[website] Polish translation for WWN 338

Łukasz Wojniłowicz lukasz.wojnilowicz at gmail.com
Sat Apr 4 02:04:33 CDT 2015


---
 news/pl/2015032701.xml | 10 ++++++++++
 1 file changed, 10 insertions(+)
 create mode 100644 news/pl/2015032701.xml

diff --git a/news/pl/2015032701.xml b/news/pl/2015032701.xml
new file mode 100644
index 0000000..26648a0
--- /dev/null
+++ b/news/pl/2015032701.xml
@@ -0,0 +1,10 @@
+<news>
+  <date>Marzec 27, 2015</date>
+  <title>Wieści Ze Świata Wine Wydanie 388</title>
+  <body>
+<a href="{$root}/wwn/388">WWN Wydanie 388</a> dzisiaj ujrzało światło dzienne.
+<ul>
+<li><a href="{$root}/wwn/388#Weekly AppDB/Bugzilla Status Changes">Tygodniowe zmiany stanu AppDB/Bugzilli</a></li>
+</ul>
+  </body>
+</news>
-- 
2.1.0
More information about the wine-patches mailing list