po: Updated Turkish Translation

Volkan Gezer volkangezer at gmail.com
Sun Apr 28 10:01:39 CDT 2013


-------------- next part --------------
From 9f0908428147fee0ca993b56db0fbfbfaf32f115 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Volkan Gezer <volkangezer at gmail.com>
Date: Sun, 28 Apr 2013 16:57:57 +0200
Subject: Updated Turkish translation

---
 po/tr.po | 2061 ++++++++++++++++++++++++--------------------------------------
 1 file changed, 796 insertions(+), 1265 deletions(-)

diff --git a/po/tr.po b/po/tr.po
index 797e22d..899a056 100644
--- a/po/tr.po
+++ b/po/tr.po
@@ -1,21 +1,21 @@
-# Turkish translations for Wine
-#
-# zeugma, 2012.
-# Volkan Gezer <volkangezer at gmail.com>, 2013.
+# English (United States) translations for Wine
+# 
+# Translators:
+# volkangezer <volkangezer at gmail.com>, 2013
+# zeugma, 2012
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: Wine\n"
+"Project-Id-Version: WINE\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.winehq.org\n"
 "POT-Creation-Date: N/A\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-02-01 14:20+0100\n"
-"Last-Translator: Volkan Gezer <volkangezer at gmail.com>\n"
-"Language-Team: Turkish <kde-i18n-doc at kde.org>\n"
-"Language: Turkish\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-04-28 11:33+0000\n"
+"Last-Translator: volkangezer <volkangezer at gmail.com>\n"
+"Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
-"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
+"Language: tr\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
 
 #: appwiz.rc:55
 msgid "Install/Uninstall"
@@ -25,9 +25,7 @@ msgstr "Yükle/Kaldır"
 msgid ""
 "To install a new program from a floppy disk, CD-ROM drive, or your hard "
 "drive, click Install."
-msgstr ""
-"Disketten, CD-ROM sürücüsünden veya sabit diskinizden yeni bir program "
-"yüklemek için, Yükle tıklayın."
+msgstr "Disketten, CD-ROM sürücüsünden veya sabit diskinizden yeni bir program yüklemek için, Yükle tıklayın."
 
 #: appwiz.rc:59
 msgid "&Install..."
@@ -36,12 +34,9 @@ msgstr "&Kur..."
 #: appwiz.rc:62
 msgid ""
 "The following software can be automatically removed. To remove a program or "
-"to modify its installed components, select it from the list and click Modify/"
-"Remove."
-msgstr ""
-"Aşağıdaki yazılım otomatik olarak kaldırılabilir. Bir programı kaldırmak "
-"veya yüklü bileşenlerini düzenlemek için listeden seçtikten sonra Düzenle/"
-"Kaldır tıklayın."
+"to modify its installed components, select it from the list and click "
+"Modify/Remove."
+msgstr "Aşağıdaki yazılım otomatik olarak kaldırılabilir. Bir programı kaldırmak veya yüklü bileşenlerini düzenlemek için listeden seçtikten sonra Düzenle/Kaldır tıklayın."
 
 #: appwiz.rc:64
 msgid "&Support Information"
@@ -120,21 +115,10 @@ msgstr "Wine Gecko Kurucusu"
 
 #: appwiz.rc:100
 msgid ""
-"Wine could not find a Gecko package which is needed for applications "
-"embedding HTML to work correctly. Wine can automatically download and "
-"install it for you.\n"
-"\n"
-"Note: it is recommended to use your distribution's packages instead. See <a "
-"href=\"http://wiki.winehq.org/Gecko\">http://wiki.winehq.org/Gecko</a> for "
-"details."
-msgstr ""
-"Wine, doğru çalışması için HTML'i gömülü kullanan uygulamaların ihtiyacı "
-"olan Gecko paketini bulamadı. Wine, sizin için otomatik indirip "
-"yükleyebilir.\n"
+"Wine could not find a Gecko package which is needed for applications embedding HTML to work correctly. Wine can automatically download and install it for you.\n"
 "\n"
-"Not: kendi dağıtımınızın paketlerini kullanmanız önerilir. Ayrıntılar için "
-"<a href=\"http://wiki.winehq.org/Gecko\">http://wiki.winehq.org/Gecko</a> "
-"adresine bakın."
+"Note: it is recommended to use your distribution's packages instead. See <a href=\"http://wiki.winehq.org/Gecko\">http://wiki.winehq.org/Gecko</a> for details."
+msgstr "Wine, doğru çalışması için HTML'i gömülü kullanan uygulamaların ihtiyacı olan Gecko paketini bulamadı. Wine, sizin için otomatik indirip yükleyebilir.\n\nNot: kendi dağıtımınızın paketlerini kullanmanız önerilir. Ayrıntılar için <a href=\"http://wiki.winehq.org/Gecko\">http://wiki.winehq.org/Gecko</a> adresine bakın."
 
 #: appwiz.rc:106 appwiz.rc:121
 msgid "&Install"
@@ -166,19 +150,10 @@ msgstr "Wine Mono Kurucusu"
 
 #: appwiz.rc:115
 msgid ""
-"Wine could not find a Mono package which is needed for .NET applications to "
-"work correctly. Wine can automatically download and install it for you.\n"
+"Wine could not find a Mono package which is needed for .NET applications to work correctly. Wine can automatically download and install it for you.\n"
 "\n"
-"Note: it is recommended to use your distribution's packages instead. See <a "
-"href=\"http://wiki.winehq.org/Mono\">http://wiki.winehq.org/Mono</a> for "
-"details."
-msgstr ""
-"Wine, .NET uygulamalarının düzgün çalışması için gerekli olan Mono paketini "
-"bulamadı. Wine, sizin için otomatik indirip yükleyebilir.\n"
-"\n"
-"Not: kendi dağıtımınızın paketlerini kullanmanız önerilir. Ayrıntılar için "
-"<a href=\"http://wiki.winehq.org/Mono\">http://wiki.winehq.org/Mono</a> "
-"adresine bakın."
+"Note: it is recommended to use your distribution's packages instead. See <a href=\"http://wiki.winehq.org/Mono\">http://wiki.winehq.org/Mono</a> for details."
+msgstr "Wine, .NET uygulamalarının düzgün çalışması için gerekli olan Mono paketini bulamadı. Wine, sizin için otomatik indirip yükleyebilir.\n\nNot: kendi dağıtımınızın paketlerini kullanmanız önerilir. Ayrıntılar için <a href=\"http://wiki.winehq.org/Mono\">http://wiki.winehq.org/Mono</a> adresine bakın."
 
 #: appwiz.rc:28
 msgid "Add/Remove Programs"
@@ -188,9 +163,7 @@ msgstr "Programları Ekle/Kaldır"
 msgid ""
 "Allows you to install new software, or remove existing software from your "
 "computer."
-msgstr ""
-"Bilgisayarınıza yeni yazılım yüklemenize veya bilgisayarınızdan yazılım "
-"kaldırmanıza izin verir."
+msgstr "Bilgisayarınıza yeni yazılım yüklemenize veya bilgisayarınızdan yazılım kaldırmanıza izin verir."
 
 #: appwiz.rc:30 taskmgr.rc:262 winecfg.rc:30
 msgid "Applications"
@@ -198,11 +171,9 @@ msgstr "Uygulamalar"
 
 #: appwiz.rc:32
 msgid ""
-"Unable to execute the uninstaller, '%s'. Do you want to remove the uninstall "
-"entry for this program from the registry?"
-msgstr ""
-"'%s' kaldırma komutu çalıştırılamadı. Sistem kaydından bu kaldırma girişini "
-"silmek ister misiniz?"
+"Unable to execute the uninstaller, '%s'. Do you want to remove the uninstall"
+" entry for this program from the registry?"
+msgstr "'%s' kaldırma komutu çalıştırılamadı. Sistem kaydından bu kaldırma girişini silmek ister misiniz?"
 
 #: appwiz.rc:33
 msgid "Not specified"
@@ -249,9 +220,7 @@ msgstr "Kuruluyor..."
 msgid ""
 "Unexpected checksum of downloaded file. Aborting installation of corrupted "
 "file."
-msgstr ""
-"İndirilen dosyada beklenmeyen sağlama toplamı. Bozuk dosyanın kurulumu iptal "
-"ediliyor."
+msgstr "İndirilen dosyada beklenmeyen sağlama toplamı. Bozuk dosyanın kurulumu iptal ediliyor."
 
 #: avifil32.rc:39
 msgid "Compress options"
@@ -510,7 +479,7 @@ msgstr "Özel &Yazıcı"
 
 #: comdlg32.rc:229 comdlg32.rc:415 comdlg32.rc:434 wineps.rc:31
 msgid "Orientation"
-msgstr "Hizalama"
+msgstr "Yönlendirme"
 
 #: comdlg32.rc:230
 msgid "Po&rtrait"
@@ -819,17 +788,13 @@ msgstr "Doğru dosya adı verildiğinden emin olun"
 msgid ""
 "File does not exist.\n"
 "Do you want to create file?"
-msgstr ""
-"Dosya mevcut değil\n"
-"Dosyayı oluşturmak ister misiniz?"
+msgstr "Dosya mevcut değil\nDosyayı oluşturmak ister misiniz?"
 
 #: comdlg32.rc:32
 msgid ""
 "File already exists.\n"
 "Do you want to replace it?"
-msgstr ""
-"Dosya zaten var.\n"
-"Değiştirmek ister misiniz?"
+msgstr "Dosya zaten var.\nDeğiştirmek ister misiniz?"
 
 #: comdlg32.rc:33
 msgid "Invalid character(s) in path"
@@ -839,9 +804,7 @@ msgstr "Dosya yolunda geçersiz karakter(ler)"
 msgid ""
 "A filename cannot contain any of the following characters:\n"
 "             / : < > |"
-msgstr ""
-"Bir dosya adı aşağıdaki karakterleri içeremez:\n"
-"             / : < > |"
+msgstr "Bir dosya adı aşağıdaki karakterleri içeremez:\n             / : < > |"
 
 #: comdlg32.rc:35
 msgid "Path does not exist"
@@ -959,9 +922,7 @@ msgstr "Okunamayan Giriş"
 msgid ""
 "This value does not lie within the page range.\n"
 "Please enter a value between %1!d! and %2!d!."
-msgstr ""
-"Bu değer sayfa aralığında değil.\n"
-"Lütfen %1!d! ve %2!d! değerleri arasında bir değer girin."
+msgstr "Bu değer sayfa aralığında değil.\nLütfen %1!d! ve %2!d! değerleri arasında bir değer girin."
 
 #: comdlg32.rc:56
 msgid "The 'from' entry cannot exceed the 'to' entry."
@@ -971,9 +932,7 @@ msgstr "'Başlangıç' değeri 'Bitiş' değerini geçemez."
 msgid ""
 "Margins overlap or fall outside Paper boundaries.\n"
 "Please reenter margins."
-msgstr ""
-"Kenarlıklar örtüşüyor ya da kağıt sınırlarının dışına çıkıyor.\n"
-"Lütfen kenarlıkları yeniden girin."
+msgstr "Kenarlıklar örtüşüyor ya da kağıt sınırlarının dışına çıkıyor.\nLütfen kenarlıkları yeniden girin."
 
 #: comdlg32.rc:60
 msgid "The 'Number of copies' field cannot be empty."
@@ -983,9 +942,7 @@ msgstr "'Kopya sayısı' alanı boş olamaz."
 msgid ""
 "This large number of copies is not supported by your printer.\n"
 "Please enter a value between 1 and %d."
-msgstr ""
-"Bu kadar büyük sayıda kopya yazınız tarafından desteklenmiyor.\n"
-"Lütffen 1 ile %d arasında bir değer girin."
+msgstr "Bu kadar büyük sayıda kopya yazınız tarafından desteklenmiyor.\nLütffen 1 ile %d arasında bir değer girin."
 
 #: comdlg32.rc:63
 msgid "A printer error occurred."
@@ -1015,9 +972,7 @@ msgstr "Bilinmeyen yazıcı sürücüsü."
 msgid ""
 "Before you can perform printer-related tasks such as page setup or printing "
 "a document, you need to install a printer. Please install one and retry."
-msgstr ""
-"Sayfa ayarı veya belge yazdırmak gibi yazıcıyla ilgili işlemlerden önce bir "
-"yazıcı sürücüsü kurmalısınız. Lütfen bir tane kurun ve yeniden deneyin."
+msgstr "Sayfa ayarı veya belge yazdırmak gibi yazıcıyla ilgili işlemlerden önce bir yazıcı sürücüsü kurmalısınız. Lütfen bir tane kurun ve yeniden deneyin."
 
 #: comdlg32.rc:137
 msgid "Select a font size between %1!d! and %2!d! points."
@@ -1057,7 +1012,7 @@ msgstr "Silme bekleniyor; "
 
 #: comdlg32.rc:83
 msgid "Paper jam; "
-msgstr "Kağıt sıkışması;"
+msgstr "Kağıt sıkışması; "
 
 #: comdlg32.rc:84
 msgid "Out of paper; "
@@ -1065,7 +1020,7 @@ msgstr "Kağıt yok; "
 
 #: comdlg32.rc:85
 msgid "Feed paper manual; "
-msgstr "El ile kağıt besleme;"
+msgstr "El ile kağıt besleme; "
 
 #: comdlg32.rc:86
 msgid "Paper problem; "
@@ -1109,11 +1064,11 @@ msgstr "Hazırlanıyor; "
 
 #: comdlg32.rc:96
 msgid "Warming up; "
-msgstr "Isınıyor;"
+msgstr "Isınıyor; "
 
 #: comdlg32.rc:97
 msgid "Toner low; "
-msgstr "Kartuş az;"
+msgstr "Kartuş az; "
 
 #: comdlg32.rc:98
 msgid "No toner; "
@@ -1121,7 +1076,7 @@ msgstr "Toner yok; "
 
 #: comdlg32.rc:99
 msgid "Page punt; "
-msgstr "Sayfa atışı;"
+msgstr "Sayfa atışı; "
 
 #: comdlg32.rc:100
 msgid "Interrupted by user; "
@@ -1141,11 +1096,11 @@ msgstr "Yazıcı sunucusu bilinmiyor; "
 
 #: comdlg32.rc:104
 msgid "Power save mode; "
-msgstr "Güç koruma modu; "
+msgstr "Güç tasarrufu kipi; "
 
 #: comdlg32.rc:73
 msgid "Default Printer; "
-msgstr "Öntanımlı yazıcı; "
+msgstr "Öntanımlı Yazıcı; "
 
 #: comdlg32.rc:74
 msgid "There are %d documents in the queue"
@@ -1192,9 +1147,7 @@ msgstr "Oturum açma başarısız"
 msgid ""
 "Make sure that your user name\n"
 "and password are correct."
-msgstr ""
-"Kullanıcı adınızın ve şifrenizin\n"
-"doğru olduğundan emin olun."
+msgstr "Kullanıcı adınızın ve şifrenizin\ndoğru olduğundan emin olun."
 
 #: credui.rc:32
 msgid ""
@@ -1202,11 +1155,7 @@ msgid ""
 "\n"
 "Press the Caps Lock key on your keyboard to turn off Caps Lock before\n"
 "entering your password."
-msgstr ""
-"Caps Lock tuşunun açık olması, şifrenizi yanlış girmenize sebep olabilir.\n"
-"\n"
-"Büyük harfi kapatmak için, şifrenizi girmeden önce klavyenizdeki Caps Lock\n"
-"tuşuna basın."
+msgstr "Caps Lock tuşunun açık olması, şifrenizi yanlış girmenize sebep olabilir.\n\nBüyük harfi kapatmak için, şifrenizi girmeden önce klavyenizdeki Caps Lock\ntuşuna basın."
 
 #: credui.rc:31
 msgid "Caps Lock is On"
@@ -1343,7 +1292,7 @@ msgstr "Sertifika Türü"
 
 #: crypt32.rc:59
 msgid "Certificate Manifold"
-msgstr ""
+msgstr "Sertifika Kopyası"
 
 #: crypt32.rc:60
 msgid "Netscape Cert Type"
@@ -1359,7 +1308,7 @@ msgstr "Netscape Revocation URL"
 
 #: crypt32.rc:63
 msgid "Netscape CA Revocation URL"
-msgstr ""
+msgstr "Netscape CA İptal URL'si"
 
 #: crypt32.rc:64
 msgid "Netscape Cert Renewal URL"
@@ -1467,7 +1416,7 @@ msgstr "CRL Numarası"
 
 #: crypt32.rc:90
 msgid "Delta CRL Indicator"
-msgstr ""
+msgstr "Delta CRL Belirteci"
 
 #: crypt32.rc:91
 msgid "Issuing Distribution Point"
@@ -1491,7 +1440,7 @@ msgstr "Politika Kısıtlamaları"
 
 #: crypt32.rc:96
 msgid "Cross-Certificate Distribution Points"
-msgstr ""
+msgstr "Çapraz Sertifika Dağıtım Noktaları"
 
 #: crypt32.rc:97
 msgid "Application Policies"
@@ -1499,11 +1448,11 @@ msgstr "Uygulama Politikaları"
 
 #: crypt32.rc:98
 msgid "Application Policy Mappings"
-msgstr ""
+msgstr "Uygulama Politika Atamaları"
 
 #: crypt32.rc:99
 msgid "Application Policy Constraints"
-msgstr ""
+msgstr "Uygulama Politika Kısıtlamaları"
 
 #: crypt32.rc:100
 msgid "CMC Data"
@@ -1547,99 +1496,99 @@ msgstr "PKCS 7 İmzalanmış Zarflanmış"
 
 #: crypt32.rc:110
 msgid "PKCS 7 Digested"
-msgstr ""
+msgstr "PKCS 7 Özetli"
 
 #: crypt32.rc:111
 msgid "PKCS 7 Encrypted"
-msgstr ""
+msgstr "PKCS 7 Şifreli"
 
 #: crypt32.rc:112
 msgid "Previous CA Certificate Hash"
-msgstr ""
+msgstr "Önceki CA Sertifika Kodu"
 
 #: crypt32.rc:113
 msgid "Virtual Base CRL Number"
-msgstr ""
+msgstr "Sanal Temel CRL Numarası"
 
 #: crypt32.rc:114
 msgid "Next CRL Publish"
-msgstr ""
+msgstr "Sonraki CRL Yayımı"
 
 #: crypt32.rc:115
 msgid "CA Encryption Certificate"
-msgstr ""
+msgstr "CA Şifreleme Sertifikası"
 
 #: crypt32.rc:116 cryptui.rc:145
 msgid "Key Recovery Agent"
-msgstr ""
+msgstr "Anahtar Kurtarma Yardımcısı"
 
 #: crypt32.rc:117
 msgid "Certificate Template Information"
-msgstr ""
+msgstr "Sertifika Şablon Bilgisi"
 
 #: crypt32.rc:118
 msgid "Enterprise Root OID"
-msgstr ""
+msgstr "Kuruluş Kök OID"
 
 #: crypt32.rc:119
 msgid "Dummy Signer"
-msgstr ""
+msgstr "Sahte İmzalayıcı"
 
 #: crypt32.rc:120
 msgid "Encrypted Private Key"
-msgstr ""
+msgstr "Şifrelenmiş Özel Anahtar"
 
 #: crypt32.rc:121
 msgid "Published CRL Locations"
-msgstr ""
+msgstr "Dağıtılmış CRL Konumları"
 
 #: crypt32.rc:122
 msgid "Enforce Certificate Chain Policy"
-msgstr ""
+msgstr "Sertifika Zincir Politikasını Zorla"
 
 #: crypt32.rc:123
 msgid "Transaction Id"
-msgstr ""
+msgstr "İşlem Id'si"
 
 #: crypt32.rc:124
 msgid "Sender Nonce"
-msgstr ""
+msgstr "Şimdiki Gönderici"
 
 #: crypt32.rc:125
 msgid "Recipient Nonce"
-msgstr ""
+msgstr "Şimdiki Alıcı"
 
 #: crypt32.rc:126
 msgid "Reg Info"
-msgstr ""
+msgstr "Kayıt Bilgisi"
 
 #: crypt32.rc:127
 msgid "Get Certificate"
-msgstr ""
+msgstr "Sertifika Al"
 
 #: crypt32.rc:128
 msgid "Get CRL"
-msgstr ""
+msgstr "CRL Al"
 
 #: crypt32.rc:129
 msgid "Revoke Request"
-msgstr ""
+msgstr "İsteği İptal Et"
 
 #: crypt32.rc:130
 msgid "Query Pending"
-msgstr ""
+msgstr "Sorgu Bekliyor"
 
 #: crypt32.rc:131 cryptui.rc:92
 msgid "Certificate Trust List"
-msgstr ""
+msgstr "Sertifika Güven Listesi"
 
 #: crypt32.rc:132
 msgid "Archived Key Certificate Hash"
-msgstr ""
+msgstr "Arşivlenen Anahtar Sertifika Kodu"
 
 #: crypt32.rc:133
 msgid "Private Key Usage Period"
-msgstr ""
+msgstr "Özel Anahtar Kullanım Peryodu"
 
 #: crypt32.rc:134
 msgid "Client Information"
@@ -1647,23 +1596,23 @@ msgstr "İstemci Bilgisi"
 
 #: crypt32.rc:135
 msgid "Server Authentication"
-msgstr ""
+msgstr "Sunucu Yetkilendirmesi"
 
 #: crypt32.rc:136
 msgid "Client Authentication"
-msgstr ""
+msgstr "İstemci Yetkilendirmesi"
 
 #: crypt32.rc:137
 msgid "Code Signing"
-msgstr ""
+msgstr "Kod İmzalama"
 
 #: crypt32.rc:138
 msgid "Secure Email"
-msgstr ""
+msgstr "E-Postayı Güvenli Kıl"
 
 #: crypt32.rc:139
 msgid "Time Stamping"
-msgstr ""
+msgstr "Zaman Damgalaması"
 
 #: crypt32.rc:140
 msgid "Microsoft Trust List Signing"
@@ -1671,27 +1620,27 @@ msgstr "Microsoft Güven Listesi İmzalaması"
 
 #: crypt32.rc:141
 msgid "Microsoft Time Stamping"
-msgstr ""
+msgstr "Microsoft Zaman Damgalaması"
 
 #: crypt32.rc:142
 msgid "IP security end system"
-msgstr ""
+msgstr "IP güvenlik sonu sistemi"
 
 #: crypt32.rc:143
 msgid "IP security tunnel termination"
-msgstr ""
+msgstr "IP güvenlik tünel sonlandırması"
 
 #: crypt32.rc:144
 msgid "IP security user"
-msgstr ""
+msgstr "IP güvenlik kullanıcısı"
 
 #: crypt32.rc:145
 msgid "Encrypting File System"
-msgstr ""
+msgstr "Dosya Sistemi Şifreleniyor"
 
 #: crypt32.rc:146 cryptui.rc:130
 msgid "Windows Hardware Driver Verification"
-msgstr ""
+msgstr "Windows Donanım Sürücü Doğrulaması"
 
 #: crypt32.rc:147 cryptui.rc:131
 msgid "Windows System Component Verification"
@@ -1703,71 +1652,71 @@ msgstr "OEM Windows Sistem Bileşen Doğrulama"
 
 #: crypt32.rc:149 cryptui.rc:133
 msgid "Embedded Windows System Component Verification"
-msgstr ""
+msgstr "Gömülü Windows Sistemi Bileşen Doğrulaması"
 
 #: crypt32.rc:150 cryptui.rc:140
 msgid "Key Pack Licenses"
-msgstr ""
+msgstr "Anahtar Paketi Lisansları"
 
 #: crypt32.rc:151 cryptui.rc:141
 msgid "License Server Verification"
-msgstr ""
+msgstr "Lisans Sunucu Doğrulaması"
 
 #: crypt32.rc:152 cryptui.rc:143
 msgid "Smart Card Logon"
-msgstr ""
+msgstr "Akıllı Kart ile Oturum Açma"
 
 #: crypt32.rc:153 cryptui.rc:139
 msgid "Digital Rights"
-msgstr ""
+msgstr "Dijital Haklar"
 
 #: crypt32.rc:154 cryptui.rc:135
 msgid "Qualified Subordination"
-msgstr ""
+msgstr "Nitelikli Bağlılık"
 
 #: crypt32.rc:155 cryptui.rc:136
 msgid "Key Recovery"
-msgstr ""
+msgstr "Anahtar Kurtarma"
 
 #: crypt32.rc:156 cryptui.rc:137
 msgid "Document Signing"
-msgstr ""
+msgstr "Doküman İmzalama"
 
 #: crypt32.rc:157
 msgid "IP security IKE intermediate"
-msgstr ""
+msgstr "IP güvenlik IKE arası"
 
 #: crypt32.rc:158 cryptui.rc:129
 msgid "File Recovery"
-msgstr ""
+msgstr "Dosya Kurtarma"
 
 #: crypt32.rc:159 cryptui.rc:134
 msgid "Root List Signer"
-msgstr ""
+msgstr "Kök Liste İmzalayıcı"
 
 #: crypt32.rc:160
 msgid "All application policies"
-msgstr ""
+msgstr "Tüm uygulama ilkeleri"
 
 #: crypt32.rc:161 cryptui.rc:146
 msgid "Directory Service Email Replication"
-msgstr ""
+msgstr "Dizin Hizmet E-posta Çoğaltması"
 
 #: crypt32.rc:162 cryptui.rc:142
 msgid "Certificate Request Agent"
-msgstr ""
+msgstr "Sertifika Talebi Yardımcısı"
 
 #: crypt32.rc:163 cryptui.rc:138
 msgid "Lifetime Signing"
-msgstr ""
+msgstr "Sonsuz İmzalama"
 
 #: crypt32.rc:164
 msgid "All issuance policies"
-msgstr ""
+msgstr "Tüm yayın ilkeleri"
 
 #: crypt32.rc:169
 msgid "Trusted Root Certification Authorities"
-msgstr ""
+msgstr "Güvenlik Kök Sertifika Yetkilileri"
 
 #: crypt32.rc:170
 msgid "Personal"
@@ -1775,27 +1724,27 @@ msgstr "Kişisel"
 
 #: crypt32.rc:171
 msgid "Intermediate Certification Authorities"
-msgstr ""
+msgstr "Ara Sertifika Yetkilileri"
 
 #: crypt32.rc:172
 msgid "Other People"
-msgstr ""
+msgstr "Diğer Kişiler"
 
 #: crypt32.rc:173
 msgid "Trusted Publishers"
-msgstr ""
+msgstr "Güvenilir Dağıtıcılar"
 
 #: crypt32.rc:174
 msgid "Untrusted Certificates"
-msgstr ""
+msgstr "Güvenilmeyen Sertifikalar"
 
 #: crypt32.rc:179
 msgid "KeyID="
-msgstr ""
+msgstr "AnahtarKimliği="
 
 #: crypt32.rc:180
 msgid "Certificate Issuer"
-msgstr ""
+msgstr "Sertifika Yayıncısı"
 
 #: crypt32.rc:181
 msgid "Certificate Serial Number="
@@ -1827,32 +1776,32 @@ msgstr "IP Adresi="
 
 #: crypt32.rc:188
 msgid "Mask="
-msgstr ""
+msgstr "Maske="
 
 #: crypt32.rc:189
 msgid "Registered ID="
-msgstr ""
+msgstr "Kayıtlı Kimlik="
 
 #: crypt32.rc:190
 msgid "Unknown Key Usage"
-msgstr ""
+msgstr "Bilinmeyen Anahtar Kullanımı"
 
 #: crypt32.rc:191
 msgid "Subject Type="
-msgstr ""
+msgstr "Konu Türü="
 
