po: Update Polish translation.

Łukasz Wojniłowicz lukasz.wojnilowicz at gmail.com
Fri Mar 16 14:15:03 CDT 2012


---
 po/pl.po |   70 ++++++++++++++++++++++++++++---------------------------------
 1 files changed, 32 insertions(+), 38 deletions(-)

diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index ac1c794..8ebe30b 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Wine\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.winehq.org\n"
 "POT-Creation-Date: N/A\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-02-12 07:41+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-03-16 20:12+0100\n"
 "Last-Translator: Łukasz Wojniłowicz <lukasz.wojnilowicz at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <kde-i18n-doc at kde.org>\n"
 "Language: Polish\n"
@@ -532,7 +532,7 @@ msgstr "Wielkość:"
 
 #: comdlg32.rc:260
 msgid "Effects"
-msgstr "Efekty specialne"
+msgstr "Efekty specjalne"
 
 #: comdlg32.rc:261
 msgid "Stri&keout"
@@ -687,7 +687,7 @@ msgstr "Kopie"
 
 #: comdlg32.rc:372
 msgid "Number of &copies:"
-msgstr "Lczba &kopii:"
+msgstr "Liczba &kopii:"
 
 #: comdlg32.rc:374
 msgid "C&ollate"
@@ -1861,7 +1861,7 @@ msgstr "OCSP"
 
 #: crypt32.rc:200
 msgid "CA Issuers"
-msgstr "Wystawcy CA"
+msgstr "Wystawcy UC"
 
 #: crypt32.rc:201
 msgid "Unknown Access Method"
@@ -1897,27 +1897,27 @@ msgstr "Wystawca CRL"
 
 #: crypt32.rc:209
 msgid "Key Compromise"
-msgstr "Key Compromise"
+msgstr "Złamanie klucza"
 
 #: crypt32.rc:210
 msgid "CA Compromise"
-msgstr "CA Compromise"
+msgstr "Naruszenie bezpieczeństwa urzędu certyfikacji"
 
 #: crypt32.rc:211
 msgid "Affiliation Changed"
-msgstr "Zmieniona przynależność"
+msgstr "Zmiana przynależności"
 
 #: crypt32.rc:212
 msgid "Superseded"
-msgstr "Zastąpiony"
+msgstr "Zastąpienie nowszą wersją"
 
 #: crypt32.rc:213
 msgid "Operation Ceased"
-msgstr "Zaprzestano operacji"
+msgstr "Zaprzestanie działania"
 
 #: crypt32.rc:214
 msgid "Certificate Hold"
-msgstr "Zawieszenie certyfikatu"
+msgstr "Wstrzymanie certyfikatu"
 
 #: crypt32.rc:215
 msgid "Financial Information="
@@ -1929,7 +1929,7 @@ msgstr "Dostępne"
 
 #: crypt32.rc:217
 msgid "Not Available"
-msgstr "Nie dostępne"
+msgstr "Niedostępny"
 
 #: crypt32.rc:218
 msgid "Meets Criteria="
@@ -2193,17 +2193,15 @@ msgstr ""
 "certyfikat, listę odwołania certyfikatu lub listę zaufania certyfikatu:"
 
 #: cryptui.rc:296
-#, fuzzy
 #| msgid "Cryptographic Message Syntax Standard/PKCS #7 Messages (.p7b)"
 msgid "Cryptographic Message Syntax Standard/PKCS #7 Messages (*.p7b)"
 msgstr ""
-"Standard składni wiadomości kryptograficznych - certyfikaty PKCS #7 (.p7b)"
+"Standard składni wiadomości kryptograficznych - certyfikaty PKCS #7 (*.p7b)"
 
 #: cryptui.rc:298
-#, fuzzy
 #| msgid "Personal Information Exchange/PKCS #12 (.pfx, .p12)"
 msgid "Personal Information Exchange/PKCS #12 (*.pfx; *.p12)"
-msgstr "Wymiana informacji osobistych/PKCS #12 (.pfx, .p12)"
+msgstr "Wymiana informacji osobistych/PKCS #12 (*.pfx; *.p12)"
 
 #: cryptui.rc:300 cryptui.rc:78 cryptui.rc:159
 msgid "Microsoft Serialized Certificate Store (*.sst)"
@@ -2347,23 +2345,20 @@ msgid "Select the format you want to use:"
 msgstr "Wybierz format, którego chcesz użyć:"
 
 #: cryptui.rc:405
-#, fuzzy
 #| msgid "&DER-encoded X.509 (.cer)"
 msgid "&DER-encoded X.509 (*.cer)"
-msgstr "Certyfikat X.509 szyfrowany binarnie algorytmem DER (.&cer)"
+msgstr "Certyfikat X*.509 szyfrowany binarnie algorytmem &DER (*.cer)"
 
 #: cryptui.rc:407
-#, fuzzy
 #| msgid "Ba&se64-encoded X.509 (.cer):"
 msgid "Ba&se64-encoded X.509 (*.cer):"
-msgstr "Certyfikat X.509 szyfrowany algorytmem B&ase64 (.cer):"
+msgstr "Certyfikat X.509 szyfrowany algorytmem Ba&se64 (&.cer):"
 
 #: cryptui.rc:409
-#, fuzzy
 #| msgid "&Cryptographic Message Syntax Standard/PKCS #7 Message (.p7b)"
 msgid "&Cryptographic Message Syntax Standard/PKCS #7 Message (*.p7b)"
 msgstr ""
-"&Standard składni wiadomości kryptograficznych - certyfikat PKCS #7 (.p7b)"
+"&Standard składni wiadomości kryptograficznych - certyfikat PKCS #7 (*.p7b)"
 
