po: Updated Turkish Translation

Volkan Gezer vlkngzr at gmail.com
Fri Jul 12 22:08:17 CDT 2013


Best regards,
Volkan GEZER
volkangezer at gmail.com
-------------- next part --------------
From 9c99d6b41dea7177b0b32fa3c3ebcab8a1a552f3 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Volkan Gezer <volkangezer at gmail.com>
Date: Sat, 13 Jul 2013 05:01:17 +0200
Subject: update Turkish translation

---
 po/tr.po | 207 +++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------------
 1 file changed, 103 insertions(+), 104 deletions(-)

diff --git a/po/tr.po b/po/tr.po
index d1d0179..3758394 100644
--- a/po/tr.po
+++ b/po/tr.po
@@ -6,11 +6,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Wine\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.winehq.org\n"
 "POT-Creation-Date: N/A\n"
-<<<<<<< HEAD
-"PO-Revision-Date: 2013-07-13 04:49+0200\n"
-=======
-"PO-Revision-Date: 2013-07-04 00:10+0200\n"
->>>>>>> 598685e6c5992355de35b4345e91eb4e50b9f07e
+"PO-Revision-Date: 2013-07-13 05:00+0200\n"
 "Last-Translator: Volkan Gezer <volkangezer at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Turkish <kde-l10n-tr at kde.org>\n"
 "Language: Turkish\n"
@@ -4425,7 +4421,7 @@ msgstr "Takas hatası.\n"
 
 #: winerror.mc:1021
 msgid "Stack overflow.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Yığın bellek taştı.\n"
 
 #: winerror.mc:1026
 msgid "Invalid message.\n"
@@ -4433,7 +4429,7 @@ msgstr "Geçersiz mesaj.\n"
 
 #: winerror.mc:1031
 msgid "Cannot complete.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Tamamlanamadı.\n"
 
 #: winerror.mc:1036
 msgid "Invalid flags.\n"
@@ -4461,7 +4457,7 @@ msgstr "Kayıt defteri bozuk.\n"
 
 #: winerror.mc:1066
 msgid "Invalid key.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Geçersiz anahtar.\n"
 
 #: winerror.mc:1071
 msgid "Can't open registry key.\n"
@@ -4481,23 +4477,23 @@ msgstr "Kayıt kurtarıldı.\n"
 
 #: winerror.mc:1091
 msgid "Registry is corrupt.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Kayıt defteri bozuk.\n"
 
 #: winerror.mc:1096
 msgid "I/O to registry failed.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Kayda G/Ç başarısız.\n"
 
 #: winerror.mc:1101
 msgid "Not registry file.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Kayıt dosyası değil.\n"
 
 #: winerror.mc:1106
 msgid "Key deleted.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Anahtar silindi.\n"
 
 #: winerror.mc:1111
 msgid "No registry log space.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Kayıt günlük boşluğu yok.\n"
 
 #: winerror.mc:1116
 msgid "Registry key has subkeys.\n"
@@ -4557,7 +4553,7 @@ msgstr ""
 
 #: winerror.mc:1186
 msgid "Service not active.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Hizmet etkin değil.\n"
 
 #: winerror.mc:1191
 msgid "Service controller connect failed.\n"
@@ -5849,15 +5845,15 @@ msgstr "Aygıt kaldırıldı.\n"
 
 #: winerror.mc:2811
 msgid "Installation already running.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Kurulum zaten çalışıyor.\n"
 
 #: winerror.mc:2816
 msgid "Installation package failed to open.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Kurulum paketi açılamadı.\n"
 
 #: winerror.mc:2821
 msgid "Installation package is invalid.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Kurulum paketi geçersiz.\n"
 
 #: winerror.mc:2826
 msgid "Installer user interface failed.\n"
@@ -6352,7 +6348,7 @@ msgid "No more bindings.\n"
 msgstr ""
 
 #: winerror.mc:3446
-msgid "Can't logon with inter-domain trust account.\n"
+msgid "Can't logon with interdomain trust account.\n"
 msgstr ""
 
