[website] Polish translation for release 1.7.40

Łukasz Wojniłowicz lukasz.wojnilowicz at gmail.com
Sat Apr 4 02:04:34 CDT 2015


---
 news/pl/2015040301.xml | 18 ++++++++++++++++++
 1 file changed, 18 insertions(+)
 create mode 100644 news/pl/2015040301.xml

diff --git a/news/pl/2015040301.xml b/news/pl/2015040301.xml
new file mode 100644
index 0000000..b142a08
--- /dev/null
+++ b/news/pl/2015040301.xml
@@ -0,0 +1,18 @@
+<news>
+<date>Kwiecień  3, 2015</date>
+<title>Wydano Wine 1.7.40</title>
+<body>
+<p> Wydanie rozwojowe Wine 1.7.40 jest już dostępne.</p>
+<p> <a href="{$root}/announce/1.7.40">Co nowego</a> w tym wydaniu:
+<ul>
+  <li>Obsługa dla obiektów zadań jądra.</li>
+  <li>Rozmaite poprawki w elemencie sterowania ListView.</li>
+  <li>epsza obsługa dla danych OOB w Gniazdach Windowa.</li>
+  <li>Obsluga obrazów DIB w pamięci podręcznej danych OLE.</li>
+  <li>Ulepszona obsługa dla łatek MSI.</li>
+  <li>Kilka poprawek dla uprawnień do plików ACL.</li>
+  <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
+</ul>
+<p>Źródło jest <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.7.40.tar.bz2">już dostępne</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkrótce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+</p></body></news>
-- 
2.1.0
More information about the wine-patches mailing list