po: Update Polish translation. (resend)

Łukasz Wojniłowicz lukasz.wojnilowicz at gmail.com
Sat Mar 31 00:52:32 CDT 2012


---
 po/pl.po |  107 +++++++++++++++++++++++++++----------------------------------
 1 files changed, 47 insertions(+), 60 deletions(-)

diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 725e0ab..a5600fd 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -6,14 +6,14 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Wine\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.winehq.org\n"
 "POT-Creation-Date: N/A\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-02-12 07:41+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-03-31 07:45+0200\n"
 "Last-Translator: Łukasz Wojniłowicz <lukasz.wojnilowicz at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <kde-i18n-doc at kde.org>\n"
 "Language: Polish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: Lokalize 1.2\n"
+"X-Generator: Lokalize 1.4\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 
@@ -528,11 +528,11 @@ msgstr "&Styl:"
 
 #: comdlg32.rc:253 comdlg32.rc:430 winecfg.rc:280
 msgid "&Size:"
-msgstr "Wielkość:"
+msgstr "&Rozmiar:"
 
 #: comdlg32.rc:260
 msgid "Effects"
-msgstr "Efekty specialne"
+msgstr "Efekty"
 
 #: comdlg32.rc:261
 msgid "Stri&keout"
@@ -544,7 +544,7 @@ msgstr "P&odkreślona"
 
 #: comdlg32.rc:263 winecfg.rc:278
 msgid "&Color:"
-msgstr "Kolor:"
+msgstr "&Kolor:"
 
 #: comdlg32.rc:266
 msgid "Sample"
@@ -564,11 +564,11 @@ msgstr "&Podstawowe kolory:"
 
 #: comdlg32.rc:280
 msgid "&Custom Colors:"
-msgstr "Dowolne &kolory:"
+msgstr "Własne &kolory:"
 
 #: comdlg32.rc:281 comdlg32.rc:304
 msgid "Color |  Sol&id"
-msgstr "Kolor"
+msgstr "Kolor | Jednol&ity"
 
 #: comdlg32.rc:282
 msgid "&Red:"
@@ -598,15 +598,15 @@ msgstr "&Jaskr:"
 
 #: comdlg32.rc:302
 msgid "&Add to Custom Colors"
-msgstr "&Dodaj do dowolnych"
+msgstr "&Dodaj do własnych kolorów"
 
 #: comdlg32.rc:303
 msgid "&Define Custom Colors >>"
-msgstr "Z&definiuj kolor >>"
+msgstr "Z&definiuj własne kolory >>"
 
 #: comdlg32.rc:310 regedit.rc:223 regedit.rc:233
 msgid "Find"
-msgstr "Wyszukaj w rejestrze"
+msgstr "Znajdź"
 
 #: comdlg32.rc:313 comdlg32.rc:332
 msgid "Fi&nd What:"
@@ -614,7 +614,7 @@ msgstr "&Znajdź:"
 
 #: comdlg32.rc:315 comdlg32.rc:336
 msgid "Match &Whole Word Only"
-msgstr "Uwzględniaj tylko całe wyrazy"
+msgstr "Uwzględniaj tylko całe &wyrazy"
 
 #: comdlg32.rc:316 comdlg32.rc:337
 msgid "Match &Case"
@@ -626,11 +626,11 @@ msgstr "Kierunek"
 
 #: comdlg32.rc:318 view.rc:39
 msgid "&Up"
-msgstr "Przesuń w &górę"
+msgstr "W &górę"
 
 #: comdlg32.rc:319 view.rc:40
 msgid "&Down"
-msgstr "Przesuń w &dół"
+msgstr "W &dół"
 
 #: comdlg32.rc:321 comdlg32.rc:339
 msgid "&Find Next"
@@ -687,7 +687,7 @@ msgstr "Kopie"
 
 #: comdlg32.rc:372
 msgid "Number of &copies:"
-msgstr "Lczba &kopii:"
+msgstr "Liczba &kopii:"
 
 #: comdlg32.rc:374
 msgid "C&ollate"
@@ -1861,7 +1861,7 @@ msgstr "OCSP"
 
 #: crypt32.rc:200
 msgid "CA Issuers"
-msgstr "Wystawcy CA"
+msgstr "Wystawcy UC"
 
 #: crypt32.rc:201
 msgid "Unknown Access Method"
@@ -1897,27 +1897,27 @@ msgstr "Wystawca CRL"
 
 #: crypt32.rc:209
 msgid "Key Compromise"
-msgstr "Key Compromise"
+msgstr "Złamanie klucza"
 
 #: crypt32.rc:210
 msgid "CA Compromise"
-msgstr "CA Compromise"
+msgstr "Naruszenie bezpieczeństwa urzędu certyfikacji"
 
 #: crypt32.rc:211
 msgid "Affiliation Changed"
-msgstr "Zmieniona przynależność"
+msgstr "Zmiana przynależności"
 
 #: crypt32.rc:212
 msgid "Superseded"
-msgstr "Zastąpiony"
+msgstr "Zastąpienie nowszą wersją"
 
