[website] Updated Turkish Translation

Volkan Gezer volkangezer at gmail.com
Sun Apr 28 12:13:44 CDT 2013


En İyi Dileklerimle,
Volkan GEZER
volkangezer at gmail.com


28 Nisan 2013 19:12 tarihinde Volkan Gezer <volkangezer at gmail.com> yazdı:
> En İyi Dileklerimle,
> Volkan GEZER
> volkangezer at gmail.com
>
>
> 2013/3/7 Volkan Gezer <volkangezer at gmail.com>:
>>
-------------- next part --------------
From b8c8f1480e8ba01234dd0739c2445c5b329dc068 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Volkan Gezer <volkangezer at gmail.com>
Date: Sun, 28 Apr 2013 19:10:13 +0200
Subject: website: update Turkish translation

---
 templates/tr/about.template            | 43 ++
 templates/tr/cvs.template             | 19 +
 templates/tr/devel.template            | 40 +-
 templates/tr/documentation.template        | 77 +++
 templates/tr/donate.template            | 92 ++++
 templates/tr/download.template           | 58 +-
 templates/tr/download/debian.template       | 23 +
 templates/tr/download/ubuntu.template       | 50 ++
 templates/tr/forums.template            | 110 ++++
 templates/tr/global/fatal_error.template      | 25 +
 templates/tr/global/google_analytics.template   | 10 +
 templates/tr/global/themes/winehq/content.template |  4 +-
 templates/tr/help.template             | 95 ++++
 templates/tr/irc.template             |  6 +-
 templates/tr/license.template           | 584 +++++++++++++++++++++
 templates/tr/news_row.template           |  5 +
 templates/tr/status.template            | 129 +++++
 templates/tr/wineconf/rsvp_done.template      |  5 +
 templates/tr/wineconf/rsvp_form.template      | 30 ++
 templates/tr/wineconf/survey_done.template     |  5 +
 templates/tr/wwn.template             |  9 +
 templates/tr/wwn_content.template         | 22 +
 templates/tr/wwn_interview.template        | 13 +
 23 files changed, 1397 insertions(+), 57 deletions(-)
 create mode 100644 templates/tr/about.template
 create mode 100644 templates/tr/cvs.template
 create mode 100644 templates/tr/documentation.template
 create mode 100644 templates/tr/donate.template
 create mode 100644 templates/tr/download/debian.template
 create mode 100644 templates/tr/download/ubuntu.template
 create mode 100644 templates/tr/forums.template
 create mode 100644 templates/tr/global/fatal_error.template
 create mode 100644 templates/tr/global/google_analytics.template
 create mode 100644 templates/tr/help.template
 create mode 100644 templates/tr/license.template
 create mode 100644 templates/tr/news_row.template
 create mode 100644 templates/tr/status.template
 create mode 100644 templates/tr/wineconf/rsvp_done.template
 create mode 100644 templates/tr/wineconf/rsvp_form.template
 create mode 100644 templates/tr/wineconf/survey_done.template
 create mode 100644 templates/tr/wwn.template
 create mode 100644 templates/tr/wwn_content.template
 create mode 100644 templates/tr/wwn_interview.template

diff --git a/templates/tr/about.template b/templates/tr/about.template
new file mode 100644
index 0000000..613dea8
--- /dev/null
+++ b/templates/tr/about.template
@@ -0,0 +1,43 @@
+<!--TITLE:[Wine Hakkında]-->
+<!--BLURB:[Wine projesini açıklamak]-->
+
+<h1 class="title">Wine Hakkında</h1>
+
+<p>Wine ("Wine Is Not an Emulator (Wine Bir Öykünücü Değildir)" kelimelerinin kısaltılmışı olup, Linux, Mac OSX, & BSD benzeri POSIX uyumlu işletim çeşitli sistemlerinde Windows uygulamalarını çalıştırma yetisine sahip uyumluluk katmanıdır. Dahili Windows mantığındaki sanal makine veya öykünücü yerine; Wine, Windows API çağrımlarını anında POSIX çağrılarına dönüştürür ve diğer yöntemlerin dezavantajı olan performans ve bellek kayıplarını önler. Bunun sonucu olarak Windows uygulamalarını, masaüstünüze temiz bir şekilde bütünleştirmenizi sağlar.</p>
+
+<p>Wine, 1993 yılında Bob Amstadt'ın Windows 3.1 programlarını Linux üzerinde çalıştırma desteğinin ilk koordinasyonu altında başladı. Çok başlarda, Wine'ın geliştirmesi bugüne kadar hala projeyi yönetmekte olan Alexandre Julliard'a geçti. Yıllar boyunca, Windows API ve uygulamalar gelişerek yeni donanım ve yazılımın avantajlarını aldıkça, Wine da yeni özelliklere destek vermek üzere uyum sağladı ve daha iyi kullanıcı deneyimi yaşatmak için daha kararlı olup diğer işletim sistemlerine de bağlandı.</p>
+
+<p>Tanımındaki azim dolu proje ile, Wine üzerinde, 1.0 sürümüne ulaştığı (ilk kararlı sürüm 2008) 15. yılı boyunca kararlı olarak çalışıldı. Birkaç sürüm sonra, Wine hala günümüzde aktif olarak geliştirilmekte ve yapılması gereken çok iş olmasına rağmen,
+<a href="http://wiki.winehq.org/UsageStatistics" title="Wine Kullanım İstatistikleri">milyonlarca kullanıcının</a> kendi istedikleri işletim sistemlerinde Windows yazılımlarını çalıştırmak için Wine kullandığı tahmin ediliyor.</p>
+
+<h3>Açık Kaynaklı ve Kullanıcı Odaklı</h3>
+
+<p>Wine her zaman <a href="http://www.winehq.org/license"
+title="Wine licensing">ücretsiz yazılım</a> olacaktır. Wine'ın kaynak kodunun neredeyse yarısı, gönüllüler tarafından; geri kalan kısımları da ticari ilgililerden (özellikle Wine'ın destekli sürümünü satan
+<a href="http://www.codeweavers.com/products/" title="CodeWeavers
+CrossOver Office">CodeWeavers</a> tarafından) desteklendi.</p>
+
+<p>Wine, kullanıcı topluluğuna da büyük ölçüde bağlıdır. Kullanıcılar programları hakkında ipuçları ve <a href="http://appdb.winehq.org/" title="Wine Uygulama Veritabanı">Uygulama Veritabanı</a> içerisinde ne kadar iyi çalıştığını test sonuçları ile paylaşmak için zamanlarını vermektedirler. Yine Kullanıcılar hata raporları ile geliştiricileri <a href="http://bugs.winehq.org/"
+title="Bugzilla">Hata İzleyici</a> içerisinden haberdar eder ve <a href="http://forums.winehq.org/" title="WineHQ Forumları">forumlar</a> içinde soruları yanıtlamaktadırlar.
+</p>
+
+<h3>Daha fazlasını öğrenin:</h3>
+
+<p><i>(Aşağıdaki sayfaların çoğu üzerinde hala çalışılmaktadır ve güncel olmayabilirler)</i></p>
+
+<ul>
+  <li><a href="http://wiki.winehq.org/ImportanceOfWine">Niçin Wine Bu Kadar Önemli</a>
+  </li>
+  <li><a href="http://wiki.winehq.org/Debunking_Wine_Myths">Wine Hakkında Ortak Efsaneler</a>
+  </li>
+  <li><a href="http://wiki.winehq.org/WineHistory">Wine Projesinin Tarihi</a>
+  </li>
+  <li><a href="http://wiki.winehq.org/ProjectOrganization">
+    Organizasyon ve Liderlik</a>
+  </li>
+  <li><a href="http://wiki.winehq.org/WhosWho">Bazı Katkıcı Biyografileri
+    </a>
+  </li>
+  <li><a href="http://wiki.winehq.org/Acknowledgements">Diğer Teşekkürler</a>
+  </li>
+</ul>
diff --git a/templates/tr/cvs.template b/templates/tr/cvs.template
new file mode 100644
index 0000000..1f8519e
--- /dev/null
+++ b/templates/tr/cvs.template
@@ -0,0 +1,19 @@
+<!--TITLE:[The Wine CVS Tree]-->
+<!--BLURB:[The Wine CVS Tree]-->
+
+<h1 class="title">Wine CVS Ağacı</h1>
+
+<p><strong>Not: Geliştirme olarak CVS'den <a href="http://git.or.cz">Git</a>'e geçtik.
+ Wine artık CVS ile indirilemez.
+ <a href="{$root}/site/git">Wine Git ağacı</a> kullanımı hakkında talimatlar <a href="http://wiki.winehq.org">Wine Wiki</a> içerisinde
+ <a href="http://wiki.winehq.org/GitWine">GitWine</a> sayfasında bulunabilir.</strong></p>
+
+<hr />
+
+<h1 id="sourcetree">Web Yardımıyla Kaynak Ağaç Gezintisi</h1>
+
+<p>Tüm Wine ağacının kaynak kodu (<a href="http://lxr.linux.no/">LXR</a> tabanlıdır) arama motoru da dahil olan çapraz referanslı ve gezinti için kullanılabilir.
+ Bu çapraz referans kaynak, günlük dağıtım tabanlıdır ve şuradan bulunabilir:</p>
+<ul>
+ <li><a href="http://source.winehq.org/">source.winehq.org</a></li>
+</ul>
diff --git a/templates/tr/devel.template b/templates/tr/devel.template
index 712415e..7ed8c28 100644
--- a/templates/tr/devel.template
+++ b/templates/tr/devel.template
@@ -17,8 +17,7 @@
     <a href="http://wiki.winehq.org/Developers">Wine Wiki Geliştirici Belgeleri</a>
   </td>
   <td valign="top">
-    The <a href="http://wiki.winehq.org//Developers">Wine Wiki Developer</a> pages will have more current
-    information than this page. It should be the first place for new developers to look.
+    The <a href="http://wiki.winehq.org//Developers">Wine Wiki Geliştirici</a> sayfaları bu sayfadan daha güncel bilgi içerecektir. Bu sayfa yeni geliştiricilerin bakması gereken ilk yer olmalıdır.
   </td>
  </tr>
 
@@ -27,36 +26,35 @@
     <a href="http://www.codeweavers.com/about/general/jobs/interns/">Internships</a>
   </td>
   <td valign="top">
-    CodeWeavers fills 1-2 Wine Development Internship slots every quarter for students and recent graduates.
-    Applications are accepted on an ongoing basis, and candidates from both the United States and overseas
-    are welcome.
+    CodeWeavers, her 3 ayda bir öğrenciler ve yeni mezunlar için 1-2 Wine Geliştirme Staj pozisyonunu doldurur.
+    Başvurular sürekli kabul edilir ve Amerika ve diğer ülkelerden de kabul edilmektedir.
   </td>
  </tr>
 
  <tr bgcolor="#ffffff">
   <td>
-    <a href="http://wiki.winehq.org/HelpingWine">Contributing to Wine</a>
+    <a href="http://wiki.winehq.org/HelpingWine">Wine'a Katkıda Bulunmak</a>
   </td>
   <td valign="top">
-    Information for 1st time contributors.
+    İlk kez katkıda bulunanlar için bilgi.
   </td>
  </tr>
 
