po: Turkish typo fixes

Volkan Gezer vlkngzr at gmail.com
Fri Jul 12 22:08:01 CDT 2013


Best regards,
Volkan GEZER
volkangezer at gmail.com
-------------- next part --------------
From 77b0f52c79d260b8a9f94fbfcd3d54a9b2d1ecdd Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Volkan Gezer <volkangezer at gmail.com>
Date: Sat, 13 Jul 2013 04:51:15 +0200
Subject: Some typo fixes

---
 po/tr.po | 7 ++++---
 1 file changed, 4 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/po/tr.po b/po/tr.po
index 9a8e957..e0fd0ea 100644
--- a/po/tr.po
+++ b/po/tr.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Wine\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.winehq.org\n"
 "POT-Creation-Date: N/A\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-07-04 00:10+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-07-13 04:49+0200\n"
 "Last-Translator: Volkan Gezer <volkangezer at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Turkish <kde-l10n-tr at kde.org>\n"
 "Language: Turkish\n"
@@ -8212,7 +8212,7 @@ msgstr ""
 "Wine ücretsiz bir yazılım olup; Free Software Foundation tarafından "
 "dağıtılan GNU Lesser Genel Kamu Lisansı'nın 2.1 veya (seçimi size bağlı) "
 "herhangi sonraki sürümü altında şartlara bağlı kalarak tekrar dağıtabilir ve/"
-"veya düzenleyebilirsiniz.\n"
+"veya düzenlenebilir.\n"
 "\n"
 "Wine, yararlı olabileceği umularak dağıtılmaktadır, fakat hiçbir GARANTİSİ "
 "YOKTUR; hatta BU FERAGATNAMEDE BELİRTİLDİĞİ GİBİ TİCARÎ veya HERHANGİ BAŞKA "
@@ -12553,7 +12553,7 @@ msgstr ""
 "Bu program ücretsiz bir yazılım olup; Free Software Foundation tarafından "
 "dağıtılan GNU Lesser Genel Kamu Lisansı'nın 2.1 veya (seçimi size bağlı) "
 "herhangi sonraki sürümü altında şartlara bağlı kalarak tekrar dağıtabilir ve/"
-"veya düzenleyebilirsiniz."
+"veya düzenlenebilir."
 
 #: winecfg.rc:134
 msgid "Windows registration information"
@@ -14296,3 +14296,4 @@ msgstr ""
 "\t\tkaynaktan yeniyse kopyala.\n"
 "\n"
 
+
-- 
1.8.1.2


More information about the wine-patches mailing list