[website] Polish translation for release 1.7.30

Łukasz Wojniłowicz lukasz.wojnilowicz at gmail.com
Fri Oct 31 11:23:03 CDT 2014


---
 news/pl/2014103101.xml | 16 ++++++++++++++++
 1 file changed, 16 insertions(+)
 create mode 100644 news/pl/2014103101.xml

diff --git a/news/pl/2014103101.xml b/news/pl/2014103101.xml
new file mode 100644
index 0000000..db5c5f7
--- /dev/null
+++ b/news/pl/2014103101.xml
@@ -0,0 +1,16 @@
+<news>
+<date>Październik 31, 2014</date>
+<title>Wydano Wine 1.7.30</title>
+<body>
+<p> Wydanie rozwojowe Wine 1.7.30 jest już dostępne.</p>
+<p> <a href="{$root}/announce/1.7.30">Co nowego</a> w tym wydaniu:
+<ul>
+  <li>Pełniejsza obsługa czcionek w DirectWrite.</li>
+  <li>Ulepszono obsługę ATL thunk.</li>
+  <li>Dodano więcej funkcji bibliotek uruchomieniowych C.</li>
+  <li>Poprawiono importowanie/eksportowanie w regedit.</li>
+  <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
+</ul>
+<p>Źródło jest <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.7.30.tar.bz2">już dostępne</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkrótce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+</p></body></news>
-- 
1.9.3
More information about the wine-patches mailing list