po: Update Polish translation.

Łukasz Wojniłowicz lukasz.wojnilowicz at gmail.com
Thu Jan 12 12:30:55 CST 2012


---
 po/pl.po |   86 ++++++++++++++++++++++++++------------------------------------
 1 files changed, 36 insertions(+), 50 deletions(-)

diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 6b55f05..de03823 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -1,12 +1,12 @@
 # Polish translations for Wine
 #
-# Łukasz Wojniłowicz <lukasz.wojnilowicz at gmail.com>, 2011.
+# Łukasz Wojniłowicz <lukasz.wojnilowicz at gmail.com>, 2011, 2012.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Wine\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.winehq.org\n"
 "POT-Creation-Date: N/A\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-12-29 20:15+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-01-12 19:28+0100\n"
 "Last-Translator: Łukasz Wojniłowicz <lukasz.wojnilowicz at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <kde-i18n-doc at kde.org>\n"
 "Language: Polish\n"
@@ -140,7 +140,7 @@ msgstr ""
 
 #: appwiz.rc:106
 msgid "&Install"
-msgstr "&Zainstaluj"
+msgstr "Za&instaluj"
 
 #: appwiz.rc:107 avifil32.rc:52 browseui.rc:37 comctl32.rc:53 comctl32.rc:68
 #: comdlg32.rc:165 comdlg32.rc:187 comdlg32.rc:205 comdlg32.rc:227
@@ -3498,11 +3498,11 @@ msgstr "Niezakończona stała znakowa"
 
 #: jscript.rc:38
 msgid "Can't have 'break' outside of loop"
-msgstr ""
+msgstr "Nie można umieścić 'break' poza pętlą"
 
 #: jscript.rc:39
 msgid "Can't have 'continue' outside of loop"
-msgstr ""
+msgstr "Nie można umieścić 'continue' poza pętlą"
 
 #: jscript.rc:40
 msgid "Conditional compilation is turned off"
@@ -3537,9 +3537,8 @@ msgid "Boolean object expected"
 msgstr "Oczekiwany obiekt boolean"
 
 #: jscript.rc:48
-#, fuzzy
 msgid "Cannot delete '|'"
-msgstr "Nie można ukończyć\n"
+msgstr "Nie można usunąć '|'"
 
 #: jscript.rc:49
 msgid "VBArray object expected"
@@ -8412,9 +8411,8 @@ msgid "The specified device handle is invalid."
 msgstr "Podane dojście urządzenia jest nieprawidłowe."
 
 #: winmm.rc:34
-#, fuzzy
 msgid "There is no driver installed on your system!"
-msgstr "Nie ma żadnego zainstalowanego sterownika w tym systemie !\n"
+msgstr "Nie ma zainstalowanego żadnego sterownika na twoim systemie!"
 
 #: winmm.rc:35 winmm.rc:61
 msgid ""
@@ -12456,22 +12454,20 @@ msgstr ""
 "(według własnego uznania) dowolnej późniejszej."
 
 #: winecfg.rc:140
-#, fuzzy
 msgid "Windows registration information"
-msgstr " Informacje do rejestracji w Windows "
+msgstr "Informacje do rejestracji w Windows "
 
 #: winecfg.rc:141
 msgid "&Owner:"
-msgstr "Właściciel:"
+msgstr "&Właściciel:"
 
 #: winecfg.rc:143
 msgid "Organi&zation:"
-msgstr "Organizacja:"
+msgstr "Organi&zacja:"
 
 #: winecfg.rc:151
-#, fuzzy
 msgid "Application settings"
-msgstr " Ustawienia aplikacji"
+msgstr "Ustawienia aplikacji"
 
 #: winecfg.rc:152
 msgid ""
@@ -12496,9 +12492,8 @@ msgid "&Windows Version:"
 msgstr "&Wersja Windows:"
 
 #: winecfg.rc:166
-#, fuzzy
 msgid "Window settings"
-msgstr " Ustawienia okna "
+msgstr "Ustawienia okien"
 
 #: winecfg.rc:167
 msgid "Automatically capture the &mouse in full-screen windows"
@@ -12521,9 +12516,8 @@ msgid "Desktop &size:"
 msgstr "&Rozmiar pulpitu:"
 
 #: winecfg.rc:177
-#, fuzzy
 msgid "Direct3D"
-msgstr " Direct3D "
+msgstr "Direct3D"
 
 #: winecfg.rc:178
 msgid "&Vertex Shader Support: "
@@ -12534,18 +12528,16 @@ msgid "Allow &Pixel Shader (if supported by hardware)"
 msgstr "Obsługuj Pixel Shader (jeżeli są obsługiwane przez kartę graficzną)"
 
 #: winecfg.rc:182
-#, fuzzy
 msgid "Screen resolution"
-msgstr " Rozdzielczość "
+msgstr "Rozdzielczość ekranu"
 
 #: winecfg.rc:186
 msgid "This is a sample text using 10 point Tahoma"
 msgstr "Oto przykład zastosowania 10-punktowej czcionki Tahoma"
 
 #: winecfg.rc:193
-#, fuzzy
 msgid "DLL overrides"
-msgstr " Reguły bibliotek DLL "
+msgstr "Zastąpione biblioteki DLL "
 
 #: winecfg.rc:194
 msgid ""
@@ -12567,20 +12559,19 @@ msgstr "&Dodaj"
 
 #: winecfg.rc:199
 msgid "Existing &overrides:"
-msgstr "Istniejące reguły:"
+msgstr "Istniejące &zastąpienia:"
 
 #: winecfg.rc:201
 msgid "&Edit..."
-msgstr "&Edycja"
+msgstr "&Edytuj..."
 
