po: Update Lithuanian translation

Aurimas Fišeras aurimas at gmail.com
Fri Jun 29 11:54:20 CDT 2012


From 96d537027934c1df598e9abd2ced8f4e0d854829 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: =?UTF-8?q?Aurimas=20Fi=C5=A1eras?= <aurimas at gmail.com>
Date: Fri, 29 Jun 2012 19:53:40 +0300
Subject: po: Update Lithuanian translation

---
 po/lt.po |  29 ++++++++++++++++++++++++++++-
 1 file changed, 28 insertions(+), 1 deletion(-)

diff --git a/po/lt.po b/po/lt.po
index 1728542..ee51bf1 100644
--- a/po/lt.po
+++ b/po/lt.po
@@ -5,7 +5,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Wine\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.winehq.org\n"
 "POT-Creation-Date: N/A\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-06-20 09:00+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-06-29 19:51+0300\n"
 "Last-Translator: Aurimas Fišeras <aurimas at members.fsf.org>\n"
 "Language-Team: komp_lt at konf.lt\n"
 "Language: Lithuanian\n"
@@ -9672,6 +9672,33 @@ msgid ""
 "/ProgIDOpen Open a document using the specified progID.\n"
 "/?      Display this help and exit.\n"
 msgstr ""
+"Paleisti programą ar atverti dokumentą programoje, paprastai naudojamoje "
+"failams su tuo prievardžiu.\n"
+"Naudojimas:\n"
+"start [parametrai] programos_failo_vardas [...]\n"
+"start [parametrai] dokumento_failo_vardas\n"
+"\n"
+"Parametrai:\n"
+"\"antraštė\"  Nustato polangių pavadinimą.\n"
+"/d katalogas Paleisti programą nurodytame kataloge.\n"
+"/b      Nesukurti naujo pulto programai.\n"
+"/i      Paleisti programą su šviežiais aplinkos kintamaisiais.\n"
+"/min     Paleisti programą suskleistą.\n"
+"/max     Paleisti programą išskleistą.\n"
+"/low     Paleisti programą neveikos prioriteto klasėje.\n"
+"/normal   Paleisti programą normalioje prioriteto klasėje.\n"
+"/high    Paleisti programą aukštoje prioriteto klasėje.\n"
+"/realtime  Paleisti programą tikralaikėje prioriteto klasėje.\n"
+"/abovenormal Paleisti programą prioriteto klasėje virš normalios.\n"
+"/belownormal Paleisti programą prioriteto klasėje žemiau normalios.\n"
+"/node n   Paleisti programą nurodytame NUMA mazge.\n"
+"/affinity mask Paleisti programą su nurodyta atitikimo kauke.\n"
+"/wait    Laukti kol paleista programa baigs darbą, tada išeiti su jos "
+"išėjimo kodu.\n"
+"/unix    Naudoti Unix failo vardą ir paleisti failą kaip windows "
+"naršyklėje.\n"
+"/ProgIDOpen Atverti dokumentą naudojant nurodytą progID.\n"
+"/?      Parodyti šį pranešimą ir išeiti.\n"
 
 #: cmd.rc:211
 msgid "TIME sets or shows the current system time.\n"
-- 
1.7.10.4


More information about the wine-patches mailing list