[website] Polish translation for release 1.6-rc5

Łukasz Wojniłowicz lukasz.wojnilowicz at gmail.com
Sat Jul 13 01:29:57 CDT 2013


---
 news/pl/2013071201.xml | 12 ++++++++++++
 1 file changed, 12 insertions(+)
 create mode 100644 news/pl/2013071201.xml

diff --git a/news/pl/2013071201.xml b/news/pl/2013071201.xml
new file mode 100644
index 0000000..2800113
--- /dev/null
+++ b/news/pl/2013071201.xml
@@ -0,0 +1,12 @@
+<news>
+<date>Lipiec 12, 2013</date>
+<title>Wydano Wine 1.6-rc5</title>
+<body>
+<p> Wydanie rozwojowe Wine 1.6-rc5 jest już dostępne.</p>
+<p> <a href="{$root}/announce/1.6-rc5">Co nowego</a> w tym wydaniu:
+<ul>
+  <li>Tylko poprawki błędów, jesteśmy w fazie zamrożenia kodu.</li>
+</ul></p>
+<p><p>Źródło jest <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.6-rc5.tar.bz2">już dostępne</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkrótce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+</p></body></news>
-- 
1.8.3.1
More information about the wine-patches mailing list