po: Update Lithuanian translation (resend)

Aurimas Fišeras aurimas at gmail.com
Sat Feb 11 14:20:14 CST 2012-------------- next part --------------
From 4861d30c52165a5b1bd34c3a3b9f93975cb218b2 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: =?UTF-8?q?Aurimas=20Fi=C5=A1eras?= <aurimas at gmail.com>
Date: Sat, 11 Feb 2012 18:53:50 +0200
Subject: po: Update Lithuanian translation

---
 po/lt.po |  12 +++---------
 1 files changed, 3 insertions(+), 9 deletions(-)

diff --git a/po/lt.po b/po/lt.po
index 270369c..2e58b24 100644
--- a/po/lt.po
+++ b/po/lt.po
@@ -5,7 +5,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Wine\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.winehq.org\n"
 "POT-Creation-Date: N/A\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-02-02 20:33+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-02-11 22:18+0300\n"
 "Last-Translator: Aurimas Fišeras <aurimas at members.fsf.org>\n"
 "Language-Team: komp_lt at konf.lt\n"
 "Language: Lithuanian\n"
@@ -9586,7 +9586,6 @@ msgstr ""
 "jokio poveikio, kai kviečiama iš komandos eilutės.\n"
 
 #: cmd.rc:176
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Start a program, or open a document in the program normally used for files "
 "with that suffix.\n"
@@ -9619,14 +9618,9 @@ msgstr ""
 "išėjimo kodu.\n"
 "/Unix    Naudoti Unix failo vardą ir paleisti failą kaip windows "
 "naršyklėje.\n"
+"/ProgIDOpen Atverti dokumentą naudojant šį progID.\n"
 "/L      Parodyti galutinio naudotojo licenciją.\n"
 "/?      Parodyti šį pranešimą ir išeiti.\n"
-"\n"
-"start.exe versija 0.2 (C) 2003, Dan Kegel\n"
-"Start pateikiama BE JOKIŲ GARANTIJŲ; detales rasite paleidę su /L "
-"parametru.\n"
-"Ši programa yra laisva programinė įranga; galite ją platinti\n"
-"tam tikromis sąlygomis; paleiskite „start /L“ išsamiai informacijai gauti.\n"
 
 #: cmd.rc:201
 msgid "TIME sets or shows the current system time.\n"
@@ -9773,7 +9767,6 @@ msgstr ""
 "ar apvalkalą iš kur CMD buvo iškviestas.\n"
 
 #: cmd.rc:305
-#, fuzzy
 msgid ""
 "CMD built-in commands are:\n"
 "ASSOC\t\tShow or modify file extension associations\n"
@@ -9841,6 +9834,7 @@ msgstr ""
 "RD (RMDIR)\tŠalinti pakatalogį\n"
 "SET\t\tNustatyti ar parodyti aplinkos kintamuosius\n"
 "SETLOCAL\tPradėti aplinkos pakeitimų lokalizavimą komandų faile\n"
+"START\t\tPaleisti programą arba atverti dokumentą susietoje programoje\n"
 "TIME\t\tNustatyti ar parodyti dabartinį sistemos laiką\n"
 "TITLE\t\tNustatyti CMD seanso lango antraštę\n"
 "TYPE\t\tIšvesti tekstinio failo turinį\n"
-- 
1.7.9


More information about the wine-patches mailing list