[PATCH] po: Update Catalan translation.

Alex Henrie alexhenrie24 at gmail.com
Mon Apr 6 00:15:43 CDT 2015


This patch adds missing translations, corrects erroneous translations,
and reformats other translations to better conform to Softcatalà's
guidelines for Catalan software translation. Translations from Windows 7
were consulted to ensure that the keyboard shortcuts are correct and
that the translation sounds natural.
---
 po/ca.po | 4839 ++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------------
 1 file changed, 2352 insertions(+), 2487 deletions(-)

diff --git a/po/ca.po b/po/ca.po
index 7e46602..9ace8ca 100644
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -5,24 +5,25 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Wine\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.winehq.org\n"
 "POT-Creation-Date: N/A\n"
-"PO-Revision-Date: N/A\n"
-"Last-Translator: Automatically generated\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-04-05 23:08-0700\n"
+"Last-Translator: Alex Henrie <alexhenrie24 at gmail.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
-"Language: Catalan\n"
+"Language: ca\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: Poedit 1.7.5\n"
 
 #: appwiz.rc:58
 msgid "Install/Uninstall"
-msgstr "Instal·lar/Desinstal·lar"
+msgstr "Instal·la/desinstal·la"
 
 #: appwiz.rc:61
 msgid ""
 "To install a new program from a floppy disk, CD-ROM drive, or your hard "
 "drive, click Install."
 msgstr ""
-"Per instal·lar un nou programa des de un disquet, disc compact, o el vostre "
+"Per a instal·lar un programa nou des d'un disquet, disc compact o el vostre "
 "disc dur, feu clic en Instal·la."
 
 #: appwiz.rc:62
@@ -30,23 +31,18 @@ msgid "&Install..."
 msgstr "&Instal·la..."
 
 #: appwiz.rc:65
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The following software can be automatically removed. To remove a program "
-#| "or to modify its installed components, select it from the list and click "
-#| "Change/Remove."
 msgid ""
 "The following software can be automatically removed. To remove a program or "
 "to modify its installed components, select it from the list and click Modify/"
 "Remove."
 msgstr ""
-"El següent programari es pot eliminar automàticament. Per treure un programa "
-"o modificar els seus components instal·lats, seleccioneu-lo de la llista i "
-"feu clic en Canvia/Treu."
+"El programari següent es pot eliminar automàticament. Per a eliminar un "
+"programa o modificar els seus components instal·lats, seleccioneu-lo de la "
+"llista i feu clic en Modifica/elimina."
 
 #: appwiz.rc:67
 msgid "&Support Information"
-msgstr "Informació de &Suport"
+msgstr "Informació de &suport"
 
 #: appwiz.rc:68 regedit.rc:45 regedit.rc:90
 msgid "&Modify..."
@@ -55,11 +51,11 @@ msgstr "&Modifica..."
 #: appwiz.rc:69 appwiz.rc:45 cryptui.rc:346 msacm32.rc:40 winecfg.rc:198
 #: winecfg.rc:235 wordpad.rc:248
 msgid "&Remove"
-msgstr "T&reu"
+msgstr "&Elimina"
 
 #: appwiz.rc:75
 msgid "Support Information"
-msgstr "Informació de Suport"
+msgstr "Informació de suport"
 
 #: appwiz.rc:78 avifil32.rc:54 comctl32.rc:55 comdlg32.rc:231 comdlg32.rc:261
 #: comdlg32.rc:304 comdlg32.rc:358 comdlg32.rc:397 comdlg32.rc:451
@@ -82,11 +78,11 @@ msgstr "D'acord"
 #: appwiz.rc:79
 msgid "The following information can be used to get technical support for %s:"
 msgstr ""
-"La següent informació es pot utilitzar per obtenir suport tècnic per a %s:"
+"La informació següent es pot utilitzar per a obtenir suport tècnic per a %s:"
 
 #: appwiz.rc:80
 msgid "Publisher:"
-msgstr "Editor:"
+msgstr "Publicador:"
 
 #: appwiz.rc:81 winefile.rc:169
 msgid "Version:"
@@ -98,11 +94,11 @@ msgstr "Contacte:"
 
 #: appwiz.rc:83
 msgid "Support Information:"
-msgstr "Informació de Suport:"
+msgstr "Informació de suport:"
 
 #: appwiz.rc:84
 msgid "Support Telephone:"
-msgstr "Telèfon de Suport:"
+msgstr "Telèfon de suport:"
 
 #: appwiz.rc:85
 msgid "Readme:"
@@ -110,7 +106,7 @@ msgstr "Llegiu-me:"
 
 #: appwiz.rc:86
 msgid "Product Updates:"
-msgstr "Actualitzacions de Producte:"
+msgstr "Actualitzacions de producte:"
 
 #: appwiz.rc:87
 msgid "Comments:"
@@ -131,12 +127,12 @@ msgid ""
 "details."
 msgstr ""
 "El Wine no ha pogut trobar un paquet del Gecko que es necessita perquè les "
-"aplicacions que inclouen HTML funcionin correctament. El Wine el pot "
-"descarregar i instal·lar automàticament per vós.\n"
+"aplicacions que incloguin HTML funcionin correctament. El Wine el pot baixar "
+"i instal·lar automàticament per vós.\n"
 "\n"
-"Nota: es recomana utilitzar els paquets de la vostra distribució en compte."
+"Nota: es recomana utilitzar els paquets de la vostra distribució en compte. "
 "Vegeu <a href=\"http://wiki.winehq.org/Gecko\">http://wiki.winehq.org/Gecko</"
-"a> pels detalls."
+"a> per detalls."
 
 #: appwiz.rc:109 appwiz.rc:124
 msgid "&Install"
@@ -163,21 +159,10 @@ msgid "Cancel"
 msgstr "Cancel·la"
 
 #: appwiz.rc:115
-#, fuzzy
-#| msgid "Wine Gecko Installer"
 msgid "Wine Mono Installer"
-msgstr "Instal·lador del Wine Gecko"
+msgstr "Instal·lador del Wine Mono"
 
 #: appwiz.rc:118
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Wine could not find a Gecko package which is needed for applications "
-#| "embedding HTML to work correctly. Wine can automatically download and "
-#| "install it for you.\n"
-#| "\n"
-#| "Note: it is recommended to use your distribution's packages instead. See "
-#| "<a href=\"http://wiki.winehq.org/Gecko\">http://wiki.winehq.org/Gecko</a> "
-#| "for details."
 msgid ""
 "Wine could not find a Mono package which is needed for .NET applications to "
 "work correctly. Wine can automatically download and install it for you.\n"
@@ -186,25 +171,25 @@ msgid ""
 "href=\"http://wiki.winehq.org/Mono\">http://wiki.winehq.org/Mono</a> for "
 "details."
 msgstr ""
-"El Wine no ha pogut trobar un paquet del Gecko que es necessita perquè les "
-"aplicacions que inclouen HTML funcionin correctament. El Wine el pot "
-"descarregar i instal·lar automàticament per vós.\n"
+"El Wine no ha pogut trobar un paquet del Mono que es necessita perquè les "
+"aplicacions .NET funcionin correctament. El Wine el pot baixar i instal·lar "
+"automàticament per vós.\n"
 "\n"
-"Nota: es recomana utilitzar els paquets de la vostra distribució en compte."
-"Vegeu <a href=\"http://wiki.winehq.org/Gecko\">http://wiki.winehq.org/Gecko</"
-"a> pels detalls."
+"Nota: es recomana utilitzar els paquets de la vostra distribució en compte. "
+"Vegeu <a href=\"http://wiki.winehq.org/Mono\">http://wiki.winehq.org/Mono</"
+"a> per detalls."
 
 #: appwiz.rc:31
 msgid "Add/Remove Programs"
-msgstr "Afegeix/Treu Programes"
+msgstr "Afegeix/elimina programes"
 
 #: appwiz.rc:32
 msgid ""
 "Allows you to install new software, or remove existing software from your "
 "computer."
 msgstr ""
-"Us permet instal·lar nou programari o treure programari existent del vostre "
-"ordinador."
+"Us permet instal·lar programari nou, o eliminar programari existent del "
+"vostre ordinador."
 
