Polish translation for release 1.3.31

Łukasz Wojniłowicz lukasz.wojnilowicz at gmail.com
Sat Oct 22 01:20:25 CDT 2011


---
 news/pl/2011102101.xml |   16 ++++++++++++++++
 1 files changed, 16 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 news/pl/2011102101.xml

diff --git a/news/pl/2011102101.xml b/news/pl/2011102101.xml
new file mode 100644
index 0000000..c7d4305
--- /dev/null
+++ b/news/pl/2011102101.xml
@@ -0,0 +1,16 @@
+<news>
+<date>Październik 21, 2011</date>
+<title>Wydano Wine 1.3.31</title>
+<body>
+<p> Wydanie rozwojowe Wine 1.3.31 jest już dostępne.</p>
+<p> <a href="{$root}/announce/1.3.31">Co nowego</a> w tym wydaniu:
+<ul>
+  <li>Wsparcie tekstu BiDi w jednowierszowej kontrolce edycji.</li>
+  <li>Wsparcie dla StretchDIBits i AlphaBlend w silniku DIB.</li>
+  <li>Kilka poprawek do dźwięku.</li>
+  <li>Ulepszenia w VBScript.</li>
+  <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
+</ul></p>
+<p><p>Źródło jest <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.3.31.tar.bz2">już dostępne</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkrótce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+</p></body></news>
-- 
1.7.6.4
More information about the wine-patches mailing list