n"
 
 #: winerror.mc:891
 msgid "Invalid extended attribute name\n"
-msgstr ""
+msgstr "Neveljavno ime razširjenega atributa\n"
 
 #: winerror.mc:896
 msgid "Extended attribute list inconsistent\n"
-msgstr ""
+msgstr "Razširjen seznam atributov ni dosleden\n"
 
 #: winerror.mc:901
-#, fuzzy
 msgid "No more data available\n"
-msgstr "Ni na voljo; "
+msgstr "Ni več razpoložljivih podatkov\n"
 
 #: winerror.mc:906
 msgid "Cannot use Copy API\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ni mogoče uporabiti API-ja kopiranja\n"
 
 #: winerror.mc:911
-#, fuzzy
 msgid "Directory name invalid\n"
-msgstr "Samo &mape"
+msgstr "Neveljavno ime mape\n"
 
 #: winerror.mc:916
 msgid "Extended attributes didn't fit\n"
-msgstr ""
+msgstr "Razširjeni atributi se niso prilegali\n"
 
 #: winerror.mc:921
 msgid "Extended attribute file corrupt\n"
-msgstr ""
+msgstr "Datoteka razširjenih atributov je pokvarjena\n"
 
 #: winerror.mc:926
 msgid "Extended attribute table full\n"
-msgstr ""
+msgstr "Razpredelnica razširjenih atributov je polna\n"
 
 #: winerror.mc:931
 msgid "Invalid extended attribute handle\n"
-msgstr ""
+msgstr "Neveljaven ročnik razširjenih atributov\n"
 
 #: winerror.mc:936
-#, fuzzy
 msgid "Extended attributes not supported\n"
-msgstr "Dokumenti z OLE predmeti niso podprti"
+msgstr "Razširjeni atributi niso podprti\n"
 
 #: winerror.mc:941
 msgid "Mutex not owned by caller\n"
-msgstr ""
+msgstr "Klicatelj ne sme biti lastnik mutexa\n"
 
 #: winerror.mc:946
 msgid "Too many posts to semaphore\n"
 msgstr ""
+"Preveč objav na semaforju\n"
+" "
 
 #: winerror.mc:951
 msgid "Read/WriteProcessMemory partially completed\n"
-msgstr ""
+msgstr "Branje/Pisanje opravila pomnilnika je deloma dokončano\n"
 
 #: winerror.mc:956
 msgid "The oplock wasn't granted\n"
-msgstr ""
+msgstr "Oportunistični zaklep ni bil dovoljen\n"
 
 #: winerror.mc:961
-#, fuzzy
 msgid "Invalid oplock message received\n"
-msgstr "Napaka: Napačno ime ključa\n"
+msgstr "Prejeto je bilo neveljavno sporočilo oportunističnega zaklepa\n"
 
 #: winerror.mc:966
 msgid "Message 0x%1 not found in file %2\n"
-msgstr ""
+msgstr "Sporočila 0x%1 ni bilo mogoče najti v datoteki %2\n"
 
 #: winerror.mc:971
-#, fuzzy
 msgid "Invalid address\n"
-msgstr "IP naslov"
+msgstr "Neveljaven naslov\n"
 
 #: winerror.mc:976
 msgid "Arithmetic overflow\n"
-msgstr ""
+msgstr "Aritmetična prekoračitev\n"
 
 #: winerror.mc:981
 msgid "Pipe connected\n"
-msgstr ""
+msgstr "Cev je povezana\n"
 
 #: winerror.mc:986
 msgid "Pipe listening\n"
-msgstr ""
+msgstr "Cev posluša\n"
 
 #: winerror.mc:991
 msgid "Extended attribute access denied\n"
-msgstr ""
+msgstr "Dostop do razširjenega atributa je bil zavrnjen\n"
 
 #: winerror.mc:996
-#, fuzzy
 msgid "I/O operation aborted\n"
-msgstr "Možnosti"
+msgstr "Oprevilo V/I je bilo preklicano\n"
 
 #: winerror.mc:1001
 msgid "Overlapped I/O incomplete\n"
-msgstr ""
+msgstr "Prekrivajoči V/I ni končan\n"
 
 #: winerror.mc:1006
 msgid "Overlapped I/O pending\n"
-msgstr ""
+msgstr "Prekrivajoči V/I je na čakanju\n"
 
 #: winerror.mc:1011
 msgid "No access to memory location\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ni dostopa do mesta pomnilnika\n"
 
 #: winerror.mc:1016
-#, fuzzy
 msgid "Swap error\n"
-msgstr "Napaka v sintaksi\n"
+msgstr "Napaka izmenjalnega prostora\n"
 
 #: winerror.mc:1021
 msgid "Stack overflow\n"
-msgstr ""
+msgstr "Prekoračitev sklada\n"
 
 #: winerror.mc:1026
-#, fuzzy
 msgid "Invalid message\n"
-msgstr "Napaka: Napačno ime ključa\n"
+msgstr "Neveljavno sporočilo\n"
 
 #: winerror.mc:1031
 msgid "Cannot complete\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ni mogoče dokončati\n"
 
 #: winerror.mc:1036
 msgid "Invalid flags\n"
-msgstr ""
+msgstr "Neveljavne zastavice\n"
 
 #: winerror.mc:1041
 msgid "Unrecognised volume\n"
-msgstr ""
+msgstr "Nepoznan nosilec\n"
 
 #: winerror.mc:1046
 msgid "File invalid\n"
-msgstr ""
+msgstr "Neveljavna datoteka\n"
 
 #: winerror.mc:1051
 msgid "Cannot run full-screen\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ni mogoče poganjati v celozaslonskem načinu"
 
 #: winerror.mc:1056
 msgid "Nonexistent token\n"
-msgstr ""
+msgstr "Žeton ne obstaja\n"
 
 #: winerror.mc:1061
-#, fuzzy
 msgid "Registry corrupt\n"
-msgstr "Urejevalnik registra"
+msgstr "Register je pokvarjen\n"
 
 #: winerror.mc:1066
-#, fuzzy
 msgid "Invalid key\n"
-msgstr "Napaka: Napačno ime ključa\n"
+msgstr "Neveljaven ključ\n"
 
 #: winerror.mc:1071
-#, fuzzy
 msgid "Can't open registry key\n"
-msgstr "Konča program"
+msgstr "Ključa registra ni mogoče odpreti\n"
 
 #: winerror.mc:1076
 msgid "Can't read registry key\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ključa registra ni mogoče prebrati\n"
 
 #: winerror.mc:1081
-#, fuzzy
 msgid "Can't write registry key\n"
-msgstr "Konča program"
+msgstr "Ključa registra ni mogoče zapisati\n"
 
 #: winerror.mc:1086
 msgid "Registry has been recovered\n"
-msgstr ""
+msgstr "Register je bil obnovljen\n"
 
 #: winerror.mc:1091
-#, fuzzy
 msgid "Registry is corrupt\n"
-msgstr "Urejevalnik registra"
+msgstr "Register je pokvarjen\n"
 
 #: winerror.mc:1096
-#, fuzzy
 msgid "I/O to registry failed\n"
-msgstr "Uvozi registrsko datoteko"
+msgstr "V/I v register je spodletel\n"
 
 #: winerror.mc:1101
-#, fuzzy
 msgid "Not registry file\n"
-msgstr "Uvozi registrsko datoteko"
+msgstr "Ni datoteka registra\n"
 
 #: winerror.mc:1106
-#, fuzzy
 msgid "Key deleted\n"
-msgstr "Datum izbrisa"
+msgstr "Ključ je bil izbrisan\n"
 
 #: winerror.mc:1111
 msgid "No registry log space\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ni prostora dnevnika registra\n"
 
 #: winerror.mc:1116
 msgid "Registry key has subkeys\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ključ registra ima podključe\n"
 
 #: winerror.mc:1121
 msgid "Subkey must be volatile\n"
-msgstr ""
+msgstr "Podključ mora biti spremenljiv\n"
 
 #: winerror.mc:1126
 msgid "Notify change request in progress\n"
-msgstr ""
+msgstr "Obvesti o spremembi zahteve v teku\n"
 
 #: winerror.mc:1131
 msgid "Dependent services are running\n"
-msgstr ""
+msgstr "Izvajajo se odvisne storitve\n"
 
 #: winerror.mc:1136
 msgid "Invalid service control\n"
-msgstr ""
+msgstr "Neveljaven nadzor storitve\n"
 
 #: winerror.mc:1141
 msgid "Service request timeout\n"
-msgstr ""
+msgstr "Zakasnitev zahteve storitve\n"
 
 #: winerror.mc:1146
 msgid "Cannot create service thread\n"
-msgstr ""
+msgstr "Niti storitve ni mogoče ustvariti\n"
 
 #: winerror.mc:1151
 msgid "Service database locked\n"
-msgstr ""
+msgstr "Podatkovna zbirka storitve je zaklenjena\n"
 
 #: winerror.mc:1156
 msgid "Service already running\n"
-msgstr ""
+msgstr "Storitev že teče\n"
 
 #: winerror.mc:1161
 msgid "Invalid service account\n"
-msgstr ""
+msgstr "Neveljaven račun storitve\n"
 
 #: winerror.mc:1166
 msgid "Service is disabled\n"
-msgstr ""
+msgstr "Storitev je onemogočena\n"
 
 #: winerror.mc:1171
 msgid "Circular dependency\n"
-msgstr ""
+msgstr "Krožna odvisnost\n"
 
 #: winerror.mc:1176
-#, fuzzy
 msgid "Service does not exist\n"
-msgstr "Datoteka ne obstaja"
+msgstr "Storitev ne obstaja\n"
 
 #: winerror.mc:1181
 msgid "Service cannot accept control message\n"
-msgstr ""
+msgstr "Storitev ne more sprejeti nadzornega sporočila\n"
 
 #: winerror.mc:1186
 msgid "Service not active\n"
-msgstr ""
+msgstr "Storitev ni dejavna\n"
 
 #: winerror.mc:1191
 msgid "Service controller connect failed\n"
-msgstr ""
+msgstr "Povezava nadzornika storitve je spodletela\n"
 
 #: winerror.mc:1196
 msgid "Exception in service\n"
-msgstr ""
+msgstr "Izjema v storitvi\n"
 
 #: winerror.mc:1201
-#, fuzzy
 msgid "Database does not exist\n"
-msgstr "Pot ne obstaja"
+msgstr "Podatkovna zbirka ne obstaja\n"
 
 #: winerror.mc:1206
 msgid "Service-specific error\n"
-msgstr ""
+msgstr "S storitvijo določena napaka\n"
 
 #: winerror.mc:1211
-#, fuzzy
 msgid "Process aborted\n"
-msgstr "Procesi"
+msgstr "Opravilo je bilo priklicano\n"
 
 #: winerror.mc:1216
 msgid "Service dependency failed\n"
-msgstr ""
+msgstr "Odvisnost storitve je spodletela\n"
 
 #: winerror.mc:1221
 msgid "Service login failed\n"
-msgstr ""
+msgstr "Prijava storitve je spodletela\n"
 
 #: winerror.mc:1226
-#, fuzzy
 msgid "Service start-hang\n"
-msgstr "Zaganjam storitev %s.\n"
+msgstr "Storitev se je obesila ob zagonu\n"
 
 #: winerror.mc:1231
 msgid "Invalid service lock\n"
-msgstr ""
+msgstr "Neveljaven zaklep storitve\n"
 
 #: winerror.mc:1236
 msgid "Service marked for delete\n"
-msgstr ""
+msgstr "Storitev je označena za izbris\n"
 
 #: winerror.mc:1241
 msgid "Service exists\n"
-msgstr ""
+msgstr "Storitev obstaja\n"
 
 #: winerror.mc:1246
 msgid "System running last-known-good config\n"
-msgstr ""
+msgstr "Sistem poganja zadnjo znano dobro nastavitev\n"
 
 #: winerror.mc:1251
 msgid "Service dependency deleted\n"
-msgstr ""
+msgstr "Odvisnost storitve je bila izbrisana\n"
 
 #: winerror.mc:1256
 msgid "Boot already accepted as last-good config\n"
-msgstr ""
+msgstr "Zagon je bil že sprejet kot zadnja znana nastavitev\n"
 
 #: winerror.mc:1261
 msgid "Service not started since last boot\n"
-msgstr ""
+msgstr "Storitev ni bila začeta od zadnjega zagona\n"
 
 #: winerror.mc:1266
-#, fuzzy
 msgid "Duplicate service name\n"
-msgstr "Navedite ime storitve, ki naj jo ustavim.\n"
+msgstr "Podvojeno ime storitve\n"
 
 #: winerror.mc:1271
 msgid "Different service account\n"
-msgstr ""
+msgstr "Drugačen račun storitve\n"
 
 #: winerror.mc:1276
 msgid "Driver failure cannot be detected\n"
-msgstr ""
+msgstr "Spodletenja gonilnika ni mogoče zaznati\n"
 
 #: winerror.mc:1281
-#, fuzzy
 msgid "Process abort cannot be detected\n"
-msgstr "Procesi"
+msgstr "Prekinitve opravila ni mogoče zaznati\n"
 
 #: winerror.mc:1286
 msgid "No recovery program for service\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ni obnovitvenega programa za storitev\n"
 
 #: winerror.mc:1291
-#, fuzzy
 msgid "Service not implemented by exe\n"
-msgstr "Tiskanje (še) ni na voljo"
+msgstr "Storitve ne izvaja exe\n"
 
 #: winerror.mc:1296
 msgid "End of media\n"
-msgstr ""
+msgstr "Konec medija\n"
 
 #: winerror.mc:1301
 msgid "Filemark detected\n"
-msgstr ""
+msgstr "Zaznana je bila oznaka datoteke\n"
 
 #: winerror.mc:1306
 msgid "Beginning of media\n"
-msgstr ""
+msgstr "Začetek medija\n"
 
 #: winerror.mc:1311
 msgid "Setmark detected\n"
-msgstr ""
+msgstr "Zaznana je bila nastavljena oznaka\n"
 
 #: winerror.mc:1316
 msgid "No data detected\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ni zaznanih podatkov\n"
 
 #: winerror.mc:1321
 msgid "Partition failure\n"
-msgstr ""
+msgstr "Razdelek je spodletel\n"
 
 #: winerror.mc:1326
 msgid "Invalid block length\n"
-msgstr ""
+msgstr "Neveljavna dolžina bloka\n"
 
 #: winerror.mc:1331
 msgid "Device not partitioned\n"
-msgstr ""
+msgstr "Naprava ni razdeljena\n"
 
 #: winerror.mc:1336
 msgid "Unable to lock media\n"
-msgstr ""
+msgstr "Medija ni mogoče zakleniti\n"
 
 #: winerror.mc:1341
 msgid "Unable to unload media\n"
-msgstr ""
+msgstr "Medija ni mogoče razložiti\n"
 
 #: winerror.mc:1346
 msgid "Media changed\n"
-msgstr ""
+msgstr "Medij je bil spremenjen\n"
 
 #: winerror.mc:1351
 msgid "I/O bus reset\n"
-msgstr ""
+msgstr "Vodilo V/I je bilo ponstavljeno\n"
 
 #: winerror.mc:1356
 msgid "No media in drive\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ni medija v pogonu\n"
 
 #: winerror.mc:1361
 msgid "No Unicode translation\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ni prevoda Unicode\n"
 
 #: winerror.mc:1366
 msgid "DLL init failed\n"
-msgstr ""
+msgstr "Začenjanje DLL je spodletelo\n"
 
 #: winerror.mc:1371
 msgid "Shutdown in progress\n"
-msgstr ""
+msgstr "Izklop poteka\n"
 
 #: winerror.mc:1376
 msgid "No shutdown in progress\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ni izklopa v teku\n"
 
 #: winerror.mc:1381
 msgid "I/O device error\n"
-msgstr ""
+msgstr "Napaka V/I naprave\n"
 
 #: winerror.mc:1386
 msgid "No serial devices found\n"
-msgstr ""
+msgstr "Zaporednih naprav ni mogoče najti\n"
 
 #: winerror.mc:1391
 msgid "Shared IRQ busy\n"
-msgstr ""
+msgstr "Souporabljen IRQ je zaseden\n"
 
 #: winerror.mc:1396
 msgid "Serial I/O completed\n"
-msgstr ""
+msgstr "Zaporedni V/I je končan\n"
 
 #: winerror.mc:1401
 msgid "Serial I/O counter timeout\n"
-msgstr ""
+msgstr "Zakasnitev zaporednega števca V/I"
 
 #: winerror.mc:1406
 msgid "Floppy ID address mark not found\n"
-msgstr ""
+msgstr "ID-ja naslova diskete ni bilo mogoče najti\n"
 
 #: winerror.mc:1411
 msgid "Floppy reports wrong cylinder\n"
-msgstr ""
+msgstr "Disketa poroča napačen cilinder\n"
 
 #: winerror.mc:1416
-#, fuzzy
 msgid "Unknown floppy error\n"
-msgstr "Neznan vir"
+msgstr "Neznana napaka diskete\n"
 
 #: winerror.mc:1421
 msgid "Floppy registers inconsistent\n"
-msgstr ""
+msgstr "Registri diskete niso dosledni\n"
 
 #: winerror.mc:1426
 msgid "Hard disk recalibrate failed\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ponovno umerjanje trdega diska je spodletelo\n"
 
 #: winerror.mc:1431
 msgid "Hard disk operation failed\n"
-msgstr ""
+msgstr "Opravilo trdega diska je spodletelo\n"
 
 #: winerror.mc:1436
 msgid "Hard disk reset failed\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ponastavitev trdega diska je spodletela\n"
 
 #: winerror.mc:1441
 msgid "End of tape media\n"
-msgstr ""
+msgstr "Konec kasetnega medija\n"
 
 #: winerror.mc:1446
 msgid "Not enough server memory\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ni dovolj pomnilnika na strežniku\n"
 
 #: winerror.mc:1451
 msgid "Possible deadlock\n"
-msgstr ""
+msgstr "Možen zaklep\n"
 
 #: winerror.mc:1456
 msgid "Incorrect alignment\n"
-msgstr ""
+msgstr "Nepravilna poravnava\n"
 
 #: winerror.mc:1461
 msgid "Set-power-state vetoed\n"
-msgstr ""
+msgstr "Nastavljeno stanje porabe je dobilo veto\n"
 
 #: winerror.mc:1466
 msgid "Set-power-state failed\n"
-msgstr ""
+msgstr "Nastavljeno stanje moči je spodletelo\n"
 
 #: winerror.mc:1471
 msgid "Too many links\n"
-msgstr ""
+msgstr "Preveč povezav\n"
 
 #: winerror.mc:1476
 msgid "Newer windows version needed\n"
-msgstr ""
+msgstr "Zahtevana je novejša različica windows\n"
 
 #: winerror.mc:1481
 msgid "Wrong operating system\n"
-msgstr ""
+msgstr "Napačni operacijski sistem\b"
 
 #: winerror.mc:1486
 msgid "Single-instance application\n"
-msgstr ""
+msgstr "Program enega primerka\n"
 
 #: winerror.mc:1491
-#, fuzzy
 msgid "Real-mode application\n"
-msgstr "aplikacija"
+msgstr "Realnočasovni program\n"
 
 #: winerror.mc:1496
-#, fuzzy
 msgid "Invalid DLL\n"
-msgstr "Neveljavna opcija"
+msgstr "Neveljaven DLL\n"
 
 #: winerror.mc:1501
 msgid "No associated application\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ni povezanega programa\n"
 
 #: winerror.mc:1506
 msgid "DDE failure\n"
-msgstr ""
+msgstr "DDE je spodletel\n"
 
 #: winerror.mc:1511
-#, fuzzy
 msgid "DLL not found\n"
-msgstr "Poit PATH ni mogoče najti\n"
+msgstr "DLL-ja ni mogoče najti\n"
 
 #: winerror.mc:1516
-#, fuzzy
 msgid "Out of user handles\n"
-msgstr "Zmanjkalo je pomnilnika."
+msgstr "Ročnikov uporabnikov je zmanjkalo"
 
 #: winerror.mc:1521
 msgid "Message can only be used in synchronous calls\n"
-msgstr ""
+msgstr "Sporočilo je mogoče uporabiti le v usklajenih klicih\n"
 
 #: winerror.mc:1526
 msgid "The source element is empty\n"
-msgstr ""
+msgstr "Izvirni predmet je prazen\n"
 
 #: winerror.mc:1531
-#, fuzzy
 msgid "The destination element is full\n"
-msgstr "Operacija se je uspešno izvedla\n"
+msgstr "Ciljni predmet je poln\n"
 
 #: winerror.mc:1536
-#, fuzzy
 msgid "The element address is invalid\n"
-msgstr "Navedena koda za dostop do naprave je neveljavna."
+msgstr "Naslov predmeta ni veljaven\n"
 
 #: winerror.mc:1541
 msgid "The magazine is not present\n"
-msgstr ""
+msgstr "Revija ni prisotna\n"
 
 #: winerror.mc:1546
 msgid "The device needs reinitialization\n"
-msgstr ""
+msgstr "Naprava zahteva ponoven začetek\n"
 
 #: winerror.mc:1551
-#, fuzzy
 msgid "The device requires cleaning\n"
-msgstr "Zaganjam storitev %s.\n"
+msgstr "Naprava zahteva čiščenje\n"
 
 #: winerror.mc:1556
-#, fuzzy
 msgid "The device door is open\n"
-msgstr "Odprto ohišje; "
+msgstr "Vrata naprave so odprta\n"
 
 #: winerror.mc:1561
-#, fuzzy
 msgid "The device is not connected\n"
-msgstr "Datoteke ni mogoče najti"
+msgstr "Naprava ni povezana\n"
 
 #: winerror.mc:1566
-#, fuzzy
 msgid "Element not found\n"
-msgstr "Poit PATH ni mogoče najti\n"
+msgstr "Predmeta ni mogoče najti\n"
 
 #: winerror.mc:1571
-#, fuzzy
 msgid "No match found\n"
-msgstr "pot %s ne obstaja"
+msgstr "Zadetka ni mogoče najti\n"
 
 #: winerror.mc:1576
-#, fuzzy
 msgid "Property set not found\n"
-msgstr "Poit PATH ni mogoče najti\n"
+msgstr "Nastavljene lastnosti ni mogoče najti\n"
 
 #: winerror.mc:1581
-#, fuzzy
 msgid "Point not found\n"
-msgstr "pot %s ne obstaja"
+msgstr "Točke ni mogoče najti\n"
 
 #: winerror.mc:1586
 msgid "No running tracking service\n"
-msgstr ""
+msgstr "Storitev sledenja ne teče\n"
 
 #: winerror.mc:1591
 msgid "No such volume ID\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ni takšnega ID-ja nosilca\n"
 
 #: winerror.mc:1596
 msgid "Unable to remove the file to be replaced\n"
-msgstr ""
+msgstr "Datoteke za zamenjavo ni mogoče odstraniti\n"
 
 #: winerror.mc:1601
 msgid "Unable to move the replacement file into place\n"
-msgstr ""
+msgstr "Premikanje datoteke zamenjave na mesto ni mogoče\n"
 
 #: winerror.mc:1606
 msgid "Moving the replacement file failed\n"
-msgstr ""
+msgstr "Premikanje datoteke zamenjave je spodletelo\n"
 
 #: winerror.mc:1611
-#, fuzzy
 msgid "The journal is being deleted\n"
-msgstr "Datum izbrisa"
+msgstr "Dnevnik se briše\n"
 
 #: winerror.mc:1616
 msgid "The journal is not active\n"
-msgstr ""
+msgstr "Dnevnik ni dejaven\n"
 
 #: winerror.mc:1621
 msgid "Potential matching file found\n"
-msgstr ""
+msgstr "Najdena je bila morebitno ujemajoča se datoteka\n"
 
 #: winerror.mc:1626
 msgid "The journal entry was deleted\n"
-msgstr ""
+msgstr "Vnos dnevnika je bil izbrisan\n"
 
 #: winerror.mc:1631
-#, fuzzy
 msgid "Invalid device name\n"
-msgstr "Napaka: Napačno ime ključa\n"
+msgstr "Neveljavno ime naprave\n"
 
 #: winerror.mc:1636
-#, fuzzy
 msgid "Connection unavailable\n"
-msgstr "Ni na voljo; "
+msgstr "Povezava ni na voljo\n"
 
 #: winerror.mc:1641
 msgid "Device already remembered\n"
-msgstr ""
+msgstr "Naprava je že bila zapomnjena\n"
 
 #: winerror.mc:1646
 msgid "No network or bad path\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ni omrežja ali slabe poti\n"
 
 #: winerror.mc:1651
 msgid "Invalid network provider name\n"
-msgstr ""
+msgstr "Neveljavno ime ponudnika omrežja\n"
 
 #: winerror.mc:1656
 msgid "Cannot open network connection profile\n"
-msgstr ""
+msgstr "Profila omrežne povezave ni mogoče odpreti\n"
 
 #: winerror.mc:1661
 msgid "Corrupt network connection profile\n"
-msgstr ""
+msgstr "Profil omrežne povezave je pokvarjen\n"
 
 #: winerror.mc:1666
 msgid "Not a container\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ni vsebnik\n"
 
 #: winerror.mc:1671
 msgid "Extended error\n"
-msgstr ""
+msgstr "Razširjena napaka\n"
 
 #: winerror.mc:1676
-#, fuzzy
 msgid "Invalid group name\n"
-msgstr "Napaka: Napačno ime ključa\n"
+msgstr "Neveljavno ime skupine\n"
 
 #: winerror.mc:1681
-#, fuzzy
 msgid "Invalid computer name\n"
-msgstr "Napaka: Napačno ime ključa\n"
+msgstr "Neveljavno ime računalnika\n"
 
 #: winerror.mc:1686
-#, fuzzy
 msgid "Invalid event name\n"
-msgstr "Napaka: Napačno ime ključa\n"
+msgstr "Neveljavno ime dogodka\n"
 
 #: winerror.mc:1691
-#, fuzzy
 msgid "Invalid domain name\n"
-msgstr "Napaka: Napačno ime ključa\n"
+msgstr "Neveljavno ime domene\n"
 
 #: winerror.mc:1696
-#, fuzzy
 msgid "Invalid service name\n"
-msgstr "Napaka: Napačno ime ključa\n"
+msgstr "Neveljavno ime storitve\n"
 
 #: winerror.mc:1701
-#, fuzzy
 msgid "Invalid network name\n"
-msgstr "Napaka: Napačno ime ključa\n"
+msgstr "Neveljavno ime omrežja\n"
 
 #: winerror.mc:1706
-#, fuzzy
 msgid "Invalid share name\n"
-msgstr "Napaka: Napačno ime ključa\n"
+msgstr "Neveljavno ime souporabe\n"
 
 #: winerror.mc:1716
-#, fuzzy
 msgid "Invalid message name\n"
-msgstr "Napaka: Napačno ime ključa\n"
+msgstr "Neveljavno ime sporočila\n"
 
 #: winerror.mc:1721
 msgid "Invalid message destination\n"
-msgstr ""
+msgstr "Neveljaven cilj sporočila\n"
 
 #: winerror.mc:1726
 msgid "Session credential conflict\n"
-msgstr ""
+msgstr "Spor poveril seje\n"
 
 #: winerror.mc:1731
 msgid "Remote session limit exceeded\n"
-msgstr ""
+msgstr "Omejitev oddaljene seje je bila presežena\n"
 
 #: winerror.mc:1736
 msgid "Duplicate domain or workgroup name\n"
-msgstr ""
+msgstr "Podvojeno ime domene ali delovne skupine\n"
 
 #: winerror.mc:1741
 msgid "No network\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ni omrežja\n"
 
 #: winerror.mc:1746
 msgid "Operation cancelled by user\n"
-msgstr ""
+msgstr "Uporabnik je prekinil opravilo\n"
 
 #: winerror.mc:1751
 msgid "File has a user-mapped section\n"
-msgstr ""
+msgstr "Datoteka ima uporabniško preslikan odsek\n"
 
 #: winerror.mc:1756 winerror.mc:3741
-#, fuzzy
 msgid "Connection refused\n"
-msgstr "Povezovanje na %s"
+msgstr "Povezava je bila zavrnjena\n"
 
 #: winerror.mc:1761
 msgid "Connection gracefully closed\n"
-msgstr ""
+msgstr "Povezava je bila elegantno zaprta\n"
 
 #: winerror.mc:1766
 msgid "Address already associated with transport endpoint\n"
-msgstr ""
+msgstr "Naslov je že povezan s končno točko prenosa\n"
 
 #: winerror.mc:1771
 msgid "Address not associated with transport endpoint\n"
-msgstr ""
+msgstr "Naslov ni povezan s končno točko prenosa\n"
 
 #: winerror.mc:1776
-#, fuzzy
 msgid "Connection invalid\n"
-msgstr "LAN povezava"
+msgstr "Neveljavna povezava\n"
 
 #: winerror.mc:1781
 msgid "Connection is active\n"
-msgstr ""
+msgstr "Povezava je dejavna\n"
 
 #: winerror.mc:1786
-#, fuzzy
 msgid "Network unreachable\n"
-msgstr "Mrežni disk v skupni rabi"
+msgstr "Omrežje ni dosegljivo\n"
 
 #: winerror.mc:1791
 msgid "Host unreachable\n"
-msgstr ""
+msgstr "Gostitelja ni mogoče doseči\n"
 
 #: winerror.mc:1796
 msgid "Protocol unreachable\n"
-msgstr ""
+msgstr "Protokol ni dosegljiv\n"
 
 #: winerror.mc:1801
 msgid "Port unreachable\n"
-msgstr ""
+msgstr "Vrata niso dosegljiva\n"
 
 #: winerror.mc:1806
 msgid "Request aborted\n"
-msgstr ""
+msgstr "Zahteva je bila preklicana\n"
 
 #: winerror.mc:1811
-#, fuzzy
 msgid "Connection aborted\n"
-msgstr "Povezovanje na %s"
+msgstr "Povezava je bila prekinjena\n"
 
 #: winerror.mc:1816
 msgid "Please retry operation\n"
-msgstr ""
+msgstr "Znova poskusite z opravilom\n"
 
 #: winerror.mc:1821
 msgid "Connection count limit reached\n"
-msgstr ""
+msgstr "Število omejitev povezav je bilo doseženo\n"
 
 #: winerror.mc:1826
 msgid "Login time restriction\n"
-msgstr ""
+msgstr "Omejitev časa prijave\n"
 
 #: winerror.mc:1831
 msgid "Login workstation restriction\n"
-msgstr ""
+msgstr "Omejitev prijave delovne postaje\n"
 
 #: winerror.mc:1836
 msgid "Incorrect network address\n"
-msgstr ""
+msgstr "Nepravilen omrežni naslov\n"
 
 #: winerror.mc:1841
 msgid "Service already registered\n"
-msgstr ""
+msgstr "Storitev je že vpisana\n"
 
 #: winerror.mc:1846
-#, fuzzy
 msgid "Service not found\n"
-msgstr "Datoteke ni mogoče najti"
+msgstr "Storitve ni mogoče najti\n"
 
 #: winerror.mc:1851
 msgid "User not authenticated\n"
-msgstr ""
+msgstr "Uporabnik ni overjen\n"
 
 #: winerror.mc:1856
 msgid "User not logged on\n"
-msgstr ""
+msgstr "Uporabnik ni prijavljen\n"
 
 #: winerror.mc:1861
 msgid "Continue work in progress\n"
-msgstr ""
+msgstr "Nadaljuj z delom v teku\n"
 
 #: winerror.mc:1866
 msgid "Already initialised\n"
-msgstr ""
+msgstr "Že začeto\n"
 
 #: winerror.mc:1871
 msgid "No more local devices\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ni več krajevnih naprav\n"
 
 #: winerror.mc:1876
-#, fuzzy
 msgid "The site does not exist\n"
-msgstr "Datoteka ne obstaja"
+msgstr "Stran ne obstaja\n"
 
 #: winerror.mc:1881
-#, fuzzy
 msgid "The domain controller already exists\n"
-msgstr "Vrata z imenom %s že obstajajo"
+msgstr "Nadzornik domene že obstaja\n"
 
 #: winerror.mc:1886
-#, fuzzy
 msgid "Supported only when connected\n"
-msgstr "Datoteke ni mogoče najti"
+msgstr "Podprt je le, ko je povezan\n"
 
 #: winerror.mc:1891
 msgid "Perform operation even when nothing changed\n"
-msgstr ""
+msgstr "Izvede opravilo tudi ko se ničesar ne spremeni\n"
 
 #: winerror.mc:1896
-#, fuzzy
 msgid "The user profile is invalid\n"
-msgstr "Navedena koda za dostop do naprave je neveljavna."
+msgstr "Profil uporabnika ni veljaven\n"
 
 #: winerror.mc:1901
 msgid "Not supported on Small Business Server\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ni podprto na majhnem poslovnem strežniku\n"
 
 #: winerror.mc:1906
 msgid "Not all privileges assigned\n"
-msgstr ""
+msgstr "Vsa dovoljenja niso dovoljena\n"
 
 #: winerror.mc:1911
 msgid "Some security IDs not mapped\n"
-msgstr ""
+msgstr "Nekateri varnostni ID-ji niso preslikani\n"
 
 #: winerror.mc:1916
 msgid "No quotas for account\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ni kvot za račun\n"
 
 #: winerror.mc:1921
 msgid "Local user session key\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ključ seje krajevnega uporabnika\n"
 
 #: winerror.mc:1926
 msgid "Password too complex for LM\n"
-msgstr ""
+msgstr "Geslo je preveč zapleteno za LM\n"
 
 #: winerror.mc:1931
-#, fuzzy
 msgid "Unknown revision\n"
-msgstr "Neznan vir"
+msgstr "Neznana predelava\n"
 
 #: winerror.mc:1936
 msgid "Incompatible revision levels\n"
-msgstr ""
+msgstr "Nezdružljivi ravni predelav\n"
 
 #: winerror.mc:1941
-#, fuzzy
 msgid "Invalid owner\n"
-msgstr "Neveljavna opcija"
+msgstr "Neveljaven lastnik\n"
 
 #: winerror.mc:1946
-#, fuzzy
 msgid "Invalid primary group\n"
-msgstr "Neveljavna opcija"
+msgstr "Neveljavna osnovan skupina\n"
 
 #: winerror.mc:1951
 msgid "No impersonation token\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ni žetona oponašanja\n"
 
 #: winerror.mc:1956
 msgid "Can't disable mandatory group\n"
-msgstr ""
+msgstr "Obvezne skupine ni mogoče onemogočiti\n"
 
 #: winerror.mc:1961
 msgid "No logon servers available\n"
-msgstr ""
+msgstr "Strežniki prijave niso na voljo\n"
 
 #: winerror.mc:1966
 msgid "No such logon session\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ni takšne prijavne seje\n"
 
 #: winerror.mc:1971
 msgid "No such privilege\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ni takšnega dovoljenja\n"
 
 #: winerror.mc:1976
 msgid "Privilege not held\n"
-msgstr ""
+msgstr "Nimate dovoljenja\n"
 
 #: winerror.mc:1981
-#, fuzzy
 msgid "Invalid account name\n"
-msgstr "Napaka: Napačno ime ključa\n"
+msgstr "Neveljavno ime računa\n"
 
 #: winerror.mc:1986
-#, fuzzy
 msgid "User already exists\n"
-msgstr "Vrata z imenom %s že obstajajo"
+msgstr "Uporabnik že obstaja\n"
 
 #: winerror.mc:1991
 msgid "No such user\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ni takšnega uporabnika\n"
 
 #: winerror.mc:1996
-#, fuzzy
 msgid "Group already exists\n"
-msgstr "Vrata z imenom %s že obstajajo"
+msgstr "Skupina že obstaja\n"
 
 #: winerror.mc:2001
 msgid "No such group\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ni takšne skupine\n"
 
 #: winerror.mc:2006
 msgid "User already in group\n"
-msgstr ""
+msgstr "Uporabnik je že v skupini\n"
 
 #: winerror.mc:2011
 msgid "User not in group\n"
-msgstr ""
+msgstr "Uporabnik ni v skupini\n"
 
 #: winerror.mc:2016
 msgid "Can't delete last admin user\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ni mogoče izbrisati zadnjega skrbniškega uporabnika\n"
 
 #: winerror.mc:2021
 msgid "Wrong password\n"
-msgstr ""
+msgstr "Napačno geslo\n"
 
 #: winerror.mc:2026
 msgid "Ill-formed password\n"
-msgstr ""
+msgstr "Slabo oblikovano geslo\n"
 
 #: winerror.mc:2031
 msgid "Password restriction\n"
-msgstr ""
+msgstr "Omejitev gesla\n"
 
 #: winerror.mc:2036
 msgid "Logon failure\n"
-msgstr ""
+msgstr "Prijava je spodletela\n"
 
 #: winerror.mc:2041
 msgid "Account restriction\n"
-msgstr ""
+msgstr "Omejitev računa\n"
 
 #: winerror.mc:2046
 msgid "Invalid logon hours\n"
-msgstr ""
+msgstr "Neveljavne ure prijave\n"
 
 #: winerror.mc:2051
-#, fuzzy
 msgid "Invalid workstation\n"
-msgstr "Neveljavna opcija"
+msgstr "Neveljavna delovna postaja\n"
 
 #: winerror.mc:2056
 msgid "Password expired\n"
-msgstr ""
+msgstr "Geslo je poteklo\n"
 
 #: winerror.mc:2061
-#, fuzzy
 msgid "Account disabled\n"
-msgstr "onemogočeno"
+msgstr "Račun je onemogočen\n"
 
 #: winerror.mc:2066
 msgid "No security ID mapped\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ni preslikanih varnostnih ID-jev\n"
 
 #: winerror.mc:2071
 msgid "Too many LUIDs requested\n"
-msgstr ""
+msgstr "Zahtevanih je bil preveč LUID-jev\n"
 
 #: winerror.mc:2076
 msgid "LUIDs exhausted\n"
-msgstr ""
+msgstr "LUID-ji so izčrpani\n"
 
 #: winerror.mc:2081
-#, fuzzy
 msgid "Invalid sub authority\n"
-msgstr "Neveljavna oblika števila"
+msgstr "Neveljaven podoveritelj\n"
 
 #: winerror.mc:2086
-#, fuzzy
 msgid "Invalid ACL\n"
-msgstr "Neveljavna opcija"
+msgstr "Neveljaven ACL\n"
 
 #: winerror.mc:2091
-#, fuzzy
 msgid "Invalid SID\n"
-msgstr "Neveljavna opcija"
+msgstr "Neveljaven SID\n"
 
 #: winerror.mc:2096
 msgid "Invalid security descriptor\n"
-msgstr ""
+msgstr "Neveljaven opisnik varnosti\n"
 
 #: winerror.mc:2101
 msgid "Bad inherited ACL\n"
-msgstr ""
+msgstr "Slab podedovan ACL\n"
 
 #: winerror.mc:2106
-#, fuzzy
 msgid "Server disabled\n"
-msgstr "onemogočeno"
+msgstr "Strežnik je onemogočen\n"
 
 #: winerror.mc:2111
-#, fuzzy
 msgid "Server not disabled\n"
-msgstr "Gonilnik ni bil omogočen."
+msgstr "Strežnik ni onemogočen\n"
 
 #: winerror.mc:2116
 msgid "Invalid ID authority\n"
-msgstr ""
+msgstr "Neveljaven ID overitelja\n"
 
 #: winerror.mc:2121
 msgid "Allotted space exceeded\n"
-msgstr ""
+msgstr "Dodeljen prostor je bil presežen\n"
 
 #: winerror.mc:2126
 msgid "Invalid group attributes\n"
-msgstr ""
+msgstr "Neveljavni atributi skupine\n"
 
 #: winerror.mc:2131
 msgid "Bad impersonation level\n"
-msgstr ""
+msgstr "Slaba raven oponašanja\n"
 
 #: winerror.mc:2136
 msgid "Can't open anonymous security token\n"
-msgstr ""
+msgstr "Anonimnega žetona varnosti ni mogoče odpreti\n"
 
 #: winerror.mc:2141
 msgid "Bad validation class\n"
-msgstr ""
+msgstr "Slab razred potrjevanja\n"
 
 #: winerror.mc:2146
 msgid "Bad token type\n"
-msgstr ""
+msgstr "Slaba vrsta žetona\n"
 
 #: winerror.mc:2151
 msgid "No security on object\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ni varnosti na predmetu\n"
 
 #: winerror.mc:2156
 msgid "Can't access domain information\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ni mogoče dostopati do podatkov o domeni\n"
 
 #: winerror.mc:2161
-#, fuzzy
 msgid "Invalid server state\n"
-msgstr "Neveljavna oblika števila"
+msgstr "Neveljavno stanje strežnika\n"
 
 #: winerror.mc:2166
-#, fuzzy
 msgid "Invalid domain state\n"
-msgstr "Napaka: Napačen parameter v ukazni vrstici\n"
+msgstr "Neveljavno stanje domene\n"
 
 #: winerror.mc:2171
 msgid "Invalid domain role\n"
-msgstr ""
+msgstr "Neveljavna vloga domene\n"
 
 #: winerror.mc:2176
 msgid "No such domain\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ni takšne domene\n"
 
 #: winerror.mc:2181
-#, fuzzy
 msgid "Domain already exists\n"
-msgstr "Vrata z imenom %s že obstajajo"
+msgstr "Domena že obstaja\n"
 
 #: winerror.mc:2186
 msgid "Domain limit exceeded\n"
-msgstr ""
+msgstr "Omejitev domene je bila presežena\n"
 
 #: winerror.mc:2191
 msgid "Internal database corruption\n"
-msgstr ""
+msgstr "Napaka notranje podatkovne zbirke\n"
 
 #: winerror.mc:2196
-#, fuzzy
 msgid "Internal error\n"
-msgstr "Napaka v sintaksi\n"
+msgstr "Notranja napaka\n"
 
 #: winerror.mc:2201
 msgid "Generic access types not mapped\n"
-msgstr ""
+msgstr "Splošne vrste dostopa niso preslikane\n"
 
 #: winerror.mc:2206
 msgid "Bad descriptor format\n"
-msgstr ""
+msgstr "Slaba oblika opisnika\n"
 
 #: winerror.mc:2211
 msgid "Not a logon process\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ni opravilo prijave\n"
 
 #: winerror.mc:2216
 msgid "Logon session ID exists\n"
-msgstr ""
+msgstr "ID prijavne seje obstaja\n"
 
 #: winerror.mc:2221
 msgid "Unknown authentication package\n"
-msgstr ""
+msgstr "Neznan paket overitve\n"
 
 #: winerror.mc:2226
 msgid "Bad logon session state\n"
-msgstr ""
+msgstr "Slabo stanje prijavne seje\n"
 
 #: winerror.mc:2231
 msgid "Logon session ID collision\n"
-msgstr ""
+msgstr "Trk ID-ja prijavne seje\n"
 
 #: winerror.mc:2236
-#, fuzzy
 msgid "Invalid logon type\n"
-msgstr "Neveljavna opcija"
+msgstr "Neveljavna vrsta prijave\n"
 
 #: winerror.mc:2241
-#, fuzzy
 msgid "Cannot impersonate\n"
-msgstr "Tiskalnika ni mogoče najti."
+msgstr "Ni mogoče oponašati\n"
 
 #: winerror.mc:2246
-#, fuzzy
 msgid "Invalid transaction state\n"
-msgstr "Neveljavni znaki v imenu"
+msgstr "Neveljavno stanje prenosa\n"
 
 #: winerror.mc:2251
 msgid "Security DB commit failure\n"
-msgstr ""
+msgstr "Uveljavitev varnostne podatkovne zbirke je spodletela\n"
 
 #: winerror.mc:2256
-#, fuzzy
 msgid "Account is built-in\n"
-msgstr "izvorno, vgrajeno"
+msgstr "Račun je vgrajen\n"
 
 #: winerror.mc:2261
 msgid "Group is built-in\n"
-msgstr ""
+msgstr "Skupina je vgrajena\n"
 