  <tr bgcolor="#ffffff">
   <td>
-    <a href="{$root}/docs/winedev-guide/index">Developers Guide</a>
+    <a href="{$root}/docs/winedev-guide/index">Geliştirici Kılavuzu</a>
   </td>
   <td valign="top">
-    Online resource for development with Wine.
+    Wine ile geliştirme için çevrimiçi kaynak.
   </td>
  </tr>
 
  <tr bgcolor="#ffffff">
   <td>
-    <a href="{$root}/forums">Mailing Lists</a>
+    <a href="{$root}/forums">Posta Listeleri</a>
   </td>
   <td valign="top">
-    Most of our developers communicate over our various mailing lists.
+    Geliştiricilerimizin çoğu çeşitli posta listelerinden haberleşmektedir.
   </td>
  </tr>
 
@@ -65,43 +63,43 @@
     <a href="http://wiki.winehq.org/GitWine">Git</a>
   </td>
   <td valign="top">
-    We use the source management tool Git. More information on how to use it can be found on this page.
+    Yazılım yönetimi aracı olan Git kullanıyoruz. Nasıl kullanılacağı hakkında ayrıntılı bilgi bu sayfadan görülebilir.
   </td>
  </tr>
 
  <tr bgcolor="#ffffff">
   <td>
-    <a href="http://wiki.winehq.org/SubmittingPatches">Sending Patches</a>
+    <a href="http://wiki.winehq.org/SubmittingPatches">Yama Göndermek</a>
   </td>
   <td valign="top">
-    Guidelines on how to format and send your patches.
+    Yamalarınızı nasıl biçimlendireceğiniz ve göndereceğinizi anlatan adımlar.
   </td>
  </tr>
 
  <tr bgcolor="#ffffff">
   <td>
-    <a href="http://wiki.winehq.org/TodoList">To Do Lists</a>
+    <a href="http://wiki.winehq.org/TodoList">Yapılacak Listesi</a>
   </td>
   <td valign="top">
-    What needs to be done. A good first place to look for projects to be completed.
+    Ne yapılması gerekiyorsa. Tamamlanacak projelere bakmak için iyi bir başlangıç.
   </td>
  </tr>
 
  <tr bgcolor="#ffffff">
   <td>
-    <a href="http://wiki.winehq.org/Fun_Projects">Fun Projects</a>
+    <a href="http://wiki.winehq.org/Fun_Projects">Eğlenceli Projeler</a>
   </td>
   <td valign="top">
-    Another area of to dos. There are lower priority and should be done as side projects.
+    Yapılacakların farklı bir alanı. Bunlar yan projeler olarak daha düşük önceliktedirler.
   </td>
  </tr>
 
  <tr bgcolor="#ffffff">
   <td>
-    <a href="http://wiki.winehq.org/JanitorialProjects">Janitorial</a>
+    <a href="http://wiki.winehq.org/JanitorialProjects">Temizlemeler</a>
   </td>
   <td valign="top">
-    Code clean-up and organisation projects.
+    Kod temizleme ve proje düzenlemesi.
   </td>
  </tr>
 
@@ -110,7 +108,7 @@
     <a href="http://wiki.winehq.org/Winelib">Winelib</a>
   </td>
   <td valign="top">
-    Documentation on development with Winelib, our application porting tools.
+    Araç bağlama aracımız olan Winelib ile geliştirme üzerine belgelendirme.
   </td>
  </tr>
 
diff --git a/templates/tr/documentation.template b/templates/tr/documentation.template
new file mode 100644
index 0000000..9d85087
--- /dev/null
+++ b/templates/tr/documentation.template
@@ -0,0 +1,77 @@
+<!--TITLE:[Belgelendirme]-->
+<!--BLURB:[Belgelendirme]-->
+
+<h1 class="title">Belgelendirme</h1>
+
+ <h2>Guides</h2>
+ <ul>
+  <li>
+   <a href="{$root}/docs/wineusr-guide/index">Wine Kullanıcı Rehberi</a><br>
+   Wine, Windows uygulamaları çalıştırmak üzere nasıl kullanılır ve yapılandırılır.<br>
+   <span class=small>   <b>biçimler:</b>
+   <a href="{$root}/docs/wineusr-guide/index">Çevrimiçi</a> |
+   <a href="http://ftp.winehq.org/pub/wine/docs/en/wineusr-guide.html">HTML</a> |
+   <a href="http://ftp.winehq.org/pub/wine/docs/en/wineusr-guide.pdf">PDF</a> |
+   <a href="http://ftp.winehq.org/pub/wine/docs/en/wineusr-guide.ps">PostScript</a>
+   </span>
+  </li><br>
+
+  <li>
+   <a href="{$root}/docs/winelib-guide/index">Winelib Kullanıcı Rehberi</a><br>
+   Windows uygulamaları Linux'a nasıl bağlanır.<br>
+   <span class=small>   <b>biçimler:</b>
+   <a href="{$root}/docs/winelib-guide/index">Çevrimiçi</a> |
+   <a href="http://ftp.winehq.org/pub/wine/docs/en/winelib-guide.html">HTML</a> |
+   <a href="http://ftp.winehq.org/pub/wine/docs/en/winelib-guide.pdf">PDF</a> |
+   <a href="http://ftp.winehq.org/pub/wine/docs/en/winelib-guide.ps">PostScript</a>
+   </span>
+  </li><br>
+   
+  <li>
+   <a href="{$root}/docs/winedev-guide/index">Wine Geliştirici Rehberi</a><br>
+   Wine üzerinde işlemler nasıl yapılır.<br>
+   <span class=small>   <b>biçimler:</b>
+   <a href="{$root}/docs/winedev-guide/index">Çevrimiçi</a> |
+   <a href="http://ftp.winehq.org/pub/wine/docs/en/winedev-guide.html">HTML</a> |
+   <a href="http://ftp.winehq.org/pub/wine/docs/en/winedev-guide.pdf">PDF</a> |
+   <a href="http://ftp.winehq.org/pub/wine/docs/en/winedev-guide.ps">PostScript</a>
+   </span>
+  </li><br>
+
+  <li>
+   <a href="{$root}/howto">Wine içinde uygulamalar nasıl çalıştırılır</a><br>
+   Bize bir şeylerin nasıl yapıldığı hakkında yardım etmek isteyenler için kısa bir rehbet<br>
+  </li>
+ </ul>
+
+ <h2>Man Sayfaları</h2>
+ <ul>
+   <li><a href="{$root}/docs/wine">wine man sayfası</a>
+   <br>Wine ikilisi için komut satırı seçenekleri.</li><br>
+
+   <li><a href="{$root}/docs/wineserver">wineserver man sayfası</a>
+   <br>Wineserver ikilisi için komut satırı seçenekleri.</li><br>
+
+   <li><a href="{$root}/docs/winebuild">winebuild man sayfası</a>
+   <br>Winebuild ikilisi için komut satırı seçenekleri.</li><br>
+
+   <li><a href="{$root}/docs/winedump">winedump man sayfası</a>
+   <br>Winedump ikilisi için komut satırı seçenekleri.</li><br>
+
+   <li><a href="{$root}/docs/winemaker">winemaker man sayfası</a>
+   <br>Winemaker ikilisi için komut satırı seçenekleri.</li><br>
+
+   <li><a href="{$root}/docs/widl">widl man sayfası</a>
+   <br>IDL derleyicisi için komut satırı seçenekleri.</li><br>
+
+   <li><a href="{$root}/docs/wmc">wmc man sayfası</a>
+   <br>İleti derleyicisi için komut satırı seçenekleri.</li><br>
+
+   <li><a href="{$root}/docs/wrc">wrc man sayfası</a>
+   <br>Kaynak derleyicisi için komut satırı seçenekleri.</li><br>
+
+   <li><a href="{$root}/docs/winegcc">winegcc man sayfası</a>
+   <br>Winegcc derleyicisi için komut satırı seçenekleri.</li><br>
+ </ul>
+
+<p> </p>
diff --git a/templates/tr/donate.template b/templates/tr/donate.template
new file mode 100644
index 0000000..1df5251
--- /dev/null
+++ b/templates/tr/donate.template
@@ -0,0 +1,92 @@
+<!--TITLE:[Wine Geliştirme Fonu]-->
+<!--BLURB:[Wine projesine bağışta bulunun.]-->
+
+<h1 class="title">Wine Geliştirme Fonu</h1>
+
+<p>Wine'ı ve bunu yapan herkesi takdir ettiğinizi göstermek için Wine Geliştirme Fonuna bağışta bulunabilirsiniz. Bağışınız doğrudan geliştirici konferansları (örneğin <a href="http://wiki.winehq.org/WineConf">WineConf</a>), gerekli malzemeler ve belgelendirme gibi durumlarda kullanılacaktır.</p>
+
+<p>Bağışlarımızın tamamı 501(c)(3) organizasyonu olan
+<a href="http://www.sfconservancy.org/">Yazılım Özgürlüğü Koruması</a> tarafından yönetilir ve böylece bağışlar Amerikan vergi kodundan alınabilir nitelikte olurlar. Eğer daha fazla desteğe ihtiyacınız varsa lütfen SFC sitesini ziyaret edin.</p>
+
+<h3>Katkıda Bulunma Yolları:</h3>
+
+<table border="0" cellpadding="10" cellspacing="1" bgcolor="#EFEFEF">
+
+ <tr>
+  <td align="center" bgcolor="black" class="small"><b style="color: #FFFFFF">Seçenek</b></td>
+  <td align="center" bgcolor="black" class="small"><b style="color: #FFFFFF">Ayrıntılar</b></td>
+ </tr>
+
+ <tr bgcolor="#ffffff">
+  <td align="center">
+    <script type="text/javascript">
+    function validateAmount(amount){
+      if(amount.value.match( /^[0-9]+(\.([0-9]+))?$/)){
+        return true;
+      }else{
+        alert('Geçerli bir bağış girmelisiniz.');
+        amount.focus();
+        return false;
+      }
+    }
+    </script>
+    <form action="https://checkout.google.com/cws/v2/Donations/622836985124940/checkoutForm" id="BB_BuyButtonForm" method="post" name="BB_BuyButtonForm" onSubmit="return validateAmount(this.item_price_1)" target="_top" style="margin:0;padding:0;">
+      <input name="item_name_1" type="hidden" value="Directed Donation to the Wine Project via Software Freedom Conservancy"/>
+      <input name="item_description_1" type="hidden" value="A directed donation for the Wine project via the Software Freedom Conservancy"/>
+      <input name="item_quantity_1" type="hidden" value="1"/>
+      <input name="item_currency_1" type="hidden" value="USD"/>
+      <input name="item_is_modifiable_1" type="hidden" value="true"/>
+      <input name="item_min_price_1" type="hidden" value="10.0"/>
+      <input name="item_max_price_1" type="hidden" value="25000.0"/>
+      <input name="_charset_" type="hidden" value="utf-8"/>
+      <div style="display:table">
+        <label style="display:table-cell">$</label>
+        <input id="item_price_1" name="item_price_1" onfocus="this.style.color='black'; this.value='';" size="11" style="color:grey; display:table-cell" type="text" value="Miktarı Girin"/><br />
+      </div>
+      <input alt="Bağışla" src="https://checkout.google.com/buttons/donateNow.gif?merchant_id=622836985124940&w=115&h=50&style=white&variant=text&loc=tr_TR" type="image"/>
+    </form>
+  </td>
+  <td valign="top">
+    Google Checkout kullanarak kredi kartıyla bağış yap.
+  </td>
+ </tr>
+
+ <tr bgcolor="#ffffff">
+  <td align="center" class="small">
+    <form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post" name="PPdonateForm">
+    <input type="hidden" name="cmd" value="_s-xclick">
+    <input type="hidden" name="hosted_button_id" value="G9BDG2ABR7PYA">
+    <input type="image" src="https://www.paypalobjects.com/en_US/i/btn/btn_donateCC_LG.gif" border="0" name="submit" alt="PayPal - The safer, easier way to pay online!">
+    </form>
+  </td>
+  <td valign="top">
+    Paypal hesabı üzerinde kayıtlı bir kredi kartı ile bağış yap.
+  </td>
+ </tr>
+
+ <tr bgcolor="#ffffff">
+  <td align="center" class="small">
+    <a href="http://www.freewear.org/?org=Wine">FreeWear</a>
+  </td>
+  <td valign="top">
+    <a href="http://www.freewear.org/?org=Wine">FreeWear.org</a> adresinden Wine markalı kıyafetler satın al.
+    Aldığınız her ürün için, FreeWear gelirin bir kısmını Wine Geliştirme Fonuna gönderiyor
+  </td>
+ </tr>
+
+ <tr bgcolor="#ffffff">
+  <td align="center" class="small">
+    Posta ile Bağış
+  </td>
+  <td valign="top">
+    <p>Wine Geliştirme Fonuna nakit, çek veya Amerikan Doları cinsinde uluslararası para transferi bağışla. Tüm gönderilen bağışlar, Yazılım Özgürlüğü Koruması tarafından değerlendirilebilmesi için Wine projesine gönderilmelidir. Adres:</p>
+    <address>
+      Wine Project<br />
+      Software Freedom Conservancy, Inc.<br />
+      137 Montague St, Suite 380<br />
+      Brooklyn, NY 11201-3548<br />
+      USA
+    </address>
+  </td>
+ </tr>
+</table>
diff --git a/templates/tr/download.template b/templates/tr/download.template
index ea6b6ca..1699cbb 100644
--- a/templates/tr/download.template
+++ b/templates/tr/download.template
@@ -1,9 +1,9 @@
 <!--TITLE:[Wine İkili İndirmeler]-->
 <!--BLURB:[Favori işletim sisteminiz için Wine'yi buradan indirin.]-->
 
