po: Update Lithuanian translation

Aurimas Fišeras aurimas at gmail.com
Wed Feb 22 13:55:12 CST 2012


Fixes several errors reported by Francois Gouget.
-------------- next part --------------
From b1a726357340af6e42580de2b2d8ed583a29574b Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: =?UTF-8?q?Aurimas=20Fi=C5=A1eras?= <aurimas at gmail.com>
Date: Wed, 22 Feb 2012 21:52:58 +0200
Subject: po: Update Lithuanian translation

---
 po/lt.po |  15 +++++++--------
 1 files changed, 7 insertions(+), 8 deletions(-)

diff --git a/po/lt.po b/po/lt.po
index 2e58b24..09fe150 100644
--- a/po/lt.po
+++ b/po/lt.po
@@ -5,7 +5,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Wine\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.winehq.org\n"
 "POT-Creation-Date: N/A\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-02-11 22:18+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-02-22 21:51+0300\n"
 "Last-Translator: Aurimas Fišeras <aurimas at members.fsf.org>\n"
 "Language-Team: komp_lt at konf.lt\n"
 "Language: Lithuanian\n"
@@ -9469,7 +9469,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "PAUSE ekrane parodo pranešimą, kuriuo prašo naudotojo paspausti klavišą.\n"
 "\n"
-"Ši komanda naudingiausia komandų failuose, kad leistų naudotojui perskaityti "
+"Ši komanda naudingiausia komandų failuose, kad leistų naudotojui perskaityti\n"
 "ankstesnės komandos rezultatą kol jis nepasislinko už ekrano ribų.\n"
 
 #: cmd.rc:149
@@ -9827,6 +9827,7 @@ msgstr ""
 "MORE\t\tRodyti išvedimą puslapiais\n"
 "MOVE\t\tPerkelti failą, failų rinkinį ar katalogų medį\n"
 "PATH\t\tNustatyti ar parodyti paieškos kelią\n"
+"PAUSE\t\tSulaikyti komandų failo vykdymą\n"
 "POPD\t\tAtstato katalogą į paskutinį išsaugotą su PUSHD\n"
 "PROMPT\t\tKeičia komandos raginimą\n"
 "PUSHD\t\tPakeičia į naują katalogą, išsaugo dabartinį\n"
@@ -10413,8 +10414,7 @@ msgid ""
 "\n"
 "Do you want to create a new file?"
 msgstr ""
-"Failas „%s“\n"
-"neegzistuoja.\n"
+"Failas „%s“ neegzistuoja.\n"
 "\n"
 "Ar norite sukurti naują failą?"
 
@@ -10424,8 +10424,7 @@ msgid ""
 "\n"
 "Would you like to save the changes?"
 msgstr ""
-"Failas „%s“\n"
-"buvo pakeistas.\n"
+"Failas „%s“ buvo pakeistas.\n"
 "\n"
 "Ar norite išsaugoti pakeitimus?"
 
@@ -11447,12 +11446,12 @@ msgstr ""
 "išėjimo kodu.\n"
 "/Unix    Naudoti Unix failo vardą ir paleisti failą kaip windows "
 "naršyklėje.\n"
+"/ProgIDOpen Atverti dokumentą naudojant šį progID.\n"
 "/L      Parodyti galutinio naudotojo licenciją.\n"
 "/?      Parodyti šį pranešimą ir išeiti.\n"
 "\n"
 "start.exe versija 0.2 (C) 2003, Dan Kegel\n"
-"Start pateikiama BE JOKIŲ GARANTIJŲ; detales rasite paleidę su /L "
-"parametru.\n"
+"Start pateikiama BE JOKIŲ GARANTIJŲ; detales rasite paleidę su /L parametru.\n"
 "Ši programa yra laisva programinė įranga; galite ją platinti\n"
 "tam tikromis sąlygomis; paleiskite „start /L“ išsamiai informacijai gauti.\n"
 
-- 
1.7.9


More information about the wine-patches mailing list