[website] Polish translation for release 1.4

Łukasz Wojniłowicz lukasz.wojnilowicz at gmail.com
Thu Mar 8 11:00:44 CST 2012


---
 news/pl/2012030701.xml |   15 +++++++++++++++
 1 files changed, 15 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 news/pl/2012030701.xml

diff --git a/news/pl/2012030701.xml b/news/pl/2012030701.xml
new file mode 100644
index 0000000..e2df15a
--- /dev/null
+++ b/news/pl/2012030701.xml
@@ -0,0 +1,15 @@
+<news>
+<date>Marzec 7, 2012</date>
+<title>Wydano Wine 1.4</title>
+<body>
+<p> Zespół Wine dumnie ogłasza, że stabilne wydanie Wine 1.4 jest już dostępne.</p>
+<p> Wydanie to stanowi 20 miesięcy pracy programistów, która przyniosła ponad  16,000 indywidualnych zmian w kodzie. Głównymi atrakcjami wydania jest nowy silnik grafiki DIB, 
+przeprojektowany stos dźwiękowy, pełne wsparcie dla dwukierunkowego tekstu i kształtowania znaków.</p>
+<p> Wydanie zawiera również wiele ulepszeń wzdłuż i wszerz, jak również pozwala na uruchomienie 
+wielu nowych programów, godnym wspomnienia jest Microsoft Office 2010. Obejrzyj poniższe <a href="{$root}/announce/1.4">uwagi o wydaniu</a>, aby poznać podsumowanie głównych zmian.</p>
+<p> Wydanie to jest poświęcone pamięci Gé (Greg) van Geldorp, który odszedł od nas z tego świata w maju 2011. Greg samodzielnie opracował, zbudował i utrzymywał bota testowego Wine, 
+który stał się kamieniem węgielnym naszego procesu programowania. Wysoka jakość tego wydania, wynika w znacznej mierze z ogromu pracy jaką włożył. Wszyscy wielce tęsknimy za nim.</p>
+<p></p>
+<p><p>Źródło jest <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.4.tar.bz2">już dostępne</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkrótce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+</p></body></news>
-- 
1.7.7.6
More information about the wine-patches mailing list