[website] Polish translation for release 1.4-rc6

Łukasz Wojniłowicz lukasz.wojnilowicz at gmail.com
Sat Mar 3 02:07:00 CST 2012


---
 news/pl/2012030201.xml |   12 ++++++++++++
 1 files changed, 12 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 news/pl/2012030201.xml

diff --git a/news/pl/2012030201.xml b/news/pl/2012030201.xml
new file mode 100644
index 0000000..7691b04
--- /dev/null
+++ b/news/pl/2012030201.xml
@@ -0,0 +1,12 @@
+<news>
+<date>Marzec  2, 2012</date>
+<title>Wydano Wine 1.4-rc6</title>
+<body>
+<p> Wydanie rozwojowe Wine 1.4-rc6 jest już dostępne.</p>
+<p> <a href="{$root}/announce/1.4-rc6">Co nowego</a> w tym wydaniu:
+<ul>
+  <li>Tylko poprawki błędów, jesteśmy w fazie zamrożenia kodu.</li>
+</ul></p>
+<p><p>Źródło jest <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.4-rc6.tar.bz2">już dostępne</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkrótce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+</p></body></news>
-- 
1.7.7.6
More information about the wine-patches mailing list