-<h1 class="title">Wine Downloads</h1>
+<h1 class="title">Wine İndirmeleri</h1>
 
-<h2 style="margin-bottom: 10px;"><a name="crossover"></a>Supported Wine</h2>
+<h2 style="margin-bottom: 10px;"><a name="crossover"></a>Destekli Wine</h2>
 
 <table border="0" cellpadding="5" cellspacing="1" bgcolor="#EFEFEF">
 
@@ -16,32 +16,30 @@
   <td align="center" bgcolor="#ffffff">
    <a href="http://www.codeweavers.com/products/download_trial/">
     <img src="{$root}/images/distro/crossover.png" 
-     width="50" height="50" alt="CrossOver Linux or Mac" border="0">
+     width="50" height="50" alt="CrossOver Linux veya Mac" border="0">
    </a>
   </td>
   <td align="left" bgcolor="#ffffff">
    <b><a href="http://www.codeweavers.com/products/">CrossOver</a></b>
-   is a polished version of Wine provided by <b><a href="http://www.codeweavers.com">CodeWeavers</a></b>.
-   CrossOver makes it easier to use Wine and CodeWeavers provides excellent technical support to its users.
-   All purchases of CrossOver are used to directly fund the developers working on Wine. So CrossOver is both a great way to get
-   support in using Wine and to support the Wine Project. CodeWeavers provides fully functional
-   <b><a href="http://www.codeweavers.com/products/download_trial/">trial versions of CrossOver</a></b>.
+   Wine'ın <b><a href="http://www.codeweavers.com">CodeWeavers</a></b> tarafından sağlanan parlatılmış sürümüdür.
+   CrossOver, Wine'ı daha kullanmayı kılar ve CodeWeavers kullanıcılarına mükemmel teknik destek sunar.
+   CrossOver için yapılmış tüm ödemeler, doğrudan Wine üzerinde çalışan geliştiricilere gönderilir. Bu yüzden CrossOver, Wine kullanımına destek almak ve Wine Projesine destek olmak için mükemmel bir yoldur. CodeWeavers tam özellikli
+   <b><a href="http://www.codeweavers.com/products/download_trial/">CrossOver deneme sürümünü</a></b> sağlamaktadır.
   </td>
  </tr>
 </table>
 
-<p class="small" align="center">This endorsement is the primary recognition that CodeWeavers has
-requested in exchange for hosting the Wine web site.</p>
+<p class="small" align="center">Bu açıklama, CodeWeavers'ın Wine web sitesine ev sahipliği yapmak için istediği birincil algılama değişikliğidir.</p>
  
 
-<h2 style="margin-bottom: 5px;"><a name="binary"></a>Wine Binary Downloads</h2>
+<h2 style="margin-bottom: 5px;"><a name="binary"></a>Wine İkili İndirmeleri</h2>
 
 <table style="margin: 0 0 15px 0;" width="100%">
 <tr>
  <td width="200">Son kararlı sürüm:</td><td>Wine {$config_stable_release}</td>
- <td rowspan="2" valign="top" style="padding-left: 20px; text-align: center;"><b>See the 
- <a href="http://wiki.winehq.org/HowTo">installation and configuration how-to</a> 
- for post-installation instructions.</b></td>
+ <td rowspan="2" valign="top" style="padding-left: 20px; text-align: center;"><b>Kurulum sonrası talimatları için
+ <a href="http://wiki.winehq.org/HowTo">kurulum ve yapılandırma nasıl yapılır</a> 
+ sayfasına bakın.</b></td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Son geliştirme sürümü:</td><td>Wine {$config_master_release}</td>
@@ -53,7 +51,7 @@ requested in exchange for hosting the Wine web site.</p>
  <tr>
   <td align="center" bgcolor="black"><b><font color="white" class="small">Sistem</font></b></td>
   <td align="center" bgcolor="black"><b><font color="white" class="small">Notlar</font></b></td>
-  <td align="center" bgcolor="black"><b><font color="white" class="small">Maintainer</font></b></td>
+  <td align="center" bgcolor="black"><b><font color="white" class="small">Bakımcı</font></b></td>
  </tr>
  
  <tr bgcolor="#ffffff">
@@ -70,7 +68,7 @@ requested in exchange for hosting the Wine web site.</p>
    <img src="{$root}/images/distro/debian.png" width="50" height="50" alt="Debian Linux" border="0"></a>
   </td>
   <td> <b><a href="{$root}/download/debian">Debian paketleri indirin</a></b> 
-   - binary .debs for Debian Sid</td>
+   - Debian Sid için ikili .deb dosyaları</td>
   <td><a href="mailto:curan at debian.org">Kai Wasserbäch</a></td>
  </tr>
 
@@ -79,11 +77,9 @@ requested in exchange for hosting the Wine web site.</p>
    <img src="{$root}/images/distro/redhat.png" width="50" height="50" alt="Red Hat Linux" border="0"></a>
   </td>
   <td> <b><a href="http://fedoraproject.org/wiki/AndreasBierfert/Wine">Red Hat / CentOS / Fedora paketleri indirin</a></b>
-    - binary and source .rpms for Red Hat Enterprise Linux 5, 6; CentOS 5, 6; Fedora Linux 16, 17 and
-    compatible distributions.
-    The wine meta package is available via <tt>yum</tt> 
-    through the EPEL / Fedora Extras / Fedora repository by running <tt>$ yum install
-    wine </tt>"
+    - Red Hat Enterprise Linux 5, 6; CentOS 5, 6; Fedora Linux 16, 17 ve uyumlu dağıtımlar için ikili ve kaynak .rpms dosyaları
+    Wine üst paketi <tt>yum</tt> aracılığıyla <tt>$ yum install
+    wine </tt> çalıştırılarak EPEL / Fedora Extras / Fedora deposundan alınabilir.
     </td>
   <td><a href="mailto:andreas.bierfert_at_lowlatency.de">Andreas Bierfert</a></td>
  </tr>
@@ -93,8 +89,8 @@ requested in exchange for hosting the Wine web site.</p>
    <img src="{$root}/images/distro/suse.png" width="50" height="50" alt="SUSE Linux" border="0"></a>
   </td>
   <td> <b><a href="http://en.opensuse.org/Wine#Repositories">SUSE paketleri indirin</a></b>
-     - release binary and source .rpms and daily snapshot RPMs for openSUSE 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 and SUSE Linux Enterprise 10 and 11.<br>
-     Old package versions available on <a href="http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=6241&package_id=79444">SourceForge</a>
+     - sürüm ikili ve kaynak .rpm dosyaları ve günlük RPM derlemeleri. openSUSE 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 ve SUSE Linux Enterprise 10 ve 11 için.<br>
+     Eski paket sürümleri <a href="http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=6241&package_id=79444">SourceForge</a>'dan indirilebilir.
   </td>
   <td><a href="mailto:meissner at suse.de">Marcus Meissner</a></td>
  </tr>
@@ -104,7 +100,7 @@ requested in exchange for hosting the Wine web site.</p>
    <img src="{$root}/images/distro/slackware.png" width="50" height="50" alt="Slackware linux" border="0"></a>
   </td>
   <td> <b><a href="http://sourceforge.net/projects/wine/files/Slackware Packages/">Slackware paketleri indirin</a></b>
-     - binary txz (Slackware 14.0), and tgz (for older versions)</td>
+     - ikili txz (Slackware 14.0) ve tgz (daha eski sürümler için) dosyaları</td>
   <td><a href="mailto:studiosg at giustetti.net">Simone Giustetti</a></td>
  </tr>
 
@@ -113,7 +109,7 @@ requested in exchange for hosting the Wine web site.</p>
    <img src="{$root}/images/distro/freebsd.png" width="50" height="54" alt="FreeBSD" border="0"></a>
   </td>
   <td> <b><a href="http://www.freshports.org/emulators/wine/">FreeBSD paketleri indirin</a></b>
-     - source for FreeBSD 5.3 or later</td>
+     - FreeBSD 5.3 ve sonrası için kaynaklar</td>
   <td><a href="mailto:gerald at pfeifer.com">Gerald Pfeifer</a></td>
  </tr>
 
@@ -131,7 +127,7 @@ requested in exchange for hosting the Wine web site.</p>
    <img src="{$root}/images/distro/solaris.png" width="50" height="50" alt="Solaris 10" border="0"></a>
   </td>
   <td> <b><a href="http://www.sunfreepacks.com/">Solaris 10, SXCE paketleri indirin</a></b>
-    - ASwine, ASwine-SXCE binary package .pkg for Solaris 10 and SXCE x86</td>
+    - ASwine, ASwine-SXCE ikili paketi .pkg. Solaris 10 ve SXCE x86 için</td>
   <td><a href="mailto:asyropoulos at yahoo.com">Apostolos Syropoulos</a></td>
  </tr>
 
