[PATCH] README: Update Finnish translation.

Lauri Kenttä lauri.kentta at gmail.com
Mon Feb 27 15:31:14 CST 2012


---
 documentation/README.fi |  16 +++++-----------
 1 file changed, 5 insertions(+), 11 deletions(-)

diff --git a/documentation/README.fi b/documentation/README.fi
index fa9c9cd..55188f9 100644
--- a/documentation/README.fi
+++ b/documentation/README.fi
@@ -28,7 +28,7 @@ ennen kaikkea Internetissä osoitteessa http://www.winehq.org/.
 Winen kääntämiseen tarvitaan jokin seuraavista:
 
  Linuxin versio 2.0.36 tai uudempi
- FreeBSD 6.3 tai uudempi
+ FreeBSD 7.0 tai uudempi
  Solaris x86 9 tai uudempi
  NetBSD-current
  Mac OS X 10.4 tai uudempi
@@ -37,15 +37,9 @@ Wine vaatii kerneliltä tuen säikeille. Tämän takia toistaiseksi vain yllä
 mainittuja käyttöjärjestelmiä tuetaan; tulevaisuudessa saatetaan lisätä tuki
 muillekin käyttöjärjestelmille, joissa on tarvittava tuki säikeille.
 
-Tietoa Linuxille:
- Vaikka Linux 2.2.x:n pitäisi yhä toimia ja Linux 2.0.x saattaa toimia
- (varhaisissa 2.0.x-versioissa oli säikeisiin liittyviä ongelmia),
- on parasta käyttää ajantasaista versiota kuten 2.4.x tai 2.6.x.
-
 Tietoa FreeBSD:lle:
- Pääsääntöisesti Wine ei toimi vanhemmilla versioilla kuin 6.3 tai 7.0.
- FreeBSD 6.3 on mahdollista päivittää niin, että se tukee Wineä; osoitteessa
- http://wiki.freebsd.org/Wine kerrotaan tästä lisää.
+ Pääsääntöisesti Wine ei toimi vanhemmilla versioilla kuin FreeBSD 7.0.
+ Osoitteessa http://wiki.freebsd.org/Wine kerrotaan tästä lisää.
 
 Tietoa Solarikselle:
  Wine täytyy luultavasti kääntää GNU-työkaluilla (gcc, gas jne.).
@@ -63,8 +57,8 @@ Tietoa Mac OS X:lle:
 Tuetut tiedostojärjestelmät:
  Wine toimii useimmilla tiedostojärjestelmillä, mutta Samban kanssa on
  ilmoitettu ilmenevän ongelmia. Myöskään NTFS ei tue kaikkia ominaisuuksia,
- joita jotkin ohjelmat vaativat. Linuxin tyypillisten tiedostojärjestelmien
- (ext3 ym.) käyttö on suositeltavaa.
+ joita jotkin ohjelmat vaativat. Natiivin Unix-tiedostojärjestelmän käyttö
+ on suotavaa.
 
 Perusvaatimukset:
  Koneella täytyy olla X11:n kehitystiedostot (Debianissa xlib6g-dev,
-- 
1.7.9.2
More information about the wine-patches mailing list