po: Turkish update for Wine second try

Volkan Gezer volkangezer at gmail.com
Tue Jul 2 17:05:00 CDT 2013


Best regards,
Volkan GEZER
volkangezer at gmail.com
-------------- next part --------------
From a19ec0be9912bf6525eeae4b70fc292af5bd3e01 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Volkan Gezer <volkangezer at gmail.com>
Date: Mon, 1 Jul 2013 03:13:24 +0200
Subject: updated Turkish translation

---
 po/tr.po | 829 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------
 1 file changed, 498 insertions(+), 331 deletions(-)
 mode change 100644 => 100755 po/tr.po

diff --git a/po/tr.po b/po/tr.po
old mode 100644
new mode 100755
index 6617407..b1a01a3
--- a/po/tr.po
+++ b/po/tr.po
@@ -1,22 +1,24 @@
 # English (United States) translations for Wine
 #
 # Translators:
-# volkangezer <volkangezer at gmail.com>, 2013.
-# zeugma, 2012.
+# volkangezer <volkangezer at gmail.com>, 2013
+# volkangezer <volkangezer at gmail.com>, 2013
+# zeugma, 2012
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: WINE\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.winehq.org\n"
 "POT-Creation-Date: N/A\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-06-24 11:42+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-07-01 03:06+0100\n"
 "Last-Translator: Volkan Gezer <volkangezer at gmail.com>\n"
-"Language-Team: Turkish <kde-l10n-tr at kde.org>\n"
+"Language-Team: Turkish (http://www.transifex.com/projects/p/wine/language/"
+"tr/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Language: tr\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
-"X-Generator: Lokalize 1.5\n"
+"X-Generator: Poedit 1.5.5\n"
 
 #: appwiz.rc:55
 msgid "Install/Uninstall"
@@ -37,12 +39,12 @@ msgstr "&Kur..."
 #: appwiz.rc:62
 msgid ""
 "The following software can be automatically removed. To remove a program or "
-"to modify its installed components, select it from the list and click "
-"Modify/Remove."
+"to modify its installed components, select it from the list and click Modify/"
+"Remove."
 msgstr ""
-"Aşağıdaki yazılım otomatik olarak kaldırılabilir. Bir programı kaldırmak veya "
-"yüklü bileşenlerini düzenlemek için listeden seçtikten sonra Düzenle/Kaldır "
-"tıklayın."
+"Aşağıdaki yazılım otomatik olarak kaldırılabilir. Bir programı kaldırmak "
+"veya yüklü bileşenlerini düzenlemek için listeden seçtikten sonra Düzenle/"
+"Kaldır tıklayın."
 
 #: appwiz.rc:64
 msgid "&Support Information"
@@ -122,18 +124,20 @@ msgstr "Wine Gecko Kurucusu"
 #: appwiz.rc:100
 msgid ""
 "Wine could not find a Gecko package which is needed for applications "
-"embedding HTML to work correctly. Wine can automatically download and install "
-"it for you.\n"
+"embedding HTML to work correctly. Wine can automatically download and "
+"install it for you.\n"
 "\n"
 "Note: it is recommended to use your distribution's packages instead. See <a "
 "href=\"http://wiki.winehq.org/Gecko\">http://wiki.winehq.org/Gecko</a> for "
 "details."
 msgstr ""
-"Wine, doğru çalışması için HTML'i gömülü kullanan uygulamaların ihtiyacı olan "
-"Gecko paketini bulamadı. Wine, sizin için otomatik indirip "
-"yükleyebilir.\n\nNot: kendi dağıtımınızın paketlerini kullanmanız önerilir. "
-"Ayrıntılar için <a href=\"http://wiki.winehq.org/Gecko\">"
-"http://wiki.winehq.org/Gecko</a> adresine bakın."
+"Wine, doğru çalışması için HTML'i gömülü kullanan uygulamaların ihtiyacı "
+"olan Gecko paketini bulamadı. Wine, sizin için otomatik indirip "
+"yükleyebilir.\n"
+"\n"
+"Not: kendi dağıtımınızın paketlerini kullanmanız önerilir. Ayrıntılar için "
+"<a href=\"http://wiki.winehq.org/Gecko\">http://wiki.winehq.org/Gecko</a> "
+"adresine bakın."
 
 #: appwiz.rc:106 appwiz.rc:121
 msgid "&Install"
@@ -173,10 +177,11 @@ msgid ""
 "details."
 msgstr ""
 "Wine, .NET uygulamalarının düzgün çalışması için gerekli olan Mono paketini "
-"bulamadı. Wine, sizin için otomatik indirip yükleyebilir.\n\nNot: kendi "
-"dağıtımınızın paketlerini kullanmanız önerilir. Ayrıntılar için <a "
-"href=\"http://wiki.winehq.org/Mono\">http://wiki.winehq.org/Mono</a> adresine "
-"bakın."
+"bulamadı. Wine, sizin için otomatik indirip yükleyebilir.\n"
+"\n"
+"Not: kendi dağıtımınızın paketlerini kullanmanız önerilir. Ayrıntılar için "
+"<a href=\"http://wiki.winehq.org/Mono\">http://wiki.winehq.org/Mono</a> "
+"adresine bakın."
 
 #: appwiz.rc:28
 msgid "Add/Remove Programs"
@@ -196,8 +201,8 @@ msgstr "Uygulamalar"
 
 #: appwiz.rc:32
 msgid ""
-"Unable to execute the uninstaller, '%s'. Do you want to remove the uninstall"
-" entry for this program from the registry?"
+"Unable to execute the uninstaller, '%s'. Do you want to remove the uninstall "
+"entry for this program from the registry?"
 msgstr ""
 "'%s' kaldırma komutu çalıştırılamadı. Sistem kaydından bu kaldırma girişini "
 "silmek ister misiniz?"
@@ -817,13 +822,17 @@ msgstr "Doğru dosya adı verildiğinden emin olun"
 msgid ""
 "File does not exist.\n"
 "Do you want to create file?"
-msgstr "Dosya mevcut değil\nDosyayı oluşturmak ister misiniz?"
+msgstr ""
+"Dosya mevcut değil\n"
+"Dosyayı oluşturmak ister misiniz?"
 
 #: comdlg32.rc:32
 msgid ""
 "File already exists.\n"
 "Do you want to replace it?"
-msgstr "Dosya zaten var.\nDeğiştirmek ister misiniz?"
+msgstr ""
+"Dosya zaten var.\n"
+"Değiştirmek ister misiniz?"
 
 #: comdlg32.rc:33
 msgid "Invalid character(s) in path"
@@ -834,8 +843,8 @@ msgid ""
 "A filename cannot contain any of the following characters:\n"
 "             / : < > |"
 msgstr ""
-"Bir dosya adı aşağıdaki karakterleri içeremez:\n             / : "
-"< > |"
+"Bir dosya adı aşağıdaki karakterleri içeremez:\n"
+"             / : < > |"
 
 #: comdlg32.rc:35
 msgid "Path does not exist"
@@ -954,8 +963,8 @@ msgid ""
 "This value does not lie within the page range.\n"
 "Please enter a value between %1!d! and %2!d!."
 msgstr ""
-"Bu değer sayfa aralığında değil.\nLütfen %1!d! ve %2!d! değerleri arasında "
-"bir değer girin."
+"Bu değer sayfa aralığında değil.\n"
+"Lütfen %1!d! ve %2!d! değerleri arasında bir değer girin."
 
 #: comdlg32.rc:56
 msgid "The 'from' entry cannot exceed the 'to' entry."
@@ -966,8 +975,8 @@ msgid ""
 "Margins overlap or fall outside Paper boundaries.\n"
 "Please reenter margins."
 msgstr ""
-"Kenarlıklar örtüşüyor ya da kağıt sınırlarının dışına çıkıyor.\nLütfen "
-"kenarlıkları yeniden girin."
+"Kenarlıklar örtüşüyor ya da kağıt sınırlarının dışına çıkıyor.\n"
+"Lütfen kenarlıkları yeniden girin."
 
 #: comdlg32.rc:60
 msgid "The 'Number of copies' field cannot be empty."
@@ -978,8 +987,8 @@ msgid ""
 "This large number of copies is not supported by your printer.\n"
 "Please enter a value between 1 and %d."
 msgstr ""
-"Bu kadar büyük sayıda kopya yazınız tarafından desteklenmiyor.\nLütffen 1 ile "
-"%d arasında bir değer girin."
+"Bu kadar büyük sayıda kopya yazınız tarafından desteklenmiyor.\n"
+"Lütffen 1 ile %d arasında bir değer girin."
 
 #: comdlg32.rc:63
 msgid "A printer error occurred."
@@ -1186,7 +1195,9 @@ msgstr "Oturum açma başarısız"
 msgid ""
 "Make sure that your user name\n"
 "and password are correct."
-msgstr "Kullanıcı adınızın ve şifrenizin\ndoğru olduğundan emin olun."
+msgstr ""
+"Kullanıcı adınızın ve şifrenizin\n"
+"doğru olduğundan emin olun."
 
 #: credui.rc:32
 msgid ""
@@ -1195,9 +1206,10 @@ msgid ""
 "Press the Caps Lock key on your keyboard to turn off Caps Lock before\n"
 "entering your password."
 msgstr ""
-"Caps Lock tuşunun açık olması, şifrenizi yanlış girmenize sebep "
-"olabilir.\n\nBüyük harfi kapatmak için, şifrenizi girmeden önce klavyenizdeki "
-"Caps Lock\ntuşuna basın."
+"Caps Lock tuşunun açık olması, şifrenizi yanlış girmenize sebep olabilir.\n"
+"\n"
+"Büyük harfi kapatmak için, şifrenizi girmeden önce klavyenizdeki Caps Lock\n"
+"tuşuna basın."
 
 #: credui.rc:31
 msgid "Caps Lock is On"
@@ -2173,12 +2185,14 @@ msgid ""
 "To continue, click Next."
 msgstr ""
 "Bu sihirbaz; sertifikaları, sertifika iptal listesini ve sertifika güven "
-"listesini bir dosyadan sertifika mağazasına aktarmanıza yardım eder.\n\nBir "
-"sertifika, sizi veya iletişim kurduğunuz bilgisayarınızı tanımlamanızda "
+"listesini bir dosyadan sertifika mağazasına aktarmanıza yardım eder.\n"
+"\n"
+"Bir sertifika, sizi veya iletişim kurduğunuz bilgisayarınızı tanımlamanızda "
 "kullanılabilir. Ayrıca yetkilendirme ve iletileri imzalamada da "
-"kullanılabilir. Sertifika mağazaları; sertifikalar, sertifika iptal listeleri "
-"ve sertifika güven listelerinden oluşan koleksiyonlardır.\n\nDevam etmek için "
-"İleri tıklayın."
+"kullanılabilir. Sertifika mağazaları; sertifikalar, sertifika iptal "
+"listeleri ve sertifika güven listelerinden oluşan koleksiyonlardır.\n"
+"\n"
+"Devam etmek için İleri tıklayın."
 