@@ -159,20 +155,20 @@ requested in exchange for hosting the Wine web site.</p>
 
 <h2 style="margin-bottom: 10px;"><a name="binary"></a>3. Parti Araçlar</h2>
 
-<p>Sometimes a customization of Wine can cause an application to work, but this change cannot be incorporated into Wine for some reason. To help overcome current deficiencies in Wine, various third party applications for end users have been made over the years. These applications are entirely unsupported by the Wine developers, however you may find them useful. For more information, see <a href="http://wiki.winehq.org/ThirdPartyApplications">our wiki page</a> on third party applications.</p>
+<p>Bazen bir Wine özelleştirmesi bir uygulamanın çalışmasını sağlarken, bazı nedenlerden dolayı Wine içerisine katılamayabilir. Bu, Wine içerisindeki güncel sorunları önlemek adına son kullanıcılar için çeşitli üçünkü parti uygulamalar yıllardır geliştirilmektedir. Bu uygulamalar Wine geliştiricileri tarafından desteklenmemektedir ancak kullanışlı olabilirler. Daha fazla bilgi için üçüncü parti yazılımlara ayrılmış <a href="http://wiki.winehq.org/ThirdPartyApplications">wiki sayfamıza</a> bakmanızı öneriririz.</p>
 
 <h2><a name="source"></a>Wine Kaynak Dosyalar</h2>
 
 <table border="0" cellpadding="5" cellspacing="1" bgcolor="#EFEFEF">
 
  <tr>
-  <td align="center" bgcolor="black"><b><font color="white" class="small">Location</font></b></td>
-  <td align="center" bgcolor="black"><b><font color="white" class="small">Description</font></b></td>
+  <td align="center" bgcolor="black"><b><font color="white" class="small">Konum</font></b></td>
+  <td align="center" bgcolor="black"><b><font color="white" class="small">Açıklama</font></b></td>
  </tr>
 
  <tr bgcolor="#ffffff">
   <td> <a href="http://sourceforge.net/projects/wine/files/Source/" target="_blank">sourceforge.net</a></td>
-  <td> Our official source release site. </td>
+  <td> Resmi kaynak yayın sitemiz. </td>
  </tr>
 
  <tr bgcolor="#ffffff">
@@ -187,5 +183,5 @@ requested in exchange for hosting the Wine web site.</p>
  
 </table>
 
-<div style="margin: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #C0C0C0; background-color: #F0F0F0;"><b>Note:</b> See the <a href="http://wiki.winehq.org/Recommended_Packages">recommended packages</a> for help on configuring and building Wine.</div>
+<div style="margin: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #C0C0C0; background-color: #F0F0F0;"><b>Not:</b> Wine yapılandırması ve derlemesi hakkında yardım için <a href="http://wiki.winehq.org/Recommended_Packages">önerilen paketler</a> sayfasına bakın.</div>
 
