[website] Updated Turkish news for version 1.7.0

Volkan Gezer vlkngzr at gmail.com
Sat Aug 3 19:12:12 CDT 2013


Best regards,
Volkan GEZER
volkangezer at gmail.com
-------------- next part --------------
From a9edf6d553dbc4a4fc7c5ff4ceb3864779925539 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Volkan Gezer <volkangezer at gmail.com>
Date: Sun, 4 Aug 2013 02:10:49 +0200
Subject: update Turkish news for version 1.7.0

---
 news/tr/2013080202.xml | 17 +++++++++++++++++
 1 file changed, 17 insertions(+)
 create mode 100644 news/tr/2013080202.xml

diff --git a/news/tr/2013080202.xml b/news/tr/2013080202.xml
new file mode 100644
index 0000000..15ee51d
--- /dev/null
+++ b/news/tr/2013080202.xml
@@ -0,0 +1,17 @@
+<news>
+<date>2 Ağustos 2013</date>
+<title>Wine 1.7.0 Yayınlandı</title>
+<body>
+<p> Wine geliştirme sürümü 1.7.0 artık kullanılabilir.</p>
+<p> Bu sürümdeki <a href="{$root}/announce/1.7.0">yenilikler</a>:
+<ul>
+  <li>Postscript sürücüsünde dikey metin desteği.</li>
+  <li>Liblcms'in sürüm 1 yerine 2. sürümü kullanılıyor.</li>
+  <li>Unicode verisi Unicode 6.2.0'a güncellendi.</li>
+  <li>Yükleyicilerde bağlantı denetimleri desteği.</li>
+  <li>XML nitelikleri için iyileştirilmiş destek.</li>
+  <li>Çeşitli hata onarımları.</li>
+</ul>
+<p><p>Kaynak dosyaları <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.7.0.tar.bz2">artık indirilebilir</a>.
+İnşa sürecindeki ikili paketler kısa zaman içinde <a href="{$root}/download">indirme</a> konumunda yerini alacaktır.
+</p></body></news>
-- 
1.8.1.2


More information about the wine-patches mailing list