[website] Polish translation for release 1.5.19

Łukasz Wojniłowicz lukasz.wojnilowicz at gmail.com
Sat Dec 8 15:26:01 CST 2012


---
 news/pl/2012120701.xml | 15 +++++++++++++++
 1 file changed, 15 insertions(+)
 create mode 100644 news/pl/2012120701.xml

diff --git a/news/pl/2012120701.xml b/news/pl/2012120701.xml
new file mode 100644
index 0000000..f7c519c
--- /dev/null
+++ b/news/pl/2012120701.xml
@@ -0,0 +1,15 @@
+<news>
+<date>Grudzień  7, 2012</date>
+<title>Wydano Wine 1.5.19</title>
+<body>
+<p> Wydanie rozwojowe Wine 1.5.19 jest już dostępne.</p>
+<p> <a href="{$root}/announce/1.5.19">Co nowego</a> w tym wydaniu:
+<ul>
+  <li>Ulepszenia poprawiające wydajność w silniku DIB.</li>
+  <li>Bardziej zupełna implementacja XML-lite.</li>
+  <li>Kilka funkcji więcej w bibliotece uruchomieniowej C++.</li>
+  <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
+</ul></p>
+<p><p>Źródło jest <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.5.19.tar.bz2">już dostępne</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkrótce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+</p></body></news>
-- 
1.7.11.7
More information about the wine-patches mailing list