 #: winecfg.rc:207
 msgid "Edit Override"
-msgstr "Edycja reguły"
+msgstr "Edytuj zastąpienie"
 
 #: winecfg.rc:210
-#, fuzzy
 msgid "Load order"
-msgstr " Biblioteka "
+msgstr "Kolejność wczytywania"
 
 #: winecfg.rc:211
 msgid "&Builtin (Wine)"
@@ -12607,9 +12598,8 @@ msgid "Select Drive Letter"
 msgstr "Wybierz literę napędu"
 
 #: winecfg.rc:234
-#, fuzzy
 msgid "Drive mappings"
-msgstr " Przyporządkowanie dysków "
+msgstr "Przyporządkowanie napędów"
 
 #: winecfg.rc:235
 msgid ""
@@ -12656,14 +12646,12 @@ msgid "Show &dot files"
 msgstr "Pokazuj pliki zaczynające się od kropki"
 
 #: winecfg.rc:267
-#, fuzzy
 msgid "Driver diagnostics"
-msgstr " Diagnostyka sterownika "
+msgstr "Diagnostyka sterownika"
 
 #: winecfg.rc:269
-#, fuzzy
 msgid "Defaults"
-msgstr " Domyślne "
+msgstr "Domyślne "
 
 #: winecfg.rc:270
 msgid "Output device:"
@@ -12686,34 +12674,32 @@ msgid "&Test Sound"
 msgstr "Test dźwięku"
 
 #: winecfg.rc:285
-#, fuzzy
 msgid "Appearance"
-msgstr " Wygląd "
+msgstr "Wygląd "
 
 #: winecfg.rc:286
 msgid "&Theme:"
-msgstr "Motyw:"
+msgstr "Mo&tyw:"
 
 #: winecfg.rc:288
 msgid "&Install theme..."
-msgstr "Zainstaluj motyw..."
+msgstr "Za&instaluj motyw..."
 
 #: winecfg.rc:293
 msgid "It&em:"
-msgstr "Element:"
+msgstr "El&ement:"
 
 #: winecfg.rc:295
 msgid "C&olor:"
-msgstr "Kolor:"
+msgstr "K&olor:"
 
 #: winecfg.rc:301
-#, fuzzy
 msgid "Folders"
-msgstr "Katalog"
+msgstr "Katalogi"
 
 #: winecfg.rc:304
 msgid "&Link to:"
-msgstr "Dowiązany do:"
+msgstr "&Dowiązany do:"
 
 #: winecfg.rc:31
 msgid "Libraries"
@@ -13020,7 +13006,7 @@ msgstr "Kontrolki - alternatywne tło"
 
 #: winecfg.rc:123
 msgid "Hot Tracked Item"
-msgstr "Śledzony element"
+msgstr "Gorący śledzony element"
 
 #: winecfg.rc:124
 msgid "Active Title Bar Gradient"
@@ -13040,7 +13026,7 @@ msgstr "Pasek menu"
 
 #: wineconsole.rc:60
 msgid "Cursor size"
-msgstr "Wielkość kursora"
+msgstr "Rozmiar kursora"
 
 #: wineconsole.rc:61
 msgid "&Small"
@@ -13076,7 +13062,7 @@ msgstr "Szybka edycja"
 
 #: wineconsole.rc:70
 msgid "&enable"
-msgstr "&Udostępnij"
+msgstr "&włącz"
 
 #: wineconsole.rc:72
 msgid "Command history"
@@ -13088,7 +13074,7 @@ msgstr "&Ilość poleceń, które można przywołać:"
 
 #: wineconsole.rc:76
 msgid "&Remove doubles"
-msgstr "&Usuń powtórki"
+msgstr "&Usuń podwojenia"
 
 #: wineconsole.rc:84
 msgid "&Font"
@@ -13099,13 +13085,12 @@ msgid "&Color"
 msgstr "&Kolor"
 
 #: wineconsole.rc:97
-#, fuzzy
 msgid "Configuration"
-msgstr " Konfiguracja "
+msgstr "Konfiguracja "
 
 #: wineconsole.rc:100
 msgid "Buffer zone"
-msgstr "Konfiguracja buforów"
+msgstr "Obszar buforu"
 
 #: wineconsole.rc:101
 msgid "&Width :"
@@ -14176,3 +14161,4 @@ msgstr ""
 "\t\tJeżeli nie podano żadnej daty, to kopiowane są pliki, które są\n"
 "\t\tnowsze niż w katalogu docelowym.\n"
 "\n"
+
-- 
1.7.7.5
More information about the wine-patches mailing list