 #: crypt32.rc:192
 msgctxt "Certificate Authority"
 msgid "CA"
-msgstr ""
+msgstr "CA"
 
 #: crypt32.rc:193
 msgid "End Entity"
-msgstr ""
+msgstr "Öge Sonu"
 
 #: crypt32.rc:194
 msgid "Path Length Constraint="
-msgstr ""
+msgstr "Yol Uzunluk Sınırlaması="
 
 #: crypt32.rc:195
 msgctxt "path length"
@@ -1861,11 +1810,11 @@ msgstr "Hiçbiri"
 
 #: crypt32.rc:196
 msgid "Information Not Available"
-msgstr ""
+msgstr "Bilgi Kullanılabilir Değil"
 
 #: crypt32.rc:197
 msgid "Authority Info Access"
-msgstr ""
+msgstr "Yetkili Bilgi Erişimi"
 
 #: crypt32.rc:198
 msgid "Access Method="
@@ -1874,11 +1823,11 @@ msgstr "Erişim Yöntemi="
 #: crypt32.rc:199
 msgctxt "Online Certificate Status Protocol"
 msgid "OCSP"
-msgstr ""
+msgstr "OCSP"
 
 #: crypt32.rc:200
 msgid "CA Issuers"
-msgstr ""
+msgstr "CA Dağıtıcıları"
 
 #: crypt32.rc:201
 msgid "Unknown Access Method"
@@ -1890,11 +1839,11 @@ msgstr "Alternatif İisim"
 
 #: crypt32.rc:203
 msgid "CRL Distribution Point"
-msgstr ""
+msgstr "CRL Dağıtım Noktası"
 
 #: crypt32.rc:204
 msgid "Distribution Point Name"
-msgstr ""
+msgstr "Dağıtım Nokta Adı"
 
 #: crypt32.rc:205
 msgid "Full Name"
@@ -1902,39 +1851,39 @@ msgstr "Tam Adı"
 
 #: crypt32.rc:206
 msgid "RDN Name"
-msgstr ""
+msgstr "RDN Adı"
 
 #: crypt32.rc:207
 msgid "CRL Reason="
-msgstr ""
+msgstr "CRL Sebebi="
 
 #: crypt32.rc:208
 msgid "CRL Issuer"
-msgstr ""
+msgstr "CRL Dağıtıcı"
 
 #: crypt32.rc:209
 msgid "Key Compromise"
-msgstr ""
+msgstr "Anahtar Uzlaşması"
 
 #: crypt32.rc:210
 msgid "CA Compromise"
-msgstr ""
+msgstr "CA Uzlaşması"
 
 #: crypt32.rc:211
 msgid "Affiliation Changed"
-msgstr ""
+msgstr "Üyelik Değişti"
 
 #: crypt32.rc:212
 msgid "Superseded"
-msgstr ""
+msgstr "Yerini aldı"
 
 #: crypt32.rc:213
 msgid "Operation Ceased"
-msgstr ""
+msgstr "İşlem Anlaşması Yapıldı"
 
 #: crypt32.rc:214
 msgid "Certificate Hold"
-msgstr ""
+msgstr "Sertifika Tutuluyor"
 
 #: crypt32.rc:215
 msgid "Financial Information="
@@ -1946,11 +1895,11 @@ msgstr "Kullanılabilir"
 
 #: crypt32.rc:217
 msgid "Not Available"
-msgstr ""
+msgstr "Kullanılamaz"
 
 #: crypt32.rc:218
 msgid "Meets Criteria="
-msgstr ""
+msgstr "Kriteri Sağlıyor="
 
 #: crypt32.rc:219 cryptui.rc:163 oleaut32.rc:29 wininet.rc:80 ipconfig.rc:44
 msgid "Yes"
@@ -1966,47 +1915,47 @@ msgstr "Dijital İmza"
 
 #: crypt32.rc:222
 msgid "Non-Repudiation"
-msgstr ""
+msgstr "Yadsımasız"
 
 #: crypt32.rc:223
 msgid "Key Encipherment"
-msgstr ""
+msgstr "Anahtar Şifreleme"
 
 #: crypt32.rc:224
 msgid "Data Encipherment"
-msgstr ""
+msgstr "Veri Şifreleme"
 
 #: crypt32.rc:225
 msgid "Key Agreement"
-msgstr ""
+msgstr "Anahtar Anlaşması"
 
 #: crypt32.rc:226
 msgid "Certificate Signing"
-msgstr ""
+msgstr "Sertifika İmzalama"
 
 #: crypt32.rc:227
 msgid "Off-line CRL Signing"
-msgstr ""
+msgstr "Çevrimdışı CRL İmzalama"
 
 #: crypt32.rc:228
 msgid "CRL Signing"
-msgstr ""
+msgstr "CRL İmzalama"
 
 #: crypt32.rc:229
 msgid "Encipher Only"
-msgstr ""
+msgstr "Sadece Şifrele"
 
 #: crypt32.rc:230
 msgid "Decipher Only"
-msgstr ""
+msgstr "Sadece Şifre Çöz"
 
 #: crypt32.rc:231
 msgid "SSL Client Authentication"
-msgstr ""
+msgstr "SSL İstemci Yetkilendirmesi"
 
 #: crypt32.rc:232
 msgid "SSL Server Authentication"
-msgstr ""
+msgstr "SSL Sunucu Yetkilendirmesi"
 
 #: crypt32.rc:233
 msgid "S/MIME"
@@ -2018,15 +1967,15 @@ msgstr "İmza"
 
 #: crypt32.rc:235
 msgid "SSL CA"
-msgstr ""
+msgstr "SSL CA"
 
 #: crypt32.rc:236
 msgid "S/MIME CA"
-msgstr ""
+msgstr "S/MIME CA"
 
 #: crypt32.rc:237
 msgid "Signature CA"
-msgstr ""
+msgstr "İmza CA"
 
 #: cryptdlg.rc:27
 msgid "Certificate Policy"
@@ -2034,23 +1983,23 @@ msgstr "Sertifika İlkeleri"
 
 #: cryptdlg.rc:28
 msgid "Policy Identifier: "
-msgstr ""
+msgstr "Politika Tanımlayıcı:"
 
 #: cryptdlg.rc:29
 msgid "Policy Qualifier Info"
-msgstr ""
+msgstr "İlke Nitelik Bilgisi"
 
 #: cryptdlg.rc:30
 msgid "Policy Qualifier Id="
-msgstr ""
+msgstr "İlke Nitelik Kimliği="
 
 #: cryptdlg.rc:33
 msgid "Qualifier"
-msgstr ""
+msgstr "Niteleyici"
 
 #: cryptdlg.rc:34
 msgid "Notice Reference"
-msgstr ""
+msgstr "Bilgi Referansı"
 
 #: cryptdlg.rc:35
 msgid "Organization="
@@ -2058,11 +2007,11 @@ msgstr "Organizasyon="
 
 #: cryptdlg.rc:36
 msgid "Notice Number="
-msgstr ""
+msgstr "Bilgi Numarası="
 
 #: cryptdlg.rc:37
 msgid "Notice Text="
-msgstr ""
+msgstr "Bildirim Metni="
 
 #: cryptui.rc:177 cryptui.rc:232 inetcpl.rc:43
 msgid "General"
@@ -2070,11 +2019,11 @@ msgstr "Genel"
 
 #: cryptui.rc:188
 msgid "&Install Certificate..."
-msgstr ""
+msgstr "Sertifika &Yükle..."
 
 #: cryptui.rc:189
 msgid "Issuer &Statement"
-msgstr ""
+msgstr "Dağıtıcı &Beyanı"
 
 #: cryptui.rc:197
 msgid "&Show:"
@@ -2082,23 +2031,23 @@ msgstr "&Göster:"
 
 #: cryptui.rc:202
 msgid "&Edit Properties..."
-msgstr "&Özellikleri Düzenle ..."
+msgstr "&Özellikleri Düzenle..."
 
 #: cryptui.rc:203
 msgid "&Copy to File..."
-msgstr ""
+msgstr "Dosyaya &Kopyala..."
 
 #: cryptui.rc:207
 msgid "Certification Path"
-msgstr ""
+msgstr "Sertifika Yolu"
 
 #: cryptui.rc:211
 msgid "Certification path"
-msgstr ""
+msgstr "Sertifika yolu"
 
 #: cryptui.rc:214
 msgid "&View Certificate"
-msgstr ""
+msgstr "&Sertifikayı Görüntüle"
 
 #: cryptui.rc:215
 msgid "Certificate &status:"
@@ -2106,15 +2055,15 @@ msgstr "Sertifika &durumu:"
 
 #: cryptui.rc:221
 msgid "Disclaimer"
-msgstr ""
+msgstr "Yadsıma"
 
 #: cryptui.rc:228
 msgid "More &Info"
-msgstr ""
+msgstr "Daha Fazla B&ilgi"
 
 #: cryptui.rc:236
 msgid "&Friendly name:"
-msgstr ""
+msgstr "&Dosya isim:"
 
 #: cryptui.rc:238 progman.rc:151 progman.rc:167
 msgid "&Description:"
@@ -2122,48 +2071,48 @@ msgstr "&Açıklama:"
 
 #: cryptui.rc:240
 msgid "Certificate purposes"
-msgstr ""
+msgstr "Sertifika amaçları"
 
 #: cryptui.rc:241
 msgid "&Enable all purposes for this certificate"
-msgstr ""
+msgstr "Bu s&ertifika için tüm amaçları etkinleştir"
 
 #: cryptui.rc:243
 msgid "D&isable all purposes for this certificate"
-msgstr ""
+msgstr "Bu s&ertifika için tüm amaçları devre dışı bırak"
 
 #: cryptui.rc:245
 msgid "Enable &only the following purposes for this certificate:"
-msgstr ""
+msgstr "Bu sertifika i&çin sadece aşağıdaki amaçları etkinleştir:"
 
 #: cryptui.rc:250
 msgid "Add &Purpose..."
-msgstr ""
+msgstr "&Amaç Ekle..."
 
 #: cryptui.rc:254
 msgid "Add Purpose"
-msgstr ""
+msgstr "Amaç Ekle"
 
 #: cryptui.rc:257
 msgid ""
 "Add the object identifier (OID) for the certificate purpose you wish to add:"
-msgstr ""
+msgstr "Eklemek istediğiniz sertifika amacı için nesne kimliği (OID) ekle:"
 
 #: cryptui.rc:265 cryptui.rc:66
 msgid "Select Certificate Store"
-msgstr ""
+msgstr "Sertifika Mağazasını Seç"
 
 #: cryptui.rc:268
 msgid "Select the certificate store you want to use:"
-msgstr ""
+msgstr "Kullanmak istediğiniz sertifika mağazasını seçin:"
 
 #: cryptui.rc:271
 msgid "&Show physical stores"
-msgstr ""
+msgstr "Fizik&sel mağazaları göster"
 
 #: cryptui.rc:277 cryptui.rc:288 cryptui.rc:305 cryptui.rc:319 cryptui.rc:68
 msgid "Certificate Import Wizard"
-msgstr ""
+msgstr "Sertifika Alma Sihirbazı"
 
 #: cryptui.rc:280
 msgid "Welcome to the Certificate Import Wizard"
@@ -2171,16 +2120,12 @@ msgstr "Sertifika Alma Sihirbazına Hoş Geldiniz"
 
 #: cryptui.rc:283
 msgid ""
-"This wizard helps you import certificates, certificate revocation lists, and "
-"certificate trust lists from a file to a certificate store.\n"
+"This wizard helps you import certificates, certificate revocation lists, and certificate trust lists from a file to a certificate store.\n"
 "\n"
-"A certificate can be used to identify you or the computer with which you are "
-"communicating. It can also be used for authentication, and to sign messages. "
-"Certificate stores are collections of certificates, certificate revocation "
-"lists, and certificate trust lists.\n"
+"A certificate can be used to identify you or the computer with which you are communicating. It can also be used for authentication, and to sign messages. Certificate stores are collections of certificates, certificate revocation lists, and certificate trust lists.\n"
 "\n"
 "To continue, click Next."
-msgstr ""
+msgstr "Bu sihirbaz; sertifikaları, sertifika iptal listesini ve sertifika güven listesini bir dosyadan sertifika mağazasına aktarmanıza yardım eder.\n\nBir sertifika, sizi veya iletişim kurduğunuz bilgisayarınızı tanımlamanızda kullanılabilir. Ayrıca yetkilendirme ve iletileri imzalamada da kullanılabilir. Sertifika mağazaları; sertifikalar, sertifika iptal listeleri ve sertifika güven listelerinden oluşan koleksiyonlardır.\n\nDevam etmek için İleri tıklayın."
 
 #: cryptui.rc:291 cryptui.rc:427
 msgid "&File name:"
@@ -2194,45 +2139,45 @@ msgstr "&Gözat..."
 msgid ""
 "Note: The following file formats may contain more than one certificate, "
 "certificate revocation list, or certificate trust list:"
-msgstr ""
+msgstr "Not: Aşağıdaki dosya biçimleri, bir veya birden fazla sertifika, sertifika iptal listesi veya sertifika güven listesi içerebilir:"
 
 #: cryptui.rc:296
 msgid "Cryptographic Message Syntax Standard/PKCS #7 Messages (*.p7b)"
-msgstr ""
+msgstr "Kriptografik İleti Sözdizimi Standardı/PKCS #7 İletileri (*.p7b)"
 
 #: cryptui.rc:298
 msgid "Personal Information Exchange/PKCS #12 (*.pfx; *.p12)"
-msgstr ""
+msgstr "Kişisel Bilgi Değişimi/PKCS #12 (*.pfx; *.p12)"
 
 #: cryptui.rc:300 cryptui.rc:78 cryptui.rc:159
 msgid "Microsoft Serialized Certificate Store (*.sst)"
-msgstr ""
+msgstr "Microsoft Numaralandırılmış Sertifika Mağazası (*.sst)"
 
 #: cryptui.rc:308
 msgid ""
 "Wine can automatically select the certificate store, or you can specify a "
 "location for the certificates."
-msgstr ""
+msgstr "Wine otomatik olarak bir sertifika mağazası seçebilir veya sertifikalar için siz de bir konum belirleyebilirsiniz."
 
 #: cryptui.rc:310
 msgid "&Automatically select certificate store"
-msgstr ""
+msgstr "Sertifik&a mağazasını otomatik seç"
 
 #: cryptui.rc:312
 msgid "&Place all certificates in the following store:"
-msgstr ""
+msgstr "&Tüm sertifikaları aşağıdaki mağazaya yerleştir:"
 
 #: cryptui.rc:322
 msgid "Completing the Certificate Import Wizard"
-msgstr ""
+msgstr "Sertifika Alma Sihirbazı Tamamlanıyor"
 
 #: cryptui.rc:324
 msgid "You have successfully completed the Certificate Import Wizard."
-msgstr ""
+msgstr "Sertifika Alma Sihirbazını başarıyla tamamladınız."
 
 #: cryptui.rc:326 cryptui.rc:440
 msgid "You have specified the following settings:"
-msgstr ""
+msgstr "Aşağıdaki ayarları belirttiniz:"
 
 #: cryptui.rc:334 cryptui.rc:119 inetcpl.rc:108
 msgid "Certificates"
@@ -2240,7 +2185,7 @@ msgstr "Sertifikalar"
 
 #: cryptui.rc:337
 msgid "I&ntended purpose:"
-msgstr ""
+msgstr "İste&nen amaç:"
 
 #: cryptui.rc:341
 msgid "&Import..."
@@ -2256,7 +2201,7 @@ msgstr "&Gelişmiş..."
 
 #: cryptui.rc:345
 msgid "Certificate intended purposes"
-msgstr ""
+msgstr "Sertifikada istenen amaçlar"
 
 #: cryptui.rc:347 ieframe.rc:42 shell32.rc:40 shell32.rc:117 oleview.rc:56
 #: oleview.rc:58 oleview.rc:82 regedit.rc:63 taskmgr.rc:52 winefile.rc:45
@@ -2270,56 +2215,52 @@ msgstr "Gelişmiş Seçenekler"
 
 #: cryptui.rc:355
 msgid "Certificate purpose"
-msgstr ""
+msgstr "Sertifika amacı"
 
 #: cryptui.rc:356
 msgid ""
 "Select one or more purposes to be listed when Advanced Purposes is selected."
-msgstr ""
+msgstr "Gelişmiş Amaçlar seçildiğinde listelenecek bir veya birden fazla amacı seçin."
 
 #: cryptui.rc:358
 msgid "&Certificate purposes:"
-msgstr ""
+msgstr "&Sertifika amaçları:"
 
 #: cryptui.rc:367 cryptui.rc:378 cryptui.rc:391 cryptui.rc:401 cryptui.rc:424
 #: cryptui.rc:433 cryptui.rc:147
 msgid "Certificate Export Wizard"
-msgstr ""
+msgstr "Sertifika Dışa Aktarım Sihirbazı"
 
 #: cryptui.rc:370
 msgid "Welcome to the Certificate Export Wizard"
-msgstr ""
+msgstr "Sertifika Dışa Aktarım Sihirbazına Hoş Geldiniz"
 
 #: cryptui.rc:373
 msgid ""
-"This wizard helps you export certificates, certificate revocation lists, and "
-"certificate trust lists from a certificate store to a file.\n"
+"This wizard helps you export certificates, certificate revocation lists, and certificate trust lists from a certificate store to a file.\n"
 "\n"
-"A certificate can be used to identify you or the computer with which you are "
-"communicating. It can also be used for authentication, and to sign messages. "
-"Certificate stores are collections of certificates, certificate revocation "
-"lists, and certificate trust lists.\n"
+"A certificate can be used to identify you or the computer with which you are communicating. It can also be used for authentication, and to sign messages. Certificate stores are collections of certificates, certificate revocation lists, and certificate trust lists.\n"
 "\n"
 "To continue, click Next."
-msgstr ""
+msgstr "Bu sihirbaz; bir sertifika mağazasından sertifika, sertifika iptal listesi ve sertifika güven listesini bir dosyaya aktarmanıza yardım edecektir.\n\nBir sertifika, sizi ve iletişim kurduğunuz bilgisayarınızı tanımlamada kullanılabilir. Ayrıca yetkilendirme ve iletileri imzalama da kullanılabilir. Sertifika mağazaları; sertifikalar, sertifika iptal listesi ve sertifika güven listesinden oluşan koleksiyonlardır.\n\nDevam etmek için İleri tıklayın."
 
 #: cryptui.rc:381
 msgid ""
-"If you choose to export the private key, you will be prompted for a password "
-"to protect the private key on a later page."
-msgstr ""
+"If you choose to export the private key, you will be prompted for a password"
+" to protect the private key on a later page."
+msgstr "Eğer özel anahtarınızı aktarmayı seçerseniz, ileriki adımlarda özel anahtarınızı korumanız için bir parola sorulacaktır."
 
 #: cryptui.rc:382
 msgid "Do you wish to export the private key?"
-msgstr ""
+msgstr "Özel anahtarı dışarı aktarmak ister misiniz?"
 
 #: cryptui.rc:383
 msgid "&Yes, export the private key"
-msgstr ""
+msgstr "Evet, özel anahtarı &dışa aktar"
 
 #: cryptui.rc:385
 msgid "N&o, do not export the private key"
-msgstr ""
+msgstr "Hayır, dışa aktar&ma"
 
 #: cryptui.rc:396
 msgid "&Confirm password:"
@@ -2327,47 +2268,47 @@ msgstr "&Parola onayla:"
 
 #: cryptui.rc:404
 msgid "Select the format you want to use:"
-msgstr ""
+msgstr "Kullanmak biçimi seçin:"
 
 #: cryptui.rc:405
 msgid "&DER-encoded X.509 (*.cer)"
-msgstr ""
+msgstr "&DER-encoded X.509 (*.cer)"
 
 #: cryptui.rc:407
 msgid "Ba&se64-encoded X.509 (*.cer):"
-msgstr ""
+msgstr "Ba&se64-encoded X.509 (*.cer):"
 
 #: cryptui.rc:409
 msgid "&Cryptographic Message Syntax Standard/PKCS #7 Message (*.p7b)"
-msgstr ""
+msgstr "&Kriptografik İleti Sözdizimi Standardı/PKCS #7 İletisi (*.p7b)"
 
 #: cryptui.rc:411
 msgid "&Include all certificates in the certification path if possible"
-msgstr ""
+msgstr "M&ümkün olduğunca tüm sertifikaları sertifikalama yoluna dahil et"
 
 #: cryptui.rc:413
 msgid "&Personal Information Exchange/PKCS #12 (*.pfx)"
-msgstr ""
+msgstr "&Kişisel Bilgi Değişimi/PKCS #12 (*.pfx)"
 
 #: cryptui.rc:415
 msgid "Incl&ude all certificates in the certification path if possible"
-msgstr ""
+msgstr "Mümkün &olduğunda sertifika yolundaki tüm sertifikaları dahil et"
 
 #: cryptui.rc:417
 msgid "&Enable strong encryption"
-msgstr ""
+msgstr "Güçlü şifr&elemeyi etkinleştir"
 
 #: cryptui.rc:419
 msgid "Delete the private &key if the export is successful"
-msgstr ""
+msgstr "A&ktarım başarılı olursa özel anahtarı sil"
 
 #: cryptui.rc:436
 msgid "Completing the Certificate Export Wizard"
-msgstr ""
+msgstr "Sertifika Dışa Aktarım Sihirbazı Tamamlanıyor"
 
 #: cryptui.rc:438
 msgid "You have successfully completed the Certificate Export Wizard."
-msgstr ""
+msgstr "Sertifika Dışa Aktarım Sihirbazını başarıyla tamamladınız."
 
 #: cryptui.rc:27 cryptui.rc:90
 msgid "Certificate"
@@ -2381,69 +2322,69 @@ msgstr "Sertifika Bilgisi"
 msgid ""
 "This certificate has an invalid signature. The certificate may have been "
 "altered or corrupted."
-msgstr ""
+msgstr "Bu sertifika geçersiz bir imzaya sahip. Sertifika değiştirilmiş veya bozuk olabilir."
 
 #: cryptui.rc:30
 msgid ""
 "This root certificate is not trusted. To trust it, add it to your system's "
 "trusted root certificate store."
-msgstr ""
+msgstr "Bu kök sertifikasına güvenilmiyor. Güvenmek için, sisteminizin güvenilir kök sertifika mağazasına eklemeniz gerekli."
 
 #: cryptui.rc:31
 msgid "This certificate could not be validated to a trusted root certificate."
-msgstr ""
+msgstr "Bu sertifika, güvenilir bir kök sertifikası ile doğrulanamadı."
 
 #: cryptui.rc:32
 msgid "This certificate's issuer could not be found."
-msgstr ""
+msgstr "Bu sertifika dağıtımcısı bulunamadı."
 
 #: cryptui.rc:33
 msgid "All the intended purposes of this certificate could not be verified."
-msgstr ""
+msgstr "Bu sertifikanın istenen tüm amaçları doğrulanamadı."
 
 #: cryptui.rc:34
 msgid "This certificate is intended for the following purposes:"
-msgstr ""
+msgstr "Bu sertifika aşağıdaki isteklerde amaçlanıyor:"
 
 #: cryptui.rc:35
 msgid "Issued to: "
-msgstr ""
+msgstr "Verilen:"
 
 #: cryptui.rc:36
 msgid "Issued by: "
-msgstr ""
+msgstr "Veren:"
 
 #: cryptui.rc:37
 msgid "Valid from "
-msgstr ""
+msgstr "Geçerlilik başlangıcı:"
 
 #: cryptui.rc:38
 msgid " to "
-msgstr ""
+msgstr "bitişi:"
 
 #: cryptui.rc:39
 msgid "This certificate has an invalid signature."
-msgstr ""
+msgstr "Bu sertifikanın geçersiz imzası var."
 
 #: cryptui.rc:40
 msgid "This certificate has expired or is not yet valid."
-msgstr ""
+msgstr "Bu sertifikanın süresi dolmuş veya henüz geçerli değil."
 
 #: cryptui.rc:41
 msgid "This certificate's validity period exceeds that of its issuer."
-msgstr ""
+msgstr "Bu sertifikanın geçerlilik peryodu dağıtıcısını aşmakta."
 
 #: cryptui.rc:42
 msgid "This certificate was revoked by its issuer."
-msgstr ""
+msgstr "Bu sertifika dağıtıcısı tarafından iptal edildi."
 
 #: cryptui.rc:43
 msgid "This certificate is OK."
-msgstr ""
+msgstr "Bu sertifika tamam."
 
 #: cryptui.rc:44
 msgid "Field"
-msgstr ""
+msgstr "Alan"
 
 #: cryptui.rc:45
 msgid "Value"
@@ -2451,11 +2392,11 @@ msgstr "Değer"
 
 #: cryptui.rc:46 cryptui.rc:99 cryptui.rc:105
 msgid "<All>"
-msgstr ""
+msgstr "<Tüm>"
 
 #: cryptui.rc:47
 msgid "Version 1 Fields Only"
-msgstr ""
+msgstr "Sadece Sürüm 1 Alanları"
 
 #: cryptui.rc:48
 msgid "Extensions Only"
@@ -2467,7 +2408,7 @@ msgstr "Sadece Kritik Eklentile"
 
 #: cryptui.rc:50
 msgid "Properties Only"
-msgstr ""
+msgstr "Sadece Özellikler"
 
 #: cryptui.rc:52
 msgid "Serial number"
@@ -2475,39 +2416,39 @@ msgstr "Seri numarası"
 
 #: cryptui.rc:53
 msgid "Issuer"
-msgstr ""
+msgstr "Dağıtıcı"
 
 #: cryptui.rc:54
 msgid "Valid from"
-msgstr ""
+msgstr "Geçerlilik başlangıcı"
 
 #: cryptui.rc:55
 msgid "Valid to"
-msgstr ""
+msgstr "Geçerlilik bitişi"
 
 #: cryptui.rc:56
 msgid "Subject"
-msgstr ""
+msgstr "Konu"
 
 #: cryptui.rc:57
 msgid "Public key"
-msgstr ""
+msgstr "Açık anahtar"
 
 #: cryptui.rc:58
 msgid "%1 (%2!d! bits)"
-msgstr ""
+msgstr "%1 (%2!d! bit)"
 
 #: cryptui.rc:59
 msgid "SHA1 hash"
-msgstr ""
+msgstr "SHA1 hash"
 
 #: cryptui.rc:60
 msgid "Enhanced key usage (property)"
-msgstr ""
+msgstr "İyileştirilmiş anahtar kullanımı (özellik)"
 
 #: cryptui.rc:61
 msgid "Friendly name"
-msgstr ""
+msgstr "Dostça isim"
 
 #: cryptui.rc:62 shell32.rc:239 ipconfig.rc:41
 msgid "Description"
@@ -2519,39 +2460,39 @@ msgstr "Sertifika Özellikleri"
 
 #: cryptui.rc:64
 msgid "Please enter an OID in the form 1.2.3.4"
-msgstr ""
+msgstr "Lütfen 1.2.3.4 biçiminde bir OID girin"
 
 #: cryptui.rc:65
 msgid "The OID you entered already exists."
-msgstr ""
+msgstr "Girdiğiniz OID zaten mevcut."
 
 #: cryptui.rc:67
 msgid "Please select a certificate store."
-msgstr ""
+msgstr "Lütfen bir sertifika mağazası seçin."
 
 #: cryptui.rc:69
 msgid ""
 "The file contains objects that do not match the given criteria. Please "
 "select another file."
-msgstr ""
+msgstr "Bu dosya belirtilen kriterlerle eşleşmeyen nesneler içeriyor. Lütfen başka bir dosya seçin."
 