diff --git a/templates/tr/download/debian.template b/templates/tr/download/debian.template
new file mode 100644
index 0000000..b45a55c
--- /dev/null
+++ b/templates/tr/download/debian.template
@@ -0,0 +1,23 @@
+<!--TITLE:[Wine for Debian Sid]-->
+<!--BLURB:[Wine for Debian Sid]-->
+
+<h1 class="title"><a href="http://www.debian.org/" target="_new"><img src="{$root}/images/distro/debian.png" width="50" height="50" alt="Debian Linux" border="0"></a>
+Wine for Debian Sid
+<a href="http://www.debian.org/" target="_new"><img src="{$root}/images/distro/debian.png" width="50" height="50" alt="Debian Linux" border="0"></a></h1>
+
+<p>Debian tabanlı dağıtımlaar, APT olarak bilinen paket yönetiminde kullanılan özel bir araç ile kurulum yaparlar. APT, bir yazılım için gerekli bağımlılıkları kuran, ve APT depoları olarak bilinen konumlarda tarama yaparak paketi güncel tutan bir yazılımdır. Debian tabanlı dağıtımlar Wine'ı içeren yazılım depolarına sahiptir ancak burada indirmek için en son kullanılabilir beta sürümlerini kendi depolarımızda tutuyoruz.</p>
+
+<p><b>Uyarı: Bu paketler beta paketleridir</b><br>
+Bu da sıkça 
+<a href="http://wiki.winehq.org/Regression">gerileme</a> yaşanılabileceğini ve sonuç olarak bir güncelleme ile Wine içerisinde işlevsel bozukluklara sebep olabileceğini gösterir. Eğer son kararlı Wine sürümü (geçerli sürüm Wine {$config_stable_release}) sizin için çalışıyorsa, bu beta paketleri kullanmak istemeyebilirsiniz.</i></p>
+
+<p>Bu web sitesi i386 ve amd64 mimarileri için paketler içerir.</p>
+
+<p>Wine paketlerini kurabilmek için .deb dosyaları indirip el ile kurmalısınız. Ayrıntılar için sayfaya bakın.</p>
+
+<br><br><p style="font-size:12px;text-align:left;font-style: italic;">
+Ana sayfa: <a href="http://dev.carbon-project.org/debian/wine-unstable/" target="_blank">http://dev.carbon-project.org/debian/wine-unstable/</a><br>
+Paket derleyici: <a href="mailto:curan at debian.org">Kai Wasserbäch</a>
+</p>
+
+
diff --git a/templates/tr/download/ubuntu.template b/templates/tr/download/ubuntu.template
new file mode 100644
index 0000000..4b3c962
--- /dev/null
+++ b/templates/tr/download/ubuntu.template
@@ -0,0 +1,50 @@
+<!--TITLE:[Installing the latest Wine on Ubuntu]-->
+<!--BLURB:[Installing the latest Wine on Ubuntu]-->
+
+<h1 class="title"><a href="http://www.ubuntu.com/" target="_new"><img src="{$root}/images/distro/ubuntu.png" width="50" height="50" alt="Ubuntu Logo" border="0"></a>
+Ubuntu ve Ubuntu türevleri için Wine
+<a href="http://www.ubuntu.com/" target="_new"><img src="{$root}/images/distro/ubuntu.png" width="50" height="50" alt="Ubuntu Logo" border="0"></a></h1>
+
+<p>Ubuntu ve Ubuntu türevleri (Kubuntu benzeri) yazılımları <i>depo</i> adı verilen <i>paketlerden</i> indirirler. Ubuntu'nun öntanımlı deposu Wine'ı içermektedir; ancak her zaman en son sürüm Wine'ı edinmek isterseniz, aşağıdaki adımları takip ederek WineHQ'yu kullanabilirsiniz.
+</p>
+
+<h2>WineHQ PPA Deposunu Eklemek:</h2>
+
+<p>Yazılım Kaynakları menüsünü <b>Ubuntu Yazılım Merkezi</b>'ni açarak seçin ve ardından <b>Düzenle->Yazılım Kaynakları</b> tıklayın. <b>Diğer Yazılım</b> sekmesini tıklayın ve <b>Ekle</b> seçin.</p>
+
+<img src="{$root}/images/distro/ubuntu-ppa.png" width="531" height="509" alt="Yazılım Merkezi->Düzenle->Yazılım Kaynakları->Diğer Yazılım" border="0">
+
+<p>Ardından, <b>aşağıdaki satırı kopyalayın ve yapıştırın</b>.</p>
+
+<i>ppa:ubuntu-wine/ppa</i></p>
+
+<h2>Uyarı: Beta paketleri</h2>
+
+<p><i>Buradaki 1.5 paketleri, beta paketleridir. Bu da sıkça 
+<a href="http://wiki.winehq.org/Regression">gerileme</a> yaşanılabileceğini ve sonuç olarak bir güncelleme ile Wine içerisinde işlevsel bozukluklara sebep olabileceğini gösterir. Eğer Wine 1.4 sürümü sizin için çalışıyorsa, bu beta paketleri kullanmak istemeyebilirsiniz.</i></p>
+
+<h2>Wine kurulumu:</h2>
+
+<p>WineHQ PPA Deposunu ekledikten sonra kurma işlemi için hazırsınız..</p>
+
+<p><i>En son Wine 1.5 beta sürümünü almak için,
+<a href="apt://wine1.5">bu bağlantıya tıklayın ve wine1.5 paketini kurun</a>.</i></p>
+<p><i>Daha eski kararlı Wine 1.4 sürümünü almak için,
+<a href="apt://wine1.4">bu bağlantıya tıklayın ve wine1.4 paketini kurun</a>.</i></p>
+
+<h2>Ubuntu'nun yeni sürümüne yükseltmek</h2>
+
+<p>Eğer tüm sisteminizi yükseltiyorsanız (Örneğin Ubuntu 12.10'dan Ubuntu 13.04'e), bu sayfaya tekrar gelip, depoyu yeniden eklemeniz gerekir. Dahili güncelleme yöneticisi, Wine deposunu otomatik olarak değiştirmeyecektir.
+</p>
+
+<h2>Wine Kurulumu için Alternatif Komut Satırı Talimatları:</h2>
+
+<p>Uçbirim kullanarak Wine PPA'sını eklemek ve kurmak da mümkündür. Bu; Kubuntu, Xubuntu ve diğer Ubuntu türevleri için kullanışlı olabilir.</p>
+
+<p><i>sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-wine/ppa</i></p>
+
+<p>Ardından '<b>sudo apt-get 
+update</b>' çalıştırarak APT paket bilgisini güncelleyin. Artık Wine'ı '<b>sudo apt-get 
+install wine1.5</b>' yazarak kurabilirsiniz.</p>
+
+<p>Eğer PPA'yı el ile gezmek isterseniz, <a href="https://launchpad.net/~ubuntu-wine/+archive/ppa">Launchpad sayfasını</a> ziyaret edebilirsiniz.</p>
diff --git a/templates/tr/forums.template b/templates/tr/forums.template
new file mode 100644
index 0000000..369e1ed
--- /dev/null
+++ b/templates/tr/forums.template
@@ -0,0 +1,110 @@
+<!--TITLE:[Posta Listeleri / Forumlar]-->
+<!--BLURB:[İstemediğimiz tek şey, haberleşemememizdir.]-->
+
+<h1 class="title">Önemli Posta Listeleri / Forumlar</h1>
+
+<p>Wine için posta listeleri ve forumlar bulunuyor. Kullanıcılar için en kullanışlı olanlar aşağıdakilerdir:</p>
+
+<ul>
+  <li><a href="http://forum.winehq.org">WineHQ Forumları</a></li>
+
+  <li>The <a href="http://www.winehq.org/mailman/listinfo/wine-users">Wine-Kullanıcıları Posta Listesi</a> (ve <a href="http://www.winehq.org/pipermail/wine-users/">web arşivi</a>)</li>
+
+  <li>Ubuntu kullanıcıları ayrıca <a href="http://ubuntuforums.org/forumdisplay.php?f=313">Ubuntu Forumları Wine Alanı</a> sayfasını ziyaret etmek isteyebilirler.</li>
+
+  <li>Kullanıcılar ayrıca <a href="http://www.linuxforums.org/forum/wine/">Linux Forumları Wine Alanı</a> sayfasını ziyaret etmek isteyebilirler.</li>
+
+  <li>Eğer yeni sürümlerden haberdar olmak isterseniz <a href="http://www.winehq.org/mailman/listinfo/wine-announce">Wine Haber posta listesi</a>ne abone olun.</li>
+</ul>
+
+<p>Lütfen başka bir İngilizce Wine forumu oluşturmayın (belki yaygın dağıtımın ana forumu dışında).</p>
+
+<p>Eğer etkin başka bir Wine forumu biliyorsanız - özellikle İngilizce olmayan - bize bildirin ve listeye ekleyelim. 
+(dank at kegel.com adresine göndermeniz yeterlidir.)</p>
+
+<h2>Tüm WineHQ Posta Listeleri</h2>
+
+<p>WineHQ yama göndermek, Git gönderilerini izlemek ve Wine hakkında tartışmak için posta listelerine sahiptir. Özelleştirilebilir bir abonelik yapılandırması sunarlar ve <a href="http://www.winehq.org/mailman/listinfo">via
+WWW</a> veya <i>listeadı</i>-request at winehq.org adresine konu satırı "subscribe" olan bir posta gönderilerek abone olunabilirler. Aboneliği kaldırma işlemini konu satırına
+"unsubscribe <i>parola</i>" (abone olduğunuzda gönderilen parola) yazıp aynı adrese göndererek veya sadece <a href="http://www.winehq.org/mailman/listinfo">Mailman web arayüzü</a>nü kullanarak yapabilirsiniz.</p>
+
+<p><b>Not:</b> Listeye gönderi yapmadan önce abone olmalısınız, aksi takdirde posta listesi yazılımı iletinize muhtemel gereksiz posta olarak inceleyecektir.</p>
+
+<ul class="roomy">
+ <li>
+  [<a href="http://www.winehq.org/mailman/listinfo/wine-announce">Abone ol/iptal et</a>] 
+  [<a href="http://www.winehq.org/pipermail/wine-announce/">Arşiv 1</a>] 
+  [<a href="http://news.gmane.org/gmane.comp.emulators.wine.announce">Arşiv 2</a>]
+  [<a href="news://news.gmane.org/gmane.comp.emulators.wine.announce">haber okuyucu ile</a>]
+  <a href="mailto:wine-announce at winehq.org">wine-announce at winehq.org</a><br>
+  Sadece sürümleri ve Wine ile WineHQ haberlerini yayınlamak için düşük trafikli (2 ileti/ay) salt okunur bir liste
+ </li>
+
+ <li>
+  [<a href="http://www.winehq.org/mailman/listinfo/wine-users">Abone ol/iptal et</a>]
+  [<a href="http://www.winehq.org/pipermail/wine-users/">Arşiv 1</a>] 
+  [<a href="http://news.gmane.org/gmane.comp.emulators.wine.user">Arşiv 2</a>]
+  [<a href="news://news.gmane.org/gmane.comp.emulators.wine.user">haber okuyucu ile</a>]
+  <a href="mailto:wine-users at winehq.org">wine-users at winehq.org</a><br>
+  Son kullanıcı tartışmaları için orta trafikli (50 ileti/gün) açık liste
+ </li>
+
+ <li>
+  [<a href="http://www.winehq.org/mailman/listinfo/wine-devel">Abone ol/iptal et</a>]
+  [<a href="http://www.winehq.org/pipermail/wine-devel/">Arşiv 1</a>]
+  [<a href="http://news.gmane.org/gmane.comp.emulators.wine.devel">Arşiv 2</a>]
+  [<a href="news://news.gmane.org/gmane.comp.emulators.wine.devel">haber okuyucu ile</a>]
+  <a href="mailto:wine-devel at winehq.org">wine-devel at winehq.org</a> <br>
+  Wine geliştirmesi, WineHQ, yamalar ve Wine geliştiricileri ile alakalı diğer şeylerle ilgili orta trafikli (25/gün) bir açık liste
+ </li>
+
+ <li>
+  [<a href="http://www.winehq.org/mailman/listinfo/wine-patches">Abone ol/iptal et</a>]
+  [<a href="http://www.winehq.org/pipermail/wine-patches/">Arşiv 1</a>]
+  [<a href="http://news.gmane.org/gmane.comp.emulators.wine.patches">Arşiv 2</a>]
+  [<a href="news://news.gmane.org/gmane.comp.emulators.wine.patches">haber okuyucu ile</a>]
+  <a href="mailto:wine-patches at winehq.org">wine-patches at winehq.org</a><br>
+  Sadece yamaları göndermek için kullanılan orta trafikli (45/gün) bir liste
+ </li>
+
+ <li>
+  [<a href="http://www.winehq.org/mailman/listinfo/wine-cvs">Abone ol/iptal et</a>]
+  [<a href="http://www.winehq.org/pipermail/wine-cvs/">Arşiv 1</a>]
+  [<a href="http://news.gmane.org/gmane.comp.emulators.wine.cvs">Arşiv 2</a>]
+  [<a href="news://news.gmane.org/gmane.comp.emulators.wine.cvs">haber okuyucu ile</a>]
+  <a href="mailto:wine-cvs at winehq.org">wine-cvs at winehq.org</a><br>
+  A medium traffic (35/day) read only list which tracks commits to the Git
+  tree.
+ </li>
+
+ <li>
+  [<a href="http://www.winehq.org/mailman/listinfo/wine-releases">Abone ol/iptal et</a>]
+  [<a href="http://www.winehq.org/pipermail/wine-releases/">Arşiv 1</a>]
+  <a href="mailto:wine-releases at winehq.org">wine-releases at winehq.org</a> <br>
+  Her resmi Wine sürümünde büyük diff dosyasını almak için salt okunur düşük trafikli (2/ay) bir liste
+ </li>
+
+ <li>
+  [<a href="http://news.gmane.org/gmane.comp.emulators.wine.license">Arşiv 1</a>]
+  [<a href="news://news.gmane.org/gmane.comp.emulators.wine.license">haber okuyucu ile</a>]
+  <br>
+  Wine ile ilgili yasal durumları ve lisans sorunlarını tartışmak için kullanılan kapalı bir listeydi (Kapatılma 2004-12-16).
+ </li>
+
+ <li>
+  [<a href="http://www.winehq.org/mailman/listinfo/wine-bugs">Abone ol/iptal et</a>]
+  [<a href="http://www.winehq.org/pipermail/wine-bugs/">Arşiv 1</a>]
+  [<a href="http://news.gmane.org/gmane.comp.emulators.wine.bugs">Arşiv 2</a>]
+  [<a href="news://news.gmane.org/gmane.comp.emulators.wine.bugs">haber okuyucu ile</a>]
+  <a href="mailto:wine-bugs at winehq.org">wine-bugs at winehq.org</a><br>
+  <a href="http://bugs.winehq.org/">Hata İzleme Veritabanı</a> üzerinde etkinliği takip etmek için kullanılan yüksek trafikli (150/gün) salt okunur bir liste.
+ </li>
+
+ <li>
+  [<a href="http://www.winehq.org/mailman/listinfo/wine-tests-results">Abone ol/iptal et</a>]
+  [<a href="http://www.winehq.org/pipermail/wine-tests-results/">Archive</a>]
+  <a href="mailto:wine-tests-results at winehq.org">wine-tests-results at winehq.org</a><br>
+  Test sonuçlarını göndermek için kullanılan orta trafikli (10/gün) açık bir liste 
+ </li>
+
+</ul>
diff --git a/templates/tr/global/fatal_error.template b/templates/tr/global/fatal_error.template
new file mode 100644
index 0000000..5e94315
--- /dev/null
+++ b/templates/tr/global/fatal_error.template
@@ -0,0 +1,25 @@
+
+<style>
+#fatal_error {
+  width: 400px; margin: 10px 0 0 180px; padding: 100px;
+  font-family: courier;
+  background-color: blue; color: white;
+}
+#fatal_error h1 { margin: 0 100px 1em 100px; font-size: 14px; background-color: white; color: blue; text-align: center; }
+#fatal_error pre { font-family: courier; }
+</style>
+
+<div id="fatal_error" class="cornerround dropshadow">
+<h1>Ölümcül Hata</h1>
+<p><b>Üzgünüz</b>, sistemimizde dahili bir hata oluştu ve isteğiniz şu an yerine getirilemedi.</p>
+<pre width="72" style="white-space: pre-wrap;">
+<b>Error:</b> {$errstr}
+<b>No:</b>   {$errno}
+<b>Line:</b>  {$errline}
+<b>File:</b>  {$errfile}
+
+{$debug}
+</pre>
+<p class="center">Eğer bu hata sürerse <a href="mailto:web-admin at winehq.org">webmaster</a> ile iletişime geçin.</p>
+</div>
+
diff --git a/templates/tr/global/google_analytics.template b/templates/tr/global/google_analytics.template
new file mode 100644
index 0000000..bd6624a
--- /dev/null
+++ b/templates/tr/global/google_analytics.template
@@ -0,0 +1,10 @@
+  <script type="text/javascript">
+  var _gaq = _gaq || [];
+  _gaq.push(['_setAccount', '{$gcode}']);
+  _gaq.push(['_trackPageview']);
+  (function(){
+    var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
+    ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
+    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
+  })();
+  </script>
diff --git a/templates/tr/global/themes/winehq/content.template b/templates/tr/global/themes/winehq/content.template
index 5dc8ad6..76263df 100644
--- a/templates/tr/global/themes/winehq/content.template
+++ b/templates/tr/global/themes/winehq/content.template
@@ -3,7 +3,7 @@
 <head>
   <title>{$page_title}</title>
   <meta name="SearchTitle" content="{$page_title}">
-  <meta name="copyright" content="Copyright {$curtime_year}. WineHQ.org All rights reserved">
+  <meta name="copyright" content="Telif Hakkı {$curtime_year}. WineHQ.org Her hakkı saklıdır">
   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
   
   {$meta_keywords}
@@ -63,7 +63,7 @@
 <div id="footer">
   Hosted By
   <a href="http://www.codeweavers.com/"><img src="{$root}/images/cw_logo_sm.png" alt="CodeWeavers"
-  title="CodeWeavers - Run Windows applications and games on Mac and Linux"></a>
+  title="CodeWeavers - Windows uygulamaları ve oyunlarını Mac ve Linux'ta çalıştırın"></a>
 </div>
 
