[website] Polish translation for release 1.5.23

Łukasz Wojniłowicz lukasz.wojnilowicz at gmail.com
Fri Feb 1 09:01:19 CST 2013


---
 news/pl/2013020101.xml | 16 ++++++++++++++++
 1 file changed, 16 insertions(+)
 create mode 100644 news/pl/2013020101.xml

diff --git a/news/pl/2013020101.xml b/news/pl/2013020101.xml
new file mode 100644
index 0000000..8ff0505
--- /dev/null
+++ b/news/pl/2013020101.xml
@@ -0,0 +1,16 @@
+<news>
+<date>Luty  1, 2013</date>
+<title>Wydano Wine 1.5.23</title>
+<body>
+<p> Wydanie rozwojowe Wine 1.5.23 jest już dostępne.</p>
+<p> <a href="{$root}/announce/1.5.23">Co nowego</a> w tym wydaniu:
+<ul>
+  <li>Wsparcie HTTPS już nie zależy od OpenSSL.</li>
+  <li>Wsparcie dla obsługi wydarzeń w sterowniku Mac.</li>
+  <li>Funkcjonalna wbudowana aplikacja Netstat.</li>
+  <li>Garść matematycznych funkcji w bibliotekach uruchomieniowych C++.</li>
+  <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
+</ul></p>
+<p><p>Źródło jest <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.5.23.tar.bz2">już dostępne</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkrótce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+</p></body></news>
-- 
1.8.1




More information about the wine-patches mailing list