 #: cryptui.rc:70
 msgid "File to Import"
-msgstr ""
+msgstr "Alınacak Dosya"
 
 #: cryptui.rc:71
 msgid "Specify the file you want to import."
-msgstr ""
+msgstr "Almak istediğiniz dosyayı belirtin."
 
 #: cryptui.rc:72 cryptui.rc:95
 msgid "Certificate Store"
-msgstr ""
+msgstr "Sertifika Mağazası"
 
 #: cryptui.rc:73
 msgid ""
 "Certificate stores are collections of certificates, certificate revocation "
 "lists, and certificate trust lists."
-msgstr ""
+msgstr "Sertifika mağazaları, sertifikalar, sertifika iptal listesi ve sertifika güven listelerinin koleksiyonlarıdır."
 
 #: cryptui.rc:74
 msgid "X.509 Certificate (*.cer; *.crt)"
@@ -2559,19 +2500,19 @@ msgstr "X.509 Sertifika (*.cer; *.crt)"
 
 #: cryptui.rc:75
 msgid "Personal Information Exchange (*.pfx; *.p12)"
-msgstr ""
+msgstr "Kişisel Bilgi Değişimi (*.pfx; *.p12)"
 
 #: cryptui.rc:76 cryptui.rc:155
 msgid "Certificate Revocation List (*.crl)"
-msgstr ""
+msgstr "Sertifika İptal Listesi (*.crl)"
 
 #: cryptui.rc:77 cryptui.rc:156
 msgid "Certificate Trust List (*.stl)"
-msgstr ""
+msgstr "Sertifika Güven Listesi (*.stl)"
 
 #: cryptui.rc:79
 msgid "CMS/PKCS #7 Messages (*.spc; *.p7b)"
-msgstr ""
+msgstr "CMS/PKCS #7 İletileri (*.spc; *.p7b)"
 
 #: cryptui.rc:81
 msgid "Please select a file."
@@ -2611,39 +2552,39 @@ msgstr "İçerik"
 
 #: cryptui.rc:91
 msgid "Certificate Revocation List"
-msgstr ""
+msgstr "Sertifika İptal Listesi"
 
 #: cryptui.rc:93
 msgid "CMS/PKCS #7 Message"
-msgstr ""
+msgstr "CMS/PKCS #7 İletisi"
 
 #: cryptui.rc:94
 msgid "Personal Information Exchange"
-msgstr ""
+msgstr "Kişisel Bilgi Değişimi"
 
 #: cryptui.rc:96
 msgid "The import was successful."
-msgstr ""
+msgstr "Alma başarılı."
 
 #: cryptui.rc:97
 msgid "The import failed."
-msgstr ""
+msgstr "Alma başarısız."
 
 #: cryptui.rc:98
 msgid "Arial"
-msgstr ""
+msgstr "Arial"
 
 #: cryptui.rc:100
 msgid "<Advanced Purposes>"
-msgstr ""
+msgstr "<Gelişmiş Amaçlar>"
 
 #: cryptui.rc:101
 msgid "Issued To"
-msgstr ""
+msgstr "Verilen"
 
 #: cryptui.rc:102
 msgid "Issued By"
-msgstr ""
+msgstr "Veren"
 
 #: cryptui.rc:103
 msgid "Expiration Date"
@@ -2651,7 +2592,7 @@ msgstr "Son Kullanma Tarihi"
 
 #: cryptui.rc:104
 msgid "Friendly Name"
-msgstr ""
+msgstr "Dostça İsim"
 
 #: cryptui.rc:106 cryptui.rc:120
 msgid "<None>"
@@ -2659,153 +2600,145 @@ msgstr "<Hiçbiri>"
 
 #: cryptui.rc:107
 msgid ""
-"You will no longer be able to decrypt messages with this certificate, or "
-"sign messages with it.\n"
+"You will no longer be able to decrypt messages with this certificate, or sign messages with it.\n"
 "Are you sure you want to remove this certificate?"
-msgstr ""
+msgstr "Artık bu sertifika ile iletileri çözemeyecek veya iletileri imzalayamayacaksınız.\nBu sertifikayı silmek istediğinizden emin misiniz?"
 
 #: cryptui.rc:108
 msgid ""
-"You will no longer be able to decrypt messages with these certificates, or "
-"sign messages with them.\n"
+"You will no longer be able to decrypt messages with these certificates, or sign messages with them.\n"
 "Are you sure you want to remove these certificates?"
-msgstr ""
+msgstr "Artık bu sertifikalar ile iletileri çözemeyecek veya iletileri imzalayamayacaksınız.\nBu sertifikaları silmek istediğinizden emin misiniz?"
 
 #: cryptui.rc:109
 msgid ""
-"You will no longer be able to encrypt messages with this certificate, or "
-"verify messages signed with it.\n"
+"You will no longer be able to encrypt messages with this certificate, or verify messages signed with it.\n"
 "Are you sure you want to remove this certificate?"
-msgstr ""
+msgstr "Bu sertifikayı kullanarak iletileri şifrelemeyecek ve imzalanmış iletileri doğrulayamayacaksınız.\nBu sertifikayı silmek istediğinizden emin misiniz?"
 
 #: cryptui.rc:110
 msgid ""
-"You will no longer be able to encrypt messages with these certificates, or "
-"verify messages signed with it.\n"
+"You will no longer be able to encrypt messages with these certificates, or verify messages signed with it.\n"
 "Are you sure you want to remove these certificates?"
-msgstr ""
+msgstr "Artık bu sertifikalar ile iletileri şifreleyemeyecek veya imzalanmış iletileri doğrulayamayacaksınız.\nBu sertifikaları silmek istediğinizden emin misiniz?"
 
 #: cryptui.rc:111
 msgid ""
-"Certificates issued by this certification authority will no longer be "
-"trusted.\n"
+"Certificates issued by this certification authority will no longer be trusted.\n"
 "Are you sure you want to remove this certificate?"
-msgstr ""
+msgstr "Bu sertifika yetkilisi tarafından sağlanmış sertifikalara artık güvenilmeyecek.\nBu sertifikayı silmek istediğinizden emin misiniz?"
 
 #: cryptui.rc:112
 msgid ""
-"Certificates issued by these certification authorities will no longer be "
-"trusted.\n"
+"Certificates issued by these certification authorities will no longer be trusted.\n"
 "Are you sure you want to remove these certificates?"
-msgstr ""
+msgstr "Bu sertifika yetkilileri tarafından sağlanmış sertifikalara artık güvenilmeyecek.\nBu sertifikaları silmek istediğinizden emin misiniz?"
 
 #: cryptui.rc:113
 msgid ""
-"Certificates issued by this root certification authority, or any "
-"certification authorities it issued, will no longer be trusted.\n"
+"Certificates issued by this root certification authority, or any certification authorities it issued, will no longer be trusted.\n"
 "Are you sure you want to remove this trusted root certificate?"
-msgstr ""
+msgstr "Bu kök sertifika yetkilisi tarafından sağlanan sertifikalara veya sertifika sağladığı kişilere artık güvenilmeyecek.\nBu kök sertifikasını silmek istediğinizden emin misiniz?"
 
 #: cryptui.rc:114
 msgid ""
-"Certificates issued by these root certification authorities, or any "
-"certification authorities they issued, will no longer be trusted.\n"
+"Certificates issued by these root certification authorities, or any certification authorities they issued, will no longer be trusted.\n"
 "Are you sure you want to remove these trusted root certificates?"
-msgstr ""
+msgstr "Bu kök sertifika yetkilisi tarafından sağlanan sertifikalara veya sertifika sağladığı kişilere artık güvenilmeyecek.\nBu kök sertifikalarını silmek istediğinizden emin misiniz?"
 
 #: cryptui.rc:115
 msgid ""
 "Software signed by this publisher will no longer be trusted.\n"
 "Are you sure you want to remove this certificate?"
-msgstr ""
+msgstr "Bu yayıncı tarafından imzalanan yazılıma artık güvenilmeyecek.\nBu sertifikayı kaldırmak istediğinizden emin misiniz?"
 
 #: cryptui.rc:116
 msgid ""
 "Software signed by these publishers will no longer be trusted.\n"
 "Are you sure you want to remove these certificates?"
-msgstr ""
+msgstr "Bu yayıncılar tarafından imzalanan yazılıma güvenilmeyecek.\nBu sertifikaları kaldırmak istediğinizden emin misiniz?"
 
 #: cryptui.rc:117
 msgid "Are you sure you want to remove this certificate?"
-msgstr ""
+msgstr "Bu sertifikayı kaldırmak istediğinizden emin misiniz?"
 
 #: cryptui.rc:118
 msgid "Are you sure you want to remove these certificates?"
-msgstr ""
+msgstr "Bu sertifikaları kaldırmak istediğinizden emin misiniz?"
 
 #: cryptui.rc:121
 msgid "Ensures the identity of a remote computer"
-msgstr ""
+msgstr "Uzak bir bilgisayarın kimliğini kanıtlar"
 
 #: cryptui.rc:122
 msgid "Proves your identity to a remote computer"
-msgstr ""
+msgstr "Uzak bir bilgisayara kimliğinizi kanıtlar"
 
 #: cryptui.rc:123
 msgid ""
 "Ensures software came from software publisher\n"
 "Protects software from alteration after publication"
-msgstr ""
+msgstr "Yazılımın yazılım dağıtıcısından geldiğinden emin kılar\nYazılımın dağıtımdan sonra değiştirilmesini önler"
 
 #: cryptui.rc:124
 msgid "Protects e-mail messages"
-msgstr ""
+msgstr "E-posta mesajlarını korur"
 
 #: cryptui.rc:125
 msgid "Allows secure communication over the Internet"
-msgstr ""
+msgstr "İnternet üzerinden güvenli iletişime izin verir"
 
 #: cryptui.rc:126
 msgid "Allows data to be signed with the current time"
-msgstr ""
+msgstr "Geçerli zaman ile verinin imzalanmasına izin verir"
 
 #: cryptui.rc:127
 msgid "Allows you to digitally sign a certificate trust list"
-msgstr ""
+msgstr "Bir sertifika güven listesini dijital olarak imzalamanıza izin verir"
 
 #: cryptui.rc:128
 msgid "Allows data on disk to be encrypted"
-msgstr ""
+msgstr "Diskteki verinin şifrelenmesine izin verir"
 
 #: cryptui.rc:144
 msgid "Private Key Archival"
-msgstr ""
+msgstr "Özel Anahtar Arşivlemesi"
 
 #: cryptui.rc:148
 msgid "Export Format"
-msgstr ""
+msgstr "Dışa Aktarım Biçimi"
 
 #: cryptui.rc:149
 msgid "Choose the format in which the content will be saved."
-msgstr ""
+msgstr "İçeriğin kaydedileceği biçimi seçin."
 
 #: cryptui.rc:150
 msgid "Export Filename"
-msgstr ""
+msgstr "Dışa aktarma dosya adı"
 
 #: cryptui.rc:151
 msgid "Specify the name of the file in which the content will be saved."
-msgstr ""
+msgstr "İçeriğin kaydedileceği dosyanın adını belirtin."
 
 #: cryptui.rc:152
 msgid "The specified file already exists. Do you want to replace it?"
-msgstr ""
+msgstr "Belirtilen isim mevcut. Üzerine yazılsın mı?"
 
 #: cryptui.rc:153
 msgid "DER-Encoded Binary X.509 (*.cer)"
-msgstr ""
+msgstr "DER-Kodlu İkili X.509 (*.cer)"
 
 #: cryptui.rc:154
 msgid "Base64-Encoded X.509 (*.cer)"
-msgstr ""
+msgstr "Base64-Kodlu X.509 (*.cer)"
 
 #: cryptui.rc:157
 msgid "CMS/PKCS #7 Messages (*.p7b)"
-msgstr ""
+msgstr "CMS/PKCS #7 İletileri (*.p7b)"
 
 #: cryptui.rc:158
 msgid "Personal Information Exchange (*.pfx)"
-msgstr ""
+msgstr "Kişisel Bilgi Değişimi (*.pfx)"
 
 #: cryptui.rc:160
 msgid "File Format"
@@ -2813,29 +2746,29 @@ msgstr "Dosya Biçimi"
 
 #: cryptui.rc:161
 msgid "Include all certificates in certificate path"
-msgstr ""
+msgstr "Sertifika yolundaki tüm sertifikaları dahil et"
 
 #: cryptui.rc:162
 msgid "Export keys"
-msgstr ""
+msgstr "Anahtarları aktar"
 
 #: cryptui.rc:165
 msgid "The export was successful."
-msgstr ""
+msgstr "Dışa aktarma başarılı."
 
 #: cryptui.rc:166
 msgid "The export failed."
-msgstr ""
+msgstr "Aktarma başarısız."
 
 #: cryptui.rc:167
 msgid "Export Private Key"
-msgstr ""
+msgstr "Özel Anahtarı Aktar"
 
 #: cryptui.rc:168
 msgid ""
 "The certificate contains a private key which may be exported along with the "
 "certificate."
-msgstr ""
+msgstr "Bu sertifika, sertifika ile birlikte dışa aktarılabilecek özel bir anahtar içeriyor"
 
 #: cryptui.rc:169
 msgid "Enter Password"
@@ -2843,7 +2776,7 @@ msgstr "Parola Gir"
 
 #: cryptui.rc:170
 msgid "You may password-protect a private key."
-msgstr ""
+msgstr "Özel bir anahtarı parola ile koruyabilirsiniz."
 
 #: cryptui.rc:171
 msgid "The passwords do not match."
@@ -2851,11 +2784,11 @@ msgstr "Parolalar eşleşmedi."
 
 #: cryptui.rc:172
 msgid "Note: The private key for this certificate could not be opened."
-msgstr ""
+msgstr "Not: Bu sertifika için özel anahtar açılamaz."
 
 #: cryptui.rc:173
 msgid "Note: The private key for this certificate is not exportable."
-msgstr ""
+msgstr "Not: Bu sertifika için özel anahtar aktarılamaz."
 
 #: devenum.rc:32
 msgid "Default DirectSound"
@@ -2863,7 +2796,7 @@ msgstr "Varsayılan DirectSound"
 
 #: devenum.rc:33
 msgid "DirectSound: %s"
-msgstr ""
+msgstr "DirectSound: %s"
 
 #: devenum.rc:34
 msgid "Default WaveOut Device"
@@ -2895,7 +2828,7 @@ msgstr "Eylemler"
 
 #: dinput.rc:51
 msgid "Mapping"
-msgstr ""
+msgstr "Eşleme"
 
 #: dinput.rc:53
 msgid "Show Assigned First"
@@ -2967,15 +2900,15 @@ msgstr "ÇİNCE_GB2312"
 
 #: gdi32.rc:37
 msgid "Hangul"
-msgstr ""
+msgstr "Hangul"
 
 #: gdi32.rc:38
 msgid "CHINESE_BIG5"
-msgstr ""
+msgstr "CHINESE_BIG5"
 
 #: gdi32.rc:39
 msgid "Hangul(Johab)"
-msgstr ""
+msgstr "Hangul(Johab)"
 
 #: gdi32.rc:40
 msgid "Symbol"
@@ -3266,32 +3199,31 @@ msgstr "Gezinme geçmişini sil"
 msgid ""
 "Temporary internet files\n"
 "Cached copies of web pages, images and certificates."
-msgstr ""
+msgstr "Geçici internet dosyaları\nWeb sayfaları, resimler ve sertifikaların önbellek kopyaları."
 
 #: inetcpl.rc:70
 msgid ""
 "Cookies\n"
-"Files saved on your computer by websites, which store things like user "
-"preferences and login information."
-msgstr ""
+"Files saved on your computer by websites, which store things like user preferences and login information."
+msgstr "Çerezler\nGezdiğiniz sitelerın sakladığı tercih ve oturum bilgileri gibi bilgiler."
 
 #: inetcpl.rc:72
 msgid ""
 "History\n"
 "List of websites you have accessed."
-msgstr ""
+msgstr "Geçmiş\nEriştiğiniz websitelerini listeler"
 
 #: inetcpl.rc:74
 msgid ""
 "Form data\n"
 "Usernames and other information you have entered into forms."
-msgstr ""
+msgstr "Form verileri\nFormlara girdiğiniz kullanıcı adı ve diğer bilgiler"
 
 #: inetcpl.rc:76
 msgid ""
 "Passwords\n"
 "Saved passwords you have entered into forms."
-msgstr ""
+msgstr "Şifreler\nFormlara girdiğiniz şifreler"
 
 #: inetcpl.rc:79 progman.rc:64
 msgid "Delete"
@@ -3305,7 +3237,7 @@ msgstr "Güvenlik"
 msgid ""
 "Certificates are used for your personal identification and to identify "
 "certificate authorities and publishers."
-msgstr ""
+msgstr "Sertifikalar kişisel kimliğiniz için ve sertifika yetkilileri ve yayıncılarını tanımlamak için kullanılırlar."
 
 #: inetcpl.rc:111
 msgid "Certificates..."
@@ -3325,7 +3257,7 @@ msgstr "Wine Internet Tarayıcısı ve bağlı ayarlarını yapılandır"
 
 #: inetcpl.rc:30
 msgid "Security settings for zone: "
-msgstr "Bölge için güvenlik ayarları:"
+msgstr "Bölge için güvenlik ayarları: "
 
 #: inetcpl.rc:31
 msgid "Custom"
@@ -3375,9 +3307,7 @@ msgstr "Etkin değil"
 msgid ""
 "After disabling or enabling a device, the connected joysticks won't be "
 "updated here until you restart this applet."
-msgstr ""
-"Bir aygıtı etkinleştirdiğinizde veya kapattığınızda, bu uygulamacığı yeniden "
-"başlatana kadar bağlı oyun kolları burada güncellenmeyecektir."
+msgstr "Bir aygıtı etkinleştirdiğinizde veya kapattığınızda, bu uygulamacığı yeniden başlatana kadar bağlı oyun kolları burada güncellenmeyecektir."
 
 #: joy.rc:47
 msgid "Test Joystick"
@@ -3397,11 +3327,9 @@ msgstr "Kullanılabilir Efektler"
 
 #: joy.rc:66
 msgid ""
-"Press any button in the controller to activate the chosen effect. The effect "
-"direction can be changed with the controller axis."
-msgstr ""
-"Seçili efekti etkinleştirmek için denetleyicide bir tuşa basın. Efekt yönü "
-"denetleyici ekseni ile değiştirilebilir."
+"Press any button in the controller to activate the chosen effect. The effect"
+" direction can be changed with the controller axis."
+msgstr "Seçili efekti etkinleştirmek için denetleyicide bir tuşa basın. Efekt yönü denetleyici ekseni ile değiştirilebilir."
 
 #: joy.rc:28
 msgid "Game Controllers"
@@ -3409,15 +3337,15 @@ msgstr "Oyun Denetimleri"
 
 #: jscript.rc:25
 msgid "Error converting object to primitive type"
-msgstr ""
+msgstr "Nesneyi ilkel birime dönüştürürken hata"
 
 #: jscript.rc:26
 msgid "Invalid procedure call or argument"
-msgstr ""
+msgstr "Geçersiz prosedür çağırımı veya argümanı"
 
 #: jscript.rc:27
 msgid "Subscript out of range"
-msgstr ""
+msgstr "Alt indis kapsama dışında"
 
 #: jscript.rc:28
 msgid "Object required"
@@ -3429,11 +3357,11 @@ msgstr "Otomasyon sunucusu nesneyi oluşturamadı"
 
 #: jscript.rc:30
 msgid "Object doesn't support this property or method"
-msgstr ""
+msgstr "Nesne bu özelliği veya yöntemi desteklemiyor"
 
 #: jscript.rc:31
 msgid "Object doesn't support this action"
-msgstr ""
+msgstr "Nesne bu işlemi desteklemiyor"
 
 #: jscript.rc:32
 msgid "Argument not optional"
@@ -3513,7 +3441,7 @@ msgstr "'|' tanımsız"
 
 #: jscript.rc:51
 msgid "Boolean object expected"
-msgstr ""
+msgstr "Mantıksal nesne bekleniyor"
 
 #: jscript.rc:52
 msgid "Cannot delete '|'"
@@ -3525,23 +3453,23 @@ msgstr "VBArray nesnesi beklendi"
 
 #: jscript.rc:54
 msgid "JScript object expected"
-msgstr ""
+msgstr "JScript nesnesi bekleniyor"
 
 #: jscript.rc:55
 msgid "Syntax error in regular expression"
-msgstr ""
+msgstr "Düzenli ifadede sözdizimi hatası"
 
 #: jscript.rc:57
 msgid "URI to be encoded contains invalid characters"
-msgstr ""
+msgstr "Kodlanacak URI geçersiz karakterler içeriyor"
 
 #: jscript.rc:56
 msgid "URI to be decoded is incorrect"
-msgstr ""
+msgstr "Kodu çözülecek URI geçersiz"
 
 #: jscript.rc:58
 msgid "Number of fraction digits is out of range"
-msgstr ""
+msgstr "Kesirli rakam sayısı aralık dışı"
 
 #: jscript.rc:59
 msgid "Precision is out of range"
@@ -3673,35 +3601,35 @@ msgstr "Kağıt bitti.\n"
 
 #: winerror.mc:171
 msgid "Write fault.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Yazma hatası.\n"
 
 #: winerror.mc:176
 msgid "Read fault.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Okuma hatası.\n"
 
 #: winerror.mc:181
 msgid "General failure.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Genel hata.\n"
 
 #: winerror.mc:186
 msgid "Sharing violation.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Paylaşma ihlali.\n"
 
 #: winerror.mc:191
 msgid "Lock violation.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Kilit ihlali.\n"
 
 #: winerror.mc:196
 msgid "Wrong disk.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Hatalı disk.\n"
 
 #: winerror.mc:201
 msgid "Sharing buffer exceeded.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Paylaşma tamponu doldu.\n"
 
 #: winerror.mc:206
 msgid "End of file.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Dosya sonu.\n"
 
 #: winerror.mc:211 winerror.mc:436
 msgid "Disk full.\n"
@@ -3709,15 +3637,15 @@ msgstr "Disk dolu.\n"
 
 #: winerror.mc:216
 msgid "Request not supported.\n"
-msgstr ""
+msgstr "İstek desteklenmiyor.\n"
 
 #: winerror.mc:221
 msgid "Remote machine not listening.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Uzak makine dinlemiyor.\n"
 
 #: winerror.mc:226
 msgid "Duplicate network name.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Yinelenmiş ağ adı.\n"
 
 #: winerror.mc:231
 msgid "Bad network path.\n"
@@ -3725,39 +3653,39 @@ msgstr "Kötü ağ yolu.\n"
 
 #: winerror.mc:236
 msgid "Network busy.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ağ meşgul.\n"
 
 #: winerror.mc:241
 msgid "Device does not exist.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Aygıt mevcut değil.\n"
 
 #: winerror.mc:246
 msgid "Too many commands.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Çok fazla komut.\n"
 
 #: winerror.mc:251
 msgid "Adapter hardware error.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Bağlayıcı donanım hatası.\n"
 
 #: winerror.mc:256
 msgid "Bad network response.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Bozuk ağ yanıtı.\n"
 
 #: winerror.mc:261
 msgid "Unexpected network error.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Beklenmedik ağ hatası.\n"
 
 #: winerror.mc:266
 msgid "Bad remote adapter.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Bozuk uzak bağlayıcı.\n"
 
 #: winerror.mc:271
 msgid "Print queue full.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Yazdırma kuyruğu dolu.\n"
 
 #: winerror.mc:276
 msgid "No spool space.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Sarım boşluğu yok.\n"
 
 #: winerror.mc:281
 msgid "Print canceled.\n"
@@ -3781,43 +3709,43 @@ msgstr "Kötü ağ adı.\n"
 
 #: winerror.mc:306
 msgid "Too many network names.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Çok sayıda ağ adı.\n"
 
 #: winerror.mc:311
 msgid "Too many network sessions.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Çok sayıda ağ oturumu.\n"
 
 #: winerror.mc:316
 msgid "Sharing paused.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Paylaşım bekletildi.\n"
 
 #: winerror.mc:321
 msgid "Request not accepted.\n"
-msgstr ""
+msgstr "İstek kabul edilmedi.\n"
 
 #: winerror.mc:326
 msgid "Redirector paused.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Yönlendirici bekletildi.\n"
 
 #: winerror.mc:331
 msgid "File exists.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Dosya mevcut.\n"
 
 #: winerror.mc:336
 msgid "Cannot create.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Oluşturulamıyor.\n"
 
 #: winerror.mc:341
 msgid "Int24 failure.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Int24 başarısız.\n"
 
 #: winerror.mc:346
 msgid "Out of structures.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Yapı dışı.\n"
 
 #: winerror.mc:351
 msgid "Already assigned.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Zaten atanmış.\n"
 
 #: winerror.mc:356 winerror.mc:1711
 msgid "Invalid password.\n"
@@ -3829,67 +3757,67 @@ msgstr "Geçersiz parametre.\n"
 
 #: winerror.mc:366
 msgid "Net write fault.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Net yazım hatası.\n"
 
 #: winerror.mc:371
 msgid "No process slots.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Süreç yeri yok.\n"
 
 #: winerror.mc:376
 msgid "Too many semaphores.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Çok fazla bayrak işareti.\n"
 
 #: winerror.mc:381
 msgid "Exclusive semaphore already owned.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Dışsal semafor zaten sahipli.\n"
 
 #: winerror.mc:386
 msgid "Semaphore is set.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Bayrak işareti ayarlanmış.\n"
 
 #: winerror.mc:391
 msgid "Too many semaphore requests.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Çok fazla bayrak işareti talebi.\n"
 
 #: winerror.mc:396
 msgid "Invalid at interrupt time.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Kesme zamanında geçersiz.\n"
 
 #: winerror.mc:401
 msgid "Semaphore owner died.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Semafor sahibi sonlandı.\n"
 
 #: winerror.mc:406
 msgid "Semaphore user limit.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Semafor kullanıcı sınırı.\n"
 
 #: winerror.mc:411
 msgid "Insert disk for drive %1.\n"
-msgstr ""
+msgstr "%1 sürücüsü için disk yerleştirin.\n"
 
 #: winerror.mc:416
 msgid "Drive locked.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Sürücü kilitli.\n"
 
 #: winerror.mc:421
 msgid "Broken pipe.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Bozuk iletişim tüneli.\n"
 
 #: winerror.mc:426
 msgid "Open failed.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Açma başarısız.\n"
 
 #: winerror.mc:431
 msgid "Buffer overflow.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Tampon taşımı.\n"
 
 #: winerror.mc:441
 msgid "No more search handles.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Daha fazla arama işleyici yok.\n"
 
 #: winerror.mc:446
 msgid "Invalid target handle.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Geçersiz hedef alıcı.\n"
 
 #: winerror.mc:451
 msgid "Invalid IOCTL.\n"
@@ -3897,23 +3825,23 @@ msgstr "IOCTL geçersiz.\n"
 
 #: winerror.mc:456
 msgid "Invalid verify switch.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Geçersiz doğrulama anahtarı.\n"
 
 #: winerror.mc:461
 msgid "Bad driver level.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Bozuk sürücü seviyesi.\n"
 
 #: winerror.mc:466
 msgid "Call not implemented.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Çalıştırılamaz.\n"
 
 #: winerror.mc:471
 msgid "Semaphore timeout.\n"
-msgstr ""
+msgstr "İşaret zaman aşımı.\n"
 
 #: winerror.mc:476
 msgid "Insufficient buffer.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Yetersiz tampon.\n"
 