 #: winerror.mc:3451
@@ -9258,7 +9254,7 @@ msgstr "Başvuruları işlerken dön"
 msgid "Referral hop limit exceeded"
 msgstr "Paketin gönderildiği yönlendirici sınırı aşıldı"
 
-#: attrib.rc:27 cmd.rc:322
+#: attrib.rc:27 cmd.rc:325
 msgid ""
 "Not Yet Implemented\n"
 "\n"
@@ -9266,7 +9262,7 @@ msgstr ""
 "Henüz Geliştirilmedi\n"
 "\n"
 
-#: attrib.rc:28 cmd.rc:325
+#: attrib.rc:28 cmd.rc:328
 msgid "%1: File Not Found\n"
 msgstr "%1: Dosya Bulunamadı\n"
 
@@ -9424,18 +9420,24 @@ msgstr ""
 msgid "ERASE <filename> deletes a file or set of files.\n"
 msgstr "ERASE <dosyaadı> bir veya birçok dosyayı siler.\n"
 
-#: cmd.rc:66
+#: cmd.rc:69
 msgid ""
 "The FOR command is used to execute a command for each of a set of files.\n"
 "\n"
 "Syntax: FOR %variable IN (set) DO command\n"
+"\n"
+"The requirement to double the % sign when using FOR in a batch file does\n"
+"not exist in wine's cmd.\n"
 msgstr ""
 "FOR komutu bir dosya kümesinin her öğesi için bir komut çalıştırmada\n"
 "kullanılır.\n"
 "\n"
 "Sözdizim: FOR %değişken IN (küme) DO komut\n"
+"\n"
+"FOR kullanımı için toplu işlem dosyasında % işaretini çift kullanma\n"
+"gereksinimi cmd'de yoktur.\n"
 
-#: cmd.rc:78
+#: cmd.rc:81
 msgid ""
 "The GOTO command transfers execution to another statement within a\n"
 "batch file.\n"
@@ -9459,7 +9461,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "GOTO komutunun etkileşimli olarak kullanımının bir etkisi yoktur.\n"
 
-#: cmd.rc:81
+#: cmd.rc:84
 msgid ""
 "HELP <command> shows brief help details on a topic.\n"
 "HELP without an argument shows all CMD built-in commands.\n"
@@ -9467,7 +9469,7 @@ msgstr ""
 "HELP <komut> bir konuda özet yardımı gösterir.\n"
 "Bir argüman kullanılmayan HELP, tüm dahili CMD komutlarını gösterir.\n"
 
-#: cmd.rc:91
+#: cmd.rc:94
 msgid ""
 "IF is used to conditionally execute a command.\n"
 "\n"
@@ -9487,7 +9489,7 @@ msgstr ""
 "İkinci biçimde dize1 ve dize2 çift tırnak içerisinde olmalıdır.\n"
 "Karşılaştırma BÜYÜK/küçük harf duyarlı değildir.\n"
 
-#: cmd.rc:97
+#: cmd.rc:100
 msgid ""
 "LABEL is used to set a disk volume label.\n"
 "\n"
@@ -9501,15 +9503,15 @@ msgstr ""
 "Komut sizden verilen sürücü için yeni bir etiket girmenizi bekleyecektir.\n"
 "Disk bölüm etiketini VOL komutu ile gösterebilirsiniz.\n"
 
-#: cmd.rc:100
+#: cmd.rc:103
 msgid "MD <name> is the short version of MKDIR. It creates a subdirectory.\n"
 msgstr "MD <isim> MKDIR komutunun kısa sürümüdür. Bir alt dizin oluşturur.\n"
 
-#: cmd.rc:101
+#: cmd.rc:104
 msgid "MKDIR <name> creates a subdirectory.\n"
 msgstr "MKDIR <isim> bir alt dizin oluşturur.\n"
 
-#: cmd.rc:108
+#: cmd.rc:111
 msgid ""
 "MOVE relocates a file or directory to a new point within the file system.\n"
 "\n"
@@ -9527,7 +9529,7 @@ msgstr ""
 "Eğer eski ve yeni konumlar farklı DOS sürücüleri üzerindeyse MOVE hata\n"
 "verecektir.\n"
 