 #: cryptui.rc:411
 msgid "&Include all certificates in the certification path if possible"
@@ -2371,10 +2366,9 @@ msgstr ""
 "&Jeżeli jest to możliwe, dołącz wszystkie certyfikaty do ścieżki certyfikacji"
 
 #: cryptui.rc:413
-#, fuzzy
 #| msgid "&Personal Information Exchange/PKCS #12 (.pfx)"
 msgid "&Personal Information Exchange/PKCS #12 (*.pfx)"
-msgstr "Wymiana informacji &osobistych - PKCS #12 (.pfx)"
+msgstr "Wymiana informacji &osobistych - PKCS #12 (*.pfx)"
 
 #: cryptui.rc:415
 msgid "Incl&ude all certificates in the certification path if possible"
@@ -4920,7 +4914,7 @@ msgstr "Konflikt danych poufnych sesji.\n"
 
 #: winerror.mc:1731
 msgid "Remote session limit exceeded.\n"
-msgstr "Limit zdalnych sesji przekroczony.\n"
+msgstr "Przekroczono limit zdalnych sesji.\n"
 
 #: winerror.mc:1736
 msgid "Duplicate domain or workgroup name.\n"
@@ -4992,7 +4986,7 @@ msgstr "Proszę ponowić operację.\n"
 
 #: winerror.mc:1821
 msgid "Connection count limit reached.\n"
-msgstr "Liczba limitu połączeń osiągnięta.\n"
+msgstr "Osiągnięto liczbę limitu połączeń.\n"
 
 #: winerror.mc:1826
 msgid "Login time restriction.\n"
@@ -5284,7 +5278,7 @@ msgstr "Domena już istnieje.\n"
 
 #: winerror.mc:2186
 msgid "Domain limit exceeded.\n"
-msgstr "Limit domen przekroczony.\n"
+msgstr "Przekroczono limit domen.\n"
 
 #: winerror.mc:2191
 msgid "Internal database corruption.\n"
@@ -6578,7 +6572,7 @@ msgstr "Proszę wprowadzić nazwę użytkownika i hasło:"
 
 #: mpr.rc:36 wininet.rc:38
 msgid "Proxy"
-msgstr "Proxy"
+msgstr "Pośrednik"
 
 #: mpr.rc:38 wininet.rc:40 wininet.rc:60
 msgid "User"
@@ -7890,7 +7884,7 @@ msgstr "Pulpit"
 
 #: shell32.rc:208
 msgid "NetHood"
-msgstr ""
+msgstr "Otoczenie sieciowe"
 
 #: shell32.rc:209
 msgid "Templates"
@@ -7898,7 +7892,7 @@ msgstr "Szablony"
 
 #: shell32.rc:210
 msgid "PrintHood"
-msgstr ""
+msgstr "Drukowanie otoczenie"
 
 #: shell32.rc:211 winhlp32.rc:45
 msgid "History"
@@ -7906,7 +7900,7 @@ msgstr "Historia"
 
 #: shell32.rc:212
 msgid "Program Files"
-msgstr ""
+msgstr "Program Files"
 
 #: shell32.rc:214
 msgid "My Pictures"
@@ -7938,7 +7932,7 @@ msgstr "Wideo"
 
 #: shell32.rc:213
 msgid "Program Files (x86)"
-msgstr ""
+msgstr "Pliki programów (x86)"
 
 #: shell32.rc:221
 msgid "Contacts"
@@ -7946,7 +7940,7 @@ msgstr "Kontakty"
 
 #: shell32.rc:222 winefile.rc:112
 msgid "Links"
-msgstr "Dowiązania"
+msgstr "Łącza"
 
 #: shell32.rc:223
 msgid "Slide Shows"
@@ -8198,7 +8192,7 @@ msgstr " godz."
 #: shlwapi.rc:29
 msgctxt "time unit: minutes"
 msgid " min"
-msgstr " min."
+msgstr " min"
 
 #: shlwapi.rc:30
 msgctxt "time unit: seconds"
@@ -8995,7 +8989,7 @@ msgstr "Odwołanie"
 
 #: wldap32.rc:38
 msgid "Administration Limit Exceeded"
-msgstr "Przekroczony limit administracyjny na serwerze"
+msgstr "Przekroczono limit administracyjny na serwerze"
 
 #: wldap32.rc:39
 msgid "Unavailable Critical Extension"
@@ -11713,7 +11707,7 @@ msgstr "Razem"
 
 #: taskmgr.rc:388
 msgid "Limit"
-msgstr "Limit"
+msgstr "Ograniczenie"
 
 #: taskmgr.rc:389
 msgid "Peak"
@@ -12754,9 +12748,8 @@ msgid "Select an executable file"
 msgstr "Wybierz plik wykonywalny"
 
 #: winecfg.rc:66
-#, fuzzy
 msgid "Autodetect"
-msgstr "Automatyczne wykrywanie"
+msgstr "Wykryj automatycznie"
 
 #: winecfg.rc:67
 msgid "Local hard disk"
@@ -13543,7 +13536,7 @@ msgstr "Anonimowy"
 
 #: winemine.rc:29
 msgid "Copyright 2000 Joshua Thielen"
-msgstr "Copyright 2000 Joshua Thielen"
+msgstr "Prawa autorskie 2000 Joshua Thielen"
 
 #: winhlp32.rc:32
 msgid "Printer &setup..."
@@ -14131,3 +14124,4 @@ msgstr ""
 "\t\tJeżeli nie podano żadnej daty, to kopiowane są pliki, które są\n"
 "\t\tnowsze niż w katalogu docelowym.\n"
 "\n"
+
-- 
1.7.7.6
More information about the wine-patches mailing list