po: Update Lithuanian translation

Aurimas Fišeras aurimas at gmail.com
Thu Dec 13 13:49:24 CST 2012


From 70cf421d52040143fcd58ae957d3a4e9bd794efb Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: =?UTF-8?q?Aurimas=20Fi=C5=A1eras?= <aurimas at gmail.com>
Date: Thu, 13 Dec 2012 21:48:37 +0200
Subject: po: Update Lithuanian translation

---
 po/lt.po | 10 +++++-----
 1 file changed, 5 insertions(+), 5 deletions(-)

diff --git a/po/lt.po b/po/lt.po
index 9d7adac..b0b69a3 100644
--- a/po/lt.po
+++ b/po/lt.po
@@ -5,7 +5,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Wine\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.winehq.org\n"
 "POT-Creation-Date: N/A\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-12-01 13:07+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-12-13 21:48+0300\n"
 "Last-Translator: Aurimas Fišeras <aurimas at members.fsf.org>\n"
 "Language-Team: komp_lt at konf.lt\n"
 "Language: Lithuanian\n"
@@ -3544,7 +3544,7 @@ msgstr "Nebaigta eilutės konstanta"
 
 #: jscript.rc:39
 msgid "'return' statement outside of function"
-msgstr ""
+msgstr "Sakinys „return“ ne funkcijoje"
 
 #: jscript.rc:40
 msgid "Can't have 'break' outside of loop"
@@ -9457,12 +9457,12 @@ msgid ""
 "\n"
 "GOTO has no effect when used interactively.\n"
 msgstr ""
-"GOTO komanda perduoda vykdymą kitam teiginiui komandų faile.\n"
+"GOTO komanda nukreipia vykdymą į kitą sakinį komandų faile.\n"
 "\n"
-"Žymė, kuri yra GOTO komandos tikslas gali būti 255 simbolių ilgio,\n"
+"Žymė, kuri yra GOTO komandos tikslas, gali būti 255 simbolių ilgio,\n"
 "bet be tarpų (tai skiriasi nuo kitų operacinių sistemų). Jei komandų\n"
 "faile egzistuoja dvi ar daugiau identiškos žymės, visuomet bus vykdoma\n"
-"pirmoji. Mėginimas perduoti vykdymą į neegzistuojančią žymę nutraukia\n"
+"pirmoji. Mėginimas nukreipti vykdymą į neegzistuojančią žymę nutraukia\n"
 "komandų failo vykdymą.\n"
 "\n"
 "GOTO neturi poveikio naudojant interaktyviai.\n"
-- 
1.8.0


More information about the wine-patches mailing list