[website] Polish translation for release 1.5.22

Łukasz Wojniłowicz lukasz.wojnilowicz at gmail.com
Sat Jan 19 01:15:20 CST 2013


---
 news/pl/2013011801.xml | 16 ++++++++++++++++
 1 file changed, 16 insertions(+)
 create mode 100644 news/pl/2013011801.xml

diff --git a/news/pl/2013011801.xml b/news/pl/2013011801.xml
new file mode 100644
index 0000000..245d8ab
--- /dev/null
+++ b/news/pl/2013011801.xml
@@ -0,0 +1,16 @@
+<news>
+<date>Styczeń 18, 2013</date>
+<title>Wydano Wine 1.5.22</title>
+<body>
+<p> Wydanie rozwojowe Wine 1.5.22 jest już dostępne.</p>
+<p> <a href="{$root}/announce/1.5.22">Co nowego</a> w tym wydaniu:
+<ul>
+  <li>Nowa wersja silnika Gecko.</li>
+  <li>Początki sterownika grafiki dla Maca.</li>
+  <li>Wsparcie dla platform ARM64.</li>
+  <li>Poprawki w tekście pisanym od prawej do lewej w Uniscribe.</li>
+  <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
+</ul></p>
+<p><p>Źródło jest <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.5.22.tar.bz2">już dostępne</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkrótce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+</p></body></news>
-- 
1.8.0.2
More information about the wine-patches mailing list