 #: winerror.mc:2266
 msgid "User is built-in\n"
-msgstr ""
+msgstr "Uporabnik je vgrajen\n"
 
 #: winerror.mc:2271
 msgid "Group is primary for user\n"
-msgstr ""
+msgstr "Skupna je osnovna za uporabnika\n"
 
 #: winerror.mc:2276
 msgid "Token already in use\n"
-msgstr ""
+msgstr "Žeton je že v uporabi\n"
 
 #: winerror.mc:2281
 msgid "No such local group\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ni takšne krajevne skupine\n"
 
 #: winerror.mc:2286
 msgid "User not in local group\n"
-msgstr ""
+msgstr "Uporabnika ni v krajevni skupini\n"
 
 #: winerror.mc:2291
 msgid "User already in local group\n"
-msgstr ""
+msgstr "Uporabnik je že v krajevni skupini\n"
 
 #: winerror.mc:2296
-#, fuzzy
 msgid "Local group already exists\n"
-msgstr "Vrata z imenom %s že obstajajo"
+msgstr "Krajevna skupina že obstaja\n"
 
 #: winerror.mc:2301 winerror.mc:2326
 msgid "Logon type not granted\n"
-msgstr ""
+msgstr "Vrsta prijave ni bila dodeljena\n"
 
 #: winerror.mc:2306
 msgid "Too many secrets\n"
-msgstr ""
+msgstr "Preveč skrivnosti\n"
 
 #: winerror.mc:2311
 msgid "Secret too long\n"
-msgstr ""
+msgstr "Skrivnost je predolga\n"
 
 #: winerror.mc:2316
 msgid "Internal security DB error\n"
-msgstr ""
+msgstr "Notranja napaka varnosti podatkovne zbirke\n"
 
 #: winerror.mc:2321
 msgid "Too many context IDs\n"
-msgstr ""
+msgstr "Preveč ID-jev vsebine\n"
 
 #: winerror.mc:2331
 msgid "Cross-encrypted NT password required\n"
-msgstr ""
+msgstr "Zahtevano je navzkrižno šifrirano geslo NT\n"
 
 #: winerror.mc:2336
 msgid "No such member\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ni takšnega člana\n"
 
 #: winerror.mc:2341
-#, fuzzy
 msgid "Invalid member\n"
-msgstr "Neveljavna oblika števila"
+msgstr "Neveljaven član\n"
 
 #: winerror.mc:2346
 msgid "Too many SIDs\n"
-msgstr ""
+msgstr "Preveč SID-jev\n"
 
 #: winerror.mc:2351
 msgid "Cross-encrypted LM password required\n"
-msgstr ""
+msgstr "Zahtevano je navzkrižno šifrirano geslo LM\n"
 
 #: winerror.mc:2356
 msgid "No inheritable components\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ni dednih sestavnih delov\n"
 
 #: winerror.mc:2361
 msgid "File or directory corrupt\n"
-msgstr ""
+msgstr "Datoteka ali mapa je pokvarjena\n"
 
 #: winerror.mc:2366
 msgid "Disk is corrupt\n"
-msgstr ""
+msgstr "Disk je pokvarjen\n"
 
 #: winerror.mc:2371
 msgid "No user session key\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ni ključa uporabniške seje\n"
 
 #: winerror.mc:2376
 msgid "Licence quota exceeded\n"
-msgstr ""
+msgstr "Kvota licence je bila presežena\n"
 
 #: winerror.mc:2381
 msgid "Wrong target name\n"
-msgstr ""
+msgstr "Napačno ime cilja\n"
 
 #: winerror.mc:2386
 msgid "Mutual authentication failed\n"
-msgstr ""
+msgstr "Medsebojna overitev je spodletela\n"
 
 #: winerror.mc:2391
 msgid "Time skew between client and server\n"
-msgstr ""
+msgstr "Popačenje časa med odjemalcem in strežnikom\n"
 
 #: winerror.mc:2396
-#, fuzzy
 msgid "Invalid window handle\n"
-msgstr "Neveljavna opcija"
+msgstr "Neveljaven ročnik okna\n"
 
 #: winerror.mc:2401
 msgid "Invalid menu handle\n"
-msgstr ""
+msgstr "Neveljaven ročnik menija\n"
 
 #: winerror.mc:2406
-#, fuzzy
 msgid "Invalid cursor handle\n"
-msgstr "Neveljavna oblika števila"
+msgstr "Neveljaven ročnik kazalke\n"
 
 #: winerror.mc:2411
 msgid "Invalid accelerator table handle\n"
-msgstr ""
+msgstr "Neveljaven pospeševalnik ročnika razpredelnice\n"
 
 #: winerror.mc:2416
 msgid "Invalid hook handle\n"
-msgstr ""
+msgstr "Neveljaven ročnik kljuke\n"
 
 #: winerror.mc:2421
 msgid "Invalid DWP handle\n"
-msgstr ""
+msgstr "Neveljaven ročnik DWP\n"
 
 #: winerror.mc:2426
 msgid "Can't create top-level child window\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ni mogoče ustvariti podrejenega okna zgornje ravni\n"
 
 #: winerror.mc:2431
 msgid "Can't find window class\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ni mogoče najti razreda okna\n"
 
 #: winerror.mc:2436
 msgid "Window owned by another thread\n"
-msgstr ""
+msgstr "Okno si lasti druga nit\n"
 
 #: winerror.mc:2441
-#, fuzzy
 msgid "Hotkey already registered\n"
-msgstr "Vrata z imenom %s že obstajajo"
+msgstr "Tipkovna bližnjica je že vpisana\n"
 
 #: winerror.mc:2446
-#, fuzzy
 msgid "Class already exists\n"
-msgstr "Vrata z imenom %s že obstajajo"
+msgstr "Razred že obstaja\n"
 
 #: winerror.mc:2451
-#, fuzzy
 msgid "Class does not exist\n"
-msgstr "Pot ne obstaja"
+msgstr "Razred ne obstaja\n"
 
 #: winerror.mc:2456
-#, fuzzy
 msgid "Class has open windows\n"
-msgstr "okno"
+msgstr "Razred ima odprta okna\n"
 
 #: winerror.mc:2461
-#, fuzzy
 msgid "Invalid index\n"
-msgstr "Neveljavna opcija"
+msgstr "Neveljavno kazalo\n"
 
 #: winerror.mc:2466
-#, fuzzy
 msgid "Invalid icon handle\n"
-msgstr "Neveljavna opcija"
+msgstr "Neveljaven ročnik ikone\n"
 
 #: winerror.mc:2471
 msgid "Private dialog index\n"
-msgstr ""
+msgstr "Kazalo zasebnega pogovornega okna"
 
 #: winerror.mc:2476
-#, fuzzy
-msgid "List box ID not found\n"
-msgstr "pot %s ne obstaja"
+msgid "Listbox ID not found\n"
+msgstr "ID seznamskega polja ni mogoče najti\n"
 
 #: winerror.mc:2481
 msgid "No wildcard characters\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ni nadomestnih znakov\n"
 
 #: winerror.mc:2486
-#, fuzzy
 msgid "Clipboard not open\n"
-msgstr "Napaka pri odpiranju datoteke."
+msgstr "Odložišče ni odprto\n"
 
 #: winerror.mc:2491
 msgid "Hotkey not registered\n"
-msgstr ""
+msgstr "Vroča tipka ni vpisana\n"
 
 #: winerror.mc:2496
 msgid "Not a dialog window\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ni pogovorno okno\n"
 
 #: winerror.mc:2501
-#, fuzzy
 msgid "Control ID not found\n"
-msgstr "pot %s ne obstaja"
+msgstr "Nadzornega ID-ja ni mogoče najti\n"
 
 #: winerror.mc:2506
 msgid "Invalid combobox message\n"
-msgstr ""
+msgstr "Neveljavno sporočilo izbirnega polja\n"
 
 #: winerror.mc:2511
 msgid "Not a combobox window\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ni okno izbirnega polja\n"
 
 #: winerror.mc:2516
 msgid "Invalid edit height\n"
-msgstr ""
+msgstr "Neveljavno urejanje višine\n"
 
 #: winerror.mc:2521
-#, fuzzy
 msgid "DC not found\n"
-msgstr "Poit PATH ni mogoče najti\n"
+msgstr "DC ni mogoče najti\n"
 
 #: winerror.mc:2526
 msgid "Invalid hook filter\n"
-msgstr ""
+msgstr "Neveljaven filter kljuke\n"
 
 #: winerror.mc:2531
 msgid "Invalid filter procedure\n"
-msgstr ""
+msgstr "Neveljaven postopek filtrov\n"
 
 #: winerror.mc:2536
 msgid "Hook procedure needs module handle\n"
-msgstr ""
+msgstr "Postopek kljuke zahteva ročnik modula\n"
 
 #: winerror.mc:2541
 msgid "Global-only hook procedure\n"
-msgstr ""
+msgstr "Le splošen postopek kljuke\n"
 
 #: winerror.mc:2546
 msgid "Journal hook already set\n"
-msgstr ""
+msgstr "Kljuka dnevnika je že nastavljena\n"
 
 #: winerror.mc:2551
 msgid "Hook procedure not installed\n"
-msgstr ""
+msgstr "Postopek kljuke ni nameščen\n"
 
 #: winerror.mc:2556
-#, fuzzy
-msgid "Invalid list box message\n"
-msgstr "Napaka: Napačno ime ključa\n"
+msgid "Invalid listbox message\n"
+msgstr "Neveljavno sporočilo seznama polj\n"
 
 #: winerror.mc:2561
 msgid "Invalid LB_SETCOUNT sent\n"
-msgstr ""
+msgstr "Poslan je bil neveljaven LB_SETCOUNT\n"
 
 #: winerror.mc:2566
-msgid "No tab stops on this list box\n"
-msgstr ""
+msgid "No tabstops on this listbox\n"
+msgstr "Ni tabulatorskih mest na seznamskem polju\n"
 
 #: winerror.mc:2571
 msgid "Can't destroy object owned by another thread\n"
-msgstr ""
+msgstr "Predmeta, ki si ga lasti druga nit, ni mogoče uničiti\n"
 
 #: winerror.mc:2576
 msgid "Child window menus not allowed\n"
-msgstr ""
+msgstr "Meniji podrejenih oken niso dovoljeni\n"
 
 #: winerror.mc:2581
 msgid "Window has no system menu\n"
-msgstr ""
+msgstr "Okno nima sistemskega menija\n"
 
 #: winerror.mc:2586
-#, fuzzy
-msgid "Invalid message box style\n"
-msgstr "Napaka: Napačno ime ključa\n"
+msgid "Invalid messagebox style\n"
+msgstr "Neveljaven slog polja sporočil\n"
 
 #: winerror.mc:2591
-#, fuzzy
 msgid "Invalid SPI parameter\n"
-msgstr "Napaka: Napačen parameter v ukazni vrstici\n"
+msgstr "Neveljaven parameter SPI\n"
 
 #: winerror.mc:2596
 msgid "Screen already locked\n"
-msgstr ""
+msgstr "Zaslon je že zaklenjen\n"
 
 #: winerror.mc:2601
 msgid "Window handles have different parents\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ročniki oken imajo različne nadrejene predmete\n"
 
 #: winerror.mc:2606
 msgid "Not a child window\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ni podrejeno okno\n"
 
 #: winerror.mc:2611
-#, fuzzy
 msgid "Invalid GW command\n"
-msgstr "Neveljavna opcija"
+msgstr "Neveljaven ukaz GW\n"
 
 #: winerror.mc:2616
 msgid "Invalid thread ID\n"
-msgstr ""
+msgstr "Neveljaven ID niti\n"
 
 #: winerror.mc:2621
 msgid "Not an MDI child window\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ni podrejeno okno MDI\n"
 
 #: winerror.mc:2626
 msgid "Popup menu already active\n"
-msgstr ""
+msgstr "Pojavni meni je že dejaven\n"
 
 #: winerror.mc:2631
-#, fuzzy
 msgid "No scrollbars\n"
-msgstr "drsni trak"
+msgstr "Ni drsnikov\n"
 
 #: winerror.mc:2636
 msgid "Invalid scrollbar range\n"
-msgstr ""
+msgstr "Neveljaven obseg drsnika\n"
 
 #: winerror.mc:2641
 msgid "Invalid ShowWin command\n"
-msgstr ""
+msgstr "Neveljaven ukaz ShowWin \n"
 
 #: winerror.mc:2646
 msgid "No system resources\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ni sistemskih virov\n"
 
 #: winerror.mc:2651
-msgid "No non-paged system resources\n"
-msgstr ""
+msgid "No nonpaged system resources\n"
+msgstr "Ni neostranejnih sistemskih virov\n"
 
 #: winerror.mc:2656
 msgid "No paged system resources\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ni ostranjenih sistemskih virov\n"
 
 #: winerror.mc:2661
 msgid "No working set quota\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ni delujoče nastavljene kvote\n"
 
 #: winerror.mc:2666
-msgid "No page file quota\n"
-msgstr ""
+msgid "No pagefile quota\n"
+msgstr "Ni kvote odstranjene datoteke\n"
 
 #: winerror.mc:2671
 msgid "Exceeded commitment limit\n"
-msgstr ""
+msgstr "Omejitev kvote je bila presežena\n"
 
 #: winerror.mc:2676
-#, fuzzy
 msgid "Menu item not found\n"
-msgstr "Datoteke ni mogoče najti"
+msgstr "Predmeta menija ni mogoče najti\n"
 
 #: winerror.mc:2681
-#, fuzzy
 msgid "Invalid keyboard handle\n"
-msgstr "Neveljavna oblika števila"
+msgstr "Neveljavna ročnik tipkovnice\n"
 
 #: winerror.mc:2686
-#, fuzzy
 msgid "Hook type not allowed\n"
-msgstr "Cilja ukaza GOTO ni mogoče najti\n"
+msgstr "Vrsta kljuke ni dovoljena\n"
 
 #: winerror.mc:2691
 msgid "Interactive window station required\n"
-msgstr ""
+msgstr "Zahtevana je vzajemna okenska postaja\n"
 
 #: winerror.mc:2696
 msgid "Timeout\n"
-msgstr ""
+msgstr "Zakasnitev\n"
 
 #: winerror.mc:2701
-#, fuzzy
 msgid "Invalid monitor handle\n"
-msgstr "Neveljavna opcija"
+msgstr "Neveljaven ročnik zaslona"
 
 #: winerror.mc:2706
 msgid "Event log file corrupt\n"
-msgstr ""
+msgstr "Dnevniška datoteka dogodkov je pokvarjena\n"
 
 #: winerror.mc:2711
 msgid "Event log can't start\n"
-msgstr ""
+msgstr "Dnevnik dogodkov se ne more zagnati\n"
 
 #: winerror.mc:2716
 msgid "Event log file full\n"
-msgstr ""
+msgstr "Dnevniška datoteka dogodkov je polna\n"
 
 #: winerror.mc:2721
 msgid "Event log file changed\n"
-msgstr ""
+msgstr "Dnevniška datoteka dogodka je bila spremenjena\n"
 
 #: winerror.mc:2726
-#, fuzzy
 msgid "Installer service failed.\n"
-msgstr "Napaka: Napačno ime ključa\n"
+msgstr "Storitev namestilnika je spodletela\n"
 
 #: winerror.mc:2731
-#, fuzzy
 msgid "Installation aborted by user\n"
-msgstr "Instalacijski programi"
+msgstr "Uporabnik je preklical namestitev\n"
 
 #: winerror.mc:2736
-#, fuzzy
 msgid "Installation failure\n"
-msgstr "Instalacijski programi"
+msgstr "Namestitev je spodletela\n"
 
 #: winerror.mc:2741
-#, fuzzy
 msgid "Installation suspended\n"
-msgstr "Instalacijski programi"
+msgstr "Namestitev je bila zaustavljena\n"
 
 #: winerror.mc:2746
-#, fuzzy
 msgid "Unknown product\n"
-msgstr "Neznan vir"
+msgstr "Neznan izdelek\n"
 
 #: winerror.mc:2751
-#, fuzzy
 msgid "Unknown feature\n"
-msgstr "Neznana možnost v %s"
+msgstr "Neznana zmožnost\n"
 
 #: winerror.mc:2756
-#, fuzzy
 msgid "Unknown component\n"
-msgstr "Neznan vir"
+msgstr "Neznan sestavni del\n"
 
 #: winerror.mc:2761
-#, fuzzy
-msgid "Unknown property\n"
-msgstr "Neznan vir"
+msgid "Unknonw property\n"
+msgstr "Neznana lastnost\n"
 
 #: winerror.mc:2766
-#, fuzzy
 msgid "Invalid handle state\n"
-msgstr "Neveljavna opcija"
+msgstr "Neveljavno stanje ročnika\n"
 
 #: winerror.mc:2771
-#, fuzzy
 msgid "Bad configuration\n"
-msgstr "Wine nastavitve"
+msgstr "Slaba nastavitev\n"
 
 #: winerror.mc:2776
 msgid "Index is missing\n"
-msgstr ""
+msgstr "Kazalo manjka\n"
 
 #: winerror.mc:2781
-#, fuzzy
 msgid "Installation source is missing\n"
-msgstr "manjkajoč namestitveni vir za namestitev funkcije"
+msgstr "Vir namestitve manjka\n"
 
 #: winerror.mc:2786
 msgid "Wrong installation package version\n"
-msgstr ""
+msgstr "Napačna različica namestitvenega paketa\n"
 
 #: winerror.mc:2791
 msgid "Product uninstalled\n"
-msgstr ""
+msgstr "Izdelek je bil odstranjen\n"
 
 #: winerror.mc:2796
-#, fuzzy
 msgid "Invalid query syntax\n"
-msgstr "Neveljavna oblika števila"
+msgstr "Neveljavna skladnja poizvedbe\n"
 
 #: winerror.mc:2801
-#, fuzzy
 msgid "Invalid field\n"
-msgstr "Neveljavna opcija"
+msgstr "Neveljavno polje\n"
 
 #: winerror.mc:2806
 msgid "Device removed\n"
-msgstr ""
+msgstr "Naprava odstranjena\n"
 
 #: winerror.mc:2811
-#, fuzzy
 msgid "Installation already running\n"
-msgstr "Instalacijski programi"
+msgstr "Namestitev že teče\n"
 
 #: winerror.mc:2816
 msgid "Installation package failed to open\n"
-msgstr ""
+msgstr "Odpiranje namestitvenega paketa je spodletelo\n"
 
 #: winerror.mc:2821
-#, fuzzy
 msgid "Installation package is invalid\n"
-msgstr "Instalacijski programi"
+msgstr "Namestitveni paket je neveljaven\n"
 
 #: winerror.mc:2826
 msgid "Installer user interface failed\n"
-msgstr ""
+msgstr "Uporabniški vmesnik namestilnika je spodletel\n"
 
 #: winerror.mc:2831
 msgid "Failed to open installation log file\n"
-msgstr ""
+msgstr "Dnevniške datoteke namestitve ni bilo mogoče odpreti\n"
 
 #: winerror.mc:2836
-#, fuzzy
 msgid "Installation language not supported\n"
-msgstr "Dokumenti z OLE predmeti niso podprti"
+msgstr "Jezik namestitve ni podprt\n"
 
 #: winerror.mc:2841
 msgid "Installation transform failed to apply\n"
-msgstr ""
+msgstr "Uveljavljanje preoblikovanja namestitve je spodletelo\n"
 
 #: winerror.mc:2846
-#, fuzzy
 msgid "Installation package rejected\n"
-msgstr "Instalacijski programi"
+msgstr "Namestitveni paket je bil zavrnjen\n"
 
 #: winerror.mc:2851
 msgid "Function could not be called\n"
-msgstr ""
+msgstr "Funkcije ni mogoče priklicati\n"
 
 #: winerror.mc:2856
-#, fuzzy
 msgid "Function failed\n"
-msgstr "Pričakujem funkcijo"
+msgstr "Funkcija je spodletela\n"
 
 #: winerror.mc:2861
-#, fuzzy
 msgid "Invalid table\n"
-msgstr "Neveljavna opcija"
+msgstr "Neveljavna razpredelnica\n"
 
 #: winerror.mc:2866
 msgid "Data type mismatch\n"
-msgstr ""
+msgstr "Neujemanje vrste podatkov\n"
 
 #: winerror.mc:2871 winerror.mc:3081
 msgid "Unsupported type\n"
-msgstr ""
+msgstr "Nepodprta vrsta\n"
 
 #: winerror.mc:2876
-#, fuzzy
 msgid "Creation failed\n"
-msgstr "Odpri datoteko"
+msgstr "Ustvarjanje je spodletelo\n"
 
 #: winerror.mc:2881
 msgid "Temporary directory not writable\n"
-msgstr ""
+msgstr "V začasno mapo ni mogoče pisati\n"
 
 #: winerror.mc:2886
-#, fuzzy
 msgid "Installation platform not supported\n"
-msgstr "Dokumenti z OLE predmeti niso podprti"
+msgstr "Okolje namestilnika ni podprto\n"
 
 #: winerror.mc:2891
-#, fuzzy
 msgid "Installer not used\n"
-msgstr "Datoteke ni mogoče najti"
+msgstr "Namestilnik ni uporabljen\n"
 
 #: winerror.mc:2896
-#, fuzzy
 msgid "Failed to open the patch package\n"
-msgstr "Napaka pri odpiranju '%s'\n"
+msgstr "Napaka med odstranjevanjem paketa popravkov\n"
 
 #: winerror.mc:2901
-#, fuzzy
 msgid "Invalid patch package\n"
-msgstr "Neveljavna opcija"
+msgstr "Neveljaven paket popravkov\n"
 
 #: winerror.mc:2906
 msgid "Unsupported patch package\n"
-msgstr ""
+msgstr "Nepodprt paket popravkov\n"
 
 #: winerror.mc:2911
 msgid "Another version is installed\n"
-msgstr ""
+msgstr "Druga različica je nameščena\n"
 
 #: winerror.mc:2916
-#, fuzzy
 msgid "Invalid command line\n"
-msgstr "Neveljavna opcija"
+msgstr "Neveljavna ukazna vrstica\n"
 
 #: winerror.mc:2921
 msgid "Remote installation not allowed\n"
-msgstr ""
+msgstr "Oddaljena namestitev ni dovoljena\n"
 
 #: winerror.mc:2926
 msgid "Reboot initiated after successful install\n"
-msgstr ""
+msgstr "Po uspešni namestitvi je bil začet ponoven zagon\n"
 
 #: winerror.mc:2931
 msgid "Invalid string binding\n"
-msgstr ""
+msgstr "Neveljavna vezava niza\n"
 
 #: winerror.mc:2936
 msgid "Wrong kind of binding\n"
-msgstr ""
+msgstr "Napačna vrsta vezave\n"
 
 #: winerror.mc:2941
-#, fuzzy
 msgid "Invalid binding\n"
-msgstr "Neveljavna opcija"
+msgstr "Neveljavna vezava\n"
 
 #: winerror.mc:2946
 msgid "RPC protocol sequence not supported\n"
-msgstr ""
+msgstr "Zaporedje protokola RPC ni podprto\n"
 
 #: winerror.mc:2951
 msgid "Invalid RPC protocol sequence\n"
-msgstr ""
+msgstr "Neveljavno zaporedje protokola RPC\n"
 
 #: winerror.mc:2956
-#, fuzzy
 msgid "Invalid string UUID\n"
-msgstr "Neveljavna opcija"
+msgstr "Neveljaven niz UUID\n"
 
 #: winerror.mc:2961
-#, fuzzy
 msgid "Invalid endpoint format\n"
-msgstr "Neveljavna oblika števila"
+msgstr "Neveljavna oblika končne točke\n"
 
 #: winerror.mc:2966
 msgid "Invalid network address\n"
-msgstr ""
+msgstr "Neveljaven omrežni naslov\n"
 
 #: winerror.mc:2971
-#, fuzzy
 msgid "No endpoint found\n"
-msgstr "Poit PATH ni mogoče najti\n"
+msgstr "Ni najdene končne točke\n"
 
 #: winerror.mc:2976
-#, fuzzy
 msgid "Invalid timeout value\n"
-msgstr "Neveljavna opcija"
+msgstr "Neveljavna vrednost zakasnitve\n"
 
 #: winerror.mc:2981
-#, fuzzy
 msgid "Object UUID not found\n"
-msgstr "pot %s ne obstaja"
+msgstr "UUID predmeta ni mogoče najti\n"
 
 #: winerror.mc:2986
 msgid "UUID already registered\n"
-msgstr ""
+msgstr "UUID je že vpisan\n"
 
 #: winerror.mc:2991
 msgid "UUID type already registered\n"
-msgstr ""
+msgstr "Vrsta UUID je že vpisana\n"
 
 #: winerror.mc:2996
 msgid "Server already listening\n"
-msgstr ""
+msgstr "Strežnik že posluša\n"
 
 #: winerror.mc:3001
 msgid "No protocol sequences registered\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ni vpisanih zaporedij protokolov\n"
 
 #: winerror.mc:3006
 msgid "RPC server not listening\n"
-msgstr ""
+msgstr "Strežnik RPC ne posluša\n"
 
 #: winerror.mc:3011
-#, fuzzy
 msgid "Unknown manager type\n"
-msgstr "Neznana vrsta"
+msgstr "Neznana vrsta upravljalnika\n"
 
 #: winerror.mc:3016
-#, fuzzy
 msgid "Unknown interface\n"
-msgstr "Neznan vir"
+msgstr "Neznan vmesnik\n"
 
 #: winerror.mc:3021
-#, fuzzy
 msgid "No bindings\n"
-msgstr "Se ne odziva"
+msgstr "Ni vezav\n"
 
 #: winerror.mc:3026
 msgid "No protocol sequences\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ni zaporedij protokolov\n"
 
 #: winerror.mc:3031
 msgid "Can't create endpoint\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ni mogoče ustvariti končne točke\n"
 
 #: winerror.mc:3036
-#, fuzzy
 msgid "Out of resources\n"
-msgstr "Zmanjkalo je pomnilnika."
+msgstr "Virov je zmanjkalo\n"
 
 #: winerror.mc:3041
 msgid "RPC server unavailable\n"
-msgstr ""
+msgstr "Strežnik RPC ni na voljo\n"
 
 #: winerror.mc:3046
 msgid "RPC server too busy\n"
-msgstr ""
+msgstr "Strežnik RPC je prezaposlen\n"
 
 #: winerror.mc:3051
-#, fuzzy
 msgid "Invalid network options\n"
-msgstr "Neveljavna opcija"
+msgstr "Neveljavne možnosti omrežja\n"
 
 #: winerror.mc:3056
 msgid "No RPC call active\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ni dejavnih klicev RPC\n"
 
 #: winerror.mc:3061
 msgid "RPC call failed\n"
-msgstr ""
+msgstr "Klic RPC je spodletel\n"
 
 #: winerror.mc:3066
 msgid "RPC call failed and didn't execute\n"
-msgstr ""
+msgstr "Klic RPC je spodletel in se ni izvedel\n"
 
 #: winerror.mc:3071
 msgid "RPC protocol error\n"
-msgstr ""
+msgstr "Napaka protokola RPC\n"
 
 #: winerror.mc:3076
 msgid "Unsupported transfer syntax\n"
-msgstr ""
+msgstr "Nepodprta skladnja prenosa\n"
 
 #: winerror.mc:3086
-#, fuzzy
 msgid "Invalid tag\n"
-msgstr "Neveljavna opcija"
+msgstr "Neveljavna oznaka\n"
 
 #: winerror.mc:3091
 msgid "Invalid array bounds\n"
-msgstr ""
+msgstr "Neveljavne obrobe polje\n"
 
 #: winerror.mc:3096
 msgid "No entry name\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ni imena vnosa\n"
 
 #: winerror.mc:3101
-#, fuzzy
 msgid "Invalid name syntax\n"
-msgstr "Neveljavna oblika števila"
+msgstr "Neveljavna skladnja imen\n"
 
 #: winerror.mc:3106
 msgid "Unsupported name syntax\n"
-msgstr ""
+msgstr "Nepodprta skladnja imen\n"
 
 #: winerror.mc:3111
-#, fuzzy
 msgid "No network address\n"
-msgstr "Mrežni disk v skupni rabi"
+msgstr "Ni omrežnega naslova\n"
 
 #: winerror.mc:3116
 msgid "Duplicate endpoint\n"
-msgstr ""
+msgstr "Podvojena končna točka\n"
 
 #: winerror.mc:3121
 msgid "Unknown authentication type\n"
-msgstr ""
+msgstr "Neznana vrsta overitve\n"
 
 #: winerror.mc:3126
 msgid "Maximum calls too low\n"
-msgstr ""
+msgstr "Največje število klicev je prenizko\n"
 
 #: winerror.mc:3131
 msgid "String too long\n"
-msgstr ""
+msgstr "Niz je predolg\n"
 
 #: winerror.mc:3136
 msgid "Protocol sequence not found\n"
-msgstr ""
+msgstr "Zaporedja protokolov ni mogoče najti\n"
 
 #: winerror.mc:3141
 msgid "Procedure number out of range\n"
-msgstr ""
+msgstr "Število postopkov je izven obsega\n"
 
 #: winerror.mc:3146
 msgid "Binding has no authentication data\n"
-msgstr ""
+msgstr "Vezava nima podatkov overitve\n"
 
 #: winerror.mc:3151
 msgid "Unknown authentication service\n"
-msgstr ""
+msgstr "Neznana storitev overitve\n"
 
 #: winerror.mc:3156
 msgid "Unknown authentication level\n"
-msgstr ""
+msgstr "Neznana raven overitve\n"
 
 #: winerror.mc:3161
 msgid "Invalid authentication identity\n"
-msgstr ""
+msgstr "Neveljavna istovetnost overitve\n"
 
 #: winerror.mc:3166
 msgid "Unknown authorisation service\n"
-msgstr ""
+msgstr "Neznana storitev overitve\n"
 
 #: winerror.mc:3171
-#, fuzzy
 msgid "Invalid entry\n"
-msgstr "Neveljavna opcija"
+msgstr "Neveljaven vnos\n"
 
 #: winerror.mc:3176
 msgid "Can't perform operation\n"
-msgstr ""
+msgstr "Opravila ni mogoče izvesti\n"
 
 #: winerror.mc:3181
-#, fuzzy
 msgid "Endpoints not registered\n"
-msgstr "Konča program"
+msgstr "Kočne točke niso vpisane\n"
 
 #: winerror.mc:3186
 msgid "Nothing to export\n"
-msgstr ""
+msgstr "Nič za izvoz\n"
 
 #: winerror.mc:3191
 msgid "Incomplete name\n"
-msgstr ""
+msgstr "Nepopolno ime\n"
 
 #: winerror.mc:3196
-#, fuzzy
 msgid "Invalid version option\n"
-msgstr "Neveljavna opcija"
+msgstr "Neveljavna možnost različice\n"
 
 #: winerror.mc:3201
 msgid "No more members\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ni več članov\n"
 
 #: winerror.mc:3206
-#, fuzzy
 msgid "Not all objects unexported\n"
-msgstr "Pričakujem Boolean objekt"
+msgstr "Vsi predmetni niso bili neizvoženi\n"
 
 #: winerror.mc:3211
-#, fuzzy
 msgid "Interface not found\n"
-msgstr "Datoteke ni mogoče najti"
+msgstr "Vmesnika ni mogoče najti\n"
 
 #: winerror.mc:3216
-#, fuzzy
 msgid "Entry already exists\n"
-msgstr "Vrata z imenom %s že obstajajo"
+msgstr "Vnos že obstaja\n"
 
 #: winerror.mc:3221
-#, fuzzy
 msgid "Entry not found\n"
-msgstr "Poit PATH ni mogoče najti\n"
+msgstr "Vnosa ni mogoče najti\n"
 
 #: winerror.mc:3226
-#, fuzzy
 msgid "Name service unavailable\n"
-msgstr "Prostor na voljo"
+msgstr "Ime storitve ni na voljo"
 
 #: winerror.mc:3231
 msgid "Invalid network address family\n"
-msgstr ""
+msgstr "Neveljavna družina omrežnih naslovov\n"
 
 #: winerror.mc:3236
-#, fuzzy
 msgid "Operation not supported\n"
-msgstr "Dokumenti z OLE predmeti niso podprti"
+msgstr "Dejanje ni podprto\n"
 
 #: winerror.mc:3241
 msgid "No security context available\n"
-msgstr ""
+msgstr "Varnostna vsebina ni na voljo\n"
 
 #: winerror.mc:3246
-#, fuzzy
 msgid "RPCInternal error\n"
-msgstr "Napaka parametra\n"
+msgstr "RPC Notranja napaka\n"
 
 #: winerror.mc:3251
 msgid "RPC divide-by-zero\n"
-msgstr ""
+msgstr "RPC deljenje z nič\n"
 
 #: winerror.mc:3256
-#, fuzzy
 msgid "Address error\n"
-msgstr "&Naslovna vrstica"
+msgstr "Napaka naslova\n"
 
 #: winerror.mc:3261
 msgid "Floating-point divide-by-zero\n"
-msgstr ""
+msgstr "Deljenje plavajoče točke z ničlo\n"
 
 #: winerror.mc:3266
 msgid "Floating-point underflow\n"
-msgstr ""
+msgstr "Prekoračitev plavajoče vejice\n"
 
 #: winerror.mc:3271
 msgid "Floating-point overflow\n"
-msgstr ""
+msgstr "Prekoračitev plavajoče vejice\n"
 
 #: winerror.mc:3276
 msgid "No more entries\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ni več vnosov\n"
 
 #: winerror.mc:3281
 msgid "Character translation table open failed\n"
-msgstr ""
+msgstr "Odpiranje razpredelnice prevoda znakov je spodletelo\n"
 
 #: winerror.mc:3286
 msgid "Character translation table file too small\n"
-msgstr ""
+msgstr "Datoteka razpredelnice prevoda znakov je premajhna\n"
 
 #: winerror.mc:3291
 msgid "Null context handle\n"
-msgstr ""
+msgstr "Prazen ročnik vsebine\n"
 
 #: winerror.mc:3296
 msgid "Context handle damaged\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ročnik vsebine je poškodovan\n"
 
 #: winerror.mc:3301
 msgid "Binding handle mismatch\n"
-msgstr ""
+msgstr "Neujemanje ročnika vezave\n"
 
 #: winerror.mc:3306
 msgid "Cannot get call handle\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ročnika klica ni mogoče dobiti\n"
 
 #: winerror.mc:3311
 msgid "Null reference pointer\n"
-msgstr ""
+msgstr "Prazni kazalnik sklica\n"
 
 #: winerror.mc:3316
 msgid "Enumeration value out of range\n"
-msgstr ""
+msgstr "Vrednost oštevilčenja je izven obsega\n"
 
 #: winerror.mc:3321
 msgid "Byte count too small\n"
-msgstr ""
+msgstr "Število bajtov je premajhno\n"
 
 #: winerror.mc:3326
 msgid "Bad stub data\n"
-msgstr ""
+msgstr "Slab konček podatkov\n"
 
 #: winerror.mc:3331
-#, fuzzy
 msgid "Invalid user buffer\n"
-msgstr "Neveljavna oblika števila"
+msgstr "Neveljaven uporabniški medpomnilnik\n"
 
 #: winerror.mc:3336
 msgid "Unrecognised media\n"
-msgstr ""
+msgstr "Neprepoznana večpredstavnost\n"
 
 #: winerror.mc:3341
 msgid "No trust secret\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ni skrivnosti zaupanja\n"
 
 #: winerror.mc:3346
 msgid "No trust SAM account\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ni zaupanja računa SAM\n"
 
 #: winerror.mc:3351
 msgid "Trusted domain failure\n"
-msgstr ""
+msgstr "Zaupana domena je spodletela\n"
 
 #: winerror.mc:3356
 msgid "Trusted relationship failure\n"
-msgstr ""
+msgstr "Zaupano razmerje je spodletelo\n"
 
 #: winerror.mc:3361
 msgid "Trust logon failure\n"
-msgstr ""
+msgstr "Zaupana prijava je spodletela\n"
 
 #: winerror.mc:3366
 msgid "RPC call already in progress\n"
-msgstr ""
+msgstr "Klic RPC že poteka\n"
 
 #: winerror.mc:3371
 msgid "NETLOGON is not started\n"
-msgstr ""
+msgstr "NETLOGON ni zagnan\n"
 
 #: winerror.mc:3376
 msgid "Account expired\n"
-msgstr ""
+msgstr "Račun je pretekel\n"
 
 #: winerror.mc:3381
 msgid "Redirector has open handles\n"
-msgstr ""
+msgstr "Preusmernik ima odprte ročnike\n"
 
 #: winerror.mc:3386
 msgid "Printer driver already installed\n"
-msgstr ""
+msgstr "Gonilnik tiskalnika je že nameščen\n"
 
 #: winerror.mc:3391
-#, fuzzy
 msgid "Unknown port\n"
-msgstr "Neznan vir"
+msgstr "Neznana vrata\n"
 
 #: winerror.mc:3396
-#, fuzzy
 msgid "Unknown printer driver\n"
-msgstr "Neznan gonilnik tiskalnika."
+msgstr "Neznan gonilnik tiskalnika\n"
 
 #: winerror.mc:3401
-#, fuzzy
 msgid "Unknown print processor\n"
-msgstr "Neznan gonilnik tiskalnika."
+msgstr "Neznan opravilnik tiskanja\n"
 
 #: winerror.mc:3406
 msgid "Invalid separator file\n"
-msgstr ""
+msgstr "Neveljavna datoteka ločnice\n"
 
 #: winerror.mc:3411
-#, fuzzy
 msgid "Invalid priority\n"
-msgstr "Neveljavna opcija"
+msgstr "Neveljavna prednost\n"
 
 #: winerror.mc:3416
-#, fuzzy
 msgid "Invalid printer name\n"
-msgstr "Napaka: Napačno ime ključa\n"
+msgstr "Neveljavno ime tiskalnika\n"
 
 #: winerror.mc:3421
-#, fuzzy
 msgid "Printer already exists\n"
-msgstr "Vrata z imenom %s že obstajajo"
+msgstr "Tiskalnik že obstaja\n"
 
 #: winerror.mc:3426
-#, fuzzy
 msgid "Invalid printer command\n"
-msgstr "Neveljavna oblika števila"
+msgstr "Neveljaven ukaz tiskalnika\n"
 
 #: winerror.mc:3431
-#, fuzzy
-msgid "Invalid data type\n"
-msgstr "Neveljavna opcija"
+msgid "Invalid datatype\n"
+msgstr "Neveljavna vrsta podatkov\n"
 
 #: winerror.mc:3436
-#, fuzzy
 msgid "Invalid environment\n"
-msgstr "Neveljavna opcija"
+msgstr "Neveljavno okolje\n"
 
 #: winerror.mc:3441
 msgid "No more bindings\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ni več vezav\n"
 
 #: winerror.mc:3446
 msgid "Can't logon with interdomain trust account\n"
 msgstr ""
+"Ni se mogoče prijaviti z računom meddomenskega zaupanja\n"
+" "
 
 #: winerror.mc:3451
 msgid "Can't logon with workstation trust account\n"
 msgstr ""
+"Ni se mogoče prijaviti z računom zaupanja delovne postaja\n"
+" "
 
 #: winerror.mc:3456
 msgid "Can't logon with server trust account\n"
 msgstr ""
+"Ni se mogoče prijaviti z računom zaupanja strežnika\n"
+" "
 
 #: winerror.mc:3461
 msgid "Domain trust information inconsistent\n"
-msgstr ""
+msgstr "Podrobnosti zaupanja domene niso dosledne\n"
 
 #: winerror.mc:3466
 msgid "Server has open handles\n"
-msgstr ""
+msgstr "Strežnik ima odprte ročnike\n"
 
 #: winerror.mc:3471
-#, fuzzy
 msgid "Resource data not found\n"
-msgstr "Cilja ukaza GOTO ni mogoče najti\n"
+msgstr "Podatkov virov ni mogoče najti\n"
 
 #: winerror.mc:3476
-#, fuzzy
 msgid "Resource type not found\n"
-msgstr "Cilja ukaza GOTO ni mogoče najti\n"
+msgstr "Vrste virov ni mogoče najti\n"
 
 #: winerror.mc:3481
 msgid "Resource name not found\n"
-msgstr ""
+msgstr "Imena virov ni mogoče najti\n"
 
 #: winerror.mc:3486
 msgid "Resource language not found\n"
-msgstr ""
+msgstr "Jezika virov ni mogoče najti\n"
 
 #: winerror.mc:3491
 msgid "Not enough quota\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ni dovolj kvote\n"
 
 #: winerror.mc:3496
 msgid "No interfaces\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ni vmesnikov\n"
 
 #: winerror.mc:3501
 msgid "RPC call cancelled\n"
-msgstr ""
+msgstr "Klic RPC je bil preklican\n"
 
 #: winerror.mc:3506
-#, fuzzy
 msgid "Binding incomplete\n"
-msgstr "Tiskanje (še) ni na voljo"
+msgstr "Vezava je nepopolna\n"
 
 #: winerror.mc:3511
 msgid "RPC comm failure\n"
-msgstr ""
+msgstr "Spodletelo sporazumevanje RPC\n"
 
 #: winerror.mc:3516
 msgid "Unsupported authorisation level\n"
-msgstr ""
+msgstr "Nepodprta raven overitve\n"
 
 #: winerror.mc:3521
 msgid "No principal name registered\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ni vpisanega imena ravnatelja\n"
 
 #: winerror.mc:3526
-#, fuzzy
 msgid "Not an RPC error\n"
-msgstr "Napaka v sintaksi\n"
+msgstr "Ni napaka RPC\n"
 
 #: winerror.mc:3531
 msgid "UUID is local only\n"
-msgstr ""
+msgstr "UUID je le krajeven\n"
 
 #: winerror.mc:3536
 msgid "Security package error\n"
-msgstr ""
+msgstr "Napaka varnostnega paketa\n"
 
 #: winerror.mc:3541
 msgid "Thread not cancelled\n"
-msgstr ""
+msgstr "Nit ni bila preklicana\n"
 
 #: winerror.mc:3546
-#, fuzzy
 msgid "Invalid handle operation\n"
-msgstr "Neveljavna opcija"
+msgstr "Neveljavno opravilo upravljanja\n"
 
 #: winerror.mc:3551
 msgid "Wrong serialising package version\n"
-msgstr ""
+msgstr "Napačna različica paketa dajanja v zaporedje\n"
 
 #: winerror.mc:3556
 msgid "Wrong stub version\n"
-msgstr ""
+msgstr "Napačna različica končka\n"
 
 #: winerror.mc:3561
-#, fuzzy
 msgid "Invalid pipe object\n"
-msgstr "Neveljavna opcija"
+msgstr "Neveljaven predmet cevi\n"
 
 #: winerror.mc:3566
 msgid "Wrong pipe order\n"
-msgstr ""
+msgstr "Napačni red cevi\n"
 
 #: winerror.mc:3571
 msgid "Wrong pipe version\n"
-msgstr ""
+msgstr "Napačna različica cevi\n"
 
 #: winerror.mc:3576
-#, fuzzy
 msgid "Group member not found\n"
-msgstr "pot %s ne obstaja"
+msgstr "Člane skupine ni mogoče najti\n"
 
 #: winerror.mc:3581
 msgid "Can't create endpoint mapper DB\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ni mogoče ustvariti podatkovne zbirke preslikovalnika končne točke\n"
 
 #: winerror.mc:3586
-#, fuzzy
 msgid "Invalid object\n"
-msgstr "Neveljavna opcija"
+msgstr "Neveljaven predmet\n"
 
 #: winerror.mc:3591
-#, fuzzy
 msgid "Invalid time\n"
-msgstr "Neveljavna opcija"
+msgstr "Neveljaven čas\n"
 
 #: winerror.mc:3596
-#, fuzzy
 msgid "Invalid form name\n"
-msgstr "Napaka: Napačno ime ključa\n"
+msgstr "Neveljavno ime obrazca\n"
 
 #: winerror.mc:3601
-#, fuzzy
 msgid "Invalid form size\n"
-msgstr "Neveljavna oblika števila"
+msgstr "Neveljavna velikost obrazca\n"
 
 #: winerror.mc:3606
 msgid "Already awaiting printer handle\n"
-msgstr ""
+msgstr "Že čaka na ročnik tiskalnika\n"
 
 #: winerror.mc:3611
-#, fuzzy
 msgid "Printer deleted\n"
-msgstr "Datum izbrisa"
+msgstr "Tiskalnik je bil izbrisan\n"
 
 #: winerror.mc:3616
-#, fuzzy
 msgid "Invalid printer state\n"
-msgstr "Neveljavna oblika števila"
+msgstr "Neveljavno stanje tiskalnika\n"
 
 #: winerror.mc:3621
 msgid "User must change password\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ni mogoče spremeniti gesla\n"
 
 #: winerror.mc:3626
-#, fuzzy
 msgid "Domain controller not found\n"
-msgstr "Datoteke ni mogoče najti"
+msgstr "Nadzornika domene ni mogoče najti\n"
 
 #: winerror.mc:3631
 msgid "Account locked out\n"
-msgstr ""
+msgstr "Račun je bil zaklenjen\n"
 
 #: winerror.mc:3636
-#, fuzzy
 msgid "Invalid pixel format\n"
-msgstr "Neveljavna oblika števila"
+msgstr "Neveljavna oblika točk\n"
 
 #: winerror.mc:3641
-#, fuzzy
 msgid "Invalid driver\n"
-msgstr "Neveljavna opcija"
+msgstr "Neveljaven gonilnik\n"
 
 #: winerror.mc:3646
-#, fuzzy
 msgid "Invalid object resolver set\n"
-msgstr "Neveljavna opcija"
+msgstr "Neveljaven niz razreševalnikov predmetov\n"
 
 #: winerror.mc:3651
 msgid "Incomplete RPC send\n"
-msgstr ""
+msgstr "Nepopolno pošiljanje RPC\n"
 
 #: winerror.mc:3656
-#, fuzzy
 msgid "Invalid asynchronous RPC handle\n"
-msgstr "Neveljavna opcija"
+msgstr "Neveljaven asinhron ročnik RPC\n"
 
 #: winerror.mc:3661
-#, fuzzy
 msgid "Invalid asynchronous RPC call\n"
-msgstr "Neveljavna opcija"
+msgstr "Neveljaven asinhron klic RPC\n"
 
 #: winerror.mc:3666
 msgid "RPC pipe closed\n"
-msgstr ""
+msgstr "Cev RPC je zaprta\n"
 
 #: winerror.mc:3671
 msgid "Discipline error on RPC pipe\n"
-msgstr ""
+msgstr "Napaka discipline na cevi RPC\n"
 
 #: winerror.mc:3676
-#, fuzzy
 msgid "No data on RPC pipe\n"
-msgstr "Napaka v sintaksi\n"
+msgstr "Na cevi RPC ni podatkov\n"
 
 #: winerror.mc:3681
-#, fuzzy
 msgid "No site name available\n"
-msgstr "Ni na voljo; "
+msgstr "Ime spletišča ni na voljo\n"
 
 #: winerror.mc:3686
 msgid "The file cannot be accessed\n"
-msgstr ""
+msgstr "Do datoteke ni mogoče dostopati\n"
 
 #: winerror.mc:3691
-#, fuzzy
 msgid "The filename cannot be resolved\n"
-msgstr "Niza '%s' ni mogoče najti."
+msgstr "Imena datoteke ni mogoče razrešiti\n"
 
 #: winerror.mc:3696
 msgid "RPC entry type mismatch\n"
-msgstr ""
+msgstr "Neujemanje vrste vnosa RPC\n"
 
 #: winerror.mc:3701
-#, fuzzy
 msgid "Not all objects could be exported\n"
-msgstr "Pričakujem Boolean objekt"
+msgstr "Vseh predmetov ni bilo mogoče izvoziti\n"
 
 #: winerror.mc:3706
-#, fuzzy
 msgid "The interface could not be exported\n"
-msgstr "Niza '%s' ni mogoče najti."
+msgstr "Vmesnika ni bilo mogoče izvoziti\n"
 
 #: winerror.mc:3711
-#, fuzzy
 msgid "The profile could not be added\n"
-msgstr "Niza '%s' ni mogoče najti."
+msgstr "Profila ni bilo mogoče dodati\n"
 
 #: winerror.mc:3716
-#, fuzzy
 msgid "The profile element could not be added\n"
-msgstr "Niza '%s' ni mogoče najti."
+msgstr "Predmeta profila ni mogoče dodati\n"
 
 #: winerror.mc:3721
-#, fuzzy
 msgid "The profile element could not be removed\n"
-msgstr "Niza '%s' ni mogoče najti."
+msgstr "Predmeta profila ni bilo mogoče odstraniti\n"
 
 #: winerror.mc:3726
-#, fuzzy
 msgid "The group element could not be added\n"
-msgstr "Niza '%s' ni mogoče najti."
+msgstr "Predmeta skupine ni mogoče dodati\n"
 
 #: winerror.mc:3731
-#, fuzzy
 msgid "The group element could not be removed\n"
-msgstr "Niza '%s' ni mogoče najti."
+msgstr "Predmeta skupine ni mogoče odstraniti\n"
 
 #: winerror.mc:3736
-#, fuzzy
 msgid "The username could not be found\n"
-msgstr "Niza '%s' ni mogoče najti."
+msgstr "Uporabniškega imena ni mogoče najti\n"
 
 #: localspl.rc:28 localui.rc:28 winspool.rc:27
 msgid "Local Port"
-msgstr "Lokalna vrata"
+msgstr "Krajevna vrata"
 
 #: localspl.rc:29
 msgid "Local Monitor"
-msgstr "Lokalen monitor"
+msgstr "Krajevni zaslon"
 
 #: localui.rc:29
 msgid "'%s' is not a valid port name"
@@ -5567,7 +5254,7 @@ msgstr "'%s' ni veljavno ime vrat"
 
 #: localui.rc:30
 msgid "Port %s already exists"
-msgstr "Vrata z imenom %s že obstajajo"
+msgstr "Vrata %s že obstajajo"
 
 #: localui.rc:31
 msgid "This port has no options to configure"
@@ -5575,11 +5262,12 @@ msgstr "Ta vrata nimajo možnosti nastavitve"
 
 #: mapi32.rc:28
 msgid "Mail sending failed as you do not have a MAPI mail client installed."
-msgstr "Pošiljanje ni uspelo, ker nimate nameščenega MAPI klienta."
+msgstr ""
+"Pošiljanje pošte ni uspelo, ker nimate nameščenega poštnega odjemalca MAPI."
 