 #: appwiz.rc:33 taskmgr.rc:262 winecfg.rc:33
 msgid "Applications"
@@ -215,7 +200,7 @@ msgid ""
 "Unable to execute the uninstaller, '%s'. Do you want to remove the uninstall "
 "entry for this program from the registry?"
 msgstr ""
-"No es pot executar el desinstal·lador '%s'. Voleu treure l'entrada de "
+"No es pot executar el desinstal·lador '%s'. Voleu eliminar l'entrada de "
 "desinstal·lació d'aquest programa del registre?"
 
 #: appwiz.rc:36
@@ -228,7 +213,7 @@ msgstr "Nom"
 
 #: appwiz.rc:39
 msgid "Publisher"
-msgstr "Editor"
+msgstr "Publicador"
 
 #: appwiz.rc:40 cryptui.rc:54
 msgid "Version"
@@ -249,23 +234,23 @@ msgstr "Tots els fitxers (*.*)"
 
 #: appwiz.rc:46
 msgid "&Modify/Remove"
-msgstr "&Modifica/Treu"
+msgstr "&Modifica/elimina"
 
 #: appwiz.rc:51
 msgid "Downloading..."
-msgstr "Descarregant..."
+msgstr "S'està baixant..."
 
 #: appwiz.rc:52
 msgid "Installing..."
-msgstr "Instal·lant..."
+msgstr "S'està instal·lant..."
 
 #: appwiz.rc:53
 msgid ""
 "Unexpected checksum of downloaded file. Aborting installation of corrupted "
 "file."
 msgstr ""
-"Checksum inesperat de fitxer descarregat. Avortant instal·lació de fitxer "
-"corromput."
+"El fitxer baixat té una suma de verificació inesperada. S'està avortant la "
+"instal·lació del fitxer corromput."
 
 #: avifil32.rc:42
 msgid "Compress options"
@@ -273,7 +258,7 @@ msgstr "Opcions de compressió"
 
 #: avifil32.rc:45
 msgid "&Choose a stream:"
-msgstr "&Trieu un rierol:"
+msgstr "&Trieu un flux:"
 
 #: avifil32.rc:48 wordpad.rc:76
 msgid "&Options..."
@@ -285,7 +270,7 @@ msgstr "&Intercala cada"
 
 #: avifil32.rc:51 msvfw32.rc:51
 msgid "frames"
-msgstr "marcs"
+msgstr "fotogrames"
 
 #: avifil32.rc:52
 msgid "Current format:"
@@ -301,7 +286,7 @@ msgstr "Forma d'ona"
 
 #: avifil32.rc:32
 msgid "All multimedia files"
-msgstr "Tots el fitxers multimèdia"
+msgstr "Tots el fitxers de multimèdia"
 
 #: avifil32.rc:34
 msgid "video"
@@ -313,7 +298,7 @@ msgstr "àudio"
 
 #: avifil32.rc:36
 msgid "Wine AVI-default-filehandler"
-msgstr "Manejador de fitxer AVI predeterminat del Wine"
+msgstr "Gestor de fitxers AVI per defecte del Wine"
 
 #: avifil32.rc:37
 msgid "uncompressed"
@@ -321,7 +306,7 @@ msgstr "no comprimit"
 
 #: browseui.rc:28
 msgid "Canceling..."
-msgstr "Cancel·lant..."
+msgstr "S'està cancel·lant..."
 
 #: comctl32.rc:52 winefile.rc:160
 msgid "Properties for %s"
@@ -341,19 +326,21 @@ msgstr "Assistent"
 
 #: comctl32.rc:68
 msgid "< &Back"
-msgstr "< &Enrere"
+msgstr "< En&rere"
 
+# Not a literal translation, but matches Windows
 #: comctl32.rc:69
 msgid "&Next >"
-msgstr "&Proper >"
+msgstr "En&davant >"
 
+# I would translate this as a verb, but Windows translates it as a noun
 #: comctl32.rc:70
 msgid "Finish"
-msgstr "Finalitza"
+msgstr "Acabament"
 
 #: comctl32.rc:81
 msgid "Customize Toolbar"
-msgstr "Personalitza Barra d'Eines"
+msgstr "Personalitza la barra d'eines"
 
 #: comctl32.rc:84 cryptui.rc:351 ieframe.rc:43 oleview.rc:83 oleview.rc:188
 #: oleview.rc:201 oleview.rc:213 taskmgr.rc:139
@@ -362,7 +349,7 @@ msgstr "&Tanca"
 
 #: comctl32.rc:85
 msgid "R&eset"
-msgstr "R&einicia"
+msgstr "&Reinicia"
 
 #: comctl32.rc:86 comdlg32.rc:171 comdlg32.rc:193 comdlg32.rc:264
 #: comdlg32.rc:328 comdlg32.rc:348 comdlg32.rc:360 comdlg32.rc:478
@@ -376,11 +363,11 @@ msgstr "A&juda"
 
 #: comctl32.rc:87
 msgid "Move &Up"
-msgstr "Mou A&munt"
+msgstr "Mou a&munt"
 
 #: comctl32.rc:88
 msgid "Move &Down"
-msgstr "Mou A&baix"
+msgstr "Mou a&baix"
 
 #: comctl32.rc:89
 msgid "A&vailable buttons:"
@@ -392,11 +379,11 @@ msgstr "&Afegeix ->"
 
 #: comctl32.rc:92
 msgid "<- &Remove"
-msgstr "<- &Treu"
+msgstr "<- &Elimina"
 
 #: comctl32.rc:93
 msgid "&Toolbar buttons:"
-msgstr "&Botons de barra d'eines:"
+msgstr "&Botons de la barra d'eines:"
 
 #: comctl32.rc:42
 msgid "Separator"
@@ -435,7 +422,7 @@ msgstr "&Directoris:"
 
 #: comdlg32.rc:165 comdlg32.rc:187
 msgid "List Files of &Type:"
-msgstr "&Tipus de fitxers:"
+msgstr "Llista els fitxers del &tipus:"
 
 #: comdlg32.rc:167 comdlg32.rc:189
 msgid "Dri&ves:"
@@ -443,15 +430,15 @@ msgstr "&Unitats:"
 
 #: comdlg32.rc:172 comdlg32.rc:194 winefile.rc:176
 msgid "&Read Only"
-msgstr "&Només Lectura"
+msgstr "&Només lectura"
 
 #: comdlg32.rc:178
 msgid "Save As..."
-msgstr "Anomenar i desar..."
+msgstr "Anomena i desa..."
 
 #: comdlg32.rc:191 comdlg32.rc:145
 msgid "Save As"
-msgstr "Anomenar i Desar"
+msgstr "Anomenar i desar"
 
 #: comdlg32.rc:200 comdlg32.rc:209 comdlg32.rc:355 comdlg32.rc:54 hhctrl.rc:49
 #: wordpad.rc:165
@@ -462,9 +449,10 @@ msgstr "Imprimeix"
 msgid "Printer:"
 msgstr "Impressora:"
 
+# Not a literal translation, but matches Windows
 #: comdlg32.rc:205 comdlg32.rc:382
 msgid "Print range"
-msgstr "Interval d'impressió"
+msgstr "Interval de pàgines"
 
 #: comdlg32.rc:206 comdlg32.rc:383 regedit.rc:219
 msgid "&All"
@@ -472,11 +460,11 @@ msgstr "&Tot"
 
 #: comdlg32.rc:207
 msgid "S&election"
-msgstr "&Selecció"
+msgstr "S&elecció"
 
 #: comdlg32.rc:208
 msgid "&Pages"
-msgstr "Pà&gines"
+msgstr "Pàgine&s"
 
 #: comdlg32.rc:211 comdlg32.rc:233
 msgid "&Setup"
@@ -492,11 +480,11 @@ msgstr "&A:"
 
 #: comdlg32.rc:214 wineps.rc:42
 msgid "Print &Quality:"
-msgstr "&Qualitat d'Impressió:"
+msgstr "&Qualitat d'impressió:"
 
 #: comdlg32.rc:216
 msgid "Print to Fi&le"
-msgstr "Imprimir a un &Fitxer"
+msgstr "Impressió en un f&itxer"
 
 #: comdlg32.rc:217
 msgid "Condensed"
@@ -504,7 +492,7 @@ msgstr "Condensat"
 
