[website] Polish translation for release 1.5.6

Łukasz Wojniłowicz lukasz.wojnilowicz at gmail.com
Sat Jun 9 03:52:21 CDT 2012


---
 news/pl/2012060801.xml |   18 ++++++++++++++++++
 1 file changed, 18 insertions(+)
 create mode 100644 news/pl/2012060801.xml

diff --git a/news/pl/2012060801.xml b/news/pl/2012060801.xml
new file mode 100644
index 0000000..5eaed3d
--- /dev/null
+++ b/news/pl/2012060801.xml
@@ -0,0 +1,18 @@
+<news>
+<date>Czerwiec  8, 2012</date>
+<title>Wydano Wine 1.5.6</title>
+<body>
+<p> Wydanie rozwojowe Wine 1.5.6 jest już dostępne.</p>
+<p> <a href="{$root}/announce/1.5.6">Co nowego</a> w tym wydaniu:
+<ul>
+  <li>Samoczynna instalacja dodatkowego pakietu Mono.</li>
+  <li>Aplet w panelu sterowania dla joysticków.</li>
+  <li>Renderowanie map bitowych zależnych od urządzenia od teraz jest wykonywane przez silnik DIB.</li>
+  <li>Wsparcie dla renderowania filmów przez DirectX (VMR-9).</li>
+  <li>Pierwsze kroki w kierunku utworzenia kompilatora cieniującego D3D.</li>
+  <li>Poprawki w budowaniu dla DragonFly BSD.</li>
+  <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
+</ul></p>
+<p><p>Źródło jest <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.5.6.tar.bz2">już dostępne</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkrótce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+</p></body></news>
-- 
1.7.10.2
More information about the wine-patches mailing list