 #: mapi32.rc:29
 msgid "Send Mail"
-msgstr "Pošlji"
+msgstr "Pošlji pošto"
 
 #: mpr.rc:27
 msgid "Entire Network"
@@ -5587,15 +5275,15 @@ msgstr "Celotno omrežje"
 
 #: mshtml.rc:31
 msgid "HTML rendering is currently disabled."
-msgstr "Prikazovanje HTML dokumentov je trenutno onemogočeno."
+msgstr "Izrisovanje HTML je trenutno onemogočeno."
 
 #: mshtml.rc:32
 msgid "HTML Document"
-msgstr "HTML dokument"
+msgstr "Dokument HTML"
 
 #: mshtml.rc:26
 msgid "Downloading from %s..."
-msgstr "Prenašam iz %s ..."
+msgstr "Prejemanje iz %s ..."
 
 #: mshtml.rc:25
 msgid "Done"
@@ -5611,14 +5299,13 @@ msgstr ""
 
 #: msi.rc:28
 msgid "path %s not found"
-msgstr "pot %s ne obstaja"
+msgstr "poti %s ni bilo mogoče najti"
 
 #: msi.rc:29
 msgid "insert disk %s"
-msgstr "vnesite disk %s"
+msgstr "vstavite disk %s"
 
 #: msi.rc:30
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Windows Installer %s\n"
 "\n"
@@ -5626,36 +5313,6 @@ msgid ""
 "msiexec command {required parameter} [optional parameter]\n"
 "\n"
 "Install a product:\n"
-"\t/i {package|product_code} [property]\n"
-"\t/package {package|product_code} [property]\n"
-"\t/a package [property]\n"
-"Repair an installation:\n"
-"\t/f[p|o|e|d|c|a|u|m|s|v] {package|product_code}\n"
-"Uninstall a product:\n"
-"\t/uninstall {package|product_code} [property]\n"
-"\t/x {package|product_code} [property]\n"
-"Advertise a product:\n"
-"\t/j[u|m] package [/t transform] [/g languageid]\n"
-"Apply a patch:\n"
-"\t/p patch_package [property]\n"
-"\t/p patch_package /a package [property]\n"
-"Log and UI Modifiers for above commands:\n"
-"\t/l[*][i|w|e|a|r|u|c|m|o|p|v|][+|!] logfile\n"
-"\t/q{|n|b|r|f|n+|b+|b-}\n"
-"Register MSI Service:\n"
-"\t/y\n"
-"Unregister MSI Service:\n"
-"\t/z\n"
-"Display this help:\n"
-"\t/help\n"
-"\t/?\n"
-msgstr ""
-"Windows Installer %s\n"
-"\n"
-"Usage:\n"
-"msiexec command {required parameter} [optional parammeter]\n"
-"\n"
-"Install a product:\n"
 "\t/i {package|productcode} [property]\n"
 "\t/package {package|productcode} [property]\n"
 "\t/a package [property]\n"
@@ -5679,6 +5336,36 @@ msgstr ""
 "Display this help:\n"
 "\t/help\n"
 "\t/?\n"
+msgstr ""
+"Windows namestilnik %s\n"
+"\n"
+"Uporaba:\n"
+"msiexec ukaz {zahtevan parameter} [izbirni parammeter]\n"
+"\n"
+"Namesti product:\n"
+"\t/i {paket|koda_produkta} [lastnost]\n"
+"\t/paket {paket|koda_produkta} [lastnost]\n"
+"\t/a paket [lastnost]\n"
+"Popravi namestitev:\n"
+"\t/f[p|o|e|d|c|a|u|m|s|v] {paket|koda_produkta}\n"
+"Odstrani produkt:\n"
+"\t/odstrani {paket|koda_produkta} [lastnost]\n"
+"\t/x {paket|koda_produkta} [lastnost]\n"
+"Oglašuj produkt:\n"
+"\t/j[u|m] paket [/t preoblikovanje] [/g id_jezika]\n"
+"Uveljavi popravek:\n"
+"\t/p paket_popravka [lastnost]\n"
+"\t/p paket_popravka /a paket [lastnost]\n"
+"Spremenilniki dnevnika in uporabniškega vmesnika za zgornje ukaze:\n"
+"\t/l[*][i|w|e|a|r|u|c|m|o|p|v|][+|!] dnevniška_datoteka\n"
+"\t/q{|n|b|r|f|n+|b+|b-}\n"
+"Vpis storitve MSI:\n"
+"\t/y\n"
+"Odsranitev vpisa storitve MSI:\n"
+"\t/z\n"
+"Prikaži to pomoč:\n"
+"\t/help\n"
+"\t/?\n"
 
 #: msi.rc:57
 msgid "enter which folder contains %s"
@@ -5686,15 +5373,15 @@ msgstr "vnesite ime mape, ki vsebuje %s"
 
 #: msi.rc:58
 msgid "install source for feature missing"
-msgstr "manjkajoč namestitveni vir za namestitev funkcije"
+msgstr "manjka namestitveni vir za namestitev zmožnosti"
 
 #: msi.rc:59
 msgid "network drive for feature missing"
-msgstr "manjkajoč omrežni pogon za namestitev funkcijo"
+msgstr "manjka omrežni pogon za zmožnost"
 
 #: msi.rc:60
 msgid "feature from:"
-msgstr "funkcija z:"
+msgstr "zmožnost z:"
 
 #: msi.rc:61
 msgid "choose which folder contains %s"
@@ -5714,11 +5401,11 @@ msgid ""
 "Copyright 2002 by Michael Guennewig"
 msgstr ""
 "Wine MS-RLE video kodek\n"
-"Copyright 2002 by Michael Günnewig"
+"Avtorske pravice 2002 Michael Günnewig"
 
 #: msvfw32.rc:25
 msgid "Full Frames (Uncompressed)"
-msgstr "Polne slike (nestisnjeno)"
+msgstr "Polni okvirji (nestisnjeno)"
 
 #: msvidc32.rc:25
 msgid "MS-CRAM"
@@ -5730,11 +5417,11 @@ msgstr "Wine Video 1 video kodek"
 
 #: oleacc.rc:27
 msgid "unknown object"
-msgstr "nepoznan objekt"
+msgstr "nepoznan predmet"
 
 #: oleacc.rc:28
 msgid "title bar"
-msgstr "naslovna vrstica"
+msgstr "nazivna vrstica"
 
 #: oleacc.rc:29
 msgid "menu bar"
@@ -5742,7 +5429,7 @@ msgstr "menijska vrstica"
 
 #: oleacc.rc:30
 msgid "scroll bar"
-msgstr "drsni trak"
+msgstr "drsna vrstica"
 
 #: oleacc.rc:31
 msgid "grip"
@@ -5754,11 +5441,11 @@ msgstr "zvok"
 
 #: oleacc.rc:33
 msgid "cursor"
-msgstr "kazalec"
+msgstr "vrivnik"
 
 #: oleacc.rc:34
 msgid "caret"
-msgstr "mesto vnosa"
+msgstr "kazalka"
 
 #: oleacc.rc:35
 msgid "alert"
@@ -5770,7 +5457,7 @@ msgstr "okno"
 
 #: oleacc.rc:37
 msgid "client"
-msgstr "klient"
+msgstr "odjemalec"
 
 #: oleacc.rc:38
 msgid "popup menu"
@@ -5778,15 +5465,15 @@ msgstr "pojavni meni"
 
 #: oleacc.rc:39
 msgid "menu item"
-msgstr "element menija"
+msgstr "predmet menija"
 
 #: oleacc.rc:40
 msgid "tool tip"
-msgstr "zaslonski namig"
+msgstr "orodni namig"
 
 #: oleacc.rc:41
 msgid "application"
-msgstr "aplikacija"
+msgstr "program"
 
 #: oleacc.rc:42
 msgid "document"
@@ -5794,7 +5481,7 @@ msgstr "dokument"
 
 #: oleacc.rc:43
 msgid "pane"
-msgstr "podokno"
+msgstr "pladenj"
 
 #: oleacc.rc:44
 msgid "chart"
@@ -5802,19 +5489,19 @@ msgstr "graf"
 
 #: oleacc.rc:45
 msgid "dialog"
-msgstr "dialog"
+msgstr "pogovorno okno"
 
 #: oleacc.rc:46
 msgid "border"
-msgstr "okvir"
+msgstr "obroba"
 
 #: oleacc.rc:47
 msgid "grouping"
-msgstr "skupina"
+msgstr "združevanje v skupine"
 
 #: oleacc.rc:48
 msgid "separator"
-msgstr "razdelek"
+msgstr "ločnica"
 
 #: oleacc.rc:49
 msgid "tool bar"
@@ -5826,7 +5513,7 @@ msgstr "vrstica stanja"
 
 #: oleacc.rc:51
 msgid "table"
-msgstr "tabela"
+msgstr "razpredelnica"
 
 #: oleacc.rc:52
 msgid "column header"
@@ -5866,7 +5553,7 @@ msgstr "seznam"
 
 #: oleacc.rc:61
 msgid "list item"
-msgstr "element seznama"
+msgstr "predmet seznama"
 
 #: oleacc.rc:62
 msgid "outline"
@@ -5874,7 +5561,7 @@ msgstr "oris"
 
 #: oleacc.rc:63
 msgid "outline item"
-msgstr "element orisa"
+msgstr "orisani predmet"
 
 #: oleacc.rc:64
 msgid "page tab"
@@ -5882,11 +5569,11 @@ msgstr "zavihek strani"
 
 #: oleacc.rc:65
 msgid "property page"
-msgstr "stran lasnosti"
+msgstr "stran lastnosti"
 
 #: oleacc.rc:66
 msgid "indicator"
-msgstr "indicator"
+msgstr "indikator"
 
 #: oleacc.rc:67
 msgid "graphic"
@@ -5894,11 +5581,11 @@ msgstr "grafika"
 
 #: oleacc.rc:68
 msgid "static text"
-msgstr "statični tekst"
+msgstr "statično besedilo"
 
 #: oleacc.rc:69
 msgid "text"
-msgstr "tekst"
+msgstr "besedilo"
 
 #: oleacc.rc:70
 msgid "push button"
@@ -5910,11 +5597,11 @@ msgstr "izbirni gumb"
 
 #: oleacc.rc:72
 msgid "radio button"
-msgstr "radijski gumb"
+msgstr "izbirni gumb"
 
 #: oleacc.rc:73
 msgid "combo box"
-msgstr "kombinirano polje"
+msgstr "izbirno polje"
 
 #: oleacc.rc:74
 msgid "drop down"
@@ -5930,7 +5617,7 @@ msgstr "številčnica"
 
 #: oleacc.rc:77
 msgid "hot key field"
-msgstr "polje bližnic"
+msgstr "polje bližnjic"
 
 #: oleacc.rc:78
 msgid "slider"
@@ -5982,19 +5669,19 @@ msgstr "deljeni gumb"
 
 #: oleacc.rc:90 ipconfig.rc:33
 msgid "IP address"
-msgstr "IP naslov"
+msgstr "Naslov IP"
 
 #: oleacc.rc:91
 msgid "outline button"
-msgstr "gumb orisa"
+msgstr "orisani gumb"
 
 #: oleaut32.rc:27 oleview.rc:144
 msgid "True"
-msgstr "Da"
+msgstr "Prav"
 
 #: oleaut32.rc:28 oleview.rc:145
 msgid "False"
-msgstr "Ne"
+msgstr "Napak"
 
 #: oleaut32.rc:31
 msgid "On"
@@ -6006,52 +5693,49 @@ msgstr "Izključeno"
 
 #: oledlg.rc:25
 msgid "Insert a new %s object into your document"
-msgstr "Vstavi nov predmet %s v dokument"
+msgstr "Vstavi nov predmet %s v vaš dokument"
 
 #: oledlg.rc:26
 msgid ""
 "Insert the contents of the file as an object into your document so that you "
 "may activate it using the program which created it."
 msgstr ""
-"Vstavi vsebino datoteke kot predmet v dokument, tako da lahko z njim "
+"Vstavi vsebino datoteke kot predmet v vaš dokument, tako da lahko z njim "
 "upravljate z ustreznim programom."
 
 #: oledlg.rc:27 shell32.rc:181
-#, fuzzy
 msgid "Browse"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# sl.po (Wine) #-#-#-#-#\n"
-"Brskaj\n"
-"#-#-#-#-# sl.po (Wine) #-#-#-#-#\n"
-"Brskanje"
+msgstr "Brskaj"
 
 #: oledlg.rc:28
 msgid ""
 "File does not appear to be a valid OLE module. Unable to register OLE "
 "control."
-msgstr "Datoteka ni veljaven OLE modul. OLE kontrole ni mogoče registrirati."
+msgstr "Datoteka ni veljaven modul OLE. Nadzornika OLE ni mogoče vpisati."
 
 #: oledlg.rc:29
 msgid "Add Control"
-msgstr "Dodajanje kontrole"
+msgstr "Dodaj nadzornik"
 
 #: oledlg.rc:34
 msgid "Inserts the contents of the clipboard into your document as %s."
-msgstr "Vnese vsebino odložišča kot predmet vrste %s."
+msgstr "Vstavi vsebino odložišča v vaš dokument kot predmet vrste %s."
 
 #: oledlg.rc:35
 msgid ""
 "Inserts the contents of the clipboard into your document so that you can "
 "activate it using %s."
-msgstr "Vnese vsebino odložišča, tako da jo lahko urejate s programom %s."
+msgstr ""
+"Vstavi vsebino odložišča v vaš dokument, tako da jo lahko urejate s "
+"programom %s."
 
 #: oledlg.rc:36
 msgid ""
 "Inserts the contents of the clipboard into your document so that you can "
 "activate it using %s. It will be displayed as an icon."
 msgstr ""
-"Vnese vsebino odložišča, tako da jo lahko urejate s programom %s. Prikazana "
-"bo kot ikona."
+"Vstavi vsebino odložišča v vaš dokument, tako da jo lahko omogočite s "
+"programom %s. Prikazana bo kot ikona."
 
 #: oledlg.rc:37
 msgid ""
@@ -6059,8 +5743,9 @@ msgid ""
 "linked to the source file so that changes to the file will be reflected in "
 "your document."
 msgstr ""
-"Vnese vsebino odložišča kot predmet vrste %s. Ustvarjena bo povezava z "
-"izvorno datoteko, tako da bodo spremembe le-te odražene tudi v dokumentu."
+"V vaš dokument vstavi vsebino odložišča kot predmet %s. Ustvarjena bo "
+"povezava z izvorno datoteko, tako da bodo spremembe datoteke izražene tudi v "
+"vašem dokumentu."
 
 #: oledlg.rc:38
 msgid ""
@@ -6068,8 +5753,8 @@ msgid ""
 "is linked to the source file so that changes to the file will be reflected "
 "in your document."
 msgstr ""
-"Vnese sliko vsebine odložišča. Ustvarjena bo povezava z izvorno datoteko, "
-"tako da bodo spremembe le-te odražene tudi v dokumentu."
+"Vstavi sliko vsebine odložišča v vaš dokument. Ustvarjena bo povezava z "
+"izvorno datoteko, tako da bodo spremembe datoteke izražene tudi v dokumentu."
 
 #: oledlg.rc:39
 msgid ""
@@ -6077,12 +5762,12 @@ msgid ""
 "The shortcut is linked to the source file so that changes to the file will "
 "be reflected in your document."
 msgstr ""
-"Vnese bližnjico do vsebine odložišča. Ustvarjena bo povezava z izvorno "
-"datoteko, tako da bodo spremembe le-te odražene tudi v dokumentu."
+"Vstavi bližnjico do vsebine odložišča. Ustvarjena bo povezava z izvorno "
+"datoteko, tako da bodo spremembe datoteke izražene tudi v vašem dokumentu."
 
 #: oledlg.rc:40
 msgid "Inserts the contents of the clipboard into your document."
-msgstr "Vnese vsebino odložišča v dokument."
+msgstr "Vstavi vsebino odložišča v vaš dokument."
 
 #: oledlg.rc:41
 msgid "Unknown Type"
@@ -6094,12 +5779,12 @@ msgstr "Neznan vir"
 
 #: oledlg.rc:43
 msgid "the program which created it"
-msgstr "Neznan program"
+msgstr "program, ki jo je ustvaril"
 
 #: sane.rc:31
 msgctxt "unit: pixels"
 msgid "px"
-msgstr "px"
+msgstr "tč"
 
 #: sane.rc:32
 msgctxt "unit: bits"
@@ -6128,16 +5813,11 @@ msgstr "µs"
 
 #: setupapi.rc:28
 msgid "The file '%s' on %s is needed"
-msgstr "Potrebujem datoteko '%s' na %s"
+msgstr "Zahtevana je datoteka '%s' na %s"
 
 #: setupapi.rc:29 ipconfig.rc:31
-#, fuzzy
 msgid "Unknown"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# sl.po (Wine) #-#-#-#-#\n"
-"Nepoznano\n"
-"#-#-#-#-# sl.po (Wine) #-#-#-#-#\n"
-"Neznan"
+msgstr "Neznano"
 
 #: setupapi.rc:30
 msgid "Copy files from:"
@@ -6145,15 +5825,15 @@ msgstr "Kopiraj datoteke iz:"
 
 #: setupapi.rc:31
 msgid "Type the path where the file is located, and then click OK."
-msgstr "Napiši pot do datoteke in pritisni V redu."
+msgstr "Vpišite pot do datoteke in pritisnite V redu."
 
-#: shdoclc.rc:36
+#: shdoclc.rc:36 winhlp32.rc:47 winhlp32.rc:83
 msgid "Default"
 msgstr "Privzeto"
 
 #: shdoclc.rc:39
 msgid "F&orward"
-msgstr "Na&zaj"
+msgstr "Na&prej"
 
 #: shdoclc.rc:41
 msgid "&Save Background As..."
@@ -6169,14 +5849,13 @@ msgstr "&Kopiraj ozadje"
 
 #: shdoclc.rc:44
 msgid "Set as &Desktop Item"
-msgstr "Nastavi kot p&redmet Namizja"
+msgstr "Nastavi kot p&redmet namizja"
 
 #: shdoclc.rc:46 shdoclc.rc:98 shdoclc.rc:121 user32.rc:49
 msgid "Select &All"
 msgstr "Izberi &vse"
 
-#: shdoclc.rc:47 shdoclc.rc:80 shdoclc.rc:94 shdoclc.rc:136 shdoclc.rc:164
-#: shdoclc.rc:189 user32.rc:46 wineconsole.rc:30 wordpad.rc:103
+#: shdoclc.rc:47 shdoclc.rc:80 shdoclc.rc:94 shdoclc.rc:136
 msgid "&Paste"
 msgstr "&Prilepi"
 
@@ -6186,7 +5865,7 @@ msgstr "Ustvari &bližnjico"
 
 #: shdoclc.rc:50
 msgid "Add to &Favorites"
-msgstr "Dodaj med Pri&ljubljene"
+msgstr "Dodaj med pri&ljubljene"
 
 #: shdoclc.rc:51
 msgid "&View Source"
@@ -6194,20 +5873,15 @@ msgstr "Poka&ži izvorno kodo"
 
 #: shdoclc.rc:53
 msgid "&Encoding"
-msgstr "N&abor znakov"
+msgstr "&Kodiranje"
 
 #: shdoclc.rc:55
 msgid "Pr&int"
-msgstr "Na&tisni"
+msgstr "Nat&isni"
 
-#: shdoclc.rc:59 shdocvw.rc:39 shell32.rc:93 clock.rc:28 wineconsole.rc:27
-#, fuzzy
+#: shdoclc.rc:59 shell32.rc:93 clock.rc:28 wineconsole.rc:27
 msgid "&Properties"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# sl.po (Wine) #-#-#-#-#\n"
-"&Lastnosti\n"
-"#-#-#-#-# sl.po (Wine) #-#-#-#-#\n"
-"Lastnost&i"
+msgstr "&Lastnosti"
 
 #: shdoclc.rc:62
 msgid "Image"
@@ -6227,11 +5901,11 @@ msgstr "Shrani cilj &kot ..."
 
 #: shdoclc.rc:67 shdoclc.rc:131 shdoclc.rc:154 shdoclc.rc:179
 msgid "&Print Target"
-msgstr "Na&tisni cilj"
+msgstr "&Izpiši cilj"
 
 #: shdoclc.rc:69 shdoclc.rc:156 shdoclc.rc:181
 msgid "S&how Picture"
-msgstr "P&okaži sliko"
+msgstr "&Pokaži sliko"
 
 #: shdoclc.rc:70 shdoclc.rc:182
 msgid "&Save Picture As..."
@@ -6239,15 +5913,15 @@ msgstr "&Shrani sliko kot ..."
 
 #: shdoclc.rc:71
 msgid "&E-mail Picture..."
-msgstr "Po&šlji sliko ..."
+msgstr "P&ošlji sliko po e-pošti ..."
 
 #: shdoclc.rc:72
 msgid "Pr&int Picture..."
-msgstr "Natisni s&liko ..."
+msgstr "Nat&isni sliko ..."
 
 #: shdoclc.rc:73
 msgid "&Go to My Pictures"
-msgstr "Po&jdi v mapo Slike"
+msgstr "Po&jdi v mapo Moje slike"
 
 #: shdoclc.rc:74 shdoclc.rc:158 shdoclc.rc:183
 msgid "Set as Back&ground"
@@ -6255,16 +5929,13 @@ msgstr "Nastavi kot oza&dje"
 
 #: shdoclc.rc:75 shdoclc.rc:159 shdoclc.rc:184
 msgid "Set as &Desktop Item..."
-msgstr "Nastavi kot p&redmet Namizja ..."
+msgstr "Nastavi kot p&redmet namizja ..."
 
-#: shdoclc.rc:77 shdoclc.rc:92 shdoclc.rc:118 shdoclc.rc:161 shdoclc.rc:186
-#: user32.rc:44 wordpad.rc:101
+#: shdoclc.rc:77 shdoclc.rc:92 shdoclc.rc:118 shdoclc.rc:161
 msgid "Cu&t"
 msgstr "&Izreži"
 
-#: shdoclc.rc:78 shdoclc.rc:93 shdoclc.rc:119 shdoclc.rc:134 shdoclc.rc:162
-#: shdoclc.rc:187 shell32.rc:87 user32.rc:45 wineconsole.rc:29 winhlp32.rc:37
-#: wordpad.rc:102
+#: shdoclc.rc:78 shdoclc.rc:93 shdoclc.rc:119 shdoclc.rc:134
 msgid "&Copy"
 msgstr "&Kopiraj"
 
@@ -6278,28 +5949,23 @@ msgstr "Dodaj med Pri&ljubljene ..."
 
 #: shdoclc.rc:85 shdoclc.rc:141 shdoclc.rc:171 shdoclc.rc:198
 msgid "P&roperties"
-msgstr "Lastnost&i"
+msgstr "&Lastnosti"
 
 #: shdoclc.rc:88
 msgid "Control"
-msgstr "Kontrola"
+msgstr "Nadzor"
 
 #: shdoclc.rc:90 user32.rc:42
 msgid "&Undo"
-msgstr "&Razveljavi"
+msgstr "Ra&zveljavi"
 
 #: shdoclc.rc:95 shell32.rc:90 user32.rc:47
-#, fuzzy
 msgid "&Delete"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# sl.po (Wine) #-#-#-#-#\n"
-"I&zbriši\n"
-"#-#-#-#-# sl.po (Wine) #-#-#-#-#\n"
-"Iz&briši"
+msgstr "&Izbriši"
 
 #: shdoclc.rc:101
 msgid "Table"
-msgstr "Tabela"
+msgstr "Razpredelnica"
 
 #: shdoclc.rc:103 shell32.rc:82
 msgid "&Select"
@@ -6319,7 +5985,7 @@ msgstr "&Stoplec"
 
 #: shdoclc.rc:108
 msgid "&Table"
-msgstr "&Tabelo"
+msgstr "&Razpredelnico"
 
 #: shdoclc.rc:112
 msgid "&Cell Properties"
@@ -6327,30 +5993,25 @@ msgstr "Lastnosti &celice"
 
 #: shdoclc.rc:113
 msgid "&Table Properties"
-msgstr "Lastnosti &tabele"
+msgstr "Lastnosti &razpredelnice"
 
 #: shdoclc.rc:116
 msgid "1DSite Select"
-msgstr "1DSite Select"
+msgstr "1D izbira mesta"
 
 #: shdoclc.rc:120 shell32.rc:61
 msgid "Paste"
 msgstr "Prilepi"
 
-#: shdoclc.rc:122
-#, fuzzy
+#: shdoclc.rc:122 winhlp32.rc:31
 msgid "&Print"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# sl.po (Wine) #-#-#-#-#\n"
-"Na&tisni\n"
-"#-#-#-#-# sl.po (Wine) #-#-#-#-#\n"
-"&Natisni"
+msgstr "&Natisni"
 
 #: shdoclc.rc:126
 msgid "Anchor"
 msgstr "Sidro"
 
-#: shdoclc.rc:128 shell32.rc:84
+#: shdoclc.rc:128 shell32.rc:84 view.rc:30 winhlp32.rc:29
 msgid "&Open"
 msgstr "&Odpri"
 
@@ -6364,7 +6025,7 @@ msgstr "Izreži"
 
 #: shdoclc.rc:144
 msgid "Context Unknown"
-msgstr "Neznan kontekst"
+msgstr "Neznana vsebina"
 
 #: shdoclc.rc:149
 msgid "DYNSRC Image"
@@ -6372,7 +6033,7 @@ msgstr "DYNSRC slika"
 
 #: shdoclc.rc:157
 msgid "&Save Video As..."
-msgstr "Shrani &video kot ..."
+msgstr "&Shrani video kot ..."
 
 #: shdoclc.rc:169 shdoclc.rc:193
 msgid "Play"
@@ -6388,67 +6049,67 @@ msgstr "Previj"
 
 #: shdoclc.rc:201
 msgid "Debug"
-msgstr "Debug"
+msgstr "Razhrošči"
 
 #: shdoclc.rc:203
 msgid "Trace Tags"
-msgstr "Trace Tags"
+msgstr "Sledi oznakam"
 
 #: shdoclc.rc:204
 msgid "Resource Failures"
-msgstr "Resource Failures"
+msgstr "Neuspeh sredstev"
 
 #: shdoclc.rc:205
 msgid "Dump Tracking Info"
-msgstr "Dump Tracking Info"
+msgstr "Izpiši podrobnosti sledenja"
 
 #: shdoclc.rc:206
 msgid "Debug Break"
-msgstr "Debug Break"
+msgstr "Premor razhroščevanja"
 
 #: shdoclc.rc:207
 msgid "Debug View"
-msgstr "Debug View"
+msgstr "Pogled razhroščevanja"
 
 #: shdoclc.rc:208
 msgid "Dump Tree"
-msgstr "Dump Tree"
+msgstr "Izpiši drevo"
 
 #: shdoclc.rc:209
 msgid "Dump Lines"
-msgstr "Dump Lines"
+msgstr "Izpiši vrstice"
 
 #: shdoclc.rc:210
 msgid "Dump DisplayTree"
-msgstr "Dump DisplayTree"
+msgstr "Izpiši drevo prikaza"
 
 #: shdoclc.rc:211
 msgid "Dump FormatCaches"
-msgstr "Dump FormatCaches"
+msgstr "Izpiši predpomnilnike oblike"
 
 #: shdoclc.rc:212
 msgid "Dump LayoutRects"
-msgstr "Dump LayoutRects"
+msgstr "Izpiši pravokotnike razporeditve"
 
 #: shdoclc.rc:213
 msgid "Memory Monitor"
-msgstr "Memory Monitor"
+msgstr "Nadzornik pomnilnika"
 
 #: shdoclc.rc:214
 msgid "Performance Meters"
-msgstr "Performance Meters"
+msgstr "Merilniki zmogljivosti"
 
 #: shdoclc.rc:215
 msgid "Save HTML"
-msgstr "Save HTML"
+msgstr "Shrani HTML"
 
 #: shdoclc.rc:217
 msgid "&Browse View"
-msgstr "&Browse View"
+msgstr "Pogled &brskanja"
 
 #: shdoclc.rc:218
 msgid "&Edit View"
-msgstr "&Edit View"
+msgstr "Pogled &urejanja"
 
 #: shdoclc.rc:221
 msgid "Vertical Scrollbar"
@@ -6456,7 +6117,7 @@ msgstr "Navpični drsnik"
 
 #: shdoclc.rc:223 shdoclc.rc:237
 msgid "Scroll Here"
-msgstr "Uporabi drsnik"
+msgstr "Drsaj sem"
 
 #: shdoclc.rc:225
 msgid "Top"
@@ -6468,19 +6129,19 @@ msgstr "Dno"
 
 #: shdoclc.rc:228
 msgid "Page Up"
-msgstr "Stran gor"
+msgstr "Stran navzgor"
 
 #: shdoclc.rc:229
 msgid "Page Down"
-msgstr "Stran dol"
+msgstr "Stran navzdol"
 
 #: shdoclc.rc:231
 msgid "Scroll Up"
-msgstr "Drsenje gor"
+msgstr "Drsenje navzgor"
 
 #: shdoclc.rc:232
 msgid "Scroll Down"
-msgstr "Drsenje dol"
+msgstr "Drsenje navzdol"
 
 #: shdoclc.rc:235
 msgid "Horizontal Scrollbar"
@@ -6523,164 +6184,104 @@ msgid "&u&b&d"
 msgstr "&u&b&d"
 
 #: shdocvw.rc:25 shell32.rc:99 notepad.rc:26 oleview.rc:27 oleview.rc:77
-#: progman.rc:29 taskmgr.rc:35 view.rc:28 winefile.rc:25 winhlp32.rc:28
-#: wordpad.rc:26
 msgid "&File"
 msgstr "&Datoteka"
 
-#: shdocvw.rc:27 regedit.rc:44 regedit.rc:95
-#, fuzzy
+#: shdocvw.rc:27 regedit.rc:47 regedit.rc:98
 msgid "&New"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# sl.po (Wine) #-#-#-#-#\n"
-"&Nov\n"
-"#-#-#-#-# sl.po (Wine) #-#-#-#-#\n"
-"&Nov(a)"
+msgstr "&Novo"
 
-#: shdocvw.rc:29 winefile.rc:76
-#, fuzzy
+#: shdocvw.rc:29 winefile.rc:118
 msgid "&Window"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# sl.po (Wine) #-#-#-#-#\n"
-"O&kno\n"
-"#-#-#-#-# sl.po (Wine) #-#-#-#-#\n"
-"&Okno"
+msgstr "&Okno"
 
-#: shdocvw.rc:31 view.rc:30 winhlp32.rc:29
+#: shdocvw.rc:31
 msgid "&Open..."
 msgstr "&Odpri ..."
 
 #: shdocvw.rc:33 notepad.rc:30 wordpad.rc:31
 msgid "Save &as..."
-msgstr "Shrani &kot ..."
+msgstr "Shr&ani kot ..."
 
 #: shdocvw.rc:35
 msgid "Print &format..."
-msgstr "Nastavitve tiskanja ..."
+msgstr "&Oblika tiskanja ..."
 
 #: shdocvw.rc:36
 msgid "Pr&int..."
-msgstr "Na&tisni ..."
+msgstr "Nat&isi ..."
 
 #: shdocvw.rc:37 wordpad.rc:34
-#, fuzzy
-msgid "Print previe&w"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# sl.po (Wine) #-#-#-#-#\n"
-"Pre&dogled tiskanja ...\n"
-"#-#-#-#-# sl.po (Wine) #-#-#-#-#\n"
-"Predo&gled tiskanja ..."
+msgid "Print previe&w..."
+msgstr "&Predogled tiskanja ..."
 
-#: shdocvw.rc:40 oleview.rc:80 taskmgr.rc:139
+#: shdocvw.rc:39
+msgid "&Properties..."
+msgstr "&Lastnosti ..."
+
+#: shdocvw.rc:40 oleview.rc:80 taskmgr.rc:140
 msgid "&Close"
 msgstr "&Zapri"
 
 #: shdocvw.rc:42 shell32.rc:40 shell32.rc:105 oleview.rc:58 oleview.rc:82
-#: regedit.rc:63 taskmgr.rc:52 winefile.rc:49 wordpad.rc:66
-#, fuzzy
 msgid "&View"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# sl.po (Wine) #-#-#-#-#\n"
-"Pogl&ed\n"
-"#-#-#-#-# sl.po (Wine) #-#-#-#-#\n"
-"&Pogled"
+msgstr "&Pogled"
 
 #: shdocvw.rc:44
 msgid "&Toolbars"
-msgstr "Oro&dne vrstice"
+msgstr "Orodne vrs&tice"
 
 #: shdocvw.rc:46
 msgid "&Standard bar"
-msgstr "&Statusna vrstica"
+msgstr "Vrstica &stanja"
 
 #: shdocvw.rc:47
 msgid "&Address bar"
-msgstr "&Naslovna vrstica"
+msgstr "N&aslovna vrstica"
 
-#: shdocvw.rc:50 regedit.rc:71
-#, fuzzy
+#: shdocvw.rc:50 regedit.rc:73
 msgid "&Favorites"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# sl.po (Wine) #-#-#-#-#\n"
-"&Priljubljene\n"
-"#-#-#-#-# sl.po (Wine) #-#-#-#-#\n"
-"Pri&ljubljene"
+msgstr "&Priljubljene"
 
-#: shdocvw.rc:52 regedit.rc:73
-#, fuzzy
+#: shdocvw.rc:52 regedit.rc:75
 msgid "&Add to Favorites..."
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# sl.po (Wine) #-#-#-#-#\n"
-"&Dodaj med priljubljene ...\n"
-"#-#-#-#-# sl.po (Wine) #-#-#-#-#\n"
-"&Dodaj med Priljubljene ..."
+msgstr "&Dodaj med priljubljene ..."
 
-#: shdocvw.rc:55 shell32.rc:113 clock.rc:41 notepad.rc:57 oleview.rc:69
-#: progman.rc:52 regedit.rc:76 taskmgr.rc:87 winefile.rc:85 winemine.rc:48
-#: winhlp32.rc:53 wordpad.rc:91
+#: shdocvw.rc:55 shell32.rc:113 notepad.rc:57 oleview.rc:69 progman.rc:52
 msgid "&Help"
-msgstr "&Pomoč"
+msgstr "Pomo&č"
 
 #: shdocvw.rc:57
-#, fuzzy
-msgid "&About Internet Explorer"
-msgstr "O programu Internet Explorer ..."
-
-#: shdocvw.rc:67
-#, fuzzy
-msgctxt "home page"
-msgid "Home"
-msgstr "Domov"
-
-#: shdocvw.rc:68 winhlp32.rc:66
-msgid "Print..."
-msgstr "Natisni ..."
+msgid "&About Internet Explorer..."
+msgstr "&O programu Internet Explorer ..."
 
 #: shdocvw.rc:73
 msgid "Address"
 msgstr "Naslov"
 
-#: shell32.rc:27 shell32.rc:42 shell32.rc:107 shell32.rc:147 taskmgr.rc:65
-#: taskmgr.rc:110 taskmgr.rc:252
-#, fuzzy
+#: shell32.rc:27 shell32.rc:42 shell32.rc:107 shell32.rc:147
 msgid "Lar&ge Icons"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# sl.po (Wine) #-#-#-#-#\n"
-"Veli&ke ikone\n"
-"#-#-#-#-# sl.po (Wine) #-#-#-#-#\n"
-"Ve&like ikone"
+msgstr "V&elike ikone"
 
-#: shell32.rc:28 shell32.rc:43 shell32.rc:108 shell32.rc:148 taskmgr.rc:66
-#: taskmgr.rc:111 taskmgr.rc:253
-#, fuzzy
+#: shell32.rc:28 shell32.rc:43 shell32.rc:108 shell32.rc:148
 msgid "S&mall Icons"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# sl.po (Wine) #-#-#-#-#\n"
-"M&ale ikone\n"
-"#-#-#-#-# sl.po (Wine) #-#-#-#-#\n"
-"&Male ikone"
+msgstr "&Majhne ikone"
 
 #: shell32.rc:29 shell32.rc:44 shell32.rc:109 shell32.rc:149
 msgid "&List"
 msgstr "&Seznam"
 
-#: shell32.rc:30 shell32.rc:45 shell32.rc:110 shell32.rc:150 taskmgr.rc:67
-#: taskmgr.rc:112 taskmgr.rc:254
-#, fuzzy
+#: shell32.rc:30 shell32.rc:45 shell32.rc:110 shell32.rc:150
 msgid "&Details"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# sl.po (Wine) #-#-#-#-#\n"
-"&Podrobnosti\n"
-"#-#-#-#-# sl.po (Wine) #-#-#-#-#\n"
-"Po&drobnosti"
+msgstr "&Podrobnosti"
 
 #: shell32.rc:48
 msgid "Arrange &Icons"
-msgstr "Razvrsti &ikone"
+msgstr "Razporedi &ikone"
 
 #: shell32.rc:50
 msgid "By &Name"
-msgstr "Po &imenu"
+msgstr "Po ime&nu"
 
 #: shell32.rc:51
 msgid "By &Type"
@@ -6688,7 +6289,7 @@ msgstr "Po &vrsti"
 
 #: shell32.rc:52
 msgid "By &Size"
-msgstr "Po &velikosti"
+msgstr "Po veliko&sti"
 
 #: shell32.rc:53
 msgid "By &Date"
@@ -6696,7 +6297,7 @@ msgstr "Po &datumu"
 
 #: shell32.rc:55
 msgid "&Auto Arrange"
-msgstr "&Samodejno"
+msgstr "&Samodejno razporedi"
 
 #: shell32.rc:57
 msgid "Line up Icons"
@@ -6728,58 +6329,47 @@ msgstr "R&azišči"
 
 #: shell32.rc:86
 msgid "C&ut"
-msgstr "I&zreži"
+msgstr "Iz&reži"
 
 #: shell32.rc:89
 msgid "Create &Link"
 msgstr "Ustvari po&vezavo"
 
-#: shell32.rc:91 regedit.rc:91
-#, fuzzy
+#: shell32.rc:91 regedit.rc:94
 msgid "&Rename"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# sl.po (Wine) #-#-#-#-#\n"
-"P&reimenuj\n"
-"#-#-#-#-# sl.po (Wine) #-#-#-#-#\n"
-"Prei&menij"
+msgstr "P&reimenuj"
 
-#: shell32.rc:102 notepad.rc:36 oleview.rc:35 regedit.rc:38 view.rc:31
-#: winhlp32.rc:34 wordpad.rc:37
+#: shell32.rc:102 notepad.rc:36 oleview.rc:35 regedit.rc:41 view.rc:31
 msgid "E&xit"
-msgstr "Iz&hod"
+msgstr "&Končaj"
 
 #: shell32.rc:115
 msgid "&About Control Panel..."
 msgstr "&O Nadzorni plošči ..."
 