 #: comdlg32.rc:223 comdlg32.rc:394
 msgid "Print Setup"
-msgstr "Configuració d'Impressió"
+msgstr "Configuració d'impressió"
 
 #: comdlg32.rc:226 comdlg32.rc:362 comdlg32.rc:401
 msgid "Printer"
@@ -512,7 +500,7 @@ msgstr "Impressora"
 
 #: comdlg32.rc:227
 msgid "&Default Printer"
-msgstr "Impressora per &Defecte"
+msgstr "Impressora &per defecte"
 
 #: comdlg32.rc:228
 msgid "[none]"
@@ -520,7 +508,7 @@ msgstr "[cap]"
 
 #: comdlg32.rc:229
 msgid "Specific &Printer"
-msgstr "Impressora &Específica"
+msgstr "Impressora &específica"
 
 #: comdlg32.rc:234 comdlg32.rc:420 comdlg32.rc:439 wineps.rc:34
 msgid "Orientation"
@@ -556,11 +544,11 @@ msgstr "&Tipus de lletra:"
 
 #: comdlg32.rc:255
 msgid "Font St&yle:"
-msgstr "&Estil del Tipus de Lletra:"
+msgstr "&Estil de lletra:"
 
 #: comdlg32.rc:258 comdlg32.rc:435 winecfg.rc:292
 msgid "&Size:"
-msgstr "&Mida:"
+msgstr "&Cos:"
 
 #: comdlg32.rc:265
 msgid "Effects"
@@ -576,7 +564,7 @@ msgstr "&Subratllat"
 
 #: comdlg32.rc:268 winecfg.rc:290
 msgid "&Color:"
-msgstr "&Color:"
+msgstr "C&olor:"
 
 #: comdlg32.rc:271
 msgid "Sample"
@@ -584,7 +572,7 @@ msgstr "Exemple"
 
 #: comdlg32.rc:273
 msgid "Scr&ipt:"
-msgstr "Scr&ipt:"
+msgstr "&Alfabet:"
 
 #: comdlg32.rc:281
 msgid "Color"
@@ -592,15 +580,15 @@ msgstr "Color"
 
 #: comdlg32.rc:284
 msgid "&Basic Colors:"
-msgstr "Colors &Bàsics:"
+msgstr "&Colors bàsics:"
 
 #: comdlg32.rc:285
 msgid "&Custom Colors:"
-msgstr "Colors &Personalitzats:"
+msgstr "Colors personalit&zats:"
 
 #: comdlg32.rc:286 comdlg32.rc:309
 msgid "Color | Sol&id"
-msgstr "Color | Sòl&id"
+msgstr "Color | &Sòlid"
 
 #: comdlg32.rc:287
 msgid "&Red:"
@@ -608,7 +596,7 @@ msgstr "Ver&mell:"
 
 #: comdlg32.rc:289
 msgid "&Green:"
-msgstr "Ver&d:"
+msgstr "&Verd:"
 
 #: comdlg32.rc:291
 msgid "&Blue:"
@@ -616,7 +604,7 @@ msgstr "&Blau:"
 
 #: comdlg32.rc:293
 msgid "&Hue:"
-msgstr "&Ton.:"
+msgstr "&To:"
 
 #: comdlg32.rc:295
 msgctxt "Saturation"
@@ -630,11 +618,11 @@ msgstr "&Llum.:"
 
 #: comdlg32.rc:307
 msgid "&Add to Custom Colors"
-msgstr "&Afegeix als Colors Personalitzats"
+msgstr "A&fegeix als colors personalitzats"
 
 #: comdlg32.rc:308
 msgid "&Define Custom Colors >>"
-msgstr "&Defineix els Colors Personalitzats >>"
+msgstr "D&efinició de colors personalitzats >>"
 
 #: comdlg32.rc:315 regedit.rc:226 regedit.rc:236
 msgid "Find"
@@ -642,15 +630,15 @@ msgstr "Cerca"
 
 #: comdlg32.rc:318 comdlg32.rc:337
 msgid "Fi&nd What:"
-msgstr "&Cerca Por:"
+msgstr "&Cerca:"
 
 #: comdlg32.rc:320 comdlg32.rc:341
 msgid "Match &Whole Word Only"
-msgstr "Troba només paraules &completes"
+msgstr "Troba només &paraules completes"
 
 #: comdlg32.rc:321 comdlg32.rc:342
 msgid "Match &Case"
-msgstr "&Distingir majúscules de minúscules"
+msgstr "&Distingeix entre majúscules i minúscules"
 
 #: comdlg32.rc:322 joy.rc:71
 msgid "Direction"
@@ -662,31 +650,32 @@ msgstr "A&munt"
 
 #: comdlg32.rc:324 view.rc:43
 msgid "&Down"
-msgstr "A &Baix"
+msgstr "A&vall"
 
+# Not a literal translation, but matches Windows
 #: comdlg32.rc:326 comdlg32.rc:344
 msgid "&Find Next"
-msgstr "&Continuació"
+msgstr "&Següent"
 
 #: comdlg32.rc:334
 msgid "Replace"
-msgstr "Substitució"
+msgstr "Substitueix"
 
 #: comdlg32.rc:339
 msgid "Re&place With:"
-msgstr "&Substituir per:"
+msgstr "Substitueix-ho p&er:"
 
 #: comdlg32.rc:345
 msgid "&Replace"
-msgstr "S&ubstitució"
+msgstr "Su&bstitueix"
 
 #: comdlg32.rc:346
 msgid "Replace &All"
-msgstr "Substitució &automàtica"
+msgstr "Substitueix-&ho tot"
 
 #: comdlg32.rc:363
 msgid "Print to fi&le"
-msgstr "Imprimeix a &fitxer"
+msgstr "Imprimeix a un &fitxer"
 
 #: comdlg32.rc:364 comdlg32.rc:402 ieframe.rc:42 shdoclc.rc:61 shell32.rc:108
 #: clock.rc:31 wineconsole.rc:30
@@ -743,7 +732,7 @@ msgstr "&a:"
 
 #: comdlg32.rc:415 winecfg.rc:298
 msgid "Si&ze:"
-msgstr "Mi&da:"
+msgstr "&Mida:"
 
 #: comdlg32.rc:417
 msgid "&Source:"
@@ -759,7 +748,7 @@ msgstr "&Horitzontal"
 
 #: comdlg32.rc:428
 msgid "Setup Page"
-msgstr "Configuració de la Pàgina"
+msgstr "Format de pàgina"
 
 #: comdlg32.rc:437
 msgid "&Tray:"
@@ -769,9 +758,10 @@ msgstr "&Safata:"
 msgid "&Portrait"
 msgstr "&Vertical"
 
+# Not a literal translation, but matches Windows
 #: comdlg32.rc:442
 msgid "Borders"
-msgstr "Vores"
+msgstr "Marges"
 
 #: comdlg32.rc:443
 msgid "L&eft:"
@@ -779,11 +769,11 @@ msgstr "&Esquerra:"
 
 #: comdlg32.rc:445 notepad.rc:112
 msgid "&Right:"
-msgstr "&Dreta:"
+msgstr "&Dret:"
 
 #: comdlg32.rc:447
 msgid "T&op:"
-msgstr "S&uperior:"
+msgstr "&Superior:"
 
 #: comdlg32.rc:449 notepad.rc:114
 msgid "&Bottom:"
@@ -791,7 +781,7 @@ msgstr "&Inferior:"
 
 #: comdlg32.rc:453
 msgid "P&rinter..."
-msgstr "Imp&ressora..."
+msgstr "&Impressora..."
 