 #: winerror.mc:481
 msgid "Invalid name.\n"
@@ -3925,7 +3853,7 @@ msgstr "Geçersiz seviye.\n"
 
 #: winerror.mc:491
 msgid "No volume label.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Yığın etiketi yok.\n"
 
 #: winerror.mc:496
 msgid "Module not found.\n"
@@ -3933,191 +3861,191 @@ msgstr "Modül bulunamadı.\n"
 
 #: winerror.mc:501
 msgid "Procedure not found.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Prosedür bulunamadı.\n"
 
 #: winerror.mc:506
 msgid "No children to wait for.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Beklenilecek alt görev yok.\n"
 
 #: winerror.mc:511
 msgid "Child process has not completed.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Alt görev tamamlanmadı.\n"
 
 #: winerror.mc:516
 msgid "Invalid use of direct access handle.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Doğrudan erişim kullanımı hatalı kullanıldı.\n"
 
 #: winerror.mc:521
 msgid "Negative seek.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Negatif arama.\n"
 
 #: winerror.mc:531
 msgid "Drive is a JOIN target.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Sürücü bir JOIN hedefi.\n"
 
 #: winerror.mc:536
 msgid "Drive is already JOINed.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Sürücü zaten JOIN halinde.\n"
 
 #: winerror.mc:541
 msgid "Drive is already SUBSTed.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Sürücü zaten SUBST halinde.\n"
 
 #: winerror.mc:546
 msgid "Drive is not JOINed.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Sürücü JOIN halinde değil.\n"
 
 #: winerror.mc:551
 msgid "Drive is not SUBSTed.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Sürücü SUBST halinde değil.\n"
 
 #: winerror.mc:556
 msgid "Attempt to JOIN onto a JOINed drive.\n"
-msgstr ""
+msgstr "JOIN halindeki sürücüye JOIN denemesi.\n"
 
 #: winerror.mc:561
 msgid "Attempt to SUBST onto a SUBSTed drive.\n"
-msgstr ""
+msgstr "SUBST halindeki sürücüye SUBST denemesi.\n"
 
 #: winerror.mc:566
 msgid "Attempt to JOIN to a SUBSTed drive.\n"
-msgstr ""
+msgstr "SUBST halindeki sürücüye JOIN denemesi.\n"
 
 #: winerror.mc:571
 msgid "Attempt to SUBST to a JOINed drive.\n"
-msgstr ""
+msgstr "JOIN halindeki sürücüye SUBST denemesi.\n"
 
 #: winerror.mc:576
 msgid "Drive is busy.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Sürücü meşgul.\n"
 
 #: winerror.mc:581
 msgid "Same drive.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Aynı sürücü.\n"
 
 #: winerror.mc:586
 msgid "Not top-level directory.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Üst seviye dizin değil.\n"
 
 #: winerror.mc:591
 msgid "Directory is not empty.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Dİzin boş değil.\n"
 
 #: winerror.mc:596
 msgid "Path is in use as a SUBST.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Yol bir SUBST olarak kullanımda.\n"
 
 #: winerror.mc:601
 msgid "Path is in use as a JOIN.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Yol bir JOIN olarak kullanımda.\n"
 
 #: winerror.mc:606
 msgid "Path is busy.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Yol meşgul.\n"
 
 #: winerror.mc:611
 msgid "Already a SUBST target.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Zaten bir SUBST hedefi.\n"
 
 #: winerror.mc:616
 msgid "System trace not specified or disallowed.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Sistem izi belirtilmemiş veya izin verilmiyor.\n"
 
 #: winerror.mc:621
 msgid "Event count for DosMuxSemWait incorrect.\n"
-msgstr ""
+msgstr "DosMuxSemWait için olay sayacı doğru değil.\n"
 
 #: winerror.mc:626
 msgid "Too many waiters for DosMuxSemWait.\n"
-msgstr ""
+msgstr "DosMuxSemWait için çok fazla bekleyen.\n"
 
 #: winerror.mc:631
 msgid "DosSemMuxWait list invalid.\n"
-msgstr ""
+msgstr "DosMuxSemWait listesi geçersiz.\n"
 
 #: winerror.mc:636
 msgid "Volume label too long.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Hacim etiketi çok uzun.\n"
 
 #: winerror.mc:641
 msgid "Too many TCBs.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Çok sayıda TCB.\n"
 
 #: winerror.mc:646
 msgid "Signal refused.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Sinyal reddedildi.\n"
 
 #: winerror.mc:651
 msgid "Segment discarded.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Bölüm silindi.\n"
 
 #: winerror.mc:656
 msgid "Segment not locked.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Bölüm kilitli değil.\n"
 
 #: winerror.mc:661
 msgid "Bad thread ID address.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Bozuk iş yığını kimlik adresi.\n"
 
 #: winerror.mc:666
 msgid "Bad arguments to DosExecPgm.\n"
-msgstr ""
+msgstr "DosExecPgm için hatalı argüman.\n"
 
 #: winerror.mc:671
 msgid "Path is invalid.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Yol geçersiz.\n"
 
 #: winerror.mc:676
 msgid "Signal pending.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Sinyal bekliyor.\n"
 
 #: winerror.mc:681
 msgid "Max system-wide thread count reached.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Azami sistem çapında iş parçacığı sayısına ulaşıldı.\n"
 
 #: winerror.mc:686
 msgid "Lock failed.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Kilitleme başarısız.\n"
 
 #: winerror.mc:691
 msgid "Resource in use.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Kaynak kullanımda.\n"
 
 #: winerror.mc:696
 msgid "Cancel violation.\n"
-msgstr ""
+msgstr "İhlali iptal et.\n"
 
 #: winerror.mc:701
 msgid "Atomic locks not supported.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Atomik kilitler desteklenmiyor.\n"
 
 #: winerror.mc:706
 msgid "Invalid segment number.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Geçersiz segment numarası.\n"
 
 #: winerror.mc:711
 msgid "Invalid ordinal for %1.\n"
-msgstr ""
+msgstr "%1 için geçersiz sıra.\n"
 
 #: winerror.mc:716
 msgid "File already exists.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Dosya zaten mevcut.\n"
 
 #: winerror.mc:721
 msgid "Invalid flag number.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Geçersiz bayrak numarası.\n"
 
 #: winerror.mc:726
 msgid "Semaphore name not found.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Semafor adı bulunamadı.\n"
 
 #: winerror.mc:731
 msgid "Invalid starting code segment for %1.\n"
-msgstr ""
+msgstr "%1 için geçersiz başlangıç kod segmenti.\n"
 
 #: winerror.mc:736
 msgid "Invalid starting stack segment for %1.\n"
-msgstr ""
+msgstr "%1 için geçersiz başlangıç yığın segmenti.\n"
 
 #: winerror.mc:741
 msgid "Invalid module type for %1.\n"
@@ -4125,11 +4053,11 @@ msgstr "%1 için geçersiz modül türü.\n"
 
 #: winerror.mc:746
 msgid "Invalid EXE signature in %1.\n"
-msgstr ""
+msgstr "%1 içinde geçersiz EXE imzası.\n"
 
 #: winerror.mc:751
 msgid "EXE %1 is marked invalid.\n"
-msgstr ""
+msgstr "EXE %1 geçersiz işaretlenmiş.\n"
 
 #: winerror.mc:756
 msgid "Bad EXE format for %1.\n"
@@ -4137,31 +4065,31 @@ msgstr "%1 için bozuk EXE biçimi.\n"
 
 #: winerror.mc:761
 msgid "Iterated data exceeds 64k in %1.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Yinelenmiş veri %1 içinde 64k'ya ulaşıyor.\n"
 
 #: winerror.mc:766
 msgid "Invalid MinAllocSize in %1.\n"
-msgstr ""
+msgstr "%1 içinde geçersiz MinAllocSize.\n"
 
 #: winerror.mc:771
 msgid "Dynlink from invalid ring.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Geçersiz dönüşten dynlink.\n"
 
 #: winerror.mc:776
 msgid "IOPL not enabled.\n"
-msgstr ""
+msgstr "IOPL etkin değil.\n"
 
 #: winerror.mc:781
 msgid "Invalid SEGDPL in %1.\n"
-msgstr ""
+msgstr "%1 içinde geçersiz SEGDPL.\n"
 
 #: winerror.mc:786
 msgid "Auto data segment exceeds 64k.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Otomatik veri segmenti 64k'yı aşıyor.\n"
 
 #: winerror.mc:791
 msgid "Ring 2 segment must be movable.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Dönüş 2 segmenti hareketli olmalı.\n"
 
 #: winerror.mc:796
 msgid "Relocation chain exceeds segment limit in %1.\n"
@@ -4177,11 +4105,11 @@ msgstr ""
 
 #: winerror.mc:811
 msgid "No signal sent.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Sinyal ayarlanmadı.\n"
 
 #: winerror.mc:816
 msgid "File name is too long.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Dosya adı çok uzun.\n"
 
 #: winerror.mc:821
 msgid "Ring 2 stack in use.\n"
@@ -4193,11 +4121,11 @@ msgstr ""
 
 #: winerror.mc:831
 msgid "Invalid signal number.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Geçersiz sinyal numarası.\n"
 
 #: winerror.mc:836
 msgid "Error setting signal handler.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Sinyal ele alıcısı ayarlanırken hata.\n"
 
 #: winerror.mc:841
 msgid "Segment locked.\n"
@@ -4205,7 +4133,7 @@ msgstr ""
 
 #: winerror.mc:846
 msgid "Too many modules.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Çok fazla modül.\n"
 
 #: winerror.mc:851
 msgid "Nesting LoadModule calls not allowed.\n"
@@ -4217,47 +4145,47 @@ msgstr ""
 
 #: winerror.mc:861
 msgid "Bad pipe.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Kötü iletişim tüneli.\n"
 
 #: winerror.mc:866
 msgid "Pipe busy.\n"
-msgstr ""
+msgstr "İletişim tüneli meşgul.\n"
 
 #: winerror.mc:871
 msgid "Pipe closed.\n"
-msgstr ""
+msgstr "İletişim tüneli kapalı.\n"
 
 #: winerror.mc:876
 msgid "Pipe not connected.\n"
-msgstr ""
+msgstr "İletişim tüneli bağlı değil.\n"
 
 #: winerror.mc:881
 msgid "More data available.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Daha fazla veri kullanılabilir.\n"
 
 #: winerror.mc:886
 msgid "Session canceled.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Oturum iptal edildi.\n"
 
 #: winerror.mc:891
 msgid "Invalid extended attribute name.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Geçersiz uzatılmış özellik adı.\n"
 
 #: winerror.mc:896
 msgid "Extended attribute list inconsistent.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Uzatılmış özellik listesi tutarsız.\n"
 
 #: winerror.mc:901
 msgid "No more data available.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Daha fazla veri kullanılabilir değil.\n"
 
 #: winerror.mc:906
 msgid "Cannot use Copy API.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Kopyalama API'ı kullanılamaz.\n"
 
 #: winerror.mc:911
 msgid "Directory name invalid.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Dizin adı geçersiz.\n"
 
 #: winerror.mc:916
 msgid "Extended attributes didn't fit.\n"
@@ -4313,11 +4241,11 @@ msgstr ""
 
 #: winerror.mc:981
 msgid "Pipe connected.\n"
-msgstr ""
+msgstr "İletişim tüneli bağlandı.\n"
 
 #: winerror.mc:986
 msgid "Pipe listening.\n"
-msgstr ""
+msgstr "İletişim tüneli dinleniyor.\n"
 
 #: winerror.mc:991
 msgid "Extended attribute access denied.\n"
@@ -4377,7 +4305,7 @@ msgstr ""
 
 #: winerror.mc:1061
 msgid "Registry corrupt.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Kayıt defteri bozuk.\n"
 
 #: winerror.mc:1066
 msgid "Invalid key.\n"
@@ -4461,7 +4389,7 @@ msgstr ""
 
 #: winerror.mc:1166
 msgid "Service is disabled.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Hizmet etkin değil.\n"
 
 #: winerror.mc:1171
 msgid "Circular dependency.\n"
@@ -4485,27 +4413,27 @@ msgstr ""
 
 #: winerror.mc:1196
 msgid "Exception in service.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Hizmette olağan dışı durum.\n"
 
 #: winerror.mc:1201
 msgid "Database does not exist.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Veritabanı bulunmuyor.\n"
 
 #: winerror.mc:1206
 msgid "Service-specific error.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Hizmete özel hata.\n"
 
 #: winerror.mc:1211
 msgid "Process aborted.\n"
-msgstr ""
+msgstr "İşlem durduruldu.\n"
 
 #: winerror.mc:1216
 msgid "Service dependency failed.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Hizmet bağlılığı başarısız.\n"
 
 #: winerror.mc:1221
 msgid "Service login failed.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Hizmet oturumu açılamadı.\n"
 
 #: winerror.mc:1226
 msgid "Service start-hang.\n"
@@ -4513,15 +4441,15 @@ msgstr ""
 
 #: winerror.mc:1231
 msgid "Invalid service lock.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Geçersiz hizmet kilidi.\n"
 
 #: winerror.mc:1236
 msgid "Service marked for delete.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Hizmet silinmek üzere işaretlendi.\n"
 
 #: winerror.mc:1241
 msgid "Service exists.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Hizmet mevcut.\n"
 
 #: winerror.mc:1246
 msgid "System running last-known-good config.\n"
@@ -4541,15 +4469,15 @@ msgstr ""
 
 #: winerror.mc:1266
 msgid "Duplicate service name.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Aynı hizmet adı.\n"
 
 #: winerror.mc:1271
 msgid "Different service account.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Farklı hizmet hesabı.\n"
 
 #: winerror.mc:1276
 msgid "Driver failure cannot be detected.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Sürücü başarısızlığı tespit edilemed.\n"
 
 #: winerror.mc:1281
 msgid "Process abort cannot be detected.\n"
@@ -4565,7 +4493,7 @@ msgstr ""
 
 #: winerror.mc:1296
 msgid "End of media.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ortamın sonu.\n"
 
 #: winerror.mc:1301
 msgid "Filemark detected.\n"
@@ -4573,7 +4501,7 @@ msgstr ""
 
 #: winerror.mc:1306
 msgid "Beginning of media.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ortamın başı.\n"
 
 #: winerror.mc:1311
 msgid "Setmark detected.\n"
@@ -4581,19 +4509,19 @@ msgstr ""
 
 #: winerror.mc:1316
 msgid "No data detected.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Veri tespit edilemedi.\n"
 
 #: winerror.mc:1321
 msgid "Partition failure.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Disk Bölümü hatası.\n"
 
 #: winerror.mc:1326
 msgid "Invalid block length.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Geçersiz blok boyutu.\n"
 
 #: winerror.mc:1331
 msgid "Device not partitioned.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Aygıt bölümlendirilmemiş.\n"
 
 #: winerror.mc:1336
 msgid "Unable to lock media.\n"
@@ -4601,19 +4529,19 @@ msgstr ""
 
 #: winerror.mc:1341
 msgid "Unable to unload media.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ortam yüklemesi kaldırılamadı.\n"
 
 #: winerror.mc:1346
 msgid "Media changed.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ortam değiştirildi.\n"
 
 #: winerror.mc:1351
 msgid "I/O bus reset.\n"
-msgstr ""
+msgstr "I/O bus sıfırlaması.\n"
 
 #: winerror.mc:1356
 msgid "No media in drive.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Sürücüde ortam yok.\n"
 
 #: winerror.mc:1361
 msgid "No Unicode translation.\n"
@@ -4621,19 +4549,19 @@ msgstr ""
 
 #: winerror.mc:1366
 msgid "DLL init failed.\n"
-msgstr ""
+msgstr "DLL yükleme başarısız.\n"
 
 #: winerror.mc:1371
 msgid "Shutdown in progress.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Kapatılıyor.\n"
 
 #: winerror.mc:1376
 msgid "No shutdown in progress.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Devam eden bir kapatma yok.\n"
 
 #: winerror.mc:1381
 msgid "I/O device error.\n"
-msgstr ""
+msgstr "G/Ç aygıt hatası.\n"
 
 #: winerror.mc:1386
 msgid "No serial devices found.\n"
@@ -4781,7 +4709,7 @@ msgstr ""
 
 #: winerror.mc:1566
 msgid "Element not found.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Eleman bulunamadı.\n"
 
 #: winerror.mc:1571
 msgid "No match found.\n"
@@ -4945,59 +4873,59 @@ msgstr ""
 
 #: winerror.mc:1776
 msgid "Connection invalid.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Bağlantı geçersiz.\n"
 
 #: winerror.mc:1781
 msgid "Connection is active.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Bağlantı etkin.\n"
 
 #: winerror.mc:1786
 msgid "Network unreachable.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ağ ulaşılamaz.\n"
 
 #: winerror.mc:1791
 msgid "Host unreachable.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Uzak sunucu ulaşılamaz.\n"
 
 #: winerror.mc:1796
 msgid "Protocol unreachable.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Protokol ulaşılamaz.\n"
 
 #: winerror.mc:1801
 msgid "Port unreachable.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Bağlantı noktası ulaşılamaz.\n"
 
 #: winerror.mc:1806
 msgid "Request aborted.\n"
-msgstr ""
+msgstr "İstek iptal edildi.\n"
 
 #: winerror.mc:1811
 msgid "Connection aborted.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Bağlantı iptal edildi.\n"
 
 #: winerror.mc:1816
 msgid "Please retry operation.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Lütfen işlemi yeniden deneyin.\n"
 
 #: winerror.mc:1821
 msgid "Connection count limit reached.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Bağlantı sayısı sınırına ulaşıldı.\n"
 
 #: winerror.mc:1826
 msgid "Login time restriction.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Oturum süresi kısıtlaması.\n"
 
 #: winerror.mc:1831
 msgid "Login workstation restriction.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Oturum çalışma istasyonu kısıtlaması.\n"
 
 #: winerror.mc:1836
 msgid "Incorrect network address.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Geçersiz ağ adresi.\n"
 
 #: winerror.mc:1841
 msgid "Service already registered.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Hizmet zaten kayıtlı.\n"
 
 #: winerror.mc:1846
 msgid "Service not found.\n"
@@ -5005,15 +4933,15 @@ msgstr "Servis bulunamadı.\n"
 
 #: winerror.mc:1851
 msgid "User not authenticated.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Kullanıcı yetkilendirmesi başarısız.\n"
 
 #: winerror.mc:1856
 msgid "User not logged on.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Kullanıcı oturum açmamış.\n"
 
 #: winerror.mc:1861
 msgid "Continue work in progress.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Süren işe devam et.\n"
 
 #: winerror.mc:1866
 msgid "Already initialized.\n"
@@ -5021,51 +4949,51 @@ msgstr ""
 
 #: winerror.mc:1871
 msgid "No more local devices.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Daha fazla yerel sürücü yok.\n"
 
 #: winerror.mc:1876
 msgid "The site does not exist.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Site mevcut değil.\n"
 
 #: winerror.mc:1881
 msgid "The domain controller already exists.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Bu alan adı denetleyicisi mevcut.\n"
 
 #: winerror.mc:1886
 msgid "Supported only when connected.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Sadece bağlanıldığında desteklenir.\n"
 
 #: winerror.mc:1891
 msgid "Perform operation even when nothing changed.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Hiçbir şey değişmediğinde dahi işlemi gerçekleştir.\n"
 
 #: winerror.mc:1896
 msgid "The user profile is invalid.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Kullanıcı profili geçersiz.\n"
 
 #: winerror.mc:1901
 msgid "Not supported on Small Business Server.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Küçük İş Sunucusunda desteklenmiyor.\n"
 
 #: winerror.mc:1906
 msgid "Not all privileges assigned.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Tüm yetkiler atanmamış.\n"
 
 #: winerror.mc:1911
 msgid "Some security IDs not mapped.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Bazı güvenlik kimlikleri eşlenmemiş.\n"
 
 #: winerror.mc:1916
 msgid "No quotas for account.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Bu hesap için sınır yok.\n"
 
 #: winerror.mc:1921
 msgid "Local user session key.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Yerel kullanıcı oturum anahtarı.\n"
 
 #: winerror.mc:1926
 msgid "Password too complex for LM.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Şifre LM için çok karmaşık.\n"
 
 #: winerror.mc:1931
 msgid "Unknown revision.\n"
@@ -5073,39 +5001,39 @@ msgstr "Bilinmeyen revizyon.\n"
 
 #: winerror.mc:1936
 msgid "Incompatible revision levels.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Uyumsuz gözden geçirme seviyeleri.\n"
 
 #: winerror.mc:1941
 msgid "Invalid owner.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Geçersiz sahip.\n"
 
 #: winerror.mc:1946
 msgid "Invalid primary group.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Geçersiz birincil grup.\n"
 
 #: winerror.mc:1951
 msgid "No impersonation token.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Kişiselleştirme belirtisi yok.\n"
 
 #: winerror.mc:1956
 msgid "Can't disable mandatory group.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Zorunlu grup devre dışı bırakılamaz.\n"
 
 #: winerror.mc:1961
 msgid "No logon servers available.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Kullanılabilir oturum sunucusu yok.\n"
 
 #: winerror.mc:1966
 msgid "No such logon session.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Böyle bir oturum yok.\n"
 
 #: winerror.mc:1971
 msgid "No such privilege.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Böyle bir yetki yok.\n"
 
 #: winerror.mc:1976
 msgid "Privilege not held.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Yetki sahiplenemedi.\n"
 
 #: winerror.mc:1981
 msgid "Invalid account name.\n"
@@ -5113,67 +5041,67 @@ msgstr "Geçersiz hesap adı.\n"
 
 #: winerror.mc:1986
 msgid "User already exists.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Kullanıcı zaten mevcut.\n"
 
 #: winerror.mc:1991
 msgid "No such user.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Kullanıcı yok.\n"
 
 #: winerror.mc:1996
 msgid "Group already exists.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Grup zaten mevcut.\n"
 
 #: winerror.mc:2001
 msgid "No such group.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Grup bulunamadı.\n"
 
 #: winerror.mc:2006
 msgid "User already in group.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Kullanıcı zaten grupta.\n"
 
 #: winerror.mc:2011
 msgid "User not in group.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Kullanıcı grupta değil.\n"
 
 #: winerror.mc:2016
 msgid "Can't delete last admin user.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Son yönetici kullanıcı silinemedi.\n"
 
 #: winerror.mc:2021
 msgid "Wrong password.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Hatalı şifre.\n"
 
 #: winerror.mc:2026
 msgid "Ill-formed password.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Geçersiz parola.\n"
 
 #: winerror.mc:2031
 msgid "Password restriction.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Parola kısıtlaması.\n"
 
 #: winerror.mc:2036
 msgid "Logon failure.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Oturum başarısız.\n"
 
 #: winerror.mc:2041
 msgid "Account restriction.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Hesap sınırlaması.\n"
 
 #: winerror.mc:2046
 msgid "Invalid logon hours.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Geçersiz oturum açma saatleri.\n"
 
 #: winerror.mc:2051
 msgid "Invalid workstation.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Geçersiz iş istasyonu.\n"
 
 #: winerror.mc:2056
 msgid "Password expired.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Parola süresi dolmuş.\n"
 
 #: winerror.mc:2061
 msgid "Account disabled.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Hesap devre dışı.\n"
 
 #: winerror.mc:2066
 msgid "No security ID mapped.\n"
@@ -5513,15 +5441,15 @@ msgstr ""
 
 #: winerror.mc:2491
 msgid "Hotkey not registered.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Kısayol kaydedilemedi.\n"
 
 #: winerror.mc:2496
 msgid "Not a dialog window.\n"
-msgstr ""
+msgstr "İletişim penceresi değil.\n"
 
 #: winerror.mc:2501
 msgid "Control ID not found.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Denetim kimliği bulunamadı.\n"
 
 #: winerror.mc:2506
 msgid "Invalid combo box message.\n"
@@ -5581,7 +5509,7 @@ msgstr ""
 
 #: winerror.mc:2576
 msgid "Child window menus not allowed.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Alt pencere menülerine izin verilmiyor.\n"
 
 #: winerror.mc:2581
 msgid "Window has no system menu.\n"
@@ -5625,11 +5553,11 @@ msgstr ""
 
 #: winerror.mc:2631
 msgid "No scrollbars.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Kaydırma çubuğu yok.\n"
 
 #: winerror.mc:2636
 msgid "Invalid scrollbar range.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Geçersiz kaydırma çubuğu aralığı.\n"
 
 #: winerror.mc:2641
 msgid "Invalid ShowWin command.\n"
@@ -5637,7 +5565,7 @@ msgstr ""
 
 #: winerror.mc:2646
 msgid "No system resources.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Sistem kaynağı yok.\n"
 
 #: winerror.mc:2651
 msgid "No non-paged system resources.\n"
@@ -6549,8 +6477,7 @@ msgstr "Bu portun düzenlenecek seçeneği bulunmuyor"
 
 #: mapi32.rc:28
 msgid "Mail sending failed as you do not have a MAPI mail client installed."
-msgstr ""
-"Bir MAPI e-posta istemcisi kurulu olmadığından posta gönderimi başarısız."
+msgstr "Bir MAPI e-posta istemcisi kurulu olmadığından posta gönderimi başarısız."
 
 #: mapi32.rc:29
 msgid "Send Mail"
@@ -6632,9 +6559,7 @@ msgstr "Bitti"
 msgid ""
 "The specified installation package could not be opened. Please check the "
 "file path and try again."
-msgstr ""
-"Belirtilen kurulum paketi açılamadı. Lütfen dosya yolunu kontrol edip tekrar "
-"deneyin."
+msgstr "Belirtilen kurulum paketi açılamadı. Lütfen dosya yolunu kontrol edip tekrar deneyin."
 
 #: msi.rc:28
 msgid "path %s not found"
@@ -6675,7 +6600,7 @@ msgid ""
 "Display this help:\n"
 "\t/help\n"
 "\t/?\n"
-msgstr ""
+msgstr "Windows Yükleyici %s\n\nKullanım:\nmsiexec komut {gerekli parametre} [isteğe bağlı parametre]\n\nBir ürün yükle:\n\t/i {paket|ürün_kodu} [özellik]\n\t/package {paket|ürün_kodu} [özellik]\n\t/a paket [özellik]\nBir kurulumu onar:\n\t/f[p|o|e|d|c|a|u|m|s|v] {paket|ürün_kodu}\nBir ürünü kaldır:\n\t/uninstall {paket|ürün_kodu} [özellik]\n\t/x {paket|ürün_kodu} [özellik]\nBir ürünü yay:\n\t/j[u|m] paket [/t dönüştür] [/g dilkimliği]\nBir yama uygula:\n\t/p yama_paketi [özellik]\n\t/p yama_paketi /a paket [özellik]\nYukarıdaki komutlar için günlük ve kullanıcı arayüz değiştiricileri:\n\t/l[*][i|w|e|a|r|u|c|m|o|p|v|][+|!] günlük_dosyası\n\t/q{|n|b|r|f|n+|b+|b-}\nMSI Hizmetini kaydet:\n\t/y\nMSI Hizmetini kaldır:\n\t/z\nBu yardımı göster:\n\t/help\n\t/?\n"
 
 #: msi.rc:57
 msgid "enter which folder contains %s"
@@ -6705,9 +6630,7 @@ msgstr "Wine MS-RLE vidyo çözücü"
 msgid ""
 "Wine MS-RLE video codec\n"
 "Copyright 2002 by Michael Guennewig"
-msgstr ""
-"Wine MS-RLE vidyo çözücü\n"
-"Telif Hakkı 2002 Michael Günnewig"
+msgstr "Wine MS-RLE vidyo çözücü\nTelif Hakkı 2002 Michael Günnewig"
 
 #: msvfw32.rc:30
 msgid "Video Compression"
@@ -6731,7 +6654,7 @@ msgstr "Sıkıştırma &Kalitesi:"
 
 #: msvfw32.rc:46
 msgid "&Key Frame Every"
-msgstr ""
+msgstr "&Anahtar Kare Her"
 
 #: msvfw32.rc:50
 msgid "&Data Rate"
@@ -6779,7 +6702,7 @@ msgstr "imleç"
 
 #: oleacc.rc:34
 msgid "caret"
-msgstr ""
+msgstr "inceltme işareti"
 
 #: oleacc.rc:35
 msgid "alert"
@@ -6951,7 +6874,7 @@ msgstr "ara"
 
 #: oleacc.rc:77
 msgid "hot key field"
-msgstr ""
+msgstr "kısayol alanı"
 
 #: oleacc.rc:78
 msgid "slider"
@@ -6963,7 +6886,7 @@ msgstr "dönme kutusu"
 
 #: oleacc.rc:80
 msgid "diagram"
-msgstr "diagram"
+msgstr "diyagram"
 
 #: oleacc.rc:81
 msgid "animation"
@@ -7102,9 +7025,7 @@ msgstr "Belgenize yeni bir %s nesnesi ekle"
 msgid ""
 "Insert the contents of the file as an object into your document so that you "
 "may activate it using the program which created it."
-msgstr ""
-"Dosya içeriğini belgenize nesne olarak ekleyin. Böylece kendisini oluşturan "
-"programı kullanarak onu etkinleştirebilirsiniz."
+msgstr "Dosya içeriğini belgenize nesne olarak ekleyin. Böylece kendisini oluşturan programı kullanarak onu etkinleştirebilirsiniz."
 