 #: cryptui.rc:291 cryptui.rc:427
 msgid "&File name:"
@@ -2305,17 +2319,20 @@ msgid ""
 "\n"
 "To continue, click Next."
 msgstr ""
-"Bu sihirbaz; bir sertifika mağazasından sertifika, sertifika iptal listesi ve "
-"sertifika güven listesini bir dosyaya aktarmanıza yardım edecektir.\n\nBir "
-"sertifika, sizi ve iletişim kurduğunuz bilgisayarınızı tanımlamada "
-"kullanılabilir. Ayrıca yetkilendirme ve iletileri imzalama da kullanılabilir. "
-"Sertifika mağazaları; sertifikalar, sertifika iptal listesi ve sertifika "
-"güven listesinden oluşan koleksiyonlardır.\n\nDevam etmek için İleri tıklayın."
+"Bu sihirbaz; bir sertifika mağazasından sertifika, sertifika iptal listesi "
+"ve sertifika güven listesini bir dosyaya aktarmanıza yardım edecektir.\n"
+"\n"
+"Bir sertifika, sizi ve iletişim kurduğunuz bilgisayarınızı tanımlamada "
+"kullanılabilir. Ayrıca yetkilendirme ve iletileri imzalama da "
+"kullanılabilir. Sertifika mağazaları; sertifikalar, sertifika iptal listesi "
+"ve sertifika güven listesinden oluşan koleksiyonlardır.\n"
+"\n"
+"Devam etmek için İleri tıklayın."
 
 #: cryptui.rc:381
 msgid ""
-"If you choose to export the private key, you will be prompted for a password"
-" to protect the private key on a later page."
+"If you choose to export the private key, you will be prompted for a password "
+"to protect the private key on a later page."
 msgstr ""
 "Eğer özel anahtarınızı aktarmayı seçerseniz, ileriki adımlarda özel "
 "anahtarınızı korumanız için bir parola sorulacaktır."
@@ -2342,11 +2359,11 @@ msgstr "Kullanmak biçimi seçin:"
 
 #: cryptui.rc:405
 msgid "&DER-encoded X.509 (*.cer)"
-msgstr "&DER-encoded X.509 (*.cer)"
+msgstr "&DER ile kodlanmış X.509 (*.cer)"
 
 #: cryptui.rc:407
 msgid "Ba&se64-encoded X.509 (*.cer):"
-msgstr "Ba&se64-encoded X.509 (*.cer):"
+msgstr "Ba&se64 ile kodlanmış X.509 (*.cer):"
 
 #: cryptui.rc:409
 msgid "&Cryptographic Message Syntax Standard/PKCS #7 Message (*.p7b)"
@@ -2422,7 +2439,7 @@ msgstr "Bu sertifika aşağıdaki isteklerde amaçlanıyor:"
 
 #: cryptui.rc:35
 msgid "Issued to: "
-msgstr "Verilen:"
+msgstr "Verilen: "
 
 #: cryptui.rc:36
 msgid "Issued by: "
@@ -2430,7 +2447,7 @@ msgstr "Veren: "
 
 #: cryptui.rc:37
 msgid "Valid from "
-msgstr "Geçerlilik başlangıcı"
+msgstr "Geçerlilik başlangıcı "
 
 #: cryptui.rc:38
 msgid " to "
@@ -2678,12 +2695,13 @@ msgstr "<Hiçbiri>"
 
 #: cryptui.rc:107
 msgid ""
-"You will no longer be able to decrypt messages with this certificate, or sign "
-"messages with it.\n"
+"You will no longer be able to decrypt messages with this certificate, or "
+"sign messages with it.\n"
 "Are you sure you want to remove this certificate?"
 msgstr ""
 "Artık bu sertifika ile iletileri çözemeyecek veya iletileri "
-"imzalayamayacaksınız.\nBu sertifikayı silmek istediğinizden emin misiniz?"
+"imzalayamayacaksınız.\n"
+"Bu sertifikayı silmek istediğinizden emin misiniz?"
 
 #: cryptui.rc:108
 msgid ""
@@ -2692,7 +2710,8 @@ msgid ""
 "Are you sure you want to remove these certificates?"
 msgstr ""
 "Artık bu sertifikalar ile iletileri çözemeyecek veya iletileri "
-"imzalayamayacaksınız.\nBu sertifikaları silmek istediğinizden emin misiniz?"
+"imzalayamayacaksınız.\n"
+"Bu sertifikaları silmek istediğinizden emin misiniz?"
 
 #: cryptui.rc:109
 msgid ""
@@ -2701,7 +2720,8 @@ msgid ""
 "Are you sure you want to remove this certificate?"
 msgstr ""
 "Bu sertifikayı kullanarak iletileri şifrelemeyecek ve imzalanmış iletileri "
-"doğrulayamayacaksınız.\nBu sertifikayı silmek istediğinizden emin misiniz?"
+"doğrulayamayacaksınız.\n"
+"Bu sertifikayı silmek istediğinizden emin misiniz?"
 
 #: cryptui.rc:110
 msgid ""
@@ -2710,8 +2730,8 @@ msgid ""
 "Are you sure you want to remove these certificates?"
 msgstr ""
 "Artık bu sertifikalar ile iletileri şifreleyemeyecek veya imzalanmış "
-"iletileri doğrulayamayacaksınız.\nBu sertifikaları silmek istediğinizden emin "
-"misiniz?"
+"iletileri doğrulayamayacaksınız.\n"
+"Bu sertifikaları silmek istediğinizden emin misiniz?"
 
 #: cryptui.rc:111
 msgid ""
@@ -2720,7 +2740,8 @@ msgid ""
 "Are you sure you want to remove this certificate?"
 msgstr ""
 "Bu sertifika yetkilisi tarafından sağlanmış sertifikalara artık "
-"güvenilmeyecek.\nBu sertifikayı silmek istediğinizden emin misiniz?"
+"güvenilmeyecek.\n"
+"Bu sertifikayı silmek istediğinizden emin misiniz?"
 
 #: cryptui.rc:112
 msgid ""
@@ -2729,7 +2750,8 @@ msgid ""
 "Are you sure you want to remove these certificates?"
 msgstr ""
 "Bu sertifika yetkilileri tarafından sağlanmış sertifikalara artık "
-"güvenilmeyecek.\nBu sertifikaları silmek istediğinizden emin misiniz?"
+"güvenilmeyecek.\n"
+"Bu sertifikaları silmek istediğinizden emin misiniz?"
 
 #: cryptui.rc:113
 msgid ""
@@ -2738,8 +2760,8 @@ msgid ""
 "Are you sure you want to remove this trusted root certificate?"
 msgstr ""
 "Bu kök sertifika yetkilisi tarafından sağlanan sertifikalara veya sertifika "
-"sağladığı kişilere artık güvenilmeyecek.\nBu kök sertifikasını silmek "
-"istediğinizden emin misiniz?"
+"sağladığı kişilere artık güvenilmeyecek.\n"
+"Bu kök sertifikasını silmek istediğinizden emin misiniz?"
 
 #: cryptui.rc:114
 msgid ""
@@ -2748,24 +2770,24 @@ msgid ""
 "Are you sure you want to remove these trusted root certificates?"
 msgstr ""
 "Bu kök sertifika yetkilisi tarafından sağlanan sertifikalara veya sertifika "
-"sağladığı kişilere artık güvenilmeyecek.\nBu kök sertifikalarını silmek "
-"istediğinizden emin misiniz?"
+"sağladığı kişilere artık güvenilmeyecek.\n"
+"Bu kök sertifikalarını silmek istediğinizden emin misiniz?"
 
 #: cryptui.rc:115
 msgid ""
 "Software signed by this publisher will no longer be trusted.\n"
 "Are you sure you want to remove this certificate?"
 msgstr ""
-"Bu yayıncı tarafından imzalanan yazılıma artık güvenilmeyecek.\nBu "
-"sertifikayı kaldırmak istediğinizden emin misiniz?"
+"Bu yayıncı tarafından imzalanan yazılıma artık güvenilmeyecek.\n"
+"Bu sertifikayı kaldırmak istediğinizden emin misiniz?"
 
 #: cryptui.rc:116
 msgid ""
 "Software signed by these publishers will no longer be trusted.\n"
 "Are you sure you want to remove these certificates?"
 msgstr ""
-"Bu yayıncılar tarafından imzalanan yazılıma güvenilmeyecek.\nBu sertifikaları "
-"kaldırmak istediğinizden emin misiniz?"
+"Bu yayıncılar tarafından imzalanan yazılıma güvenilmeyecek.\n"
+"Bu sertifikaları kaldırmak istediğinizden emin misiniz?"
 
 #: cryptui.rc:117
 msgid "Are you sure you want to remove this certificate?"
@@ -2788,8 +2810,8 @@ msgid ""
 "Ensures software came from software publisher\n"
 "Protects software from alteration after publication"
 msgstr ""
-"Yazılımın yazılım dağıtıcısından geldiğinden emin kılar\nYazılımın dağıtımdan "
-"sonra değiştirilmesini önler"
+"Yazılımın yazılım dağıtıcısından geldiğinden emin kılar\n"
+"Yazılımın dağıtımdan sonra değiştirilmesini önler"
 
 #: cryptui.rc:124
 msgid "Protects e-mail messages"
@@ -3313,8 +3335,8 @@ msgid ""
 "Temporary internet files\n"
 "Cached copies of web pages, images and certificates."
 msgstr ""
-"Geçici internet dosyaları\nWeb sayfaları, resimler ve sertifikaların önbellek "
-"kopyaları."
+"Geçici internet dosyaları\n"
+"Web sayfaları, resimler ve sertifikaların önbellek kopyaları."
 
 #: inetcpl.rc:70
 msgid ""
@@ -3322,8 +3344,8 @@ msgid ""
 "Files saved on your computer by websites, which store things like user "
 "preferences and login information."
 msgstr ""
-"Çerezler\nGezdiğiniz sitelerın sakladığı tercih ve oturum bilgileri gibi "
-"bilgiler."
+"Çerezler\n"
+"Gezdiğiniz sitelerın sakladığı tercih ve oturum bilgileri gibi bilgiler."
 
