[website] Polish translation for release 1.7.39

Łukasz Wojniłowicz lukasz.wojnilowicz at gmail.com
Sat Apr 4 02:04:32 CDT 2015


---
 news/pl/2015032001.xml | 17 +++++++++++++++++
 1 file changed, 17 insertions(+)
 create mode 100644 news/pl/2015032001.xml

diff --git a/news/pl/2015032001.xml b/news/pl/2015032001.xml
new file mode 100644
index 0000000..1c4922e
--- /dev/null
+++ b/news/pl/2015032001.xml
@@ -0,0 +1,17 @@
+<news>
+<date>Marzec 20, 2015</date>
+<title>Wydano Wine 1.7.39</title>
+<body>
+<p> Wydanie rozwojowe Wine 1.7.39 jest już dostępne.</p>
+<p> <a href="{$root}/announce/1.7.39">Co nowego</a> w tym wydaniu:
+<ul>
+  <li>Obsługa joysticka WinMM na Mac OS X.</li>
+  <li>Obsługa kerningu w DirectWrite.</li>
+  <li>Obsługa filtrów Obiektów Multimedialnych dla DirectX.</li>
+  <li>Lepsza obsługa dla animowanych GIFów w GdiPlus.</li>
+  <li>Ulepszona obsługa dla Zanych Katalogów w Shell32.</li>
+  <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
+</ul>
+<p>Źródło jest <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.7.39.tar.bz2">już dostępne</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkrótce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+</p></body></news>
-- 
2.1.0
More information about the wine-patches mailing list