 #: oledlg.rc:27 shell32.rc:194
 msgid "Browse"
@@ -7114,8 +7035,7 @@ msgstr "Gözat"
 msgid ""
 "File does not appear to be a valid OLE module. Unable to register OLE "
 "control."
-msgstr ""
-"Dosya geçerli bir OLE modülü olarak görünmüyor. OLE denetimi kaydedilemiyor."
+msgstr "Dosya geçerli bir OLE modülü olarak görünmüyor. OLE denetimi kaydedilemiyor."
 
 #: oledlg.rc:29
 msgid "Add Control"
@@ -7129,42 +7049,34 @@ msgstr "Panonun içeriklerini dokümanınıza %s olarak ekler."
 msgid ""
 "Inserts the contents of the clipboard into your document so that you can "
 "activate it using %s."
-msgstr ""
-"Panonun içeriklerini dokümanınıza ekler ve %s kullanarak "
-"etkinleştirebilirsiniz."
+msgstr "Panonun içeriklerini dokümanınıza ekler ve %s kullanarak etkinleştirebilirsiniz."
 
 #: oledlg.rc:36
 msgid ""
 "Inserts the contents of the clipboard into your document so that you can "
 "activate it using %s. It will be displayed as an icon."
-msgstr ""
-"Panonun içeriklerini dokümanınıza ekler ve %s kullanarak "
-"etkinleştirebilirsiniz. Simge olarak gösterilecektir."
+msgstr "Panonun içeriklerini dokümanınıza ekler ve %s kullanarak etkinleştirebilirsiniz. Simge olarak gösterilecektir."
 
 #: oledlg.rc:37
 msgid ""
 "Inserts the contents of the clipboard into your document as %s. The data is "
 "linked to the source file so that changes to the file will be reflected in "
 "your document."
-msgstr ""
-"Panonun içeriklerini dokümanınıza %s olarak ekler. Veri kaynak dosyasına "
-"bağlanılır ve dosyadaki değişiklikler dokümanınıza yansıtılır."
+msgstr "Panonun içeriklerini dokümanınıza %s olarak ekler. Veri kaynak dosyasına bağlanılır ve dosyadaki değişiklikler dokümanınıza yansıtılır."
 
 #: oledlg.rc:38
 msgid ""
 "Inserts a picture of the clipboard contents into your document. The picture "
 "is linked to the source file so that changes to the file will be reflected "
 "in your document."
-msgstr ""
-"Dokümanınıza pano içeriğinin resmini ekler. Resim kaynak dosyasına "
-"bağlanılır ve dosyadaki değişiklikler dokümanınıza yansıtılır."
+msgstr "Dokümanınıza pano içeriğinin resmini ekler. Resim kaynak dosyasına bağlanılır ve dosyadaki değişiklikler dokümanınıza yansıtılır."
 
 #: oledlg.rc:39
 msgid ""
 "Inserts a shortcut which points to the location of the clipboard contents. "
 "The shortcut is linked to the source file so that changes to the file will "
 "be reflected in your document."
-msgstr ""
+msgstr "Pano içeriklerinin konumunu belirten bir kısayol ekler. Kısayol kaynak dosyasına bağlanır ve böylece dosyaya yapılan değişiklikler belgenize yansıtılır."
 
 #: oledlg.rc:40
 msgid "Inserts the contents of the clipboard into your document."
@@ -7249,21 +7161,21 @@ msgstr "Hedef:"
 
 #: setupapi.rc:49
 msgid "Files Needed"
-msgstr ""
+msgstr "Dosya Gerekli"
 
 #: setupapi.rc:52
 msgid ""
 "Insert the manufacturer's installation disk, and then\n"
 "make sure the correct drive is selected below"
-msgstr ""
+msgstr "Üreticinin kurulum diskini yerleştirin ve ardından\naşağıda doğru sürücünün seçildiğinden emin olun"
 
 #: setupapi.rc:54
 msgid "Copy manufacturer's files from:"
-msgstr ""
+msgstr "Üretici dosyalarını şuradan kopyala:"
 
 #: setupapi.rc:28
 msgid "The file '%1' on %2 is needed"
-msgstr ""
+msgstr "'%1' dosyası %2 üzerinde gerekli"
 
 #: setupapi.rc:29 ipconfig.rc:31
 msgid "Unknown"
@@ -7271,11 +7183,11 @@ msgstr "Bilinmiyor"
 
 #: setupapi.rc:30
 msgid "Copy files from:"
-msgstr ""
+msgstr "Dosyaları şuradan kopyala:"
 
 #: setupapi.rc:31
 msgid "Type the path where the file is located, and then click OK."
-msgstr ""
+msgstr "Dosyanın bulunduğu yolu yazın ve Tamam tıklayın."
 
 #: shdoclc.rc:39
 msgid "F&orward"
@@ -7450,63 +7362,63 @@ msgstr "Geri Çevir"
 
 #: shdoclc.rc:196
 msgid "Trace Tags"
-msgstr ""
+msgstr "İzleme Etiketleri"
 
 #: shdoclc.rc:197
 msgid "Resource Failures"
-msgstr ""
+msgstr "Kaynak Başarısızlıkları"
 
 #: shdoclc.rc:198
 msgid "Dump Tracking Info"
-msgstr ""
+msgstr "İzleme Bilgisini Yığ"
 
 #: shdoclc.rc:199
 msgid "Debug Break"
-msgstr ""
+msgstr "Kesme Hata Ayıklaması Yap"
 
 #: shdoclc.rc:200
 msgid "Debug View"
-msgstr ""
+msgstr "Hata Ayıklama Görünümü"
 
 #: shdoclc.rc:201
 msgid "Dump Tree"
-msgstr ""
+msgstr "Yığın Ağacı"
 
 #: shdoclc.rc:202
 msgid "Dump Lines"
-msgstr ""
+msgstr "Yığın Satırları"
 
 #: shdoclc.rc:203
 msgid "Dump DisplayTree"
-msgstr ""
+msgstr "Yığın GörüntülemeAğacı"
 
 #: shdoclc.rc:204
 msgid "Dump FormatCaches"
-msgstr ""
+msgstr "Yığın BiçimTamponları"
 
 #: shdoclc.rc:205
 msgid "Dump LayoutRects"
-msgstr ""
+msgstr "Yığın DüzenDikd"
 
 #: shdoclc.rc:206
 msgid "Memory Monitor"
-msgstr ""
+msgstr "Bellek İzleyici"
 
 #: shdoclc.rc:207
 msgid "Performance Meters"
-msgstr ""
+msgstr "Başarım Ölçücüleri"
 
 #: shdoclc.rc:208
 msgid "Save HTML"
-msgstr ""
+msgstr "HTML Kaydet"
 
 #: shdoclc.rc:210
 msgid "&Browse View"
-msgstr ""
+msgstr "&Görünüme Gözat"
 
 #: shdoclc.rc:211
 msgid "&Edit View"
-msgstr ""
+msgstr "G&örünümü Düzenle"
 
 #: shdoclc.rc:216 shdoclc.rc:230
 msgid "Scroll Here"
@@ -7562,11 +7474,11 @@ msgstr "Sağa Kaydır"
 
 #: shdoclc.rc:25
 msgid "Wine Internet Explorer"
-msgstr ""
+msgstr "Wine Internet Tarayıcısı"
 
 #: shdoclc.rc:30
 msgid "&w&bPage &p"
-msgstr ""
+msgstr "&w&bSayfa &p"
 
 #: shell32.rc:27 shell32.rc:42 shell32.rc:119 shell32.rc:159 taskmgr.rc:65
 #: taskmgr.rc:110 taskmgr.rc:252
@@ -7642,7 +7554,7 @@ msgstr "&Geri Yükle"
 
 #: shell32.rc:83
 msgid "&Erase"
-msgstr ""
+msgstr "&Sil"
 
 #: shell32.rc:95
 msgid "E&xplore"
@@ -7679,7 +7591,7 @@ msgstr "Klasör:"
 
 #: shell32.rc:296
 msgid "&Make New Folder"
-msgstr ""
+msgstr "&Yeni Klasör Oluştur"
 
 #: shell32.rc:303
 msgid "Message"
@@ -7691,7 +7603,7 @@ msgstr "&Evet"
 
 #: shell32.rc:307
 msgid "Yes to &all"
-msgstr ""
+msgstr "T&ümüne evet"
 
 #: shell32.rc:308 shlwapi.rc:44 user32.rc:83
 msgid "&No"
@@ -7707,7 +7619,7 @@ msgstr "Wine &lisans"
 
 #: shell32.rc:325
 msgid "Running on %s"
-msgstr ""
+msgstr "%s üzerinde çalışıyor"
 
 #: shell32.rc:326
 msgid "Wine was brought to you by:"
@@ -7715,11 +7627,9 @@ msgstr "Wine'ı size sunan geliştiriciler:"
 
 #: shell32.rc:334
 msgid ""
-"Type the name of a program, folder, document, or Internet resource, and Wine "
-"will open it for you."
-msgstr ""
-"Herhangi bir program, dizin, belge veya Internet kaynağı seçin ve Wine sizin "
-"için açsın."
+"Type the name of a program, folder, document, or Internet resource, and Wine"
+" will open it for you."
+msgstr "Herhangi bir program, dizin, belge veya Internet kaynağı seçin ve Wine sizin için açsın."
 
 #: shell32.rc:335
 msgid "&Open:"
@@ -7817,11 +7727,11 @@ msgstr "Sık Kullanılanlar"
 
 #: shell32.rc:203
 msgid "StartUp"
-msgstr ""
+msgstr "Başlangı"
 
 #: shell32.rc:204
 msgid "Start Menu"
-msgstr ""
+msgstr "Başlat Menüs"
 
 #: shell32.rc:205
 msgid "My Music"
@@ -7838,15 +7748,15 @@ msgstr "Masaüstü"
 
 #: shell32.rc:208
 msgid "NetHood"
-msgstr ""
+msgstr "Ağ Komşuları"
 
 #: shell32.rc:209
 msgid "Templates"
-msgstr ""
+msgstr "Şablonlar"
 
 #: shell32.rc:210
 msgid "PrintHood"
-msgstr ""
+msgstr "Paylaşılan Yazıcılar"
 
 #: shell32.rc:211 winhlp32.rc:45
 msgid "History"
@@ -7862,7 +7772,7 @@ msgstr "Resimlerim"
 
 #: shell32.rc:215
 msgid "Common Files"
-msgstr ""
+msgstr "Ortak Dosyalar"
 
 #: shell32.rc:216 shell32.rc:147 shell32.rc:232
 msgid "Documents"
@@ -7898,11 +7808,11 @@ msgstr "Bağlantılar"
 
 #: shell32.rc:223
 msgid "Slide Shows"
-msgstr ""
+msgstr "Slayt Gösterileri"
 
 #: shell32.rc:224
 msgid "Playlists"
-msgstr ""
+msgstr "Çalma Listeleri"
 
 #: shell32.rc:148 taskmgr.rc:326
 msgid "Status"
@@ -7934,7 +7844,7 @@ msgstr "Örnek Videolar"
 
 #: shell32.rc:229
 msgid "Saved Games"
-msgstr ""
+msgstr "Kayıtlı Oyunlar"
 
 #: shell32.rc:230
 msgid "Searches"
@@ -7981,7 +7891,7 @@ msgid ""
 "This folder already contains a file called '%1'.\n"
 "\n"
 "Do you want to replace it?"
-msgstr ""
+msgstr "Bu klasör zaten '%1' isminde farklı bir dosya içeriyor.\n\nÜzerine yazmak istiyor musunuz?"
 
 #: shell32.rc:172
 msgid "Are you sure you want to delete the selected item(s)?"
@@ -7990,8 +7900,7 @@ msgstr "Seçili öğeleri silmek istediğinizden emin misiniz?"
 #: shell32.rc:174
 msgid ""
 "Are you sure that you want to send '%1' and all its content to the Trash?"
-msgstr ""
-"'%1' adlı öğeyi ve tüm içeriğini çöpe göndermek istediğinizden emin misiniz?"
+msgstr "'%1' adlı öğeyi ve tüm içeriğini çöpe göndermek istediğinizden emin misiniz?"
 
 #: shell32.rc:173
 msgid "Are you sure that you want to send '%1' to the Trash?"
@@ -8002,7 +7911,8 @@ msgid "Are you sure that you want to send these %1 items to the Trash?"
 msgstr "Bu %1 öğeyi çöpe göndermek istediğinizden emin misiniz?"
 
 #: shell32.rc:176
-msgid "The item '%1' can't be sent to Trash. Do you want to delete it instead?"
+msgid ""
+"The item '%1' can't be sent to Trash. Do you want to delete it instead?"
 msgstr "'%1' adlı öğe çöpe gönderilemiyor. Tamamen silmek ister misiniz?"
 
 #: shell32.rc:183
@@ -8012,7 +7922,7 @@ msgid ""
 "If the files in the destination folder have the same names as files in the\n"
 "selected folder they will be replaced. Do you still want to move or copy\n"
 "the folder?"
-msgstr ""
+msgstr "Bu klasör zaten '%1' adında bir klasör içeriyor.\n\nEğer hedef klasördeki dosyalar seçilen klasördeki dosyalar ile aynı isimleri\ntaşıyorlarsa, üzerlerine yazılacaktır. Hala klasörü kopyalamak veya taşımak\nistiyor musunuz?"
 
 #: shell32.rc:235
 msgid "New Folder"
@@ -8024,19 +7934,19 @@ msgstr "Wine Kontrol Paneli"
 
 #: shell32.rc:192
 msgid "Unable to display Run File dialog box (internal error)"
-msgstr ""
+msgstr "Dosya Çalıştır iletişim kutusu görüntülenemedi (dahili hata)"
 
 #: shell32.rc:193
 msgid "Unable to display Browse dialog box (internal error)"
-msgstr ""
+msgstr "Gözat iletişim kutusu görüntülenemedi (dahili hata)"
 
 #: shell32.rc:195
 msgid "Executable files (*.exe)"
-msgstr ""
+msgstr "Uygulama dosyaları (*.exe)"
 
 #: shell32.rc:241
 msgid "There is no Windows program configured to open this type of file."
-msgstr ""
+msgstr "Bu dosya türünü açmak üzere hiçbir Windows programı yapılandırılmamış."
 
 #: shell32.rc:243
 msgid "Are you sure you wish to permanently delete '%1'?"
@@ -8048,21 +7958,21 @@ msgstr "Bu %1 öğeyi silmek istediğinizden emin misiniz?"
 
 #: shell32.rc:245
 msgid "Confirm deletion"
-msgstr ""
+msgstr "Silme işlemini onayla"
 
 #: shell32.rc:246
 msgid ""
 "A file already exists at the path %1.\n"
 "\n"
 "Do you want to replace it?"
-msgstr ""
+msgstr "%1 yolunda bir dosya zaten mevcut.\n\nÜzerine yazmak istiyor musunuz?"
 
 #: shell32.rc:247
 msgid ""
 "A folder already exists at the path %1.\n"
 "\n"
 "Do you want to replace it?"
-msgstr ""
+msgstr "%1 yolunda bir klasör zaten mevcut.\n\nÜzerine yazmak istiyor musunuz?"
 
 #: shell32.rc:248
 msgid "Confirm overwrite"
@@ -8070,20 +7980,12 @@ msgstr "Üzerine yazmayı onayla"
 
 #: shell32.rc:265
 msgid ""
-"Wine is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
-"terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free "
-"Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) "
-"any later version.\n"
+"Wine is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.\n"
 "\n"
-"Wine is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
-"WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
-"FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more "
-"details.\n"
+"Wine is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.\n"
 "\n"
-"You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License "
-"along with Wine; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
-"Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
-msgstr ""
+"You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with Wine; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
+msgstr "Wine ücretsiz bir yazılım olup; Free Software Foundation tarafından dağıtılan GNU Lesser Genel Kamu Lisansı'nın 2.1 veya (seçimi size bağlı) herhangi sonraki sürümü altında şartlara bağlı kalarak tekrar dağıtabilir ve/veya düzenleyebilirsiniz.\n\nWine, yararlı olabileceği umularak dağıtılmaktadır, fakat hiçbir GARANTİSİ YOKTUR; hatta BU FERAGATNAMEDE BELİRTİLDİĞİ GİBİ TİCARÎ veya HERHANGİ BAŞKA BİR AMACA UYGUNLUĞU bile garanti edilmez. Daha fazla bilgi için GNU Lesser Genel Kamu Lisansı'na bakın.\n\nWine ile birlikte GNU Lesser Genel Kamu Lisansı'nın bir kopyasını almış olmanız gerekli. Eğer almamışsanız Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA adresine yazın."
 
 #: shell32.rc:253
 msgid "Wine License"
@@ -8130,21 +8032,21 @@ msgstr "Bu yazılımı yüklemek istiyor musunuz?"
 
 #: urlmon.rc:34 explorer.rc:29
 msgid "Location:"
-msgstr ""
+msgstr "Konum:"
 
 #: urlmon.rc:36
 msgid "Don't install"
-msgstr ""
+msgstr "Yükleme"
 
 #: urlmon.rc:40
 msgid ""
 "When installed, an ActiveX component has full access to your computer. Do "
 "not click install unless you have absolute trust in the above source."
-msgstr ""
+msgstr "Yüklendiğinde, bir ActiveX bileşeni bilgisayarınıza tam erişime sahip olur. Eğer yukarıdaki kaynağa tamamen güvenmiyorsanız, yükle tıklamayın."
 
 #: urlmon.rc:48
 msgid "Installation of component failed: %08x"
-msgstr ""
+msgstr "Bileşen yüklemesi başarısız: %08x"
 
 #: urlmon.rc:49
 msgid "Install (%d)"
@@ -8189,7 +8091,7 @@ msgstr "&Kapat\tCtrl+F4"
 
 #: user32.rc:48
 msgid "Nex&t\tCtrl+F6"
-msgstr ""
+msgstr "İle&ri\tCtrl+F6"
 
 #: user32.rc:79
 msgid "&Abort"
@@ -8205,11 +8107,11 @@ msgstr "Y&oksay"
 
 #: user32.rc:84
 msgid "&Try Again"
-msgstr ""
+msgstr "&Yeniden Dene"
 
 #: user32.rc:85
 msgid "&Continue"
-msgstr ""
+msgstr "&Devam Et"
 
 #: user32.rc:91
 msgid "Select Window"
@@ -8241,7 +8143,7 @@ msgstr "Sunucu"
 
 #: wininet.rc:77
 msgid "There is a problem with the certificate for this site."
-msgstr ""
+msgstr "Bu sitenin sertifikasında bir problem var."
 
 #: wininet.rc:79
 msgid "Do you want to continue anyway?"
@@ -8253,7 +8155,7 @@ msgstr "LAN Bağlantısı"
 
 #: wininet.rc:26
 msgid "The certificate is issued by an unknown or untrusted publisher."
-msgstr ""
+msgstr "Sertifika bilinmeyen veya güvenilmeyen bir dağıtıcı tarafından sağlanmış"
 
 #: wininet.rc:27
 msgid "The date on the certificate is invalid."
@@ -8261,12 +8163,12 @@ msgstr "Sertifikada yazılı tarih geçersiz."
 
 #: wininet.rc:28
 msgid "The name on the certificate does not match the site."
-msgstr ""
+msgstr "Sertifikadaki isim site ile eşleşmiyor."
 
 #: wininet.rc:29
 msgid ""
 "There is at least one unspecified security problem with this certificate."
-msgstr ""
+msgstr "Bu sertifika ile en az bir belirtilmemiş güvenlik problemi var."
 
 #: winmm.rc:28
 msgid "The specified command was carried out."
@@ -8288,8 +8190,7 @@ msgstr "Sürücü etkinleştirilmemiş."
 msgid ""
 "The specified device is already in use. Wait until it is free, and then try "
 "again."
-msgstr ""
-"Belirtilen aygıt kullanımda. Boş kalana kadar bekleyip yeniden deneyin."
+msgstr "Belirtilen aygıt kullanımda. Boş kalana kadar bekleyip yeniden deneyin."
 
 #: winmm.rc:33
 msgid "The specified device handle is invalid."
@@ -8303,17 +8204,13 @@ msgstr "Sisteminizde yüklü sürücü yok!"
 msgid ""
 "Not enough memory available for this task. Quit one or more applications to "
 "increase available memory, and then try again."
-msgstr ""
-"Bu görev için yeterli kullanılabilir bellek yok. Kullanılabilen belleği "
-"arttırmak için bir veya daha fazla uygulamadan çıkıp yeniden deneyin."
+msgstr "Bu görev için yeterli kullanılabilir bellek yok. Kullanılabilen belleği arttırmak için bir veya daha fazla uygulamadan çıkıp yeniden deneyin."
 
 #: winmm.rc:36
 msgid ""
 "This function is not supported. Use the Capabilities function to determine "
 "which functions and messages the driver supports."
-msgstr ""
-"Bu işlev desteklenmiyor. Sürücünün hangi işlevleri ve iletileri "
-"desteklediğini belirlemek için Kapasite işlevini kullanın."
+msgstr "Bu işlev desteklenmiyor. Sürücünün hangi işlevleri ve iletileri desteklediğini belirlemek için Kapasite işlevini kullanın."
 
 #: winmm.rc:37
 msgid "An error number was specified that is not defined in the system."
@@ -8331,79 +8228,60 @@ msgstr "Bir sistem işlevine geçersiz bir parametre geçilmiş."
 msgid ""
 "The specified format is not supported or cannot be translated. Use the "
 "Capabilities function to determine the supported formats."
-msgstr ""
-"Belirtilen biçim desteklenmiyor veya çevrilemiyor. Desteklenen biçimleri "
-"belirlemek için Yetenekler işlevini kullanın"
+msgstr "Belirtilen biçim desteklenmiyor veya çevrilemiyor. Desteklenen biçimleri belirlemek için Yetenekler işlevini kullanın."
 
 #: winmm.rc:43 winmm.rc:49
 msgid ""
 "Cannot perform this operation while media data is still playing. Reset the "
 "device, or wait until the data is finished playing."
-msgstr ""
-"Ortam verisi yürütülürken bu işlem yürütülemez. Aygıtı sıfırlayın veya "
-"verinin yürütülmesinin tamamlanmasını bekleyin."
+msgstr "Ortam verisi yürütülürken bu işlem yürütülemez. Aygıtı sıfırlayın veya verinin yürütülmesinin tamamlanmasını bekleyin."
 
 #: winmm.rc:44
 msgid ""
 "The wave header was not prepared. Use the Prepare function to prepare the "
 "header, and then try again."
-msgstr ""
-"Dalga başlığı hazırlanmamış. Başlığı hazırlamak için Hazırla işlevini "
-"kullanıp yeniden deneyin."
+msgstr "Dalga başlığı hazırlanmamış. Başlığı hazırlamak için Hazırla işlevini kullanıp yeniden deneyin."
 
 #: winmm.rc:45
 msgid ""
 "Cannot open the device without using the WAVE_ALLOWSYNC flag. Use the flag, "
 "and then try again."
-msgstr ""
-"WAVE_ALLOWSYNC bayrağı kullanılmadan aygıt açılamıyor. Bayrağı kullanıp "
-"yeniden deneyin."
+msgstr "WAVE_ALLOWSYNC bayrağı kullanılmadan aygıt açılamıyor. Bayrağı kullanıp yeniden deneyin."
 
 #: winmm.rc:48
 msgid ""
 "The MIDI header was not prepared. Use the Prepare function to prepare the "
 "header, and then try again."
-msgstr ""
-"MIDI başlığı hazırlanmamış. Başlığı hazırlamak için Hazırla işlevini "
-"kullanıp yeniden deneyin."
+msgstr "MIDI başlığı hazırlanmamış. Başlığı hazırlamak için Hazırla işlevini kullanıp yeniden deneyin."
 
 #: winmm.rc:50
 msgid ""
 "A MIDI map was not found. There may be a problem with the driver, or the "
 "MIDIMAP.CFG file may be corrupt or missing."
-msgstr ""
-"MIDI haritası bulunmadı. Sürücüde bir sorun olabilir veya MIDIMAP.CFG "
-"dosyası bozuk veya eksik olabilir."
+msgstr "MIDI haritası bulunmadı. Sürücüde bir sorun olabilir veya MIDIMAP.CFG dosyası bozuk veya eksik olabilir."
 
 #: winmm.rc:51
 msgid ""
 "The port is transmitting data to the device. Wait until the data has been "
 "transmitted, and then try again."
-msgstr ""
-"Bağlantı noktası aygıta veri gönderiyor. Veri gönderilene kadar bekleyip "
-"yeniden deneyin."
+msgstr "Bağlantı noktası aygıta veri gönderiyor. Veri gönderilene kadar bekleyip yeniden deneyin."
 
 #: winmm.rc:52
 msgid ""
 "The current MIDI Mapper setup refers to a MIDI device that is not installed "
 "on the system. Use MIDI Mapper to edit the setup."
-msgstr ""
-"Geçerli MIDI Eşleyicisi kurulumu sistemde yüklü olmayan bir MIDI aygıtını "
-"gösteriyor. Kurulumu düzenlemek için MIDI Eşleyicisini kullanın."
+msgstr "Geçerli MIDI Eşleyicisi kurulumu sistemde yüklü olmayan bir MIDI aygıtını gösteriyor. Kurulumu düzenlemek için MIDI Eşleyicisini kullanın."
 
 #: winmm.rc:53
 msgid ""
-"The current MIDI setup is damaged. Copy the original MIDIMAP.CFG file to the "
-"Windows SYSTEM directory, and then try again."
-msgstr ""
-"Geçerli MIDI kurulumu zarar görmüş. Özgün MIDIMAP.CFG dosyasını Windows "
-"SYSTEM dizinine kopyalayın ve yeniden deneyin."
+"The current MIDI setup is damaged. Copy the original MIDIMAP.CFG file to the"
+" Windows SYSTEM directory, and then try again."
+msgstr "Geçerli MIDI kurulumu zarar görmüş. Özgün MIDIMAP.CFG dosyasını Windows SYSTEM dizinine kopyalayın ve yeniden deneyin."
 