-#: cmd.rc:119
+#: cmd.rc:122
 msgid ""
 "PATH displays or changes the cmd search path.\n"
 "\n"
@@ -9549,7 +9551,7 @@ msgstr ""
 "kullanabilirsiniz, örneğin:\n"
 "PATH %PATH%;c:\\temp\n"
 
-#: cmd.rc:125
+#: cmd.rc:128
 msgid ""
 "PAUSE displays a message on the screen asking the user to press a key.\n"
 "\n"
@@ -9561,7 +9563,7 @@ msgstr ""
 "Çoğunlukla toplu işlem dosyalarında kullanıcıya önceki komutun çıktısını\n"
 "ekrandan çıkmadan önce okumak için kullanılır.\n"
 
-#: cmd.rc:146
+#: cmd.rc:149
 msgid ""
 "PROMPT sets the command-line prompt.\n"
 "\n"
@@ -9604,7 +9606,7 @@ msgstr ""
 "belirlenebilir.\n"
 "Yani 'SET PROMPT=metin' ile 'PROMPT metin' aynı işi görür.\n"
 
-#: cmd.rc:150
+#: cmd.rc:153
 msgid ""
 "A command line beginning with REM (followed by a space) performs no\n"
 "action, and can therefore be used as a comment in a batch file.\n"
@@ -9613,25 +9615,25 @@ msgstr ""
 "hiçbir işlevi yoktur; dolayısıyla toplu işlem dosyalarında\n"
 "açıklama olarak kullanılabilir.\n"
 
-#: cmd.rc:153
+#: cmd.rc:156
 msgid "REN <filename> is the short version of RENAME. It renames a file.\n"
 msgstr ""
 "REN <dosyaadı> RENAME komutunun kısa sürümüdür. Bir dosyayı yeniden "
 "adlandırır.\n"
 
-#: cmd.rc:154
+#: cmd.rc:157
 msgid "RENAME <filename> renames a file.\n"
 msgstr "RENAME <dosyaadı> bir dosyayı yeniden adlandırır.\n"
 
-#: cmd.rc:156
+#: cmd.rc:159
 msgid "RD <dir> is the short version of RMDIR. It deletes a subdirectory.\n"
 msgstr ""
 
-#: cmd.rc:157
+#: cmd.rc:160
 msgid "RMDIR <dir> deletes a subdirectory.\n"
 msgstr ""
 
-#: cmd.rc:201
+#: cmd.rc:204
 msgid ""
 "SET displays or changes the cmd environment variables.\n"
 "\n"
@@ -9666,7 +9668,7 @@ msgstr ""
 "değer bulunacaktır. cmd altında işletim sistemi çevresini değiştirmek\n"
 "mümkün değildir.\n"
 
-#: cmd.rc:206
+#: cmd.rc:209
 msgid ""
 "SHIFT is used in a batch file to remove one parameter from the head of\n"
 "the list, so parameter 2 becomes parameter 1 and so on. It has no effect\n"
@@ -9676,7 +9678,7 @@ msgstr ""
 "siler. Böylece 2. parametre 1. parametre olacaktır. Komut satırında\n"
 "çağrıldığında bir etkisi yoktur.\n"
 
-#: cmd.rc:183 start.rc:50
+#: cmd.rc:186 start.rc:50
 msgid ""
 "Start a program, or open a document in the program normally used for files "
 "with that suffix.\n"
@@ -9733,15 +9735,15 @@ msgstr ""
 "/ProgIDOpen  Belirtilen program kimliği kullanarak bir belge aç.\n"
 "/?           Bu yardımı görüntüle ve çık.\n"
 
-#: cmd.rc:208
+#: cmd.rc:211
 msgid "TIME sets or shows the current system time.\n"
 msgstr ""
 
-#: cmd.rc:210
+#: cmd.rc:213
 msgid "TITLE <string> sets the window title for the cmd window.\n"
 msgstr "TIELE <dizge> cmd penceresi için pencere başlığını ayarlar.\n"
 