 #: crypt32.rc:213
 msgid "Operation Ceased"
-msgstr "Zaprzestano operacji"
+msgstr "Zaprzestanie działania"
 
 #: crypt32.rc:214
 msgid "Certificate Hold"
-msgstr "Zawieszenie certyfikatu"
+msgstr "Wstrzymanie certyfikatu"
 
 #: crypt32.rc:215
 msgid "Financial Information="
@@ -1929,7 +1929,7 @@ msgstr "Dostępne"
 
 #: crypt32.rc:217
 msgid "Not Available"
-msgstr "Nie dostępne"
+msgstr "Niedostępny"
 
 #: crypt32.rc:218
 msgid "Meets Criteria="
@@ -2193,17 +2193,13 @@ msgstr ""
 "certyfikat, listę odwołania certyfikatu lub listę zaufania certyfikatu:"
 
 #: cryptui.rc:296
-#, fuzzy
-#| msgid "Cryptographic Message Syntax Standard/PKCS #7 Messages (.p7b)"
 msgid "Cryptographic Message Syntax Standard/PKCS #7 Messages (*.p7b)"
 msgstr ""
-"Standard składni wiadomości kryptograficznych - certyfikaty PKCS #7 (.p7b)"
+"Standard składni wiadomości kryptograficznych - certyfikaty PKCS #7 (*.p7b)"
 
 #: cryptui.rc:298
-#, fuzzy
-#| msgid "Personal Information Exchange/PKCS #12 (.pfx, .p12)"
 msgid "Personal Information Exchange/PKCS #12 (*.pfx; *.p12)"
-msgstr "Wymiana informacji osobistych/PKCS #12 (.pfx, .p12)"
+msgstr "Wymiana informacji osobistych/PKCS #12 (*.pfx; *.p12)"
 
 #: cryptui.rc:300 cryptui.rc:78 cryptui.rc:159
 msgid "Microsoft Serialized Certificate Store (*.sst)"
@@ -2347,23 +2343,17 @@ msgid "Select the format you want to use:"
 msgstr "Wybierz format, którego chcesz użyć:"
 
 #: cryptui.rc:405
-#, fuzzy
-#| msgid "&DER-encoded X.509 (.cer)"
 msgid "&DER-encoded X.509 (*.cer)"
-msgstr "Certyfikat X.509 szyfrowany binarnie algorytmem DER (.&cer)"
+msgstr "Certyfikat X*.509 szyfrowany binarnie algorytmem &DER (*.cer)"
 
 #: cryptui.rc:407
-#, fuzzy
-#| msgid "Ba&se64-encoded X.509 (.cer):"
 msgid "Ba&se64-encoded X.509 (*.cer):"
-msgstr "Certyfikat X.509 szyfrowany algorytmem B&ase64 (.cer):"
+msgstr "Certyfikat X.509 szyfrowany algorytmem Ba&se64 (*.cer):"
 
 #: cryptui.rc:409
-#, fuzzy
-#| msgid "&Cryptographic Message Syntax Standard/PKCS #7 Message (.p7b)"
 msgid "&Cryptographic Message Syntax Standard/PKCS #7 Message (*.p7b)"
 msgstr ""
-"&Standard składni wiadomości kryptograficznych - certyfikat PKCS #7 (.p7b)"
+"&Standard składni wiadomości kryptograficznych - certyfikat PKCS #7 (*.p7b)"
 
 #: cryptui.rc:411
 msgid "&Include all certificates in the certification path if possible"
@@ -2371,10 +2361,8 @@ msgstr ""
 "&Jeżeli jest to możliwe, dołącz wszystkie certyfikaty do ścieżki certyfikacji"
 
 #: cryptui.rc:413
-#, fuzzy
-#| msgid "&Personal Information Exchange/PKCS #12 (.pfx)"
 msgid "&Personal Information Exchange/PKCS #12 (*.pfx)"
-msgstr "Wymiana informacji &osobistych - PKCS #12 (.pfx)"
+msgstr "Wymiana informacji &osobistych - PKCS #12 (*.pfx)"
 
 #: cryptui.rc:415
 msgid "Incl&ude all certificates in the certification path if possible"
@@ -3483,10 +3471,8 @@ msgid "Expected ')'"
 msgstr "Oczekiwane ')'"
 
 #: jscript.rc:37
-#, fuzzy
-#| msgid "Invalid parameter.\n"
 msgid "Invalid character"
-msgstr "Niepoprawny parametr.\n"
+msgstr "Nieprawidłowy znak"
 
 #: jscript.rc:38
 msgid "Unterminated string constant"
@@ -4926,7 +4912,7 @@ msgstr "Konflikt danych poufnych sesji.\n"
 
 #: winerror.mc:1731
 msgid "Remote session limit exceeded.\n"
-msgstr "Limit zdalnych sesji przekroczony.\n"
+msgstr "Przekroczono limit zdalnych sesji.\n"
 
 #: winerror.mc:1736
 msgid "Duplicate domain or workgroup name.\n"
@@ -4998,7 +4984,7 @@ msgstr "Proszę ponowić operację.\n"
 