 #: winmm.rc:56
-msgid "Invalid MCI device ID. Use the ID returned when opening the MCI device."
-msgstr ""
-"Geçersiz MCI aygıt tanıtıcısı. MCI aygıtı açıldığında döndürülen tanıtıcıyı "
-"kullanın."
+msgid ""
+"Invalid MCI device ID. Use the ID returned when opening the MCI device."
+msgstr "Geçersiz MCI aygıt tanıtıcısı. MCI aygıtı açıldığında döndürülen tanıtıcıyı kullanın."
 
 #: winmm.rc:57
 msgid "The driver cannot recognize the specified command parameter."
@@ -8415,11 +8293,9 @@ msgstr "Sürücü kullanılan komutu tanımıyor."
 
 #: winmm.rc:59
 msgid ""
-"There is a problem with your media device. Make sure it is working correctly "
-"or contact the device manufacturer."
-msgstr ""
-"Ortam aygıtınızda bir sorun var. Doğru çalıştığından emin olun veya aygıt "
-"üreticisine başvurun."
+"There is a problem with your media device. Make sure it is working correctly"
+" or contact the device manufacturer."
+msgstr "Ortam aygıtınızda bir sorun var. Doğru çalıştığından emin olun veya aygıt üreticisine başvurun."
 
 #: winmm.rc:60
 msgid "The specified device is not open or is not recognized by MCI."
@@ -8427,11 +8303,9 @@ msgstr "Belirtilen aygıt açık değil veya MCI tarafından tanınmıyor."
 
 #: winmm.rc:62
 msgid ""
-"The device name is already being used as an alias by this application. Use a "
-"unique alias."
-msgstr ""
-"Aygıt adı bu uygulama tarafından zaten bir takma ad olarak kullanılıyor. "
-"Benzersiz bir takma ad kullanın."
+"The device name is already being used as an alias by this application. Use a"
+" unique alias."
+msgstr "Aygıt adı bu uygulama tarafından zaten bir takma ad olarak kullanılıyor. Benzersiz bir takma ad kullanın."
 
 #: winmm.rc:63
 msgid ""
@@ -8446,17 +8320,13 @@ msgstr "Komut belirtilmemiş."
 msgid ""
 "The output string was too large to fit in the return buffer. Increase the "
 "size of the buffer."
-msgstr ""
-"Çıkış dizesi dönüş arabelleğine sığmayacak kadar büyük. Arabelleğin boyutunu "
-"büyütün."
+msgstr "Çıkış dizesi dönüş arabelleğine sığmayacak kadar büyük. Arabelleğin boyutunu büyütün."
 
 #: winmm.rc:66
 msgid ""
 "The specified command requires a character-string parameter. Please provide "
 "one."
-msgstr ""
-"Belirtilen komut karakter dizisinden oluşan bir parametre gerektiriyor. "
-"Lütfen bir tane sağlayın."
+msgstr "Belirtilen komut karakter dizisinden oluşan bir parametre gerektiriyor. Lütfen bir tane sağlayın."
 
 #: winmm.rc:67
 msgid "The specified integer is invalid for this command."
@@ -8466,17 +8336,13 @@ msgstr "Girilen tamsayı bu komut için geçersiz."
 msgid ""
 "The device driver returned an invalid return type. Check with the device "
 "manufacturer about obtaining a new driver."
-msgstr ""
-"Aygıt sürücüsü geçersiz bir tür döndürdü. Yeni sürücüyü edinmek için aygıt "
-"üreticisine başvurun."
+msgstr "Aygıt sürücüsü geçersiz bir tür döndürdü. Yeni sürücüyü edinmek için aygıt üreticisine başvurun."
 
 #: winmm.rc:69
 msgid ""
 "There is a problem with the device driver. Check with the device "
 "manufacturer about obtaining a new driver."
-msgstr ""
-"Aygıt sürücüsünde bir sorun var. Yeni bir sürücü edinmek için aygıtın "
-"üreticisiyle bağlantı kurun."
+msgstr "Aygıt sürücüsünde bir sorun var. Yeni bir sürücü edinmek için aygıtın üreticisiyle bağlantı kurun."
 
 #: winmm.rc:70
 msgid "The specified command requires a parameter. Please supply one."
@@ -8489,8 +8355,7 @@ msgstr "Kullandığınız MCI aygıtı belirtilen komutu desteklemiyor."
 #: winmm.rc:72
 msgid ""
 "Cannot find the specified file. Make sure the path and filename are correct."
-msgstr ""
-"Belirtilen dosya bulunamıyor. Yol ve dosya adının doğru olduğundan emin olun."
+msgstr "Belirtilen dosya bulunamıyor. Yol ve dosya adının doğru olduğundan emin olun."
 
 #: winmm.rc:73
 msgid "The device driver is not ready."
@@ -8498,15 +8363,13 @@ msgstr "Aygıt sürücüsü hazır değil."
 
 #: winmm.rc:74
 msgid "A problem occurred in initializing MCI. Try restarting Windows."
-msgstr ""
-"MCI başlatılırken bir sorun oluştu. Windows'u yeniden başlatmayı deneyin."
+msgstr "MCI başlatılırken bir sorun oluştu. Windows'u yeniden başlatmayı deneyin."
 
 #: winmm.rc:75
 msgid ""
 "There is a problem with the device driver. The driver has closed. Cannot "
 "access error."
-msgstr ""
-"Aygıt sürücüsünde bir sorun var. Sürücü kapatıldı. Hataya ulaşılamıyor."
+msgstr "Aygıt sürücüsünde bir sorun var. Sürücü kapatıldı. Hataya ulaşılamıyor."
 
 #: winmm.rc:76
 msgid "Cannot use 'all' as the device name with the specified command."
@@ -8516,9 +8379,7 @@ msgstr "Belirtilen komut ile 'all' aygıt adı kullanılamaz."
 msgid ""
 "Errors occurred in more than one device. Specify each command and device "
 "separately to determine which devices caused the error."
-msgstr ""
-"Birden fazla aygıtta hatalar oluştu. Hangi aygıtların hataya neden olduğunu "
-"belirlemek için her komutu ve aygıtı ayrı ayrı belirleyin."
+msgstr "Birden fazla aygıtta hatalar oluştu. Hangi aygıtların hataya neden olduğunu belirlemek için her komutu ve aygıtı ayrı ayrı belirleyin."
 
 #: winmm.rc:78
 msgid "Cannot determine the device type from the given filename extension."
@@ -8536,33 +8397,25 @@ msgstr "Belirtilen parametreler birlikte kullanılamaz."
 msgid ""
 "Cannot save the specified file. Make sure you have enough disk space or are "
 "still connected to the network."
-msgstr ""
-"Belirtilen dosya kaydedilemiyor. Yeterli boş disk alanına sahip olduğunuzdan "
-"ya da ağa bağlı olduğunuzdan emin olun."
+msgstr "Belirtilen dosya kaydedilemiyor. Yeterli boş disk alanına sahip olduğunuzdan ya da ağa bağlı olduğunuzdan emin olun."
 
 #: winmm.rc:82
 msgid ""
 "Cannot find the specified device. Make sure it is installed or that the "
 "device name is spelled correctly."
-msgstr ""
-"Belirtilen aygıt bulunamadı. Aygıtın kurulu olduğundan ya da adının doğru "
-"yazıldığından emin olun."
+msgstr "Belirtilen aygıt bulunamadı. Aygıtın kurulu olduğundan ya da adının doğru yazıldığından emin olun."
 
 #: winmm.rc:83
 msgid ""
 "The specified device is now being closed. Wait a few seconds, and then try "
 "again."
-msgstr ""
-"Belirtilen aygıt şimdi kapatılıyor. Lütfen birkaç saniye bekleyip yeniden "
-"deneyin."
+msgstr "Belirtilen aygıt şimdi kapatılıyor. Lütfen birkaç saniye bekleyip yeniden deneyin."
 
 #: winmm.rc:84
 msgid ""
 "The specified alias is already being used in this application. Use a unique "
 "alias."
-msgstr ""
-"Belirtilen takma ad bu uygulamada zaten kullanılıyor. Benzersiz bir takma ad "
-"kullanın."
+msgstr "Belirtilen takma ad bu uygulamada zaten kullanılıyor. Benzersiz bir takma ad kullanın."
 
 #: winmm.rc:85
 msgid "The specified parameter is invalid for this command."
@@ -8572,46 +8425,35 @@ msgstr "Belirtilen parametre bu komut için geçersiz."
 msgid ""
 "The device driver is already in use. To share it, use the 'shareable' "
 "parameter with each 'open' command."
-msgstr ""
-"Aygıt sürücüsü zaten kullanımda. Paylaşmak için her 'open' komutuyla beraber "
-"'shareable' parametresini kullanın."
+msgstr "Aygıt sürücüsü zaten kullanımda. Paylaşmak için her 'open' komutuyla beraber 'shareable' parametresini kullanın."
 
 #: winmm.rc:87
 msgid ""
 "The specified command requires an alias, file, driver, or device name. "
 "Please supply one."
-msgstr ""
-"Belirtilen komut bir takma ad, dosya, sürücü veya aygıt adı gerektiriyor. "
-"Lütfen bir tane sağlayın."
+msgstr "Belirtilen komut bir takma ad, dosya, sürücü veya aygıt adı gerektiriyor. Lütfen bir tane sağlayın."
 
 #: winmm.rc:88
 msgid ""
 "The specified value for the time format is invalid. Refer to the MCI "
 "documentation for valid formats."
-msgstr ""
-"Saat biçimi için verilen değer geçersiz. Geçerli biçimler için MCI "
-"belgelerine başvurun."
+msgstr "Saat biçimi için verilen değer geçersiz. Geçerli biçimler için MCI belgelerine başvurun."
 
 #: winmm.rc:89
 msgid ""
 "A closing double-quotation mark is missing from the parameter value. Please "
 "supply one."
-msgstr ""
-"Parametre değerinde çift tırnak kapatma işareti eksik. Lütfen tırnağı "
-"kapatın."
+msgstr "Parametre değerinde çift tırnak kapatma işareti eksik. Lütfen tırnağı kapatın."
 
 #: winmm.rc:90
 msgid "A parameter or value was specified twice. Only specify it once."
-msgstr ""
-"Bir parametre veya değer iki kez belirtilmiş. Sadece bir kez tanımlayın."
+msgstr "Bir parametre veya değer iki kez belirtilmiş. Sadece bir kez tanımlayın."
 
 #: winmm.rc:91
 msgid ""
 "The specified file cannot be played on the specified MCI device. The file "
 "may be corrupt, or not in the correct format."
-msgstr ""
-"Belirtilen dosya belirtilen MCI aygıtı üzerinde yürütülemez. Dosya bozulmuş "
-"olabilir veya doğru biçimde olmayabilir."
+msgstr "Belirtilen dosya belirtilen MCI aygıtı üzerinde yürütülemez. Dosya bozulmuş olabilir veya doğru biçimde olmayabilir."
 
 #: winmm.rc:92
 msgid "A null parameter block was passed to MCI."
@@ -8637,64 +8479,48 @@ msgstr "Belirtilen aygıtla bir dosya adı kullanılamaz."
 msgid ""
 "Cannot carry out the commands in the order specified. Correct the command "
 "sequence, and then try again."
-msgstr ""
-"Komutlar belirtilen sırada gerçekleştirilemiyor. Komut sıralamasını düzeltip "
-"yeniden deneyin."
+msgstr "Komutlar belirtilen sırada gerçekleştirilemiyor. Komut sıralamasını düzeltip yeniden deneyin."
 
 #: winmm.rc:98
 msgid ""
 "Cannot carry out the specified command on an auto-opened device. Wait until "
 "the device is closed, and then try again."
-msgstr ""
-"Otomatik açılan aygıtta belirtilen komut çalıştırılamaz. Aygıt kapanana "
-"kadar bekleyin ve yeniden deneyin."
+msgstr "Otomatik açılan aygıtta belirtilen komut çalıştırılamaz. Aygıt kapanana kadar bekleyin ve yeniden deneyin."
 
 #: winmm.rc:99
 msgid ""
 "The filename is invalid. Make sure the filename is not longer than 8 "
 "characters, followed by a period and an extension."
-msgstr ""
-"Dosya adı geçersiz. Dosya adının 8 karakterden uzun olmadığından ve nokta ve "
-"uzantı içerdiğinden emin olun."
+msgstr "Dosya adı geçersiz. Dosya adının 8 karakterden uzun olmadığından ve nokta ve uzantı içerdiğinden emin olun."
 
 #: winmm.rc:100
 msgid ""
 "Cannot specify extra characters after a string enclosed in quotation marks."
-msgstr ""
-"Tırnak işaretleri içindeki bir dizeden sonra fazladan karakterler "
-"belirtemezsiniz."
+msgstr "Tırnak işaretleri içindeki bir dizeden sonra fazladan karakterler belirtemezsiniz."
 
 #: winmm.rc:101
 msgid ""
 "The specified device is not installed on the system. Use the Drivers option "
 "in Control Panel to install the device."
-msgstr ""
-"Belirtilen aygıt sistemde yüklü değil. Aygıtı yüklemek için Denetim "
-"Masası'ndan Sürücüler seçeneğini seçin."
+msgstr "Belirtilen aygıt sistemde yüklü değil. Aygıtı yüklemek için Denetim Masası'ndan Sürücüler seçeneğini seçin."
 
 #: winmm.rc:102
 msgid ""
 "Cannot access the specified file or MCI device. Try changing directories or "
 "restarting your computer."
-msgstr ""
-"Belirtilen dosyaya veya MCI aygıtına erişilemiyor. Dizinleri değiştirmeyi "
-"veya bilgisayarınızı yeniden başlatmayı deneyin."
+msgstr "Belirtilen dosyaya veya MCI aygıtına erişilemiyor. Dizinleri değiştirmeyi veya bilgisayarınızı yeniden başlatmayı deneyin."
 
 #: winmm.rc:103
 msgid ""
 "Cannot access the specified file or MCI device because the application "
 "cannot change directories."
-msgstr ""
-"Belirtilen dosyaya veya MCI aygıtına erişilemiyor. Çünkü uygulama dizinleri "
-"değiştiremiyor."
+msgstr "Belirtilen dosyaya veya MCI aygıtına erişilemiyor. Çünkü uygulama dizinleri değiştiremiyor."
 
 #: winmm.rc:104
 msgid ""
 "Cannot access specified file or MCI device because the application cannot "
 "change drives."
-msgstr ""
-"Belirtilen dosyaya veya MCI aygıtına erişilemiyor. Çünkü uygulama sürücüleri "
-"değiştiremiyor."
+msgstr "Belirtilen dosyaya veya MCI aygıtına erişilemiyor. Çünkü uygulama sürücüleri değiştiremiyor."
 
 #: winmm.rc:105
 msgid "Specify a device or driver name that is less than 79 characters."
@@ -8707,41 +8533,31 @@ msgstr "69 karakterden daha az bir aygıt veya sürücü adı belirtin."
 #: winmm.rc:107
 msgid ""
 "The specified command requires an integer parameter. Please provide one."
-msgstr ""
-"Belirtilen komut bir tamsayı parametre gerektiriyor. Lütfen bir tamsayı "
-"girin."
+msgstr "Belirtilen komut bir tamsayı parametre gerektiriyor. Lütfen bir tamsayı girin."
 
 #: winmm.rc:108
 msgid ""
 "All wave devices that can play files in the current format are in use. Wait "
 "until a wave device is free, and then try again."
-msgstr ""
-"Geçerli biçimdeki dosyaları yürüten tüm dalga aygıtları kullanımda. Bir "
-"dalga aygıtı boşalana kadar bekleyin ve yeniden deneyin."
+msgstr "Geçerli biçimdeki dosyaları yürüten tüm dalga aygıtları kullanımda. Bir dalga aygıtı boşalana kadar bekleyin ve yeniden deneyin."
 
 #: winmm.rc:109
 msgid ""
 "Cannot set the current wave device for play back because it is in use. Wait "
 "until the device is free, and then try again."
-msgstr ""
-"Geçerli dalga aygıtı kullanımda olduğundan yürütme için açılamıyor. Aygıt "
-"boşalana kadar bekleyin ve yeniden deneyin."
+msgstr "Geçerli dalga aygıtı kullanımda olduğundan yürütme için açılamıyor. Aygıt boşalana kadar bekleyin ve yeniden deneyin."
 
 #: winmm.rc:110
 msgid ""
 "All wave devices that can record files in the current format are in use. "
 "Wait until a wave device is free, and then try again."
-msgstr ""
-"Geçerli biçimdeki dosyaları kaydedebilen tüm dalga aygıtları kullanımda. Bir "
-"dalga aygıtı boşalana kadar bekleyin ve yeniden deneyin."
+msgstr "Geçerli biçimdeki dosyaları kaydedebilen tüm dalga aygıtları kullanımda. Bir dalga aygıtı boşalana kadar bekleyin ve yeniden deneyin."
 
 #: winmm.rc:111
 msgid ""
 "Cannot set the current wave device for recording because it is in use. Wait "
 "until the device is free, and then try again."
-msgstr ""
-"Geçerli dalga aygıtı kullanımda olduğundan kaydetme işlemi için açılamıyor. "
-"Aygıt boşalana kadar bekleyin ve yeniden deneyin."
+msgstr "Geçerli dalga aygıtı kullanımda olduğundan kaydetme işlemi için açılamıyor. Aygıt boşalana kadar bekleyin ve yeniden deneyin."
 
 #: winmm.rc:112
 msgid "Any compatible waveform playback device may be used."
@@ -8755,9 +8571,7 @@ msgstr "Herhangi bir uyumlu dalga giriş aygıtı belirlenmemiş."
 msgid ""
 "No wave device that can play files in the current format is installed. Use "
 "the Drivers option to install the wave device."
-msgstr ""
-"Geçerli biçimdeki dosyaları yürütebilen dalga aygıtı bulunamadı. Dalga "
-"aygıtını yüklemek için Sürücüler seçeneğini kullanın."
+msgstr "Geçerli biçimdeki dosyaları yürütebilen dalga aygıtı bulunamadı. Dalga aygıtını yüklemek için Sürücüler seçeneğini kullanın."
 
 #: winmm.rc:115
 msgid ""
@@ -8767,11 +8581,9 @@ msgstr "Yürütmeye çalıştığınız aygıt geçerli dosya biçimini tanımı
 
 #: winmm.rc:116
 msgid ""
-"No wave device that can record files in the current format is installed. Use "
-"the Drivers option to install the wave device."
-msgstr ""
-"Geçerli biçimdeki dosyaları kaydedebilen dalga aygıtı bulunamadı. Dalga "
-"aygıtını yüklemek için Sürücüler seçeneğini kullanın."
+"No wave device that can record files in the current format is installed. Use"
+" the Drivers option to install the wave device."
+msgstr "Geçerli biçimdeki dosyaları kaydedebilen dalga aygıtı bulunamadı. Dalga aygıtını yüklemek için Sürücüler seçeneğini kullanın."
 
 #: winmm.rc:117
 msgid ""
@@ -8783,35 +8595,26 @@ msgstr "Kaydetmeye çalıştığınız aygıt geçerli dosya biçimini tanımıy
 msgid ""
 "The time formats of the \"song pointer\" and SMPTE are mutually exclusive. "
 "You can't use them together."
-msgstr ""
-"\"Şarkı işaretçisi\" saat biçimini ve SMPTE saat biçimini birlikte "
-"kullanamazsınız."
+msgstr "\"Şarkı işaretçisi\" saat biçimini ve SMPTE saat biçimini birlikte kullanamazsınız."
 
 #: winmm.rc:124
 msgid ""
 "The specified MIDI port is already in use. Wait until it is free; then try "
 "again."
-msgstr ""
-"Belirtilen MIDI aygıtı şu an kullanımda. Boşalana kadar bekleyip yeniden "
-"deneyin."
+msgstr "Belirtilen MIDI aygıtı şu an kullanımda. Boşalana kadar bekleyip yeniden deneyin."
 
 #: winmm.rc:127
 msgid ""
 "The specified MIDI device is not installed on the system. Use the Drivers "
 "option from the Control Panel to install a MIDI device."
-msgstr ""
-"Belirtilen MIDI aygıtı sistemde yüklü değil. Bir MIDI aygıtı yüklemek için "
-"Denetim Masası'ndan Sürücüler seçeneğini kullanın."
+msgstr "Belirtilen MIDI aygıtı sistemde yüklü değil. Bir MIDI aygıtı yüklemek için Denetim Masası'ndan Sürücüler seçeneğini kullanın."
 
 #: winmm.rc:125
 msgid ""
 "The current MIDI Mapper setup refers to a MIDI device that is not installed "
-"on the system. Use the MIDI Mapper option from the Control Panel to edit the "
-"setup."
-msgstr ""
-"Geçerli MIDI haritalama ayarı sistemde yüklü olmayan bir MIDI aygıtını "
-"işaret ediyor. Ayarları düzenlemek için Denetim Masası'ndan MIDI haritalama "
-"seçeneğini kullanın."
+"on the system. Use the MIDI Mapper option from the Control Panel to edit the"
+" setup."
+msgstr "Geçerli MIDI haritalama ayarı sistemde yüklü olmayan bir MIDI aygıtını işaret ediyor. Ayarları düzenlemek için Denetim Masası'ndan MIDI haritalama seçeneğini kullanın."
 
 #: winmm.rc:126
 msgid "An error occurred with the specified port."
@@ -8821,9 +8624,7 @@ msgstr "Belirtilen bağlantı noktasında hata oluştu."
 msgid ""
 "All multimedia timers are being used by other applications. Quit one of "
 "these applications; then, try again."
-msgstr ""
-"Tüm çokluortam zamanlayıcıları diğer uygulamalar tarafından kullanılıyor. Bu "
-"uygulamalardan birini kapatıp yeniden deneyin."
+msgstr "Tüm çokluortam zamanlayıcıları diğer uygulamalar tarafından kullanılıyor. Bu uygulamalardan birini kapatıp yeniden deneyin."
 
 #: winmm.rc:128
 msgid "The system doesn't have a current MIDI port specified."
@@ -8833,9 +8634,7 @@ msgstr "Sistemde belirtilen MIDI bağlantı noktası yok."
 msgid ""
 "The system has no installed MIDI devices. Use the Drivers option from the "
 "Control Panel to install a MIDI driver."
-msgstr ""
-"Sistemde MIDI aygıtı yüklü değil. Bir MIDI sürücüsü yüklemek için Denetim "
-"Masası'ndan Sürücüler seçeneğini kullanın."
+msgstr "Sistemde MIDI aygıtı yüklü değil. Bir MIDI sürücüsü yüklemek için Denetim Masası'ndan Sürücüler seçeneğini kullanın."
 
 #: winmm.rc:118
 msgid "There is no display window."
@@ -8849,17 +8648,13 @@ msgstr "Pencere oluşturulamıyor veya kullanılamıyor."
 msgid ""
 "Cannot read the specified file. Make sure the file is still present, or "
 "check your disk or network connection."
-msgstr ""
-"Belirtilen dosya okunamadı. Dosyanın var olduğundan emin olun ya da "
-"diskinizi veya ağ bağlantızı denetleyin."
+msgstr "Belirtilen dosya okunamadı. Dosyanın var olduğundan emin olun ya da diskinizi veya ağ bağlantızı denetleyin."
 
 #: winmm.rc:121
 msgid ""
 "Cannot write to the specified file. Make sure you have enough disk space or "
 "are still connected to the network."
-msgstr ""
-"Belirtilen dosyaya yazılamıyor. Yeterli kullanılabilir disk alanına sahip "
-"olduğunuzdan veya ağa bağlı olduğunuzdan emin olun."
+msgstr "Belirtilen dosyaya yazılamıyor. Yeterli kullanılabilir disk alanına sahip olduğunuzdan veya ağa bağlı olduğunuzdan emin olun."
 