-#: cmd.rc:214
+#: cmd.rc:217
 msgid ""
 "TYPE <filename> copies <filename> to the console device (or elsewhere\n"
 "if redirected). No check is made that the file is readable text.\n"
@@ -9749,7 +9751,7 @@ msgstr ""
 "TYPE <dosyaadı> komutu <dosyaadı>'nı konsol aygıtına kopyalar (eğer\n"
 "yönlendirilmişse başka yere). Dosyanın okunabilirliği denetlenmez.\n"
 
-#: cmd.rc:223
+#: cmd.rc:226
 msgid ""
 "VERIFY is used to set, clear or test the verify flag. Valid forms are:\n"
 "\n"
@@ -9767,21 +9769,21 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Doğrulama bayrağının Wine'da bir işlevi yoktur.\n"
 
-#: cmd.rc:226
+#: cmd.rc:229
 msgid "VER displays the version of cmd you are running.\n"
 msgstr ""
 
-#: cmd.rc:228
+#: cmd.rc:231
 msgid "VOL shows the volume label of a disk device.\n"
 msgstr ""
 
-#: cmd.rc:232
+#: cmd.rc:235
 msgid ""
 "ENDLOCAL ends localization of environment changes in a batch file\n"
 "which were introduced by a preceding SETLOCAL.\n"
 msgstr ""
 
-#: cmd.rc:240
+#: cmd.rc:243
 msgid ""
 "SETLOCAL starts localization of environment changes in a batch file.\n"
 "\n"
@@ -9791,17 +9793,17 @@ msgid ""
 "settings are restored.\n"
 msgstr ""
 
-#: cmd.rc:243
+#: cmd.rc:246
 msgid ""
 "PUSHD <directoryname> saves the current directory onto a\n"
 "stack, and then changes the current directory to the supplied one.\n"
 msgstr ""
 
-#: cmd.rc:245
+#: cmd.rc:248
 msgid "POPD changes current directory to the last one saved with PUSHD.\n"
 msgstr ""
 
-#: cmd.rc:253
+#: cmd.rc:256
 msgid ""
 "ASSOC shows or modifies file extension associations.\n"
 "\n"
@@ -9813,7 +9815,7 @@ msgid ""
 "association, if any.\n"
 msgstr ""
 
-#: cmd.rc:264
+#: cmd.rc:267
 msgid ""
 "FTYPE shows or modifies open commands associated with file types.\n"
 "\n"
@@ -9827,11 +9829,11 @@ msgid ""
 "associated to the specified file type.\n"
 msgstr ""
 
-#: cmd.rc:266
+#: cmd.rc:269
 msgid "MORE displays output of files or piped input in pages.\n"
 msgstr ""
 
-#: cmd.rc:270
+#: cmd.rc:273
 msgid ""
 "CHOICE displays a text and waits, until the User\n"
 "presses an allowed Key from a selectable list.\n"
@@ -9841,7 +9843,7 @@ msgstr ""
 "izin verilen bir tuşa basıncaya kadar bekler.\n"
 "CHOICE çoğu zaman bir toplu dosyada menü seçimi inşası için kullanılır.\n"
 
-#: cmd.rc:274
+#: cmd.rc:277
 msgid ""
 "EXIT terminates the current command session and returns\n"
 "to the operating system or shell from which you invoked cmd.\n"
@@ -9849,7 +9851,7 @@ msgstr ""
 "EXIT geçerli komut oturumunu sonlandırır ve cmd'yi çağırdığınız\n"
 "yerden işletim sistemine döner.\n"
 
-#: cmd.rc:312
+#: cmd.rc:315
 msgid ""
 "CMD built-in commands are:\n"
 "ASSOC\t\tShow or modify file extension associations\n"
@@ -9931,110 +9933,110 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Yukarıdaki komutlar hakkında daha fazla bilgi için HELP <komut> girin.\n"
 
-#: cmd.rc:314
+#: cmd.rc:317
 msgid "Are you sure?"
 msgstr "Emin misin?"
 