 #: inetcpl.rc:72
 msgid ""
@@ -3455,8 +3477,8 @@ msgstr "Kullanılabilir Efektler"
 
 #: joy.rc:66
 msgid ""
-"Press any button in the controller to activate the chosen effect. The effect"
-" direction can be changed with the controller axis."
+"Press any button in the controller to activate the chosen effect. The effect "
+"direction can be changed with the controller axis."
 msgstr ""
 "Seçili efekti etkinleştirmek için denetleyicide bir tuşa basın. Efekt yönü "
 "denetleyici ekseni ile değiştirilebilir."
@@ -6734,17 +6756,35 @@ msgid ""
 "\t/help\n"
 "\t/?\n"
 msgstr ""
-"Windows Yükleyici %s\n\nKullanım:\nmsiexec komut {gerekli parametre} [isteğe "
-"bağlı parametre]\n\nBir ürün yükle:\n\t/i {paket|ürün_kodu} "
-"[özellik]\n\t/package {paket|ürün_kodu} [özellik]\n\t/a paket [özellik]\nBir "
-"kurulumu onar:\n\t/f[p|o|e|d|c|a|u|m|s|v] {paket|ürün_kodu}\nBir ürünü "
-"kaldır:\n\t/uninstall {paket|ürün_kodu} [özellik]\n\t/x {paket|ürün_kodu} "
-"[özellik]\nBir ürünü yay:\n\t/j[u|m] paket [/t dönüştür] [/g dilkimliği]\nBir "
-"yama uygula:\n\t/p yama_paketi [özellik]\n\t/p yama_paketi /a paket "
-"[özellik]\nYukarıdaki komutlar için günlük ve kullanıcı arayüz "
-"değiştiricileri:\n\t/l[*][i|w|e|a|r|u|c|m|o|p|v|][+|!] "
-"günlük_dosyası\n\t/q{|n|b|r|f|n+|b+|b-}\nMSI Hizmetini kaydet:\n\t/y\nMSI "
-"Hizmetini kaldır:\n\t/z\nBu yardımı göster:\n\t/help\n\t/?\n"
+"Windows Yükleyici %s\n"
+"\n"
+"Kullanım:\n"
+"msiexec komut {gerekli parametre} [isteğe bağlı parametre]\n"
+"\n"
+"Bir ürün yükle:\n"
+"\t/i {paket|ürün_kodu} [özellik]\n"
+"\t/package {paket|ürün_kodu} [özellik]\n"
+"\t/a paket [özellik]\n"
+"Bir kurulumu onar:\n"
+"\t/f[p|o|e|d|c|a|u|m|s|v] {paket|ürün_kodu}\n"
+"Bir ürünü kaldır:\n"
+"\t/uninstall {paket|ürün_kodu} [özellik]\n"
+"\t/x {paket|ürün_kodu} [özellik]\n"
+"Bir ürünü yay:\n"
+"\t/j[u|m] paket [/t dönüştür] [/g dilkimliği]\n"
+"Bir yama uygula:\n"
+"\t/p yama_paketi [özellik]\n"
+"\t/p yama_paketi /a paket [özellik]\n"
+"Yukarıdaki komutlar için günlük ve kullanıcı arayüz değiştiricileri:\n"
+"\t/l[*][i|w|e|a|r|u|c|m|o|p|v|][+|!] günlük_dosyası\n"
+"\t/q{|n|b|r|f|n+|b+|b-}\n"
+"MSI Hizmetini kaydet:\n"
+"\t/y\n"
+"MSI Hizmetini kaldır:\n"
+"\t/z\n"
+"Bu yardımı göster:\n"
+"\t/help\n"
+"\t/?\n"
 
 #: msi.rc:57
 msgid "enter which folder contains %s"
@@ -6774,7 +6814,9 @@ msgstr "Wine MS-RLE vidyo çözücü"
 msgid ""
 "Wine MS-RLE video codec\n"
 "Copyright 2002 by Michael Guennewig"
-msgstr "Wine MS-RLE vidyo çözücü\nTelif Hakkı 2002 Michael Günnewig"
+msgstr ""
+"Wine MS-RLE vidyo çözücü\n"
+"Telif Hakkı 2002 Michael Günnewig"
 
 #: msvfw32.rc:30
 msgid "Video Compression"
@@ -7223,8 +7265,8 @@ msgid ""
 "is linked to the source file so that changes to the file will be reflected "
 "in your document."
 msgstr ""
-"Dokümanınıza pano içeriğinin resmini ekler. Resim kaynak dosyasına bağlanılır "
-"ve dosyadaki değişiklikler dokümanınıza yansıtılır."
+"Dokümanınıza pano içeriğinin resmini ekler. Resim kaynak dosyasına "
+"bağlanılır ve dosyadaki değişiklikler dokümanınıza yansıtılır."
 
 #: oledlg.rc:39
 msgid ""
@@ -7326,8 +7368,8 @@ msgid ""
 "Insert the manufacturer's installation disk, and then\n"
 "make sure the correct drive is selected below"
 msgstr ""
-"Üreticinin kurulum diskini yerleştirin ve ardından\naşağıda doğru sürücünün "
-"seçildiğinden emin olun"
+"Üreticinin kurulum diskini yerleştirin ve ardından\n"
+"aşağıda doğru sürücünün seçildiğinden emin olun"
 
 #: setupapi.rc:54
 msgid "Copy manufacturer's files from:"
@@ -7787,8 +7829,8 @@ msgstr "Wine'ı size sunan geliştiriciler:"
 
 #: shell32.rc:334
 msgid ""
-"Type the name of a program, folder, document, or Internet resource, and Wine"
-" will open it for you."
+"Type the name of a program, folder, document, or Internet resource, and Wine "
+"will open it for you."
 msgstr ""
 "Herhangi bir program, dizin, belge veya Internet kaynağı seçin ve Wine sizin "
 "için açsın."
@@ -8054,8 +8096,9 @@ msgid ""
 "\n"
 "Do you want to replace it?"
 msgstr ""
-"Bu klasör zaten '%1' isminde farklı bir dosya içeriyor.\n\nÜzerine yazmak "
-"istiyor musunuz?"
+"Bu klasör zaten '%1' isminde farklı bir dosya içeriyor.\n"
+"\n"
+"Üzerine yazmak istiyor musunuz?"
 
 #: shell32.rc:172
 msgid "Are you sure you want to delete the selected item(s)?"
@@ -8087,10 +8130,12 @@ msgid ""
 "selected folder they will be replaced. Do you still want to move or copy\n"
 "the folder?"
 msgstr ""
-"Bu klasör zaten '%1' adında bir klasör içeriyor.\n\nEğer hedef klasördeki "
-"dosyalar seçilen klasördeki dosyalar ile aynı isimleri\ntaşıyorlarsa, "
-"üzerlerine yazılacaktır. Hala klasörü kopyalamak veya taşımak\nistiyor "
-"musunuz?"
+"Bu klasör zaten '%1' adında bir klasör içeriyor.\n"
+"\n"
+"Eğer hedef klasördeki dosyalar seçilen klasördeki dosyalar ile aynı "
+"isimleri\n"
+"taşıyorlarsa, üzerlerine yazılacaktır. Hala klasörü kopyalamak veya taşımak\n"
+"istiyor musunuz?"
 
 #: shell32.rc:235
 msgid "New Folder"
@@ -8133,14 +8178,20 @@ msgid ""
 "A file already exists at the path %1.\n"
 "\n"
 "Do you want to replace it?"
-msgstr "%1 yolunda bir dosya zaten mevcut.\n\nÜzerine yazmak istiyor musunuz?"
+msgstr ""
+"%1 yolunda bir dosya zaten mevcut.\n"
+"\n"
+"Üzerine yazmak istiyor musunuz?"
 
 #: shell32.rc:247
 msgid ""
 "A folder already exists at the path %1.\n"
 "\n"
 "Do you want to replace it?"
-msgstr "%1 yolunda bir klasör zaten mevcut.\n\nÜzerine yazmak istiyor musunuz?"
+msgstr ""
+"%1 yolunda bir klasör zaten mevcut.\n"
+"\n"
+"Üzerine yazmak istiyor musunuz?"
 
 #: shell32.rc:248
 msgid "Confirm overwrite"
@@ -8154,24 +8205,27 @@ msgid ""
 "any later version.\n"
 "\n"
 "Wine is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
-"WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR "
-"A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more "
+"WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
+"FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more "
 "details.\n"
 "\n"
 "You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License "
 "along with Wine; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
 "Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
 msgstr ""
-"Wine ücretsiz bir yazılım olup; Free Software Foundation tarafından dağıtılan "
-"GNU Lesser Genel Kamu Lisansı'nın 2.1 veya (seçimi size bağlı) herhangi "
-"sonraki sürümü altında şartlara bağlı kalarak tekrar dağıtabilir ve/veya "
-"düzenleyebilirsiniz.\n\nWine, yararlı olabileceği umularak dağıtılmaktadır, "
-"fakat hiçbir GARANTİSİ YOKTUR; hatta BU FERAGATNAMEDE BELİRTİLDİĞİ GİBİ "
-"TİCARÎ veya HERHANGİ BAŞKA BİR AMACA UYGUNLUĞU bile garanti edilmez. Daha "
-"fazla bilgi için GNU Lesser Genel Kamu Lisansı'na bakın.\n\nWine ile birlikte "
-"GNU Lesser Genel Kamu Lisansı'nın bir kopyasını almış olmanız gerekli. Eğer "
-"almamışsanız Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, "
-"Boston, MA 02110-1301, USA adresine yazın."
+"Wine ücretsiz bir yazılım olup; Free Software Foundation tarafından "
+"dağıtılan GNU Lesser Genel Kamu Lisansı'nın 2.1 veya (seçimi size bağlı) "
+"herhangi sonraki sürümü altında şartlara bağlı kalarak tekrar dağıtabilir ve/"
+"veya düzenleyebilirsiniz.\n"
+"\n"
+"Wine, yararlı olabileceği umularak dağıtılmaktadır, fakat hiçbir GARANTİSİ "
+"YOKTUR; hatta BU FERAGATNAMEDE BELİRTİLDİĞİ GİBİ TİCARÎ veya HERHANGİ BAŞKA "
+"BİR AMACA UYGUNLUĞU bile garanti edilmez. Daha fazla bilgi için GNU Lesser "
+"Genel Kamu Lisansı'na bakın.\n"
+"\n"
+"Wine ile birlikte GNU Lesser Genel Kamu Lisansı'nın bir kopyasını almış "
+"olmanız gerekli. Eğer almamışsanız Free Software Foundation, Inc., 51 "
+"Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA adresine yazın."
 
 #: shell32.rc:253
 msgid "Wine License"
@@ -8455,16 +8509,16 @@ msgid ""
 "The MIDI header was not prepared. Use the Prepare function to prepare the "
 "header, and then try again."
 msgstr ""
-"MIDI başlığı hazırlanmamış. Başlığı hazırlamak için Hazırla işlevini kullanıp "
-"yeniden deneyin."
+"MIDI başlığı hazırlanmamış. Başlığı hazırlamak için Hazırla işlevini "
+"kullanıp yeniden deneyin."
 
 #: winmm.rc:50
 msgid ""
 "A MIDI map was not found. There may be a problem with the driver, or the "
 "MIDIMAP.CFG file may be corrupt or missing."
 msgstr ""
-"MIDI haritası bulunmadı. Sürücüde bir sorun olabilir veya MIDIMAP.CFG dosyası "
-"bozuk veya eksik olabilir."
+"MIDI haritası bulunmadı. Sürücüde bir sorun olabilir veya MIDIMAP.CFG "
+"dosyası bozuk veya eksik olabilir."
 
