[website] Polish translation for release 1.4.1

Łukasz Wojniłowicz lukasz.wojnilowicz at gmail.com
Sun Jun 17 00:47:00 CDT 2012


---
 news/pl/2012061501.xml |   13 +++++++++++++
 1 file changed, 13 insertions(+)
 create mode 100644 news/pl/2012061501.xml

diff --git a/news/pl/2012061501.xml b/news/pl/2012061501.xml
new file mode 100644
index 0000000..c8fa09f
--- /dev/null
+++ b/news/pl/2012061501.xml
@@ -0,0 +1,13 @@
+<news>
+<date>Czerwiec 15, 2012</date>
+<title>Wydano Wine 1.4.1</title>
+<body>
+<p> Poprawione wydanie Wine 1.4.1 jest już dostępne.</p>
+<p> <a href="{$root}/announce/1.4.1">Co nowego</a> w tym wydaniu:
+<ul>
+  <li>Aktualizacje tłumaczeń.</li>
+  <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
+</ul></p>
+<p><p>Źródło jest <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.4.1.tar.bz2">już dostępne</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkrótce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+</p></body></news>
-- 
1.7.10.2
More information about the wine-patches mailing list