documentation: Update Hungarian README.hu

gaugedev-gmail gaugedev at gmail.com
Sat Jul 7 21:24:42 CDT 2012


---
 documentation/README.hu |  22 +++++++++++-----------
 1 files changed, 11 insertions(+), 11 deletions(-)

diff --git a/documentation/README.hu b/documentation/README.hu
index f78165a..f3eef93 100644
--- a/documentation/README.hu
+++ b/documentation/README.hu
@@ -7,7 +7,7 @@ ami bet
 függvénykönyvtárat (nevén Winelib), ami implementálja a Windows
 API hívásokat azok Unix, vagy X11 megfelelõinek használatával.
 Ez a függvénykönyvtár használható a Win32 kód natív Unix futtatható 
-állománnyá portlásához.
+állománnyá portolásához.
 
 A Wine egy szabad szoftver, a GNU LGPL alatt kiadva; nézze meg a
 LICENSE fájlt a részletekért.
@@ -35,7 +35,7 @@ egynek:
  Solaris x86 2.5, vagy késõbbi
  NetBSD-current
 
-Mivel a Wine-nak kükséges kernelszintû futási szál támogatás a
futtatáshoz, csak 
+Mivel a Wine-nak szükséges kernelszintû futási szál támogatás a
futtatáshoz, csak
 a fent említett operációs rendszerek támogatottak.
 Más operációs rendszerek, amik támogatják a kernel futási szálakat,
támogatva 
 lesznek a jövõben.
@@ -54,7 +54,7 @@ FreeBSD inform
 
 Solaris információ:
  A Wine fordításához kell a GNU toolchain (gcc, gas, etc.). 
- Figyelem : A gas telepítése *nemt* biztosíték, hogy a gcc fogja is 
+ Figyelem : A gas telepítése *nem* biztosíték, hogy a gcc fogja is
  használni. A gcc újrafordítása a gas telepítése után, vagy a cc
  szimbolikus linkelése, és ld-zése a gnu tools-hoz szükséges.
 
@@ -79,7 +79,7 @@ Ford
  x86 rendszereken gcc >= 2.7.2 szükséges.
  A 2.7.2.3-nál régebbi verziókban problémák lehetnek különféle
fájlokkal,
  amik optimalizációval lettek fordítva, gyakran a fejléc fájlok
kezelésének
- problémái miatt. A pgcc jelenelg nem mûködik s Wine-sl. A probléma
oka 
+ problémái miatt. A pgcc jelenleg nem mûködik a Wine-al. A probléma
oka
  ismeretlen.
 
  Természetesen kell a "make" is (leginkább a GNU make).
@@ -107,10 +107,10 @@ A "wine" program be fogja t
 A "libwine" függvénykönyvtár ("Winelib") használható a Windows
forráskód Unix
 alatt történõ fordításához és linkeléséhez.
 
-A fordítási konfigurációs opciók megtekinétéséhez nézze használja
a ./configure --help
+A fordítási konfigurációs opciók megtekinétéséhez használja
a ./configure --help
 parancsot.
 
-Új kiadásra frissítéskor patch fájl használatával elõször váltos a
kiadás legfelsõ 
+Új kiadásra frissítéskor patch fájl használatával elõször váltson a
kiadás legfelsõ
 könyvtárszintjére (ahol a README fájl megtalálható).
 Azután használja a "make clean" parancsot, és foltozza meg a kiadást
ezzel:
 
@@ -155,7 +155,7 @@ P
     wine sol.exe /paraméter1 -paraméter2 paraméter3
 				  (program hívása paraméterekkel)
 
-Felhívás: a fájl eléséi útja is hozzá lesz adva a path-hez, ha a teljes
név
+Felhívás: a fájl elérési útja is hozzá lesz adva a path-hez, ha a
teljes név
      meg lett adva a parancssorban.
 
 A Wine még nem teljes, így néhány program összeomlik. Ha helyesen
beállítja a
@@ -164,14 +164,14 @@ egy hibakeres
 A további infomációhoz, hogy hogy kell ezt megcsinálni, kérem olvassa
el a
 documentation/debugging.sgml fájlt.
 
-Jobb ha biztonságba helyezi a fontos fájlokat, mielõtt hozzáférést a
Wine-nak,
+Jobb ha biztonságba helyezi a fontos fájlokat, mielõtt hozzáférést ad a
Wine-nak,
 vagy használjon egy speciális Wine másolatot belõlük, mert néhány
esetben a 
 felhasználók fájlsérülést jeleztek. NE futtassa az Explorer-t, például,
 ha önnek nincs helyes biztonsági mentése, mert néha átnevez/tönkretesz
-néhány könyvtárat. Nem csak más MS alkalmazás mint példéul a Messenger
biztonásgos,
-de valahogy az Explorer futtatása is. Ez a bizonyos sérülés (!$!$!$!
$.pfr)
+néhány könyvtárat. Nem csak más MS alkalmazás mint például a Messenger
biztonásgos,
+de valahogy az Explorer futtatása is. Ez a bizonyos sérülés
 részlegesen javítható ennek a használatával:
-http://home.nexgo.de/andi.mohr/download/decorrupt_explorer
+http://pastebin.com/UsuUWvGS
 
 7. TÖBB INFORMÁCIÓ BESZERZÉSE
 
-- 
1.7.2.5

More information about the wine-patches mailing list