-#: shell32.rc:123 shell32.rc:127 winefile.rc:113
+#: shell32.rc:123 shell32.rc:127 winefile.rc:161
 msgid "Size"
 msgstr "Velikost"
 
-#: shell32.rc:124 regedit.rc:123
+#: shell32.rc:124 regedit.rc:125
 msgid "Type"
 msgstr "Vrsta"
 
 #: shell32.rc:125
 msgid "Modified"
-msgstr "Spremenjena"
+msgstr "Spremenjeno"
 
-#: shell32.rc:126 winefile.rc:119
-#, fuzzy
+#: shell32.rc:126 winefile.rc:167
 msgid "Attributes"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# sl.po (Wine) #-#-#-#-#\n"
-"Attributi\n"
-"#-#-#-#-# sl.po (Wine) #-#-#-#-#\n"
-"Atributi"
+msgstr "Atributi"
 
 #: shell32.rc:128
 msgid "Size available"
-msgstr "Prostor na voljo"
+msgstr "Razpoložljiv prostor"
 
 #: shell32.rc:130
 msgid "Comments"
-msgstr "Komentarji"
+msgstr "Opombe"
 
 #: shell32.rc:131
 msgid "Owner"
@@ -6791,15 +6381,15 @@ msgstr "Skupina"
 
 #: shell32.rc:133
 msgid "Original location"
-msgstr "Prvotna lokacija"
+msgstr "Izvirno mesto"
 
 #: shell32.rc:134
 msgid "Date deleted"
-msgstr "Datum izbrisa"
+msgstr "Datum je bil izbrisan"
 
 #: shell32.rc:144
 msgid "Control Panel"
-msgstr "Control Panel"
+msgstr "Nadzorna plošča"
 
 #: shell32.rc:151
 msgid "Select"
@@ -6815,7 +6405,7 @@ msgstr "Ponoven zagon"
 
 #: shell32.rc:174
 msgid "Do you want to simulate a Windows reboot?"
-msgstr "Ali želite simulirati ponoven zagon Oken?"
+msgstr "Ali želite simulirati ponoven zagon Windows?"
 
 #: shell32.rc:175
 msgid "Shutdown"
@@ -6823,7 +6413,7 @@ msgstr "Izklop"
 
 #: shell32.rc:176
 msgid "Do you want to shutdown your Wine session?"
-msgstr "Ali želite zaključiti vašo Wine sejo?"
+msgstr "Ali želite končati svojo Wine sejo?"
 
 #: shell32.rc:186
 msgid "Start Menu\\Programs"
@@ -6839,11 +6429,11 @@ msgstr "Meni Start\\Programi\\Zagon"
 
 #: shell32.rc:190
 msgid "Recent"
-msgstr "Nedavni dokumenti"
+msgstr "Nedavno"
 
 #: shell32.rc:191
 msgid "SendTo"
-msgstr "Pošlji"
+msgstr "PošljiNa"
 
 #: shell32.rc:192
 msgid "Start Menu"
@@ -6851,11 +6441,11 @@ msgstr "Meni Start"
 
 #: shell32.rc:193
 msgid "My Music"
-msgstr "Glasba"
+msgstr "Moja glasba"
 
 #: shell32.rc:194
 msgid "My Videos"
-msgstr "Video"
+msgstr "Moji videi"
 
 #: shell32.rc:196
 msgid "NetHood"
@@ -6875,11 +6465,11 @@ msgstr "Tiskalniki"
 
 #: shell32.rc:200
 msgid "Local Settings\\Application Data"
-msgstr "Lokalne nastavitve\\Podatki programov"
+msgstr "Krajevne nastavitve\\Podatki programov"
 
 #: shell32.rc:201
 msgid "Local Settings\\Temporary Internet Files"
-msgstr "Lokalne nastavitve\\Začasne internetne datoteke"
+msgstr "Krajevne nastavitve\\Začasne internetne datoteke"
 
 #: shell32.rc:202
 msgid "Cookies"
@@ -6887,7 +6477,7 @@ msgstr "Piškotki"
 
 #: shell32.rc:203
 msgid "Local Settings\\History"
-msgstr "Lokalne nastavitve\\Zgodovina"
+msgstr "Krajevne nastavitve\\Zgodovina"
 
 #: shell32.rc:204
 msgid "Program Files"
@@ -6895,7 +6485,7 @@ msgstr "Programi"
 
 #: shell32.rc:206
 msgid "My Pictures"
-msgstr "Slike"
+msgstr "Moje slike"
 
 #: shell32.rc:207
 msgid "Program Files\\Common Files"
@@ -6907,23 +6497,23 @@ msgstr "Dokumenti"
 
 #: shell32.rc:210
 msgid "Start Menu\\Programs\\Administrative Tools"
-msgstr "Meni start\\Programi\\Administrativna orodja"
+msgstr "Meni start\\Programi\\Skrbniška orodja"
 
 #: shell32.rc:211
 msgid "Music"
-msgstr "Dokumenti\\Glasba"
+msgstr "Glasba"
 
 #: shell32.rc:212
 msgid "Pictures"
-msgstr "Dokumenti\\Slike"
+msgstr "Slike"
 
 #: shell32.rc:213
 msgid "Videos"
-msgstr "Dokumenti\\Video"
+msgstr "Videi"
 
 #: shell32.rc:214
 msgid "Local Settings\\Application Data\\Microsoft\\CD Burning"
-msgstr "Lokalne nastavitve\\Podatki programov\\Microsoft\\Zapisovanje CD-jev"
+msgstr "Krajevne nastavitve\\Podatki programov\\Microsoft\\Zapisovanje CD-jev"
 
 #: shell32.rc:205
 msgid "Program Files (x86)"
@@ -6935,31 +6525,31 @@ msgstr "Programi (x86)\\Skupne datoteke"
 
 #: shell32.rc:215
 msgid "Contacts"
-msgstr "Kontakti"
+msgstr "Stiki"
 
-#: shell32.rc:216 winefile.rc:118
+#: shell32.rc:216 winefile.rc:166
 msgid "Links"
 msgstr "Povezave"
 
 #: shell32.rc:217
 msgid "Pictures\\Slide Shows"
-msgstr "Slike\\Diaprojekcije"
+msgstr "Slike\\Predstavitve"
 
 #: shell32.rc:218
 msgid "Music\\Playlists"
-msgstr "Glasba\\Seznam predvajanja"
+msgstr "Glasba\\Seznami predvajanja"
 
 #: shell32.rc:219 shell32.rc:232
 msgid "Downloads"
-msgstr "Prenosi"
+msgstr "Prejemi"
 
-#: shell32.rc:136 taskmgr.rc:326
+#: shell32.rc:136 taskmgr.rc:327
 msgid "Status"
-msgstr "Status"
+msgstr "Stanje"
 
 #: shell32.rc:137
 msgid "Location"
-msgstr "Lokacija"
+msgstr "Mesto"
 
 #: shell32.rc:138
 msgid "Model"
@@ -6967,7 +6557,7 @@ msgstr "Model"
 
 #: shell32.rc:220
 msgid "Microsoft\\Windows\\GameExplorer"
-msgstr "Microsoft\\Windows\\Raziskovalec Iger"
+msgstr "Microsoft\\Windows\\Raziskovalnik Iger"
 
 #: shell32.rc:221
 msgid "Microsoft\\Windows\\Libraries"
@@ -6987,11 +6577,11 @@ msgstr "Slike\\Primeri slik"
 
 #: shell32.rc:225
 msgid "Music\\Sample Playlists"
-msgstr "Music\\Primeri seznamov predvajanja"
+msgstr "Glasba\\Primeri seznamov predvajanja"
 
 #: shell32.rc:226
 msgid "Videos\\Sample Videos"
-msgstr "Videos\\Primeri video posnetkov"
+msgstr "Videi\\Primeri video posnetkov"
 
 #: shell32.rc:227
 msgid "Saved Games"
@@ -7007,19 +6597,19 @@ msgstr "Uporabniki"
 
 #: shell32.rc:230
 msgid "OEM Links"
-msgstr "OEM Povezave"
+msgstr "Povezave OEM"
 
 #: shell32.rc:233
 msgid "AppData\\LocalLow"
-msgstr ""
+msgstr "ProgramskiPodatki\\Krajevno nizko"
 
 #: shell32.rc:154
 msgid "Unable to create new Folder: Permission denied."
-msgstr "Nove mape ni mogoče ustvariti: Nimate ustreznih dovoljenj."
+msgstr "Nove mape ni mogoče ustvariti: nimate ustreznih dovoljenj."
 
 #: shell32.rc:155
 msgid "Error during creation of a new folder"
-msgstr "Napaka pri ustvarjanju nove mape"
+msgstr "Napaka med ustvarjanjem nove mape"
 
 #: shell32.rc:156
 msgid "Confirm file deletion"
@@ -7035,7 +6625,7 @@ msgstr "Ali ste prepričani, da želite izbrisati predmet '%1'?"
 
 #: shell32.rc:159
 msgid "Are you sure you want to delete these %1 items?"
-msgstr "Ali ste prepričani, da želite izbrisati predmete (%1)?"
+msgstr "Ali ste prepričani, da želite izbrisati te predmete (%1)?"
 
 #: shell32.rc:166
 msgid "Confirm file overwrite"
@@ -7053,7 +6643,7 @@ msgstr ""
 
 #: shell32.rc:160
 msgid "Are you sure you want to delete the selected item(s)?"
-msgstr "Ali ste prepričani, da želite izbrisati izbrane predmente?"
+msgstr "Ali ste prepričani, da želite izbrisati izbran(e) predmet(e)?"
 
 #: shell32.rc:162
 msgid ""
@@ -7067,7 +6657,7 @@ msgstr "Ali ste prepričani, da želite premakniti predmet '%1' v Smeti?"
 
 #: shell32.rc:163
 msgid "Are you sure that you want to send these %1 items to the Trash?"
-msgstr "Ali ste prepričani, da želite premakniti predmente (%1) v Smeti?"
+msgstr "Ali ste prepričani, da želite premakniti predmete (%1) v Smeti?"
 
 #: shell32.rc:164
 msgid "The item '%1' can't be sent to Trash. Do you want to delete it instead?"
@@ -7092,23 +6682,23 @@ msgstr "Nova mapa"
 
 #: shell32.rc:237
 msgid "Wine Control Panel"
-msgstr "Wine Nadzorna Plošča"
+msgstr "Wine Nadzorna plošča"
 
 #: shell32.rc:179
 msgid "Unable to display Run File dialog box (internal error)"
-msgstr "Dialoga 'Zagon programa' ni mogoče prikazati (notranja napaka)"
+msgstr "Pogovornega okna Zagon datoteke ni mogoče prikazati (notranja napaka)"
 
 #: shell32.rc:180
 msgid "Unable to display Browse dialog box (internal error)"
-msgstr "Dialoga 'Brskanje' ni mogoče prikazati (notranja napaka)"
+msgstr "Pogovornega okna Brskanje ni mogoče prikazati (notranja napaka)"
 
 #: shell32.rc:182
 msgid "Executable files (*.exe)"
-msgstr "Izvršljive datoteke (*.exe)"
+msgstr "Izvedljive datoteke (*.exe)"
 
 #: shell32.rc:241
 msgid "There is no Windows program configured to open this type of file."
-msgstr "Noben Okenski program ni nastavljen, da bi odpiral ta tip datotek."
+msgstr "Za odpiranje te vrste datotek ni na voljo noben program Windows."
 
 #: shell32.rc:258
 msgid ""
@@ -7126,23 +6716,24 @@ msgid ""
 "along with Wine; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
 "Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
 msgstr ""
-"Wine is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
-"terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free "
-"Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) "
-"any later version.\n"
+"Wine je opredeljen kot prosta programska oprema; lahko ga razširjate in/ali "
+"spreminjate pod pogoji Splošnega Javnega Dovoljenja GNU (angleško: GNU "
+"Lesser Public License); različice 2.1ali (po želji) katerekoli kasnejše "
+"različice.\n"
 "\n"
-"Wine is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
-"WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
-"FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for "
-"more details.\n"
+"Program se razširja v upanju, da bo uporabniku koristen, vendar BREZ "
+"VSAKRŠNE GARANCIJE; tudi brez posrednega zagotovila JAMSTVA CENOVNE "
+"VREDNOSTI in PRIMERNOSTI ZA DOLOČENO UPORABO. Za več podrobnosti si poglejte "
+"določila Splošnega Javnega Dovoljenja GNU.\n"
 "\n"
-"You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License "
-"along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, "
-"Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
+"Kopijo Splošnega Javnega Dovoljenja GNU (angleško: GNU General Public "
+"License) bi morali prejeti skupaj s programom, v kolikor pa je niste, pišite "
+"na naslov Free Software Foundation, Inc.,59 Temple Place - Suite 330, "
+"Boston, MA 02111-1307, USA in zahtevajte kopijo.\n"
 
 #: shell32.rc:246
 msgid "Wine License"
-msgstr "Licenčna pogodba za Wine"
+msgstr "Licenca Wine"
 
 #: shell32.rc:143
 msgid "Trash"
@@ -7164,7 +6755,7 @@ msgstr " min"
 msgid " sec"
 msgstr " sek"
 
-#: user32.rc:27 taskmgr.rc:138
+#: user32.rc:27 taskmgr.rc:139
 msgid "&Restore"
 msgstr "O&bnovi"
 
@@ -7178,26 +6769,21 @@ msgstr "&Spremeni velikost"
 
 #: user32.rc:30
 msgid "Mi&nimize"
-msgstr "&Minimiraj"
+msgstr "&Skrči"
 
-#: user32.rc:31 taskmgr.rc:83 taskmgr.rc:99 taskmgr.rc:126
-#, fuzzy
+#: user32.rc:31 taskmgr.rc:83 taskmgr.rc:100 taskmgr.rc:127
 msgid "Ma&ximize"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# sl.po (Wine) #-#-#-#-#\n"
-"Ra&zširi\n"
-"#-#-#-#-# sl.po (Wine) #-#-#-#-#\n"
-"Ma&ksimiraj"
+msgstr "Ra_zpni"
 
 #: user32.rc:33
 msgid "&Close\tAlt-F4"
 msgstr "&Zapri\tAlt-F4"
 
 #: user32.rc:35
-msgid "&About Wine"
-msgstr "&O Wine"
+msgid "&About Wine..."
+msgstr "&O programu Wine ..."
 
-#: user32.rc:55 regedit.rc:176 winefile.rc:100
+#: user32.rc:55 regedit.rc:182 winefile.rc:148
 msgid "Error"
 msgstr "Napaka"
 
@@ -7207,25 +6793,24 @@ msgstr "&Več oken ..."
 
 #: wininet.rc:25
 msgid "LAN Connection"
-msgstr "LAN povezava"
+msgstr "Povezava LAN"
 
 #: wininet.rc:26
 msgid "The certificate is issued by an unknown or untrusted publisher."
-msgstr ""
+msgstr "Potrdilo je izdal neznan ali nezaupanja vreden izdajatelj. "
 
 #: wininet.rc:27
-#, fuzzy
 msgid "The date on the certificate is invalid."
-msgstr "Navedena koda za dostop do naprave je neveljavna."
+msgstr "Datum na potrdilu ni veljaven"
 
 #: wininet.rc:28
 msgid "The name on the certificate does not match the site."
-msgstr ""
+msgstr "Ime na potrdilu se ne ujema s tem spletiščem."
 
 #: wininet.rc:29
 msgid ""
 "There is at least one unspecified security problem with this certificate."
-msgstr ""
+msgstr "S tem potrdilom obstaja vsaj en nedoločena varnostna težava."
 
 #: winmm.rc:28
 msgid "The specified command was carried out."
@@ -7237,7 +6822,7 @@ msgstr "Neznana zunanja napaka."
 
 #: winmm.rc:30
 msgid "A device ID has been used that is out of range for your system."
-msgstr "Uporabljena oznaka naprave je zunaj dopustnega obsega za vaš sistem."
+msgstr "Uporabljena ID naprave je zunaj dopustnega obsega za vaš sistem."
 
 #: winmm.rc:31
 msgid "The driver was not enabled."
@@ -7248,16 +6833,16 @@ msgid ""
 "The specified device is already in use. Wait until it is free, and then try "
 "again."
 msgstr ""
-"Navedena naprava je že v uporabi. Počakajte, da bo sproščena, in poskusite "
+"Navedena naprava je že v uporabi. Počakajte, da bo prosta ter poskusite "
 "znova."
 
 #: winmm.rc:33
 msgid "The specified device handle is invalid."
-msgstr "Navedena koda za dostop do naprave je neveljavna."
+msgstr "Navedeni ročnik naprave je neveljaven."
 
 #: winmm.rc:34
-msgid "There is no driver installed on your system!\n"
-msgstr "Nameščen ni noben gonilnik!\n"
+msgid "There is no driver installed on your system !\n"
+msgstr "Na vašem sistemu ni nameščen noben gonilnik!\n"
 
 #: winmm.rc:35
 msgid ""
@@ -7272,12 +6857,12 @@ msgid ""
 "This function is not supported. Use the Capabilities function to determine "
 "which functions and messages the driver supports."
 msgstr ""
-"Ta funkcija ni podprta. Če želite ugotoviti, katere funkcije gonilnik "
+"Ta zmožnost ni podprta. Če želite ugotoviti, katere zmožnosti gonilnik "
 "podpira, uporabite možnost 'Zmožnosti'."
 
 #: winmm.rc:37
 msgid "An error number was specified that is not defined in the system."
-msgstr "Navedena je bila številka napake, ki v sistemu ni definirana."
+msgstr "Navedena je bila številka napake, ki v sistemu ni določena."
 
 #: winmm.rc:38
 msgid "An invalid flag was passed to a system function."
@@ -7288,12 +6873,11 @@ msgid "An invalid parameter was passed to a system function."
 msgstr "Sistemski funkciji je bil posredovan neveljaven parameter."
 
 #: winmm.rc:42
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The specified format is not supported or cannot be translated. Use the "
-"Capabilities function to determine the supported formats."
+"Capabilities function to determine the supported formats"
 msgstr ""
-"Navedena oblika zapisa ni podprta ali pa je ni mogoće prevesti. Če želite "
+"Navedena oblika zapisa ni podprta ali pa je ni mogoče prevesti. Če želite "
 "ugotoviti, katere oblike so podprte, uporabite možnost 'Zmožnosti'."
 
 #: winmm.rc:43 winmm.rc:49
@@ -7301,7 +6885,7 @@ msgid ""
 "Cannot perform this operation while media data is still playing. Reset the "
 "device, or wait until the data is finished playing."
 msgstr ""
-"Predvajanje je še v teku. Ponastavite napravo ali pa počakajte do konca "
+"Predvajanje še poteka. Ponastavite napravo ali pa počakajte do konca "
 "predvajanja."
 
 #: winmm.rc:44
@@ -7309,8 +6893,8 @@ msgid ""
 "The wave header was not prepared. Use the Prepare function to prepare the "
 "header, and then try again."
 msgstr ""
-"Glava podatkov vrste wave ni bila pripravljena. Pripravite glavo tako, da "
-"uporabite funkcijo 'Pripravi' (Prepare), in poskusite znova."
+"Glava wave ni bila pripravljena. Pripravite glavo tako, da uporabite "
+"zmožnost Pripravi, in poskusite znova."
 
 #: winmm.rc:45
 msgid ""
@@ -7325,65 +6909,66 @@ msgid ""
 "The MIDI header was not prepared. Use the Prepare function to prepare the "
 "header, and then try again."
 msgstr ""
-"MIDI glava ni bila pripravljena. Pripravite glavo tako, da uporabite "
-"funkcijo 'Pripravi' (Prepare), in poskusite znova."
+"Glava MIDI ni bila pripravljena. Pripravite glavo tako, da uporabite "
+"zmožnost Pripravi, in poskusite znova."
 
 #: winmm.rc:50
 msgid ""
 "A MIDI map was not found. There may be a problem with the driver, or the "
 "MIDIMAP.CFG file may be corrupt or missing."
 msgstr ""
-"Razporeditve MIDI ni mogoče najti. To je lahko posledica težav z gonilnikom, "
-"ali pa manjkajoče oziroma poškodovane datoteke MIDIMAP.CFG."
+"Preslikave MIDI ni mogoče najti. To je lahko posledica težav z gonilnikom "
+"ali manjkajoče oziroma poškodovane datoteke MIDIMAP.CFG."
 
 #: winmm.rc:51
 msgid ""
 "The port is transmitting data to the device. Wait until the data has been "
 "transmitted, and then try again."
 msgstr ""
-"Prek vrat trenutno poteka prenos podatkov. Počakajte na konec prenosa in "
-"poskusite znova."
+"Prek vrat trenutno poteka prenos podatkov na napravo. Počakajte na konec "
+"prenosa in poskusite znova."
 
 #: winmm.rc:52
 msgid ""
 "The current MIDI Mapper setup refers to a MIDI device that is not installed "
 "on the system. Use MIDI Mapper to edit the setup."
 msgstr ""
-"Trenutna nastavitev MIDI se sklicuje na MIDI napravo, ki ni prisotna. "
-"Uporabite MIDI Mapper in spremenite nastavitve."
+"Trenutna nastavitev MIDI se sklicuje na napravo MIDI, ki ni prisotna. "
+"Uporabite Preslikovalnik MIDI za urejanje nastavitev."
 
 #: winmm.rc:53
 msgid ""
 "The current MIDI setup is damaged. Copy the original MIDIMAP.CFG file to the "
 "Windows SYSTEM directory, and then try again."
 msgstr ""
-"Trenutna nastavitev MIDI je pošodovana. Namestite originalno datoteko "
-"MIDIMAP.CFG v sistemsko mapo Oken in poskusite znova."
+"Trenutna nastavitev MIDI je poškodovana. Namestite izvirno datoteko MIDIMAP."
+"CFG v sistemsko mapo Windows in poskusite znova."
 
 #: winmm.rc:56
 msgid "Invalid MCI device ID. Use the ID returned when opening the MCI device."
 msgstr ""
-"Neveljaven ID MCI naprave. Uporabite ID, ki ga vrne odpiranje MCI naprave."
+"Neveljaven ID naprave MCI. Uporabite ID, ki je vrnjen ob odpiranju naprave "
+"MCI."
 
 #: winmm.rc:57
 msgid "The driver cannot recognize the specified command parameter."
-msgstr "Naveden parameter ukaza ni definiran v naboru MCI ukazov."
+msgstr "Gonilnik ne more prepoznati določenega parametra ukaza."
 
 #: winmm.rc:58
 msgid "The driver cannot recognize the specified command."
-msgstr "Naveden ukaz je neveljaven MCI ukaz."
+msgstr "Gonilnik ne more prepoznati določenega ukaza."
 
 #: winmm.rc:59
 msgid ""
 "There is a problem with your media device. Make sure it is working correctly "
 "or contact the device manufacturer."
 msgstr ""
-"Z večpredstavnostno napravo so težave. Preverite, ali naprava deluje "
+"Z vašo večpredstavnostno napravo so težave. Preverite, ali naprava deluje "
 "pravilno ali pa se posvetujte z izdelovalcem."
 
 #: winmm.rc:60
 msgid "The specified device is not open or is not recognized by MCI."
-msgstr "Navedena naprava ni registrirana MCI naprava."
+msgstr "Navedena naprava ni odprta ali ni poznana naprava MCI."
 
 #: winmm.rc:61
 msgid ""
@@ -7399,27 +6984,26 @@ msgid ""
 "The device name is already being used as an alias by this application. Use a "
 "unique alias."
 msgstr ""
-"Program že uporablja ta vzdevek. Namesto imena naprave uporabite še "
-"neuporabljen vzdevek."
+"Ta program ime naprave že uporablja kot vzdevek. Uporabite edinstven vzdevek."
 
 #: winmm.rc:63
 msgid ""
 "There is an undetectable problem in loading the specified device driver."
 msgstr ""
-"Naprave ni bilo mogoče naložiti. Preverite, ali je gonilnik pravilno "
-"nameščen."
+"Pri nalaganju določenega gonilnika naprave je prišlo do napake, ki je ni "
+"mogoče zaznati."
 
 #: winmm.rc:64
 msgid "No command was specified."
-msgstr "Ukazni niz je prazen."
+msgstr "Ukaz ni bil naveden."
 
 #: winmm.rc:65
 msgid ""
 "The output string was too large to fit in the return buffer. Increase the "
 "size of the buffer."
 msgstr ""
-"Izhodni niz je bil prevelik, da bi ga bilo mogoèe shraniti v povratni "
-"medpomnilnik. Povečajte medpomnilnik."
+"Izhodni niz je bil prevelik, da bi ga bilo mogoče shraniti v povratni "
+"medpomnilnik. Povečajte ga."
 
 #: winmm.rc:66
 msgid ""
@@ -7429,81 +7013,78 @@ msgstr "Navedeni ukaz zahteva parameter (niz znakov). Vnesite ga."
 
 #: winmm.rc:67
 msgid "The specified integer is invalid for this command."
-msgstr ""
-"Vneseno celo število za ta ukaz je neveljavno. Vnesite veljavno število."
+msgstr "Vneseno celo število za ta ukaz je neveljavno."
 
 #: winmm.rc:68
 msgid ""
 "The device driver returned an invalid return type. Check with the device "
 "manufacturer about obtaining a new driver."
 msgstr ""
-"Gonilnik za napravo je vrnil neveljavno vrsto vrednosti. Od izdelovalca "
-"naprave poskusite dobiti nov gonilnik."
+"Gonilnik naprave je vrnil neveljavno vrsto vrednosti. Od izdelovalca naprave "
+"poskusite dobiti nov gonilnik."
 
 #: winmm.rc:69
 msgid ""
 "There is a problem with the device driver. Check with the device "
 "manufacturer about obtaining a new driver."
 msgstr ""
-"Z gonilnikom za napravo so težave. Od izdelovalca naprave poskusite dobiti "
-"nov gonilnik."
+"Z gonilnikom naprave so težave. Od izdelovalca naprave poskusite dobiti nov "
+"gonilnik."
 
 #: winmm.rc:70
 msgid "The specified command requires a parameter. Please supply one."
-msgstr "V navedenem ukazu manjka parameter. Vnesite ga."
+msgstr "Navedeni ukaz zahteva parameter. Vnesite ga."
 
 #: winmm.rc:71
 msgid "The MCI device you are using does not support the specified command."
-msgstr "MCI naprava, ki jo uporabljate, ne podpira navedenega ukaza."
+msgstr "Naprava MCI, ki jo uporabljate, ne podpira navedenega ukaza."
 
 #: winmm.rc:72
 msgid ""
 "Cannot find the specified file. Make sure the path and filename are correct."
 msgstr ""
-"Navedene datoteke ni mogoče najti. Preverite, ali ste pravilno vnesli ime in "
+"Navedene datoteke ni mogoče najti. Preverite ali ste pravilno vnesli ime in "
 "pot do datoteke."
 
 #: winmm.rc:73
 msgid "The device driver is not ready."
-msgstr ""
-"Gonilnik za napravo ni pripravljen. Malo počakajte in nato poskusite znova."
+msgstr "Gonilnik naprave ni pripravljen."
 
 #: winmm.rc:74
 msgid "A problem occurred in initializing MCI. Try restarting Windows."
-msgstr ""
-"Pri inicializaciji MCI naprave je prišlo do težav. Znova zaženite Okna."
+msgstr "Pri začenjanju naprave MCI je prišlo do težav. Znova zaženite Windows."
 
 #: winmm.rc:75
 msgid ""
 "There is a problem with the device driver. The driver has closed. Cannot "
 "access error."
 msgstr ""
-"Zaradi napake, značilne za gonilnik, je bil le-ta zaprt. Ponovite ukaz."
+"Prišlo je do težave z gonilnikom naprave, zato se je zaprl. Do napake ni "
+"mogoče dostopati."
 
 #: winmm.rc:76
 msgid "Cannot use 'all' as the device name with the specified command."
-msgstr "V tem ukazu uporabite ime točno določene naprave."
+msgstr "Z navedenim ukazom kot imena naprave ni mogoče uporabiti 'vse'."
 
 #: winmm.rc:77
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Errors occurred in more than one device. Specify each command and device "
-"separately to determine which devices caused the error."
+"separately to determine which devices caused the error"
 msgstr ""
 "V več napravah je prišlo do napak. Ločeno vnesite vsak ukaz in vsako "
 "napravo. Tako boste lahko ugotovili, katere naprave povzročajo napake."
 
 #: winmm.rc:78
 msgid "Cannot determine the device type from the given filename extension."
-msgstr "Iz pripone datoteke ni mogoče ugotoviti vrste zahtevane naprave."
+msgstr "Iz pripone datoteke ni mogoče določiti vrste zahtevane naprave."
 
 #: winmm.rc:79
 msgid "The specified parameter is out of range for the specified command."
-msgstr "Parameter je zunaj dovoljenega obsega."
+msgstr "Navedeni parameter je zunaj obsega za naveden ukaz."
 
 #: winmm.rc:80
 msgid "The specified parameters cannot be used together."
-msgstr "Navedenih parametrov ne smete uporabiti hkrati."
+msgstr "Navedenih parametrov ni mogoče uporabiti skupaj."
 
 #: winmm.rc:81
 msgid ""
@@ -7511,32 +7092,32 @@ msgid ""
 "still connected to the network."
 msgstr ""
 "Navedene datoteke ni mogoče shraniti. Preverite, ali je na disku dovolj "
-"prostora oz. ali je vaš računalnik še povezan z omrežjem."
+"prostora in ali je vaš računalnik še povezan z omrežjem."
 
 #: winmm.rc:82
 msgid ""
 "Cannot find the specified device. Make sure it is installed or that the "
 "device name is spelled correctly."
 msgstr ""
-"Navedene naprave ni mogoče najti. Preverite, ali je naprava nameščena oz. "
-"ali je bilo njeno ime pravilno navedeno."
+"Navedene naprave ni mogoče najti. Preverite, ali je naprava nameščena in ali "
+"je bilo njeno ime pravilno črkovano."
 
 #: winmm.rc:83
 msgid ""
 "The specified device is now being closed. Wait a few seconds, and then try "
 "again."
-msgstr "Poteka zapiranje navedene naprave. Malo počakajte in poskusite znova."
+msgstr ""
+"Poteka zapiranje navedene naprave. Počakajte nekaj sekund in poskusite znova."
 
 #: winmm.rc:84
 msgid ""
 "The specified alias is already being used in this application. Use a unique "
 "alias."
-msgstr ""
-"Program že uporablja navedeni vzdevek. Uporabite še neuporabljen vzdevek."
+msgstr "Program že uporablja navedeni vzdevek. Uporabite edinstven vzdevek."
 
 #: winmm.rc:85
 msgid "The specified parameter is invalid for this command."
-msgstr "Uporabljena konstanta v tem ukazu je neveljavna."
+msgstr "Navedeni parameter je neveljaven za ta ukaz."
 
 #: winmm.rc:86
 msgid ""
@@ -7552,22 +7133,21 @@ msgid ""
 "Please supply one."
 msgstr ""
 "Navedeni ukaz zahteva vzdevek, datoteko, gonilnik ali ime naprave. Vnesite "
-"ustrezno ime."
+"ga."
 
 #: winmm.rc:88
 msgid ""
 "The specified value for the time format is invalid. Refer to the MCI "
 "documentation for valid formats."
 msgstr ""
-"Navedena vrednost za obliko zapisa časa je neveljavna. Veljavne oblike "
-"poiščite v dokumentaciji MCI naprave."
+"Navedena vrednost je za to obliko časa je neveljavna. Veljavne oblike "
+"poiščite v dokumentaciji naprave MCI."
 
 #: winmm.rc:89
 msgid ""
 "A closing double-quotation mark is missing from the parameter value. Please "
 "supply one."
-msgstr ""
-"V vrednosti za parameter manjka zaključni dvojni narekovaj. Vnesite ga."
+msgstr "V vrednosti parametra manjka zaključni dvojni narekovaj. Vnesite ga."
 
 #: winmm.rc:90
 msgid "A parameter or value was specified twice. Only specify it once."
@@ -7578,20 +7158,20 @@ msgid ""
 "The specified file cannot be played on the specified MCI device. The file "
 "may be corrupt, or not in the correct format."
 msgstr ""
-"Te datoteke ne morete predvajati z navedeno MCI napravo. Datoteka je morda "
-"poškodovana ali pa ima napaćno obliko zapisa."
+"Te datoteke ne morete predvajati z navedeno napravo MCI. Datoteka je morda "
+"poškodovana ali pa ima napačno vrsto zapisa."
 
 #: winmm.rc:92
 msgid "A null parameter block was passed to MCI."
-msgstr "MCI napravi je bil podan 'null parameter block'."
+msgstr "MCI napravi je bil podan nični blok parametrov."
 
 #: winmm.rc:93
 msgid "Cannot save an unnamed file. Supply a filename."
-msgstr "Datoteke brez imena ni mogoče shraniti. Vnesite ime."
+msgstr "Datoteke brez imena ni mogoče shraniti. Vnesite ime datoteke."
 
 #: winmm.rc:94
 msgid "You must specify an alias when using the 'new' parameter."
-msgstr "Ko uporabljate parameter 'new', morate navesti vzdevek."
+msgstr "Pri uporabi parametra 'new' morate navesti vzdevek."
 
 #: winmm.rc:95
 msgid "Cannot use the 'notify' flag with auto-opened devices."
@@ -7599,7 +7179,7 @@ msgstr "Zastavice 'notify' ni mogoče uporabiti s samodejno oprtimi napravami."
 
 #: winmm.rc:96
 msgid "Cannot use a filename with the specified device."
-msgstr "V povezavi z navedeno napravo ne morete uporabiti imena datoteke."
+msgstr "Imena datoteke ni mogoče uporabiti z navedeno napravo."
 
 #: winmm.rc:97
 msgid ""
@@ -7622,85 +7202,82 @@ msgid ""
 "The filename is invalid. Make sure the filename is not longer than 8 "
 "characters, followed by a period and an extension."
 msgstr ""
-"Neveljavno ime datoteke. Preverite, da vsebuje največ 8 znakov, ki jim "
-"sledita pika in pripona."
+"Ime datoteke je neveljavno. Preverite ali ime datoteke vsebuje največ 8 "
+"znakov, ki jim sledita pika in pripona."
 
 #: winmm.rc:100
 msgid ""
 "Cannot specify extra characters after a string enclosed in quotation marks."
 msgstr ""
-"Za nizom znakov, ki je obdan z narekovaji, ni mogoče zapisati dodatnih "
-"znakov."
+"Za znaki, ki so obdan z narekovaji, ni mogoče zapisati dodatnih znakov."
 
 #: winmm.rc:101
 msgid ""
 "The specified device is not installed on the system. Use the Drivers option "
 "in Control Panel to install the device."
 msgstr ""
-"Naprava ni nameščena. Če želite namestiti nov gonilnik, na Nadzorni Plošči "
-"dvokliknite ikono 'Dodajanje strojne opreme'."
+"Naprava ni nameščena. Če želite namestiti nov gonilnik uporabite možnost "
+"Gonilniki na Nadzorni plošči"
 
 #: winmm.rc:102
 msgid ""
 "Cannot access the specified file or MCI device. Try changing directories or "
 "restarting your computer."
 msgstr ""
-"Dostop do navedene datoteke ali MCI naprave ni mogoč. Zamenjajte imenik ali "
-"pa znova zaženite računalnik."
+"Dostop do navedene datoteke ali naprave MCI ni mogoč. Zamenjajte mapo ali "
+"znova zaženite računalnik."
 
 #: winmm.rc:103
 msgid ""
 "Cannot access the specified file or MCI device because the application "
 "cannot change directories."
 msgstr ""
-"Dostop do navedene datoteke ali MCI naprave ni mogoč, ker program ne more "
-"zamenjati imenika."
+"Dostop do navedene datoteke ali naprave MCI ni mogoč, ker program ne more "
+"zamenjati map."
 
 #: winmm.rc:104
 msgid ""
 "Cannot access specified file or MCI device because the application cannot "
 "change drives."
 msgstr ""
-"Dostop do navedene datoteke ali MCI naprave ni mogoč, ker program ne more "
-"zamenjati pogona."
+"Dostop do navedene datoteke ali naprave MCI ni mogoč, ker program ne more "
+"zamenjati pogonov."
 
 #: winmm.rc:105
 msgid "Specify a device or driver name that is less than 79 characters."
-msgstr "Navedite ime za napravo ali gonilnik, ki je krajše od 79 znakov."
+msgstr "Navedite ime naprave ali gonilnika, ki je krajše od 79 znakov."
 
 #: winmm.rc:106
 msgid "Specify a device or driver name that is less than 69 characters."
-msgstr "Navedite ime za napravo ali gonilnik, ki je krajše od 69 znakov."
+msgstr "Navedite ime naprave ali gonilnika, ki je krajše od 69 znakov."
 
 #: winmm.rc:107
 msgid ""
 "The specified command requires an integer parameter. Please provide one."
-msgstr ""
-"Navedeni ukaz zahteva celoštevilčen parameter (npr. 'play to 10'). Vnesite "
-"ga."
+msgstr "Navedeni ukaz zahteva celoštevilčen parameter. Vnesite ga."
 
 #: winmm.rc:108
 msgid ""
 "All wave devices that can play files in the current format are in use. Wait "
 "until a wave device is free, and then try again."
 msgstr ""
-"Vse naprave, ki lahko predvajajo datoteke v obliki wave, so v uporabi. "
-"Poskusite znova, ko bo katera od njih na voljo."
+"Vse naprave, ki lahko predvajajo datoteke vrse wave, so v uporabi. Poskusite "
+"znova, ko bo katera od njih na voljo."
 
 #: winmm.rc:109
 msgid ""
 "Cannot set the current wave device for play back because it is in use. Wait "
 "until the device is free, and then try again."
 msgstr ""
-"Trenutna wave naprava je v uporabi. Počakajte, da bo sproščena, in poskusite "
-"znova."
+"Trenutna wave naprava za predvajanje je v uporabi. Počakajte, da bo prosta, "
+"in poskusite znova."
 
 #: winmm.rc:110
 msgid ""
 "All wave devices that can record files in the current format are in use. "
 "Wait until a wave device is free, and then try again."
 msgstr ""
-"Vse naprave, ki lahko snemajo datoteke v obliki wave, so v uporabi. "
+"Vse naprave wave, ki lahko snemajo datoteke v trenutni vrsti, so v uporabi. "
 "Poskusite znova, ko bo katera od njih na voljo."
 
 #: winmm.rc:111
@@ -7708,55 +7285,54 @@ msgid ""
 "Cannot set the current wave device for recording because it is in use. Wait "
 "until the device is free, and then try again."
 msgstr ""
-"Trenutna wave naprava je v uporabi. Počakajte, da bo sproščena, in poskusite "
-"znova."
+"Trenutne naprave wave ni mogoče nastaviti za snemanje, ker je v uporabi. "
+"Počakajte, da bo prosta, in poskusite znova."
 
 #: winmm.rc:112
 msgid "Any compatible waveform playback device may be used."
-msgstr ""
-"Predvajalna naprava je v uporabi. Poskusite znova po koncu predvajanja."
+msgstr "Uporabite lahko katerokoli združljivo napravo predvajanja oblike wave."
 
 #: winmm.rc:113
 msgid "Any compatible waveform recording device may be used."
-msgstr "Snemalna naprava je v uporabi. Poskusite znova po koncu snemanja."
+msgstr "Uporabite lahko katerokoli združljivo napravo snemanja oblike wave."
 
 #: winmm.rc:114
 msgid ""
 "No wave device that can play files in the current format is installed. Use "
 "the Drivers option to install the wave device."
 msgstr ""
-"Nameščena ni nobena naprava za wave, ki bi lahko predvajala datoteke v "
-"trenutni obliki."
+"Nameščena ni nobena naprava wave, ki bi lahko predvajala datoteke trenutne "
+"vrste. Za namestitev naprave wave uporabite možnost Gonilniki."
 
 #: winmm.rc:115
 msgid ""
 "The device you are trying to play to cannot recognize the current file "
 "format."
 msgstr ""
-"Naprava ne prepozna trenutne oblike zapisa datoteke. Izberite drugo napravo "
-"in poskusite znova."
+"Naprava ne prepozna trenutne vrste datoteke. Izberite drugo napravo in "
+"poskusite znova."
 
 #: winmm.rc:116
 msgid ""
 "No wave device that can record files in the current format is installed. Use "
 "the Drivers option to install the wave device."
 msgstr ""
-"Nameščena ni nobena naprava za wave, ki bi lahko snemala datoteke v trenutni "
-"obliki."
+"Nameščena ni nobena naprava wave, ki bi lahko snemala datoteke v trenutni "
+"obliki. Za namestitev naprave wave uporabite možnost Gonilniki."
 
 #: winmm.rc:117
 msgid ""
 "The device you are trying to record from cannot recognize the current file "
 "format."
 msgstr ""
-"Naprava ne prepozna trenutne oblike zapisa datoteke. Izberite drugo napravo "
-"in poskusite znova."
+"Naprava iz katere poskušate snemati ne prepozna trenutne oblike zapisa "
+"datoteke."
 
 #: winmm.rc:122
 msgid ""
 "The time formats of the \"song pointer\" and SMPTE are mutually exclusive. "
 "You can't use them together."
-msgstr "Sočasna uporaba oblik zapisa časa 'song-pointer' in SMPTE ni mogoča."
+msgstr "Sočasna uporaba oblik zapisa časa \"song-pointer\" in SMPTE ni mogoča."
 
 #: winmm.rc:124
 msgid ""
@@ -7771,8 +7347,8 @@ msgid ""
 "The specified MIDI device is not installed on the system. Use the Drivers "
 "option from the Control Panel to install a MIDI device."
 msgstr ""
-"Ta naprava ni nameščena. Če želite namestiti nov gonilnik, na nadzorni "
-"plošči dvokliknite ikono 'Dodajanje strojne opreme'."
+"Navedena naprava MIDI ni nameščena. Če želite namestiti nov gonilnik, "
+"uporabite možnost Gonilniki na Nadzorni plošči."
 
 #: winmm.rc:125
 msgid ""
@@ -7780,8 +7356,9 @@ msgid ""
 "on the system. Use the MIDI Mapper option from the Control Panel to edit the "
 "setup."
 msgstr ""
-"Trenutna nastavitev MIDI se sklicuje na manjkajočo napravo. Uporabite "
-"možnost 'MIDI Mapper' na Nadzorni plošči in spremenite nastavitev."
+"Trenutna nastavitev MIDI se sklicuje na napravo, ki ni nameščena na sistelu. "
+"Uporabite možnost 'Preslikovalnik MIDI' na Nadzorni plošči in uredite "
+"nastavitev."
 