 <!-- DEBUG -->
diff --git a/templates/tr/help.template b/templates/tr/help.template
new file mode 100644
index 0000000..ee526c9
--- /dev/null
+++ b/templates/tr/help.template
@@ -0,0 +1,95 @@
+<!--TITLE:[Yardım Alma]-->
+<!--BLURB:[Tüm Wine sorularınız yanıtlanır.]-->
+
+<h1 class="title">Yardım Alma</h1>
+
+<p>Wine kullanımında yardım almak için çeşitli yollar bulunuyor.</p>
+
+<table border="0" cellpadding="10" cellspacing="1" bgcolor="#EFEFEF">
+
+ <tr>
+  <td align="center" bgcolor="black" class="small"><b style="color: #FFFFFF">Seçenek</b></td>
+  <td align="center" bgcolor="black" class="small"><b style="color: #FFFFFF">Bunun hakkında Yardım Seçeneği</b></td>
+ </tr>
+
+ <tr bgcolor="#ffffff">
+  <td align="center" class="small">
+    <a href="http://www.codeweavers.com"><img src="{$root}/images/paid.png"><br>Ücretli</a>
+  </td>
+  <td valign="top">
+    <a href="http://www.codeweavers.com">CodeWeavers</a>, Wine için ücretli destek sunmaktadır.
+  </td>
+ </tr>
+
+ <tr bgcolor="#ffffff">
+  <td align="center" class="small">
+    <a href="http://wiki.winehq.org/FAQ"><img src="{$root}/images/faq.png"><br>SSS</a>
+  </td>
+  <td valign="top">
+    Çoğu sorular 
+    <a href="http://wiki.winehq.org/FAQ">SSS</a> sayfamız ziyaret edilerek yanıtlanabilir.
+    Bu, sorunuzun yanıtlanıp yanıtlanmadığını görmek için uğramanız gereken ilk yerdir.
+  </td>
+ </tr>
+
+ <tr bgcolor="#ffffff">
+  <td align="center" class="small">
+    <a href="{$root}/documentation"><img src="{$root}/images/docs.png"><br>Belgeler</a>
+  </td>
+  <td valign="top">
+    Sorunuza yanıt bulmak için çevrimiçi <a href="{$root}/site/documentation">Belgelendirme</a>mizi okumanızı öneriyoruz. Ayrıca ilk kullanıcı için bazı kullanışlı bilgileri içeren
+    <a href="http://wiki.winehq.org/HowTo">Nasıl Yapılır</a> sayfamıza da bakmanızı öneriririz.
+  </td>
+ </tr>
+
+ <tr bgcolor="#ffffff">
+  <td align="center" class="small">
+    <a href="http://wiki.winehq.org/"><img src="{$root}/images/moinmoin.png"><br>Viki</a>
+  </td>
+  <td valign="top">
+    Sorunuza yanıt bulup bulamayacağınızı görmeniz için ayrıca <a href="http://wiki.winehq.org/">Viki</a> sayfamıza da bakabilirsiniz.
+  </td>
+ </tr>
+ 
+<tr bgcolor="#ffffff">
+  <td align="center" class="small">
+    <a href="http://forums.winehq.org/"><img src="{$root}/images/forum.png"><br>Forum</a>
+  </td>
+  <td valign="top">
+    Wine kullanıcılarının sorularını sormaları ve birbirleri ile iletişime geçebilmeleri için <a href="http://forums.winehq.org/">web</a>/<a href="{$root}/site/forums">e-posta</a> tabanlı bir topluluğumuz bulunuyor.
+    Ayrıca bu topluluğu oluşturan bir diğer şey olan <a href="{$root}/site/forums">posta listeleri</a>ni de gezebilirsiniz.
+  </td>
+ </tr>
+
+ <tr bgcolor="#ffffff">
+  <td align="center" class="small">
+    <a href="{$root}/irc"><img src="{$root}/images/irc.png"><br>IRC</a>
+  </td>
+  <td valign="top">
+    <a href="{$root}/irc">IRC kanal</a>ımızda Wine topluluğu ile canlı sohbete katılabilirsiniz.
+  </td>
+ </tr>
+ 
+ <tr bgcolor="#ffffff">
+  <td align="center" class="small">
+    <a href="http://appdb.winehq.org/"><img src="{$root}/images/appdb.png"><br>AppDB</a>
+  </td>
+  <td valign="top">
+    Eğer tek bir uygulama ile yardım almak istiyorsanız <a href="http://appdb.winehq.org/">Uygulama Veritabanı</a> sayfamız bakılmak için iyi bir yer.
+  </td>
+ </tr>
+ 
+ <tr bgcolor="#ffffff">
+  <td align="center" class="small">
+    <a href="http://bugs.winehq.org/"><img src="{$root}/images/bugs.png"><br>Bugzilla</a>
+  </td>
+  <td valign="top">
+    Our <a href="http://bugs.winehq.org/">Bugzilla Hata İzleyici</a> çözdüğümüz ve şu an üzerinde çalıştığımız tüm sorunları içerir.
+  </td>
+ </tr>
+ 
+</table>
+
+<p>Websitesinde veya metinlerde bir problem mi var? <a href="mailto:web-admin at winehq.org">Web Takımımız</a> ile iletişime geçin.</p>
+
+<p> </p>
diff --git a/templates/tr/irc.template b/templates/tr/irc.template
index fb621ac..515b289 100644
--- a/templates/tr/irc.template
+++ b/templates/tr/irc.template
@@ -1,7 +1,7 @@
-<!--TITLE:[Live Support Chat]-->
-<!--BLURB:[Live Support Chat]-->
+<!--TITLE:[Canlı Sohbet Desteği]-->
+<!--BLURB:[Canlı Sohbet Desteği]-->
 
-<h1 class="title">Canlı Konuşarak Destek</h1>
+<h1 class="title">Canlı Sohbet Desteği</h1>
 