 #: winmm.rc:51
 msgid ""
@@ -8484,8 +8538,8 @@ msgstr ""
 
 #: winmm.rc:53
 msgid ""
-"The current MIDI setup is damaged. Copy the original MIDIMAP.CFG file to the"
-" Windows SYSTEM directory, and then try again."
+"The current MIDI setup is damaged. Copy the original MIDIMAP.CFG file to the "
+"Windows SYSTEM directory, and then try again."
 msgstr ""
 "Geçerli MIDI kurulumu zarar görmüş. Özgün MIDIMAP.CFG dosyasını Windows "
 "SYSTEM dizinine kopyalayın ve yeniden deneyin."
@@ -8506,8 +8560,8 @@ msgstr "Sürücü kullanılan komutu tanımıyor."
 
 #: winmm.rc:59
 msgid ""
-"There is a problem with your media device. Make sure it is working correctly"
-" or contact the device manufacturer."
+"There is a problem with your media device. Make sure it is working correctly "
+"or contact the device manufacturer."
 msgstr ""
 "Ortam aygıtınızda bir sorun var. Doğru çalıştığından emin olun veya aygıt "
 "üreticisine başvurun."
@@ -8518,8 +8572,8 @@ msgstr "Belirtilen aygıt açık değil veya MCI tarafından tanınmıyor."
 
 #: winmm.rc:62
 msgid ""
-"The device name is already being used as an alias by this application. Use a"
-" unique alias."
+"The device name is already being used as an alias by this application. Use a "
+"unique alias."
 msgstr ""
 "Aygıt adı bu uygulama tarafından zaten bir takma ad olarak kullanılıyor. "
 "Benzersiz bir takma ad kullanın."
@@ -8688,7 +8742,8 @@ msgid ""
 "A closing double-quotation mark is missing from the parameter value. Please "
 "supply one."
 msgstr ""
-"Parametre değerinde çift tırnak kapatma işareti eksik. Lütfen tırnağı kapatın."
+"Parametre değerinde çift tırnak kapatma işareti eksik. Lütfen tırnağı "
+"kapatın."
 
 #: winmm.rc:90
 msgid "A parameter or value was specified twice. Only specify it once."
@@ -8736,8 +8791,8 @@ msgid ""
 "Cannot carry out the specified command on an auto-opened device. Wait until "
 "the device is closed, and then try again."
 msgstr ""
-"Otomatik açılan aygıtta belirtilen komut çalıştırılamaz. Aygıt kapanana kadar "
-"bekleyin ve yeniden deneyin."
+"Otomatik açılan aygıtta belirtilen komut çalıştırılamaz. Aygıt kapanana "
+"kadar bekleyin ve yeniden deneyin."
 
 #: winmm.rc:99
 msgid ""
@@ -8798,15 +8853,16 @@ msgstr "69 karakterden daha az bir aygıt veya sürücü adı belirtin."
 msgid ""
 "The specified command requires an integer parameter. Please provide one."
 msgstr ""
-"Belirtilen komut bir tamsayı parametre gerektiriyor. Lütfen bir tamsayı girin."
+"Belirtilen komut bir tamsayı parametre gerektiriyor. Lütfen bir tamsayı "
+"girin."
 
 #: winmm.rc:108
 msgid ""
 "All wave devices that can play files in the current format are in use. Wait "
 "until a wave device is free, and then try again."
 msgstr ""
-"Geçerli biçimdeki dosyaları yürüten tüm dalga aygıtları kullanımda. Bir dalga "
-"aygıtı boşalana kadar bekleyin ve yeniden deneyin."
+"Geçerli biçimdeki dosyaları yürüten tüm dalga aygıtları kullanımda. Bir "
+"dalga aygıtı boşalana kadar bekleyin ve yeniden deneyin."
 
 #: winmm.rc:109
 msgid ""
@@ -8856,8 +8912,8 @@ msgstr "Yürütmeye çalıştığınız aygıt geçerli dosya biçimini tanımı
 
 #: winmm.rc:116
 msgid ""
-"No wave device that can record files in the current format is installed. Use"
-" the Drivers option to install the wave device."
+"No wave device that can record files in the current format is installed. Use "
+"the Drivers option to install the wave device."
 msgstr ""
 "Geçerli biçimdeki dosyaları kaydedebilen dalga aygıtı bulunamadı. Dalga "
 "aygıtını yüklemek için Sürücüler seçeneğini kullanın."
@@ -8895,11 +8951,11 @@ msgstr ""
 #: winmm.rc:125
 msgid ""
 "The current MIDI Mapper setup refers to a MIDI device that is not installed "
-"on the system. Use the MIDI Mapper option from the Control Panel to edit the"
-" setup."
+"on the system. Use the MIDI Mapper option from the Control Panel to edit the "
+"setup."
 msgstr ""
-"Geçerli MIDI haritalama ayarı sistemde yüklü olmayan bir MIDI aygıtını işaret "
-"ediyor. Ayarları düzenlemek için Denetim Masası'ndan MIDI haritalama "
+"Geçerli MIDI haritalama ayarı sistemde yüklü olmayan bir MIDI aygıtını "
+"işaret ediyor. Ayarları düzenlemek için Denetim Masası'ndan MIDI haritalama "
 "seçeneğini kullanın."
 
 #: winmm.rc:126
@@ -8939,8 +8995,8 @@ msgid ""
 "Cannot read the specified file. Make sure the file is still present, or "
 "check your disk or network connection."
 msgstr ""
-"Belirtilen dosya okunamadı. Dosyanın var olduğundan emin olun ya da diskinizi "
-"veya ağ bağlantızı denetleyin."
+"Belirtilen dosya okunamadı. Dosyanın var olduğundan emin olun ya da "
+"diskinizi veya ağ bağlantızı denetleyin."
 
 #: winmm.rc:121
 msgid ""
@@ -9206,7 +9262,9 @@ msgstr "Paketin gönderildiği yönlendirici sınırı aşıldı"
 msgid ""
 "Not Yet Implemented\n"
 "\n"
-msgstr "Henüz Geliştirilmedi\n\n"
+msgstr ""
+"Henüz Geliştirilmedi\n"
+"\n"
 
 #: attrib.rc:28 cmd.rc:328
 msgid "%1: File Not Found\n"
@@ -9233,14 +9291,24 @@ msgid ""
 " /S Processes matching files in the current folder and all subfolders.\n"
 " /D Processes folders as well.\n"
 msgstr ""
-"ATTRIB - Dosya niteliklerini görüntüler veya "
-"değiştirir.\n\nSözdizimi:\nATTRIB [+R | -R] [+A | -A ] [+S | -S] [+H | -H] "
-"[sürücü:][yol][dosyaadı]\n    [/S [/D]]\n\nŞöyle ki:\n\n +  Bir nitelik "
-"ayarlar.\n -  Bir niteliği temizler.\n R  Salt okunur dosya niteliği.\n "
-"A  Arşiv dosya niteliği.\n S  Sistem dosya niteliği.\n H  Gizli dosya "
-"niteliği.\n [sürücü:][yol][dosyaadı]\n   Nitelikleme için işlenecek dosya "
-"veya dosyaları belirtir.\n /S Geçerli klasör ve alt klasörlerinde eşlelen "
-"dosyaları işler.\n /D Klasörleri de işler.\n"
+"ATTRIB - Dosya niteliklerini görüntüler veya değiştirir.\n"
+"\n"
+"Sözdizimi:\n"
+"ATTRIB [+R | -R] [+A | -A ] [+S | -S] [+H | -H] [sürücü:][yol][dosyaadı]\n"
+"    [/S [/D]]\n"
+"\n"
+"Şöyle ki:\n"
+"\n"
+" +  Bir nitelik ayarlar.\n"
+" -  Bir niteliği temizler.\n"
+" R  Salt okunur dosya niteliği.\n"
+" A  Arşiv dosya niteliği.\n"
+" S  Sistem dosya niteliği.\n"
+" H  Gizli dosya niteliği.\n"
+" [sürücü:][yol][dosyaadı]\n"
+"   Nitelikleme için işlenecek dosya veya dosyaları belirtir.\n"
+" /S Geçerli klasör ve alt klasörlerinde eşlelen dosyaları işler.\n"
+" /D Klasörleri de işler.\n"
 
 #: clock.rc:29
 msgid "Ana&log"
@@ -9288,19 +9356,21 @@ msgid ""
 "Changes to default directory, environment variables etc made within a\n"
 "called procedure are inherited by the caller.\n"
 msgstr ""
-"CALL <topluişlemdosyası> komutu bir toplu işlem dosyasında başka bir\ntoplu "
-"işlem dosyasındaki komutları çalıştırmak için kullanılır. Eğer\ndosya "
-"mevcutsa, denetim yine onu çağıran dosyaya döner. CALL komutu\nçağrılan "
-"yordamlar için parametre verebilir.\n\nÇağrılan bir yordamda değiştirilen "
-"dizinler, çevre değişkenleri vb.\nkendisini çağıran tarafından miras alınır.\n"
+"CALL <topluişlemdosyası> komutu bir toplu işlem dosyasında başka bir\n"
+"toplu işlem dosyasındaki komutları çalıştırmak için kullanılır. Eğer\n"
+"dosya mevcutsa, denetim yine onu çağıran dosyaya döner. CALL komutu\n"
+"çağrılan yordamlar için parametre verebilir.\n"
+"\n"
+"Çağrılan bir yordamda değiştirilen dizinler, çevre değişkenleri vb.\n"
+"kendisini çağıran tarafından miras alınır.\n"
 
 #: cmd.rc:40
 msgid ""
 "CD <dir> is the short version of CHDIR. It changes the current\n"
 "default directory.\n"
 msgstr ""
-"CD <dir> CHDIR komutunun kısa sürümüdür. Geçerli\nvarsayılan dizini "
-"değiştirir.\n"
+"CD <dir> CHDIR komutunun kısa sürümüdür. Geçerli\n"
+"varsayılan dizini değiştirir.\n"
 
 #: cmd.rc:41
 msgid "CHDIR <dir> changes the current default directory.\n"
@@ -9341,11 +9411,14 @@ msgid ""
 "default). The ECHO OFF command can be prevented from displaying by\n"
 "preceding it with an @ sign.\n"
 msgstr ""
-"ECHO <ileti> geçerli uçbirim aygıtında <ileti>'yi gösterir.\n\nECHO ON bir "
-"toplu işlem dosyasında tüm komutların çalıştırılmadan önce\nuçbirim aygıtında "
-"görüntülenmesini sağlar\n\nECHO OFF bir önceki ECHO ON (ECHO öntanımlı olarak "
-"kapalıdır)komutunun\ntersini yapar. ECHO OFF çıktısının görüntülenmesini "
-"başına @ işareti\ngetirerek engelleyebilirsiniz.\n"
+"ECHO <ileti> geçerli uçbirim aygıtında <ileti>'yi gösterir.\n"
+"\n"
+"ECHO ON bir toplu işlem dosyasında tüm komutların çalıştırılmadan önce\n"
+"uçbirim aygıtında görüntülenmesini sağlar\n"
+"\n"
+"ECHO OFF bir önceki ECHO ON (ECHO öntanımlı olarak kapalıdır)komutunun\n"
+"tersini yapar. ECHO OFF çıktısının görüntülenmesini başına @ işareti\n"
+"getirerek engelleyebilirsiniz.\n"
 