 #: winspool.rc:34
 msgid "Print to File"
@@ -9117,11 +8912,11 @@ msgstr "Paketin gönderildiği yönlendirici sınırı aşıldı"
 msgid ""
 "Not Yet Implemented\n"
 "\n"
-msgstr ""
+msgstr "Henüz Geliştirilmedi\n\n"
 
 #: attrib.rc:28 cmd.rc:328
 msgid "%1: File Not Found\n"
-msgstr ""
+msgstr "%1: Dosya Bulunamadı\n"
 
 #: attrib.rc:47
 msgid ""
@@ -9143,7 +8938,7 @@ msgid ""
 "   Specifies a file or files for attrib to process.\n"
 " /S Processes matching files in the current folder and all subfolders.\n"
 " /D Processes folders as well.\n"
-msgstr ""
+msgstr "ATTRIB - Dosya niteliklerini görüntüler veya değiştirir.\n\nSözdizimi:\nATTRIB [+R | -R] [+A | -A ] [+S | -S] [+H | -H] [sürücü:][yol][dosyaadı]\n    [/S [/D]]\n\nŞöyle ki:\n\n +  Bir nitelik ayarlar.\n -  Bir niteliği temizler.\n R  Salt okunur dosya niteliği.\n A  Arşiv dosya niteliği.\n S  Sistem dosya niteliği.\n H  Gizli dosya niteliği.\n [sürücü:][yol][dosyaadı]\n   Nitelikleme için işlenecek dosya veya dosyaları belirtir.\n /S Geçerli klasör ve alt klasörlerinde eşlelen dosyaları işler.\n /D Klasörleri de işler.\n"
 
 #: clock.rc:29
 msgid "Ana&log"
@@ -9190,26 +8985,17 @@ msgid ""
 "\n"
 "Changes to default directory, environment variables etc made within a\n"
 "called procedure are inherited by the caller.\n"
-msgstr ""
-"CALL <topluişlemdosyası> komutu bir toplu işlem dosyasında başka bir\n"
-"toplu işlem dosyasındaki komutları çalıştırmak için kullanılır. Eğer\n"
-"dosya mevcutsa, denetim yine onu çağıran dosyaya döner. CALL komutu\n"
-"çağrılan yordamlar için parametre verebilir.\n"
-"\n"
-"Çağrılan bir yordamda değiştirilen dizinler, çevre değişkenleri vb.\n"
-"kendisini çağıran tarafından miras alınır.\n"
+msgstr "CALL <topluişlemdosyası> komutu bir toplu işlem dosyasında başka bir\ntoplu işlem dosyasındaki komutları çalıştırmak için kullanılır. Eğer\ndosya mevcutsa, denetim yine onu çağıran dosyaya döner. CALL komutu\nçağrılan yordamlar için parametre verebilir.\n\nÇağrılan bir yordamda değiştirilen dizinler, çevre değişkenleri vb.\nkendisini çağıran tarafından miras alınır.\n"
 
 #: cmd.rc:40
 msgid ""
 "CD <dir> is the short version of CHDIR. It changes the current\n"
 "default directory.\n"
-msgstr ""
-"CD <dir> CHDIR komutunun kısa sürümüdür. Geçerli\n"
-"varsayılan dizini değiştirir.\n"
+msgstr "CD <dir> CHDIR komutunun kısa sürümüdür. Geçerli\nvarsayılan dizini değiştirir.\n"
 
 #: cmd.rc:41
 msgid "CHDIR <dir> changes the current default directory.\n"
-msgstr "CHDIR <dizin> geçerli varsayılan dizini değiştirir\n"
+msgstr "CHDIR <dizin> geçerli varsayılan dizini değiştirir.\n"
 
 #: cmd.rc:43
 msgid "CLS clears the console screen.\n"
@@ -9245,15 +9031,7 @@ msgid ""
 "ECHO OFF reverses the effect of a previous ECHO ON (ECHO is OFF by\n"
 "default). The ECHO OFF command can be prevented from displaying by\n"
 "preceding it with an @ sign.\n"
-msgstr ""
-"ECHO <ileti> geçerli uçbirim aygıtında <ileti>'yi gösterir.\n"
-"\n"
-"ECHO ON bir toplu işlem dosyasında tüm komutların çalıştırılmadan önce\n"
-"uçbirim aygıtında görüntülenmesini sağlar\n"
-"\n"
-"ECHO OFF bir önceki ECHO ON (ECHO öntanımlı olarak kapalıdır)komutunun\n"
-"tersini yapar. ECHO OFF çıktısının görüntülenmesini başına @ işareti\n"
-"getirerek engelleyebilirsiniz.\n"
+msgstr "ECHO <ileti> geçerli uçbirim aygıtında <ileti>'yi gösterir.\n\nECHO ON bir toplu işlem dosyasında tüm komutların çalıştırılmadan önce\nuçbirim aygıtında görüntülenmesini sağlar\n\nECHO OFF bir önceki ECHO ON (ECHO öntanımlı olarak kapalıdır)komutunun\ntersini yapar. ECHO OFF çıktısının görüntülenmesini başına @ işareti\ngetirerek engelleyebilirsiniz.\n"
 
 #: cmd.rc:61
 msgid "ERASE <filename> deletes a file or set of files.\n"
@@ -9267,14 +9045,7 @@ msgid ""
 "\n"
 "The requirement to double the % sign when using FOR in a batch file does\n"
 "not exist in wine's cmd.\n"
-msgstr ""
-"FOR komutu bir dosya kümesinin her öğesi için bir komut çalıştırmada\n"
-"kullanılır.\n"
-"\n"
-"Sözdizim: FOR %değişken IN (küme) DO komut\n"
-"\n"
-"FOR kullanımı için toplu işlem dosyasında % işaretini çift kullanma\n"
-"gereksinimi cmd'de yoktur.\n"
+msgstr "FOR komutu bir dosya kümesinin her öğesi için bir komut çalıştırmada\nkullanılır.\n\nSözdizim: FOR %değişken IN (küme) DO komut\n\nFOR kullanımı için toplu işlem dosyasında % işaretini çift kullanma\ngereksinimi cmd'de yoktur.\n"
 
 #: cmd.rc:81
 msgid ""
@@ -9288,25 +9059,13 @@ msgid ""
 "label terminates the batch file execution.\n"
 "\n"
 "GOTO has no effect when used interactively.\n"
-msgstr ""
-"GOTO komutu çalışma satırını toplu işlem dosyasındaki başka bir satıra\n"
-"yönlendirir.\n"
-"\n"
-"GOTO komutunun hedefi olacak etiket en fazla 255 karakterden oluşabilir;\n"
-"ancak boşluk içeremez (bu diğer işletim sistemlerinden farklıdır). Eğer\n"
-"toplu işlem dosyasında aynı etiket bir veya daha fazla yerde kullanılmışsa\n"
-"her zaman ilk etiket kullanılacaktır. GOTO var olmayan bir etiket alırsa\n"
-"toplu işlem dosyası sonlanacaktır.\n"
-"\n"
-"GOTO komutunun etkileşimli olarak kullanımının bir etkisi yoktur.\n"
+msgstr "GOTO komutu çalışma satırını toplu işlem dosyasındaki başka bir satıra\nyönlendirir.\n\nGOTO komutunun hedefi olacak etiket en fazla 255 karakterden oluşabilir;\nancak boşluk içeremez (bu diğer işletim sistemlerinden farklıdır). Eğer\ntoplu işlem dosyasında aynı etiket bir veya daha fazla yerde kullanılmışsa\nher zaman ilk etiket kullanılacaktır. GOTO var olmayan bir etiket alırsa\ntoplu işlem dosyası sonlanacaktır.\n\nGOTO komutunun etkileşimli olarak kullanımının bir etkisi yoktur.\n"
 
 #: cmd.rc:84
 msgid ""
 "HELP <command> shows brief help details on a topic.\n"
 "HELP without an argument shows all CMD built-in commands.\n"
-msgstr ""
-"HELP <komut> bir konuda özet yardımı gösterir.\n"
-"Bir argüman kullanılmayan HELP, tüm dahili CMD komutlarını gösterir.\n"
+msgstr "HELP <komut> bir konuda özet yardımı gösterir.\nBir argüman kullanılmayan HELP, tüm dahili CMD komutlarını gösterir.\n"
 
 #: cmd.rc:94
 msgid ""
@@ -9318,15 +9077,7 @@ msgid ""
 "\n"
 "In the second form of the command, string1 and string2 must be in double\n"
 "quotes. The comparison is not case-sensitive.\n"
-msgstr ""
-"IF bir komutu koşula bağlı olarak çalıştırmada kullanılır.\n"
-"\n"
-"Sözdizimi:  IF [NOT] EXIST dosyaadı komut\n"
-"    IF [NOT] dize1==dize2 komut\n"
-"    IF [NOT] ERRORLEVEL sayı komut\n"
-"\n"
-"İkinci biçimde dize1 ve dize2 çift tırnak içerisinde olmalıdır.\n"
-"Karşılaştırma BÜYÜK/küçük harf duyarlı değildir.\n"
+msgstr "IF bir komutu koşula bağlı olarak çalıştırmada kullanılır.\n\nSözdizimi:  IF [NOT] EXIST dosyaadı komut\n    IF [NOT] dize1==dize2 komut\n    IF [NOT] ERRORLEVEL sayı komut\n\nİkinci biçimde dize1 ve dize2 çift tırnak içerisinde olmalıdır.\nKarşılaştırma BÜYÜK/küçük harf duyarlı değildir.\n"
 
 #: cmd.rc:100
 msgid ""
@@ -9335,12 +9086,7 @@ msgid ""
 "Syntax: LABEL [drive:]\n"
 "The command will prompt you for the new volume label for the given drive.\n"
 "You can display the disk volume label with the VOL command.\n"
-msgstr ""
-"LABEL bir disk bölümüne etiket verir.\n"
-"\n"
-"Sözdizimi: LABEL [sürücü:]\n"
-"Komut sizden verilen sürücü için yeni bir etiket girmenizi bekleyecektir.\n"
-"Disk bölüm etiketini VOL komutu ile gösterebilirsiniz.\n"
+msgstr "LABEL bir disk bölümüne etiket verir.\n\nSözdizimi: LABEL [sürücü:]\nKomut sizden verilen sürücü için yeni bir etiket girmenizi bekleyecektir.\nDisk bölüm etiketini VOL komutu ile gösterebilirsiniz.\n"
 
 #: cmd.rc:103
 msgid "MD <name> is the short version of MKDIR. It creates a subdirectory.\n"
@@ -9354,19 +9100,11 @@ msgstr "MKDIR <isim> bir alt dizin oluşturur.\n"
 msgid ""
 "MOVE relocates a file or directory to a new point within the file system.\n"
 "\n"
-"If the item being moved is a directory then all the files and "
-"subdirectories\n"
+"If the item being moved is a directory then all the files and subdirectories\n"
 "below the item are moved as well.\n"
 "\n"
 "MOVE fails if the old and new locations are on different DOS drive letters.\n"
-msgstr ""
-"MOVE bir dosya veya dizini dosya sistemi içinde yeni bir noktaya taşır.\n"
-"\n"
-"Eğer taşınacak öğe bir dizinse dizin içerisindeki tüm dosyalar ve alt\n"
-"dizinler de birlikte taşınacaktır.\n"
-"\n"
-"Eğer eski ve yeni konumlar farklı DOS sürücüleri üzerindeyse MOVE hata\n"
-"verecektir.\n"
+msgstr "MOVE bir dosya veya dizini dosya sistemi içinde yeni bir noktaya taşır.\n\nEğer taşınacak öğe bir dizinse dizin içerisindeki tüm dosyalar ve alt\ndizinler de birlikte taşınacaktır.\n\nEğer eski ve yeni konumlar farklı DOS sürücüleri üzerindeyse MOVE hata\nverecektir.\n"
 
 #: cmd.rc:122
 msgid ""
@@ -9379,16 +9117,7 @@ msgid ""
 "It is also possible to modify the PATH by using the PATH environment\n"
 "variable, for example:\n"
 "PATH %PATH%;c:\\temp\n"
-msgstr ""
-"PATH cmd arama yolunu gösterir veya değiştirir.\n"
-"\n"
-"Sadece PATH girmek geçerli PATH ayarını gösterecektir (başlangıçta bu\n"
-"wine.conf dosyanızda verilen değer olacaktır). Ayarı değiştirmek için\n"
-"PATH komutuna yeni değeri ekleyin.\n"
-"\n"
-"Ayrıca PATH ayarını düzenlemek için PATH çevre değikenini de\n"
-"kullanabilirsiniz, örneğin:\n"
-"PATH %PATH%;c:\\temp\n"
+msgstr "PATH cmd arama yolunu gösterir veya değiştirir.\n\nSadece PATH girmek geçerli PATH ayarını gösterecektir (başlangıçta bu\nwine.conf dosyanızda verilen değer olacaktır). Ayarı değiştirmek için\nPATH komutuna yeni değeri ekleyin.\n\nAyrıca PATH ayarını düzenlemek için PATH çevre değikenini de\nkullanabilirsiniz, örneğin:\nPATH %PATH%;c:\\temp\n"
 
 #: cmd.rc:128
 msgid ""
@@ -9396,11 +9125,7 @@ msgid ""
 "\n"
 "It is mainly useful in batch files to allow the user to read the output\n"
 "of a previous command before it scrolls off the screen.\n"
-msgstr ""
-"PAUSE Ekranda kullanıcının bir tuşa basmasını bekleyen bir mesaj gösterir.\n"
-"\n"
-"Çoğunlukla toplu işlem dosyalarında kullanıcıya önceki komutun çıktısını\n"
-"ekrandan çıkmadan önce okumak için kullanılır.\n"
+msgstr "PAUSE Ekranda kullanıcının bir tuşa basmasını bekleyen bir mesaj gösterir.\n\nÇoğunlukla toplu işlem dosyalarında kullanıcıya önceki komutun çıktısını\nekrandan çıkmadan önce okumak için kullanılır.\n"
 
 #: cmd.rc:149
 msgid ""
@@ -9423,44 +9148,21 @@ msgid ""
 "\n"
 "The prompt can also be changed by altering the PROMPT environment variable,\n"
 "so the command 'SET PROMPT=text' has the same effect as 'PROMPT text'.\n"
-msgstr ""
-"PROMPT komut istemini değiştirir.\n"
-"\n"
-"PROMPT komutunu izleyen dize (ve hemen ardından bir boşluk) cmd sizden\n"
-"komut beklerken satır başında görünür.\n"
-"\n"
-"Aşağıdaki karakter dizeleri gösterilen özel anlamları içerir:\n"
-"\n"
-"$$  Dolar işareti    $_  Alt satır      $b  boru işareti (|)\n"
-"$d  Geçerli tarih    $e  Escape       $g  > işareti\n"
-"$l  < işareti      $n  Geçerli sürücü   $p  Geçerli yol\n"
-"$q  Eşittir işareti   $t  Geçerli saat    $v  cmd sürümü\n"
-"\n"
-"Sadece PROMPT komutunu girerseniz komut istemi geçerli dizini (sürücü harfi\n"
-"dahil) ve onu izleyen büyüktür (>) işareti içeren öntanımlı değerlere\n"
-"dönecektir.\n"
-"(PROMPT $p$g komutu gibi).\n"
-"\n"
-"Komut istemi ayrıca PROMPT çevre değişkeni değiştirilerek de "
-"belirlenebilir.\n"
-"Yani 'SET PROMPT=metin' ile 'PROMPT metin' aynı işi görür.\n"
+msgstr "PROMPT komut istemini değiştirir.\n\nPROMPT komutunu izleyen dize (ve hemen ardından bir boşluk) cmd sizden\nkomut beklerken satır başında görünür.\n\nAşağıdaki karakter dizeleri gösterilen özel anlamları içerir:\n\n$$  Dolar işareti    $_  Alt satır      $b  boru işareti (|)\n$d  Geçerli tarih    $e  Escape       $g  > işareti\n$l  < işareti      $n  Geçerli sürücü   $p  Geçerli yol\n$q  Eşittir işareti   $t  Geçerli saat    $v  cmd sürümü\n\nSadece PROMPT komutunu girerseniz komut istemi geçerli dizini (sürücü harfi\ndahil) ve onu izleyen büyüktür (>) işareti içeren öntanımlı değerlere\ndönecektir.\n(PROMPT $p$g komutu gibi).\n\nKomut istemi ayrıca PROMPT çevre değişkeni değiştirilerek de belirlenebilir.\nYani 'SET PROMPT=metin' ile 'PROMPT metin' aynı işi görür.\n"
 
 #: cmd.rc:153
 msgid ""
 "A command line beginning with REM (followed by a space) performs no\n"
 "action, and can therefore be used as a comment in a batch file.\n"
-msgstr ""
-"REM (ardından da bir boşluk) ile başlayan bir komut satırının\n"
-"hiçbir işlevi yoktur; dolayısıyla toplu işlem dosyalarında\n"
-"açıklama olarak kullanılabilir.\n"
+msgstr "REM (ardından da bir boşluk) ile başlayan bir komut satırının\nhiçbir işlevi yoktur; dolayısıyla toplu işlem dosyalarında\naçıklama olarak kullanılabilir.\n"
 
 #: cmd.rc:156
 msgid "REN <filename> is the short version of RENAME. It renames a file.\n"
-msgstr ""
+msgstr "REN <dosyaadı> RENAME komutunun kısa sürümüdür. Bir dosyayı yeniden adlandırır.\n"
 
 #: cmd.rc:157
 msgid "RENAME <filename> renames a file.\n"
-msgstr ""
+msgstr "RENAME <dosyaadı> bir dosyayı yeniden adlandırır.\n\n"
 
 #: cmd.rc:159
 msgid "RD <dir> is the short version of RMDIR. It deletes a subdirectory.\n"
@@ -9488,37 +9190,18 @@ msgid ""
 "included into the Win32 environment, there will generally therefore be\n"
 "many more values than in a native Win32 implementation. Note that it is\n"
 "not possible to affect the operating system environment from within cmd.\n"
-msgstr ""
-"SET cmd çevre değişkenlerini gösterir veya değiştirir.\n"
-"\n"
-"Parametresiz girilen SET geçerli çevrenin tümünü gösterir.\n"
-"\n"
-"Bir çevre değişkenini oluşturmak veya düzenlemek için sözdizimi:\n"
-"\n"
-"SET <değişken>=<değer>\n"
-"\n"
-"<değişken> ve <değer> karakter dizeleridir. Ne eşittir işaretinden\n"
-"önce ne de değişken adı içerisinde boşluk bulunabilir.\n"
-"\n"
-"Wine altında, üzerinde çalışılan işletim sistemi çevresi Win32 çevresine\n"
-"dahil edilir. Dolayısıyla doğal bir Win32 gerçeklemesinden daha fazla\n"
-"değer bulunacaktır. cmd altında işletim sistemi çevresini değiştirmek\n"
-"mümkün değildir.\n"
+msgstr "SET cmd çevre değişkenlerini gösterir veya değiştirir.\n\nParametresiz girilen SET geçerli çevrenin tümünü gösterir.\n\nBir çevre değişkenini oluşturmak veya düzenlemek için sözdizimi:\n\nSET <değişken>=<değer>\n\n<değişken> ve <değer> karakter dizeleridir. Ne eşittir işaretinden\nönce ne de değişken adı içerisinde boşluk bulunabilir.\n\nWine altında, üzerinde çalışılan işletim sistemi çevresi Win32 çevresine\ndahil edilir. Dolayısıyla doğal bir Win32 gerçeklemesinden daha fazla\ndeğer bulunacaktır. cmd altında işletim sistemi çevresini değiştirmek\nmümkün değildir.\n"
 
 #: cmd.rc:209
 msgid ""
 "SHIFT is used in a batch file to remove one parameter from the head of\n"
 "the list, so parameter 2 becomes parameter 1 and so on. It has no effect\n"
 "if called from the command line.\n"
-msgstr ""
-"SHIFT toplu işlem dosyasında parametre listesinin başından bir tanesini\n"
-"siler. Böylece 2. parametre 1. parametre olacaktır. Komut satırında\n"
-"çağrıldığında bir etkisi yoktur.\n"
+msgstr "SHIFT toplu işlem dosyasında parametre listesinin başından bir tanesini\nsiler. Böylece 2. parametre 1. parametre olacaktır. Komut satırında\nçağrıldığında bir etkisi yoktur.\n"
 
 #: cmd.rc:186 start.rc:50
 msgid ""
-"Start a program, or open a document in the program normally used for files "
-"with that suffix.\n"
+"Start a program, or open a document in the program normally used for files with that suffix.\n"
 "Usage:\n"
 "start [options] program_filename [...]\n"
 "start [options] document_filename\n"
@@ -9538,12 +9221,11 @@ msgid ""
 "/belownormal Start the program in the belownormal priority class.\n"
 "/node n   Start the program on the specified NUMA node.\n"
 "/affinity mask Start the program with the specified affinity mask.\n"
-"/wait    Wait for the started program to finish, then exit with its exit "
-"code.\n"
+"/wait    Wait for the started program to finish, then exit with its exit code.\n"
 "/unix    Use a Unix filename and start the file like windows explorer.\n"
 "/ProgIDOpen Open a document using the specified progID.\n"
 "/?      Display this help and exit.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Normalde bu son eki kullanan dosyalar için program içerisinde bir program başlat veya belge aç.\nKullanım:\nstart [seçenekler] program_dosyaadı [...]\nstart [seçenekler] belge_dosyaadı\n\nSeçenekler:\n\"başlık\"   Alt pencerelerin başlığını belirtir.\n/d dizin Programı belirtilen dizinde başlat.\n/b      Program için yeni bir konsol oluşturma.\n/i      Programı taze ortam değişkenleri ile başlat.\n/min     Programı simge durumunda başlat.\n/max     Programı ekran kaplanmış başlat.\n/low     Programı boşta öncelik sınıfı ile başlat.\n/normal   Programı normal öncelik sınıfı ile başlat.\n/high    Programı yüksek öncelik sınıfı ile başlat.\n/realtime  Programı gerçek zaman öncelik sınıfı ile başlat.\n/abovenormal Programı normal üstü öncelik sınıfı ile başlat.\n/belownormal Programı normal altı öncelik sınıfı ile başlat.\n/node n   Programı belirtilen NUMA kipinde başlat.\n/affinity maske Programı belirtilen yakınlık maskesi ile başlat.\n/wait    Başlatılan programın bitmesini bekle ve ardından çıkış koduyla çık.\n/unix    Bir Unix dosya adı kullan ve dosyayı windows gezgini benzeri bir biçimde başlat.\n/ProgIDOpen Belirtilen program kimliği kullanarak bir belge aç.\n/?      Bu yardımı görüntüle ve çık.\n"
 
 #: cmd.rc:211
 msgid "TIME sets or shows the current system time.\n"
@@ -9551,16 +9233,13 @@ msgstr ""
 
 #: cmd.rc:213
 msgid "TITLE <string> sets the window title for the cmd window.\n"
-msgstr ""
-"cmd penceresi için pencere başlığını değiştirir. Sözdizimi: TITLE [dize]\n"
+msgstr "cmd penceresi için pencere başlığını değiştirir. Sözdizimi: TITLE [dize]\n"
 
 #: cmd.rc:217
 msgid ""
 "TYPE <filename> copies <filename> to the console device (or elsewhere\n"
 "if redirected). No check is made that the file is readable text.\n"
-msgstr ""
-"TYPE <dosyaadı> komutu <dosyaadı>'nı konsol aygıtına kopyalar (eğer\n"
-"yönlendirilmişse başka yere). Dosyanın okunabilirliği denetlenmez.\n"
+msgstr "TYPE <dosyaadı> komutu <dosyaadı>'nı konsol aygıtına kopyalar (eğer\nyönlendirilmişse başka yere). Dosyanın okunabilirliği denetlenmez.\n"
 
 #: cmd.rc:226
 msgid ""
@@ -9571,14 +9250,7 @@ msgid ""
 "VERIFY\t\tDisplays ON or OFF as appropriate.\n"
 "\n"
 "The verify flag has no function in Wine.\n"
-msgstr ""
-"VERIFY doğrulama bayrağını açar, kapatır veya sınar. Geçerli biçimler:\n"
-"\n"
-"VERIFY ON\tBayrağı aç.\n"
-"VERIFY OFF\tBayrağı kaldır.\n"
-"VERIFY\t\tBayrağın durumunu gösterir.\n"
-"\n"
-"Doğrulama bayrağının Wine'da bir işlevi yoktur.\n"
+msgstr "VERIFY doğrulama bayrağını açar, kapatır veya sınar. Geçerli biçimler:\n\nVERIFY ON\tBayrağı aç.\nVERIFY OFF\tBayrağı kaldır.\nVERIFY\t\tBayrağın durumunu gösterir.\n\nDoğrulama bayrağının Wine'da bir işlevi yoktur.\n"
 
 #: cmd.rc:229
 msgid "VER displays the version of cmd you are running.\n"
@@ -9622,8 +9294,7 @@ msgid ""
 "\n"
 "ASSOC without parameters displays current file associations.\n"
 "If used with only a file extension, displays the current association.\n"
-"Specifying no file type after the equal sign removes the current "
-"association, if any.\n"
+"Specifying no file type after the equal sign removes the current association, if any.\n"
 msgstr ""
 
 #: cmd.rc:267
@@ -9632,12 +9303,9 @@ msgid ""
 "\n"
 "Syntax: FTYPE [fileType[=[openCommand]]]\n"
 "\n"
-"Without parameters, shows the file types for which open command strings are "
-"currently defined.\n"
-"If used with only a file type, displays the associated open command string, "
-"if any.\n"
-"Specifying no open command after the equal sign removes the command string "
-"associated to the specified file type.\n"
+"Without parameters, shows the file types for which open command strings are currently defined.\n"
+"If used with only a file type, displays the associated open command string, if any.\n"
+"Specifying no open command after the equal sign removes the command string associated to the specified file type.\n"
 msgstr ""
 
 #: cmd.rc:269
@@ -9649,15 +9317,13 @@ msgid ""
 "CHOICE displays a text and waits, until the User\n"
 "presses an allowed Key from a selectable list.\n"
 "CHOICE is mainly used to build a menu selection in a batch file.\n"
-msgstr ""
+msgstr "CHOICE bir metin görüntüler ve Kullanıcı seçilebilir listeden\nizin verilen bir tuşa basıncaya kadar bekler.\nCHOICE çoğu zaman bir toplu dosyada menü seçimi inşası için\nkullanılır.\n\n"
 
 #: cmd.rc:277
 msgid ""
 "EXIT terminates the current command session and returns\n"
 "to the operating system or shell from which you invoked cmd.\n"
-msgstr ""
-"EXIT geçerli komut oturumunu sonlandırır ve cmd'yi çağırdığınız\n"
-"yerden işletim sistemine döner.\n"
+msgstr "EXIT geçerli komut oturumunu sonlandırır ve cmd'yi çağırdığınız\nyerden işletim sistemine döner.\n"
 
 #: cmd.rc:315
 msgid ""
@@ -9699,47 +9365,7 @@ msgid ""
 "EXIT\t\tClose down CMD\n"
 "\n"
 "Enter HELP <command> for further information on any of the above commands.\n"
-msgstr ""
-"CMD dahili komutları:\n"
-"ASSOC\t\tDosya uzantı ilişkilerini göster veya düzenle\n"
-"ATTRIB\t\tDOS dosya özelliklerini göster veya değiştir\n"
-"CALL\t\tToplu işlem dosyası içerisinden bir diğerini çalıştır\n"
-"CD (CHDIR)\tGeçerli dizini değiştir\n"
-"CHOICE\t\tSeçilebilir listeden bir tuşa basılmasını bekle\n"
-"CLS\t\tKonsol ekranını temizle\n"
-"COPY\t\tDosya kopyala\n"
-"CTTY\t\tGiriş/çıkış aygıtını değiştir\n"
-"DATE\t\tSistem tarihini göster veya değiştir\n"
-"DEL (ERASE)\tBir veya daha fazla dosyayı sil\n"
-"DIR\t\tDizin içeriğini listele\n"
-"ECHO\t\tMetni doğrudan konsol çıkışına kopyala\n"
-"ENDLOCAL\tOrtam değişiklikleri yerelleştirmesini, bir toplu dosyada "
-"sonlandır\n"
-"FTYPE\t\tDosya türleri ile ilişkilendirilmiş aç komutlarını göster veya "
-"düzenle\n"
-"HELP\t\tBir konu üzerinde özet yardım göster\n"
-"MD (MKDIR)\tAlt dizin oluştur\n"
-"MORE\t\tDisplay output in pages\n"
-"MOVE\t\tBir veya daha fazla dosyayı ya da dizin ağacını taşı\n"
-"PATH\t\tArama yolunu düzenle veya göster\n"
-"PAUSE\t\tBir toplu iş dosyasının çalışmasını durdur\n"
-"POPD\t\tPUSHD ile kaydedilen son dizini onar\n"
-"PROMPT\t\tKomut istemini değiştir\n"
-"PUSHD\t\tYeni dizine geçiş yap, şimdikini kaydet\n"
-"REN (RENAME)\tDosyayı yeniden adlandır\n"
-"RD (RMDIR)\tAlt dizini sil\n"
-"SET\t\tÇevre değişkenlerini düzenle veya göster\n"
-"SETLOCAL\tOrtam değişiklikleri yerelleştirmesini bir toply dosyada başlat\n"
-"START\t\tİlişkili programda bir program başlar veya bir doküman aç\n"
-"TIME\t\tGeçerli sistem saatini düzenle veya göster\n"
-"TITLE\t\tCMD oturumu için pencere başlığını belirle\n"
-"TYPE\t\tMetin dosyasının içeriğini göster\n"
-"VER\t\tGeçerli CMD sürümünü göster\n"
-"VOL\t\tDisk aygıtının bölüm etiketini göster\n"
-"XCOPY\t\tKaynak dosyaları veya dizin ağaçlarını bir hedefe kopyala\n"
-"EXIT\t\tCMD'yi kapat\n"
-"\n"
-"Yukarıdaki komutlar hakkında daha fazla bilgi için HELP <komut> girin.\n"
+msgstr "CMD dahili komutları:\nASSOC\t\tDosya uzantı ilişkilerini göster veya düzenle\nATTRIB\t\tDOS dosya özelliklerini göster veya değiştir\nCALL\t\tToplu işlem dosyası içerisinden bir diğerini çalıştır\nCD (CHDIR)\tGeçerli dizini değiştir\nCHOICE\t\tSeçilebilir listeden bir tuşa basılmasını bekle\nCLS\t\tKonsol ekranını temizle\nCOPY\t\tDosya kopyala\nCTTY\t\tGiriş/çıkış aygıtını değiştir\nDATE\t\tSistem tarihini göster veya değiştir\nDEL (ERASE)\tBir veya daha fazla dosyayı sil\nDIR\t\tDizin içeriğini listele\nECHO\t\tMetni doğrudan konsol çıkışına kopyala\nENDLOCAL\tOrtam değişiklikleri yerelleştirmesini, bir toplu dosyada sonlandır\nFTYPE\t\tDosya türleri ile ilişkilendirilmiş aç komutlarını göster veya düzenle\nHELP\t\tBir konu üzerinde özet yardım göster\nMD (MKDIR)\tAlt dizin oluştur\nMORE\t\tDisplay output in pages\nMOVE\t\tBir veya daha fazla dosyayı ya da dizin ağacını taşı\nPATH\t\tArama yolunu düzenle veya göster\nPAUSE\t\tBir toplu iş dosyasının çalışmasını durdur\nPOPD\t\tPUSHD ile kaydedilen son dizini onar\nPROMPT\t\tKomut istemini değiştir\nPUSHD\t\tYeni dizine geçiş yap, şimdikini kaydet\nREN (RENAME)\tDosyayı yeniden adlandır\nRD (RMDIR)\tAlt dizini sil\nSET\t\tÇevre değişkenlerini düzenle veya göster\nSETLOCAL\tOrtam değişiklikleri yerelleştirmesini bir toply dosyada başlat\nSTART\t\tİlişkili programda bir program başlar veya bir doküman aç\nTIME\t\tGeçerli sistem saatini düzenle veya göster\nTITLE\t\tCMD oturumu için pencere başlığını belirle\nTYPE\t\tMetin dosyasının içeriğini göster\nVER\t\tGeçerli CMD sürümünü göster\nVOL\t\tDisk aygıtının bölüm etiketini göster\nXCOPY\t\tKaynak dosyaları veya dizin ağaçlarını bir hedefe kopyala\nEXIT\t\tCMD'yi kapat\n\nYukarıdaki komutlar hakkında daha fazla bilgi için HELP <komut> girin.\n"
 