-#: cmd.rc:315 xcopy.rc:40
+#: cmd.rc:318 xcopy.rc:40
 msgctxt "Yes key"
 msgid "Y"
 msgstr "E"
 
-#: cmd.rc:316 xcopy.rc:41
+#: cmd.rc:319 xcopy.rc:41
 msgctxt "No key"
 msgid "N"
 msgstr "H"
 
-#: cmd.rc:317
+#: cmd.rc:320
 msgid "File association missing for extension %1\n"
 msgstr "%1 uzantısı için dosya ilişkilendirmesi eksik\n"
 
-#: cmd.rc:318
+#: cmd.rc:321
 msgid "No open command associated with file type '%1'\n"
 msgstr "'%1' dosya türü için ilişkilendirilmiş bir aç komutu yok\n"
 
-#: cmd.rc:319
+#: cmd.rc:322
 msgid "Overwrite %1?"
 msgstr "%1 Üzerine Yaz?"
 
-#: cmd.rc:320
+#: cmd.rc:323
 msgid "More..."
 msgstr "Daha Fazla..."
 
-#: cmd.rc:321
+#: cmd.rc:324
 msgid "Line in Batch processing possibly truncated. Using:\n"
 msgstr ""
 
-#: cmd.rc:323
+#: cmd.rc:326
 msgid "Argument missing\n"
 msgstr "Eksik argüman\n"
 
-#: cmd.rc:324
+#: cmd.rc:327
 msgid "Syntax error\n"
 msgstr "Sözdizimi hatası\n"
 
-#: cmd.rc:326
+#: cmd.rc:329
 msgid "No help available for %1\n"
 msgstr "%1 için yardım kullanılabilir bir yardım yok\n"
 
-#: cmd.rc:327
+#: cmd.rc:330
 msgid "Target to GOTO not found\n"
 msgstr "GOTO'ya hedef bulunamadı\n"
 
-#: cmd.rc:328
+#: cmd.rc:331
 msgid "Current Date is %1\n"
 msgstr "Şimdiki Tarih %1\n"
 
-#: cmd.rc:329
+#: cmd.rc:332
 msgid "Current Time is %1\n"
 msgstr "Şimdiki Saat %1\n"
 
-#: cmd.rc:330
+#: cmd.rc:333
 msgid "Enter new date: "
 msgstr "Yeni tarih gir: "
 
-#: cmd.rc:331
+#: cmd.rc:334
 msgid "Enter new time: "
 msgstr "Yeni zaman gir: "
 
-#: cmd.rc:332
+#: cmd.rc:335
 msgid "Environment variable %1 not defined\n"
 msgstr "%1 ortam değişkeni tanımlı değil\n"
 
-#: cmd.rc:333 xcopy.rc:38
+#: cmd.rc:336 xcopy.rc:38
 msgid "Failed to open '%1'\n"
 msgstr "'%1' açılamadı\n"
 
-#: cmd.rc:334
+#: cmd.rc:337
 msgid "Cannot call batch label outside of a batch script\n"
 msgstr ""
 
-#: cmd.rc:335 xcopy.rc:42
+#: cmd.rc:338 xcopy.rc:42
 msgctxt "All key"
 msgid "A"
 msgstr "T"
 
-#: cmd.rc:336
+#: cmd.rc:339
 msgid "Delete %1?"
 msgstr "%1 sil ?"
 
-#: cmd.rc:337
+#: cmd.rc:340
 msgid "Echo is %1\n"
 msgstr "Çıktı %1\n"
 
-#: cmd.rc:338
+#: cmd.rc:341
 msgid "Verify is %1\n"
 msgstr "Doğrulama %1\n"
 
-#: cmd.rc:339
+#: cmd.rc:342
 msgid "Verify must be ON or OFF\n"
 msgstr ""
 
-#: cmd.rc:340
+#: cmd.rc:343
 msgid "Parameter error\n"
 msgstr "Parametre hatası\n"
 
-#: cmd.rc:341
+#: cmd.rc:344
 msgid ""
 "Volume Serial Number is %1!04x!-%2!04x!\n"
 "\n"
@@ -10042,72 +10044,72 @@ msgstr ""
 "Birim Seri Numarası %1!04x!-%2!04x!\n"
 "\n"
 
-#: cmd.rc:342
+#: cmd.rc:345
 msgid "Volume label (11 characters, <Enter> for none)?"
 msgstr "Birim etiketi (11 karakter, <Enter> hiçbir şey)?"
 