 #: winmm.rc:126
 msgid "An error occurred with the specified port."
@@ -7792,20 +7369,20 @@ msgid ""
 "All multimedia timers are being used by other applications. Quit one of "
 "these applications; then, try again."
 msgstr ""
-"Vsi većpredstavnostni števci so zasedeni. Zaprite enega od večpredstavnostih "
-"programov in poskusite znova."
+"Vse večpredstavnostne števce uporabljajo drugi programi. Zaprite enega od "
+"teh programov in poskusite znova."
 
 #: winmm.rc:128
 msgid "The system doesn't have a current MIDI port specified."
-msgstr "Zahtevana MIDI vrata niso nameščena."
+msgstr "Sistem nima navedenih trenutnih vrat MIDI."
 
 #: winmm.rc:123
 msgid ""
 "The system has no installed MIDI devices. Use the Drivers option from the "
 "Control Panel to install a MIDI driver."
 msgstr ""
-"Nameščna ni nobena MIDI naprava. Za namestitev MIDI gonilnika uporabite "
-"možnost 'Drivers' na Nadzorni plošći."
+"Nameščena ni nobena MIDI naprava. Za namestitev gonilnika MIDI uporabite "
+"možnost Gonilniki na Nadzorni plošći."
 
 #: winmm.rc:118
 msgid "There is no display window."
@@ -7821,7 +7398,7 @@ msgid ""
 "check your disk or network connection."
 msgstr ""
 "Iz navedene datoteke ni mogoče brati. Preverite, ali datoteka še vedno "
-"obstaja oz. preverite svoj disk in omrežne povezave."
+"obstaja ter preverite svoj disk in omrežno povezavo."
 
 #: winmm.rc:121
 msgid ""
@@ -7829,11 +7406,11 @@ msgid ""
 "are still connected to the network."
 msgstr ""
 "V navedeno datoteko ni mogoče pisati. Preverite, ali je na disku še dovolj "
-"prostora oz. ali je vaš računalnik še povezan z omrežjem."
+"prostora in ali je vaš računalnik še povezan z omrežjem."
 
 #: winspool.rc:28
 msgid "The output file already exists. Click OK to overwrite."
-msgstr "Izhodna datoteka že obstaja. Za prepis kliknite gumb V redu."
+msgstr "Izhodna datoteka že obstaja. Za njen prepis kliknite gumb V redu."
 
 #: winspool.rc:29
 msgid "Unable to create the output file."
@@ -7841,251 +7418,243 @@ msgstr "Izhodne datoteke ni mogoče ustvariti."
 
 #: wldap32.rc:27
 msgid "Success"
-msgstr ""
+msgstr "Uspeh"
 
 #: wldap32.rc:28
-#, fuzzy
 msgid "Operations Error"
-msgstr "Možnosti"
+msgstr "Napaka opravil"
 
 #: wldap32.rc:29
 msgid "Protocol Error"
-msgstr ""
+msgstr "Napaka v protokolu"
 
 #: wldap32.rc:30
 msgid "Time Limit Exceeded"
-msgstr ""
+msgstr "Časovna omejitev je bila presežena"
 
 #: wldap32.rc:31
 msgid "Size Limit Exceeded"
-msgstr ""
+msgstr "Omejitev velikosti je bila presežena"
 
 #: wldap32.rc:32
 msgid "Compare False"
-msgstr ""
+msgstr "Primerjaj napak"
 
 #: wldap32.rc:33
 msgid "Compare True"
-msgstr ""
+msgstr "Primerjaj prav"
 
 #: wldap32.rc:34
 msgid "Authentication Method Not Supported"
-msgstr ""
+msgstr "Način overitve ni podprt"
 
 #: wldap32.rc:35
 msgid "Strong Authentication Required"
-msgstr ""
+msgstr "Zahtevana je močna overitev"
 
 #: wldap32.rc:36
 msgid "Referral (v2)"
-msgstr ""
+msgstr "Napotitelj (r2)"
 
 #: wldap32.rc:37
 msgid "Referral"
-msgstr ""
+msgstr "Napotitelj"
 
 #: wldap32.rc:38
 msgid "Administration Limit Exceeded"
-msgstr ""
+msgstr "Omejitev skrbništva je bila preesežena"
 
 #: wldap32.rc:39
 msgid "Unavailable Critical Extension"
-msgstr ""
+msgstr "Kritična razširitev ni na voljo"
 
 #: wldap32.rc:40
 msgid "Confidentiality Required"
-msgstr ""
+msgstr "Zahtevana je zaupnost"
 
 #: wldap32.rc:43
 msgid "No Such Attribute"
-msgstr ""
+msgstr "Ni takšnega atributa"
 
 #: wldap32.rc:44
 msgid "Undefined Type"
-msgstr ""
+msgstr "Nedoločena vrsta"
 
 #: wldap32.rc:45
 msgid "Inappropriate Matching"
-msgstr ""
+msgstr "Neprimerno skladanje"
 
 #: wldap32.rc:46
 msgid "Constraint Violation"
-msgstr ""
+msgstr "Prekršitev omejitve"
 
 #: wldap32.rc:47
 msgid "Attribute Or Value Exists"
-msgstr ""
+msgstr "Atribut ali mapa obstaja"
 
 #: wldap32.rc:48
 msgid "Invalid Syntax"
-msgstr ""
+msgstr "Neveljavna skladnja"
 
 #: wldap32.rc:59
 msgid "No Such Object"
-msgstr ""
+msgstr "Ni takšnega predmeta"
 
 #: wldap32.rc:60
 msgid "Alias Problem"
-msgstr ""
+msgstr "Napaka vzdevka"
 
 #: wldap32.rc:61
 msgid "Invalid DN Syntax"
-msgstr ""
+msgstr "Neveljavna skladnja DN"
 
 #: wldap32.rc:62
 msgid "Is Leaf"
-msgstr ""
+msgstr "Je list"
 
 #: wldap32.rc:63
 msgid "Alias Dereference Problem"
-msgstr ""
+msgstr "Težava med sledenjem vzdevku"
 
 #: wldap32.rc:75
 msgid "Inappropriate Authentication"
-msgstr ""
+msgstr "Neprimerna overitev"
 
 #: wldap32.rc:76
 msgid "Invalid Credentials"
-msgstr ""
+msgstr "Neveljavna poverila"
 
 #: wldap32.rc:77
-#, fuzzy
 msgid "Insufficient Rights"
-msgstr "Digi&talna ura"
+msgstr "Nezadostne pravice"
 
 #: wldap32.rc:78
 msgid "Busy"
-msgstr ""
+msgstr "Zaposleno"
 
 #: wldap32.rc:79
 msgid "Unavailable"
-msgstr ""
+msgstr "Ni na voljo"
 
 #: wldap32.rc:80
 msgid "Unwilling To Perform"
-msgstr ""
+msgstr "Ni pripravljen izvesti"
 
 #: wldap32.rc:81
 msgid "Loop Detected"
-msgstr ""
+msgstr "Zaznana je bila zanka"
 
 #: wldap32.rc:87
 msgid "Sort Control Missing"
-msgstr ""
+msgstr "Nadzor razvrščanja manjka"
 
 #: wldap32.rc:88
 msgid "Index range error"
-msgstr ""
+msgstr "Napaka obsega kazala"
 
 #: wldap32.rc:91
 msgid "Naming Violation"
-msgstr ""
+msgstr "Prekršitev poimenovanja"
 
 #: wldap32.rc:92
 msgid "Object Class Violation"
-msgstr ""
+msgstr "Prekršitev razreda predmetov"
 
 #: wldap32.rc:93
 msgid "Not allowed on Non-leaf"
-msgstr ""
+msgstr "Ni dovoljeno na non-leaf"
 
 #: wldap32.rc:94
 msgid "Not allowed on RDN"
-msgstr ""
+msgstr "Ni dovoljeno na RDN"
 
 #: wldap32.rc:95
 msgid "Already Exists"
-msgstr ""
+msgstr "Že obstaja"
 
 #: wldap32.rc:96
 msgid "No Object Class Mods"
-msgstr ""
+msgstr "Ni modov razreda predmeta"
 
 #: wldap32.rc:97
 msgid "Results Too Large"
-msgstr ""
+msgstr "Rezultati so preveliki"
 
 #: wldap32.rc:98
 msgid "Affects Multiple DSAs"
-msgstr ""
+msgstr "Vpliva na več DSA-jev"
 
 #: wldap32.rc:107
-#, fuzzy
 msgid "Other"
-msgstr "Ethernet"
+msgstr "Drugo"
 
 #: wldap32.rc:108
-#, fuzzy
 msgid "Server Down"
-msgstr "Drsenje dol"
+msgstr "Strežnik ni dostopen"
 
 #: wldap32.rc:109
-#, fuzzy
 msgid "Local Error"
-msgstr "Lokalna vrata"
+msgstr "Krajevna napaka"
 
 #: wldap32.rc:110
-#, fuzzy
 msgid "Encoding Error"
-msgstr "N&abor znakov"
+msgstr "Napaka kodiranja"
 
 #: wldap32.rc:111
 msgid "Decoding Error"
-msgstr ""
+msgstr "Napaka dekodiranja"
 
 #: wldap32.rc:112
 msgid "Timeout"
-msgstr ""
+msgstr "Zakasnitev"
 
 #: wldap32.rc:113
-#, fuzzy
 msgid "Auth Unknown"
-msgstr "Nepoznano"
+msgstr "Neznana overitev"
 
 #: wldap32.rc:114
 msgid "Filter Error"
-msgstr ""
+msgstr "Napaka filtra"
 
 #: wldap32.rc:115
 msgid "User Cancelled"
-msgstr ""
+msgstr "Uporabnik je preklical"
 
 #: wldap32.rc:116
-#, fuzzy
 msgid "Parameter Error"
-msgstr "Napaka parametra\n"
+msgstr "Napaka parametra"
 
 #: wldap32.rc:117
 msgid "No Memory"
-msgstr ""
+msgstr "Ni pomnilnika"
 
 #: wldap32.rc:118
 msgid "Can't connect to the LDAP server"
-msgstr ""
+msgstr "Ni se mogoče povezati s strežnikom LDAP"
 
 #: wldap32.rc:119
 msgid "Operation not supported by this version of the LDAP protocol"
-msgstr ""
+msgstr "Ta različica protokola LDAP opravila ne podpria"
 
 #: wldap32.rc:120
 msgid "Specified control was not found in message"
-msgstr ""
+msgstr "Navedenega nadzornika v sporočilu ni bilo mogoče najti"
 
 #: wldap32.rc:121
 msgid "No result present in message"
-msgstr ""
+msgstr "V sporočilu ni prisotnih rezultatov"
 
 #: wldap32.rc:122
 msgid "More results returned"
-msgstr ""
+msgstr "Vrnjenih je bilo več rezultatov"
 
 #: wldap32.rc:123
 msgid "Loop while handling referrals"
-msgstr ""
+msgstr "Kroži v zanki med upravljanjem napotiteljev"
 
 #: wldap32.rc:124
 msgid "Referral hop limit exceeded"
-msgstr ""
+msgstr "Meja preskoka napotitev je bila presežena"
 
 #: clock.rc:29
 msgid "Ana&log"
@@ -8095,18 +7664,13 @@ msgstr "Ana&logna ura"
 msgid "Digi&tal"
 msgstr "Digi&talna ura"
 
-#: clock.rc:32 notepad.rc:50 winefile.rc:64 wordpad.rc:81
-#, fuzzy
+#: clock.rc:32 notepad.rc:50 winefile.rc:97 wordpad.rc:81
 msgid "&Font..."
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# sl.po (Wine) #-#-#-#-#\n"
-"&Pisava ...\n"
-"#-#-#-#-# sl.po (Wine) #-#-#-#-#\n"
-"Pi&sava ..."
+msgstr "&Pisava ..."
 
 #: clock.rc:34
 msgid "&Without Titlebar"
-msgstr "&Brez naslovne vrstice"
+msgstr "&Brez nazivne vrstice"
 
 #: clock.rc:36
 msgid "&Seconds"
@@ -8116,13 +7680,16 @@ msgstr "&Sekunde"
 msgid "&Date"
 msgstr "&Datum"
 
-#: clock.rc:39 taskmgr.rc:43 taskmgr.rc:141
+#: clock.rc:39 taskmgr.rc:43 taskmgr.rc:142
 msgid "&Always on Top"
 msgstr "&Vedno na vrhu"
 
+#: clock.rc:41
+msgid "Inf&o"
+msgstr "P&odrobnosti"
+
 #: clock.rc:42
-#, fuzzy
-msgid "&About Clock"
+msgid "&About Clock..."
 msgstr "&O Uri ..."
 
 #: clock.rc:48
@@ -8131,7 +7698,7 @@ msgstr "Ura"
 
 #: cmd.rc:30
 msgid "ATTRIB shows or changes DOS file attributes.\n"
-msgstr "Pomoč za ATTRIB\n"
+msgstr "ATTRIB pokaže ali spremeni DOS atribute datoteke.\n"
 
 #: cmd.rc:38
 msgid ""
@@ -8143,15 +7710,14 @@ msgid ""
 "Changes to default directory, environment variables etc made within a\n"
 "called procedure are inherited by the caller.\n"
 msgstr ""
-"CALL <ime_paketne_datoteke> uporabimo znotraj paketne datoteke (batch "
-"file),\n"
+"CALL <ime_paketne_datoteke> se uporablja v paketni datoteki,\n"
 "kadar želimo izvršiti ukaze iz druge paketne datoteke. Ko klicana paketna\n"
 "datoteka preneha z izvajanjem, vrne nadzor nadrejeni datoteki (klicatelju).\n"
-"Ukazu CALL je možno posredovati tudi parametre, ki naj bodo posredovani "
+"Ukazu CALL je mogoče posredovati tudi parametre, ki naj bodo posredovani "
 "klicani\n"
 "paketni datoteki.\n"
 "\n"
-"Spremembe trenutne mape, spremenljivk okolja, ipd., ki so napravljene "
+"Spremembe trenutne mape, okoljskih spremenljivk, itd., ki so napravljene "
 "znotraj\n"
 "klicane paketne datoteke, so posredovane klicatelju (nadrejeni datoteki).\n"
 
@@ -8159,35 +7725,37 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "CD <dir> is the short version of CHDIR. It changes the current\n"
 "default directory.\n"
-msgstr "Pomoč za CD\n"
+msgstr ""
+"CD <mapa> je kratka različica CHDIR. Spremeni trenutno privzeto\n"
+"mapo.\n"
 
 #: cmd.rc:42
 msgid "CHDIR <dir> changes the current default directory.\n"
-msgstr "Pomoč za CHDIR\n"
+msgstr "CHDIR <mapa> spremeni trenutno privzeto mapo.\n"
 
 #: cmd.rc:44
 msgid "CLS clears the console screen.\n"
-msgstr "CLS počisti zaslon konzole\n"
+msgstr "CLS počisti zaslon konzole.\n"
 
 #: cmd.rc:46
 msgid "COPY <filename> copies a file.\n"
-msgstr "Pomoč za COPY\n"
+msgstr "COPY <datoteka> kopira datoteko.\n"
 
 #: cmd.rc:47
 msgid "CTTY changes the input/output device.\n"
-msgstr "Pomoč za CTTY\n"
+msgstr "CTTY spremeni vhodno/izhodno napravo.\n"
 
 #: cmd.rc:48
 msgid "DATE shows or changes the system date.\n"
-msgstr "Pomoč za DATE\n"
+msgstr "DATE prikaže ali spremeni sistemski datum.\n"
 
 #: cmd.rc:49
 msgid "DEL <filename> deletes a file or set of files.\n"
-msgstr "Pomoč za DEL\n"
+msgstr "DEL <filename> izbriše datoteko ali več datotek\n"
 
 #: cmd.rc:50
 msgid "DIR lists the contents of a directory.\n"
-msgstr "Pomoč za DIR\n"
+msgstr "DIR izpiše vsebino mape.\n"
 
 #: cmd.rc:60
 msgid ""
@@ -8200,18 +7768,17 @@ msgid ""
 "default). The ECHO OFF command can be prevented from displaying by\n"
 "preceding it with an @ sign.\n"
 msgstr ""
-"ECHO <niz> prikaže <niz> v trenutni konzoli.\n"
+"ECHO <niz> prikaže <niz> trenutne naprave terminala.\n"
 "\n"
-"ECHO ON povzroči izpis vseh sledečih ukazov iz paketne datoteke pred "
-"dejansko\n"
-"izvršitvijo le-teh.\n"
+"ECHO ON povzroči izpis vseh naslednjih ukazov iz paketne datoteke pred\n"
+"njihovo izvedbo.\n"
 "\n"
 "ECHO OFF izključi učinek ukaza ECHO ON (privzeta vrednost za ECHO je OFF).\n"
-"Izpis ukaza ECHO OFF lahko preprečimo tako, da predenj dodamo znak @.\n"
+"Izpis ukaza ECHO OFF je mogoče preprečiti z dodajanjem znaka @ pred njim.\n"
 
 #: cmd.rc:62
 msgid "ERASE <filename> deletes a file or set of files.\n"
-msgstr "Pomoč za ERASE\n"
+msgstr "ERASE <filename> izbriše datoteko ali več datotek.\n"
 
 #: cmd.rc:70
 msgid ""
@@ -8222,10 +7789,10 @@ msgid ""
 "The requirement to double the % sign when using FOR in a batch file does\n"
 "not exist in wine's cmd.\n"
 msgstr ""
-"Ukaz FOR uporabimo za izvršitev ukaza za vsako datoteko iz podanega nabora "
-"datotek.\n"
+"Ukaz FOR se uporablja za izvrševanja ukaza za vsako datoteko iz podanega "
+"niza datotek.\n"
 "\n"
-"Sintaksa: FOR %spremenljivka IN (nabor) DO ukaz\n"
+"Skladnja: FOR %spremenljivka IN (niz) DO ukaz\n"
 "\n"
 "Wine-ov cmd ne zahteva uporabe dvojnega znaka % pri uporabi ukaza FOR v\n"
 "paketnih datotekah.\n"
@@ -8243,7 +7810,7 @@ msgid ""
 "\n"
 "GOTO has no effect when used interactively.\n"
 msgstr ""
-"Ukaz GOTO premakne izvrševanje na drug stavek v paketni datoteki.\n"
+"Ukaz GOTO premakne izvrševanje na drugo izjavo v paketni datoteki.\n"
 "\n"
 "Ciljna oznaka za ukaz GOTO je lahko dolga največ 255 znakov, vendar za "
 "razliko\n"
@@ -8253,13 +7820,15 @@ msgstr ""
 "ukaza GOTO z neobstoječo oznako povzroči konec izvrševanja paketne "
 "datoteke.\n"
 "\n"
-"V interaktivnem načinu ukaz GOTO nima nobenega učinka.\n"
+"V vzajemnem načinu ukaz GOTO nima nobenega učinka.\n"
 
 #: cmd.rc:85
 msgid ""
 "HELP <command> shows brief help details on a topic.\n"
 "HELP without an argument shows all CMD built-in commands.\n"
-msgstr "Pomoč za HELP\n"
+msgstr ""
+"HELP <ukaz> pokaže kratke podrobnosti pomoči o temi.\n"
+"HELP brez argumentov pokaže vse vgrajene ukaze CMD.\n"
 
 #: cmd.rc:95
 msgid ""
@@ -8272,14 +7841,14 @@ msgid ""
 "In the second form of the command, string1 and string2 must be in double\n"
 "quotes. The comparison is not case-sensitive.\n"
 msgstr ""
-"IF uporabljamo za pogojno izvrševanje ukazov.\n"
+"IF se uporablja za pogojno izvrševanje ukazov.\n"
 "\n"
-"Sintaksa:\tIF [NOT] EXIST ime_datoteke ukaz\n"
+"Skladnja:\tIF [NOT] EXIST ime_datoteke ukaz\n"
 "IF [NOT] niz1==niz2 ukaz\n"
-"IF [NOT] ERRORLEVEL stevilo ukaz\n"
+"IF [NOT] ERRORLEVEL število ukaz\n"
 "\n"
-"V drugem primeru zgoraj morata biti niz1 in niz2 v dvojnih navednicah.\n"
-"Primerjava razlikuje med malimi in velikimi črkami.\n"
+"V drugem primeru zgoraj morata biti niz1 in niz2 v dvojnih navedkih.\n"
+"Primerjava ni občutljiva na velikost črk.\n"
 
 #: cmd.rc:101
 msgid ""
@@ -8289,19 +7858,19 @@ msgid ""
 "The command will prompt you for the new volume label for the given drive.\n"
 "You can display the disk volume label with the VOL command.\n"
 msgstr ""
-"LABEL uporabljamo za nastavljanje oznake pogona.\n"
+"LABEL se uporablja za nastavljanje oznake diskovnega.\n"
 "\n"
-"Sintaksa: LABEL [pogon:]\n"
-"Ukaz povpraša po novi oznaki za želeni pogon.\n"
-"Trenutno oznako pogona lahko prikažete z ukazom VOL.\n"
+"Skladnja: LABEL [pogon:]\n"
+"Ukaz vas pozove po novi oznaki nosilca za želeni pogon.\n"
+"Trenutno oznako diskovnega nosilca lahko prikažete z ukazom VOL.\n"
 
 #: cmd.rc:104
 msgid "MD <name> is the short version of MKDIR. It creates a subdirectory.\n"
-msgstr "Pomoč za MD\n"
+msgstr "MD <ime> je kratko ime za MKDIR. Ustvari podmapo.\n"
 
 #: cmd.rc:105
 msgid "MKDIR <name> creates a subdirectory.\n"
-msgstr "Pomoč za MKDIR\n"
+msgstr "MKDIR <mapa> ustvari podmapo.\n"
 
 #: cmd.rc:112
 msgid ""
@@ -8313,12 +7882,12 @@ msgid ""
 "\n"
 "MOVE fails if the old and new locations are on different DOS drive letters.\n"
 msgstr ""
-"MOVE prestavi datoteko ali mapo na novo mesto v datotečnem sistemu.\n"
+"MOVE premakne datoteko ali mapo na novo mesto v datotečnem sistemu.\n"
 "\n"
-"Če premikate mapo, bo premaknjena tudi vsa vsebina (datoteke in podmape) le-"
-"te.\n"
+"Če premikate mapo, bo premaknjena tudi vsa njena vsebina (datoteke in "
+"podmape).\n"
 "\n"
-"MOVE ne more premikati datotek oz. map med mesti na različnih pogonih.\n"
+"MOVE ne more premikati datotek ali. map med mesti na različnih pogonih.\n"
 
 #: cmd.rc:123
 msgid ""
@@ -8339,8 +7908,9 @@ msgstr ""
 "nastavitev,\n"
 "podajte novo vrednost kot parameter ukaza PATH.\n"
 "\n"
-"Nastavitev PATH je prav tako možno spremeniti z uporabo spremeljivke okolja\n"
-"PATH:\n"
+"Nastavitev PATH je prav tako mogoče spremeniti z uporabo okoljske "
+"spremenljivke\n"
+"PATH. Na primer:\n"
 "PATH %PATH%;c:\\temp\n"
 
 #: cmd.rc:129
@@ -8352,8 +7922,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "PAUSE izpiše na zaslonu sporočilo 'Za nadaljevanje pritisnite Return'\n"
 "in počaka, da uporabnik pritisne tipko Return. Ukaz je uporaben v paketnih\n"
-"datotekah, ko želimo omogočiti uporabniku, da prebere izhodna sporočila\n"
-"prejšnjih ukazov, preden le-ta izginejo z zaslona.\n"
+"datotekah, ko želimo uporabniku omogočiti, da prebere izhodna sporočila\n"
+"predhodnega ukaza, preden izginejo z zaslona.\n"
 
 #: cmd.rc:150
 msgid ""
@@ -8382,20 +7952,19 @@ msgstr ""
 "Niz, ki sledi ukazu PROMPT (vključno s presledkom, ki mu sledi)\n"
 "se pojavi na začetku vrstice, ko cmd čaka na vnos.\n"
 "\n"
-"Sledeči nizi imajo poseben pomen:\n"
+"Naslednji nizi imajo poseben pomen:\n"
 "\n"
 "$$  Znak za dolar    $_  Linefeed      $b  Znak |\n"
 "$d  Trenutni datum   $e  Escape       $g  Znak >\n"
 "$l  Znak <       $n  Trenutni pogon   $p  Trenutna pot\n"
 "$q  Enačaj       $t  Trenutni čas    $v  različica cmd\n"
 "\n"
-"Ukaz PROMPT brez niza za nov poziv povzroči ponastavitev ukaznega poziva. Le-"
-"ta\n"
-"je sestavljen iz poti trenutne mape (vključno s črko pogona), ki ji sledi "
-"znak\n"
-"> (ekvivalento ukazu PROMPT $p$g).\n"
+"Ukaz PROMPT brez niza za nov poziv povzroči ponastavitev ukaznega poziva na "
+"privzetega.Le-ta je sestavljen iz poti trenutne mape (vključno s črko "
+"pogona), ki ji sledi znak\n"
+"> (enakovredno ukazu PROMPT $p$g).\n"
 "\n"
-"Ukazni poziv je prav tako možno spremeniti z uporabo spremenljivke okolja "
+"Ukazni poziv je prav tako mogoče spremeniti z uporabo okoljske spremenljivke "
 "PROMPT;\n"
 "ukaz 'SET PROMPT=text' ima enak učinek kot 'PROMPT text'.\n"
 
@@ -8405,24 +7974,23 @@ msgid ""
 "action, and can therefore be used as a comment in a batch file.\n"
 msgstr ""
 "Vrstica, ki se začenja z REM (kateremu sledi presledek), se ne izvede in jo\n"
-"zato lahko uporabimo kot komentar v paketni datoteki.\n"
+"zato lahko uporabimo kot opombo v paketni datoteki.\n"
 
 #: cmd.rc:157
 msgid "REN <filename> is the short version of RENAME. It renames a file.\n"
-msgstr "Pomoč za REN\n"
+msgstr "REN <ime_datoteke> je kratka različice RENAME. Preimenuje datoteko.\n"
 
 #: cmd.rc:158
-#, fuzzy
-msgid "RENAME <filename> renames a file.\n"
-msgstr "Pomoč za RENAME\n"
+msgid "RENAME <filename> renames a file\n"
+msgstr "RENAME <datoteka> preimenuje datoteko\n"
 
 #: cmd.rc:160
 msgid "RD <dir> is the short version of RMDIR. It deletes a subdirectory.\n"
-msgstr "Pomoč za RD\n"
+msgstr "RD je kratka različica RMDIR. Izbriše podmapo.\n"
 
 #: cmd.rc:161
 msgid "RMDIR <dir> deletes a subdirectory.\n"
-msgstr "Pomoč za RMDIR\n"
+msgstr "RMDIR <mapa> izbriše podmapo.\n"
 
 #: cmd.rc:179
 msgid ""
@@ -8443,11 +8011,11 @@ msgid ""
 "many more values than in a native Win32 implementation. Note that it is\n"
 "not possible to affect the operating system environment from within cmd.\n"
 msgstr ""
-"SET prikaže oz. nastavi vrednost spremenljivke okolja.\n"
+"SET prikaže oz. nastavi vrednost okoljskih spremenljivk.\n"
 "\n"
 "SET brez parametrov prikaže vse spremenljivke trenutnega okolja.\n"
 "\n"
-"Sintaksa za ustvarjanje spremenljivke oz. spremninjaje njene vrednosti je:\n"
+"Skladnja za ustvarjanje spremenljivke oz. spreminjanje njene vrednosti je:\n"
 "\n"
 "SET <spremenljivka>=<vrednost>\n"
 "\n"
@@ -8458,7 +8026,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Pri Wine-u je okolje matičnega operacijskega sistema vključeno v Win32 "
 "okolje,\n"
-"zato v splošnem le-to vsebuje več spremenljivk okolja kot bi jih resnično\n"
+"zato v splošnem le-to vsebuje več okoljskih spremenljivk kot jih resnično\n"
 "Win32 okolje. S programom cmd ni mogoče vplivati na okolje matičnega\n"
 "operacijskega sistema.\n"
 
@@ -8468,24 +8036,25 @@ msgid ""
 "the list, so parameter 2 becomes parameter 1 and so on. It has no effect\n"
 "if called from the command line.\n"
 msgstr ""
-"SHIFT uprabimo v paketni datoteki, da odstranimo prvi parameter s seznama\n"
+"SHIFT se uporablja v paketni datoteki za odstranitev prvega parametra s "
+"seznama\n"
 "parametrov; parameter 2 tako postane parameter 1, itd. Ukaz nima nobenega\n"
-"učinka, če ga uporabimo iz ukazne vrstice.\n"
+"učink pri uporabi iz ukazne vrstice.\n"
 
 #: cmd.rc:186
 msgid "TIME sets or shows the current system time.\n"
-msgstr "Pomoč za TIME\n"
+msgstr "TIME nastavi ali prikaže trenutni sistemski čas.\n"
 
 #: cmd.rc:188
 msgid "Sets the window title for the cmd window, syntax TITLE [string]\n"
-msgstr "Nastavi naslov za cmd okno; sintaksa je: TITLE [niz]\n"
+msgstr "Nastavi naslov za okno cmd. Skladnja je: TITLE [niz]\n"
 
 #: cmd.rc:192
 msgid ""
 "TYPE <filename> copies <filename> to the console device (or elsewhere\n"
 "if redirected). No check is made that the file is readable text.\n"
 msgstr ""
-"TYPE <ime_datoteke> prikaže vsebino datoteke <ime_datoteke> na zaslonu (oz.\n"
+"TYPE <ime_datoteke> prikaže vsebino datoteke <ime_datoteke> na zaslonu (ali\n"
 "drugje, če gre za preusmeritev). Ukaz ne preveri, ali je vsebina datoteke v\n"
 "resnici berljivo besedilo.\n"
 
@@ -8499,32 +8068,31 @@ msgid ""
 "\n"
 "The verify flag has no function in Wine.\n"
 msgstr ""
-"VERIFY uporabimo za nastavljanje, brisanje ali testiranje zastavice "
-"prevejanja.\n"
+"VERIFY uporabimo za nastavljanje, brisanje ali preizkušanje zastavice "
+"preverjanja.\n"
 "Veljavne oblike ukaza so:\n"
 "\n"
 "VERIFY ON\tVključi zastavico\n"
 "VERIFY OFF\tIzključi zastavico\n"
-"VERIFY\t\tPrikaže ON oz. OFF.\n"
+"VERIFY\t\tPrikaže ON ali. OFF.\n"
 "\n"
-"Zastavica preverjanja nima nobene funkcije v Wine.\n"
+"Zastavica preverjanja v Wine nima nobene zmožnosti.\n"
 
 #: cmd.rc:204
-#, fuzzy
-msgid "VER displays the version of cmd you are running.\n"
+msgid "VER displays the version of cmd you are running\n"
 msgstr "VER prikaže različico cmd\n"
 
 #: cmd.rc:206
 msgid "VOL shows the volume label of a disk device.\n"
-msgstr "Pomoč za VOL\n"
+msgstr "VOL pokaže oznako nosilca diskovne napreve"
 
 #: cmd.rc:209
 msgid ""
 "PUSHD <directoryname> saves the current directory onto a\n"
 "stack, and then changes the current directory to the supplied one.\n"
 msgstr ""
-"PUSHD <ime_mape> shrani trenutno mapo in se nato preseli v\n"
-"navedeno mapo.\n"
+"PUSHD <ime_mape> shrani trenutno mapo v sklad in se nato\n"
+"preseli v navedeno mapo.\n"
 
 #: cmd.rc:212
 msgid ""
@@ -8536,7 +8104,7 @@ msgstr ""
 
 #: cmd.rc:214
 msgid "MORE displays output of files or piped input in pages.\n"
-msgstr "MORE prikaže vsebino datotek ali preusmerjenega vnosa po straneh.\n"
+msgstr "MORE prikaže vsebino datotek ali preusmerjenega vnosa v straneh.\n"
 
 #: cmd.rc:218
 msgid ""
@@ -8544,6 +8112,10 @@ msgid ""
 "presses an allowed Key from a selectable list.\n"
 "CHOICE is mainly used to build a menu selection in a batch file.\n"
 msgstr ""
+"CHOICE prikazuje besedilo in čaka dokler uporabnik\n"
+"ne pritisne omogočene tipke iz izberljivega seznama.\n"
+"CHOICE se uporablja predvsem za izgradnjo izberljivega menija v paketni "
+"datoteki.\n"
 
 #: cmd.rc:222
 msgid ""
@@ -8552,7 +8124,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "EXIT konča trenutno ukazno sejo in vrne ustrezno stanje operacijskemu "
 "sistemu\n"
-"oziroma ukazni lupini, iz katere ste zagnali cmd.\n"
+"ali ukazni lupini, iz katere ste priklicali cmd.\n"
 
 #: cmd.rc:253
 msgid ""
@@ -8590,12 +8162,13 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Vgrajeni ukazi CMD so:\n"
 "ATTRIB\t\tPrikaže ali spremeni DOS atribute datotek\n"
-"CALL\t\tPokliče paketni program iz drugega paketnega programa\n"
-"CD (CHDIR)\tSpremeni trenutno mapo\n"
+"CALL\t\tPokliče paketno datoteko iz druge\n"
+"CD (CHDIR)\tSpremeni trenutno privzeto mapo\n"
+"CHOICE\t\tPočaka na pritisk tipke z izberljivega seznama\n"
 "CLS\t\tPočisti zaslon\n"
 "COPY\t\tKopira datoteko\n"
 "CTTY\t\tSpremeni vhodno/izhodno napravo\n"
-"DATE\t\tPrikaže oz. spremeni sistemski datum\n"
+"DATE\t\tPrikaže ali spremeni sistemski datum\n"
 "DEL (ERASE)\tIzbriše eno ali več datotek\n"
 "DIR\t\tIzpiše vsebino mape\n"
 "ECHO\t\tPrikaže besedilo v konzoli\n"
@@ -8603,21 +8176,21 @@ msgstr ""
 "MD (MKDIR)\tUstvari podmapo\n"
 "MORE\t\tIzpiše besedilo po straneh\n"
 "MOVE\t\tPremakne eno ali več datotek ali map\n"
-"PATH\t\tNastavi oz. prikaže iskalno pot\n"
+"PATH\t\tNastavi ali prikaže iskalno pot\n"
 "POPD\t\tNastavi trenutno mapo na mapo, nazadnje shranjeno z ukazom PUSHD\n"
 "PROMPT\t\tSpremeni ukazni poziv\n"
 "PUSHD\t\tShrani trenutno mapo in se preseli v navedeno mapo\n"
 "REN (RENAME)\tPreimenuje datoteko\n"
 "RD (RMDIR)\tIzbriše podmapo\n"
-"SET\t\tNastavi oz. prikaže vrednost spremenljivke okolja\n"
-"TIME\t\tNastavi oz. prikaže trenutni sistemski čas\n"
-"TITLE\t\tNastavi naslov okna CMD seje\n"
+"SET\t\tNastavi ali prikaže vrednost spremenljivke okolja\n"
+"TIME\t\tNastavi ali prikaže trenutni sistemski čas\n"
+"TITLE\t\tNastavi naslov okna seje CMD\n"
 "TYPE\t\tPrikaže vsebino besedilne datoteke\n"
 "VER\t\tPrikaže trenutno različico CMD\n"
-"VOL\t\tPrikaže oznako pogona\n"
-"EXIT\t\tZapre CMD sejo\n"
+"VOL\t\tPrikaže oznako nosilca diskovne naprave\n"
+"EXIT\t\tZapre sejo CMD\n"
 "\n"
-"Uporabite HELP <ukaz> za več informacijo o kateremkoli od zgoraj navedenih "
+"Uporabite HELP <ukaz> za več podrobnosti o kateremkoli od zgoraj navedenih "
 "ukazov\n"
 
 #: cmd.rc:255
@@ -8636,7 +8209,7 @@ msgstr "N"
 
 #: cmd.rc:258
 msgid "File association missing for extension %s\n"
-msgstr "Manjkajoča povezava s programom za končnico %s\n"
+msgstr "Povezava datoteke za pripono %s manjka\n"
 
 #: cmd.rc:259
 msgid "No open command associated with file type '%s'\n"
@@ -8644,7 +8217,7 @@ msgstr "Noben ukaz ni povezan z vrsto datotek '%s'\n"
 
 #: cmd.rc:260
 msgid "Overwrite %s"
-msgstr "Ali naj prepišem %s?"
+msgstr "Prepiši %s"
 
 #: cmd.rc:261
 msgid "More..."
@@ -8652,26 +8225,26 @@ msgstr "Več ..."
 
 #: cmd.rc:262
 msgid "Line in Batch processing possibly truncated. Using:\n"
-msgstr "Vrstica v paketni datoteki je morda skrajšana. Uporabljam:\n"
+msgstr "Vrstica v paketni datoteki je morda skrajšana. Uporaba:\n"
 
 #: cmd.rc:263
 msgid ""
 "Not Yet Implemented\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Ni (še) na voljo\n"
+"Ni še podprto\n"
 "\n"
 
 #: cmd.rc:264
 msgid "Argument missing\n"
-msgstr "Manjkajoč argument\n"
+msgstr "Argument manjka\n"
 
 #: cmd.rc:265
 msgid "Syntax error\n"
-msgstr "Napaka v sintaksi\n"
+msgstr "Skladenjska napaka\n"
 
 #: cmd.rc:266
-msgid "%s: File Not Found\n"
+msgid "%s : File Not Found\n"
 msgstr "%s : datoteke ni mogoče najti\n"
 
 #: cmd.rc:267
@@ -8684,31 +8257,31 @@ msgstr "Cilja ukaza GOTO ni mogoče najti\n"
 
 #: cmd.rc:269
 msgid "Current Date is %s\n"
-msgstr "Trenuten datum je %s\n"
+msgstr "Trenutni datum je %s\n"
 
 #: cmd.rc:270
 msgid "Current Time is %s\n"
-msgstr "Trenuten čas je %s\n"
+msgstr "Trenutni čas je %s\n"
 
 #: cmd.rc:271
 msgid "Enter new date: "
-msgstr "Vnesite nov datum: "
+msgstr "Vnesite nov datum:"
 
 #: cmd.rc:272
 msgid "Enter new time: "
-msgstr "Vnesite nov čas: "
+msgstr "Vnesite nov čas:"
 
 #: cmd.rc:273
 msgid "Environment variable %s not defined\n"
-msgstr "Spremenljivka okolja %s ni definirana\n"
+msgstr "Okoljska spremenljivka %s ni določena\n"
 
 #: cmd.rc:274 xcopy.rc:38
 msgid "Failed to open '%s'\n"
-msgstr "Napaka pri odpiranju '%s'\n"
+msgstr "Napaka med odpiranjem '%s'\n"
 
 #: cmd.rc:275
 msgid "Cannot call batch label outside of a batch script\n"
-msgstr "Klic paketne oznake zunaj paketne datoteke ni mogoč\n"
+msgstr "Klic paketne oznake zunaj paketnega skripta ni mogoč\n"
 
 #: cmd.rc:276 xcopy.rc:42
 msgctxt "All key"
@@ -8717,7 +8290,7 @@ msgstr "A"
 
 #: cmd.rc:277
 msgid "%s, Delete"
-msgstr "Ali naj izbrišem %s?"
+msgstr "%s, Izbriši"
 
 #: cmd.rc:278
 msgid "Echo is %s\n"
@@ -8725,7 +8298,7 @@ msgstr "Odmev je %s\n"
 
 #: cmd.rc:279
 msgid "Verify is %s\n"
-msgstr "Zastavica preverjanja je nastavljena na %s\n"
+msgstr "Preverjanje je %s\n"
 
 #: cmd.rc:280
 msgid "Verify must be ON or OFF\n"
@@ -8741,21 +8314,21 @@ msgid ""
 "Volume Serial Number is %04x-%04x\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Podatkovni nosilec v pogonu %c je %s\n"
-"Serijska št. nosilca je %04x-%04x\n"
+"Nosilec v pogonu %c je %s\n"
+"Zaporedna št. nosilca je %04x-%04x\n"
 "\n"
 
 #: cmd.rc:283
 msgid "Volume label (11 characters, ENTER for none)?"
-msgstr "Oznaka podatkovnega nosilca (11 znakov, ENTER za brez)?"
+msgstr "Oznaka nosilca (11 znakov, ENTER za brez)?"
 
 #: cmd.rc:284
 msgid "PATH not found\n"
-msgstr "Poit PATH ni mogoče najti\n"
+msgstr "POTI ni mogoče najti\n"
 
 #: cmd.rc:285
 msgid "Press Return key to continue: "
-msgstr "Za nadaljevanje pritisnite Return: "
+msgstr "Za nadaljevanje pritisnite tipko Return: "
 
 #: cmd.rc:286
 msgid "Wine Command Prompt"
@@ -8766,7 +8339,7 @@ msgid ""
 "CMD Version %s\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"CMD različica %s\n"
+"Različica CMD %s\n"
 "\n"
 
 #: cmd.rc:288
@@ -8775,7 +8348,7 @@ msgstr "Več? "
 
 #: cmd.rc:289
 msgid "The input line is too long.\n"
-msgstr "The input line is too long.\n"
+msgstr "Vrstica vhoda je predolga.\n"
 
 #: ipconfig.rc:27
 msgid "Usage: ipconfig [ /? | /all ]\n"
@@ -8783,11 +8356,12 @@ msgstr "Uporaba: ipconfig [ /? | /all ]\n"
 
 #: ipconfig.rc:28
 msgid "Error: Unknown or invalid command line parameters specified\n"
-msgstr "Napaka: Nepoznana ali nepopolna ukazna vrstica\n"
+msgstr ""
+"Napaka: navedeni so bili nepoznani ali neveljavni parametri ukazne vrstice\n"
 
 #: ipconfig.rc:29
 msgid "%s adapter %s\n"
-msgstr "%s kartica %s\n"
+msgstr "%s prilagodilnik %s\n"
 
 #: ipconfig.rc:30
 msgid "Ethernet"
@@ -8803,11 +8377,11 @@ msgstr "Ime gostitelja"
 
 #: ipconfig.rc:35
 msgid "Node type"
-msgstr "Tip vozlišča"
+msgstr "Vrsta vozlišča"
 
 #: ipconfig.rc:36
 msgid "Broadcast"
-msgstr "Broadcast"
+msgstr "Vsesmerno oddajanje"
 
 #: ipconfig.rc:37
 msgid "Peer-to-peer"
@@ -8815,15 +8389,15 @@ msgstr "Vsak z vsakim"
 
 #: ipconfig.rc:38
 msgid "Mixed"
-msgstr "Mešan"
+msgstr "Mešano"
 
 #: ipconfig.rc:39
 msgid "Hybrid"
-msgstr "Hibriden"
+msgstr "Hibridno"
 
 #: ipconfig.rc:40
 msgid "IP routing enabled"
-msgstr "IP usmerjanje omogočeno"
+msgstr "IP usmerjanje je omogočeno"
 
 #: ipconfig.rc:42
 msgid "Physical address"
@@ -8831,11 +8405,11 @@ msgstr "Fizični naslov"
 
 #: ipconfig.rc:43
 msgid "DHCP enabled"
-msgstr "DHCP omogočen"
+msgstr "DHCP je omogočen"
 
 #: ipconfig.rc:46
 msgid "Default gateway"
-msgstr ""
+msgstr "Privzeti prehod"
 
 #: net.rc:27
 msgid ""
@@ -8843,37 +8417,37 @@ msgid ""
 "\n"
 "NET [ HELP | START | STOP | USE ]\n"
 msgstr ""
-"Sintaksa ukaza:\n"
+"Skladnja ukaza:\n"
 "\n"
 "NET [ HELP | START | STOP | USE ]\n"
 
 #: net.rc:28
 msgid "Specify service name to start.\n"
-msgstr "Navedite ime storitve, ki naj jo zaženem.\n"
+msgstr "Navedite ime storitve za zagon.\n"
 
 #: net.rc:29
 msgid "Specify service name to stop.\n"
-msgstr "Navedite ime storitve, ki naj jo ustavim.\n"
+msgstr "Navedite ime storitve za zaustavitev.\n"
 
 #: net.rc:30
 msgid "Stopping dependent service: %s\n"
-msgstr "Ustavljam odvisno storitev: %s\n"
+msgstr "Zaustavljanje odvisne storitve: %s\n"
 
 #: net.rc:31
 msgid "Could not stop service %s\n"
-msgstr "Ustavljanje storitve %s ni uspelo\n"
+msgstr "Zaustavljanje storitve %s ni uspelo\n"
 
 #: net.rc:32
 msgid "Could not get handle to service control manager.\n"
-msgstr "Napaka pri povezovanju z Upraviteljem storitev.\n"
+msgstr "Upravljalnika nadzora storitev ni mogoče obravnavati.\n"
 
 #: net.rc:33
 msgid "Could not get handle to service.\n"
-msgstr "Napaka pri povezovanju s storitvijo.\n"
+msgstr "Storitve ni mogoče obravnavati.\n"
 
 #: net.rc:34
 msgid "The %s service is starting.\n"
-msgstr "Zaganjam storitev %s.\n"
+msgstr "Zaganjanje storitve %s.\n"
 
 #: net.rc:35
 msgid "The %s service was started successfully.\n"
@@ -8885,7 +8459,7 @@ msgstr "Zagon storitve %s ni uspel.\n"
 
 #: net.rc:37
 msgid "The %s service is stopping.\n"
-msgstr "Ustavljam storitev %s.\n"
+msgstr "Ustavljanje storitve %s.\n"
 
 #: net.rc:38
 msgid "The %s service was stopped successfully.\n"
@@ -8906,13 +8480,13 @@ msgid ""
 "  Commands available are:\n"
 "  NET HELP  NET START  NET STOP  NET USE\n"
 msgstr ""
-"Sintaksa ukaza je:\n"
+"Skladnja tega ukaza je:\n"
 "\n"
 "NET HELP ukaz\n"
 "  -ali-\n"
 "NET ukaz /HELP\n"
 "\n"
-"  Razpoložljivi ukazi:\n"
+"  Razpoložljivi ukazi so:\n"
 "  NET HELP  NET START  NET STOP  NET USE\n"
 
 #: net.rc:42
@@ -8926,12 +8500,12 @@ msgid ""
 "---------------------------------------------------------------\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Stanje Lokalno  Oddaljeno\n"
+"Stanje Krajevno  Oddaljeno\n"
 "---------------------------------------------------------------\n"
 
 #: net.rc:44
 msgid "%s   %S   %S   Open resources: %lu\n"
-msgstr "%s   %S   %S   Porabljena sredstva: %lu\n"
+msgstr "%s   %S   %S   Odprta sredstva: %lu\n"
 
 #: notepad.rc:27
 msgid "&New\tCtrl+N"
@@ -8945,34 +8519,29 @@ msgstr "&Odpri ...\tCtrl+O"
 msgid "&Save\tCtrl+S"
 msgstr "&Shrani\tCtrl+S"
 
-#: notepad.rc:32 regedit.rc:36 wordpad.rc:33
+#: notepad.rc:32 wordpad.rc:33
 msgid "&Print...\tCtrl+P"
 msgstr "Na&tisni ...\tCtrl+P"
 
 #: notepad.rc:33 wordpad.rc:35
 msgid "Page Se&tup..."
-msgstr "P&riprava strani ..."
+msgstr "Priprava s&trani ..."
 
