[website] Ukrainian translation for release 1.7.40

Andrey Gusev andrey.goosev at gmail.com
Fri Apr 3 12:00:31 CDT 2015


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://www.winehq.org/pipermail/wine-patches/attachments/20150403/41fb745b/attachment.html>
-------------- next part --------------
From a7817ac7bdcad801fccc78b77bf154647b894eb5 Mon Sep 17 00:00:00 2001
Message-Id: <a7817ac7bdcad801fccc78b77bf154647b894eb5.1428080303.git.andrey.goosev at gmail.com>
From: Andrey Gusev <andrey.goosev at gmail.com>
Date: Fri, 3 Apr 2015 19:58:16 +0300
Subject: [PATCH] [website] Ukrainian translation for release 1.7.40

---
 news/uk/2015040301.xml | 18 ++++++++++++++++++
 1 file changed, 18 insertions(+)

diff --git a/news/uk/2015040301.xml b/news/uk/2015040301.xml
new file mode 100644
index 0000000..aa2d5f4
--- /dev/null
+++ b/news/uk/2015040301.xml
@@ -0,0 +1,18 @@
+<news>
+<date>3 квітня 2015</date>
+<title>Випущено Wine 1.7.40</title>
+<body>
+<p> Розробницький реліз Wine 1.7.40 наразі доступний.</p>
+<p> <a href="{$root}/announce/1.7.40">Що нового</a> в цьому релізі:
+<ul>
+  <li>Підтримка для Kernel Job Objects.</li>
+  <li>Різні виправлення для елемента управління ListView.</li>
+  <li>Покращена підтримка OOB даних в Windows Sockets.</li>
+  <li>Підтримка DIB зображень в кеші даних OLE.</li>
+  <li>Покращена підтримка патчів для MSI.</li>
+  <li>Деякі виправлення для прав доступу до файлу через ACL.</li>
+  <li>Виправлення різних помилок.</li>
+</ul>
+<p>Вихідний код <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.7.40.tar.bz2">вже доступний</a>.
+Готові пакунки в процесі створення і в найближчий час будуть доступні у відповідних <a href="{$root}/download">місцях</a>.
+</p></body></news>
-- 
2.1.0More information about the wine-patches mailing list