 #: comdlg32.rc:461
 msgid "Look &in:"
@@ -803,7 +793,7 @@ msgstr "&Nom de fitxer:"
 
 #: comdlg32.rc:471
 msgid "Files of &type:"
-msgstr "Fitxers de &tipus:"
+msgstr "Fitxers del &tipus:"
 
 #: comdlg32.rc:474
 msgid "Open as &read-only"
@@ -819,7 +809,7 @@ msgstr "Nom de fitxer:"
 
 #: comdlg32.rc:490
 msgid "Files of type:"
-msgstr "Fitxers de tipus:"
+msgstr "Fitxers del tipus:"
 
 #: comdlg32.rc:32
 msgid "File not found"
@@ -827,7 +817,7 @@ msgstr "Fitxer no trobat"
 
 #: comdlg32.rc:33
 msgid "Please verify that the correct file name was given"
-msgstr "Si us plau, verifiqueu que es hagués donat el nom correcte del fitxer"
+msgstr "Si us plau, verifiqueu que s'hagués donat el nom correcte del fitxer"
 
 #: comdlg32.rc:34
 msgid ""
@@ -843,23 +833,23 @@ msgid ""
 "Do you want to replace it?"
 msgstr ""
 "El fitxer ja existeix.\n"
-"El voleu reemplaçar?"
+"El voleu substituir?"
 
 #: comdlg32.rc:36
 msgid "Invalid character(s) in path"
-msgstr "Hi ha caràcters invàlids en la ruta"
+msgstr "Hi ha caràcters invàlids en el camí"
 
 #: comdlg32.rc:37
 msgid ""
 "A filename cannot contain any of the following characters:\n"
 "             / : < > |"
 msgstr ""
-"Un nom de fitxer no pot contenir qualsevol dels caràcters següents:\n"
+"Un nom de fitxer no pot contenir cap dels caràcters següents:\n"
 "             / : < > |"
 
 #: comdlg32.rc:38
 msgid "Path does not exist"
-msgstr "La ruta no existeix"
+msgstr "El camí no existeix"
 
 #: comdlg32.rc:39
 msgid "File does not exist"
@@ -867,15 +857,15 @@ msgstr "El fitxer no existeix"
 
 #: comdlg32.rc:40
 msgid "The selection contains a non-folder object"
-msgstr ""
+msgstr "Aquesta selecció conté un objecte no fitxer"
 
 #: comdlg32.rc:45
 msgid "Up One Level"
-msgstr "Un Nivell Amunt"
+msgstr "Amunt un nivell"
 
 #: comdlg32.rc:46
 msgid "Create New Folder"
-msgstr "Crear Nova Carpeta"
+msgstr "Crea una carpeta nova"
 
 #: comdlg32.rc:47
 msgid "List"
@@ -887,7 +877,7 @@ msgstr "Detalls"
 
 #: comdlg32.rc:49
 msgid "Browse to Desktop"
-msgstr "Anar a Escriptori"
+msgstr "Navega a l'escriptori"
 
 #: comdlg32.rc:113
 msgid "Regular"
@@ -903,15 +893,15 @@ msgstr "Cursiva"
 
 #: comdlg32.rc:116
 msgid "Bold Italic"
-msgstr "Negreta Cursiva"
+msgstr "Negreta cursiva"
 
 #: comdlg32.rc:121 wordpad.rc:117
 msgid "Black"
-msgstr "Negre"
+msgstr "Negra"
 
 #: comdlg32.rc:122 wordpad.rc:118
 msgid "Maroon"
-msgstr "Granat"
+msgstr "Granada"
 
 #: comdlg32.rc:123 wordpad.rc:119
 msgid "Green"
@@ -923,7 +913,7 @@ msgstr "Oliva"
 
 #: comdlg32.rc:125 wordpad.rc:121
 msgid "Navy"
-msgstr "Marí"
+msgstr "Marina"
 
 #: comdlg32.rc:126 wordpad.rc:122
 msgid "Purple"
@@ -943,7 +933,7 @@ msgstr "Plata"
 
 #: comdlg32.rc:130 wordpad.rc:126
 msgid "Red"
-msgstr "Vermell"
+msgstr "Vermella"
 
 #: comdlg32.rc:131 wordpad.rc:127
 msgid "Lime"
@@ -951,7 +941,7 @@ msgstr "Llima"
 
 #: comdlg32.rc:132 wordpad.rc:128
 msgid "Yellow"
-msgstr "Groc"
+msgstr "Groga"
 
 #: comdlg32.rc:133 wordpad.rc:129
 msgid "Blue"
@@ -967,18 +957,18 @@ msgstr "Aigua"
 
 #: comdlg32.rc:136 wordpad.rc:132
 msgid "White"
-msgstr "Blanc"
+msgstr "Blanca"
 
 #: comdlg32.rc:56
 msgid "Unreadable Entry"
-msgstr "Entrada Illegible"
+msgstr "Entrada illegible"
 
 #: comdlg32.rc:58
 msgid ""
 "This value does not lie within the page range.\n"
 "Please enter a value between %1!d! and %2!d!."
 msgstr ""
-"Aquest valor no cau entre l'abast de la pàgina.\n"
+"Aquest valor no cau dins l'interval de pàgines.\n"
 "Si us plau, introdueix un valor entre %1!d! i %2!d!."
 
 #: comdlg32.rc:60
@@ -1011,7 +1001,7 @@ msgstr "S'ha produït un error d'impressora."
 
 #: comdlg32.rc:68
 msgid "No default printer defined."
-msgstr "No s'ha seleccionat cap impressora predeterminada."
+msgstr "No s'ha seleccionat cap impressora per defecte."
 
 #: comdlg32.rc:69
 msgid "Cannot find the printer."
@@ -1023,24 +1013,24 @@ msgstr "No queda memòria."
 
 #: comdlg32.rc:71
 msgid "An error occurred."
-msgstr "Un error s'ha produït."
+msgstr "Ha ocorregut un error."
 
 #: comdlg32.rc:72
 msgid "Unknown printer driver."
-msgstr "Controlador d'impressora desconegut."
+msgstr "El controlador d'impressora és desconegut."
 
 #: comdlg32.rc:75
 msgid ""
 "Before you can perform printer-related tasks such as page setup or printing "
 "a document, you need to install a printer. Please install one and retry."
 msgstr ""
-"Abans que pugueu realitzar tasques relacionats amb la impressora com "
+"Abans que pugueu realitzar tasques relacionats amb la impressora com a "
 "configurar la pàgina o imprimir un document, cal instal·lar una impressora. "
 "Si us plau, instal·leu una i torneu a intentar."
 
 #: comdlg32.rc:141
 msgid "Select a font size between %1!d! and %2!d! points."
-msgstr "Seleccioneu una mida de lletra entre %1!d! i %2!d! punts."
+msgstr "Seleccioneu un cos de lletra entre %1!d! i %2!d! punts."
 
 #: comdlg32.rc:142 ieframe.rc:35
 msgid "&Save"
@@ -1056,13 +1046,11 @@ msgstr "Desa"
 
 #: comdlg32.rc:146
 msgid "Open File"
-msgstr "Obre Fitxer"
+msgstr "Obre fitxer"
 
 #: comdlg32.rc:147
-#, fuzzy
-#| msgid "New Folder"
 msgid "Select Folder"
-msgstr "Nova Carpeta"
+msgstr "Selecciona una carpeta"
 
 #: comdlg32.rc:83 oleview.rc:98
 msgid "Ready"
@@ -1090,7 +1078,7 @@ msgstr "No queda paper; "
 
 #: comdlg32.rc:89
 msgid "Feed paper manual; "
-msgstr "Introduir paper manualment; "
+msgstr "Introducció de paper manual; "
 
 #: comdlg32.rc:90
 msgid "Paper problem; "
@@ -1102,7 +1090,7 @@ msgstr "Impressora fora de línia; "
 
 #: comdlg32.rc:92
 msgid "I/O Active; "
-msgstr "E/S Actius; "
+msgstr "Activa d'E/S; "
 
 #: comdlg32.rc:93
 msgid "Busy; "
@@ -1110,7 +1098,7 @@ msgstr "Ocupada; "
 
 #: comdlg32.rc:94
 msgid "Printing; "
-msgstr "Imprimint; "
+msgstr "S'està imprimint; "
 
 #: comdlg32.rc:95
 msgid "Output tray is full; "
@@ -1122,19 +1110,19 @@ msgstr "No disponible; "
 
 #: comdlg32.rc:97
 msgid "Waiting; "
-msgstr "Esperant; "
+msgstr "S'està esperant; "
 
 #: comdlg32.rc:98
 msgid "Processing; "
-msgstr "Realitzant; "
+msgstr "S'està processant; "
 
 #: comdlg32.rc:99
 msgid "Initializing; "
-msgstr "Inicialitzant; "
+msgstr "S'està inicialitzant; "
 
