[website] Polish translation for release 1.5.17

Łukasz Wojniłowicz lukasz.wojnilowicz at gmail.com
Sat Nov 10 00:28:36 CST 2012


---
 news/pl/2012110901.xml | 17 +++++++++++++++++
 1 file changed, 17 insertions(+)
 create mode 100644 news/pl/2012110901.xml

diff --git a/news/pl/2012110901.xml b/news/pl/2012110901.xml
new file mode 100644
index 0000000..e10ec77
--- /dev/null
+++ b/news/pl/2012110901.xml
@@ -0,0 +1,17 @@
+<news>
+<date>Listopad  9, 2012</date>
+<title>Wydano Wine 1.5.17</title>
+<body>
+<p> Wydanie rozwojowe Wine 1.5.17 jest już dostępne.</p>
+<p> <a href="{$root}/announce/1.5.17">Co nowego</a> w tym wydaniu:
+<ul>
+  <li>Międzypikselowe wygładzanie czcionek w silniku DIB.</li>
+  <li>Wsparcie dla samoczynnej instalacji elementów sterowania ActiveX.</li>
+  <li>Samoczynny powrót do TLS 1.0 dla zabezpieczonych połączeń.</li>
+  <li>Początki analizatora tekstu DirectWrite.</li>
+  <li>Lepsza obsługa zarysów czcionek w OpenGL.</li>
+  <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
+</ul></p>
+<p><p>Źródło jest <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.5.17.tar.bz2">już dostępne</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkrótce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+</p></body></news>
-- 
1.7.11.7
More information about the wine-patches mailing list