 <p><a href="http://www.freenode.net">Freenode.net</a> Wine IRC kanalına ev sahipliği yapar. 
 <a href="http://www.xchat.org/">X-Chat</a> gibi IRC programları kullanarak sohbet odasına erişebilirsiniz. Aşağıda listelenen ayarları kullanın.</p>
diff --git a/templates/tr/license.template b/templates/tr/license.template
new file mode 100644
index 0000000..122c986
--- /dev/null
+++ b/templates/tr/license.template
@@ -0,0 +1,584 @@
+<!--TITLE:[Wine License]-->
+<!--BLURB:[We use the GNU Lesser General Public License]-->
+
+<h1 class="title">Wine License</h1>
+
+<p>Copyright (c) 1993-{$curtime_year} the Wine project authors (see the file
+<a href="http://source.winehq.org/source/AUTHORS">AUTHORS</a>
+for a complete list)</p>
+
+<p>Wine is free software; you can redistribute it and/or modify it under
+the terms of the <a href="http://source.winehq.org/source/COPYING.LIB">GNU
+Lesser General Public License</a> as published by the Free Software
+Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any
+later version.</p>
+
+<p>This program is distributed in the hope that it will be useful, but
+WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
+Lesser General Public License for more details.</p>
+
+<p>A copy of the GNU Lesser General Public License is included in the
+Wine distribution in the file
+<a href="http://source.winehq.org/source/COPYING.LIB">COPYING.LIB</a>.
+If you did not receive this copy, write to the Free Software Foundation,
+Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA.</p>
+
+
+<h1>GNU Lesser General Public License</h1>
+
+<p>
+Version 2.1, February 1999
+
+<p>
+<pre>
+Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.
+59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
+Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
+of this license document, but changing it is not allowed.
+
+[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts
+ as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence
+ the version number 2.1.]
+</pre>
+
+
+<h2>Preamble</h2>
+
+<p>
+ The licenses for most software are designed to take away your
+freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public
+Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change
+free software--to make sure the software is free for all its users.
+<p>
+ This license, the Lesser General Public License, applies to some
+specially designated software packages--typically libraries--of the
+Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You
+can use it too, but we suggest you first think carefully about whether
+this license or the ordinary General Public License is the better
+strategy to use in any particular case, based on the explanations below.
+
+<p>
+ When we speak of free software, we are referring to freedom of use,
+not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that
+you have the freedom to distribute copies of free software (and charge
+for this service if you wish); that you receive source code or can get
+it if you want it; that you can change the software and use pieces of
+it in new free programs; and that you are informed that you can do
+these things.
+<p>
+ To protect your rights, we need to make restrictions that forbid
+distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these
+rights. These restrictions translate to certain responsibilities for
+you if you distribute copies of the library or if you modify it.
+<p>
+ For example, if you distribute copies of the library, whether gratis
+or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave
+you. You must make sure that they, too, receive or can get the source
+code. If you link other code with the library, you must provide
+complete object files to the recipients, so that they can relink them
+with the library after making changes to the library and recompiling
+it. And you must show them these terms so they know their rights.
+<p>
+ We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the
+library, and (2) we offer you this license, which gives you legal
+permission to copy, distribute and/or modify the library.
+<p>
+ To protect each distributor, we want to make it very clear that
+there is no warranty for the free library. Also, if the library is
+modified by someone else and passed on, the recipients should know
+that what they have is not the original version, so that the original
+author's reputation will not be affected by problems that might be
+introduced by others.
+<p>
+ Finally, software patents pose a constant threat to the existence of
+any free program. We wish to make sure that a company cannot
+effectively restrict the users of a free program by obtaining a
+restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that
+any patent license obtained for a version of the library must be
+consistent with the full freedom of use specified in this license.
+
+<p>
+ Most GNU software, including some libraries, is covered by the
+ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser
+General Public License, applies to certain designated libraries, and
+is quite different from the ordinary General Public License. We use
+this license for certain libraries in order to permit linking those
+libraries into non-free programs.
+<p>
+ When a program is linked with a library, whether statically or using
+a shared library, the combination of the two is legally speaking a
+combined work, a derivative of the original library. The ordinary
+General Public License therefore permits such linking only if the
+entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General
+Public License permits more lax criteria for linking other code with
+the library.
+<p>
+ We call this license the "Lesser" General Public License because it
+does Less to protect the user's freedom than the ordinary General
+Public License. It also provides other free software developers Less
+of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages
+are the reason we use the ordinary General Public License for many
+libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain
+special circumstances.
+<p>
+ For example, on rare occasions, there may be a special need to
+encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes
+a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be
+allowed to use the library. A more frequent case is that a free
+library does the same job as widely used non-free libraries. In this
+case, there is little to gain by limiting the free library to free
+software only, so we use the Lesser General Public License.
+<p>
+ In other cases, permission to use a particular library in non-free
+programs enables a greater number of people to use a large body of
+free software. For example, permission to use the GNU C Library in
+non-free programs enables many more people to use the whole GNU
+operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating
+system.
+<p>
+ Although the Lesser General Public License is Less protective of the
+users' freedom, it does ensure that the user of a program that is
+linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run
+that program using a modified version of the Library.
+
+<p>
+ The precise terms and conditions for copying, distribution and
+modification follow. Pay close attention to the difference between a
+"work based on the library" and a "work that uses the library". The
+former contains code derived from the library, whereas the latter must
+be combined with the library in order to run.
+<p>
+
+<h2>TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION</h2>
+
+
+<p>
+<strong>0.</strong>
+This License Agreement applies to any software library or other
+program which contains a notice placed by the copyright holder or
+other authorized party saying it may be distributed under the terms of
+this Lesser General Public License (also called "this License").
+Each licensee is addressed as "you".
+<p>
+ A "library" means a collection of software functions and/or data
+prepared so as to be conveniently linked with application programs
+(which use some of those functions and data) to form executables.
+<p>
+
+ The "Library", below, refers to any such software library or work
+which has been distributed under these terms. A "work based on the
+Library" means either the Library or any derivative work under
+copyright law: that is to say, a work containing the Library or a
+portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated
+straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is
+included without limitation in the term "modification".)
+<p>
+ "Source code" for a work means the preferred form of the work for
+making modifications to it. For a library, complete source code means
+all the source code for all modules it contains, plus any associated
+interface definition files, plus the scripts used to control compilation
+and installation of the library.
+<p>
+ Activities other than copying, distribution and modification are not
+covered by this License; they are outside its scope. The act of
+running a program using the Library is not restricted, and output from
+such a program is covered only if its contents constitute a work based
+on the Library (independent of the use of the Library in a tool for
+writing it). Whether that is true depends on what the Library does
+and what the program that uses the Library does.
+<p>
+<strong>1.</strong>
+You may copy and distribute verbatim copies of the Library's
+complete source code as you receive it, in any medium, provided that
+you conspicuously and appropriately publish on each copy an
+appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact
+all the notices that refer to this License and to the absence of any
+warranty; and distribute a copy of this License along with the
+Library.
+<p>
+ You may charge a fee for the physical act of transferring a copy,
+and you may at your option offer warranty protection in exchange for a
+fee.
+<p>
+<strong>2.</strong>
+
+You may modify your copy or copies of the Library or any portion
+of it, thus forming a work based on the Library, and copy and
+distribute such modifications or work under the terms of Section 1
+above, provided that you also meet all of these conditions:
+<p>
+<ul>
+ <li><strong>a)</strong>
+    The modified work must itself be a software library.
+ <li><strong>b)</strong>
+    You must cause the files modified to carry prominent notices
+    stating that you changed the files and the date of any change.
+
+ <li><strong>c)</strong>
+    You must cause the whole of the work to be licensed at no
+    charge to all third parties under the terms of this License.
+
+ <li><strong>d)</strong>
+
+    If a facility in the modified Library refers to a function or a
+    table of data to be supplied by an application program that uses
+    the facility, other than as an argument passed when the facility
+    is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that,
+    in the event an application does not supply such function or
+    table, the facility still operates, and performs whatever part of
+    its purpose remains meaningful.
+    <p>
+    (For example, a function in a library to compute square roots has
+    a purpose that is entirely well-defined independent of the
+    application. Therefore, Subsection 2d requires that any
+    application-supplied function or table used by this function must
+    be optional: if the application does not supply it, the square
+    root function must still compute square roots.)
+    <p>
+    These requirements apply to the modified work as a whole. If
+    identifiable sections of that work are not derived from the Library,
+    and can be reasonably considered independent and separate works in
+    themselves, then this License, and its terms, do not apply to those
+    sections when you distribute them as separate works. But when you
+    distribute the same sections as part of a whole which is a work based
+    on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of
+    this License, whose permissions for other licensees extend to the
+    entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote
+    it.
+    <p>
+    Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest
+    your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to
+    exercise the right to control the distribution of derivative or
+    collective works based on the Library.
+    <p>
+    In addition, mere aggregation of another work not based on the Library
+    with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of
+    a storage or distribution medium does not bring the other work under
+    the scope of this License.
+</ul>
+<p>
+<strong>3.</strong>
+
+You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public
+License instead of this License to a given copy of the Library. To do
+this, you must alter all the notices that refer to this License, so
+that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2,
+instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the
+ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify
+that version instead if you wish.) Do not make any other change in
+these notices.
+<p>
+ Once this change is made in a given copy, it is irreversible for
+that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all
+subsequent copies and derivative works made from that copy.
+<p>
+ This option is useful when you wish to copy part of the code of
+the Library into a program that is not a library.
+<p>
+<strong>4.</strong>
+You may copy and distribute the Library (or a portion or
+derivative of it, under Section 2) in object code or executable form
+under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany
+it with the complete corresponding machine-readable source code, which
+must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a
+medium customarily used for software interchange.
+<p>
+ If distribution of object code is made by offering access to copy
+from a designated place, then offering equivalent access to copy the
+source code from the same place satisfies the requirement to
+distribute the source code, even though third parties are not
+compelled to copy the source along with the object code.
+<p>
+<strong>5.</strong>
+
+A program that contains no derivative of any portion of the
+Library, but is designed to work with the Library by being compiled or
+linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a
+work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and
+therefore falls outside the scope of this License.
+<p>
+ However, linking a "work that uses the Library" with the Library
+creates an executable that is a derivative of the Library (because it
+contains portions of the Library), rather than a "work that uses the
+library". The executable is therefore covered by this License.
+Section 6 states terms for distribution of such executables.
+<p>
+ When a "work that uses the Library" uses material from a header file
+that is part of the Library, the object code for the work may be a
+derivative work of the Library even though the source code is not.
+Whether this is true is especially significant if the work can be
+linked without the Library, or if the work is itself a library. The
+threshold for this to be true is not precisely defined by law.
+<p>
+ If such an object file uses only numerical parameters, data
+structure layouts and accessors, and small macros and small inline
+functions (ten lines or less in length), then the use of the object
+file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative
+work. (Executables containing this object code plus portions of the
+Library will still fall under Section 6.)
+<p>
+ Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may
+distribute the object code for the work under the terms of Section 6.
+Any executables containing that work also fall under Section 6,
+whether or not they are linked directly with the Library itself.
+<p>
+<strong>6.</strong>
+
+As an exception to the Sections above, you may also combine or
+link a "work that uses the Library" with the Library to produce a
+work containing portions of the Library, and distribute that work
+under terms of your choice, provided that the terms permit
+modification of the work for the customer's own use and reverse
+engineering for debugging such modifications.
+<p>
+ You must give prominent notice with each copy of the work that the
+Library is used in it and that the Library and its use are covered by
+this License. You must supply a copy of this License. If the work
+during execution displays copyright notices, you must include the
+copyright notice for the Library among them, as well as a reference
+directing the user to the copy of this License. Also, you must do one
+of these things:
+<p>
+<ul>
+  <li><strong>a)</strong> Accompany the work with the complete corresponding
+  machine-readable source code for the Library including whatever
+  changes were used in the work (which must be distributed under
+  Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked
+  with the Library, with the complete machine-readable "work that
+  uses the Library", as object code and/or source code, so that the
+  user can modify the Library and then relink to produce a modified
+  executable containing the modified Library. (It is understood
+  that the user who changes the contents of definitions files in the
+  Library will not necessarily be able to recompile the application
+  to use the modified definitions.)
+	 
+  <li><strong>b)</strong> Use a suitable shared library mechanism for linking with the
+  Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a
+  copy of the library already present on the user's computer system,
+  rather than copying library functions into the executable, and (2)
+  will operate properly with a modified version of the library, if
+  the user installs one, as long as the modified version is