 #: comdlg32.rc:100
 msgid "Warming up; "
-msgstr "Escalfant; "
+msgstr "S'està escalfant; "
 
 #: comdlg32.rc:101
 msgid "Toner low; "
@@ -1142,7 +1130,7 @@ msgstr "Tòner baix; "
 
 #: comdlg32.rc:102
 msgid "No toner; "
-msgstr "Falta tòner; "
+msgstr "Manca tòner; "
 
 #: comdlg32.rc:103
 msgid "Page punt; "
@@ -1170,7 +1158,7 @@ msgstr "Mode d'estalvi d'energia; "
 
 #: comdlg32.rc:77
 msgid "Default Printer; "
-msgstr "Impressora Predeterminada; "
+msgstr "Impressora per defecte; "
 
 #: comdlg32.rc:78
 msgid "There are %d documents in the queue"
@@ -1187,11 +1175,11 @@ msgstr "Marges [mm]"
 #: comdlg32.rc:81 sane.rc:33
 msgctxt "unit: millimeters"
 msgid "mm"
-msgstr "unitat: mil·límetres"
+msgstr "mm"
 
 #: credui.rc:45
 msgid "&User name:"
-msgstr "Nom d'&usuari:"
+msgstr "&Nom d'usuari:"
 
 #: credui.rc:48 cryptui.rc:397
 msgid "&Password:"
@@ -1207,7 +1195,7 @@ msgstr "Connecta a %s"
 
 #: credui.rc:31
 msgid "Connecting to %s"
-msgstr "Connectant a %s"
+msgstr "S'està connectant a %s"
 
 #: credui.rc:32
 msgid "Logon unsuccessful"
@@ -1236,176 +1224,176 @@ msgstr ""
 
 #: credui.rc:34
 msgid "Caps Lock is On"
-msgstr "Bloqueig de Majúscules Activat"
+msgstr "El bloqueig de majúscules està activat"
 
 #: crypt32.rc:30
 msgid "Authority Key Identifier"
-msgstr "Identificador de Clau de l'Autoritat"
+msgstr "Identificador de clau de l'autoritat"
 
 #: crypt32.rc:31
 msgid "Key Attributes"
-msgstr "Atributs de Clau"
+msgstr "Atributs de clau"
 
 #: crypt32.rc:32
 msgid "Key Usage Restriction"
-msgstr "Restricció d'Ús de Clau"
+msgstr "Restricció d'ús de clau"
 
 #: crypt32.rc:33
 msgid "Subject Alternative Name"
-msgstr "Nom Alternatiu del Subjecte"
+msgstr "Nom alternatiu del subjecte"
 
 #: crypt32.rc:34
 msgid "Issuer Alternative Name"
-msgstr "Nom Alternatiu de l'Emissor"
+msgstr "Nom alternatiu de l'emissor"
 
 #: crypt32.rc:35
 msgid "Basic Constraints"
-msgstr "Restriccions Bàsiques"
+msgstr "Restriccions bàsiques"
 
 #: crypt32.rc:36
 msgid "Key Usage"
-msgstr "Ús de Clau"
+msgstr "Ús de clau"
 
 #: crypt32.rc:37
 msgid "Certificate Policies"
-msgstr "Polítiques de Certificació"
+msgstr "Polítiques de certificació"
 
 #: crypt32.rc:38
 msgid "Subject Key Identifier"
-msgstr "Identificador de Clau de Subjecte"
+msgstr "Identificador de clau del subjecte"
 
 #: crypt32.rc:39
 msgid "CRL Reason Code"
-msgstr "Codi de Raó CRL"
+msgstr "Codi de raó CRL"
 
 #: crypt32.rc:40
 msgid "CRL Distribution Points"
-msgstr "Punts de Distribució CRL"
+msgstr "Punts de distribució CRL"
 
 #: crypt32.rc:41
 msgid "Enhanced Key Usage"
-msgstr "Ús Millorat de Clau"
+msgstr "Ús millorat de clau"
 
 #: crypt32.rc:42
 msgid "Authority Information Access"
-msgstr "Accés d'Informació de l'Autoritat"
+msgstr "Accés d'informació de l'autoritat"
 
 #: crypt32.rc:43
 msgid "Certificate Extensions"
-msgstr "Extensions del Certificat"
+msgstr "Extensions del certificat"
 
 #: crypt32.rc:44
 msgid "Next Update Location"
-msgstr "Propera Ubicació d'Actualització"
+msgstr "Propera ubicació d'actualització"
 
 #: crypt32.rc:45
 msgid "Yes or No Trust"
-msgstr "Confiança Sí o No"
+msgstr "Confiança sí o no"
 
 #: crypt32.rc:46
 msgid "Email Address"
-msgstr "Adreça de Correu Electrònic"
+msgstr "Adreça de correu electrònic"
 
 #: crypt32.rc:47
 msgid "Unstructured Name"
-msgstr "Nom no Estructurat"
+msgstr "Nom no estructurat"
 
 #: crypt32.rc:48
 msgid "Content Type"
-msgstr "Tipus de Contingut"
+msgstr "Tipus de contingut"
 
 #: crypt32.rc:49
 msgid "Message Digest"
-msgstr "Digest de Missatge"
+msgstr "Resum de missatge"
 
 #: crypt32.rc:50
 msgid "Signing Time"
-msgstr "Hora de Signatura"
+msgstr "Hora de signatura"
 
 #: crypt32.rc:51
 msgid "Counter Sign"
-msgstr "Contra-Signatura"
+msgstr "Contra-signatura"
 
 #: crypt32.rc:52
 msgid "Challenge Password"
-msgstr "Contrasenya de Desafiament"
+msgstr "Contrasenya de desafiament"
 
 #: crypt32.rc:53
 msgid "Unstructured Address"
-msgstr "Adreça no Estructurada"
+msgstr "Adreça no estructurada"
 
 #: crypt32.rc:54
 msgid "S/MIME Capabilities"
-msgstr "Capacitats de S/MIME"
+msgstr "Capacitats S/MIME"
 
 #: crypt32.rc:55
 msgid "Prefer Signed Data"
-msgstr "Prefereix Dades Signades"
+msgstr "Prefereix dades signades"
 
 #: crypt32.rc:56 cryptdlg.rc:34
 msgctxt "Certification Practice Statement"
 msgid "CPS"
-msgstr ""
+msgstr "CPS"
 
 #: crypt32.rc:57 cryptdlg.rc:35
 msgid "User Notice"
-msgstr "Notificació d'Usuari"
+msgstr "Notificació d'usuari"
 
 #: crypt32.rc:58
 msgid "On-line Certificate Status Protocol"
-msgstr ""
+msgstr "Protocol d'estat de certificats en línia"
 
 #: crypt32.rc:59
 msgid "Certification Authority Issuer"
-msgstr "Emissor d'Autoritat de Certificació"
+msgstr "Emissor d'autoritat de la certificació"
 
 #: crypt32.rc:60
 msgid "Certification Template Name"
-msgstr "Nom de Plantilla de Certificació"
+msgstr "Nom de plantilla de la certificació"
 
 #: crypt32.rc:61
 msgid "Certificate Type"
-msgstr "Tipus de Certificat"
+msgstr "Tipus de certificat"
 
 #: crypt32.rc:62
 msgid "Certificate Manifold"
-msgstr "Manifold de Certificat"
+msgstr "Manifold de certificat"
 
 #: crypt32.rc:63
 msgid "Netscape Cert Type"
-msgstr "Tipus de Certificat Netscape"
+msgstr "Tipus de certificat del Netscape"
 
 #: crypt32.rc:64
 msgid "Netscape Base URL"
-msgstr "URL Base de Netscape"
+msgstr "URL base del Netscape"
 
 #: crypt32.rc:65
 msgid "Netscape Revocation URL"
-msgstr "URL de Revocació de Netscape"
+msgstr "URL de revocació del Netscape"
 
 #: crypt32.rc:66
 msgid "Netscape CA Revocation URL"
-msgstr "URL de Revocació de CA de Netscape"
+msgstr "URL de revocació CA del Netscape"
 
 #: crypt32.rc:67
 msgid "Netscape Cert Renewal URL"
-msgstr "URL de Renovació de Certificat de Netscape"
+msgstr "URL de renovació de certificat del Netscape"
 
