[PATCH] po: Update Finnish translation.

Lauri Kenttä lauri.kentta at gmail.com
Sat Nov 3 12:50:23 CDT 2012


---
 po/fi.po | 22 +++++++---------------
 1 file changed, 7 insertions(+), 15 deletions(-)

diff --git a/po/fi.po b/po/fi.po
index 36cbd97..05ec03b 100644
--- a/po/fi.po
+++ b/po/fi.po
@@ -8253,44 +8253,36 @@ msgid "Security Warning"
 msgstr "Turvallisuusvaroitus"
 
 #: urlmon.rc:32
-#, fuzzy
-#| msgid "Do you want to continue anyway?"
 msgid "Do you want to install this software?"
-msgstr "Haluatko jatkaa joka tapauksessa?"
+msgstr "Haluatko asentaa tämän ohjelmiston?"
 
 #: urlmon.rc:34 explorer.rc:29
 msgid "Location:"
 msgstr "Sijainti:"
 
 #: urlmon.rc:36
-#, fuzzy
-#| msgid "Install/Uninstall"
 msgid "Don't install"
-msgstr "Asenna/Poista"
+msgstr "Älä asenna"
 
 #: urlmon.rc:40
 msgid ""
 "When installed, ActiveX has full access to your computer.Do not click "
 "install unless you have absolute trust in the above source."
 msgstr ""
+"Asennuksen jälkeen ActiveX voi täysin hallita tietokonettasi. Asenna "
+"vain, jos luotat yllä mainittuun lähteeseen täysin."
 
 #: urlmon.rc:47
-#, fuzzy
-#| msgid "Installation transform failed to apply.\n"
 msgid "Installation of component failed: %08x"
-msgstr "Muunnoksissa tapahtui virhe.\n"
+msgstr "Komponentin asennus epäonnistui: %08x"
 
 #: urlmon.rc:48
-#, fuzzy
-#| msgid "&Install"
 msgid "Install (%d)"
-msgstr "&Asenna"
+msgstr "Asenna (%d)"
 
 #: urlmon.rc:49
-#, fuzzy
-#| msgid "&Install"
 msgid "Install"
-msgstr "&Asenna"
+msgstr "Asenna"
 
 #: user32.rc:27 user32.rc:40 taskmgr.rc:138
 msgctxt "window"
-- 
1.8.0
More information about the wine-patches mailing list