[website] Turkish translation for version 1.7.6

Volkan Gezer vlkngzr at gmail.com
Sat Nov 9 22:31:55 CST 2013


Best regards,
Volkan GEZER
volkangezer at gmail.com
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://www.winehq.org/pipermail/wine-patches/attachments/20131110/2a3424ab/attachment.html>
-------------- next part --------------
From fd7e1669ae03002407986ec9893edea9ab3a9cc7 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Volkan Gezer <volkangezer at gmail.com>
Date: Sun, 10 Nov 2013 05:27:31 +0100
Subject: Turkish translation for version 1.7.6

---
 news/tr/2013102501.xml |  2 +-
 news/tr/2013110801.xml | 15 +++++++++++++++
 2 files changed, 16 insertions(+), 1 deletion(-)
 create mode 100644 news/tr/2013110801.xml

diff --git a/news/tr/2013102501.xml b/news/tr/2013102501.xml
index 55704ae..f64b5a8 100644
--- a/news/tr/2013102501.xml
+++ b/news/tr/2013102501.xml
@@ -1,5 +1,5 @@
 <news>
-<date>125 Ekim 2013</date>
+<date>25 Ekim 2013</date>
 <title>Wine 1.7.5 Yayınlandı</title>
 <body>
 <p> Wine geliştirme sürümü 1.7.5 artık kullanılabilir.</p>
diff --git a/news/tr/2013110801.xml b/news/tr/2013110801.xml
new file mode 100644
index 0000000..afdf29f
--- /dev/null
+++ b/news/tr/2013110801.xml
@@ -0,0 +1,15 @@
+<news>
+<date>8 Kasım 2013</date>
+<title>Wine 1.7.6 Yayınlandı</title>
+<body>
+<p> Wine geliştirme sürümü 1.7.6 artık kullanılabilir.</p>
+<p> Bu sürümdeki <a href="{$root}/announce/1.7.6">yenilikler</a>:
+<ul>
+  <li>Tam Unicode 6.3 desteği için BiDi algoritmasının yeniden yazımı.</li>
+  <li>Video Karıştırma Hazırlayıcı sürüm 7 için destek.</li>
+  <li>Mac sürücüsünde pencere boyutlandırmalarının daha iyi ele alınması.</li>
+  <li>Çeşitli hata onarımları.</li>
+</ul>
+<p><p>Kaynak dosyaları <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.7.6.tar.bz2">artık indirilebilir</a>.
+İnşa sürecindeki ikili paketler kısa zaman içinde <a href="{$root}/download">indirme</a> konumunda yerini alacaktır.
+</p></body></news>
\ No newline at end of file
-- 
1.8.3.2


More information about the wine-patches mailing list