 #: cmd.rc:61
 msgid "ERASE <filename> deletes a file or set of files.\n"
@@ -9360,10 +9433,13 @@ msgid ""
 "The requirement to double the % sign when using FOR in a batch file does\n"
 "not exist in wine's cmd.\n"
 msgstr ""
-"FOR komutu bir dosya kümesinin her öğesi için bir komut "
-"çalıştırmada\nkullanılır.\n\nSözdizim: FOR %değişken IN (küme) DO "
-"komut\n\nFOR kullanımı için toplu işlem dosyasında % işaretini çift "
-"kullanma\ngereksinimi cmd'de yoktur.\n"
+"FOR komutu bir dosya kümesinin her öğesi için bir komut çalıştırmada\n"
+"kullanılır.\n"
+"\n"
+"Sözdizim: FOR %değişken IN (küme) DO komut\n"
+"\n"
+"FOR kullanımı için toplu işlem dosyasında % işaretini çift kullanma\n"
+"gereksinimi cmd'de yoktur.\n"
 
 #: cmd.rc:81
 msgid ""
@@ -9378,21 +9454,24 @@ msgid ""
 "\n"
 "GOTO has no effect when used interactively.\n"
 msgstr ""
-"GOTO komutu çalışma satırını toplu işlem dosyasındaki başka bir "
-"satıra\nyönlendirir.\n\nGOTO komutunun hedefi olacak etiket en fazla 255 "
-"karakterden oluşabilir;\nancak boşluk içeremez (bu diğer işletim "
-"sistemlerinden farklıdır). Eğer\ntoplu işlem dosyasında aynı etiket bir veya "
-"daha fazla yerde kullanılmışsa\nher zaman ilk etiket kullanılacaktır. GOTO "
-"var olmayan bir etiket alırsa\ntoplu işlem dosyası sonlanacaktır.\n\nGOTO "
-"komutunun etkileşimli olarak kullanımının bir etkisi yoktur.\n"
+"GOTO komutu çalışma satırını toplu işlem dosyasındaki başka bir satıra\n"
+"yönlendirir.\n"
+"\n"
+"GOTO komutunun hedefi olacak etiket en fazla 255 karakterden oluşabilir;\n"
+"ancak boşluk içeremez (bu diğer işletim sistemlerinden farklıdır). Eğer\n"
+"toplu işlem dosyasında aynı etiket bir veya daha fazla yerde kullanılmışsa\n"
+"her zaman ilk etiket kullanılacaktır. GOTO var olmayan bir etiket alırsa\n"
+"toplu işlem dosyası sonlanacaktır.\n"
+"\n"
+"GOTO komutunun etkileşimli olarak kullanımının bir etkisi yoktur.\n"
 
 #: cmd.rc:84
 msgid ""
 "HELP <command> shows brief help details on a topic.\n"
 "HELP without an argument shows all CMD built-in commands.\n"
 msgstr ""
-"HELP <komut> bir konuda özet yardımı gösterir.\nBir argüman kullanılmayan "
-"HELP, tüm dahili CMD komutlarını gösterir.\n"
+"HELP <komut> bir konuda özet yardımı gösterir.\n"
+"Bir argüman kullanılmayan HELP, tüm dahili CMD komutlarını gösterir.\n"
 
 #: cmd.rc:94
 msgid ""
@@ -9405,10 +9484,14 @@ msgid ""
 "In the second form of the command, string1 and string2 must be in double\n"
 "quotes. The comparison is not case-sensitive.\n"
 msgstr ""
-"IF bir komutu koşula bağlı olarak çalıştırmada kullanılır.\n\nSözdizimi:  IF "
-"[NOT] EXIST dosyaadı komut\n    IF [NOT] dize1==dize2 komut\n    IF "
-"[NOT] ERRORLEVEL sayı komut\n\nİkinci biçimde dize1 ve dize2 çift tırnak "
-"içerisinde olmalıdır.\nKarşılaştırma BÜYÜK/küçük harf duyarlı değildir.\n"
+"IF bir komutu koşula bağlı olarak çalıştırmada kullanılır.\n"
+"\n"
+"Sözdizimi:  IF [NOT] EXIST dosyaadı komut\n"
+"    IF [NOT] dize1==dize2 komut\n"
+"    IF [NOT] ERRORLEVEL sayı komut\n"
+"\n"
+"İkinci biçimde dize1 ve dize2 çift tırnak içerisinde olmalıdır.\n"
+"Karşılaştırma BÜYÜK/küçük harf duyarlı değildir.\n"
 
 #: cmd.rc:100
 msgid ""
@@ -9418,9 +9501,11 @@ msgid ""
 "The command will prompt you for the new volume label for the given drive.\n"
 "You can display the disk volume label with the VOL command.\n"
 msgstr ""
-"LABEL bir disk bölümüne etiket verir.\n\nSözdizimi: LABEL [sürücü:]\nKomut "
-"sizden verilen sürücü için yeni bir etiket girmenizi bekleyecektir.\nDisk "
-"bölüm etiketini VOL komutu ile gösterebilirsiniz.\n"
+"LABEL bir disk bölümüne etiket verir.\n"
+"\n"
+"Sözdizimi: LABEL [sürücü:]\n"
+"Komut sizden verilen sürücü için yeni bir etiket girmenizi bekleyecektir.\n"
+"Disk bölüm etiketini VOL komutu ile gösterebilirsiniz.\n"
 
 #: cmd.rc:103
 msgid "MD <name> is the short version of MKDIR. It creates a subdirectory.\n"
@@ -9434,15 +9519,19 @@ msgstr "MKDIR <isim> bir alt dizin oluşturur.\n"
 msgid ""
 "MOVE relocates a file or directory to a new point within the file system.\n"
 "\n"
-"If the item being moved is a directory then all the files and subdirectories\n"
+"If the item being moved is a directory then all the files and "
+"subdirectories\n"
 "below the item are moved as well.\n"
 "\n"
 "MOVE fails if the old and new locations are on different DOS drive letters.\n"
 msgstr ""
-"MOVE bir dosya veya dizini dosya sistemi içinde yeni bir noktaya "
-"taşır.\n\nEğer taşınacak öğe bir dizinse dizin içerisindeki tüm dosyalar ve "
-"alt\ndizinler de birlikte taşınacaktır.\n\nEğer eski ve yeni konumlar farklı "
-"DOS sürücüleri üzerindeyse MOVE hata\nverecektir.\n"
+"MOVE bir dosya veya dizini dosya sistemi içinde yeni bir noktaya taşır.\n"
+"\n"
+"Eğer taşınacak öğe bir dizinse dizin içerisindeki tüm dosyalar ve alt\n"
+"dizinler de birlikte taşınacaktır.\n"
+"\n"
+"Eğer eski ve yeni konumlar farklı DOS sürücüleri üzerindeyse MOVE hata\n"
+"verecektir.\n"
 
 #: cmd.rc:122
 msgid ""
@@ -9456,11 +9545,15 @@ msgid ""
 "variable, for example:\n"
 "PATH %PATH%;c:\\temp\n"
 msgstr ""
-"PATH cmd arama yolunu gösterir veya değiştirir.\n\nSadece PATH girmek geçerli "
-"PATH ayarını gösterecektir (başlangıçta bu\nwine.conf dosyanızda verilen "
-"değer olacaktır). Ayarı değiştirmek için\nPATH komutuna yeni değeri "
-"ekleyin.\n\nAyrıca PATH ayarını düzenlemek için PATH çevre değikenini "
-"de\nkullanabilirsiniz, örneğin:\nPATH %PATH%;c:\\temp\n"
+"PATH cmd arama yolunu gösterir veya değiştirir.\n"
+"\n"
+"Sadece PATH girmek geçerli PATH ayarını gösterecektir (başlangıçta bu\n"
+"wine.conf dosyanızda verilen değer olacaktır). Ayarı değiştirmek için\n"
+"PATH komutuna yeni değeri ekleyin.\n"
+"\n"
+"Ayrıca PATH ayarını düzenlemek için PATH çevre değikenini de\n"
+"kullanabilirsiniz, örneğin:\n"
+"PATH %PATH%;c:\\temp\n"
 
 #: cmd.rc:128
 msgid ""
@@ -9469,9 +9562,10 @@ msgid ""
 "It is mainly useful in batch files to allow the user to read the output\n"
 "of a previous command before it scrolls off the screen.\n"
 msgstr ""
-"PAUSE Ekranda kullanıcının bir tuşa basmasını bekleyen bir mesaj "
-"gösterir.\n\nÇoğunlukla toplu işlem dosyalarında kullanıcıya önceki komutun "
-"çıktısını\nekrandan çıkmadan önce okumak için kullanılır.\n"
+"PAUSE Ekranda kullanıcının bir tuşa basmasını bekleyen bir mesaj gösterir.\n"
+"\n"
+"Çoğunlukla toplu işlem dosyalarında kullanıcıya önceki komutun çıktısını\n"
+"ekrandan çıkmadan önce okumak için kullanılır.\n"
 
 #: cmd.rc:149
 msgid ""
@@ -9495,27 +9589,35 @@ msgid ""
 "The prompt can also be changed by altering the PROMPT environment variable,\n"
 "so the command 'SET PROMPT=text' has the same effect as 'PROMPT text'.\n"
 msgstr ""
-"PROMPT komut istemini değiştirir.\n\nPROMPT komutunu izleyen dize (ve hemen "
-"ardından bir boşluk) cmd sizden\nkomut beklerken satır başında "
-"görünür.\n\nAşağıdaki karakter dizeleri gösterilen özel anlamları "
-"içerir:\n\n$$  Dolar işareti    $_  Alt satır      $b  boru "
-"işareti (|)\n$d  Geçerli tarih    $e  Escape       $g  > "
-"işareti\n$l  < işareti      $n  Geçerli sürücü   $p  Geçerli "
-"yol\n$q  Eşittir işareti   $t  Geçerli saat    $v  cmd "
-"sürümü\n\nSadece PROMPT komutunu girerseniz komut istemi geçerli dizini "
-"(sürücü harfi\ndahil) ve onu izleyen büyüktür (>) işareti içeren öntanımlı "
-"değerlere\ndönecektir.\n(PROMPT $p$g komutu gibi).\n\nKomut istemi ayrıca "
-"PROMPT çevre değişkeni değiştirilerek de belirlenebilir.\nYani 'SET "
-"PROMPT=metin' ile 'PROMPT metin' aynı işi görür.\n"
+"PROMPT komut istemini değiştirir.\n"
+"\n"
+"PROMPT komutunu izleyen dize (ve hemen ardından bir boşluk) cmd sizden\n"
+"komut beklerken satır başında görünür.\n"
+"\n"
+"Aşağıdaki karakter dizeleri gösterilen özel anlamları içerir:\n"
+"\n"
+"$$  Dolar işareti    $_  Alt satır      $b  boru işareti (|)\n"
+"$d  Geçerli tarih    $e  Escape       $g  > işareti\n"
+"$l  < işareti      $n  Geçerli sürücü   $p  Geçerli yol\n"
+"$q  Eşittir işareti   $t  Geçerli saat    $v  cmd sürümü\n"
+"\n"
+"Sadece PROMPT komutunu girerseniz komut istemi geçerli dizini (sürücü harfi\n"
+"dahil) ve onu izleyen büyüktür (>) işareti içeren öntanımlı değerlere\n"
+"dönecektir.\n"
+"(PROMPT $p$g komutu gibi).\n"
+"\n"
+"Komut istemi ayrıca PROMPT çevre değişkeni değiştirilerek de "
+"belirlenebilir.\n"
+"Yani 'SET PROMPT=metin' ile 'PROMPT metin' aynı işi görür.\n"
 
