[website] Polish translation for release 1.7.6

Łukasz Wojniłowicz lukasz.wojnilowicz at gmail.com
Fri Nov 8 23:57:00 CST 2013


---
 news/pl/2013110801.xml | 15 +++++++++++++++
 1 file changed, 15 insertions(+)

diff --git a/news/pl/2013110801.xml b/news/pl/2013110801.xml
new file mode 100644
index 0000000..b2f31d2
--- /dev/null
+++ b/news/pl/2013110801.xml
@@ -0,0 +1,15 @@
+<news>
+<date>Listopad  8, 2013</date>
+<title>Wydano Wine 1.7.6</title>
+<body>
+<p> Wydanie rozwojowe Wine 1.7.6 jest już dostępne.</p>
+<p> <a href="{$root}/announce/1.7.6">Co nowego</a> w tym wydaniu:
+<ul>
+  <li>Przepisanie algorytmu BiDi dla pełnego wsparcia Unicode 6.3.</li>
+  <li>Wsparcie dla Video Mixing Renderer w wersji 7.</li>
+  <li>Lepsza obsługa zmiany rozmiaru okna w sterowniku Mac.</li>
+  <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
+</ul>
+<p>Źródło jest <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.7.6.tar.bz2">już dostępne</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkrótce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+</p></body></news>
--
1.8.3.1
More information about the wine-patches mailing list