-#: cmd.rc:343
+#: cmd.rc:346
 msgid "PATH not found\n"
 msgstr "PATH bulunamadı\n"
 
-#: cmd.rc:344
+#: cmd.rc:347
 msgid "Press any key to continue... "
 msgstr "Devam etmek için bir tuşa basın... "
 
-#: cmd.rc:345
+#: cmd.rc:348
 msgid "Wine Command Prompt"
 msgstr "Wine Komut İstemi"
 
-#: cmd.rc:346
+#: cmd.rc:349
 msgid "Wine CMD Version %1!S!\n"
 msgstr "Wine CMD Sürüm %1!S!\n"
 
-#: cmd.rc:347
+#: cmd.rc:350
 msgid "More? "
 msgstr "Daha Fazla? "
 
-#: cmd.rc:348
+#: cmd.rc:351
 msgid "The input line is too long.\n"
 msgstr "Girdi satırı çok uzun.\n"
 
-#: cmd.rc:349
+#: cmd.rc:352
 msgid "Volume in drive %1!c! is %2\n"
 msgstr "%1!c! sürücüsündeki birim %2\n"
 
-#: cmd.rc:350
+#: cmd.rc:353
 msgid "Volume in drive %1!c! has no label.\n"
 msgstr "%1!c! sürücüsündeki birimin etiketi yok.\n"
 
-#: cmd.rc:351
+#: cmd.rc:354
 msgid " (Yes|No)"
 msgstr " (Evet|Hayır)"
 
-#: cmd.rc:352
+#: cmd.rc:355
 msgid " (Yes|No|All)"
 msgstr " (Evet|Hayır|Tümü)"
 
-#: cmd.rc:353
+#: cmd.rc:356
 msgid ""
 "Can't recognize '%1' as an internal or external command, or batch script.\n"
 msgstr ""
 
-#: cmd.rc:354
+#: cmd.rc:357
 msgid "Division by zero error.\n"
 msgstr "Sıfır ile bölme hatası.\n"
 
-#: cmd.rc:355
+#: cmd.rc:358
 msgid "Expected an operand.\n"
 msgstr "Bir terim bekleniyor.\n"
 
-#: cmd.rc:356
+#: cmd.rc:359
 msgid "Expected an operator.\n"
 msgstr "Bir işleç bekleniyor.\n"
 
-#: cmd.rc:357
+#: cmd.rc:360
 msgid "Mismatch in parentheses.\n"
 msgstr "Dengelenmemiş parantez.\n"
 
-#: cmd.rc:358
+#: cmd.rc:361
 msgid ""
 "Badly formed number - must be one of decimal (12),\n"
 " hexadecimal (0x34) or octal (056).\n"
@@ -13569,22 +13571,19 @@ msgid "Not yet implemented"
 msgstr "Henüz tamamlanmadı"
 
 #: winefile.rc:106
-#, fuzzy
 #| msgid "Expiration Date"
 msgid "Creation date"
-msgstr "Son Kullanma Tarihi"
+msgstr "Oluşturma tarihi"
 
 #: winefile.rc:107
-#, fuzzy
 #| msgid "Access denied.\n"
 msgid "Access date"
-msgstr "Erişim engellendi.\n"
+msgstr "Erişim tarihi"
 
 #: winefile.rc:108
-#, fuzzy
 #| msgid "Certification Path"
 msgid "Modification date"
-msgstr "Sertifika Yolu"
+msgstr "Düzenlenme tarihi"
 
 #: winefile.rc:109
 msgid "Index/Inode"
-- 
1.8.1.2


More information about the wine-patches mailing list