 #: cmd.rc:153
 msgid ""
 "A command line beginning with REM (followed by a space) performs no\n"
 "action, and can therefore be used as a comment in a batch file.\n"
 msgstr ""
-"REM (ardından da bir boşluk) ile başlayan bir komut satırının\nhiçbir işlevi "
-"yoktur; dolayısıyla toplu işlem dosyalarında\naçıklama olarak "
-"kullanılabilir.\n"
+"REM (ardından da bir boşluk) ile başlayan bir komut satırının\n"
+"hiçbir işlevi yoktur; dolayısıyla toplu işlem dosyalarında\n"
+"açıklama olarak kullanılabilir.\n"
 
 #: cmd.rc:156
 msgid "REN <filename> is the short version of RENAME. It renames a file.\n"
@@ -9525,7 +9627,7 @@ msgstr ""
 
 #: cmd.rc:157
 msgid "RENAME <filename> renames a file.\n"
-msgstr "RENAME <dosyaadı> bir dosyayı yeniden adlandırır.\n\n"
+msgstr "RENAME <dosyaadı> bir dosyayı yeniden adlandırır.\n"
 
 #: cmd.rc:159
 msgid "RD <dir> is the short version of RMDIR. It deletes a subdirectory.\n"
@@ -9554,14 +9656,21 @@ msgid ""
 "many more values than in a native Win32 implementation. Note that it is\n"
 "not possible to affect the operating system environment from within cmd.\n"
 msgstr ""
-"SET cmd çevre değişkenlerini gösterir veya değiştirir.\n\nParametresiz "
-"girilen SET geçerli çevrenin tümünü gösterir.\n\nBir çevre değişkenini "
-"oluşturmak veya düzenlemek için sözdizimi:\n\nSET <değişken>=<değer>\n\n<"
-"değişken> ve <değer> karakter dizeleridir. Ne eşittir işaretinden\nönce ne de "
-"değişken adı içerisinde boşluk bulunabilir.\n\nWine altında, üzerinde "
-"çalışılan işletim sistemi çevresi Win32 çevresine\ndahil edilir. Dolayısıyla "
-"doğal bir Win32 gerçeklemesinden daha fazla\ndeğer bulunacaktır. cmd altında "
-"işletim sistemi çevresini değiştirmek\nmümkün değildir.\n"
+"SET cmd çevre değişkenlerini gösterir veya değiştirir.\n"
+"\n"
+"Parametresiz girilen SET geçerli çevrenin tümünü gösterir.\n"
+"\n"
+"Bir çevre değişkenini oluşturmak veya düzenlemek için sözdizimi:\n"
+"\n"
+"SET <değişken>=<değer>\n"
+"\n"
+"<değişken> ve <değer> karakter dizeleridir. Ne eşittir işaretinden\n"
+"önce ne de değişken adı içerisinde boşluk bulunabilir.\n"
+"\n"
+"Wine altında, üzerinde çalışılan işletim sistemi çevresi Win32 çevresine\n"
+"dahil edilir. Dolayısıyla doğal bir Win32 gerçeklemesinden daha fazla\n"
+"değer bulunacaktır. cmd altında işletim sistemi çevresini değiştirmek\n"
+"mümkün değildir.\n"
 
 #: cmd.rc:209
 msgid ""
@@ -9569,9 +9678,9 @@ msgid ""
 "the list, so parameter 2 becomes parameter 1 and so on. It has no effect\n"
 "if called from the command line.\n"
 msgstr ""
-"SHIFT toplu işlem dosyasında parametre listesinin başından bir "
-"tanesini\nsiler. Böylece 2. parametre 1. parametre olacaktır. Komut "
-"satırında\nçağrıldığında bir etkisi yoktur.\n"
+"SHIFT toplu işlem dosyasında parametre listesinin başından bir tanesini\n"
+"siler. Böylece 2. parametre 1. parametre olacaktır. Komut satırında\n"
+"çağrıldığında bir etkisi yoktur.\n"
 
 #: cmd.rc:186 start.rc:50
 msgid ""
@@ -9603,23 +9712,32 @@ msgid ""
 "/?      Display this help and exit.\n"
 msgstr ""
 "Normalde bu son eki kullanan dosyalar için program içerisinde bir program "
-"başlat veya belge aç.\nKullanım:\nstart [seçenekler] program_dosyaadı "
-"[...]\nstart [seçenekler] belge_dosyaadı\n\nSeçenekler:\n\"başlık\"   Alt "
-"pencerelerin başlığını belirtir.\n/d dizin Programı belirtilen dizinde "
-"başlat.\n/b      Program için yeni bir konsol oluşturma.\n/i      "
-"Programı taze ortam değişkenleri ile başlat.\n/min     Programı simge "
-"durumunda başlat.\n/max     Programı ekran kaplanmış başlat.\n/low    "
-" Programı boşta öncelik sınıfı ile başlat.\n/normal   Programı normal "
-"öncelik sınıfı ile başlat.\n/high    Programı yüksek öncelik sınıfı ile "
-"başlat.\n/realtime  Programı gerçek zaman öncelik sınıfı ile "
-"başlat.\n/abovenormal Programı normal üstü öncelik sınıfı ile "
-"başlat.\n/belownormal Programı normal altı öncelik sınıfı ile başlat.\n/node "
-"n   Programı belirtilen NUMA kipinde başlat.\n/affinity maske Programı "
-"belirtilen yakınlık maskesi ile başlat.\n/wait    Başlatılan programın "
-"bitmesini bekle ve ardından çıkış koduyla çık.\n/unix    Bir Unix dosya "
-"adı kullan ve dosyayı windows gezgini benzeri bir biçimde "
-"başlat.\n/ProgIDOpen Belirtilen program kimliği kullanarak bir belge aç.\n/? "
-"     Bu yardımı görüntüle ve çık.\n"
+"başlat veya belge aç.\n"
+"Kullanım:\n"
+"start [seçenekler] program_dosyaadı [...]\n"
+"start [seçenekler] belge_dosyaadı\n"
+"\n"
+"Seçenekler:\n"
+"\"başlık\"   Alt pencerelerin başlığını belirtir.\n"
+"/d dizin Programı belirtilen dizinde başlat.\n"
+"/b      Program için yeni bir konsol oluşturma.\n"
+"/i      Programı taze ortam değişkenleri ile başlat.\n"
+"/min     Programı simge durumunda başlat.\n"
+"/max     Programı ekran kaplanmış başlat.\n"
+"/low     Programı boşta öncelik sınıfı ile başlat.\n"
+"/normal   Programı normal öncelik sınıfı ile başlat.\n"
+"/high    Programı yüksek öncelik sınıfı ile başlat.\n"
+"/realtime  Programı gerçek zaman öncelik sınıfı ile başlat.\n"
+"/abovenormal Programı normal üstü öncelik sınıfı ile başlat.\n"
+"/belownormal Programı normal altı öncelik sınıfı ile başlat.\n"
+"/node n   Programı belirtilen NUMA kipinde başlat.\n"
+"/affinity maske Programı belirtilen yakınlık maskesi ile başlat.\n"
+"/wait    Başlatılan programın bitmesini bekle ve ardından çıkış koduyla "
+"çık.\n"
+"/unix    Bir Unix dosya adı kullan ve dosyayı windows gezgini benzeri "
+"bir biçimde başlat.\n"
+"/ProgIDOpen Belirtilen program kimliği kullanarak bir belge aç.\n"
+"/?      Bu yardımı görüntüle ve çık.\n"
 
 #: cmd.rc:211
 msgid "TIME sets or shows the current system time.\n"
@@ -9634,8 +9752,8 @@ msgid ""
 "TYPE <filename> copies <filename> to the console device (or elsewhere\n"
 "if redirected). No check is made that the file is readable text.\n"
 msgstr ""
-"TYPE <dosyaadı> komutu <dosyaadı>'nı konsol aygıtına kopyalar "
-"(eğer\nyönlendirilmişse başka yere). Dosyanın okunabilirliği denetlenmez.\n"
+"TYPE <dosyaadı> komutu <dosyaadı>'nı konsol aygıtına kopyalar (eğer\n"
+"yönlendirilmişse başka yere). Dosyanın okunabilirliği denetlenmez.\n"
 
 #: cmd.rc:226
 msgid ""
@@ -9647,10 +9765,13 @@ msgid ""
 "\n"
 "The verify flag has no function in Wine.\n"
 msgstr ""
-"VERIFY doğrulama bayrağını açar, kapatır veya sınar. Geçerli "
-"biçimler:\n\nVERIFY ON\tBayrağı aç.\nVERIFY OFF\tBayrağı "
-"kaldır.\nVERIFY\t\tBayrağın durumunu gösterir.\n\nDoğrulama bayrağının "
-"Wine'da bir işlevi yoktur.\n"
+"VERIFY doğrulama bayrağını açar, kapatır veya sınar. Geçerli biçimler:\n"
+"\n"
+"VERIFY ON\tBayrağı aç.\n"
+"VERIFY OFF\tBayrağı kaldır.\n"
+"VERIFY\t\tBayrağın durumunu gösterir.\n"
+"\n"
+"Doğrulama bayrağının Wine'da bir işlevi yoktur.\n"
 
 #: cmd.rc:229
 msgid "VER displays the version of cmd you are running.\n"
@@ -9694,8 +9815,8 @@ msgid ""
 "\n"
 "ASSOC without parameters displays current file associations.\n"
 "If used with only a file extension, displays the current association.\n"
-"Specifying no file type after the equal sign removes the current association, "
-"if any.\n"
+"Specifying no file type after the equal sign removes the current "
+"association, if any.\n"
 msgstr ""
 
