[website] Polish translation for release 1.6

Łukasz Wojniłowicz lukasz.wojnilowicz at gmail.com
Fri Jul 19 08:51:36 CDT 2013


---
 news/pl/2013071801.xml | 10 ++++++++++
 1 file changed, 10 insertions(+)
 create mode 100644 news/pl/2013071801.xml

diff --git a/news/pl/2013071801.xml b/news/pl/2013071801.xml
new file mode 100644
index 0000000..6bee54c
--- /dev/null
+++ b/news/pl/2013071801.xml
@@ -0,0 +1,10 @@
+<news>
+<date>Lipiec 18, 2013</date>
+<title>Wydano Wine 1.6</title>
+<body>
+<p> Zespół Wine z dumą ogłasza, że stabilne wydanie Wine 1.6 jest już dostępne.</p>
+<p> Wydanie to stanowi 16 miesięcy pracy programistów, która przyniosła ponad 10,000 indywidualnych zmian w kodzie. Głównymi nowościami jest nowy sterownik Mac, pełne wsparcie dla przezroczystości okien i nowy pakiet Mono do wspierania aplikacji .NET.</p>
+<p> Wydanie zostało ulepszone wzdłuż i wszerz, przez co pozwala na uruchomienie wielu nowych gier i programów. Obejrzyj poniższe <a href="{$root}/announce/1.6">uwagi o wydaniu</a> , aby zapoznać się z głównymi zmianami.</p>
+<p><p>Źródło jest <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.6.tar.bz2">już dostępne</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkrótce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+</p></body></news>
-- 
1.8.3.1
More information about the wine-patches mailing list