[website] news: Put out a call for translators in Polish.

Łukasz Wojniłowicz lukasz.wojnilowicz at gmail.com
Sat Feb 25 14:00:51 CST 2012


---
 news/pl/2012022001.xml |   12 ++++++++++++
 1 files changed, 12 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 news/pl/2012022001.xml

diff --git a/news/pl/2012022001.xml b/news/pl/2012022001.xml
new file mode 100644
index 0000000..241e4d9
--- /dev/null
+++ b/news/pl/2012022001.xml
@@ -0,0 +1,12 @@
+<news>
+<date>Luty 20, 2012</date>
+<title>Potrzebni tłumacze!</title>
+<body>
+<p>Strona stanu tłumaczeń Wine <a href="http://fgouget.free.fr/wine-po/"></a> 
+pokazuje tylko 12 kompletnych tłumaczeń (przyp. tłum. Polski jest w pełni przetłumaczony). 
+Chcielibyśmy poprawić się do wersji 1.4.</p>
+<p>Szczęśliwie, zaczynając od wersji 1.4 Wine używa plików PO, czyniąc przez 
+to tłumaczenie łatwiejszym niż poprzednio. Tak więc dowiedz się jak
+<a href="http://wiki.winehq.org/Translating">rozpocząć</a> i pomóż nam
+uczynić Wine używalnym w twoim kraju.</p>
+</body></news>
-- 
1.7.7.6
More information about the wine-patches mailing list