 #: cmd.rc:267
@@ -9732,8 +9853,8 @@ msgid ""
 "EXIT terminates the current command session and returns\n"
 "to the operating system or shell from which you invoked cmd.\n"
 msgstr ""
-"EXIT geçerli komut oturumunu sonlandırır ve cmd'yi çağırdığınız\nyerden "
-"işletim sistemine döner.\n"
+"EXIT geçerli komut oturumunu sonlandırır ve cmd'yi çağırdığınız\n"
+"yerden işletim sistemine döner.\n"
 
 #: cmd.rc:315
 msgid ""
@@ -9776,32 +9897,46 @@ msgid ""
 "\n"
 "Enter HELP <command> for further information on any of the above commands.\n"
 msgstr ""
-"CMD dahili komutları:\nASSOC\t\tDosya uzantı ilişkilerini göster veya "
-"düzenle\nATTRIB\t\tDOS dosya özelliklerini göster veya "
-"değiştir\nCALL\t\tToplu işlem dosyası içerisinden bir diğerini çalıştır\nCD "
-"(CHDIR)\tGeçerli dizini değiştir\nCHOICE\t\tSeçilebilir listeden bir tuşa "
-"basılmasını bekle\nCLS\t\tKonsol ekranını temizle\nCOPY\t\tDosya "
-"kopyala\nCTTY\t\tGiriş/çıkış aygıtını değiştir\nDATE\t\tSistem tarihini "
-"göster veya değiştir\nDEL (ERASE)\tBir veya daha fazla dosyayı "
-"sil\nDIR\t\tDizin içeriğini listele\nECHO\t\tMetni doğrudan konsol çıkışına "
-"kopyala\nENDLOCAL\tOrtam değişiklikleri yerelleştirmesini, bir toplu dosyada "
-"sonlandır\nFTYPE\t\tDosya türleri ile ilişkilendirilmiş aç komutlarını göster "
-"veya düzenle\nHELP\t\tBir konu üzerinde özet yardım göster\nMD (MKDIR)\tAlt "
-"dizin oluştur\nMORE\t\tDisplay output in pages\nMOVE\t\tBir veya daha fazla "
-"dosyayı ya da dizin ağacını taşı\nPATH\t\tArama yolunu düzenle veya "
-"göster\nPAUSE\t\tBir toplu iş dosyasının çalışmasını durdur\nPOPD\t\tPUSHD "
-"ile kaydedilen son dizini onar\nPROMPT\t\tKomut istemini "
-"değiştir\nPUSHD\t\tYeni dizine geçiş yap, şimdikini kaydet\nREN "
-"(RENAME)\tDosyayı yeniden adlandır\nRD (RMDIR)\tAlt dizini sil\nSET\t\tÇevre "
-"değişkenlerini düzenle veya göster\nSETLOCAL\tOrtam değişiklikleri "
-"yerelleştirmesini bir toply dosyada başlat\nSTART\t\tİlişkili programda bir "
-"program başlar veya bir doküman aç\nTIME\t\tGeçerli sistem saatini düzenle "
-"veya göster\nTITLE\t\tCMD oturumu için pencere başlığını "
-"belirle\nTYPE\t\tMetin dosyasının içeriğini göster\nVER\t\tGeçerli CMD "
-"sürümünü göster\nVOL\t\tDisk aygıtının bölüm etiketini "
-"göster\nXCOPY\t\tKaynak dosyaları veya dizin ağaçlarını bir hedefe "
-"kopyala\nEXIT\t\tCMD'yi kapat\n\nYukarıdaki komutlar hakkında daha fazla "
-"bilgi için HELP <komut> girin.\n"
+"CMD dahili komutları:\n"
+"ASSOC\t\tDosya uzantı ilişkilerini göster veya düzenle\n"
+"ATTRIB\t\tDOS dosya özelliklerini göster veya değiştir\n"
+"CALL\t\tToplu işlem dosyası içerisinden bir diğerini çalıştır\n"
+"CD (CHDIR)\tGeçerli dizini değiştir\n"
+"CHOICE\t\tSeçilebilir listeden bir tuşa basılmasını bekle\n"
+"CLS\t\tKonsol ekranını temizle\n"
+"COPY\t\tDosya kopyala\n"
+"CTTY\t\tGiriş/çıkış aygıtını değiştir\n"
+"DATE\t\tSistem tarihini göster veya değiştir\n"
+"DEL (ERASE)\tBir veya daha fazla dosyayı sil\n"
+"DIR\t\tDizin içeriğini listele\n"
+"ECHO\t\tMetni doğrudan konsol çıkışına kopyala\n"
+"ENDLOCAL\tOrtam değişiklikleri yerelleştirmesini, bir toplu dosyada "
+"sonlandır\n"
+"FTYPE\t\tDosya türleri ile ilişkilendirilmiş aç komutlarını göster veya "
+"düzenle\n"
+"HELP\t\tBir konu üzerinde özet yardım göster\n"
+"MD (MKDIR)\tAlt dizin oluştur\n"
+"MORE\t\tDisplay output in pages\n"
+"MOVE\t\tBir veya daha fazla dosyayı ya da dizin ağacını taşı\n"
+"PATH\t\tArama yolunu düzenle veya göster\n"
+"PAUSE\t\tBir toplu iş dosyasının çalışmasını durdur\n"
+"POPD\t\tPUSHD ile kaydedilen son dizini onar\n"
+"PROMPT\t\tKomut istemini değiştir\n"
+"PUSHD\t\tYeni dizine geçiş yap, şimdikini kaydet\n"
+"REN (RENAME)\tDosyayı yeniden adlandır\n"
+"RD (RMDIR)\tAlt dizini sil\n"
+"SET\t\tÇevre değişkenlerini düzenle veya göster\n"
+"SETLOCAL\tOrtam değişiklikleri yerelleştirmesini bir toply dosyada başlat\n"
+"START\t\tİlişkili programda bir program başlar veya bir doküman aç\n"
+"TIME\t\tGeçerli sistem saatini düzenle veya göster\n"
+"TITLE\t\tCMD oturumu için pencere başlığını belirle\n"
+"TYPE\t\tMetin dosyasının içeriğini göster\n"
+"VER\t\tGeçerli CMD sürümünü göster\n"
+"VOL\t\tDisk aygıtının bölüm etiketini göster\n"
+"XCOPY\t\tKaynak dosyaları veya dizin ağaçlarını bir hedefe kopyala\n"
+"EXIT\t\tCMD'yi kapat\n"
+"\n"
+"Yukarıdaki komutlar hakkında daha fazla bilgi için HELP <komut> girin.\n"
 
 #: cmd.rc:317
 msgid "Are you sure?"
@@ -10089,8 +10224,13 @@ msgid ""
 "\n"
 "Where 'command' is one of HELP, START, STOP or USE.\n"
 msgstr ""
-"Bu komutun sözdizimi:\n\nNET komut [argümanlar]\n  -veya-\nNET komut "
-"/HELP\n\n'komut'; HELP, START, STOP veya USE komutlarından biridir.\n"
+"Bu komutun sözdizimi:\n"
+"\n"
+"NET komut [argümanlar]\n"
+"  -veya-\n"
+"NET komut /HELP\n"
+"\n"
+"'komut'; HELP, START, STOP veya USE komutlarından biridir.\n"
 
 #: net.rc:28
 msgid ""
@@ -10494,14 +10634,20 @@ msgid ""
 "File '%s' does not exist.\n"
 "\n"
 "Do you want to create a new file?"
-msgstr "'%s' dosyası mevcut değil.\n\nYeni bir dosya oluşturmak ister misiniz?"
+msgstr ""
+"'%s' dosyası mevcut değil.\n"
+"\n"
+"Yeni bir dosya oluşturmak ister misiniz?"
 
 #: notepad.rc:79
 msgid ""
 "File '%s' has been modified.\n"
 "\n"
 "Would you like to save the changes?"
-msgstr "'%s' dosyası değiştirildi.\n\nDeğişiklikleri kaydetmek ister misiniz?"
+msgstr ""
+"'%s' dosyası değiştirildi.\n"
+"\n"
+"Değişiklikleri kaydetmek ister misiniz?"
 
 #: notepad.rc:80
 msgid "'%s' could not be found."
@@ -11056,7 +11202,9 @@ msgstr "'%s' yazılırken hata."
 msgid ""
 "The group file `%s' cannot be opened.\n"
 "Should it be tried further on?"
-msgstr "'%s' grup dosyası açılamadı.\nDaha sonra denensin mi?"
+msgstr ""
+"'%s' grup dosyası açılamadı.\n"
+"Daha sonra denensin mi?"
 
 #: progman.rc:74
 msgid "Help not available."
@@ -11096,8 +11244,8 @@ msgstr ""
 
 #: reg.rc:28
 msgid ""
-"REG ADD key_name [/v value_name | /ve] [/t type] [/s separator] [/d data] "
-"[/f]\n"
+"REG ADD key_name [/v value_name | /ve] [/t type] [/s separator] [/d data] [/"
+"f]\n"
 msgstr ""
 
 #: reg.rc:29
@@ -11481,8 +11629,8 @@ msgid ""
 "specified file.\n"
 "ShellExecuteEx failed"
 msgstr ""
-"Uygulama başlatılamadı veya belirtilen dosya ile ilişkili bir uygulama "
-"yok.\nShellExecuteEx başarısız"
+"Uygulama başlatılamadı veya belirtilen dosya ile ilişkili bir uygulama yok.\n"
+"ShellExecuteEx başarısız"
 
 #: start.rc:54
 msgid "Could not translate the specified Unix filename to a DOS filename."
@@ -12346,8 +12494,8 @@ msgid ""
 "executable.\n"
 "Do you want to remove the uninstall entry from the registry?"
 msgstr ""
-"'%s' kaldırma komutu çalıştırılamadı, çalıştırıbilir dosya var "
-"olmayabilir.\nSistem kaydından bu kaldırma girişini silmek ister misiniz?"
+"'%s' kaldırma komutu çalıştırılamadı, çalıştırıbilir dosya var olmayabilir.\n"
+"Sistem kaydından bu kaldırma girişini silmek ister misiniz?"
 
 #: view.rc:33
 msgid "&Pan"
@@ -12400,14 +12548,14 @@ msgstr "%s içerisindeki Wine yapılandırması güncelleniyor, lütfen bekleyin
 #: winecfg.rc:132
 msgid ""
 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
-"under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the"
-" Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your "
+"under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the "
+"Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your "
 "option) any later version."
 msgstr ""
 "Bu program ücretsiz bir yazılım olup; Free Software Foundation tarafından "
 "dağıtılan GNU Lesser Genel Kamu Lisansı'nın 2.1 veya (seçimi size bağlı) "
-"herhangi sonraki sürümü altında şartlara bağlı kalarak tekrar dağıtabilir "
-"ve/veya düzenleyebilirsiniz."
+"herhangi sonraki sürümü altında şartlara bağlı kalarak tekrar dağıtabilir ve/"
+"veya düzenleyebilirsiniz."
 
