[website] Turkish translation for version 1.7.7

Volkan Gezer vlkngzr at gmail.com
Sun Nov 24 11:38:24 CST 2013


Best regards,
Volkan GEZER
volkangezer at gmail.com
-------------- next part --------------
From df425c250a35e5b15b7730815c67ee02cf77c24d Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Volkan Gezer <volkangezer at gmail.com>
Date: Sun, 24 Nov 2013 18:37:28 +0100
Subject: Turkish translation for version 1.7.7

---
 news/tr/2013112201.xml | 16 ++++++++++++++++
 1 file changed, 16 insertions(+)
 create mode 100644 news/tr/2013112201.xml

diff --git a/news/tr/2013112201.xml b/news/tr/2013112201.xml
new file mode 100644
index 0000000..c4931a5
--- /dev/null
+++ b/news/tr/2013112201.xml
@@ -0,0 +1,16 @@
+<news>
+ <date>22 Kasım 2013</date>
+ <title>Wine 1.7.7 Yayınlandı</title>
+ <body>
+ <p> Wine geliştirme sürümü 1.7.7 artık kullanılabilir.</p>
+ <p> Bu sürümdeki <a href="{$root}/announce/1.7.7">yenilikler</a>:
+  <ul>
+ <li>Samba'nın NetAPI kütüphanesi kullanılarak uzak paylaşımları yapılandırma desteği.</li>
+ <li>Mac sürücüsünde çoklu klavye düzeni desteği.</li>
+ <li>XEMBED aracılığıyla iyileştirişmiş gömülü destek.</li>
+ <li>VBScript içerisinde dizi desteği.</li>
+ <li>Çeşitli hata onarımları.</li>
+</ul>
+<p><p>Kaynak dosyaları <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.7.7.tar.bz2">artık indirilebilir</a>.
+  İnşa sürecindeki ikili paketler kısa zaman içinde <a href="{$root}/download">indirme</a> konumunda yerini alacaktır.
+  </p></body></news>
-- 
1.8.3.2


More information about the wine-patches mailing list