 #: notepad.rc:34
 msgid "P&rinter Setup..."
-msgstr "&Tiskalnik ..."
+msgstr "Nastavitev &tiskalnika ..."
 
-#: notepad.rc:38 regedit.rc:40 wineconsole.rc:25 winhlp32.rc:36 wordpad.rc:39
+#: notepad.rc:38 regedit.rc:43 wineconsole.rc:25 winhlp32.rc:36
 msgid "&Edit"
-msgstr "&Urejanje"
+msgstr "Ur&edi"
 
 #: notepad.rc:39 wordpad.rc:41
-#, fuzzy
 msgid "&Undo\tCtrl+Z"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# sl.po (Wine) #-#-#-#-#\n"
-"&Razveljavi\tCtrl+Z\n"
-"#-#-#-#-# sl.po (Wine) #-#-#-#-#\n"
-"Ra&zveljavi\tCtrl+Z"
+msgstr "&Razveljavi\tCtrl+Z"
 
 #: notepad.rc:41 wordpad.rc:44
 msgid "Cu&t\tCtrl+X"
-msgstr "&Izreži\tCtrl+X"
+msgstr "Iz&reži\tCtrl+X"
 
 #: notepad.rc:42 wordpad.rc:45
 msgid "&Copy\tCtrl+C"
@@ -8982,15 +8551,9 @@ msgstr "&Kopiraj\tCtrl+C"
 msgid "&Paste\tCtrl+V"
 msgstr "&Prilepi\tCtrl+V"
 
-#: notepad.rc:44 progman.rc:34 regedit.rc:55 regedit.rc:90 regedit.rc:106
-#: winefile.rc:29
-#, fuzzy
+#: notepad.rc:44 progman.rc:34 regedit.rc:57 regedit.rc:93 regedit.rc:108
 msgid "&Delete\tDel"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# sl.po (Wine) #-#-#-#-#\n"
-"Iznri&ši\tDel\n"
-"#-#-#-#-# sl.po (Wine) #-#-#-#-#\n"
-"&Izbriši\tDel"
+msgstr "&Izbriši\tDel"
 
 #: notepad.rc:46
 msgid "Select &all\tCtrl+A"
@@ -8998,11 +8561,11 @@ msgstr "Izberi &vse\tCtrl+A"
 
 #: notepad.rc:47
 msgid "&Time/Date\tF5"
-msgstr "&Datum/čas\tF5"
+msgstr "Da&tum/čas\tF5"
 
 #: notepad.rc:49
 msgid "&Wrap long lines"
-msgstr "Pre&lom dolgih vrstic"
+msgstr "Pre&lomi dolge vrstice"
 
 #: notepad.rc:53
 msgid "&Search...\tCtrl+F"
@@ -9013,119 +8576,116 @@ msgid "&Search next\tF3"
 msgstr "Najdi na&slednje\tF3"
 
 #: notepad.rc:55 wordpad.rc:52
-#, fuzzy
 msgid "&Replace...\tCtrl+H"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# sl.po (Wine) #-#-#-#-#\n"
-"&Zamenjaj ...\tCtrl+H\n"
-"#-#-#-#-# sl.po (Wine) #-#-#-#-#\n"
-"Za&menjaj ...\tCtrl+H"
+msgstr "Za&menjaj ...\tCtrl+H"
 
-#: notepad.rc:58 progman.rc:53 regedit.rc:78 winefile.rc:86
-#, fuzzy
-msgid "&Contents\tF1"
-msgstr "&Vsebina"
+#: notepad.rc:59 progman.rc:54
+msgid "&Search..."
+msgstr "&Najdi ..."
+
+#: notepad.rc:60 progman.rc:56 winhlp32.rc:61
+msgid "&Help on help"
+msgstr "&Pomoč o pomoči"
 
-#: notepad.rc:59
+#: notepad.rc:62
 msgid "&About Notepad"
 msgstr "&O Beležnici"
 
-#: notepad.rc:65
+#: notepad.rc:68
 msgid "&f"
 msgstr "&f"
 
-#: notepad.rc:66
+#: notepad.rc:69
 msgid "Page &p"
 msgstr "Stran &p"
 
-#: notepad.rc:68
+#: notepad.rc:71
 msgid "Notepad"
 msgstr "Beležnica"
 
-#: notepad.rc:69 progman.rc:61 winhlp32.rc:79
+#: notepad.rc:72 progman.rc:66 winhlp32.rc:94
 msgid "ERROR"
 msgstr "NAPAKA"
 
-#: notepad.rc:70 progman.rc:62 winhlp32.rc:80
+#: notepad.rc:73 progman.rc:67 winhlp32.rc:95
 msgid "WARNING"
 msgstr "OPOZORILO"
 
-#: notepad.rc:71 progman.rc:63 winhlp32.rc:81
+#: notepad.rc:74 progman.rc:68 winhlp32.rc:96
 msgid "Information"
 msgstr "Informacija"
 
-#: notepad.rc:73
+#: notepad.rc:76
 msgid "Untitled"
 msgstr "Neimenovana"
 
-#: notepad.rc:76
+#: notepad.rc:79
 msgid "Text files (*.txt)"
-msgstr "Datoteke z besedilom (*.txt)"
+msgstr "Besedilne datoteke (*.txt)"
 
-#: notepad.rc:79
+#: notepad.rc:82
 msgid ""
 "File '%s' is too large for notepad.\n"
 "Please use a different editor."
 msgstr ""
-"Datotka '%s' je prevelika za Beležnico.\n"
-" Uporabite drug urejevalnik."
+"Datoteka '%s' je prevelika za beležnico.\n"
+"Uporabite drug urejevalnik."
 
-#: notepad.rc:81
+#: notepad.rc:84
 msgid ""
 "You didn't enter any text.\n"
 "Please type something and try again"
 msgstr ""
-"Niste vnesli besedila. \n"
+"Niste vnesli besedila.\n"
 "Vnesite besedilo in poskusite znova."
 
-#: notepad.rc:83
+#: notepad.rc:86
 msgid ""
 "File '%s' does not exist.\n"
 "\n"
 "Do you want to create a new file?"
 msgstr ""
 "Datoteka '%s'\n"
-"ne obstaja\n"
+"ne obstaja.\n"
 "\n"
 " Ali jo želite ustvariti?"
 
-#: notepad.rc:85
+#: notepad.rc:88
 msgid ""
 "File '%s' has been modified.\n"
 "\n"
 "Would you like to save the changes?"
 msgstr ""
 "Datoteka '%s'\n"
-"je bila spremenjena\n"
+"je bila spremenjena.\n"
 "\n"
 " Ali želite shraniti spremembe?"
 
-#: notepad.rc:86
+#: notepad.rc:89
 msgid "'%s' could not be found."
 msgstr "Niza '%s' ni mogoče najti."
 
-#: notepad.rc:88
+#: notepad.rc:91
 msgid ""
 "Not enough memory to complete this task.\n"
 "Close one or more applications to increase the amount of free memory."
 msgstr ""
-"Za dokončanje operacije je na voljo premalo pomnilnika.\n"
+"Za dokončanje opravila je na voljo premalo pomnilnika.\n"
 "Zaprite enega ali več programov in poskusite znova."
 
-#: notepad.rc:90
+#: notepad.rc:93
 msgid "Unicode (UTF-16)"
 msgstr "Unicode (UTF-16)"
 
-#: notepad.rc:91
+#: notepad.rc:94
 msgid "Unicode (UTF-16 big-endian)"
 msgstr "Unicode (UTF-16 big-endian)"
 
-#: notepad.rc:92
-#, fuzzy
+#: notepad.rc:95
 msgid "Unicode (UTF-8)"
-msgstr "Unicode (UTF-16)"
+msgstr "Unicode (UTF-8)"
 
-#: notepad.rc:99
+#: notepad.rc:102
 msgid ""
 "%s\n"
 "This file contains Unicode characters which will be lost if\n"
@@ -9136,328 +8696,291 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "%s\n"
 "Ta datoteka vsebuje Unicode znake, ki bodo izgubljeni,\n"
-"če datoteko shranite v %s kodiranju.\n"
-"Da bi te znake obdržali, kliknite Prekliči in izberite\n"
-"eno izmed Unicode možnosti v seznamu kodiranj.\n"
-"Nadaljujem?"
+"če datoteko shranite v kodiranju %s.\n"
+"Če želite te znake obdržati, kliknite Prekliči in izberite\n"
+"eno od možnosti Unicode iz spustnega seznama kodiranj.\n"
+"Ali želite nadaljevati?"
 
 #: oleview.rc:29
-#, fuzzy
 msgid "&Bind to file..."
-msgstr "&Dodaj med priljubljene ..."
+msgstr "&Priveži datoteko ..."
 
 #: oleview.rc:30
 msgid "&View TypeLib..."
-msgstr ""
+msgstr "&Pogled TypeLib ..."
 
 #: oleview.rc:32
-#, fuzzy
 msgid "&System Configuration..."
-msgstr "Potr&ditev ..."
+msgstr "&Sistemske nastavitve ..."
 
 #: oleview.rc:33
 msgid "&Run the Registry Editor"
-msgstr ""
+msgstr "&Zaženi urejevalnik registra"
 
 #: oleview.rc:37
-#, fuzzy
 msgid "&Object"
-msgstr "USER predmeti"
+msgstr "&Predmet"
 
 #: oleview.rc:39
 msgid "&CoCreateInstance Flag"
-msgstr ""
+msgstr "&CoCreateInstance zastavica"
 
 #: oleview.rc:41
 msgid "CLSCTX_&INPROC_SERVER"
-msgstr ""
+msgstr "CLSCTX_&INPROC_STREŽNIK"
 
 #: oleview.rc:42
 msgid "CLSCTX_INPROC_&HANDLER"
-msgstr ""
+msgstr "CLSCTX_INPROC_&UPRAVLJALNIK"
 
 #: oleview.rc:43
 msgid "CLSCTX_&LOCAL_SERVER"
-msgstr ""
+msgstr "CLSCTX_&KRAJEVNI_STREŽNIK"
 
 #: oleview.rc:44
 msgid "CLSCTX_&REMOTE_SERVER"
-msgstr ""
+msgstr "CLSCTX_&ODDALJENI_STREŽNIK"
 
 #: oleview.rc:47
-#, fuzzy
 msgid "View &Type information"
-msgstr "Informacija"
+msgstr "Ogled podrobnosti &vrste"
 
 #: oleview.rc:49
-#, fuzzy
 msgid "Create &Instance"
-msgstr "Ustvari po&vezavo"
+msgstr "Ustvari &primerek"
 
 #: oleview.rc:50
 msgid "Create Instance &On..."
-msgstr ""
+msgstr "Ustvari primerek &na ..."
 
 #: oleview.rc:51
 msgid "&Release Instance"
-msgstr ""
+msgstr "&Izpusti primerek"
 
 #: oleview.rc:53
 msgid "Copy C&LSID to clipboard"
-msgstr ""
+msgstr "Kopiraj C&LSID na odložišče"
 
 #: oleview.rc:54
 msgid "Copy &HTML object Tag to clipboard"
-msgstr ""
+msgstr "Kopiraj oznako predmetov &HTML na tipkovnico"
 
 #: oleview.rc:56
-#, fuzzy
 msgid "&View..."
-msgstr "&Nova ..."
+msgstr "&Pogled ..."
 
 #: oleview.rc:60
-#, fuzzy
 msgid "&Expert mode"
-msgstr "&Strokovnjak"
+msgstr "&Izvedenski način"
 
 #: oleview.rc:62
 msgid "&Hidden component categories"
-msgstr ""
+msgstr "&Skrite kategorije sestavnih delov"
 
-#: oleview.rc:64 oleview.rc:86 winefile.rc:66 wordpad.rc:68
-#, fuzzy
+#: oleview.rc:64 oleview.rc:86 winefile.rc:100 wordpad.rc:68
 msgid "&Toolbar"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# sl.po (Wine) #-#-#-#-#\n"
-"&Orodna vrstica\n"
-"#-#-#-#-# sl.po (Wine) #-#-#-#-#\n"
-"O&rodna vrstica"
+msgstr "Orodna vrs&tica"
 
-#: oleview.rc:65 oleview.rc:87 winefile.rc:68
+#: oleview.rc:65 oleview.rc:87 winefile.rc:102
 msgid "&Status Bar"
-msgstr "&Statusna vrstica"
+msgstr "Vrstica &stanja"
 
-#: oleview.rc:67 regedit.rc:69 winefile.rc:82
-#, fuzzy
+#: oleview.rc:67 regedit.rc:71 winefile.rc:127
 msgid "&Refresh\tF5"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# sl.po (Wine) #-#-#-#-#\n"
-"O&sveži\tF5\n"
-"#-#-#-#-# sl.po (Wine) #-#-#-#-#\n"
-"&Osveži\tF5"
+msgstr "&Osveži\tF5"
 
 #: oleview.rc:71
-#, fuzzy
 msgid "&About OleView"
-msgstr "&O Wine"
+msgstr "&O OleView"
 
 #: oleview.rc:79
-#, fuzzy
 msgid "&Save as..."
-msgstr "Shrani &kot ..."
+msgstr "&Shrani kot ..."
 
 #: oleview.rc:84
 msgid "&Group by type kind"
-msgstr ""
+msgstr "&Združi glede na vrsto"
 
 #: oleview.rc:93 oleview.rc:94
-#, fuzzy
 msgid "OleView"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# sl.po (Wine) #-#-#-#-#\n"
-"Pogl&ed\n"
-"#-#-#-#-# sl.po (Wine) #-#-#-#-#\n"
-"&Pogled"
+msgstr "OleView"
 
 #: oleview.rc:98
 msgid "ITypeLib viewer"
-msgstr ""
+msgstr "Pregledovalnik ITypeLib"
 
 #: oleview.rc:96
 msgid "OleView - OLE/COM Object Viewer"
-msgstr ""
+msgstr "OleView - pregledovalnik predmetov OLE/COM"
 
 #: oleview.rc:97
-#, fuzzy
 msgid "version 1.0"
-msgstr "Različica"
+msgstr "različica 1.0"
 
 #: oleview.rc:100
 msgid "TypeLib files (*.tlb;*.olb;*.dll;*.ocx;*.exe)"
-msgstr ""
+msgstr "Datoteke TypeLib (*.tlb;*.olb;*.dll;*.ocx;*.exe)"
 
 #: oleview.rc:103
 msgid "Bind to file via a File Moniker"
-msgstr ""
+msgstr "Vezave na datoteko preko File Moniker"
 
 #: oleview.rc:104
 msgid "Open a TypeLib file and view the contents"
-msgstr ""
+msgstr "Odpre datoteko TypeLib in si ogleda vsebino"
 
 #: oleview.rc:105
 msgid "Change machine wide Distributed COM settings"
-msgstr ""
+msgstr "Spremeni strojno široke distribuirane nastavitve COM"
 
 #: oleview.rc:106
 msgid "Run the Wine registry editor"
-msgstr ""
+msgstr "Zažene urejevalnik registra Wine"
 
 #: oleview.rc:107
 msgid "Quit the application. Prompts to save changes"
-msgstr ""
+msgstr "Konča program. Pozove za shranjevanje sprememb"
 
 #: oleview.rc:108
 msgid "Create an instance of the selected object"
-msgstr ""
+msgstr "Ustvari primerek izbranega predmeta"
 
 #: oleview.rc:109
 msgid "Create an instance of the selected object on a specific machine"
-msgstr ""
+msgstr "Ustvari primerek izbranega predmeta na določenem stroju"
 
 #: oleview.rc:110
 msgid "Release the currently selected object instance"
-msgstr ""
+msgstr "Izda trenutno izbran primerek predmeta"
 
 #: oleview.rc:111
 msgid "Copy the GUID of the currently selected item to the clipboard"
-msgstr ""
+msgstr "Kopiraj GUID trenutno izbranega predmeta na odložišče"
 
 #: oleview.rc:112
 msgid "Display the viewer for the selected item"
-msgstr ""
+msgstr "Prikaži pregledovalnik za izbran predmet"
 
 #: oleview.rc:117
 msgid "Toggle between expert and novice display mode"
-msgstr ""
+msgstr "Preklopi med načinom prikaza izvedenca in začetnika"
 
 #: oleview.rc:118
 msgid ""
 "Toggle the display of component categories that are not meant to be visible"
-msgstr ""
+msgstr "Preklopi prikaz kategorij sestavnih delov, ki naj ne bi bile vidne."
 
 #: oleview.rc:119
 msgid "Show or hide the toolbar"
-msgstr ""
+msgstr "Pokaži ali skrij orodno vrstico"
 
 #: oleview.rc:120
 msgid "Show or hide the status bar"
-msgstr ""
+msgstr "Ali naj bo prikazana vrstica stanja"
 
 #: oleview.rc:121
 msgid "Refresh all lists"
-msgstr ""
+msgstr "Osveži vse sezname"
 
 #: oleview.rc:122
-#, fuzzy
 msgid "Display program information, version number and copyright"
-msgstr "Prikaže podatke o programu, različici in avtorskih pravicah"
+msgstr "Prikaže podatke o programu, števili različice in avtorskih pravicah"
 
 #: oleview.rc:113
 msgid "Use CLSCTX_INPROC_SERVER when calling CoGetClassObject"
-msgstr ""
+msgstr "Uporabi CLSCTX_INPROC_SERVER pri klicanju CoGetClassObject"
 
 #: oleview.rc:114
 msgid "Use CLSCTX_INPROC_HANDLER when calling CoGetClassObject"
-msgstr ""
+msgstr "Uporabi CLSCTX_INPROC_HANDLER pri klicanju CoGetClassObject"
 
 #: oleview.rc:115
 msgid "Use CLSCTX_LOCAL_SERVER when calling CoGetClassObject"
-msgstr ""
+msgstr "Uporabi CLSCTX_LOCAL_SERVER pri klicanju CoGetClassObject"
 
 #: oleview.rc:116
 msgid "Use CLSCTX_REMOTE_SERVER when calling CoGetClassObject"
-msgstr ""
+msgstr "Uporabi CLSCTX_REMOTE_SERVER pri klicanju CoGetClassObject"
 
 #: oleview.rc:128
 msgid "ObjectClasses"
-msgstr ""
+msgstr "RazrediPredmetov"
 
 #: oleview.rc:129
 msgid "Grouped by Component Category"
-msgstr ""
+msgstr "Združeni po kategoriji sestavnih delov"
 
 #: oleview.rc:130
-#, fuzzy
 msgid "OLE 1.0 Objects"
-msgstr "USER predmeti"
+msgstr "Predmeti OLE 1.0"
 
 #: oleview.rc:131
 msgid "COM Library Objects"
-msgstr ""
+msgstr "Predmeti knjižnice COM"
 
 #: oleview.rc:132
-#, fuzzy
 msgid "All Objects"
-msgstr "GDI predmeti"
+msgstr "Vsi predmeti"
 
 #: oleview.rc:133
-#, fuzzy
 msgid "Application IDs"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# sl.po (Wine) #-#-#-#-#\n"
-"Aplikacije\n"
-"#-#-#-#-# sl.po (Wine) #-#-#-#-#\n"
-"Programi"
+msgstr "ID-ji programov"
 
 #: oleview.rc:134
 msgid "Type Libraries"
-msgstr ""
+msgstr "Knjižnice vrst"
 
 #: oleview.rc:135
 msgid "ver."
-msgstr ""
+msgstr "raz."
 
 #: oleview.rc:136
 msgid "Interfaces"
-msgstr ""
+msgstr "Vmesniki"
 
 #: oleview.rc:138
 msgid "Registry"
-msgstr ""
+msgstr "Register"
 
 #: oleview.rc:139
 msgid "Implementation"
-msgstr ""
+msgstr "Izvedba"
 
 #: oleview.rc:140
-#, fuzzy
 msgid "Activation"
-msgstr "Lokacija"
+msgstr "Omogočenje"
 
 #: oleview.rc:142
 msgid "CoGetClassObject failed."
-msgstr ""
+msgstr "CoGetClassObject je spodletel."
 
 #: oleview.rc:143
-#, fuzzy
 msgid "Unknown error"
-msgstr "Neznan vir"
+msgstr "Neznana napaka"
 
 #: oleview.rc:146
-#, fuzzy
 msgid "bytes"
-msgstr "%ld bajtov"
+msgstr "bajtov"
 
 #: oleview.rc:148
 msgid "LoadTypeLib( %s ) failed ($%x)"
-msgstr ""
+msgstr "LoadTypeLib( %s ) je spodletel ($%x)"
 
 #: oleview.rc:149
 msgid "Inherited Interfaces"
-msgstr ""
+msgstr "Podedovani vmesniki"
 
 #: oleview.rc:124
 msgid "Save as an .IDL or .H file"
-msgstr ""
+msgstr "Shrani kot .IDL ali .H datoteko"
 
 #: oleview.rc:125
-#, fuzzy
 msgid "Close window"
-msgstr "okno"
+msgstr "Zapri okno"
 
 #: oleview.rc:126
 msgid "Group typeinfos by kind"
-msgstr ""
+msgstr "Združi glede na podatke o vrsti"
 
 #: progman.rc:30
 msgid "&New..."
@@ -9468,13 +8991,8 @@ msgid "O&pen\tEnter"
 msgstr "&Odpri\tEnter"
 
 #: progman.rc:32 winefile.rc:27
-#, fuzzy
 msgid "&Move...\tF7"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# sl.po (Wine) #-#-#-#-#\n"
-"Pre&makni ...\tF7\n"
-"#-#-#-#-# sl.po (Wine) #-#-#-#-#\n"
-"&Premakni ...\tF7"
+msgstr "Pre&makni ...\tF7"
 
 #: progman.rc:33 winefile.rc:28
 msgid "&Copy...\tF8"
@@ -9482,133 +9000,121 @@ msgstr "&Kopiraj ...\tF8"
 
 #: progman.rc:35
 msgid "&Attributes...\tAlt+Enter"
-msgstr "&Lastnosti ...\tAlt+Enter"
+msgstr "&Atributi ...\tAlt+Enter"
 
 #: progman.rc:37
 msgid "&Execute..."
-msgstr "&Zaženi ..."
+msgstr "Izv&edi ..."
 
 #: progman.rc:39
 msgid "E&xit Windows..."
-msgstr "Iz&hod ..."
+msgstr "&Končaj Windows ..."
 
-#: progman.rc:41 taskmgr.rc:41 winefile.rc:63 winhlp32.rc:44
-#, fuzzy
+#: progman.rc:41 taskmgr.rc:41 winefile.rc:95 winemine.rc:34
 msgid "&Options"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# sl.po (Wine) #-#-#-#-#\n"
-"&Možnosti\n"
-"#-#-#-#-# sl.po (Wine) #-#-#-#-#\n"
-"M&ožnosti"
+msgstr "M&ožnosti"
 
 #: progman.rc:42
 msgid "&Arrange automatically"
 msgstr "&Samodejno razporedi"
 
-#: progman.rc:43
-#, fuzzy
+#: progman.rc:43 winefile.rc:107
 msgid "&Minimize on run"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# sl.po (Wine) #-#-#-#-#\n"
-"&Pomanjšaj ob zagonu\n"
-"#-#-#-#-# sl.po (Wine) #-#-#-#-#\n"
-"Poman&jšaj ob zagonu"
+msgstr "&Skrči ob zagonu"
 
-#: progman.rc:44 winefile.rc:73
-#, fuzzy
+#: progman.rc:44 winefile.rc:108
 msgid "&Save settings on exit"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# sl.po (Wine) #-#-#-#-#\n"
-"Shrani &nastavitve ob izhodu\n"
-"#-#-#-#-# sl.po (Wine) #-#-#-#-#\n"
-"S&hrani nastavitve ob izhodu"
+msgstr "&Shrani nastavitve ob končanju"
 
-#: progman.rc:46 taskmgr.rc:78 taskmgr.rc:255
+#: progman.rc:46 taskmgr.rc:78 taskmgr.rc:256
 msgid "&Windows"
 msgstr "&Okna"
 
 #: progman.rc:47
 msgid "&Overlapped\tShift+F5"
-msgstr "&Prekrivanje\tShift+F5"
+msgstr "&Prekrivajoče\tShift+F5"
 
 #: progman.rc:48
 msgid "&Side by side\tShift+F4"
-msgstr "&Razpostavi\tShift+F4"
+msgstr "&Stran ob strani\tShift+F4"
 
 #: progman.rc:49
 msgid "&Arrange Icons"
 msgstr "Razporedi &ikone"
 
-#: progman.rc:54
-#, fuzzy
-msgid "&About Program Manager"
-msgstr "Upravitelj programov"
+#: progman.rc:57
+msgid "&Tutorial"
+msgstr "&Vodnik"
+
+#: progman.rc:59
+msgid "&About Wine"
+msgstr "&O Wine"
 
-#: progman.rc:60
+#: progman.rc:65
 msgid "Program Manager"
-msgstr "Upravitelj programov"
+msgstr "Upraviljalnik programov"
 
-#: progman.rc:64
+#: progman.rc:69
 msgid "Delete"
-msgstr "Brisanje"
+msgstr "Izbriši"
 
-#: progman.rc:65
-msgid "Delete group `%s'?"
-msgstr "Ali ste prepričani, da želite izbrisati skupino '%s' ?"
+#: progman.rc:70
+msgid "Delete group `%s' ?"
+msgstr "Ali ste prepričani, da želite izbrisati skupino `%s' ?"
 
-#: progman.rc:66
-msgid "Delete program `%s'?"
-msgstr "Ali ste prepričani, da želite izbrisati program '%s' ?"
+#: progman.rc:71
+msgid "Delete program `%s' ?"
+msgstr "Ali ste prepričani, da želite izbrisati program `%s'?"
 
-#: progman.rc:67 winhlp32.rc:82
+#: progman.rc:72 winhlp32.rc:97
 msgid "Not implemented"
-msgstr "Ni (še) na voljo"
+msgstr "Ni podprto"
 
-#: progman.rc:68
+#: progman.rc:73
 msgid "Error reading `%s'."
-msgstr "Napaka pri branju iz '%s'."
+msgstr "Napaka med branjem `%s'."
 
-#: progman.rc:69
+#: progman.rc:74
 msgid "Error writing `%s'."
-msgstr "Napaka pri pisanju v '%s'."
+msgstr "Napaka med pisanjem v `%s'."
 
-#: progman.rc:72
+#: progman.rc:77
 msgid ""
 "The group file `%s' cannot be opened.\n"
 "Should it be tried further on?"
 msgstr ""
-"Datoteke programske skupine '%s' ni mogoče odpreti.\n"
-"Ali želite, da jo poskusim naložiti tudi v prihodnje?"
+"Datoteke skupine `%s' ni mogoče odpreti.\n"
+"Ali želite poskusiti tudi v prihodnje?"
 
-#: progman.rc:74
+#: progman.rc:79
 msgid "Help not available."
 msgstr "Pomoč ni na voljo."
 
-#: progman.rc:75
+#: progman.rc:80
 msgid "Unknown feature in %s"
-msgstr "Neznana možnost v %s"
+msgstr "Neznana zmožnost v %s"
 
-#: progman.rc:76
+#: progman.rc:81
 msgid "File `%s' exists. Not overwritten."
-msgstr "Datoteka '%s' že obstaja in ni bila prepisana."
+msgstr "Datoteka `%s' že obstaja in ni bila prepisana."
 
-#: progman.rc:77
+#: progman.rc:82
 msgid "Save group as `%s to prevent overwriting original files."
-msgstr "Shranite skupino kot '%s', da preprečite prepis originalne datoteke."
+msgstr "Shranite skupino kot `%s' in s tem preprečite prepis izvirnih datotek."
 
-#: progman.rc:80
+#: progman.rc:85
 msgid "Programs"
 msgstr "Programi"
 
-#: progman.rc:81
+#: progman.rc:86
 msgid "Libraries (*.dll)"
 msgstr "Knjižnice (*.dll)"
 
-#: progman.rc:82
+#: progman.rc:87
 msgid "Icon files"
-msgstr "Ikonske datoteke"
+msgstr "Datoteke ikon"
 
-#: progman.rc:83
+#: progman.rc:88
 msgid "Icons (*.ico)"
 msgstr "Ikone (*.ico)"
 
@@ -9619,7 +9125,7 @@ msgid ""
 "REG [ ADD | DELETE | QUERY ]\n"
 "REG command /?\n"
 msgstr ""
-"Sintaksa ukaza:\n"
+"Skladnja ukaza:\n"
 "\n"
 "REG [ ADD | DELETE | QUERY ]\n"
 "REG ukaz /?\n"
@@ -9629,7 +9135,7 @@ msgid ""
 "REG ADD key_name [/v value_name | /ve] [/t type] [/s separator] [/d data] [/"
 "f]\n"
 msgstr ""
-"REG ADD ime_ključa [/v ime_vrednosti | /ve] [/t vrsta] [/s ločilo] [/d "
+"REG ADD ime_ključa [/v ime_vrednosti | /ve] [/t vrsta] [/s ločnica] [/d "
 "podatki] [/f]\n"
 
 #: reg.rc:29
@@ -9642,24 +9148,24 @@ msgstr "REG QUERY ime_ključa [/v ime_vrednosti | /ve] [/s]\n"
 
 #: reg.rc:31
 msgid "The operation completed successfully\n"
-msgstr "Operacija se je uspešno izvedla\n"
+msgstr "Opravilo se je uspešno izvedlo\n"
 
 #: reg.rc:32
 msgid "Error: Invalid key name\n"
-msgstr "Napaka: Napačno ime ključa\n"
+msgstr "Napaka: Neveljavno ime ključa\n"
 
 #: reg.rc:33
 msgid "Error: Invalid command line parameters\n"
-msgstr "Napaka: Napačen parameter v ukazni vrstici\n"
+msgstr "Napaka: neveljaven parameter v ukazni vrstici\n"
 
 #: reg.rc:34
 msgid "Error: Unable to add keys to remote machine\n"
-msgstr "Napaka: Na morem dodati ključa na oddaljen računalnik\n"
+msgstr "Napaka: ni mogoče dodati ključa na oddaljen računalnik\n"
 
 #: reg.rc:35
 msgid ""
 "Error: The system was unable to find the specified registry key or value\n"
-msgstr "Napaka: Sistem ni našel zahtevanega ključa ali vrednosti\n"
+msgstr "Napaka: Sistem ni našel navedenega ključa ali vrednosti registra\n"
 
 #: regedit.rc:31
 msgid "&Registry"
@@ -9667,282 +9173,293 @@ msgstr "&Register"
 
 #: regedit.rc:33
 msgid "&Import Registry File..."
-msgstr "&Uvozi registrsko datoteko ..."
+msgstr "&Uvozi datoteko registra ..."
 
 #: regedit.rc:34
 msgid "&Export Registry File..."
-msgstr "&Izvozi registrsko datoteko ..."
+msgstr "&Izvozi datoteko registra ..."
+
+#: regedit.rc:36
+msgid "&Connect Network Registry..."
+msgstr "P&oveži se z omrežnim registrom ..."
+
+#: regedit.rc:37
+msgid "&Disconnect Network Registry..."
+msgstr "P&rekini povezavo z omrežnim registrom ..."
 
-#: regedit.rc:42 regedit.rc:87
-#, fuzzy
-msgid "&Modify..."
-msgstr "&Spremeni"
+#: regedit.rc:39
+msgid "&Print\tCtrl+P"
+msgstr "Na&tisni\tCtrl+P"
 
-#: regedit.rc:46 regedit.rc:97
+#: regedit.rc:45 regedit.rc:90
+msgid "&Modify"
+msgstr "Spre&meni"
+
+#: regedit.rc:49 regedit.rc:100
 msgid "&Key"
 msgstr "&Ključ"
 
-#: regedit.rc:48 regedit.rc:99
+#: regedit.rc:51 regedit.rc:102
 msgid "&String Value"
-msgstr "Znakovni &niz"
+msgstr "&Nizna vrednost"
 
-#: regedit.rc:49 regedit.rc:100
+#: regedit.rc:52 regedit.rc:103
 msgid "&Binary Value"
 msgstr "&Binarna vrednost"
 
-#: regedit.rc:50 regedit.rc:101
+#: regedit.rc:53 regedit.rc:104
 msgid "&DWORD Value"
-msgstr "&DWORD vrednost"
+msgstr "Vrednost &DWORD"
 
-#: regedit.rc:51 regedit.rc:102
+#: regedit.rc:54 regedit.rc:105
 msgid "&Multi String Value"
 msgstr "&Več-nizna vrednost"
 
-#: regedit.rc:52 regedit.rc:103
-#, fuzzy
-msgid "&Expandable String Value"
-msgstr "Znakovni &niz"
-
-#: regedit.rc:56 regedit.rc:107
+#: regedit.rc:58 regedit.rc:109
 msgid "&Rename\tF2"
-msgstr "Prei&menuj\tF2"
+msgstr "P&reimenuj\tF2"
 
-#: regedit.rc:58 regedit.rc:110
+#: regedit.rc:60 regedit.rc:112
 msgid "&Copy Key Name"
 msgstr "&Kopiraj ime ključa"
 
-#: regedit.rc:60 regedit.rc:112 wordpad.rc:50
-msgid "&Find...\tCtrl+F"
-msgstr "Na&jdi ...\tCtrl+F"
+#: regedit.rc:62 regedit.rc:114
+msgid "&Find\tCtrl+F"
+msgstr "&Najdi\tCtrl+F"
 
-#: regedit.rc:61
+#: regedit.rc:63
 msgid "Find Ne&xt\tF3"
 msgstr "Najdi nas&lednje\tF3"
 
-#: regedit.rc:65
+#: regedit.rc:67
 msgid "Status &Bar"
 msgstr "&Vrstica stanja"
 
-#: regedit.rc:67 winefile.rc:50
-#, fuzzy
+#: regedit.rc:69 winefile.rc:81
 msgid "Sp&lit"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# sl.po (Wine) #-#-#-#-#\n"
-"&Ločeno\n"
-"#-#-#-#-# sl.po (Wine) #-#-#-#-#\n"
-"&Delilna črta"
+msgstr "Raz&deli"
 
-#: regedit.rc:74
+#: regedit.rc:76
 msgid "&Remove Favorite..."
-msgstr "&Odstrani iz Priljubljenih ..."
+msgstr "&Odstrani iz priljubljenih ..."
+
+#: regedit.rc:80 winefile.rc:131
+msgid "&Help Topics\tF1"
+msgstr "&Teme pomoči\tF1"
 
-#: regedit.rc:79
+#: regedit.rc:82
 msgid "&About Registry Editor"
 msgstr "&O Urejevalniku registra"
 
-#: regedit.rc:88
-#, fuzzy
-msgid "Modify Binary Data..."
-msgstr "Spremeni binarno vrednost"
+#: regedit.rc:91
+msgid "Modify Binary Data"
+msgstr "Spremeni binarne podatke"
 
-#: regedit.rc:109
+#: regedit.rc:111
 msgid "&Export..."
 msgstr "&Izvozi ..."
 
-#: regedit.rc:134
+#: regedit.rc:136
 msgid "Contains commands for working with the whole registry"
-msgstr "Ukazi za delo s celotnim registrom"
+msgstr "Vsebuje ukaze za delo s celotnim registrom"
 
-#: regedit.rc:135
+#: regedit.rc:137
 msgid "Contains commands for editing values or keys"
-msgstr "Ukazi za urejanje vrednosti in ključev"
+msgstr "Vsebuje ukaze za urejanje vrednosti ali ključev"
 
-#: regedit.rc:136
+#: regedit.rc:138
 msgid "Contains commands for customising the registry window"
-msgstr "Ukazi za prilagajanje okna Urejevalniak registra"
+msgstr "Vsebuje ukaze za prilagajanje okna registra"
 
-#: regedit.rc:137
+#: regedit.rc:139
 msgid "Contains commands for accessing frequently used keys"
 msgstr "Ukazi za dostop do pogosto uporabljanih ključev"
 
-#: regedit.rc:138
+#: regedit.rc:140
 msgid ""
 "Contains commands for displaying help and information about registry editor"
-msgstr "Ukazi za prikaz pomoči in informacij o Urejevalniku registra"
+msgstr "Vsebuje ukaze za prikaz pomoči in podrobnosti o urejevalniku registra"
 
-#: regedit.rc:139
+#: regedit.rc:141
 msgid "Contains commands for creating new keys or values"
-msgstr "Ukazi za ustvarjanje novih ključev in vrednosti"
+msgstr "Ukazi za ustvarjanje novih ključev ali vrednosti"
 
-#: regedit.rc:124
+#: regedit.rc:126
 msgid "Data"
-msgstr "Vsebina"
+msgstr "Podatki"
 
-#: regedit.rc:129
+#: regedit.rc:131
 msgid "Registry Editor"
 msgstr "Urejevalnik registra"
 
-#: regedit.rc:191
+#: regedit.rc:197
 msgid "Import Registry File"
-msgstr "Uvozi registrsko datoteko"
+msgstr "Uvozi datoteko registra"
 
-#: regedit.rc:192
+#: regedit.rc:198
 msgid "Export Registry File"
-msgstr "Izvozi registrsko datoteko"
+msgstr "Izvozi datoteko registra"
 
-#: regedit.rc:193
-#, fuzzy
+#: regedit.rc:199
 msgid "Registry files (*.reg)"
-msgstr "Registrske datoteke (*.reg)"
+msgstr "Datoteke registra (*.reg)"
 
-#: regedit.rc:194
-#, fuzzy
+#: regedit.rc:200
 msgid "Win9x/NT4 Registry files (REGEDIT4)"
-msgstr "Win9x/NT4 registrske datoteke (REGEDIT4)"
+msgstr "Datoteke registra Win9x/NT4 (REGEDIT4)"
 
-#: regedit.rc:201
+#: regedit.rc:207
 msgid "(Default)"
-msgstr "(privzeto)"
+msgstr "(Privzeto)"
 
-#: regedit.rc:202
+#: regedit.rc:208
 msgid "(value not set)"
-msgstr "(vsebina ni nastavljena)"
+msgstr "(vrednost ni nastavljena)"
 
-#: regedit.rc:203
+#: regedit.rc:209
 msgid "(cannot display value)"
-msgstr "(vsebine ni mogoče prikazati)"
+msgstr "(vrednosti ni mogoče prikazati)"
 
-#: regedit.rc:204
+#: regedit.rc:210
 msgid "(unknown %d)"
-msgstr "(neznana vrsta %d)"
+msgstr "(neznano %d)"
 
-#: regedit.rc:160
+#: regedit.rc:166
 msgid "Quits the registry editor"
-msgstr "Konča program"
+msgstr "Konča urejevalnik registra"
 
-#: regedit.rc:161
+#: regedit.rc:167
 msgid "Adds keys to the favorites list"
 msgstr "Doda ključe na seznam priljubljenih"
 
-#: regedit.rc:162
+#: regedit.rc:168
 msgid "Removes keys from the favorites list"
 msgstr "Odstrani ključe s seznama priljubljenih"
 
-#: regedit.rc:163
+#: regedit.rc:169
 msgid "Shows or hides the status bar"
 msgstr "Prikaže oz. skrije vrstico stanja"
 
-#: regedit.rc:164
+#: regedit.rc:170
 msgid "Change position of split between two panes"
-msgstr "Spremeni položaj delilne črte med podokni"
+msgstr "Spremeni položaj delilne črte med dvema pladnjema"
 
-#: regedit.rc:165
+#: regedit.rc:171
 msgid "Refreshes the window"
 msgstr "Osveži okno"
 
-#: regedit.rc:166
+#: regedit.rc:172
 msgid "Deletes the selection"
 msgstr "Izbriše izbor"
 
-#: regedit.rc:167
+#: regedit.rc:173
 msgid "Renames the selection"
 msgstr "Preimenuje izbor"
 
-#: regedit.rc:168
+#: regedit.rc:174
 msgid "Copies the name of the selected key to the clipboard"
 msgstr "Kopira ime izbranega ključa na odložišče"
 
-#: regedit.rc:169
+#: regedit.rc:175
 msgid "Finds a text string in a key, value or data"
-msgstr "Poišče znakovni niz v ključu, vrednosti ali vsebini vrednosti"
+msgstr "Najde besedilni niz v ključu, vrednosti ali podatkih"
 
-#: regedit.rc:170
+#: regedit.rc:176
 msgid "Finds next occurrence of text specified in previous search"
-msgstr "Poišče naslednjo ponovitev iskanega besedila"
+msgstr "Najde naslednjo ponovitev iskanega besedila"
 
-#: regedit.rc:144
+#: regedit.rc:146
 msgid "Modifies the value's data"
-msgstr "Spremeni vsebino"
+msgstr "Spremeni podatke vrednosti"
 
-#: regedit.rc:145
+#: regedit.rc:147
 msgid "Adds a new key"
 msgstr "Doda nov ključ"
 
-#: regedit.rc:146
+#: regedit.rc:148
 msgid "Adds a new string value"
-msgstr "Doda nov znakovni niz"
+msgstr "Doda novo vrednost niza"
 
-#: regedit.rc:147
+#: regedit.rc:149
 msgid "Adds a new binary value"
 msgstr "Doda novo binarno vrednost"
 
-#: regedit.rc:148
+#: regedit.rc:150
 msgid "Adds a new double word value"
-msgstr "Doda novo DWORD vrednost"
+msgstr "Doda novo vrednost DWORD"
 
-#: regedit.rc:150
+#: regedit.rc:152
 msgid "Imports a text file into the registry"
 msgstr "Uvozi besedilno datoteko v register"
 
-#: regedit.rc:152
+#: regedit.rc:154
 msgid "Exports all or part of the registry to a text file"
 msgstr "Izvozi ves register oz. del registra v besedilno datoteko"
 
-#: regedit.rc:153
+#: regedit.rc:156
+msgid "Connects to a remote computer's registry"
+msgstr "Vzpostavi povezavo z registrom oddaljenega računalnika"
+
+#: regedit.rc:158
+msgid "Disconnects from a remote computer's registry"
+msgstr "Prekine povezavo z registrom oddaljenega računalnika"
+
+#: regedit.rc:159
 msgid "Prints all or part of the registry"
-msgstr "Natisne ves register oz. del registra"
+msgstr "Izpiše ves register oz. del registra"
 
-#: regedit.rc:155
+#: regedit.rc:161
 msgid "Displays program information, version number and copyright"
-msgstr "Prikaže informacije o programu, njegovo različico ter avtorske pravice"
+msgstr ""
+"Prikaže podrobnosti o programu, številko različice ter avtorske pravice"
 
-#: regedit.rc:178
+#: regedit.rc:184
 msgid "Can't query value '%s'"
-msgstr "Ne morem pridobiti podatkov o vrednosti '%s'"
+msgstr "Ni mogoče poizvesti vrednosti '%s'"
 
-#: regedit.rc:179
+#: regedit.rc:185
 msgid "Can't edit keys of this type (%u)"
-msgstr "Ključev te vrste (%u) ni mogoče spreminjati"
+msgstr "Ključev te vrste (%u) ni mogoče urejati"
 
-#: regedit.rc:180
+#: regedit.rc:186
 msgid "Value is too big (%u)"
-msgstr "Vrednost (%u) je prevelika"
+msgstr "Vrednost je prevelika (%u)"
 
-#: regedit.rc:181
+#: regedit.rc:187
 msgid "Confirm Value Delete"
 msgstr "Potrditev brisanja vrednosti"
 
-#: regedit.rc:182
+#: regedit.rc:188
 msgid "Are you sure you want to delete value '%s'?"
 msgstr "Ali ste prepričani, da želite izbrisati vrednost '%s'?"
 