 #: crypt32.rc:68
 msgid "Netscape CA Policy URL"
-msgstr "URL de Política de CA de Netscape"
+msgstr "URL de política CA del Netscape"
 
 #: crypt32.rc:69
 msgid "Netscape SSL ServerName"
-msgstr "SSL ServerName de Netscape"
+msgstr "SSL ServerName del Netscape"
 
 #: crypt32.rc:70
 msgid "Netscape Comment"
-msgstr "Comentari de Netscape"
+msgstr "Comentari del Netscape"
 
 #: crypt32.rc:71
 msgid "Country/Region"
-msgstr "País/Regió"
+msgstr "País/regió"
 
 #: crypt32.rc:72
 msgid "Organization"
@@ -1413,11 +1401,11 @@ msgstr "Organització"
 
 #: crypt32.rc:73
 msgid "Organizational Unit"
-msgstr "Unitat Organitzativa"
+msgstr "Unitat organitzativa"
 
 #: crypt32.rc:74
 msgid "Common Name"
-msgstr "Nom Comú"
+msgstr "Nom comú"
 
 #: crypt32.rc:75
 msgid "Locality"
@@ -1425,7 +1413,7 @@ msgstr "Localitat"
 
 #: crypt32.rc:76
 msgid "State or Province"
-msgstr "Estat o Província"
+msgstr "Estat o província"
 
 #: crypt32.rc:77
 msgid "Title"
@@ -1433,7 +1421,7 @@ msgstr "Títol"
 
 #: crypt32.rc:78
 msgid "Given Name"
-msgstr "Nom Donat"
+msgstr "Nom donat"
 
 #: crypt32.rc:79
 msgid "Initials"
@@ -1445,59 +1433,59 @@ msgstr "Cognom"
 
 #: crypt32.rc:81
 msgid "Domain Component"
-msgstr "Component de Domini"
+msgstr "Component de domini"
 
 #: crypt32.rc:82
 msgid "Street Address"
-msgstr "Direcció de Correu"
+msgstr "Direcció de correu"
 
 #: crypt32.rc:83
 msgid "Serial Number"
-msgstr "Número de Sèrie"
+msgstr "Número de sèrie"
 
 #: crypt32.rc:84
 msgid "CA Version"
-msgstr "Versió de CA"
+msgstr "Versió CA"
 
 #: crypt32.rc:85
 msgid "Cross CA Version"
-msgstr "Versió de CA Mutual"
+msgstr "Versió CA mutual"
 
 #: crypt32.rc:86
 msgid "Serialized Signature Serial Number"
-msgstr "Número de Sèrie de Signatura Serialitzat"
+msgstr "Número de sèrie de signatura serialitzada"
 
 #: crypt32.rc:87
 msgid "Principal Name"
-msgstr "Nom Principal"
+msgstr "Nom principal"
 
 #: crypt32.rc:88
 msgid "Windows Product Update"
-msgstr ""
+msgstr "Actualització del producte Windows"
 
 #: crypt32.rc:89
 msgid "Enrollment Name Value Pair"
-msgstr "Parell de Nom Valor d'Inscripció"
+msgstr "Parell de nom i valor d'inscripció"
 
 #: crypt32.rc:90
 msgid "OS Version"
-msgstr "Versió de SO"
+msgstr "Versió del SO"
 
 #: crypt32.rc:91
 msgid "Enrollment CSP"
-msgstr "CSP d'Inscripció"
+msgstr "CSP d'inscripció"
 
 #: crypt32.rc:92
 msgid "CRL Number"
-msgstr "Nombre CRL"
+msgstr "Número CRL"
 
 #: crypt32.rc:93
 msgid "Delta CRL Indicator"
-msgstr "Indicador de CRL Delta"
+msgstr "Indicador CRL Delta"
 
 #: crypt32.rc:94
 msgid "Issuing Distribution Point"
-msgstr "Punt de Distribució Emetent"
+msgstr "Punt de distribució emetent"
 
 #: crypt32.rc:95
 msgid "Freshest CRL"
@@ -1505,31 +1493,31 @@ msgstr "CRL més recent"
 
 #: crypt32.rc:96
 msgid "Name Constraints"
-msgstr "Restriccions de Nom"
+msgstr "Restriccions de nom"
 
 #: crypt32.rc:97
 msgid "Policy Mappings"
-msgstr "Mapes de Política"
+msgstr "Mapatges de política"
 
 #: crypt32.rc:98
 msgid "Policy Constraints"
-msgstr "Restriccions de Polítiques"
+msgstr "Restriccions de política"
 
 #: crypt32.rc:99
 msgid "Cross-Certificate Distribution Points"
-msgstr "Punts de Distribució de Certificats Mutuals"
+msgstr "Punts de distribució de certificats mutuals"
 
 #: crypt32.rc:100
 msgid "Application Policies"
-msgstr "Polítiques d'Aplicació"
+msgstr "Polítiques d'aplicació"
 
 #: crypt32.rc:101
 msgid "Application Policy Mappings"
-msgstr "Mapes de Política d'Aplicació"
+msgstr "Mapatges de política d'aplicació"
 
 #: crypt32.rc:102
 msgid "Application Policy Constraints"
-msgstr "Restriccions de Política d'Aplicació"
+msgstr "Restriccions de política d'aplicació"
 
 #: crypt32.rc:103
 msgid "CMC Data"
@@ -1537,15 +1525,15 @@ msgstr "Dades CMC"
 
 #: crypt32.rc:104
 msgid "CMC Response"
-msgstr "Resposta de CMC"
+msgstr "Resposta CMC"
 
 #: crypt32.rc:105
 msgid "Unsigned CMC Request"
-msgstr "Sol·licitud CMC No Signat"
+msgstr "Sol·licitud CMC no signat"
 
 #: crypt32.rc:106
 msgid "CMC Status Info"
-msgstr "Informació d'Estat CMC"
+msgstr "Informació d'estat CMC"
 
 #: crypt32.rc:107
 msgid "CMC Extensions"
@@ -1569,11 +1557,11 @@ msgstr "PKCS 7 Embolicat"
 
 #: crypt32.rc:112
 msgid "PKCS 7 Signed Enveloped"
-msgstr "PKCS 7 Signat Embolicat"
+msgstr "PKCS 7 Signat embolicat"
 
 #: crypt32.rc:113
 msgid "PKCS 7 Digested"
-msgstr ""
+msgstr "PKCS 7 Resumit"
 
 #: crypt32.rc:114
 msgid "PKCS 7 Encrypted"
@@ -1581,47 +1569,47 @@ msgstr "PKCS 7 Xifrat"
 
 #: crypt32.rc:115
 msgid "Previous CA Certificate Hash"
-msgstr "Resum de Certificat CA Anterior"
+msgstr "Resum de Certificat CA anterior"
 
 #: crypt32.rc:116
 msgid "Virtual Base CRL Number"
-msgstr "Nombre CRL de Base Virtual"
+msgstr "Número CRL de base Vvrtual"
 
 #: crypt32.rc:117
 msgid "Next CRL Publish"
-msgstr "Proper Publicació CRL"
+msgstr "Propera publicació CRL"
 
 #: crypt32.rc:118
 msgid "CA Encryption Certificate"
-msgstr "Certificat de Xifratge CA"
+msgstr "Certificat de xifratge CA"
 
 #: crypt32.rc:119 cryptui.rc:148
 msgid "Key Recovery Agent"
-msgstr "Agent de Recuperació de Clau"
+msgstr "Agent de recuperació de clau"
 
 #: crypt32.rc:120
 msgid "Certificate Template Information"
-msgstr "Informació de Plantilla de Certificat"
+msgstr "Informació de plantilla de certificat"
 
 #: crypt32.rc:121
 msgid "Enterprise Root OID"
-msgstr "OID d'Arrel d'Empresa"
+msgstr "OID d'arrel d'empresa"
 
 #: crypt32.rc:122
 msgid "Dummy Signer"
-msgstr "Maniquí Signatari"
+msgstr "Signatari maniquí"
 
 #: crypt32.rc:123
 msgid "Encrypted Private Key"
-msgstr "Clau Privada Xifrada"
+msgstr "Clau privada xifrada"
 