 #: winerror.mc:1821
 msgid "Connection count limit reached.\n"
-msgstr "Liczba limitu połączeń osiągnięta.\n"
+msgstr "Osiągnięto liczbę limitu połączeń.\n"
 
 #: winerror.mc:1826
 msgid "Login time restriction.\n"
@@ -5290,7 +5276,7 @@ msgstr "Domena już istnieje.\n"
 
 #: winerror.mc:2186
 msgid "Domain limit exceeded.\n"
-msgstr "Limit domen przekroczony.\n"
+msgstr "Przekroczono limit domen.\n"
 
 #: winerror.mc:2191
 msgid "Internal database corruption.\n"
@@ -6584,7 +6570,7 @@ msgstr "Proszę wprowadzić nazwę użytkownika i hasło:"
 
 #: mpr.rc:36 wininet.rc:38
 msgid "Proxy"
-msgstr "Proxy"
+msgstr "Pośrednik"
 
 #: mpr.rc:38 wininet.rc:40 wininet.rc:60
 msgid "User"
@@ -7684,7 +7670,7 @@ msgstr "Nowy"
 
 #: shell32.rc:66
 msgid "New &Folder"
-msgstr "&Folder"
+msgstr "Nowy &Folder"
 
 #: shell32.rc:67
 msgid "New &Link"
@@ -7896,7 +7882,7 @@ msgstr "Pulpit"
 
 #: shell32.rc:208
 msgid "NetHood"
-msgstr ""
+msgstr "Otoczenie sieciowe"
 
 #: shell32.rc:209
 msgid "Templates"
@@ -7904,7 +7890,7 @@ msgstr "Szablony"
 
 #: shell32.rc:210
 msgid "PrintHood"
-msgstr ""
+msgstr "Drukowanie otoczenie"
 
 #: shell32.rc:211 winhlp32.rc:45
 msgid "History"
@@ -7912,7 +7898,7 @@ msgstr "Historia"
 
 #: shell32.rc:212
 msgid "Program Files"
-msgstr ""
+msgstr "Program Files"
 
 #: shell32.rc:214
 msgid "My Pictures"
@@ -7944,7 +7930,7 @@ msgstr "Wideo"
 
 #: shell32.rc:213
 msgid "Program Files (x86)"
-msgstr ""
+msgstr "Pliki programów (x86)"
 
 #: shell32.rc:221
 msgid "Contacts"
@@ -7952,7 +7938,7 @@ msgstr "Kontakty"
 
 #: shell32.rc:222 winefile.rc:110
 msgid "Links"
-msgstr "Dowiązania"
+msgstr "Łącza"
 
 #: shell32.rc:223
 msgid "Slide Shows"
@@ -8204,7 +8190,7 @@ msgstr " godz."
 #: shlwapi.rc:29
 msgctxt "time unit: minutes"
 msgid " min"
-msgstr " min."
+msgstr " min"
 
 #: shlwapi.rc:30
 msgctxt "time unit: seconds"
@@ -9001,7 +8987,7 @@ msgstr "Odwołanie"
 
 #: wldap32.rc:38
 msgid "Administration Limit Exceeded"
-msgstr "Przekroczony limit administracyjny na serwerze"
+msgstr "Przekroczono limit administracyjny na serwerze"
 
 #: wldap32.rc:39
 msgid "Unavailable Critical Extension"
@@ -11719,7 +11705,7 @@ msgstr "Razem"
 
 #: taskmgr.rc:388
 msgid "Limit"
-msgstr "Limit"
+msgstr "Ograniczenie"
 
 #: taskmgr.rc:389
 msgid "Peak"
@@ -12760,9 +12746,8 @@ msgid "Select an executable file"
 msgstr "Wybierz plik wykonywalny"
 
 #: winecfg.rc:66
-#, fuzzy
 msgid "Autodetect"
-msgstr "Automatyczne wykrywanie"
+msgstr "Wykryj automatycznie"
 
 #: winecfg.rc:67
 msgid "Local hard disk"
@@ -13525,7 +13510,7 @@ msgstr "Podaj swoje imię"
 
 #: winemine.rc:84
 msgid "Custom Game"
-msgstr "Ustawienia Użytkownika"
+msgstr "Własna gra"
 
 #: winemine.rc:86
 msgid "Rows"
@@ -13549,7 +13534,7 @@ msgstr "Anonimowy"
 
 #: winemine.rc:29
 msgid "Copyright 2000 Joshua Thielen"
-msgstr "Copyright 2000 Joshua Thielen"
+msgstr "Prawa autorskie 2000 Joshua Thielen"
 
 #: winhlp32.rc:32
 msgid "Printer &setup..."
@@ -14137,3 +14122,5 @@ msgstr ""
 "\t\tJeżeli nie podano żadnej daty, to kopiowane są pliki, które są\n"
 "\t\tnowsze niż w katalogu docelowym.\n"
 "\n"
+
+
-- 
1.7.7.6
More information about the wine-patches mailing list