 #: winecfg.rc:134
 msgid "Windows registration information"
@@ -12428,8 +12576,8 @@ msgstr "Uygulama ayarları"
 #: winecfg.rc:146
 msgid ""
 "Wine can mimic different Windows versions for each application. This tab is "
-"linked to the Libraries and Graphics tabs to allow you to change system-wide"
-" or per-application settings in those tabs as well."
+"linked to the Libraries and Graphics tabs to allow you to change system-wide "
+"or per-application settings in those tabs as well."
 msgstr ""
 "Wine her uygulama için değişik Windows sürümlerini taklit edebilir. Bu sekme "
 "Kitaplıklar ve Grafik sekmeleri ile bağlantılı olup bu sekmelerde de sistem "
@@ -12721,8 +12869,8 @@ msgid ""
 "Changing the load order of this library is not recommended.\n"
 "Are you sure you want to do this?"
 msgstr ""
-"Bu kitaplığın yükleme sırasının değiştirilmesi önerilmez.\nBunu yapmak "
-"istediğinizden emin misiniz?"
+"Bu kitaplığın yükleme sırasının değiştirilmesi önerilmez.\n"
+"Bunu yapmak istediğinizden emin misiniz?"
 
 #: winecfg.rc:52
 msgid "Warning: system library"
@@ -12790,8 +12938,10 @@ msgid ""
 "\n"
 "Each drive must have a letter, from A to Z, so you cannot have more than 26."
 msgstr ""
-"Daha fazla sürücü ekleyemezsiniz.\n\nHer sürücünün A-Z aralığında bir harfi "
-"olmalıdır. Dolayısıyla 26'dan fazla tanımlayamazsınız."
+"Daha fazla sürücü ekleyemezsiniz.\n"
+"\n"
+"Her sürücünün A-Z aralığında bir harfi olmalıdır. Dolayısıyla 26'dan fazla "
+"tanımlayamazsınız."
 
 #: winecfg.rc:72
 msgid "System drive"
@@ -12801,12 +12951,14 @@ msgstr "Sistem sürücüsü"
 msgid ""
 "Are you sure you want to delete drive C?\n"
 "\n"
-"Most Windows applications expect drive C to exist, and will die messily if it "
-"doesn't. If you proceed remember to recreate it!"
+"Most Windows applications expect drive C to exist, and will die messily if "
+"it doesn't. If you proceed remember to recreate it!"
 msgstr ""
-"C sürücüsünü silmek istediğinizden emin misiniz?\n\nÇoğu Windows uygulaması C "
-"sürücüsünün var olmasını bekler ve yoksa istenmeyen bir şekilde sonlanır. "
-"Eğer devam ederseniz, daha sonra yeniden oluşturmayı unutmayın!"
+"C sürücüsünü silmek istediğinizden emin misiniz?\n"
+"\n"
+"Çoğu Windows uygulaması C sürücüsünün var olmasını bekler ve yoksa "
+"istenmeyen bir şekilde sonlanır. Eğer devam ederseniz, daha sonra yeniden "
+"oluşturmayı unutmayın!"
 
 #: winecfg.rc:74
 msgctxt "Drive letter"
@@ -12823,8 +12975,9 @@ msgid ""
 "\n"
 "Remember to click 'Add' in the Drives tab to create one!\n"
 msgstr ""
-"C sürücünüz yok. Bu beklenen bir durum değil.\n\nBir tane oluşturmak için "
-"Sürücüler sekmesinden Ekle'yi tıklamayı unutmayın!\n"
+"C sürücünüz yok. Bu beklenen bir durum değil.\n"
+"\n"
+"Bir tane oluşturmak için Sürücüler sekmesinden Ekle'yi tıklamayı unutmayın!\n"
 
 #: winecfg.rc:90
 msgid "Controls Background"
@@ -13180,8 +13333,8 @@ msgid ""
 "The program %s has encountered a serious problem and needs to close. We are "
 "sorry for the inconvenience."
 msgstr ""
-"%s programı ciddi bir problemle karşılaştı ve kapatılacak. Bu durumdan dolayı "
-"özür dileriz."
+"%s programı ciddi bir problemle karşılaştı ve kapatılacak. Bu durumdan "
+"dolayı özür dileriz."
 
 #: winedbg.rc:55
 msgid ""
@@ -13190,9 +13343,8 @@ msgid ""
 "Database</a> for tips about running this application."
 msgstr ""
 "Bu programdaki veya Wine içerisindeki bir sorundan dolayı olabilir. Bu "
-"uygulamayı çalıştırma hakkında ipuçları için <a "
-"href=\"http://appdb.winehq.org\">Uygulama Veritabanı</a> sayfasını kontrol "
-"etmek isteyebilirsiniz."
+"uygulamayı çalıştırma hakkında ipuçları için <a href=\"http://appdb.winehq."
+"org\">Uygulama Veritabanı</a> sayfasını kontrol etmek isteyebilirsiniz."
 
 #: winedbg.rc:58
 msgid "Show &Details"
@@ -13211,8 +13363,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Eğer bu problem Windows altında yoksa ve henüz rapor edilmemişse, \"Farklı "
 "Kaydet\" düğmesi kullanarak ayrıntılı bilgiyi bir dosyaya kaydedebilir; "
-"ardından bu dosyayı ekleyerek bir <a href=\"http://wiki.winehq.org/Bugs\">"
-"dosya hatası raporu</a> gönderebilirsiniz."
+"ardından bu dosyayı ekleyerek bir <a href=\"http://wiki.winehq.org/Bugs"
+"\">dosya hatası raporu</a> gönderebilirsiniz."
 
 #: winedbg.rc:35
 msgid "Wine program crash"
@@ -14041,7 +14193,10 @@ msgid ""
 "Is '%1' a filename or directory\n"
 "on the target?\n"
 "(F - File, D - Directory)\n"
-msgstr "Hedefteki '%1' bir dosya mı\nyoksa dizin mi?\n(F - Dosya, D - Dizin)\n"
+msgstr ""
+"Hedefteki '%1' bir dosya mı\n"
+"yoksa dizin mi?\n"
+"(F - Dosya, D - Dizin)\n"
 
 #: xcopy.rc:35
 msgid "%1? (Yes|No)\n"
@@ -14104,23 +14259,35 @@ msgid ""
 "\t\tthan source.\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"XCOPY - Kaynak dosya ve klasörlerini hedefe kopyalar.\n\nSözdizimi:\nXCOPY "
-"kaynak [hedef] [/I] [/S] [/Q] [/F] [/L] [/W] [/T] [/N] [/U]\n\t   [/R] [/H] "
-"[/C] [/P] [/A] [/M] [/E] [/D] [/Y] [/-Y]\n\nNerede:\n\n[/I] Hedef dizini "
-"bulunmuyorsa oluşturup iki veya daha fazla dosyaları\n\tkopyalar.\n[/S] "
-"Dizin ve alt dizinlerini kopyala.\n[/E] Boş olanlar hariç dizin ve alt "
-"dizinleri kopyala.\n[/Q] Kopyalama sırasında isimleri gösterme, sessiz "
-"yap.\n[/F] Kopyalama sırasında tüm kaynak ve hedef isimlerini göster.\n[/L] "
-"İşlemi simüle et, kopyalanacak isimleri göster.\n[/W] Kopyalama işlemi "
-"sırasında komut sorar.\n[/T] Boş dizin yapısını oluşturur ancak dosyaları "
-"kopyalamaz.\n[/Y] Dosyalar üzerine yazılsın mı sorgusunu atla.\n[/-Y] "
-"Dosyalar yazılırken onay alır.\n[/P] Kopyalamadan önce her kaynak dosya için "
-"onay alır.\n[/N] Kısa isimler kullanarak kopyala.\n[/U] Sadece hedefte "
-"bulunan dosyaları kopyala.\n[/R] Tüm salt okunur dosyaların üzerine "
-"yaz.\n[/H] Kopyalarken gizli ve sistem dosyalarını da dahil et.\n[/C] "
-"Kopyalama sırasında bir hata oluşursa devam et.\n[/A] Sadece arşiv nitelikli "
-"dosyaları kopyala.\n[/M] Sadece arşiv nitelikli dosyaları kopyala, arşiv "
-"niteliklerini\n\tkaldır.\n[/D | /D:a-g-y] Belirtilen tarihten sonra "
-"düzenlenmiş yeni dosya\n\t\tve klasörleri kopyala. Tarih belirtilmemişse, "
-"sadece hedef\n\t\tkaynaktan yeniyse kopyala.\n\n"
-
+"XCOPY - Kaynak dosya ve klasörlerini hedefe kopyalar.\n"
+"\n"
+"Sözdizimi:\n"
+"XCOPY kaynak [hedef] [/I] [/S] [/Q] [/F] [/L] [/W] [/T] [/N] [/U]\n"
+"\t   [/R] [/H] [/C] [/P] [/A] [/M] [/E] [/D] [/Y] [/-Y]\n"
+"\n"
+"Nerede:\n"
+"\n"
+"[/I] Hedef dizini bulunmuyorsa oluşturup iki veya daha fazla dosyaları\n"
+"\tkopyalar.\n"
+"[/S] Dizin ve alt dizinlerini kopyala.\n"
+"[/E] Boş olanlar hariç dizin ve alt dizinleri kopyala.\n"
+"[/Q] Kopyalama sırasında isimleri gösterme, sessiz yap.\n"
+"[/F] Kopyalama sırasında tüm kaynak ve hedef isimlerini göster.\n"
+"[/L] İşlemi simüle et, kopyalanacak isimleri göster.\n"
+"[/W] Kopyalama işlemi sırasında komut sorar.\n"
+"[/T] Boş dizin yapısını oluşturur ancak dosyaları kopyalamaz.\n"
+"[/Y] Dosyalar üzerine yazılsın mı sorgusunu atla.\n"
+"[/-Y] Dosyalar yazılırken onay alır.\n"
+"[/P] Kopyalamadan önce her kaynak dosya için onay alır.\n"
+"[/N] Kısa isimler kullanarak kopyala.\n"
+"[/U] Sadece hedefte bulunan dosyaları kopyala.\n"
+"[/R] Tüm salt okunur dosyaların üzerine yaz.\n"
+"[/H] Kopyalarken gizli ve sistem dosyalarını da dahil et.\n"
+"[/C] Kopyalama sırasında bir hata oluşursa devam et.\n"
+"[/A] Sadece arşiv nitelikli dosyaları kopyala.\n"
+"[/M] Sadece arşiv nitelikli dosyaları kopyala, arşiv niteliklerini\n"
+"\tkaldır.\n"
+"[/D | /D:a-g-y] Belirtilen tarihten sonra düzenlenmiş yeni dosya\n"
+"\t\tve klasörleri kopyala. Tarih belirtilmemişse, sadece hedef\n"
+"\t\tkaynaktan yeniyse kopyala.\n"
+"\n"
-- 
1.8.1.2


More information about the wine-patches mailing list