-#: regedit.rc:186
+#: regedit.rc:192
 msgid "Search string '%s' not found"
 msgstr "Iskanega niza '%s' ni mogoče najti"
 
-#: regedit.rc:183
+#: regedit.rc:189
 msgid "Are you sure you want to delete these values?"
-msgstr "Are ste prepričani, da želite izbrisati izbrane vrednosti?"
+msgstr "Are ste prepričani, da želite izbrisati te vrednosti?"
 
-#: regedit.rc:184
+#: regedit.rc:190
 msgid "New Key #%d"
 msgstr "Nov ključ #%d"
 
-#: regedit.rc:185
+#: regedit.rc:191
 msgid "New Value #%d"
 msgstr "Nova vrednost #%d"
 
-#: regedit.rc:177
+#: regedit.rc:183
 msgid "Can't query key '%s'"
-msgstr "Ne morem pridobiti podatkov o ključu '%s'"
+msgstr "Ni mogoče pridobiti podatkov o ključu '%s'"
 
-#: regedit.rc:149
+#: regedit.rc:151
 msgid "Adds a new multi string value"
 msgstr "Doda novo več-nizno vrednost"
 
-#: regedit.rc:171
+#: regedit.rc:177
 msgid "Exports selected branch of the registry to a text file"
-msgstr "Izvozi izbrano vejo registra v tekstovno datoteko"
+msgstr "Izvozi izbrano vejo registra v besedilno datoteko"
 
 #: start.rc:45
 msgid ""
@@ -9968,24 +9485,25 @@ msgid ""
 "under certain conditions; run 'start /L' for details.\n"
 msgstr ""
 "Zažene program oziroma odpre dokument v programu, ki je povezan z datotekami "
-"te vrste.\n"
+"s to pripono.\n"
 "Uporaba:\n"
 "start [možnosti] ime_programa [...]\n"
 "start [možnosti] ime_dokumenta\n"
 "\n"
 "Možnosti:\n"
-"/M[inimized] Zažene program s pomanjšanim oknom.\n"
-"/MAX[imized] Zažene program z razširjenim oknom.\n"
+"/M[inimized] Zažene program s skrčenim oknom.\n"
+"/MAX[imized] Zažene program z razpetim oknom.\n"
 "/R[estored] Zažene program z običajno velikostjo okna.\n"
-"/W[ait]   Počaka, da se zagnani program zaključi, nato se zaključi in "
-"vrne izhodno kodo programa.\n"
-"/ProgIDOpen Open a document using the following progID.\n"
+"/W[ait]   Počaka, da se zagnani program zaključi, nato se konča in vrne "
+"kodo ob končanju programa.\n"
+"/ProgIDOpen Odpre dokument z uporabo nalsednjega IDprograma.\n"
 "/L      Prikaže licenčno pogodbo.\n"
 "\n"
-"start.exe različica 0.2 Copyright (C) 2003, Dan Kegel\n"
-"Start comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details run with /L option.\n"
-"This is free software, and you are welcome to redistribute it\n"
-"under certain conditions; run 'start /L' for details.\n"
+"start.exe različica 0.2 Avtorske pravice (C) 2003, Dan Kegel\n"
+"Start prihaja POPOLNOMA BREZ ZAGOTOVIL. Za podrobnosti program zaženite z "
+"možnostjo /L.\n"
+"To je prost program, ki ga lahko razširjate pod določenimi pogoji.\n"
+"Za podrobnosti zaženite 'start /L'.\n"
 
 #: start.rc:63
 msgid ""
@@ -10006,22 +9524,28 @@ msgid ""
 "\n"
 "See the COPYING.LIB file for license information.\n"
 msgstr ""
-"start.exe version 0.2 Copyright (C) 2003, Dan Kegel\n"
-"This program is free software; you can redistribute it and/or\n"
-"modify it under the terms of the GNU Lesser Public License\n"
-"as published by the Free Software Foundation; either version 2.1\n"
-"of the License, or (at your option) any later version.\n"
-"\n"
-"This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
-"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
-"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
-"GNU Lesser Public License for more details.\n"
-"\n"
-"You should have received a copy of the GNU Lesser Public License\n"
-"along with this program; if not, write to the Free Software\n"
-"Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
-"\n"
-"See the COPYING.LIB file for license information.\n"
+"start.exe različica 0.2 Avtorske pravice (C) 2003, Dan Kegel\n"
+"Program je opredeljen kot prosta programska oprema; lahko ga razširjate in/"
+"ali spreminjate\n"
+"pod pogoji Splošnega Javnega Dovoljenja GNU (angleško: GNU Lesser Public "
+"License), kot\n"
+"ga je objavila ustanova Free Software Foundation; različice 2.1 ali (po "
+"želji) katerekoli kasnejše\n"
+"različice.\n"
+"\n"
+"Program se razširja v upanju, da bo uporabniku koristen, vendar BREZ "
+"VSAKRŠNE GARANCIJE;\n"
+"tudi brez posrednega zagotovila JAMSTVA CENOVNE VREDNOSTI in PRIMERNOSTI ZA "
+"DOLOČENO\n"
+"UPORABO. Za več podrobnosti si poglejte določila Splošnega Javnega "
+"Dovoljenja GNU.\n"
+"\n"
+"Kopijo Splošnega Javnega Dovoljenja GNU (angleško: GNU General Public "
+"License) bi morali prejeti\n"
+"skupaj s programom, v kolikor pa je niste, pišite na naslov Free Software "
+"Foundation, Inc.,\n"
+"59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA in zahtevajte "
+"kopijo.\n"
 
 #: start.rc:65
 msgid ""
@@ -10039,514 +9563,523 @@ msgstr "Navedenega Unix imena datoteke ni mogoče prevesti v DOS ime datoteke."
 
 #: taskkill.rc:27
 msgid "Usage: taskkill [/?] [/f] [/im ProcessName | /pid ProcessID]\n"
-msgstr "Uporaba: taskkill [/?] [/f] [/im ImeProcesa | /pid IDProcesa]\n"
+msgstr "Uporaba: taskkill [/?] [/f] [/im ImeOpravila | /pid IDOpravila]\n"
 
 #: taskkill.rc:28
 msgid "Error: Unknown or invalid command line option specified.\n"
-msgstr "Napaka: Nepoznana ali nepopolna ukazna vrstica.\n"
+msgstr ""
+"Napaka: navedena je bila nepoznana ali nepopolna možnost ukazne vrstice.\n"
 
 #: taskkill.rc:29
 msgid "Error: Invalid command line parameter specified.\n"
-msgstr "Napaka: Nepravilen parameter ukazne vrstice.\n"
+msgstr "Napaka: neveljaven parameter ukazne vrstice.\n"
 
 #: taskkill.rc:30
 msgid "Error: One of options /im or /pid must be specified.\n"
-msgstr "Napaka: Ena izmed opcija /im ali /pid mora biti izbrana.\n"
+msgstr "Napaka: Ena od možnosti /im ali /pid mora biti navedena.\n"
 
 #: taskkill.rc:31
 msgid "Error: Option %s expects a command line parameter.\n"
-msgstr "Napaka: Opcija %s pričakuje parameter v ukazni vstici.\n"
+msgstr "Napaka: možnost %s pričakuje parameter ukazne vstice.\n"
 
 #: taskkill.rc:32
 msgid "Error: Options /im and /pid are mutually exclusive.\n"
-msgstr "Napaka: Opciji /im in /pid se izključujeta.\n"
+msgstr "Napaka: možnosti /im in /pid se medsebojno izključujeta.\n"
 
 #: taskkill.rc:33
 msgid "Close message sent to top-level windows of process with PID %u.\n"
-msgstr "Sporočilo zapri poslano vrhnjemu oknu procesa s PID %u.\n"
+msgstr ""
+"Sporočilo z zahtevo po zaprtju je bilo poslano oknom opravila s PID %u.\n"
 
 #: taskkill.rc:34
 msgid ""
 "Close message sent to top-level windows of process \"%s\" with PID %u.\n"
-msgstr "Sporočilo zapri poslano vrhnjemu oknu procesa \"%s\" s PID %u.\n"
+msgstr ""
+"Sporočilo z zahtevo po zaprtju je bilo poslano oknom opravila \"%s\" s PID "
+"%u vrhnje ravni.\n"
 
 #: taskkill.rc:35
 msgid "Process with PID %u was forcibly terminated.\n"
-msgstr "Proces s PID %u je bil prisilno končan.\n"
+msgstr "Opravilo s PID %u je bilo prisilno končano.\n"
 
 #: taskkill.rc:36
 msgid "Process \"%s\" with PID %u was forcibly terminated.\n"
-msgstr "Proces \"%s\" s PID %u je bil prisilno končan.\n"
+msgstr "Opravilo \"%s\" s PID %u je bilo prisilno končano.\n"
 
 #: taskkill.rc:37
 msgid "Error: Could not find process \"%s\".\n"
-msgstr "Napaka: Procesa \"%s\" ni mogoče najti.\n"
+msgstr "Napaka: Opravila \"%s\" ni mogoče najti.\n"
 
 #: taskkill.rc:38
 msgid "Error: Unable to enumerate the process list.\n"
-msgstr "Napaka: Ne morem dobiti seznama procesov.\n"
+msgstr "Napaka: Ni mogoče dobiti seznama opravil.\n"
 
 #: taskkill.rc:39
 msgid "Error: Unable to terminate process \"%s\".\n"
-msgstr "Napaka: Procesa \"%s\" ni mogoče končati.\n"
+msgstr "Napaka: Opravila \"%s\" ni mogoče končati.\n"
 
 #: taskkill.rc:40
 msgid "Error: Process self-termination is not permitted.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Napak: Samo-končanej opravila ni dovoljeno.\n"
 
-#: taskmgr.rc:37 taskmgr.rc:108
+#: taskmgr.rc:37 taskmgr.rc:109
 msgid "&New Task (Run...)"
-msgstr "&Novo opravilo"
+msgstr "&Novo opravilo (Zaženi ...)"
 
 #: taskmgr.rc:39
 msgid "E&xit Task Manager"
-msgstr "Iz&hod"
+msgstr "&Končaj upravljalnik opravil"
 
 #: taskmgr.rc:45
 msgid "&Minimize On Use"
-msgstr "Poman&jšaj ob uporabi"
+msgstr "Sk&rči ob uporabi"
 
 #: taskmgr.rc:47
 msgid "&Hide When Minimized"
-msgstr "&Skrij ob pomanjšanju"
+msgstr "&Skrij ob skrčenju"
 
-#: taskmgr.rc:49 taskmgr.rc:257
+#: taskmgr.rc:49 taskmgr.rc:258
 msgid "&Show 16-bit tasks"
-msgstr "Prika&ži 16-bitna opravila"
+msgstr "&Pokaži 16-bitna opravila"
 
 #: taskmgr.rc:54
 msgid "&Refresh Now"
-msgstr "&Osveži"
+msgstr "&Osveži zdaj"
 
 #: taskmgr.rc:55
 msgid "&Update Speed"
-msgstr "&Hitrost osveževanja"
+msgstr "Hitrost &osveževanja"
 
-#: taskmgr.rc:57 taskmgr.rc:158
+#: taskmgr.rc:57 taskmgr.rc:159
 msgid "&High"
-msgstr "&Viskoka"
+msgstr "&Visoka"
 
-#: taskmgr.rc:58 taskmgr.rc:162
+#: taskmgr.rc:58 taskmgr.rc:163
 msgid "&Normal"
 msgstr "&Običajna"
 
-#: taskmgr.rc:60 taskmgr.rc:166
+#: taskmgr.rc:60 taskmgr.rc:167
 msgid "&Low"
 msgstr "&Nizka"
 
 #: taskmgr.rc:61
 msgid "&Paused"
-msgstr "&Zaustavljeno"
+msgstr "V &premoru"
 
-#: taskmgr.rc:68 taskmgr.rc:256
+#: taskmgr.rc:68 taskmgr.rc:257
 msgid "&Select Columns..."
 msgstr "&Izberi stolpce ..."
 
-#: taskmgr.rc:69 taskmgr.rc:258
+#: taskmgr.rc:69 taskmgr.rc:259
 msgid "&CPU History"
 msgstr "Zgodovina &CPE"
 
-#: taskmgr.rc:71 taskmgr.rc:259
+#: taskmgr.rc:71 taskmgr.rc:260
 msgid "&One Graph, All CPUs"
 msgstr "&En graf, vse CPE"
 
-#: taskmgr.rc:73 taskmgr.rc:260
+#: taskmgr.rc:73 taskmgr.rc:261
 msgid "One Graph &Per CPU"
 msgstr "En graf za &vsako CPE"
 
-#: taskmgr.rc:76 taskmgr.rc:261
+#: taskmgr.rc:76 taskmgr.rc:262
 msgid "&Show Kernel Times"
 msgstr "Prikaži &čase jedra"
 
-#: taskmgr.rc:80 taskmgr.rc:96 taskmgr.rc:123 winefile.rc:79
+#: taskmgr.rc:80 taskmgr.rc:97 taskmgr.rc:124 winefile.rc:121
 msgid "Tile &Horizontally"
-msgstr "&Horizontalna razporeditev"
+msgstr "Razpostavi &vodoravno"
 
-#: taskmgr.rc:81 taskmgr.rc:97 taskmgr.rc:124
+#: taskmgr.rc:81 taskmgr.rc:98 taskmgr.rc:125
 msgid "Tile &Vertically"
-msgstr "&Vertikalna razporeditev"
+msgstr "Razpostavi &navpično"
 
-#: taskmgr.rc:82 taskmgr.rc:98 taskmgr.rc:125
+#: taskmgr.rc:82 taskmgr.rc:99 taskmgr.rc:126
 msgid "&Minimize"
-msgstr "Po&manjšaj"
+msgstr "S&krči"
 
-#: taskmgr.rc:84 taskmgr.rc:100 taskmgr.rc:127
+#: taskmgr.rc:84 taskmgr.rc:101 taskmgr.rc:128
 msgid "&Cascade"
 msgstr "V &kaskado"
 
-#: taskmgr.rc:85 taskmgr.rc:101 taskmgr.rc:121
+#: taskmgr.rc:85 taskmgr.rc:102 taskmgr.rc:122
 msgid "&Bring To Front"
 msgstr "V &ospredje"
 
-#: taskmgr.rc:90
+#: taskmgr.rc:89
+msgid "Task Manager &Help Topics"
+msgstr "&Teme pomoči Upravljalnika opravil"
+
+#: taskmgr.rc:91
 msgid "&About Task Manager"
-msgstr "&O Upravitelju opravil"
+msgstr "&O Upravljalniku opravil"
 
-#: taskmgr.rc:106 taskmgr.rc:118 taskmgr.rc:136 taskmgr.rc:147
+#: taskmgr.rc:107 taskmgr.rc:119 taskmgr.rc:137 taskmgr.rc:148
 msgid "DUMMY"
-msgstr "DUMMY"
+msgstr "PREIZKUSNO"
 
-#: taskmgr.rc:120
+#: taskmgr.rc:121
 msgid "&Switch To"
 msgstr "&Preklopi na"
 
-#: taskmgr.rc:129
+#: taskmgr.rc:130
 msgid "&End Task"
-msgstr "Z&aključi opravilo"
+msgstr "&Končaj opravilo"
 
-#: taskmgr.rc:130
+#: taskmgr.rc:131
 msgid "&Go To Process"
-msgstr "Poj&di na proces"
+msgstr "Poj&di na opravilo"
 
-#: taskmgr.rc:149
+#: taskmgr.rc:150
 msgid "&End Process"
-msgstr "Za&ključi proces"
+msgstr "&Končaj opravilo"
 
-#: taskmgr.rc:150
+#: taskmgr.rc:151
 msgid "End Process &Tree"
-msgstr "Zaključi procesno &drevo"
+msgstr "Zaključi &drevo opravil"
 
-#: taskmgr.rc:152 winedbg.rc:29
+#: taskmgr.rc:153 winedbg.rc:29
 msgid "&Debug"
-msgstr "&Razhroščevanje"
+msgstr "&Razhrošči"
 
-#: taskmgr.rc:154
+#: taskmgr.rc:155
 msgid "Set &Priority"
-msgstr "Nastavi &prioriteto"
+msgstr "Nastavi &prednost"
 
-#: taskmgr.rc:156
+#: taskmgr.rc:157
 msgid "&Realtime"
-msgstr "&Realni čas"
+msgstr "&Realnočasosvna"
 
-#: taskmgr.rc:160
+#: taskmgr.rc:161
 msgid "&AboveNormal"
 msgstr "&Nadpovprečna"
 
-#: taskmgr.rc:164
+#: taskmgr.rc:165
 msgid "&BelowNormal"
 msgstr "Po&dpovprečna"
 
-#: taskmgr.rc:169
+#: taskmgr.rc:170
 msgid "Set &Affinity..."
 msgstr "Nastavi &afiniteto ..."
 
-#: taskmgr.rc:170
+#: taskmgr.rc:171
 msgid "Edit Debug &Channels..."
 msgstr "Uredi razhroščevalne &kanale ..."
 
-#: taskmgr.rc:180 taskmgr.rc:181
+#: taskmgr.rc:181 taskmgr.rc:182
 msgid "Task Manager"
-msgstr "Upravitelj opravil"
+msgstr "Upravljalnik opravil"
 
-#: taskmgr.rc:182
+#: taskmgr.rc:183
 msgid "Create New Task"
-msgstr "Create New Task"
+msgstr "Ustvari novo nalogo"
 
-#: taskmgr.rc:187
+#: taskmgr.rc:188
 msgid "Runs a new program"
 msgstr "Zažene nov program"
 
-#: taskmgr.rc:188
+#: taskmgr.rc:189
 msgid "Task Manager remains in front of all other windows unless minimized"
 msgstr ""
-"Upravitelj opravil ostane na vrhu vseh ostalih oken, razen, če je pomanjšan"
+"Upravljalnik opravil ostane na vrhu vseh drugih oken, razen, če je skrčen"
 
-#: taskmgr.rc:190
+#: taskmgr.rc:191
 msgid "Task Manager is minimized when a SwitchTo operation is performed"
-msgstr "Upravitelj opravil je pomanjpan, kadar izvedete operacijo Preklopi na"
+msgstr "Upravljalnik opravil je ob izvedbi opravila Preklopi na skrčen"
 
-#: taskmgr.rc:191
+#: taskmgr.rc:192
 msgid "Hide the Task Manager when it is minimized"
-msgstr "Skrije Upravitelja opravil, ko je le-ta pomanjšan"
+msgstr "Skrij Upraviljalnika opravil, ko je skrčen"
 
-#: taskmgr.rc:192
+#: taskmgr.rc:193
 msgid "Force Task Manager to update now, regardless of Update Speed setting"
 msgstr ""
-"Prisili Upravitelja opravil, da osveži, ne glede na hitrost osveževanja"
+"Prisili Upravljalnika opravil k osvežtvi, ne glede na nastavljeno hitrost "
+"osveževanja"
 
-#: taskmgr.rc:193
+#: taskmgr.rc:194
 msgid "Displays tasks by using large icons"
-msgstr "Prikaže opravila kot velike ikone"
+msgstr "Prikaže naloge kot velike ikone"
 
-#: taskmgr.rc:194
+#: taskmgr.rc:195
 msgid "Displays tasks by using small icons"
-msgstr "Prikaže opravila kot male ikone"
+msgstr "Prikaže naloge kot majhne ikone"
 
-#: taskmgr.rc:195
+#: taskmgr.rc:196
 msgid "Displays information about each task"
-msgstr "Prikaže podrobnosti o opravilih"
+msgstr "Prikaže podrobnosti o nalogah"
 
-#: taskmgr.rc:196
+#: taskmgr.rc:197
 msgid "Updates the display twice per second"
-msgstr "Osveži prikaz dvakrat na sekundo"
+msgstr "Posodobi prikaz dvakrat na sekundo"
 
-#: taskmgr.rc:197
+#: taskmgr.rc:198
 msgid "Updates the display every two seconds"
-msgstr "Osveži prikaz vsaki dve sekundi"
+msgstr "Posodobi prikaz vsaki dve sekundi"
 
-#: taskmgr.rc:198
+#: taskmgr.rc:199
 msgid "Updates the display every four seconds"
-msgstr "Osveži prikaz vsake štiri sekunde"
+msgstr "Posodobi prikaz vsake štiri sekunde"
 
-#: taskmgr.rc:203
+#: taskmgr.rc:204
 msgid "Does not automatically update"
 msgstr "Ne osvežuje samodejno"
 
-#: taskmgr.rc:205
+#: taskmgr.rc:206
 msgid "Tiles the windows horizontally on the desktop"
-msgstr "Horizontalno razvrsti okna po namizju"
+msgstr "Vodoravno razpostavi okna po namizju"
 
-#: taskmgr.rc:206
+#: taskmgr.rc:207
 msgid "Tiles the windows vertically on the desktop"
-msgstr "Vertikalno razvrsti okna po namizju"
+msgstr "Navpično razpostavi okna po namizju"
 
-#: taskmgr.rc:207
+#: taskmgr.rc:208
 msgid "Minimizes the windows"
-msgstr "Pomanjša okna"
+msgstr "Skrči okna"
 
-#: taskmgr.rc:208
+#: taskmgr.rc:209
 msgid "Maximizes the windows"
-msgstr "Razširi okna"
+msgstr "Razpne okna"
 
-#: taskmgr.rc:209
+#: taskmgr.rc:210
 msgid "Cascades the windows diagonally on the desktop"
-msgstr "Razvrsti okna v kaskado"
+msgstr "Razvrsti okna v diagonalno kaskado na namizju"
 
-#: taskmgr.rc:210
+#: taskmgr.rc:211
 msgid "Brings the window front, but does not switch to it"
 msgstr "Privede okno v ospredje, vendar ne preklopi nanj"
 
-#: taskmgr.rc:211
+#: taskmgr.rc:212
 msgid "Displays Task Manager help topics"
-msgstr "Prikaže teme pomoči Upravitelja opravil"
+msgstr "Prikaže teme pomoči Upravljalnika opravil"
 
-#: taskmgr.rc:212
+#: taskmgr.rc:213
 msgid "Displays program information, version number, and copyright"
-msgstr "Prikaže podatke o programu, različici in avtorskih pravicah"
+msgstr "Prikaže podatke o programu, števili različice in avtorskih pravicah"
 
-#: taskmgr.rc:213
+#: taskmgr.rc:214
 msgid "Exits the Task Manager application"
-msgstr "Izhod iz Upravitelja opravil"
+msgstr "Konča Upravljalnika opravil"
 
-#: taskmgr.rc:215
+#: taskmgr.rc:216
 msgid "Shows 16-bit tasks under the associated ntvdm.exe"
-msgstr "Prikaže 16-bitna opravila pod ustreznim ntvdm.exe"
+msgstr "Prikaže 16-bitna opravila pod povezanim ntvdm.exe"
 
-#: taskmgr.rc:216
+#: taskmgr.rc:217
 msgid "Select which columns will be visible on the Process page"
-msgstr "Izbor stolpcev, ki naj bodo prikazani na strani Procesi"
+msgstr "Izberite stolpce, ki naj bodo prikazani na strani Opravila"
 
-#: taskmgr.rc:217
+#: taskmgr.rc:218
 msgid "Displays kernel time in the performance graphs"
-msgstr "Prikaže čas jedra na grafih"
+msgstr "Prikaže čas jedra na grafih hitrosti delovanja"
 
-#: taskmgr.rc:219
+#: taskmgr.rc:220
 msgid "A single history graph shows total CPU usage"
-msgstr "Prikaže skupno uporabo vseh CPE na enem samem grafu"
+msgstr "En graf zgovoine prikaže skupno uporabo vseh CPE"
 
-#: taskmgr.rc:220
+#: taskmgr.rc:221
 msgid "Each CPU has its own history graph"
-msgstr "Vsaka CPE ima svoj graf"
+msgstr "Vsaka CPE ima svoj graf zgodogvine"
 
-#: taskmgr.rc:222
+#: taskmgr.rc:223
 msgid "Brings a task to the foreground, switch focus to that task"
-msgstr "Privede opravilo v ospredje"
+msgstr "Privede nalogo v ospredje in preklopi v žarišče"
 
-#: taskmgr.rc:227
+#: taskmgr.rc:228
 msgid "Tells the selected tasks to close"
-msgstr "Zaključi izbrana opravila"
+msgstr "Pove izbranim nalogam naj se zaprejo"
 
-#: taskmgr.rc:228
+#: taskmgr.rc:229
 msgid "Switches the focus to the process of the selected task"
-msgstr "Preseli pozornost na proces(e) izbranega opravila"
+msgstr "Preklopi pozornost na opravila izbrane naloge"
 
-#: taskmgr.rc:229
+#: taskmgr.rc:230
 msgid "Restores the Task Manager from its hidden state"
-msgstr "Obnovi Upravitelja opravil iz prikritega stanja"
+msgstr "Obnovi Upravljalnika opravil iz skritega stanja"
 
-#: taskmgr.rc:230
+#: taskmgr.rc:231
 msgid "Removes the process from the system"
-msgstr "Odstrani proces iz sistema"
+msgstr "Odstrani opravilo s sistema"
 
-#: taskmgr.rc:232
+#: taskmgr.rc:233
 msgid "Removes this process and all descendants from the system"
-msgstr "Odstrani proces in vse njegove potomce iz sistema"
+msgstr "Odstrani to opravilo in vse njegove potomce s sistema"
 
-#: taskmgr.rc:233
+#: taskmgr.rc:234
 msgid "Attaches the debugger to this process"
-msgstr "Izbranemu procesu priključi razhroščevalnik"
+msgstr "Temu opravilu pripne razhroščevalnik"
 
-#: taskmgr.rc:235
+#: taskmgr.rc:236
 msgid "Controls which processors the process will be allowed to run on"
-msgstr "Določi, na katerih procesorjih se bo proces lahko izvajal"
+msgstr "Določi, na katerih procesorjih se bo opravilo lahko izvajalo"
 
-#: taskmgr.rc:237
+#: taskmgr.rc:238
 msgid "Sets process to the REALTIME priority class"
-msgstr "Dodeli proces v REALNOČASNOVNI prioritetni razred"
+msgstr "Opravilo nastavi na REALNOČASOVNI prednostni razred"
 
-#: taskmgr.rc:238
+#: taskmgr.rc:239
 msgid "Sets process to the HIGH priority class"
-msgstr "Dodeli proces v VISOK prioritetni razred"
+msgstr "Opravilo nastavi v VISOK prednostni razred"
 
-#: taskmgr.rc:240
+#: taskmgr.rc:241
 msgid "Sets process to the ABOVE NORMAL priority class"
-msgstr "Dodeli proces v NADPOVPREČNI prioritetni razred"
+msgstr "Opravilo nastavi v NADPOVPREČNI prednostni razred"
 
-#: taskmgr.rc:242
+#: taskmgr.rc:243
 msgid "Sets process to the NORMAL priority class"
-msgstr "Dodeli proces v POVPREČNI prioritetni razred"
+msgstr "Opravilo nastavi v OBIČAJNI prednostni razred"
 
-#: taskmgr.rc:244
+#: taskmgr.rc:245
 msgid "Sets process to the BELOW NORMAL priority class"
-msgstr "Dodeli proces v PODPOVPREČNI prioritetni razred"
+msgstr "Opravilo nastavi v PODPOVPREČNI prednostni razred"
 
-#: taskmgr.rc:245
+#: taskmgr.rc:246
 msgid "Sets process to the LOW priority class"
-msgstr "Dodeli proces v NIZEK prioritetni razred"
+msgstr "Opravilo nastavi v NIZEK prednostni razred"
 
-#: taskmgr.rc:247
+#: taskmgr.rc:248
 msgid "Controls Debug Channels"
-msgstr "Nadzira kanale razhroščevalnika"
+msgstr "Nadzira kanale razhroščevanja"
 
-#: taskmgr.rc:263
+#: taskmgr.rc:264
 msgid "Processes"
-msgstr "Procesi"
+msgstr "Opravila"
 
-#: taskmgr.rc:264
+#: taskmgr.rc:265
 msgid "Performance"
 msgstr "Učinkovitost delovanja"
 
-#: taskmgr.rc:265
+#: taskmgr.rc:266
 msgid "CPU Usage: %3d%%"
 msgstr "Uporaba CPE: %3d%%"
 
-#: taskmgr.rc:266
+#: taskmgr.rc:267
 msgid "Processes: %d"
-msgstr "Procesi: %d"
+msgstr "Opravila: %d"
 
-#: taskmgr.rc:267
+#: taskmgr.rc:268
 msgid "Mem Usage: %dK / %dK"
 msgstr "Uporaba pomnilnika: %dK / %dK"
 
-#: taskmgr.rc:272
+#: taskmgr.rc:273
 msgid "Image Name"
-msgstr "Ime"
+msgstr "Ime odtisa"
 
-#: taskmgr.rc:273
+#: taskmgr.rc:274
 msgid "PID"
 msgstr "PID"
 
-#: taskmgr.rc:274
+#: taskmgr.rc:275
 msgid "CPU"
-msgstr "Uporaba CPE"
+msgstr "CPE"
 
-#: taskmgr.rc:275
+#: taskmgr.rc:276
 msgid "CPU Time"
 msgstr "Čas CPE"
 
-#: taskmgr.rc:276
+#: taskmgr.rc:277
 msgid "Mem Usage"
 msgstr "Uporaba pomnilnika"
 
-#: taskmgr.rc:277
+#: taskmgr.rc:278
 msgid "Mem Delta"
-msgstr "Delata uporabe pomnilnika"
+msgstr "Razlika pomnilnika"
 
-#: taskmgr.rc:278
+#: taskmgr.rc:279
 msgid "Peak Mem Usage"
-msgstr "Tem. vr. uporabe pomnilnika"
+msgstr "Najvišja uporaba pomnilnika"
 
-#: taskmgr.rc:279
+#: taskmgr.rc:280
 msgid "Page Faults"
-msgstr "Napake izmenjevanja"
+msgstr "Napake ostranjenja"
 
-#: taskmgr.rc:280
+#: taskmgr.rc:281
 msgid "USER Objects"
 msgstr "USER predmeti"
 
-#: taskmgr.rc:281
+#: taskmgr.rc:282
 msgid "I/O Reads"
 msgstr "V/I branje"
 
-#: taskmgr.rc:282
+#: taskmgr.rc:283
 msgid "I/O Read Bytes"
-msgstr "V/I branje (bajti)"
+msgstr "V/I bajti branja"
 
-#: taskmgr.rc:283
+#: taskmgr.rc:284
 msgid "Session ID"
 msgstr "ID seje"
 
-#: taskmgr.rc:284
+#: taskmgr.rc:285
 msgid "Username"
 msgstr "Uporabniško ime"
 
-#: taskmgr.rc:285
+#: taskmgr.rc:286
 msgid "PF Delta"
-msgstr "Delta napak izmenjevanja"
+msgstr "Razlika ostranjene datoteke"
 
-#: taskmgr.rc:286
+#: taskmgr.rc:287
 msgid "VM Size"
 msgstr "Velikost navideznega pomnilnika"
 
-#: taskmgr.rc:287
+#: taskmgr.rc:288
 msgid "Paged Pool"
-msgstr "Izmenjana zaloga"
+msgstr "Ostranjena zaloga"
 
-#: taskmgr.rc:288
+#: taskmgr.rc:289
 msgid "NP Pool"
-msgstr "Neizmenjana zaloga"
+msgstr "Neostranjena zaloga"
 
-#: taskmgr.rc:289
+#: taskmgr.rc:290
 msgid "Base Pri"
-msgstr "Osnovna prioriteta"
+msgstr "Osnovna prednost"
 
-#: taskmgr.rc:290
+#: taskmgr.rc:291
 msgid "Handles"
-msgstr "Število dostopnih kod"
+msgstr "Ročniki"
 
-#: taskmgr.rc:291
+#: taskmgr.rc:292
 msgid "Threads"
-msgstr "Število niti"
+msgstr "Niti"
 
-#: taskmgr.rc:292
+#: taskmgr.rc:293
 msgid "GDI Objects"
-msgstr "GDI predmeti"
+msgstr "Predmeti GDI"
 
-#: taskmgr.rc:293
+#: taskmgr.rc:294
 msgid "I/O Writes"
-msgstr "V/I pisanje"
+msgstr "V/I pisanja"
 
-#: taskmgr.rc:294
+#: taskmgr.rc:295
 msgid "I/O Write Bytes"
-msgstr "V/I pisanje (bajti)"
+msgstr "V/I bajti pisanja"
 
-#: taskmgr.rc:295
+#: taskmgr.rc:296
 msgid "I/O Other"
 msgstr "V/I drugo"
 
-#: taskmgr.rc:296
+#: taskmgr.rc:297
 msgid "I/O Other Bytes"
-msgstr "V/I drugo (bajti)"
+msgstr "V/I drugi bajti"
 
-#: taskmgr.rc:301
+#: taskmgr.rc:302
 msgid "Task Manager Warning"
-msgstr "Opozorilo upravitelja opravil"
+msgstr "Opozorilo upravljalnika opravil"
 
-#: taskmgr.rc:304
+#: taskmgr.rc:305
 msgid ""
 "WARNING: Changing the priority class of this process may\n"
 "cause undesired results including system instability. Are you\n"
 "sure you want to change the priority class?"
 msgstr ""
-"OPOZORILO: Spreminjanje prioritete tega procesa lahko povzroči\n"
-"nezaželjene posledice, vključno z nesabilnostjo sistema. Ali ste\n"
-"prepričani, da želite spremeniti prioriteto?"
+"OPOZORILO: Spreminjanje prednosti tega opravila lahko povzroči\n"
+"nezaželene posledice, vključno z nestabilnostjo sistema. Ali ste\n"
+"prepričani, da želite spremeniti prednost?"
 
-#: taskmgr.rc:305
+#: taskmgr.rc:306
 msgid "Unable to Change Priority"
-msgstr "Ne morem spremeniti prioritete"
+msgstr "Ni mogoče spremeniti prednosti"
 
-#: taskmgr.rc:310
+#: taskmgr.rc:311
 msgid ""
 "WARNING: Terminating a process can cause undesired\n"
 "results including loss of data and system instability. The\n"
@@ -10554,97 +10087,97 @@ msgid ""
 "data before it is terminated. Are you sure you want to\n"
 "terminate the process?"
 msgstr ""
-"OPOZORILO: Prekinjanje procesa lahko povzroči nezaželjene\n"
+"OPOZORILO: Prekinjanje opravila lahko povzroči nezaželene\n"
 "posledice, vključno z izgubo podatkov in nestabilnostjo sistema.\n"
-"Pred prekinitvijo proces ne bo imel možnosti shraniti svojega\n"
+"Pred prekinitvijo opravilo ne bo imel možnosti shraniti svojega\n"
 "stanja ali podatkov. Ali ste prepričani, da želite\n"
-"prekiniti proces?"
+"prekiniti opravilo?"
 
-#: taskmgr.rc:311
+#: taskmgr.rc:312
 msgid "Unable to Terminate Process"
-msgstr "Ne morem prekiniti procesa"
+msgstr "Ni mogoče prekiniti opravila"
 
-#: taskmgr.rc:313
+#: taskmgr.rc:314
 msgid ""
 "WARNING: Debugging this process may result in loss of data.\n"
 "Are you sure you wish to attach the debugger?"
 msgstr ""
-"OPOZORILO: Razhroščevanje tega procesa lahko privede do izgube podatkov.\n"
-"Ali res želite dodati razhroščevalnik?"
+"OPOZORILO: Razhroščevanje tega opravila lahko povzroči izgubo podatkov.\n"
+"Ali res želite pripeti razhroščevalnik?"
 
-#: taskmgr.rc:314
+#: taskmgr.rc:315
 msgid "Unable to Debug Process"
-msgstr "Ne morem dodati razhroščevalnika"
+msgstr "Ni mogoče razhroščiti opravila"
 
-#: taskmgr.rc:315
+#: taskmgr.rc:316
 msgid "The process must have affinity with at least one processor"
-msgstr "Proces mora imeti afiniteto vsaj z enim procesorjem"
+msgstr "Opravilo mora imeti afiniteto vsaj z enim procesorjem"
 
-#: taskmgr.rc:316
+#: taskmgr.rc:317
 msgid "Invalid Option"
-msgstr "Neveljavna opcija"
+msgstr "Neveljavna možnost"
 
-#: taskmgr.rc:317
+#: taskmgr.rc:318
 msgid "Unable to Access or Set Process Affinity"
-msgstr "Ne morem dostopati ali nastaviti afinitete procesa"
+msgstr "Ni mogoče dostopati ali nastaviti afinitete opravila"
 
-#: taskmgr.rc:322
+#: taskmgr.rc:323
 msgid "System Idle Process"
-msgstr "Sistemski nedejavni proces"
+msgstr "Sistemska nedejavna opravila"
 
-#: taskmgr.rc:323
+#: taskmgr.rc:324
 msgid "Not Responding"
 msgstr "Se ne odziva"
 
-#: taskmgr.rc:324
+#: taskmgr.rc:325
 msgid "Running"
 msgstr "Se izvaja"
 
-#: taskmgr.rc:325
+#: taskmgr.rc:326
 msgid "Task"
 msgstr "Opravilo"
 
-#: taskmgr.rc:327
+#: taskmgr.rc:328
 msgid "Debug Channels"
 msgstr "Kanali razhroščevalnika"
 
-#: taskmgr.rc:328
+#: taskmgr.rc:329
 msgid "Fixme"
-msgstr "Fixme"
+msgstr "Popravime"
 
-#: taskmgr.rc:329
+#: taskmgr.rc:330
 msgid "Err"
-msgstr "Err"
+msgstr "Napaka"
 
-#: taskmgr.rc:330
+#: taskmgr.rc:331
 msgid "Warn"
-msgstr "Warn"
+msgstr "Opozori"
 
-#: taskmgr.rc:331
+#: taskmgr.rc:332
 msgid "Trace"
-msgstr "Trace"
+msgstr "Sledenje"
 
 #: uninstaller.rc:26
 msgid "Wine Application Uninstaller"
-msgstr "Wine Odstranjevalec programov"
+msgstr "Wine Odstranjevalnik programov"
 
 #: uninstaller.rc:27
 msgid ""
 "Execution of uninstall command '%s' failed, perhaps due to missing "
 "executable.\n"
-"Do you want to remove the uninstall entry from the registry?"
+"Do you want to remove the uninstall entry from the registry ?"
 msgstr ""
-"Izvedba odstranitvenega ukaza '%s' ni uspela, morda zaradi manjkajoče "
-"izvršljive datoteke.\n"
-"Ali želite odstraniti odstranitveni ključ iz registra?"
+"Izvedba ukaza odstranjevanja '%s' ni uspela, morda zaradi manjkajoče "
+"izvedljive datoteke.\n"
+"Ali želite odstraniti odstranitveni vnos iz registra?"
 
 #: view.rc:33
 msgid "&Pan"
-msgstr "&Razteg"
+msgstr "&Raztegni"
 
 #: view.rc:35
 msgid "&Scale to Window"
-msgstr "&Raztegnjeno (prilagodi velikosti okna)"
+msgstr "&Raztegni do okna"
 
 #: view.rc:37
 msgid "&Left"
@@ -10652,23 +10185,22 @@ msgstr "&Levo"
 
 #: view.rc:38
 msgid "&Right"
-msgstr "&Desno"
+msgstr "D&esno"
 
 #: view.rc:39
 msgid "&Up"
-msgstr "&Gor"
+msgstr "Navz&gor"
 
 #: view.rc:40
 msgid "&Down"
-msgstr "&Dol"
+msgstr "Navz&dol"
 
 #: view.rc:46
 msgid "Regular Metafile Viewer"
-msgstr "Program za ogled Metafile slik"
+msgstr "Program za ogled slik Metafile"
 
 #: winecfg.rc:32
-#, fuzzy
-msgid "Configure..."
+msgid "Configure"
 msgstr "Nastavitve"
 
 #: winecfg.rc:39
@@ -10681,7 +10213,7 @@ msgstr "Pogoni"
 
 #: winecfg.rc:41
 msgid "Select the unix target directory, please."
-msgstr "Prosim, izberite unix ciljni imenik."
+msgstr "Izberite ciljno mapo unix."
 
 #: winecfg.rc:43
 msgid "Show &Advanced"
@@ -10713,7 +10245,7 @@ msgstr "O programu"
 
 #: winecfg.rc:49
 msgid "Wine configuration"
-msgstr "Wine nastavitve"
+msgstr "Nastavitve Wine"
 
 #: winecfg.rc:51
 msgid "Theme files (*.msstyles; *.theme)"
@@ -10721,7 +10253,7 @@ msgstr "Datoteke s temami (*.msstyles; *.theme)"
 
 #: winecfg.rc:52
 msgid "Select a theme file"
-msgstr "Izberite datoteko s temo"
+msgstr "Izberite datoteko teme"
 
 #: winecfg.rc:54
 msgid "Folder"
@@ -10733,7 +10265,7 @@ msgstr "Povezano z"
 
 #: winecfg.rc:50
 msgid "Wine configuration for %s"
-msgstr "Wine nastavitve za %s"
+msgstr "Nastavitve Wine za %s"
 
 #: winecfg.rc:53
 msgid ""
@@ -10747,9 +10279,9 @@ msgstr ""
 "V registru trenutno ni naveden noben zvočni gonilnik.\n"
 "\n"
 "Kot privzeta nastavitev bo izbran priporočen gonilnik.\n"
-"Če želite, lahko uporabite drug razpoložljiv gonilnik\n"
+"Če želite, lahko uporabite drug razpoložljiv gonilnik.\n"
 "\n"
-"Za uporabo izbranega gonilnika kliknite na gumb Uporabi."
+"Za uporabo izbranega gonilnika kliknite na gumb Uveljavi."
 
