[website] Polish translation for release 1.6.1

Łukasz Wojniłowicz lukasz.wojnilowicz at gmail.com
Sun Nov 17 02:50:30 CST 2013


---
 news/pl/2013111501.xml | 13 +++++++++++++
 1 file changed, 13 insertions(+)

diff --git a/news/pl/2013111501.xml b/news/pl/2013111501.xml
new file mode 100644
index 0000000..784e312
--- /dev/null
+++ b/news/pl/2013111501.xml
@@ -0,0 +1,13 @@
+<news>
+<date>Listopad 15, 2013</date>
+<title>Wydano Wine 1.6.1</title>
+<body>
+<p> Poprawione wydanie Wine 1.6.1 jest już dostępne.</p>
+<p> <a href="{$root}/announce/1.6.1">Co nowego</a> w tym wydaniu:
+<ul>
+  <li>Aktualizacje tłumaczeń.</li>
+  <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
+</ul>
+<p>Źródło jest <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.6.1.tar.bz2">już dostępne</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkrótce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+</p></body></news>
--
1.8.3.1
More information about the wine-patches mailing list