[website] Polish translation for release 1.7.28

Łukasz Wojniłowicz lukasz.wojnilowicz at gmail.com
Fri Oct 3 12:10:26 CDT 2014


---
 news/pl/2014100301.xml | 15 +++++++++++++++
 1 file changed, 15 insertions(+)
 create mode 100644 news/pl/2014100301.xml

diff --git a/news/pl/2014100301.xml b/news/pl/2014100301.xml
new file mode 100644
index 0000000..334c926
--- /dev/null
+++ b/news/pl/2014100301.xml
@@ -0,0 +1,15 @@
+<news>
+<date>Październik  3, 2014</date>
+<title>Wydano Wine 1.7.28</title>
+<body>
+<p> Wydanie rozwojowe Wine 1.7.28 jest już dostępne.</p>
+<p> <a href="{$root}/announce/1.7.28">Co nowego</a> w tym wydaniu:
+<ul>
+  <li>Wsparcie dla warunkowej kompilacji w JavaScript.</li>
+  <li>Wsparcie dla dwukierunkowego tekstu w DirectWrite.</li>
+  <li>Zalążki wsparcia dla głosu DirectPlay.</li>
+  <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
+</ul>
+<p>Źródło jest <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.7.28.tar.bz2">już dostępne</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkrótce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+</p></body></news>
-- 
1.9.3
More information about the wine-patches mailing list