 #: winecfg.rc:60
 msgid ""
@@ -10785,42 +10317,35 @@ msgstr "onemogočeno"
 
 #: winecfg.rc:67
 msgid "Default Settings"
-msgstr "Privzete (sistemske) nastavitve"
+msgstr "Privzete nastavitve"
 
 #: winecfg.rc:68
 msgid "Wine Programs (*.exe,*.exe.so)"
-msgstr "Wine programi (*.exe,*.exe.so)"
+msgstr "Programi Wine (*.exe;*.exe.so)"
 
 #: winecfg.rc:69
 msgid "Use global settings"
-msgstr "Uporabi sistemske nastavitve"
+msgstr "Uporabi splošne nastavitve"
 
 #: winecfg.rc:70
 msgid "Select an executable file"
-msgstr "Izberite izvršljivo datoteko"
+msgstr "Izberite izvedljivo datoteko"
 
 #: winecfg.rc:75
 msgid "Hardware"
-msgstr "Strojno"
-
-#: winecfg.rc:76
-#, fuzzy
-msgctxt "vertex shader mode"
-msgid "None"
-msgstr "Brez"
+msgstr "Strojna oprema"
 
 #: winecfg.rc:81
-#, fuzzy
-msgid "Autodetect..."
-msgstr "Samozaznaj"
+msgid "Autodetect"
+msgstr "Samodejno zaznaj"
 
 #: winecfg.rc:82
 msgid "Local hard disk"
-msgstr "Lokalen trdi disk"
+msgstr "Krajevni trdi disk"
 
 #: winecfg.rc:83
 msgid "Network share"
-msgstr "Mrežni disk v skupni rabi"
+msgstr "Omrežna souporaba"
 
 #: winecfg.rc:84
 msgid "Floppy disk"
@@ -10831,15 +10356,15 @@ msgid "CD-ROM"
 msgstr "CD-ROM"
 
 #: winecfg.rc:86
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You cannot add any more drives.\n"
 "\n"
-"Each drive must have a letter, from A to Z, so you cannot have more than 26."
+"Each drive must have a letter, from A to Z, so you cannot have more than 26"
 msgstr ""
-"Ni mogoče dodati novega pogona.\n"
+"Ni mogoče dodati več pogonov.\n"
 "\n"
-"Za oznake pogonov so na voljo črke od A do Z, torej največ 26 pogonov."
+"Za oznake pogonov so na voljo črke od A do Z, torej ne morete imeti več kot "
+"26 pogonov."
 
 #: winecfg.rc:87
 msgid "System drive"
@@ -10854,7 +10379,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Ali ste prepričani, da želite odstraniti pogon C?\n"
 "\n"
-"Večina programov za Okna za pravilno delovanje pričakuje obstoj pogona C. Če "
+"Večina Windows programov za pravilno delovanje pričakuje obstoj pogona C. Če "
 "boste pogon odstranili, ga pozneje ne pozabite ponovno dodati!"
 
 #: winecfg.rc:89
@@ -10871,9 +10396,9 @@ msgid ""
 "\n"
 "Remember to click 'Add' in the Drives tab to create one!\n"
 msgstr ""
-"Nimate določenega pogona C, kar zna biti problematično.\n"
+"Nimate določenega pogona C, kar lahko povzroči težave.\n"
 "\n"
-"Če ga želite dodati, uporabite gumb Dodaj v zavihku Pogoni!\n"
+"Če ga želite dodati, uporabite gumb 'Dodaj' v zavihku Pogoni!\n"
 
 #: winecfg.rc:96
 msgid "Full"
@@ -10881,7 +10406,7 @@ msgstr "Polno"
 
 #: winecfg.rc:97
 msgid "Standard"
-msgstr "Standardno"
+msgstr "Običajno"
 
 #: winecfg.rc:98
 msgid "Basic"
@@ -10889,11 +10414,11 @@ msgstr "Osnovno"
 
 #: winecfg.rc:99
 msgid "Emulation"
-msgstr "Emulacija"
+msgstr "Posnemanje "
 
 #: winecfg.rc:100
 msgid "ALSA Driver"
-msgstr "ALSA gonilnik"
+msgstr "Gonilnik ALSA"
 
 #: winecfg.rc:101
 msgid "EsounD Driver"
@@ -10901,19 +10426,19 @@ msgstr "EsounD gonilnik"
 
 #: winecfg.rc:102
 msgid "OSS Driver"
-msgstr "OSS gonilnik"
+msgstr "Gonilnik OSS"
 
 #: winecfg.rc:103
 msgid "JACK Driver"
-msgstr "JACK gonilnik"
+msgstr "Gonilnik JACK"
 
 #: winecfg.rc:104
 msgid "NAS Driver"
-msgstr "NAS gonilnik"
+msgstr "Gonilnik NAS"
 
 #: winecfg.rc:105
 msgid "CoreAudio Driver"
-msgstr "CoreAudio gonilnik"
+msgstr "Gonilnik CoreAudio"
 
 #: winecfg.rc:106
 msgid "Couldn't open %s!"
@@ -10925,23 +10450,23 @@ msgstr "Zvočni gonilniki"
 
 #: winecfg.rc:108
 msgid "Wave Out Devices"
-msgstr "Wave Out naprave"
+msgstr "Wave Izh naprave"
 
 #: winecfg.rc:109
 msgid "Wave In Devices"
-msgstr "Wave In naprave"
+msgstr "Wave Vh naprave"
 
 #: winecfg.rc:110
 msgid "MIDI Out Devices"
-msgstr "MIDI Out naprave"
+msgstr "MIDI Izh naprave"
 
 #: winecfg.rc:111
 msgid "MIDI In Devices"
-msgstr "MIDI In naprave"
+msgstr "MIDI Vh naprave"
 
 #: winecfg.rc:112
 msgid "Aux Devices"
-msgstr "Pomožne (Aux) naprave"
+msgstr "Pomožne naprave"
 
 #: winecfg.rc:113
 msgid "Mixer Devices"
@@ -10953,9 +10478,9 @@ msgid ""
 "\n"
 "Remove '%s' from registry?"
 msgstr ""
-"V registru sem našel naveden gonilnik, ki ni na voljo!\n"
+"V registru je bil najden gonilnik, ki ni na voljo!\n"
 "\n"
-"Ali naj odstranim '%s' iz registra?"
+"Ali želite '%s' odstraniti iz registra?"
 
 #: winecfg.rc:115
 msgid "Warning"
@@ -10963,19 +10488,19 @@ msgstr "Opozorilo"
 
 #: winecfg.rc:120
 msgid "Controls Background"
-msgstr "Kontrole: ozadje"
+msgstr "Ozadje nadzornikov"
 
 #: winecfg.rc:121
 msgid "Controls Text"
-msgstr "Kontrole: besedilo"
+msgstr "Besedilo nadzornikov"
 
 #: winecfg.rc:123
 msgid "Menu Background"
-msgstr "Meni: ozadje"
+msgstr "Ozadje menija"
 
 #: winecfg.rc:124
 msgid "Menu Text"
-msgstr "Meni: besedilo"
+msgstr "Besedilo menija"
 
 #: winecfg.rc:125
 msgid "Scrollbar"
@@ -10983,47 +10508,47 @@ msgstr "Drsnik"
 
 #: winecfg.rc:126
 msgid "Selection Background"
-msgstr "Izbira: ozadje"
+msgstr "Ozadje izbire"
 
 #: winecfg.rc:127
 msgid "Selection Text"
-msgstr "Izbira: besedilo"
+msgstr "Besedilo izbire"
 
 #: winecfg.rc:128
 msgid "ToolTip Background"
-msgstr "Namig orodja: ozadje"
+msgstr "Ozadje orodnega namiga"
 
 #: winecfg.rc:129
 msgid "ToolTip Text"
-msgstr "Namig orodja: besedilo"
+msgstr "Besedilo orodnega namiga"
 
 #: winecfg.rc:130
 msgid "Window Background"
-msgstr "Okno: ozadje"
+msgstr "Ozadje okna"
 
 #: winecfg.rc:131
 msgid "Window Text"
-msgstr "Okno: besedilo"
+msgstr "Besedilo okna"
 
 #: winecfg.rc:132
 msgid "Active Title Bar"
-msgstr "Naslov akt. okna: ozadje"
+msgstr "Dejavna nazivna vrstica"
 
 #: winecfg.rc:133
 msgid "Active Title Text"
-msgstr "Naslov akt. okna: besedilo"
+msgstr "Besedilo dejavnega naziva"
 
 #: winecfg.rc:134
 msgid "Inactive Title Bar"
-msgstr "Nasov neakt. okna: ozadje"
+msgstr "Nedejavna nazivna vrstica"
 
 #: winecfg.rc:135
 msgid "Inactive Title Text"
-msgstr "Naslov neakt. okna: besedilo"
+msgstr "Besedilno nedejavnega naziva"
 
 #: winecfg.rc:136
 msgid "Message Box Text"
-msgstr "Okno s sporočilom: besedilo"
+msgstr "Sporočilo polja z besedilom"
 
 #: winecfg.rc:137
 msgid "Application Workspace"
@@ -11035,15 +10560,15 @@ msgstr "Okvir okna"
 
 #: winecfg.rc:139
 msgid "Active Border"
-msgstr "Rob akt. okna"
+msgstr "Dejaven rob"
 
 #: winecfg.rc:140
 msgid "Inactive Border"
-msgstr "Rob neakt. okna"
+msgstr "Nedejaven rob"
 
 #: winecfg.rc:141
 msgid "Controls Shadow"
-msgstr "Kontrole: senca"
+msgstr "Senca nadzornikov"
 
 #: winecfg.rc:142
 msgid "Gray Text"
@@ -11051,43 +10576,43 @@ msgstr "Sivo besedilo"
 
 #: winecfg.rc:143
 msgid "Controls Highlight"
-msgstr "Kontrole: osvetljeno"
+msgstr "Poudarjanje nadzornikov"
 
 #: winecfg.rc:144
 msgid "Controls Dark Shadow"
-msgstr "Kontole: temna senca"
+msgstr "Temna senca nadzornikov"
 
 #: winecfg.rc:145
 msgid "Controls Light"
-msgstr "Kontrole: svetlo"
+msgstr "Svetlost nadzornikov"
 
 #: winecfg.rc:146
 msgid "Controls Alternate Background"
-msgstr "Kontrole: alt. ozadje"
+msgstr "Nadomestno ozadje nadzornikov"
 
 #: winecfg.rc:147
 msgid "Hot Tracked Item"
-msgstr "Element z 'vročim sledenjem'"
+msgstr "Predmet s hitrim sledenjem"
 
 #: winecfg.rc:148
 msgid "Active Title Bar Gradient"
-msgstr "Naslov akt. okna: gradient"
+msgstr "Preliv naslova dejavna nazivne vrstice"
 
 #: winecfg.rc:149
 msgid "Inactive Title Bar Gradient"
-msgstr "Naslov neakt. okna: gradient"
+msgstr "Preliv nedejavne nazivne vrstice"
 
 #: winecfg.rc:150
 msgid "Menu Highlight"
-msgstr "Meni: osvetljen"
+msgstr "Poudarjanje menija"
 
 #: winecfg.rc:151
 msgid "Menu Bar"
-msgstr "Meni: vrstica"
+msgstr "Menijska vrstica"
 
 #: wineconsole.rc:26
 msgid "Set &Defaults"
-msgstr "&Privzete nastavitve"
+msgstr "Nastavi &privzete nastavitve"
 
 #: wineconsole.rc:28
 msgid "&Mark"
@@ -11103,7 +10628,7 @@ msgstr "&Drsenje"
 
 #: wineconsole.rc:33
 msgid "S&earch"
-msgstr "&Iskanje"
+msgstr "&Išči"
 
 #: wineconsole.rc:36
 msgid "Setup - Default settings"
@@ -11115,16 +10640,16 @@ msgstr "Trenutne nastavitve"
 
 #: wineconsole.rc:38
 msgid "Configuration error"
-msgstr "Nastavitvena napaka"
+msgstr "Napaka nastavitve"
 
 #: wineconsole.rc:39
 msgid "Screen buffer size must be greater or equal to the window's one"
 msgstr ""
-"Velikost zaslonskega medpomnilnika mora biti večja ali enaka velikosti okna."
+"Velikost zaslonskega medpomnilnika mora biti večja ali enaka okenskemu."
 
 #: wineconsole.rc:34
 msgid "Each character is %ld pixels wide on %ld pixels high"
-msgstr "Vsak znak je širok %ld pik in visok %ld pik"
+msgstr "Vsak znak je širok %ld točk in visok %ld točk"
 
 #: wineconsole.rc:35
 msgid "This is a test"
@@ -11132,15 +10657,15 @@ msgstr "Preizkusno besedilo"
 
 #: wineconsole.rc:41
 msgid "wineconsole: Couldn't parse event id\n"
-msgstr "wineconsole: napaka pri razčlenjevanju ID dogodka\n"
+msgstr "wineconsole: napaka med razčlenjevanjem ID dogodka\n"
 
 #: wineconsole.rc:42
 msgid "wineconsole: Invalid backend\n"
-msgstr "wineconsole: neveljaven vmesnik\n"
+msgstr "wineconsole: neveljaveno zaledje\n"
 
 #: wineconsole.rc:43
 msgid "wineconsole: Unrecognized command line option\n"
-msgstr "wineconsole: neznana možnost ukazne vrstice\n"
+msgstr "wineconsole: nepoznana možnost ukazne vrstice\n"
 
 #: wineconsole.rc:44
 msgid "Starts a program in a Wine console\n"
@@ -11152,7 +10677,7 @@ msgid ""
 "The command is invalid.\n"
 msgstr ""
 "wineconsole: zagon programa %s ni uspel.\n"
-"Neveljaven ukaz.\n"
+"Ukaz je neveljaven.\n"
 
 #: wineconsole.rc:48
 msgid ""
@@ -11195,188 +10720,304 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Primer:\n"
 " wineconsole cmd\n"
-"Zagon Wine ukaznega poziva (cmd) v Wine konzoli.\n"
+"Zažene ukazni poziv Wine (cmd) v konzoli Wine.\n"
 "\n"
 
 #: winedbg.rc:35
 msgid "Wine program crash"
-msgstr "Program Wine je naletel na napako"
+msgstr "Program Wine se je sesul"
 
 #: winedbg.rc:36
 msgid "Internal errors - invalid parameters received"
-msgstr "Interne napake - prejeti nepravilni parametri"
+msgstr "Notranje napake - prejeti so bili nepravilni parametri"
 
 #: winedbg.rc:37
 msgid "(unidentified)"
-msgstr "(nedefinirano)"
+msgstr "(nedoločeno)"
 
 #: winefile.rc:26
 msgid "&Open\tEnter"
 msgstr "&Odpri\tEnter"
 
-#: winefile.rc:30
-msgid "Re&name..."
-msgstr "P&reimenuj ..."
+#: winefile.rc:29
+msgid "&In Clipboard...\tF9"
+msgstr "&Na odložišče ...\tF9"
 
 #: winefile.rc:31
-#, fuzzy
-msgid "Propert&ies\tAlt+Enter"
+msgid "Re&name..."
+msgstr "Preime&nuj ..."
+
+#: winefile.rc:32
+msgid "Propert&ies...\tAlt+Enter"
 msgstr "&Lastnosti ...\tAlt+Enter"
 
-#: winefile.rc:33
-msgid "&Run..."
-msgstr "Zaž&eni ..."
+#: winefile.rc:34
+msgid "C&ompress..."
+msgstr "&Stisni ..."
 
 #: winefile.rc:35
+msgid "Dec&ompress..."
+msgstr "Ra&zširi ..."
+
+#: winefile.rc:37
+msgid "&Run..."
+msgstr "&Zaženi ..."
+
+#: winefile.rc:39
+msgid "Associate..."
+msgstr "Poveži s programom ..."
+
+#: winefile.rc:41
 msgid "Cr&eate Directory..."
 msgstr "Ustvari &mapo ..."
 
-#: winefile.rc:38 winemine.rc:46
+#: winefile.rc:42
+msgid "Searc&h..."
+msgstr "&Išči ..."
+
+#: winefile.rc:43
+msgid "&Select Files..."
+msgstr "Iz&beri datoteke ..."
+
+#: winefile.rc:46 winemine.rc:44
 msgid "E&xit\tAlt+X"
 msgstr "Iz&hod\tAlt+X"
 
-#: winefile.rc:44
+#: winefile.rc:52
 msgid "&Disk"
-msgstr "Po&goni"
+msgstr "&Disk"
+
+#: winefile.rc:53
+msgid "&Copy Disk..."
+msgstr "&Kopiraj disk ..."
 
-#: winefile.rc:45
-#, fuzzy
-msgid "Connect &Network Drive..."
+#: winefile.rc:54
+msgid "&Label Disk..."
+msgstr "&Označi disk ..."
+
+#: winefile.rc:56
+msgid "&Format Disk..."
+msgstr "&Formatiraj disk ..."
+
+#: winefile.rc:58
+msgid "Connect &Network Drive"
 msgstr "Poveži se z o&mrežnim pogonom"
 
-#: winefile.rc:46
+#: winefile.rc:59
 msgid "&Disconnect Network Drive"
 msgstr "O&dklopi omrežni pogon"
 
-#: winefile.rc:52
+#: winefile.rc:61
+msgid "Share as..."
+msgstr "Daj v souporabo kot ..."
+
+#: winefile.rc:62
+msgid "&Remove Share..."
+msgstr "Odst&rani iz souporabe ..."
+
+#: winefile.rc:64
+msgid "&Select Drive..."
+msgstr "Iz&beri pogon ..."
+
+#: winefile.rc:67
+msgid "Di&rectories"
+msgstr "&Mape"
+
+#: winefile.rc:68
+msgid "&Next Level\t+"
+msgstr "&Naslednja raven\t+"
+
+#: winefile.rc:69
+msgid "Expand &Tree\t*"
+msgstr "Razširi &drevo\t*"
+
+#: winefile.rc:70
+msgid "Expand &all\tCtrl+*"
+msgstr "Razširi &vse\tCtrl+*"
+
+#: winefile.rc:71
+msgid "Collapse &Tree\t-"
+msgstr "Zloži &drevo\t-"
+
+#: winefile.rc:73
+msgid "&Mark Children"
+msgstr "&Označi podrejen spremet"
+
+#: winefile.rc:77
+msgid "T&ree and Directory"
+msgstr "&Drevo in mape"
+
+#: winefile.rc:78
+msgid "Tr&ee Only"
+msgstr "Samo d&revo"
+
+#: winefile.rc:79
+msgid "Directory &Only"
+msgstr "Samo &mape"
+
+#: winefile.rc:83
 msgid "&Name"
 msgstr "&Ime"
 
-#: winefile.rc:53
+#: winefile.rc:84
 msgid "&All File Details"
 msgstr "Vse &podrobnosti datoteke"
 
-#: winefile.rc:55
+#: winefile.rc:85
+msgid "&Partial Details..."
+msgstr "&Delne podrobnosti ..."
+
+#: winefile.rc:87
 msgid "&Sort by Name"
 msgstr "Razvrsti po &imenu"
 
-#: winefile.rc:56
+#: winefile.rc:88
 msgid "Sort &by Type"
 msgstr "Razvrsti po &vrsti"
 
-#: winefile.rc:57
+#: winefile.rc:89
 msgid "Sort by Si&ze"
 msgstr "Razvrsti po ve&likosti"
 
-#: winefile.rc:58
+#: winefile.rc:90
 msgid "Sort by &Date"
-msgstr "Razvrsti po datu&mu"
+msgstr "Razvrsti po &datumu"
 
-#: winefile.rc:60
-#, fuzzy
-msgid "Filter by&..."
-msgstr "&Filter ..."
+#: winefile.rc:92
+msgid "Filter by &..."
+msgstr "&Filtriraj po ..."
 
-#: winefile.rc:67
+#: winefile.rc:96
+msgid "&Confirmation..."
+msgstr "Potr&ditev ..."
+
+#: winefile.rc:98
+msgid "Customize Tool&bar..."
+msgstr "Prilagodi &orodno vrstico ..."
+
+#: winefile.rc:101
 msgid "&Drivebar"
 msgstr "Vrstica po&gonov"
 
-#: winefile.rc:70
+#: winefile.rc:104
 msgid "F&ull Screen\tCtrl+Shift+S"
-msgstr "&Cel zaslon\tCtrl+Shift+S"
+msgstr "&Celozaslonski način\tCtrl+Shift+S"
 
-#: winefile.rc:77
+#: winefile.rc:112
+msgid "&Security"
+msgstr "&Varnost"
+
+#: winefile.rc:113
+msgid "&Access..."
+msgstr "&Dostop ..."
+
+#: winefile.rc:114
+msgid "&Logging..."
+msgstr "&Beleženje ..."
+
+#: winefile.rc:115
+msgid "&Owner..."
+msgstr "&Lastnik ..."
+
+#: winefile.rc:119
 msgid "New &Window"
 msgstr "Novo &okno"
 
-#: winefile.rc:78
+#: winefile.rc:120
 msgid "Cascading\tCtrl+F5"
 msgstr "V kaskado\tCtrl+F5"
 
-#: winefile.rc:80
+#: winefile.rc:122
 msgid "Tile &Vertically\tCtrl+F4"
-msgstr "&Vertikalna razporeditev\tCtrl+F4"
+msgstr "Razpostavi &navpično\tCtrl+F4"
 
-#: winefile.rc:81
+#: winefile.rc:124
+msgid "Arrange Automatically"
+msgstr "Samodejna razporeditev"
+
+#: winefile.rc:126
 msgid "Arrange &Symbols"
 msgstr "Razporedi &simbole"
 
-#: winefile.rc:87
-#, fuzzy
-msgid "&About Wine File"
-msgstr "&O Winefile ..."
+#: winefile.rc:132
+msgid "Help &Search...\tF1"
+msgstr "&Iskanje po pomoči ...\tF1"
+
+#: winefile.rc:133
+msgid "&Using Help\tF1"
+msgstr "&Uporaba pomoči\tF1"
 
-#: winefile.rc:93
+#: winefile.rc:135
+msgid "&About Winefile..."
+msgstr "&O programu Winefile ..."
+
+#: winefile.rc:141
 msgid "Applying font settings"
-msgstr "Uveljavljam nastavitve pisave"
+msgstr "Uveljavljanje nastavitev pisave"
 
-#: winefile.rc:94
+#: winefile.rc:142
 msgid "Error while selecting new font."
-msgstr "Napaka pri izbiranju nove pisave."
+msgstr "Napaka med izbiranjem nove pisave."
 
-#: winefile.rc:99
+#: winefile.rc:147
 msgid "Wine File Manager"
-msgstr "Winefile"
+msgstr "Upravljalnik datotek Wine"
 
-#: winefile.rc:101
+#: winefile.rc:149
 msgid "root fs"
-msgstr "root fs"
+msgstr "korenski datotečni sistem"
 
-#: winefile.rc:102
+#: winefile.rc:150
 msgid "unixfs"
 msgstr "unixfs"
 
-#: winefile.rc:104
+#: winefile.rc:152
 msgid "Shell"
-msgstr "Shell"
+msgstr "Lupina"
 
-#: winefile.rc:105
+#: winefile.rc:153
 msgid "%s - %s"
 msgstr "%s - %s"
 
-#: winefile.rc:106
+#: winefile.rc:154
 msgid "Not yet implemented"
-msgstr "Ni (še) na voljo"
+msgstr "Ni še podprto"
 
-#: winefile.rc:107
+#: winefile.rc:155
 msgid "Wine File"
-msgstr "Wine File"
+msgstr "Datoteka Wine"
 
-#: winefile.rc:114
+#: winefile.rc:162
 msgid "CDate"
-msgstr "CDate"
+msgstr "CDatum"
 
-#: winefile.rc:115
+#: winefile.rc:163
 msgid "ADate"
-msgstr "ADate"
+msgstr "ADatum"
 
-#: winefile.rc:116
+#: winefile.rc:164
 msgid "MDate"
-msgstr "MDate"
+msgstr "MDatum"
 
-#: winefile.rc:117
+#: winefile.rc:165
 msgid "Index/Inode"
-msgstr "Indeks/Inoda"
+msgstr "Kazalo/Inode"
 
-#: winefile.rc:120
+#: winefile.rc:168
 msgid "Security"
 msgstr "Varnost"
 
-#: winefile.rc:122
+#: winefile.rc:170
 msgid "%s of %s free"
 msgstr "Prosto: %s od %s"
 
-#: winemine.rc:34
-msgid "&Game"
-msgstr ""
-
 #: winemine.rc:35
 msgid "&New\tF2"
 msgstr "&Nova igra\tF2"
 
 #: winemine.rc:37
-msgid "Question &Marks"
-msgstr ""
+msgid "&Mark Question"
+msgstr "&Označi vprašanje"
 
 #: winemine.rc:39
 msgid "&Beginner"
@@ -11392,17 +11033,19 @@ msgstr "&Strokovnjak"
 
 #: winemine.rc:42
 msgid "&Custom..."
-msgstr "&Poljubno"
+msgstr "&Po meri ..."
 
-#: winemine.rc:44
-#, fuzzy
-msgid "&Fastest Times"
-msgstr "&Najboljši časi"
+#: winemine.rc:46
+msgid "&Info"
+msgstr "&Info"
 
-#: winemine.rc:49
-#, fuzzy
-msgid "&About WineMine"
-msgstr "&O Wine"
+#: winemine.rc:47
+msgid "&Fastest Times..."
+msgstr "&Najboljši časi ..."
+
+#: winemine.rc:48
+msgid "&About"
+msgstr "&O programu"
 
 #: winemine.rc:27
 msgid "WineMine"
@@ -11414,90 +11057,109 @@ msgstr "Nihče"
 
 #: winemine.rc:29
 msgid "Copyright 2000 Joshua Thielen"
-msgstr "Copyright 2000 Joshua Thielen"
+msgstr "Avtorske pravice 2000 Joshua Thielen"
 
 #: winhlp32.rc:32
 msgid "Printer &setup..."
 msgstr "Priprava &tiskalnika ..."
 
+#: winhlp32.rc:37
+msgid "&Copy..."
+msgstr "&Kopiraj ..."
+
 #: winhlp32.rc:39
 msgid "&Annotate..."
-msgstr "&Opombe ..."
+msgstr "Ustvari &zabeležko ..."
 
 #: winhlp32.rc:41
 msgid "&Bookmark"
-msgstr "&Zaznamki"
+msgstr "&Ustvari zaznamek"
 
 #: winhlp32.rc:42
 msgid "&Define..."
 msgstr "Do&loči ..."
 
-#: winhlp32.rc:45
+#: winhlp32.rc:45 winhlp32.rc:81
+msgid "Help always visible"
+msgstr "Pomoč je vedno vidna"
+
+#: winhlp32.rc:48 winhlp32.rc:84
+msgid "Visible"
+msgstr "Vidna"
+
+#: winhlp32.rc:49 winhlp32.rc:85
+msgid "Non visible"
+msgstr "Ni vidna"
+
+#: winhlp32.rc:51
 msgid "History"
 msgstr "Zgodovina"
 
-#: winhlp32.rc:48 winhlp32.rc:69
+#: winhlp32.rc:54 winhlp32.rc:77
 msgid "Small"
 msgstr "Majhna"
 
-#: winhlp32.rc:49 winhlp32.rc:70
+#: winhlp32.rc:55 winhlp32.rc:78
 msgid "Normal"
 msgstr "Običajna"
 
-#: winhlp32.rc:50 winhlp32.rc:71
+#: winhlp32.rc:56 winhlp32.rc:79
 msgid "Large"
 msgstr "Velika"
 
-#: winhlp32.rc:54
-#, fuzzy
-msgid "&Help on help\tF1"
-msgstr "&O pomoči"
+#: winhlp32.rc:58 winhlp32.rc:87
+msgid "Use system colors"
+msgstr "Uporabi sistemske barve"
 
-#: winhlp32.rc:55
+#: winhlp32.rc:62
 msgid "Always on &top"
 msgstr "Vedno na &vrhu"
 
-#: winhlp32.rc:56
+#: winhlp32.rc:64
 msgid "&About Wine Help"
-msgstr "&Informacije ..."
+msgstr "&O pomoči Wine"
 
-#: winhlp32.rc:64
+#: winhlp32.rc:72
 msgid "Annotation..."
-msgstr "Opomba ..."
+msgstr "Zabeležka ..."
 
-#: winhlp32.rc:65
+#: winhlp32.rc:73
 msgid "Copy"
 msgstr "Kopiraj"
 
-#: winhlp32.rc:78
+#: winhlp32.rc:74
+msgid "Print..."
+msgstr "Natisni ..."
+
+#: winhlp32.rc:93
 msgid "Wine Help"
-msgstr "Wine Pomoč"
+msgstr "Wine pomoč"
 
-#: winhlp32.rc:83
+#: winhlp32.rc:98
 msgid "Error while reading the help file `%s'"
-msgstr "Napaka pri branju datoteke s pomočjo '%s'"
+msgstr "Napaka med branjem datoteke pomoči `%s'"
 
-#: winhlp32.rc:85
+#: winhlp32.rc:100
 msgid "Summary"
-msgstr "Vsebina"
+msgstr "Povzetek"
 
-#: winhlp32.rc:84
+#: winhlp32.rc:99
 msgid "&Index"
-msgstr "&Indeks"
+msgstr "&Kazalo"
 
-#: winhlp32.rc:88
+#: winhlp32.rc:103
 msgid "Help files (*.hlp)"
-msgstr "Datoteke s pomočjo (*.hlp)"
+msgstr "Datoteke pomoči (*.hlp)"
 
-#: winhlp32.rc:89
+#: winhlp32.rc:104
 msgid "Cannot find '%s'. Do you want to find this file yourself?"
-msgstr "Ne najdem datoteke '%s'. Ali jo želite poiskati sami?"
+msgstr "Ni mogoče najti datoteke '%s'. Ali jo želite poiskati sami?"
 
-#: winhlp32.rc:90
+#: winhlp32.rc:105
 msgid "Cannot find a richedit implementation... Aborting"
-msgstr "Ne morem najti knjižnice richedit ... Prekinjam"
+msgstr "Ni mogoče najti knjižnice richedit ... Prekinjanje"
 
-#: winhlp32.rc:91
+#: winhlp32.rc:106
 msgid "Help topics: "
 msgstr "Teme pomoči: "
 
@@ -11507,7 +11169,7 @@ msgstr "&Nova ...\tCtrl+N"
 
 #: wordpad.rc:42
 msgid "R&edo\tCtrl+Y"
-msgstr "Po&novi\tCtrl+Y"
+msgstr "Uve&ljavi\tCtrl+Y"
 
 #: wordpad.rc:47
 msgid "&Clear\tDEL"
@@ -11517,13 +11179,17 @@ msgstr "Po&briši\tDEL"
 msgid "&Select all\tCtrl+A"
 msgstr "Izberi &vse\tCtrl+A"
 
+#: wordpad.rc:50
+msgid "&Find...\tCtrl+F"
+msgstr "Na&jdi ...\tCtrl+F"
+
 #: wordpad.rc:51
 msgid "Find &next\tF3"
 msgstr "Najdi n&aslednje\tF3"
 
 #: wordpad.rc:54
 msgid "Read-&only"
-msgstr "Samo za b&ranje"
+msgstr "Sam&o za branje"
 
 #: wordpad.rc:55
 msgid "&Modified"
@@ -11563,15 +11229,15 @@ msgstr "&Ravnilo"
 
 #: wordpad.rc:71
 msgid "&Statusbar"
-msgstr "&Vrstica stanja"
+msgstr "Vrstica &stanja"
 
 #: wordpad.rc:73
 msgid "&Options..."
-msgstr "&Možnosti ..."
+msgstr "M&ožnosti ..."
 
 #: wordpad.rc:75
 msgid "&Insert"
-msgstr "&Vstavi"
+msgstr "Vstav&i"
 
 #: wordpad.rc:77
 msgid "&Date and time..."
@@ -11579,7 +11245,7 @@ msgstr "&Datum in čas ..."
 
 #: wordpad.rc:79
 msgid "F&ormat"
-msgstr "O&blika"
+msgstr "&Oblika"
 
 #: wordpad.rc:82 wordpad.rc:105
 msgid "&Bullet points"
@@ -11587,24 +11253,23 @@ msgstr "&Vrstične oznake"
 
 #: wordpad.rc:83 wordpad.rc:106
 msgid "&Paragraph..."
-msgstr "O&dstavek ..."
+msgstr "&Odstavek ..."
 
 #: wordpad.rc:84
 msgid "&Tabs..."
-msgstr "&Tabulator ..."
+msgstr "&Zavhihki ..."
 
 #: wordpad.rc:85
 msgid "Backgroun&d"
-msgstr "Ozad&je"
+msgstr "Oza&dje"
 
 #: wordpad.rc:87
 msgid "&System\tCtrl+1"
-msgstr "&Sistemsko\tCtrl+1"
+msgstr "&Sistem\tCtrl+1"
 
 #: wordpad.rc:88
-#, fuzzy
-msgid "&Pale yellow\tCtrl+2"
-msgstr "&PostThat rumenkasto\tCtrl+2"
+msgid "&PostThat yellowish\tCtrl+2"
+msgstr "&ObjaviTo rumenkasto\tCtrl+2"
 
 #: wordpad.rc:93
 msgid "&About Wine Wordpad"
@@ -11612,7 +11277,7 @@ msgstr "&O Wine Wordpadu"
 
 #: wordpad.rc:130
 msgid "Automatic"
-msgstr "Automatic"
+msgstr "Samodejno"
 
 #: wordpad.rc:136
 msgid "All documents (*.*)"
@@ -11620,11 +11285,11 @@ msgstr "Vsi dokumenti (*.*)"
 
 #: wordpad.rc:137
 msgid "Text documents (*.txt)"
-msgstr "Dokument z besedilom (*.txt)"
+msgstr "Besedilni dokument (*.txt)"
 
 #: wordpad.rc:138
 msgid "Unicode text document (*.txt)"
-msgstr "Dokument z Unicode besedilom (*.txt)"
+msgstr "Besedilni dokument Unicode (*.txt)"
 
 #: wordpad.rc:139
 msgid "Rich text format (*.rtf)"
@@ -11636,15 +11301,15 @@ msgstr "Dokument z obogatenim besedilom"
 
 #: wordpad.rc:141
 msgid "Text document"
-msgstr "Dokument z besedilom"
+msgstr "Besedilni dokument"
 
 #: wordpad.rc:142
 msgid "Unicode text document"
-msgstr "Dokument z Unicode besedilom"
+msgstr "Besedilni dokument Unicode"
 
 #: wordpad.rc:143
 msgid "Printer files (*.PRN)"
-msgstr "Tiskalnikova datoteka (*.PRN)"
+msgstr "Datoteke tiskalnika (*.PRN)"
 
 #: wordpad.rc:148
 msgid "Left"
@@ -11668,11 +11333,11 @@ msgstr "Obogateno besedilo"
 
 #: wordpad.rc:163
 msgid "Next page"
-msgstr "Naslednja"
+msgstr "Naslednja stran"
 
 #: wordpad.rc:164
 msgid "Previous page"
-msgstr "Prejšnja"
+msgstr "Predhodna stran"
 
 #: wordpad.rc:165
 msgid "Two pages"
@@ -11684,11 +11349,11 @@ msgstr "Ena stran"
 
 #: wordpad.rc:167
 msgid "Zoom in"
-msgstr "Zoom in"
+msgstr "Približaj"
 
 #: wordpad.rc:168
 msgid "Zoom out"
-msgstr "Zoom out"
+msgstr "Oddalji"
 
 #: wordpad.rc:170
 msgid "Page"
@@ -11704,15 +11369,15 @@ msgstr "cm"
 
 #: wordpad.rc:173
 msgid "in"
-msgstr "in"
+msgstr "pa"
 
 #: wordpad.rc:174
 msgid "inch"
-msgstr "inch"
+msgstr "palec"
 
 #: wordpad.rc:175
 msgid "pt"
-msgstr "pt"
+msgstr "tč"
 
 #: wordpad.rc:180
 msgid "Document"
@@ -11720,7 +11385,7 @@ msgstr "Dokument"
 
 #: wordpad.rc:181
 msgid "Save changes to '%s'?"
-msgstr "Ali naj shranim spremembe v '%s'?"
+msgstr "Ali želite shraniti spremembe '%s'?"
 
 #: wordpad.rc:182
 msgid "Finished searching the document."
@@ -11728,7 +11393,7 @@ msgstr "Konec iskanja po dokumentu."
 
 #: wordpad.rc:183
 msgid "Failed to load the RichEdit library."
-msgstr "Napaka pri nalaganju RichEdit knjižnice."
+msgstr "Napaka med nalaganjem knjižnice RichEdit."
 
 #: wordpad.rc:184
 msgid ""
@@ -11744,11 +11409,11 @@ msgstr "Neveljavna oblika števila"
 
 #: wordpad.rc:188
 msgid "OLE storage documents are not supported"
-msgstr "Dokumenti z OLE predmeti niso podprti"
+msgstr "Dokumenti s predmeti OLE niso podprti"
 
 #: wordpad.rc:189
 msgid "Could not save the file."
-msgstr "Napaka pri shranjevanju datoteke."
+msgstr "Datoteke ni mogoče shraniti."
 
 #: wordpad.rc:190
 msgid "You do not have access to save the file."
@@ -11756,7 +11421,7 @@ msgstr "Nimate pravic za shranjevanje te datoteke."
 
 #: wordpad.rc:191
 msgid "Could not open the file."
-msgstr "Napaka pri odpiranju datoteke."
+msgstr "Datoteke ni mogoče odpreti."
 
 #: wordpad.rc:192
 msgid "You do not have access to open the file."
@@ -11764,11 +11429,11 @@ msgstr "Nimate pravic za odpiranje te datoteke."
 
 #: wordpad.rc:193
 msgid "Printing not implemented"
-msgstr "Tiskanje (še) ni na voljo"
+msgstr "Tiskanje še ni na podprto"
 
 #: wordpad.rc:194
 msgid "Cannot add more than 32 tab stops."
-msgstr "Ne morem vstaviti več kot 32 položajev tabulatorja."
+msgstr "Ni mogoče dodati več kot 32 zavihkov."
 
 #: write.rc:27
 msgid "Starting Wordpad failed"
@@ -11788,11 +11453,11 @@ msgstr "Za začetek kopiranja pritisnite <enter>\n"
 
 #: xcopy.rc:30
 msgid "%d file(s) would be copied\n"
-msgstr "Prekopiral bom %d datotek\n"
+msgstr "%d datotek bo bilo prekopiranih\n"
 
 #: xcopy.rc:31
 msgid "%d file(s) copied\n"
-msgstr "Prekopiral sem %d datotek\n"
+msgstr "Prekopiranih je bilo %d datotek\n"
 
 #: xcopy.rc:34
 msgid ""
@@ -11802,7 +11467,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Ali je '%s' ime ciljne datoteke\n"
 "ali mape?\n"
-"(D - Datoteka, M - Mapa)\n"
+"(F - Datoteka, D - Mapa)\n"
 
 #: xcopy.rc:35
 msgid "%s? (Yes|No)\n"
@@ -11810,25 +11475,25 @@ msgstr "%s? (Da|Ne)\n"
 
 #: xcopy.rc:36
 msgid "Overwrite %s? (Yes|No|All)\n"
-msgstr "Ali naj prepišem %s? (Da|Ne|Vse)\n"
+msgstr "Ali želite %s prepisati? (Da|Ne|Vse)\n"
 
 #: xcopy.rc:37
 msgid "Copying of '%s' to '%s' failed with r/c %d\n"
-msgstr "Kopiranje '%s' v '%s' ni uspelo (koda napake: %d)\n"
+msgstr "Kopiranje '%s' v '%s' je spodletelo (koda napake: %d)\n"
 
 #: xcopy.rc:39
 msgid "Failed during reading of '%s'\n"
-msgstr "Napaka pri branju '%s'\n"
+msgstr "Napaka med branjem '%s'\n"
 
 #: xcopy.rc:43
 msgctxt "File key"
 msgid "F"
-msgstr "D"
+msgstr "F"
 
 #: xcopy.rc:44
 msgctxt "Directory key"
 msgid "D"
-msgstr "M"
+msgstr "D"
 
 #: xcopy.rc:77
 msgid ""
@@ -11865,13 +11530,13 @@ msgid ""
 "\t\tthan source\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"XCOPY - kopira navedene izvorne datoteke oz. mape v naveden cilj\n"
+"XCOPY - Kopira navedene izvorne datoteke oz. mape v naveden cilj\n"
 "\n"
-"Sintaksa:\n"
-"XCOPY izvor [cilj] [/I] [/S] [/Q] [/F] [/L] [/W] [/T] [/N] [/U]\n"
+"Skladnja:\n"
+"XCOPY vir [cilj] [/I] [/S] [/Q] [/F] [/L] [/W] [/T] [/N] [/U]\n"
 "\t   [/R] [/H] [/C] [/P] [/A] [/M] [/E] [/D] [/Y] [/-Y]\n"
 "\n"
-"Where:\n"
+"Kje:\n"
 "\n"
 "[/I] Če cilj ne obstaja in gre za kopiranje dveh ali več datotek, "
 "predpostavi,\n"
@@ -11880,22 +11545,22 @@ msgstr ""
 "[/E] Kopiraj mape in podmape, vključno s praznimi mapami\n"
 "[/Q] Ne izpisuj imen med kopiranjem (tiho).\n"
 "[/F] Med kopiranjem izpiši polno izvorno in ciljno pot\n"
-"[/L] Simuliraj operacijo; prikaži imena datotek, ki bi jih kopiral\n"
+"[/L] Simuliraj opravilo; prikaži imena datotek, ki bi bile kopirane\n"
 "[/W] Vključi poziv pred začetkom kopiranja\n"
-"[/T] Ustvari mape, vendar ne kopiraj datotek\n"
+"[/T] Ustvari mape, vendar ne kopira datotek\n"
 "[/Y] Onemogoči poziv ob prepisovanju datotek\n"
 "[/-Y] Omogoči poziv ob prepisovanju datotek\n"
 "[/P] Poziv pred kopiranjem vsake datoteke\n"
 "[/N] Pri kopiranju uporabi kratka imena\n"
 "[/U] Kopiraj samo datoteke, ki že obstajajo na cilju\n"
 "[/R] Prepiši datoteke, ki so označene samo za branje\n"
-"[/H] V kopiranje vključu tudi skrite in sistemske datoteke\n"
+"[/H] Vključi tudi skrite in sistemske datoteke\n"
 "[/C] Nadaljuj tudi, če pride do napake med kopiranjem\n"
 "[/A] Kopiraj samo datoteke, ki imajo atribut arhiva\n"
-"[/M] Kopiraj samo datoteke, ki imajo atribut arhiva ter odstrani atribut\n"
+"[/M] Kopiraj samo datoteke, ki imajo atribut arhiva ter odstrani atribut\n"
 "\tarhiva\n"
 "[/D | /D:m-d-y] Kopiraj datoteke, ustvarjene ali spremenjene po navedenem "
 "datumu.\n"
-"\t\tČe datum ni podan, gre za kopiranje datotek, katerih obstoječi cilj je\n"
+"\t\tČe datum ni podan, so kopirane le datoteke, katerih cilj je starejši\n"
 "\t\tod izvora\n"
 "\n"
-- 
1.7.0.4
More information about the wine-patches mailing list