+  interface-compatible with the version that the work was made with.
+
+  <li><strong>c)</strong> Accompany the work with a written offer, valid for at
+  least three years, to give the same user the materials
+  specified in Subsection 6a, above, for a charge no more
+  than the cost of performing this distribution.
+
+  <li><strong>d)</strong> If distribution of the work is made by offering access to copy
+  from a designated place, offer equivalent access to copy the above
+  specified materials from the same place.
+
+  <li><strong>e)</strong> Verify that the user has already received a copy of these
+  materials or that you have already sent this user a copy.
+
+</ul>
+<p>
+ For an executable, the required form of the "work that uses the
+Library" must include any data and utility programs needed for
+reproducing the executable from it. However, as a special exception,
+the materials to be distributed need not include anything that is
+normally distributed (in either source or binary form) with the major
+components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on
+which the executable runs, unless that component itself accompanies
+the executable.
+<p>
+ It may happen that this requirement contradicts the license
+restrictions of other proprietary libraries that do not normally
+accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot
+use both them and the Library together in an executable that you
+distribute.
+<p>
+<strong>7.</strong> You may place library facilities that are a work based on the
+Library side-by-side in a single library together with other library
+facilities not covered by this License, and distribute such a combined
+library, provided that the separate distribution of the work based on
+the Library and of the other library facilities is otherwise
+permitted, and provided that you do these two things:
+<p>
+<ul>
+  <li><strong>a)</strong> Accompany the combined library with a copy of the same work
+  based on the Library, uncombined with any other library
+  facilities. This must be distributed under the terms of the
+  Sections above.
+
+  <li><strong>b)</strong> Give prominent notice with the combined library of the fact
+  that part of it is a work based on the Library, and explaining
+  where to find the accompanying uncombined form of the same work.
+
+</ul>
+<p>
+<strong>8.</strong> You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute
+the Library except as expressly provided under this License. Any
+attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or
+distribute the Library is void, and will automatically terminate your
+rights under this License. However, parties who have received copies,
+or rights, from you under this License will not have their licenses
+terminated so long as such parties remain in full compliance.
+<p>
+<strong>9.</strong>
+You are not required to accept this License, since you have not
+signed it. However, nothing else grants you permission to modify or
+distribute the Library or its derivative works. These actions are
+prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by
+modifying or distributing the Library (or any work based on the
+Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and
+all its terms and conditions for copying, distributing or modifying
+the Library or works based on it.
+<p>
+<strong>10.</strong>
+Each time you redistribute the Library (or any work based on the
+Library), the recipient automatically receives a license from the
+original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library
+subject to these terms and conditions. You may not impose any further
+restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein.
+You are not responsible for enforcing compliance by third parties with
+this License.
+<p>
+<strong>11.</strong>
+If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent
+infringement or for any other reason (not limited to patent issues),
+conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or
+otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not
+excuse you from the conditions of this License. If you cannot
+distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this
+License and any other pertinent obligations, then as a consequence you
+may not distribute the Library at all. For example, if a patent
+license would not permit royalty-free redistribution of the Library by
+all those who receive copies directly or indirectly through you, then
+the only way you could satisfy both it and this License would be to
+refrain entirely from distribution of the Library.
+
+<p>
+If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any
+particular circumstance, the balance of the section is intended to apply,
+and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.
+<p>
+It is not the purpose of this section to induce you to infringe any
+patents or other property right claims or to contest validity of any
+such claims; this section has the sole purpose of protecting the
+integrity of the free software distribution system which is
+implemented by public license practices. Many people have made
+generous contributions to the wide range of software distributed
+through that system in reliance on consistent application of that
+system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing
+to distribute software through any other system and a licensee cannot
+impose that choice.
+<p>
+This section is intended to make thoroughly clear what is believed to
+be a consequence of the rest of this License.
+<p>
+<strong>12.</strong>
+If the distribution and/or use of the Library is restricted in
+certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the
+original copyright holder who places the Library under this License may add
+an explicit geographical distribution limitation excluding those countries,
+so that distribution is permitted only in or among countries not thus
+excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if
+written in the body of this License.
+<p>
+<strong>13.</strong>
+The Free Software Foundation may publish revised and/or new
+versions of the Lesser General Public License from time to time.
+Such new versions will be similar in spirit to the present version,
+but may differ in detail to address new problems or concerns.
+<p>
+Each version is given a distinguishing version number. If the Library
+specifies a version number of this License which applies to it and
+"any later version", you have the option of following the terms and
+conditions either of that version or of any later version published by
+the Free Software Foundation. If the Library does not specify a
+license version number, you may choose any version ever published by
+the Free Software Foundation.
+<p>
+
+<strong>14.</strong>
+If you wish to incorporate parts of the Library into other free
+programs whose distribution conditions are incompatible with these,
+write to the author to ask for permission. For software which is
+copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free
+Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our
+decision will be guided by the two goals of preserving the free status
+of all derivatives of our free software and of promoting the sharing
+and reuse of software generally.
+<p>
+<strong>NO WARRANTY</strong>
+<p>
+<strong>15.</strong>
+BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO
+WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW.
+EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR
+OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY
+KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
+IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
+PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE
+LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME
+THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
+<p>
+<strong>16.</strong>
+IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN
+WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY
+AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU
+FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR
+CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE
+LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
+RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A
+FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF
+SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
+DAMAGES.
+<p>
+<h2>END OF TERMS AND CONDITIONS</h2>
+
+<h2>How to Apply These Terms to Your New Libraries</h2>
+<p>
+ If you develop a new library, and you want it to be of the greatest
+possible use to the public, we recommend making it free software that
+everyone can redistribute and change. You can do so by permitting
+redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the
+ordinary General Public License).
+<p>
+ To apply these terms, attach the following notices to the library. It is
+safest to attach them to the start of each source file to most effectively
+convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the
+"copyright" line and a pointer to where the full notice is found.
+<p>
+
+<pre>
+<var>one line to give the library's name and an idea of what it does.</var>
+Copyright (C) <var>year</var> <var>name of author</var>
+
+This library is free software; you can redistribute it and/or
+modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
+License as published by the Free Software Foundation; either
+version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
+
+This library is distributed in the hope that it will be useful,
+but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
+Lesser General Public License for more details.
+
+You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
+License along with this library; if not, write to the Free Software
+Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
+</pre>
+
+<p>
+Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
+
+<p>
+You should also get your employer (if you work as a programmer) or your
+school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if
+necessary. Here is a sample; alter the names:
+
+<p>
+<pre>
+Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in
+the library `Frob' (a library for tweaking knobs) written
+by James Random Hacker.
+
+<var>signature of Ty Coon</var>, 1 April 1990
+Ty Coon, President of Vice
+</pre>
+
+<p> </p>
diff --git a/templates/tr/news_row.template b/templates/tr/news_row.template
new file mode 100644
index 0000000..f6e0e84
--- /dev/null
+++ b/templates/tr/news_row.template
@@ -0,0 +1,5 @@
+<p class="newstitle">{$title}</p>
+<p class="newsdate">{$date}</p>
+<div class="newsblock">
+{$body}
+</div>
diff --git a/templates/tr/status.template b/templates/tr/status.template
new file mode 100644
index 0000000..fa703bc
--- /dev/null
+++ b/templates/tr/status.template
@@ -0,0 +1,129 @@
+<!--TITLE:[Wine Durumu]-->
+<!--BLURB:[Wine Projesinin Geçerli Durumu]-->
+
+<!-- Please remember to close your <td> and <tr> tags -->
+
+<h1 class="title">Wine Durumu</h1>
+
+<table width="100%" border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
+<tr valign=top>
+<td width="100%">
+
+  <p>Son güncelleme: 11 Temmuz 2007.</p>
+  
+  <div align="center">
+  <table width="90%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2">
+  <tr>
+   <td bgcolor="#efefef"><strong>Yadsıma</strong>
+  <br>
+   Yüzdeler, bir bileşenin tam olarak geçerli durum ölçütü değildir ve sadece Wine Haftalık Haberler tarafından tahmin edilir. "100% tamamlandı" olarak işaretlenen bir bileşen mükemmel ve hatasız demek değil; istenen durumda bileşenin çalışması için gereken daha fazla geliştirme işi olmadığının göstergesidir.
+   </td>
+  </tr>
+  </table>
+  </div>
+
+</td>
+<td>
+
+  <table style="width: 300px; background-color: black; margin-top: 10px;">
+  <tr><td>
+    <p class="small"><b style="color: white;">Wine Durum Menüsü</b></p>
+  </td></tr>
+  <tr><td style="background-color: white;">
+    <dl>
+      <dt><a href="{$root}/winapi_stats"><b>API Durumu</b></a></dt>
+      <dd>
+        Gerçeklenen API'ların Durumu.
+      </dd>
+
+      <dt><a href="http://wiki.winehq.org/CoreStatus"><b>Temel Durumlar</b></a></dt>
+      <dd>
+        Temel Wine bileşen, araç ve çeşitli dosyaların durumları.
+      </dd>
+
+      <dt><a href="http://wiki.winehq.org/DLLStatus"><b>DLL Durumları</b></a></dt>
+      <dd>
+        Windows DLL klon durumları.
+      </dd>
+
+      <dt><a href="http://wiki.winehq.org/DirectXStatus"><b>DirectX Durumu</b></a></dt>
+      <dd>
+        DirectX DLL klon durumları.
+      </dd>
+
+      <dt><a href="http://wiki.winehq.org/MultimediaStatus"><b>Çokluortam Durumu</b></a></dt>
+      <dd>
+        Çokluortam eleman durumları.
+      </dd>
+
+      <dt><a href="http://wiki.winehq.org/ToolStatus"><b>Araç Durumu</b></a></dt>
+      <dd>
+        Yardımcı araç program ve betiklerin durumu.
+      </dd>
+
+      <dt><a href="http://wiki.winehq.org/UserInterfaceStatus"><b>Arayüz Durumu</b></a></dt>
+      <dd>
+        Kullanıcı arayüzü elemanlarının durumu.
+      </dd>
+
+      <dt><a href="http://wiki.winehq.org/WinePortingStatus"><b>Bağlama Durumu</b></a></dt>
+      <dd>
+        Wine'ın çeşitli derleyici, İşletim Sistemi ve mimarilere bağlama durumu.
+      </dd>
+
+      <dt><a href="http://wiki.winehq.org/TodoList"><b>Bilinen Yapılacaklar</b></a></dt>
+      <dd>
+        Bilinen sorunlar listesi.
+      </dd>
+    </dl>
+  </td></tr>
+  </table>
+
+</td>
+</tr>
+</table>
+
+<p> </p>
+
+<div align=center>
+<table border="0" width="95%" cellpadding="5" cellspacing="0">
+ <tr class="hdr">
+<th colspan="21">Geliştirilme durum renk anahtarı</th>
+ </tr>
+ <tr>
+<td class="pct0">%0</td>
+<td class="pct5">%5</td>
+<td class="pct10">%10</td>
+<td class="pct15">%15</td>
+<td class="pct20">%20</td>
+<td class="pct25">%25</td>
+<td class="pct30">%30</td>
+<td class="pct35">%35</td>
+<td class="pct40">%40</td>
+<td class="pct45">%45</td>
+<td class="pct50">%50</td>
+<td class="pct55">%55</td>
+<td class="pct60">%60</td>
+<td class="pct65">%65</td>
+<td class="pct70">%70</td>
+<td class="pct75">%75</td>
+<td class="pct80">%80</td>
+<td class="pct85">%85</td>
+<td class="pct90">%90</td>
+<td class="pct95">%95</td>
+<td class="pct100">%100</td>
+ </tr>
+ <tr class="hdr">
+<th colspan="21">Belgelendirme durum renk anahtarı</th>
+ </tr>
+ <tr>
+<td class="nonexistent" colspan="4">Mevcut değil</td>
+<td class="poor" colspan="4">Zayıf</td>
+<td class="outdated" colspan="5">Eski</td>
+<td class="adequate" colspan="4">Yeterli</td>
+<td class="good" colspan="4">İyi</td>
+ </tr>
+ </table>
+</div>
+
+<p> </p>
diff --git a/templates/tr/wineconf/rsvp_done.template b/templates/tr/wineconf/rsvp_done.template
new file mode 100644
index 0000000..9baac40
--- /dev/null
+++ b/templates/tr/wineconf/rsvp_done.template
@@ -0,0 +1,5 @@
+<h3>Teşekkürler!</h3>
+
+<p>Adınız ve e-postanız WineConf'a katılıyor olarak listelendi.</p>
+
+<p> </p>
diff --git a/templates/tr/wineconf/rsvp_form.template b/templates/tr/wineconf/rsvp_form.template
new file mode 100644
index 0000000..dea6d1b
--- /dev/null
+++ b/templates/tr/wineconf/rsvp_form.template
@@ -0,0 +1,30 @@
+{$error}
+
+<p>Bu form, WineConf'a katılmayı planladığınızı bilmemiz içindir</p>
+
+<form name="rsvp" action="{$self}" method="post">
+
+<table>
+
+<tr>
+ <th>İsim:</th>
+ <td><input type="text" name="q[name]" size="40" value="{$name}" /></td>
+</tr>
+
+<tr>
+ <th>E-posta:</th>
+ <td><input type="text" name="q[email]" size="40" value="{$email}" /></td>
+</tr>
+
+<tr>
+ <th>Yorumlar:</th>
+ <td><textarea name="q[comment]" rows="5" cols="40">{$comment}</textarea></td>
+</tr>
+
+</table>
+
+<p><input type="submit" name="submit" value=" RSVP Gönder " class="button" /></p>
+
+<input type="hidden" name="fields" value="name|email|comment" />
+
+</form>
diff --git a/templates/tr/wineconf/survey_done.template b/templates/tr/wineconf/survey_done.template
new file mode 100644
index 0000000..35fd894
--- /dev/null
+++ b/templates/tr/wineconf/survey_done.template
@@ -0,0 +1,5 @@
+<h3>Teşekkürler!</h3>
+
+<p>Bu sonraki WineConf için karar vermemizde yardımcı olacaktır.</p>
+
+<p> </p>
diff --git a/templates/tr/wwn.template b/templates/tr/wwn.template
new file mode 100644
index 0000000..cebe469
--- /dev/null
+++ b/templates/tr/wwn.template
@@ -0,0 +1,9 @@
+<!--TITLE:[Wine Dünya Haberleri]-->
+<!--BLURB:[Wine Dünya Haberleri]-->
+
+<h1 class="title">Wine Dünya Haberleri</h1>
+<div style="font-size: x-small; margin-top: 0;">Uyan tüm haberleri yazdırırız.</div>
+
+<!--EXEC:[wwn]-->
+
+
diff --git a/templates/tr/wwn_content.template b/templates/tr/wwn_content.template
new file mode 100644
index 0000000..6188d48
--- /dev/null
+++ b/templates/tr/wwn_content.template
@@ -0,0 +1,22 @@
+
+<div style="text-align: right;">
+  <big>{$date}</big><br>
+  <small><a href="{$contact}">{$author}</a> tarafından</small>
+</div>
+
+<div style="width: 250px; float: left; padding: 0 10px 0 10px;">
+ {$summary}
+ <p class="small"><a href="{$root}/wwn/source/{$xml}">XML kaynağı</a><br>
+ <a href="{$root}/wwn/">Daha Fazla Sorun...</a></p>
+</div>
+
+<div class="wwn">
+{$body}
+</div>
+
+<hr>
+
+<p align="center">
+ Tüm Çekirdek Kuzen sorunları ve özetleri, kendi özgün yazarlarının telif haklarındadır ve <br> <a href="http://www.gnu.org/licenses/gpl2.txt">GNU Genel Kamu Lisansı, sürüm 2.0</a> altında yayınlanmaktadır.
+</p>
+
diff --git a/templates/tr/wwn_interview.template b/templates/tr/wwn_interview.template
new file mode 100644
index 0000000..2c45b77
--- /dev/null
+++ b/templates/tr/wwn_interview.template
@@ -0,0 +1,13 @@
+
+<div style="float: right; margin: 20px 20px 0 20px;">
+  <big>{$date}</big>
+</div>
+
+<div style="border-bottom: 1px solid #999999; margin: 20px 20px 0 20px;">
+  <big>{$who} ile röportaj</big>
+  <small>by {$author}</small>
+</div>
+
+<div class="wwn" style="; margin: 20px 20px 0 20px;">
+  {$body}
+</div>
-- 
1.8.1.2


More information about the wine-patches mailing list