 #: cmd.rc:317
 msgid "Are you sure?"
@@ -9923,7 +9549,7 @@ msgstr ""
 
 #: dxdiag.rc:27
 msgid "DirectX Diagnostic Tool"
-msgstr ""
+msgstr "DirectX Tanı Aracı"
 
 #: dxdiag.rc:28
 msgid "Usage: dxdiag [/whql:off | /whql:on] [/t filename | /x filename]"
@@ -10024,7 +9650,7 @@ msgid ""
 "NET command /HELP\n"
 "\n"
 "Where 'command' is one of HELP, START, STOP or USE.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Bu komutun sözdizimi:\n\nNET komut [argümanlar]\n  -veya-\nNET komut /HELP\n\n'komut'; HELP, START, STOP veya USE komutlarından biridir.\n"
 
 #: net.rc:28
 msgid ""
@@ -10032,8 +9658,7 @@ msgid ""
 "\n"
 "NET START [service]\n"
 "\n"
-"Displays the list of running services if 'service' is omitted. Otherwise "
-"'service' is the name of the service to start.\n"
+"Displays the list of running services if 'service' is omitted. Otherwise 'service' is the name of the service to start.\n"
 msgstr ""
 
 #: net.rc:29
@@ -10142,7 +9767,7 @@ msgstr "Yabancı Adres"
 
 #: netstat.rc:31
 msgid "State"
-msgstr "State"
+msgstr "Durum"
 
 #: netstat.rc:32
 msgid "Interface Statistics"
@@ -10185,32 +9810,24 @@ msgid "TCP Statistics for IPv4"
 msgstr ""
 
 #: netstat.rc:42
-#, fuzzy
-#| msgid "Active Connections"
 msgid "Active Opens"
-msgstr "Etkin Bağlantılar"
+msgstr ""
 
 #: netstat.rc:43
 msgid "Passive Opens"
 msgstr ""
 
 #: netstat.rc:44
-#, fuzzy
-#| msgid "Active Connections"
 msgid "Failed Connection Attempts"
-msgstr "Etkin Bağlantılar"
+msgstr ""
 
 #: netstat.rc:45
-#, fuzzy
-#| msgid "Active Connections"
 msgid "Reset Connections"
-msgstr "Etkin Bağlantılar"
+msgstr ""
 
 #: netstat.rc:46
-#, fuzzy
-#| msgid "Active Connections"
 msgid "Current Connections"
-msgstr "Etkin Bağlantılar"
+msgstr ""
 
 #: netstat.rc:47
 msgid "Segments Received"
@@ -10233,16 +9850,12 @@ msgid "Datagrams Received"
 msgstr ""
 
 #: netstat.rc:52
-#, fuzzy
-#| msgid "Local Port"
 msgid "No Ports"
-msgstr "Yerel Bağlantı Noktası"
+msgstr ""
 
 #: netstat.rc:53
-#, fuzzy
-#| msgid "Decoding Error"
 msgid "Receive Errors"
-msgstr "Kod Çözme Hatası"
+msgstr ""
 
 #: netstat.rc:54
 msgid "Datagrams Sent"
@@ -10437,20 +10050,14 @@ msgid ""
 "File '%s' does not exist.\n"
 "\n"
 "Do you want to create a new file?"
-msgstr ""
-"'%s' dosyası mevcut değil.\n"
-"\n"
-"Yeni bir dosya oluşturmak ister misiniz?"
+msgstr "'%s' dosyası mevcut değil.\n\nYeni bir dosya oluşturmak ister misiniz?"
 
 #: notepad.rc:79
 msgid ""
 "File '%s' has been modified.\n"
 "\n"
 "Would you like to save the changes?"
-msgstr ""
-"'%s' dosyası değiştirildi.\n"
-"\n"
-"Değişiklikleri kaydetmek ister misiniz?"
+msgstr "'%s' dosyası değiştirildi.\n\nDeğişiklikleri kaydetmek ister misiniz?"
 
 #: notepad.rc:80
 msgid "'%s' could not be found."
@@ -10654,7 +10261,7 @@ msgstr "sürüm 1.0"
 
 #: oleview.rc:100
 msgid "TypeLib files (*.tlb; *.olb; *.dll; *.ocx; *.exe)"
-msgstr ""
+msgstr "TypeLib dosyaları (*.tlb; *.olb; *.dll; *.ocx; *.exe)"
 
 #: oleview.rc:103
 msgid "Bind to file via a File Moniker"
@@ -10997,9 +10604,7 @@ msgstr "'%s' yazılırken hata."
 msgid ""
 "The group file `%s' cannot be opened.\n"
 "Should it be tried further on?"
-msgstr ""
-"'%s' grup dosyası açılamadı.\n"
-"Daha sonra denensin mi?"
+msgstr "'%s' grup dosyası açılamadı.\nDaha sonra denensin mi?"
 
 #: progman.rc:74
 msgid "Help not available."
@@ -11039,8 +10644,8 @@ msgstr ""
 
 #: reg.rc:28
 msgid ""
-"REG ADD key_name [/v value_name | /ve] [/t type] [/s separator] [/d data] [/"
-"f]\n"
+"REG ADD key_name [/v value_name | /ve] [/t type] [/s separator] [/d data] "
+"[/f]\n"
 msgstr ""
 
 #: reg.rc:29
@@ -11243,8 +10848,7 @@ msgstr "Sık kullanılan anahtarlara erişmek için komutları içerir"
 #: regedit.rc:138
 msgid ""
 "Contains commands for displaying help and information about registry editor"
-msgstr ""
-"Kayıt düzenleyici hakkında yardım ve bilgi göstermek için komutları içerir"
+msgstr "Kayıt düzenleyici hakkında yardım ve bilgi göstermek için komutları içerir"
 
 #: regedit.rc:139
 msgid "Contains commands for creating new keys or values"
@@ -11420,12 +11024,9 @@ msgstr "Sistem kaydının seçilen kısmını dosyasına aktarır"
 
 #: start.rc:52
 msgid ""
-"Application could not be started, or no application associated with the "
-"specified file.\n"
+"Application could not be started, or no application associated with the specified file.\n"
 "ShellExecuteEx failed"
-msgstr ""
-"Uygulama başlatılamadı veya belirtilen dosya ile ilişkili bir uygulama yok.\n"
-"ShellExecuteEx başarısız"
+msgstr "Uygulama başlatılamadı veya belirtilen dosya ile ilişkili bir uygulama yok.\nShellExecuteEx başarısız"
 
 #: start.rc:54
 msgid "Could not translate the specified Unix filename to a DOS filename."
@@ -11460,8 +11061,7 @@ msgid "Close message sent to top-level windows of process with PID %1!u!.\n"
 msgstr ""
 
 #: taskkill.rc:34
-msgid ""
-"Close message sent to top-level windows of process \"%1\" with PID %2!u!.\n"
+msgid "Close message sent to top-level windows of process \"%1\" with PID %2!u!.\n"
 msgstr ""
 
 #: taskkill.rc:35
@@ -11965,8 +11565,7 @@ msgstr "Yeni bir program çalıştırır"
 
 #: taskmgr.rc:188
 msgid "Task Manager remains in front of all other windows unless minimized"
-msgstr ""
-"Görev Yöneticisi küçültülünceye kadar diğer tüm pencerelerin üstünde kalır"
+msgstr "Görev Yöneticisi küçültülünceye kadar diğer tüm pencerelerin üstünde kalır"
 
 #: taskmgr.rc:190
 msgid "Task Manager is minimized when a SwitchTo operation is performed"
@@ -12276,12 +11875,9 @@ msgstr "Wine Uygulama Kaldırıcı"
 
 #: uninstaller.rc:27
 msgid ""
-"Execution of uninstall command '%s' failed, perhaps due to missing "
-"executable.\n"
+"Execution of uninstall command '%s' failed, perhaps due to missing executable.\n"
 "Do you want to remove the uninstall entry from the registry?"
-msgstr ""
-"'%s' kaldırma komutu çalıştırılamadı, çalıştırıbilir dosya var olmayabilir.\n"
-"Sistem kaydından bu kaldırma girişini silmek ister misiniz?"
+msgstr "'%s' kaldırma komutu çalıştırılamadı, çalıştırıbilir dosya var olmayabilir.\nSistem kaydından bu kaldırma girişini silmek ister misiniz?"
 
 #: view.rc:33
 msgid "&Pan"
@@ -12305,7 +11901,7 @@ msgstr ""
 
 #: wineboot.rc:28
 msgid "Waiting for Program"
-msgstr ""
+msgstr "Program Bekleniyor"
 
 #: wineboot.rc:32
 msgid "Terminate Process"
@@ -12313,11 +11909,10 @@ msgstr ""
 
 #: wineboot.rc:33
 msgid ""
-"A simulated log-off or shutdown is in progress, but this program isn't "
-"responding.\n"
+"A simulated log-off or shutdown is in progress, but this program isn't responding.\n"
 "\n"
 "If you terminate the process you may lose all unsaved data."
-msgstr ""
+msgstr "Benzetilmiş bir oturumu veya bilgisayarı kapatma yapılıyor ancak bu program yanıt vermiyor.\n\nEğer R"
 
 #: wineboot.rc:39
 msgid "Wine"
@@ -12325,19 +11920,19 @@ msgstr "Wine"
 
 #: wineboot.rc:43
 msgid "The Wine configuration in %s is being updated, please wait..."
-msgstr ""
+msgstr "%s içerisindeki Wine yapılandırması güncelleniyor, lütfen bekleyin..."
 
 #: winecfg.rc:132
 msgid ""
 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
-"under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the "
-"Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your "
+"under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the"
+" Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your "
 "option) any later version."
-msgstr ""
+msgstr "Bu program ücretsiz bir yazılım olup; Free Software Foundation tarafından dağıtılan GNU Lesser Genel Kamu Lisansı'nın 2.1 veya (seçimi size bağlı) herhangi sonraki sürümü altında şartlara bağlı kalarak tekrar dağıtabilir ve/veya düzenleyebilirsiniz."
 
 #: winecfg.rc:134
 msgid "Windows registration information"
-msgstr ""
+msgstr "Windows kayıt bilgisi"
 
 #: winecfg.rc:135
 msgid "&Owner:"
@@ -12354,12 +11949,9 @@ msgstr "Uygulama ayarları"
 #: winecfg.rc:146
 msgid ""
 "Wine can mimic different Windows versions for each application. This tab is "
-"linked to the Libraries and Graphics tabs to allow you to change system-wide "
-"or per-application settings in those tabs as well."
-msgstr ""
-"Wine her uygulama için değişik Windows sürümlerini taklit edebilir. Bu sekme "
-"Kitaplıklar ve Grafik sekmeleri ile bağlantılı olup bu sekmelerde de sistem "
-"çapındaki veya uygulamaya özel ayarları yapmanıza izin verir."
+"linked to the Libraries and Graphics tabs to allow you to change system-wide"
+" or per-application settings in those tabs as well."
+msgstr "Wine her uygulama için değişik Windows sürümlerini taklit edebilir. Bu sekme Kitaplıklar ve Grafik sekmeleri ile bağlantılı olup bu sekmelerde de sistem çapındaki veya uygulamaya özel ayarları yapmanıza izin verir."
 
 #: winecfg.rc:150
 msgid "&Add application..."
@@ -12379,11 +11971,11 @@ msgstr "Pencere ayarları"
 
 #: winecfg.rc:161
 msgid "Automatically capture the &mouse in full-screen windows"
-msgstr ""
+msgstr "Fareyi ta&m ekran pencerelerde otomatik olarak yakala"
 
 #: winecfg.rc:162
 msgid "Allow the window manager to &decorate the windows"
-msgstr ""
+msgstr "Pencere yöneticisinin pencereleri &düzenlemesine izin ver"
 
 #: winecfg.rc:163
 msgid "Allow the &window manager to control the windows"
@@ -12403,7 +11995,7 @@ msgstr "Ekran Çözünürlüğü"
 
 #: winecfg.rc:175
 msgid "This is a sample text using 10 point Tahoma"
-msgstr ""
+msgstr "Bu, 10 nokta Tahoma kullanan örnek bir metindir"
 
 #: winecfg.rc:182
 msgid "DLL overrides"
@@ -12414,10 +12006,7 @@ msgid ""
 "Dynamic Link Libraries can be specified individually to be either builtin "
 "(provided by Wine) or native (taken from Windows or provided by the "
 "application)."
-msgstr ""
-"Devingen Bağlı Kitaplıkların her biri yerleşik (Wine ile gelen) veya doğal "
-"(Windows'tan alınmış veya uygulama tarafından sağlanmış) olarak "
-"belirtilebilir."
+msgstr "Devingen Bağlı Kitaplıkların her biri yerleşik (Wine ile gelen) veya doğal (Windows'tan alınmış veya uygulama tarafından sağlanmış) olarak belirtilebilir."
 
 #: winecfg.rc:185
 msgid "&New override for library:"
@@ -12461,11 +12050,11 @@ msgstr "Önce D&oğal sonra Yerleşik"
 
 #: winecfg.rc:211
 msgid "Select Drive Letter"
-msgstr ""
+msgstr "Sürücü Harfini Seçin"
 
 #: winecfg.rc:223
 msgid "Drive mappings"
-msgstr ""
+msgstr "Sürücü eşlemeleri"
 
 #: winecfg.rc:224
 msgid ""
@@ -12511,7 +12100,7 @@ msgstr "Noktayla başlayan dosyaları göster"
 
 #: winecfg.rc:256
 msgid "Driver diagnostics"
-msgstr ""
+msgstr "Sürücü tanıları"
 
 #: winecfg.rc:258
 msgid "Defaults"
@@ -12539,7 +12128,7 @@ msgstr "&Ses Testi"
 
 #: winecfg.rc:274
 msgid "Appearance"
-msgstr ""
+msgstr "Görünüm"
 
 #: winecfg.rc:275
 msgid "&Theme:"
@@ -12645,9 +12234,7 @@ msgstr "(Varsayılan sistem)"
 msgid ""
 "Changing the load order of this library is not recommended.\n"
 "Are you sure you want to do this?"
-msgstr ""
-"Bu kitaplığın yükleme sırasının değiştirilmesi önerilmez.\n"
-"Bunu yapmak istediğinizden emin misiniz?"
+msgstr "Bu kitaplığın yükleme sırasının değiştirilmesi önerilmez.\nBunu yapmak istediğinizden emin misiniz?"
 
 #: winecfg.rc:52
 msgid "Warning: system library"
@@ -12714,11 +12301,7 @@ msgid ""
 "You cannot add any more drives.\n"
 "\n"
 "Each drive must have a letter, from A to Z, so you cannot have more than 26."
-msgstr ""
-"Daha fazla sürücü ekleyemezsiniz.\n"
-"\n"
-"Her sürücünün A-Z aralığında bir harfi olmalıdır. Dolayısıyla 26'dan fazla "
-"tanımlayamazsınız."
+msgstr "Daha fazla sürücü ekleyemezsiniz.\n\nHer sürücünün A-Z aralığında bir harfi olmalıdır. Dolayısıyla 26'dan fazla tanımlayamazsınız."
 
 #: winecfg.rc:72
 msgid "System drive"
@@ -12728,14 +12311,8 @@ msgstr "Sistem sürücüsü"
 msgid ""
 "Are you sure you want to delete drive C?\n"
 "\n"
-"Most Windows applications expect drive C to exist, and will die messily if "
-"it doesn't. If you proceed remember to recreate it!"
-msgstr ""
-"C sürücüsünü silmek istediğinizden emin misiniz?\n"
-"\n"
-"Çoğu Windows uygulaması C sürücüsünün var olmasını bekler ve yoksa "
-"istenmeyen bir şekilde sonlanır. Eğer devam ederseniz, daha sonra yeniden "
-"oluşturmayı unutmayın!"
+"Most Windows applications expect drive C to exist, and will die messily if it doesn't. If you proceed remember to recreate it!"
+msgstr "C sürücüsünü silmek istediğinizden emin misiniz?\n\nÇoğu Windows uygulaması C sürücüsünün var olmasını bekler ve yoksa istenmeyen bir şekilde sonlanır. Eğer devam ederseniz, daha sonra yeniden oluşturmayı unutmayın!"
 
 #: winecfg.rc:74
 msgctxt "Drive letter"
@@ -12751,10 +12328,7 @@ msgid ""
 "You don't have a drive C. This is not so great.\n"
 "\n"
 "Remember to click 'Add' in the Drives tab to create one!\n"
-msgstr ""
-"C sürücünüz yok. Bu beklenen bir durum değil.\n"
-"\n"
-"Bir tane oluşturmak için Sürücüler sekmesinden Ekle'yi tıklamayı unutmayın!\n"
+msgstr "C sürücünüz yok. Bu beklenen bir durum değil.\n\nBir tane oluşturmak için Sürücüler sekmesinden Ekle'yi tıklamayı unutmayın!\n"
 
 #: winecfg.rc:90
 msgid "Controls Background"
@@ -13069,10 +12643,8 @@ msgstr ""
 
 #: wineconsole.rc:49
 msgid ""
-" --backend={user|curses} Choosing user will spawn a new window, curses "
-"will\n"
-"              try to setup the current terminal as a Wine "
-"console.\n"
+" --backend={user|curses} Choosing user will spawn a new window, curses will\n"
+"              try to setup the current terminal as a Wine console.\n"
 msgstr ""
 
 #: wineconsole.rc:50
@@ -13103,7 +12675,7 @@ msgid ""
 "This can be caused by a problem in the program or a deficiency in Wine. You "
 "may want to check the <a href=\"http://appdb.winehq.org\">Application "
 "Database</a> for tips about running this application."
-msgstr ""
+msgstr "Bu programdaki veya Wine içerisindeki bir sorundan dolayı olabilir. Bu uygulamayı çalıştırma hakkında ipuçları için <a href=\"http://appdb.winehq.org\">Uygulama Veritabanı</a> sayfasını kontrol etmek isteyebilirsiniz."
 
 #: winedbg.rc:58
 msgid "Show &Details"
@@ -13119,11 +12691,7 @@ msgid ""
 "you can save the detailed information to a file using the \"Save As\" "
 "button, then <a href=\"http://wiki.winehq.org/Bugs\">file a bug report</a> "
 "and attach that file to the report."
-msgstr ""
-"Eğer bu problem Windows altında yoksa ve henüz rapor edilmemişse, \"Farklı "
-"Kaydet\" düğmesi kullanarak ayrıntılı bilgiyi bir dosyaya kaydedebilir; "
-"ardından bu dosyayı ekleyerek bir <a href=\"http://wiki.winehq.org/Bugs"
-"\">dosya hatası raporu</a> gönderebilirsiniz."
+msgstr "Eğer bu problem Windows altında yoksa ve henüz rapor edilmemişse, \"Farklı Kaydet\" düğmesi kullanarak ayrıntılı bilgiyi bir dosyaya kaydedebilir; ardından bu dosyayı ekleyerek bir <a href=\"http://wiki.winehq.org/Bugs\">dosya hatası raporu</a> gönderebilirsiniz."
 
 #: winedbg.rc:35
 msgid "Wine program crash"
@@ -13352,7 +12920,7 @@ msgstr "İndis/Düğüm"
 
 #: winefile.rc:114
 msgid "%1 of %2 free"
-msgstr "%s / %s boş"
+msgstr "%1 / %2 boş"
 
 #: winefile.rc:115
 msgctxt "unit kilobyte"
@@ -13559,7 +13127,7 @@ msgstr "Hata: Komut satırı desteklenmiyor\n"
 
 #: wmic.rc:26
 msgid "Error: Alias not found\n"
-msgstr "Hata: Sahte isim bulunamadı.\n"
+msgstr "Hata: Sahte isim bulunamadı\n"
 
 #: wmic.rc:27
 msgid "Error: Invalid query\n"
@@ -13727,7 +13295,7 @@ msgstr "&Satır kaydırma yok"
 
 #: wordpad.rc:258
 msgid "Wrap text by the &window border"
-msgstr "Metni %pencere sınırına göre kaydır"
+msgstr "Metni &pencere sınırına göre kaydır"
 
 #: wordpad.rc:259
 msgid "Wrap text by the &margin"
@@ -13887,13 +13455,11 @@ msgstr "RichEdit kütüphanesi yüklenemedi."
 msgid ""
 "You have chosen to save in plain text format, which will cause all "
 "formatting to be lost. Are you sure that you wish to do this?"
-msgstr ""
-"Tüm biçimlendirmenin kaybedileceği sade metin biçiminde kaydetmeyi seçtiniz. "
-"Bunu yapmak istediğinizden emin misiniz?"
+msgstr "Tüm biçimlendirmenin kaybedileceği sade metin biçiminde kaydetmeyi seçtiniz. Bunu yapmak istediğinizden emin misiniz?"
 
 #: wordpad.rc:187
 msgid "Invalid number format."
-msgstr "Geçersiz sayı biçimi"
+msgstr "Geçersiz sayı biçimi."
 
 #: wordpad.rc:188
 msgid "OLE storage documents are not supported."
@@ -13952,10 +13518,7 @@ msgid ""
 "Is '%1' a filename or directory\n"
 "on the target?\n"
 "(F - File, D - Directory)\n"
-msgstr ""
-"Hedefteki '%1' bir dosya mı\n"
-"yoksa dizin mi?\n"
-"(F - Dosya, D - Dizin)\n"
+msgstr "Hedefteki '%1' bir dosya mı\nyoksa dizin mi?\n(F - Dosya, D - Dizin)\n"
 
 #: xcopy.rc:35
 msgid "%1? (Yes|No)\n"
@@ -14017,36 +13580,4 @@ msgid ""
 "\t\tIf no date is supplied, only copy if destination is older\n"
 "\t\tthan source.\n"
 "\n"
-msgstr ""
-"XCOPY - Kaynak dosya ve klasörlerini hedefe kopyalar.\n"
-"\n"
-"Sözdizimi:\n"
-"XCOPY kaynak [hedef] [/I] [/S] [/Q] [/F] [/L] [/W] [/T] [/N] [/U]\n"
-"\t   [/R] [/H] [/C] [/P] [/A] [/M] [/E] [/D] [/Y] [/-Y]\n"
-"\n"
-"Nerede:\n"
-"\n"
-"[/I] Hedef dizini bulunmuyorsa oluşturup iki veya daha fazla dosyaları\n"
-"\tkopyalar.\n"
-"[/S] Dizin ve alt dizinlerini kopyala.\n"
-"[/E] Boş olanlar hariç dizin ve alt dizinleri kopyala.\n"
-"[/Q] Kopyalama sırasında isimleri gösterme, sessiz yap.\n"
-"[/F] Kopyalama sırasında tüm kaynak ve hedef isimlerini göster.\n"
-"[/L] İşlemi simüle et, kopyalanacak isimleri göster.\n"
-"[/W] Kopyalama işlemi sırasında komut sorar.\n"
-"[/T] Boş dizin yapısını oluşturur ancak dosyaları kopyalamaz.\n"
-"[/Y] Dosyalar üzerine yazılsın mı sorgusunu atla.\n"
-"[/-Y] Dosyalar yazılırken onay alır.\n"
-"[/P] Kopyalamadan önce her kaynak dosya için onay alır.\n"
-"[/N] Kısa isimler kullanarak kopyala.\n"
-"[/U] Sadece hedefte bulunan dosyaları kopyala.\n"
-"[/R] Tüm salt okunur dosyaların üzerine yaz.\n"
-"[/H] Kopyalarken gizli ve sistem dosyalarını da dahil et.\n"
-"[/C] Kopyalama sırasında bir hata oluşursa devam et.\n"
-"[/A] Sadece arşiv nitelikli dosyaları kopyala.\n"
-"[/M] Sadece arşiv nitelikli dosyaları kopyala, arşiv niteliklerini\n"
-"\tkaldır.\n"
-"[/D | /D:a-g-y] Belirtilen tarihten sonra düzenlenmiş yeni dosya\n"
-"\t\tve klasörleri kopyala. Tarih belirtilmemişse, sadece hedef\n"
-"\t\tkaynaktan yeniyse kopyala.\n"
-"\n"
+msgstr "XCOPY - Kaynak dosya ve klasörlerini hedefe kopyalar.\n\nSözdizimi:\nXCOPY kaynak [hedef] [/I] [/S] [/Q] [/F] [/L] [/W] [/T] [/N] [/U]\n\t   [/R] [/H] [/C] [/P] [/A] [/M] [/E] [/D] [/Y] [/-Y]\n\nNerede:\n\n[/I] Hedef dizini bulunmuyorsa oluşturup iki veya daha fazla dosyaları\n\tkopyalar.\n[/S] Dizin ve alt dizinlerini kopyala.\n[/E] Boş olanlar hariç dizin ve alt dizinleri kopyala.\n[/Q] Kopyalama sırasında isimleri gösterme, sessiz yap.\n[/F] Kopyalama sırasında tüm kaynak ve hedef isimlerini göster.\n[/L] İşlemi simüle et, kopyalanacak isimleri göster.\n[/W] Kopyalama işlemi sırasında komut sorar.\n[/T] Boş dizin yapısını oluşturur ancak dosyaları kopyalamaz.\n[/Y] Dosyalar üzerine yazılsın mı sorgusunu atla.\n[/-Y] Dosyalar yazılırken onay alır.\n[/P] Kopyalamadan önce her kaynak dosya için onay alır.\n[/N] Kısa isimler kullanarak kopyala.\n[/U] Sadece hedefte bulunan dosyaları kopyala.\n[/R] Tüm salt okunur dosyaların üzerine yaz.\n[/H] Kopyalarken gizli ve sistem dosyalarını da dahil et.\n[/C] Kopyalama sırasında bir hata oluşursa devam et.\n[/A] Sadece arşiv nitelikli dosyaları kopyala.\n[/M] Sadece arşiv nitelikli dosyaları kopyala, arşiv niteliklerini\n\tkaldır.\n[/D | /D:a-g-y] Belirtilen tarihten sonra düzenlenmiş yeni dosya\n\t\tve klasörleri kopyala. Tarih belirtilmemişse, sadece hedef\n\t\tkaynaktan yeniyse kopyala.\n\n"
-- 
1.8.1.2


More information about the wine-patches mailing list