 #: crypt32.rc:124
 msgid "Published CRL Locations"
-msgstr "Ubicacions Publicades de CRL"
+msgstr "Ubicacions CRL publicades"
 
 #: crypt32.rc:125
 msgid "Enforce Certificate Chain Policy"
-msgstr "Reforçar la Política de Cadena de Certificats"
+msgstr "Feu complir-se la política de cadena de certificats"
 
 #: crypt32.rc:126
 msgid "Transaction Id"
@@ -1629,19 +1617,19 @@ msgstr "Id de transacció"
 
 #: crypt32.rc:127
 msgid "Sender Nonce"
-msgstr "Nonce de Remitent"
+msgstr "Nonce de remitent"
 
 #: crypt32.rc:128
 msgid "Recipient Nonce"
-msgstr "Nonce de Destinatari"
+msgstr "Nonce de destinatari"
 
 #: crypt32.rc:129
 msgid "Reg Info"
-msgstr "Informació de Reg"
+msgstr "Informació de reg"
 
 #: crypt32.rc:130
 msgid "Get Certificate"
-msgstr "Obté Certificat"
+msgstr "Obté certificat"
 
 #: crypt32.rc:131
 msgid "Get CRL"
@@ -1653,51 +1641,51 @@ msgstr "Revoca sol·licitud"
 
 #: crypt32.rc:133
 msgid "Query Pending"
-msgstr "Consulta Pendent"
+msgstr "Consulta pendent"
 
 #: crypt32.rc:134 cryptui.rc:95
 msgid "Certificate Trust List"
-msgstr "Llista de Certificats de Confiança"
+msgstr "Llista de certificats de confiança"
 
 #: crypt32.rc:135
 msgid "Archived Key Certificate Hash"
-msgstr "Resum de Clau de Certificat Arxivat"
+msgstr "Resum de clau de certificat arxivat"
 
 #: crypt32.rc:136
 msgid "Private Key Usage Period"
-msgstr "Període d'Ús de Clau Privada"
+msgstr "Període d'ús de clau privada"
 
 #: crypt32.rc:137
 msgid "Client Information"
-msgstr "Informació de Client"
+msgstr "Informació de client"
 
 #: crypt32.rc:138
 msgid "Server Authentication"
-msgstr "Autenticació de Servidor"
+msgstr "Autenticació de servidor"
 
 #: crypt32.rc:139
 msgid "Client Authentication"
-msgstr "Autenticació de Client"
+msgstr "Autenticació de client"
 
 #: crypt32.rc:140
 msgid "Code Signing"
-msgstr "Signatura de Codi"
+msgstr "Signatura de codi"
 
 #: crypt32.rc:141
 msgid "Secure Email"
-msgstr "Correu Electrònic Segur"
+msgstr "Correu electrònic segur"
 
 #: crypt32.rc:142
 msgid "Time Stamping"
-msgstr "Segellament de Temps"
+msgstr "Segellament de temps"
 
 #: crypt32.rc:143
 msgid "Microsoft Trust List Signing"
-msgstr "Segellament de Llista de Confiança de Microsoft"
+msgstr "Segellament de llista de confiança del Microsoft"
 
 #: crypt32.rc:144
 msgid "Microsoft Time Stamping"
-msgstr "Segellament de Temps de Microsoft"
+msgstr "Segellament de temps del Microsoft"
 
 #: crypt32.rc:145
 msgid "IP security end system"
@@ -1713,51 +1701,51 @@ msgstr "Usuari de seguretat IP"
 
 #: crypt32.rc:148
 msgid "Encrypting File System"
-msgstr "Sistema de Fitxers Xifrant"
+msgstr "Sistema de fitxers xifrant"
 
 #: crypt32.rc:149 cryptui.rc:133
 msgid "Windows Hardware Driver Verification"
-msgstr "Verificació de Controladors de Maquinari de Windows"
+msgstr "Verificació de controladors de maquinari del Windows"
 
 #: crypt32.rc:150 cryptui.rc:134
 msgid "Windows System Component Verification"
-msgstr "Verificació de Components de Sistema de Windows"
+msgstr "Verificació de components de sistema del Windows"
 
 #: crypt32.rc:151 cryptui.rc:135
 msgid "OEM Windows System Component Verification"
-msgstr "Verificació de Components de Sistema de Windows OEM"
+msgstr "Verificació de components de sistema del Windows OEM"
 
 #: crypt32.rc:152 cryptui.rc:136
 msgid "Embedded Windows System Component Verification"
-msgstr "Verificació de Components de Sistema de Windows Incorporat"
+msgstr "Verificació de components de sistema del Windows Incrustat"
 
 #: crypt32.rc:153 cryptui.rc:143
 msgid "Key Pack Licenses"
-msgstr "Llicències de Paquet de Claus"
+msgstr "Llicències de paquet de claus"
 
 #: crypt32.rc:154 cryptui.rc:144
 msgid "License Server Verification"
-msgstr "Verificació de Servidor de Llicència"
+msgstr "Verificació de servidor de llicència"
 
 #: crypt32.rc:155 cryptui.rc:146
 msgid "Smart Card Logon"
-msgstr "Inici de Targeta Intel·ligent"
+msgstr "Inici de targeta intel·ligent"
 
 #: crypt32.rc:156 cryptui.rc:142
 msgid "Digital Rights"
-msgstr "Drets Digitals"
+msgstr "Drets digitals"
 
 #: crypt32.rc:157 cryptui.rc:138
 msgid "Qualified Subordination"
-msgstr "Subordinació Qualificada"
+msgstr "Subordinació qualificada"
 
 #: crypt32.rc:158 cryptui.rc:139
 msgid "Key Recovery"
-msgstr "Recuperació de Clau"
+msgstr "Recuperació de clau"
 
 #: crypt32.rc:159 cryptui.rc:140
 msgid "Document Signing"
-msgstr "Signatura de Document"
+msgstr "Signatura de document"
 
 #: crypt32.rc:160
 msgid "IP security IKE intermediate"
@@ -1765,11 +1753,11 @@ msgstr "Intermedi IKE de seguretat IP"
 
 #: crypt32.rc:161 cryptui.rc:132
 msgid "File Recovery"
-msgstr "Recuperació de Fitxers"
+msgstr "Recuperació de fitxers"
 
 #: crypt32.rc:162 cryptui.rc:137
 msgid "Root List Signer"
-msgstr "Signatari de Llista d'Arrel"
+msgstr "Signatari de llista d'arrel"
 
 #: crypt32.rc:163
 msgid "All application policies"
@@ -1777,15 +1765,15 @@ msgstr "Totes les polítiques d'aplicació"
 
 #: crypt32.rc:164 cryptui.rc:149
 msgid "Directory Service Email Replication"
-msgstr "Replicació de Correu Electrònic de Servei de Directori"
+msgstr "Replicació de correu electrònic de servei de directori"
 
 #: crypt32.rc:165 cryptui.rc:145
 msgid "Certificate Request Agent"
-msgstr "Agent de Petició de Certificat"
+msgstr "Agent de petició de certificat"
 
 #: crypt32.rc:166 cryptui.rc:141
 msgid "Lifetime Signing"
-msgstr "Signatura de Tota la Vida"
+msgstr "Signatura de tota la vida"
 
 #: crypt32.rc:167
 msgid "All issuance policies"
@@ -1793,7 +1781,7 @@ msgstr "Totes les polítiques d'emissió"
 
 #: crypt32.rc:172
 msgid "Trusted Root Certification Authorities"
-msgstr "Autoritats de Certificació d'Arrel de Confiança"
+msgstr "Autoritats de certificació d'arrel de confiança"
 
 #: crypt32.rc:173
 msgid "Personal"
@@ -1801,39 +1789,39 @@ msgstr "Personal"
 
 #: crypt32.rc:174
 msgid "Intermediate Certification Authorities"
-msgstr "Autoritats Intermedis de Certificació"
+msgstr "Autoritats intermedis de certificació"
 
 #: crypt32.rc:175
 msgid "Other People"
-msgstr "Altres Persones"
+msgstr "Altres persones"
 
 #: crypt32.rc:176
 msgid "Trusted Publishers"
-msgstr "Editors de Confiança"
+msgstr "Publicadors de confiança"
 
