[website] Turkish translation for release 1.5.29

Volkan Gezer vlkngzr at gmail.com
Mon Apr 29 17:40:15 CDT 2013


Best regards,
Volkan GEZER
volkangezer at gmail.com
-------------- next part --------------
From 0fbae3ee4ffda80e82c706dc91cbc4896abe5b49 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Volkan Gezer <volkangezer at gmail.com>
Date: Mon, 29 Apr 2013 19:01:24 +0200
Subject: Turkish translation fixes for 1.5.29

---
 news/tr/2013041201.xml        | 17 +++++++++++++++++
 news/tr/2013042601.xml        | 15 +++++++++++++++
 templates/tr/devel.template      | 2 +-
 templates/tr/download/debian.template | 6 +++---
 templates/tr/download/ubuntu.template | 4 ++--
 5 files changed, 38 insertions(+), 6 deletions(-)
 create mode 100644 news/tr/2013041201.xml
 create mode 100644 news/tr/2013042601.xml

diff --git a/news/tr/2013041201.xml b/news/tr/2013041201.xml
new file mode 100644
index 0000000..ca2048c
--- /dev/null
+++ b/news/tr/2013041201.xml
@@ -0,0 +1,17 @@
+<news>
+<date>12 Nisan 2013</date>
+<title>Wine 1.5.28 Yayınlandı</title>
+<body>
+<p> Wine geliştirme sürümü 1.5.28 artık kullanılabilir.</p>
+<p> Bu sürümde <a href="{$root}/announce/1.5.28">Ne yeni</a>:
+<ul>
+ <li>Tüm güvenli bağlantılar için GnuTLS kullanılıyor, OpenSSL artık gerekli değil.</li>
+ <li>Mac sürücüsü öntanımlı olarak etkin.</li>
+ <li>Dahili FixedSys yazı tipleri.</li>
+ <li>Oyun kolu denetim paneli için yeni simge.</li>
+ <li>Postscript sürücü ilerlemeleri.</li>
+ <li>Çeşitli hata onarımları.</li>
+</ul></p>
+<p><p>Kaynak <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.5.28.tar.bz2">hemen indirilebilir</a>.
+İkili paketler derlenme aşamasında ve ilgili <a href="{$root}/download">indirme konumlarında</a> bulunabilecek.
+</p></body></news>
diff --git a/news/tr/2013042601.xml b/news/tr/2013042601.xml
new file mode 100644
index 0000000..854f7ed
--- /dev/null
+++ b/news/tr/2013042601.xml
@@ -0,0 +1,15 @@
+<news>
+<date>26 Nisan 2013</date>
+<title>Wine 1.5.29 Yayınlandı</title>
+<body>
+<p> Wine geliştirme sürümü 1.5.29 artık kullanılabilir.</p>
+<p> Bu sürümde <a href="{$root}/announce/1.5.29">Ne yeni</a>:
+<ul>
+ <li>Mac sürücüsü içiinde girdi yöntemi desteği.</li>
+ <li>Mac OS X üzerinde TLS 1.1 ve 1.2 bağlantı desteği.</li>
+ <li>JavaScript performans ilerlemeleri.</li>
+ <li>Çeşitli hata onarımları.</li>
+</ul></p>
+<p><p>Kaynak <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.5.29.tar.bz2">hemen indirilebilir</a>.
+İkili paketler derlenme aşamasında ve ilgili <a href="{$root}/download">indirme konumlarında</a> bulunabilecek.
+</p></body></news>
diff --git a/templates/tr/devel.template b/templates/tr/devel.template
index b0da581..d19dfe8 100644
--- a/templates/tr/devel.template
+++ b/templates/tr/devel.template
@@ -3,7 +3,7 @@
 
 <h1 class="title">Geliştirme Bağlantıları</h1>
 
-<p>Wine geliştirmeye hoşgeldiniz. Bu sayfada geliştiriciler için çeşitli bağlantılar ve kaynaklar bulacaksınız.</p>
+<p>Wine geliştirmeye hoş geldiniz. Bu sayfada geliştiriciler için çeşitli bağlantılar ve kaynaklar bulacaksınız.</p>
 
 <table border="0" cellpadding="10" cellspacing="1" bgcolor="#EFEFEF" style="margin-left: 20px;">
 
diff --git a/templates/tr/download/debian.template b/templates/tr/download/debian.template
index b45a55c..382011c 100644
--- a/templates/tr/download/debian.template
+++ b/templates/tr/download/debian.template
@@ -1,8 +1,8 @@
-<!--TITLE:[Wine for Debian Sid]-->
-<!--BLURB:[Wine for Debian Sid]-->
+<!--TITLE:[Debian Sid için Wine]-->
+<!--BLURB:[Debian Sid için Wine]-->
 
 <h1 class="title"><a href="http://www.debian.org/" target="_new"><img src="{$root}/images/distro/debian.png" width="50" height="50" alt="Debian Linux" border="0"></a>
-Wine for Debian Sid
+Debian Sid için Wine
 <a href="http://www.debian.org/" target="_new"><img src="{$root}/images/distro/debian.png" width="50" height="50" alt="Debian Linux" border="0"></a></h1>
 
 <p>Debian tabanlı dağıtımlaar, APT olarak bilinen paket yönetiminde kullanılan özel bir araç ile kurulum yaparlar. APT, bir yazılım için gerekli bağımlılıkları kuran, ve APT depoları olarak bilinen konumlarda tarama yaparak paketi güncel tutan bir yazılımdır. Debian tabanlı dağıtımlar Wine'ı içeren yazılım depolarına sahiptir ancak burada indirmek için en son kullanılabilir beta sürümlerini kendi depolarımızda tutuyoruz.</p>
diff --git a/templates/tr/download/ubuntu.template b/templates/tr/download/ubuntu.template
index 4b3c962..5c177ab 100644
--- a/templates/tr/download/ubuntu.template
+++ b/templates/tr/download/ubuntu.template
@@ -1,5 +1,5 @@
-<!--TITLE:[Installing the latest Wine on Ubuntu]-->
-<!--BLURB:[Installing the latest Wine on Ubuntu]-->
+<!--TITLE:[Ubuntu üzerine son sürüm Wine Kurmak]-->
+<!--BLURB:[Ubuntu üzerine son sürüm Wine Kurmak]-->
 
 <h1 class="title"><a href="http://www.ubuntu.com/" target="_new"><img src="{$root}/images/distro/ubuntu.png" width="50" height="50" alt="Ubuntu Logo" border="0"></a>
 Ubuntu ve Ubuntu türevleri için Wine
-- 
1.8.1.2


More information about the wine-patches mailing list