[website] Update Turkish translation for 1.6 release

Volkan Gezer volkangezer at gmail.com
Thu Jul 18 18:09:18 CDT 2013


Best regards,
Volkan GEZER
volkangezer at gmail.com
-------------- next part --------------
From 105f8838f08374c0bd01fd1eb0a7b1ef67e83acc Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Volkan Gezer <volkangezer at gmail.com>
Date: Fri, 19 Jul 2013 01:07:59 +0200
Subject: Add Turkish translation for 1.6 release

---
 news/tr/2013071801.xml | 10 ++++++++++
 1 file changed, 10 insertions(+)
 create mode 100644 news/tr/2013071801.xml

diff --git a/news/tr/2013071801.xml b/news/tr/2013071801.xml
new file mode 100644
index 0000000..5039616
--- /dev/null
+++ b/news/tr/2013071801.xml
@@ -0,0 +1,10 @@
+<news>
+<date>18 Temmuz 2013</date>
+<title>Wine 1.6 Yayınlandı</title>
+<body>
+<p> Wine takımı, artık kullanılabilir olan kararlı Wine 1.6 sürümünü duyurmaktan gurur duyuyor.</p>
+<p> Bu sürüm 16 aylık geliştirme çabasını ve yaklaşık 10.000 bağımsız değişikliği göstermektedir. Temel değişiklikler yeni Mac sürücüsü, pencere saydamlığı için tam destek ve .NET uygulama desteği için yeni Mono paketidir.</p>
+<p> Genel olarak birçok ilerlemenin yanında, yeni birçok oyun ve uygulama desteği ilerletildi. Önemli değişikliklerin özeti için <a href="{$root}/announce/1.6">sürüm notları</a> sayfasını okuyun.</p>
+<p><p>Kaynak <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.6.tar.bz2">artık kullanılabilir</a>.
+İnşa sürecindeki ikili paketler kısa zaman içinde <a href="{$root}/download">indirme</a> konumunda yerini alacaktır.
+</p></body></news>
-- 
1.8.1.2


More information about the wine-patches mailing list