[PATCH] po: Fix Finnish translation.

Lauri Kenttä lauri.kentta at gmail.com
Sat Feb 11 07:10:04 CST 2012


---
 po/fi.po |   22 +++++++++++-----------
 1 files changed, 11 insertions(+), 11 deletions(-)

diff --git a/po/fi.po b/po/fi.po
index 7d4945e..48c2444 100644
--- a/po/fi.po
+++ b/po/fi.po
@@ -4024,7 +4024,7 @@ msgstr "Virheellinen valitsimen numero\n"
 
 #: winerror.mc:726
 msgid "Semaphore name not found\n"
-msgstr "Semafooran nimeä ei löydy\n"
+msgstr "Semaforin nimeä ei löydy\n"
 
 #: winerror.mc:731
 msgid "Invalid starting code segment for %1\n"
@@ -4256,7 +4256,7 @@ msgstr "Ei pääsyä muistipaikkaan\n"
 
 #: winerror.mc:1016
 msgid "Swap error\n"
-msgstr "Sivutusvirhe\n"
+msgstr "Sivuvirhe\n"
 
 #: winerror.mc:1021
 msgid "Stack overflow\n"
@@ -9429,7 +9429,7 @@ msgid ""
 "TYPE <filename> copies <filename> to the console device (or elsewhere\n"
 "if redirected). No check is made that the file is readable text.\n"
 msgstr ""
-"TYPE <tiedostonimi> kopioi <tiedostonimi>-parametrin konsolilaitteeseen\n"
+"TYPE <tiedostonimi> kopioi tiedoston <tiedostonimi> konsolilaitteeseen\n"
 "(tai muualle, jos ohjataan muualle). Sitä, onko tiedosto luettavissa,\n"
 "ei tarkisteta.\n"
 
@@ -9443,7 +9443,7 @@ msgid ""
 "\n"
 "The verify flag has no function in Wine.\n"
 msgstr ""
-"VERIFY-komennolla voi asettaa, poistaa tai tarkistaa verity-lipun.\n"
+"VERIFY-komennolla voi asettaa, poistaa tai tarkistaa verify-lipun.\n"
 "Kelvolliset muodot:\n"
 "\n"
 "VERIFY ON\tAsettaa lipun\n"
@@ -10627,7 +10627,7 @@ msgstr "&Ikkunat"
 
 #: progman.rc:47
 msgid "&Overlapped\tShift+F5"
-msgstr "&Päällekäin\tShift+F5"
+msgstr "&Päällekkäin\tShift+F5"
 
 #: progman.rc:48
 msgid "&Side by side\tShift+F4"
@@ -11223,9 +11223,9 @@ msgstr ""
 "/?           Näytä tämä ohje ja poistu.\n"
 "\n"
 "start.exe versio 0.2 Copyright (C) 2003, Dan Kegel\n"
-"Start-ohjelmalla EI OLE MITÄÄN TAKUUTA; yksityiskohdista kertoo /L-parametri.\n"
+"Start-ohjelmalla EI OLE MITÄÄN TAKUUTA; yksityiskohdista kertoo parametri /L.\n"
 "Tämä on vapaa ohjelma; tätä saa levittää tietyin ehdoin; yksityiskohdista\n"
-"kertoo /L-parametri.\n"
+"kertoo parametri /L.\n"
 
 #: start.rc:64
 msgid ""
@@ -11440,7 +11440,7 @@ msgstr "&Lopeta prosessi"
 
 #: taskmgr.rc:150
 msgid "End Process &Tree"
-msgstr "Lopeta &prosessipuu"
+msgstr "L&opeta prosessipuu"
 
 #: taskmgr.rc:152 winedbg.rc:29
 msgid "&Debug"
@@ -11448,7 +11448,7 @@ msgstr ""
 
 #: taskmgr.rc:154
 msgid "Set &Priority"
-msgstr "Aseta &ensisijaisuus"
+msgstr "Aseta &prioriteetti"
 
 #: taskmgr.rc:156
 msgid "&Realtime"
@@ -11512,7 +11512,7 @@ msgstr "Kahvat"
 
 #: taskmgr.rc:379 taskmgr.rc:291
 msgid "Threads"
-msgstr "Langat"
+msgstr "Säikeet"
 
 #: taskmgr.rc:380 taskmgr.rc:263
 msgid "Processes"
@@ -11816,7 +11816,7 @@ msgstr "Tehtävienhallinta pysyy kaikkien muiden ikkunoiden edessä, ellei sitä
 
 #: taskmgr.rc:190
 msgid "Task Manager is minimized when a SwitchTo operation is performed"
-msgstr "Tehtävienhallinta pienennetään, kun SwitchTo-komento suoritetaan"
+msgstr "Tehtävienhallinta pienennetään, kun siirrytään ohjelmasta toiseen"
 
 #: taskmgr.rc:191
 msgid "Hide the Task Manager when it is minimized"
-- 
1.7.9
More information about the wine-patches mailing list