 #: crypt32.rc:177
 msgid "Untrusted Certificates"
-msgstr "Certificats no de Confiança"
+msgstr "Certificats no de confiança"
 
 #: crypt32.rc:182
 msgid "KeyID="
-msgstr ""
+msgstr "KeyID="
 
 #: crypt32.rc:183
 msgid "Certificate Issuer"
-msgstr "Emissor de Certificat"
+msgstr "Emissor del certificat"
 
 #: crypt32.rc:184
 msgid "Certificate Serial Number="
-msgstr "Número de Sèrie de Certificat="
+msgstr "Número de sèrie del certificat="
 
 #: crypt32.rc:185
 msgid "Other Name="
-msgstr "Altre Nom="
+msgstr "Altre nom="
 
 #: crypt32.rc:186
 msgid "Email Address="
-msgstr "Adreça de Correu Electrònic="
+msgstr "Adreça de correu electrònic="
 
 #: crypt32.rc:187
 msgid "DNS Name="
@@ -1841,7 +1829,7 @@ msgstr "Nom DNS="
 
 #: crypt32.rc:188
 msgid "Directory Address"
-msgstr "Adreça de Directori"
+msgstr "Adreça de directori"
 
 #: crypt32.rc:189
 msgid "URL="
@@ -1857,15 +1845,15 @@ msgstr "Màscara="
 
 #: crypt32.rc:192
 msgid "Registered ID="
-msgstr "ID Registrada="
+msgstr "ID registrada="
 
 #: crypt32.rc:193
 msgid "Unknown Key Usage"
-msgstr "Ús de Clau Desconegut"
+msgstr "Ús de clau desconegut"
 
 #: crypt32.rc:194
 msgid "Subject Type="
-msgstr "Tipus d'Entitat="
+msgstr "Tipus d'entitat="
 
 #: crypt32.rc:195
 msgctxt "Certificate Authority"
@@ -1874,28 +1862,28 @@ msgstr "CA"
 
 #: crypt32.rc:196
 msgid "End Entity"
-msgstr "Entitat Final"
+msgstr "Entitat final"
 
 #: crypt32.rc:197
 msgid "Path Length Constraint="
-msgstr "Restricció de Longitud de Ruta="
+msgstr "Restricció de longitud de camí="
 
 #: crypt32.rc:198
 msgctxt "path length"
 msgid "None"
-msgstr "longitud de ruta"
+msgstr "Cap"
 
 #: crypt32.rc:199
 msgid "Information Not Available"
-msgstr "Informació No Disponible"
+msgstr "Informació no disponible"
 
 #: crypt32.rc:200
 msgid "Authority Info Access"
-msgstr "Accés d'Informació d'Autoritat"
+msgstr "Accés d'informació d'autoritat"
 
 #: crypt32.rc:201
 msgid "Access Method="
-msgstr "Mètode d'Accés="
+msgstr "Mètode d'accés="
 
 #: crypt32.rc:202
 msgctxt "Online Certificate Status Protocol"
@@ -1908,39 +1896,39 @@ msgstr "Emissors CA"
 
 #: crypt32.rc:204
 msgid "Unknown Access Method"
-msgstr "Mètode d'Accés Desconegut"
+msgstr "Mètode d'accés desconegut"
 
 #: crypt32.rc:205
 msgid "Alternative Name"
-msgstr "Nom Alternatiu"
+msgstr "Nom alternatiu"
 
 #: crypt32.rc:206
 msgid "CRL Distribution Point"
-msgstr "Punt de Distribució CRL"
+msgstr "Punt de distribució CRL"
 
 #: crypt32.rc:207
 msgid "Distribution Point Name"
-msgstr "Nom de Punt de Distribució"
+msgstr "Nom de punt de distribució"
 
 #: crypt32.rc:208
 msgid "Full Name"
-msgstr "Nom Complet"
+msgstr "Nom complet"
 
 #: crypt32.rc:209
 msgid "RDN Name"
-msgstr "Nom de RDN"
+msgstr "Nom RDN"
 
 #: crypt32.rc:210
 msgid "CRL Reason="
-msgstr "CRL Motiu="
+msgstr "Motiu CRL="
 
 #: crypt32.rc:211
 msgid "CRL Issuer"
-msgstr "Emissor de CRL"
+msgstr "Emissor CRL"
 
 #: crypt32.rc:212
 msgid "Key Compromise"
-msgstr "Compromís de Clau"
+msgstr "Compromís de clau"
 
 #: crypt32.rc:213
 msgid "CA Compromise"
@@ -1948,7 +1936,7 @@ msgstr "Compromís de CA"
 
 #: crypt32.rc:214
 msgid "Affiliation Changed"
-msgstr "Afiliació Canviada"
+msgstr "Afiliació canviada"
 
 #: crypt32.rc:215
 msgid "Superseded"
@@ -1956,15 +1944,15 @@ msgstr "Reemplaçat"
 
 #: crypt32.rc:216
 msgid "Operation Ceased"
-msgstr "Operació Cessat"
+msgstr "Operació cessat"
 
 #: crypt32.rc:217
 msgid "Certificate Hold"
-msgstr ""
+msgstr "Bloqueig de certificat"
 
 #: crypt32.rc:218
 msgid "Financial Information="
-msgstr "Informació Financera="
+msgstr "Informació financera="
 
 #: crypt32.rc:219 taskmgr.rc:397
 msgid "Available"
@@ -1972,11 +1960,11 @@ msgstr "Disponible"
 
 #: crypt32.rc:220
 msgid "Not Available"
-msgstr "No Disponible"
+msgstr "No disponible"
 
 #: crypt32.rc:221
 msgid "Meets Criteria="
-msgstr "Reuneix els Criteri="
+msgstr "Arriba als criteri="
 
 #: crypt32.rc:222 cryptui.rc:166 oleaut32.rc:32 wininet.rc:83 ipconfig.rc:47
 msgid "Yes"
@@ -1988,27 +1976,27 @@ msgstr "No"
 
 #: crypt32.rc:224
 msgid "Digital Signature"
-msgstr "Signatura Digital"
+msgstr "Signatura digital"
 
 #: crypt32.rc:225
 msgid "Non-Repudiation"
-msgstr "No Repudiació"
+msgstr "Sense repudiació"
 
 #: crypt32.rc:226
 msgid "Key Encipherment"
-msgstr "Xifratge de Clau"
+msgstr "Xifratge de clau"
 
 #: crypt32.rc:227
 msgid "Data Encipherment"
-msgstr "Xifratge de Dades"
+msgstr "Xifratge de dades"
 
 #: crypt32.rc:228
 msgid "Key Agreement"
-msgstr "Acord de Clau"
+msgstr "Acord de clau"
 
 #: crypt32.rc:229
 msgid "Certificate Signing"
-msgstr "Signatura de Certificat"
+msgstr "Signatura de certificat"
 
 #: crypt32.rc:230
 msgid "Off-line CRL Signing"
@@ -2020,23 +2008,23 @@ msgstr "Signatura CRL"
 
 #: crypt32.rc:232
 msgid "Encipher Only"
-msgstr "Només Xifrar"
+msgstr "Només xifrar"
 
 #: crypt32.rc:233
 msgid "Decipher Only"
-msgstr "Només Desxifrar"
+msgstr "Només desxifrar"
 
 #: crypt32.rc:234
 msgid "SSL Client Authentication"
-msgstr "Autenticació de Client SSL"
+msgstr "Autenticació de client SSL"
 
 #: crypt32.rc:235
 msgid "SSL Server Authentication"
-msgstr "Autenticació de Servidor SSL"
+msgstr "Autenticació de servidor SSL"
 
 #: crypt32.rc:236
 msgid "S/MIME"
-msgstr ""
+msgstr "S/MIME"
 
 #: crypt32.rc:237
 msgid "Signature"
@@ -2044,31 +2032,31 @@ msgstr "Signatura"
 
 #: crypt32.rc:238
 msgid "SSL CA"
-msgstr ""
+msgstr "CA SSL"
 
 #: crypt32.rc:239
 msgid "S/MIME CA"
-msgstr ""
+msgstr "CA S/MIME"
 
 #: crypt32.rc:240
 msgid "Signature CA"
-msgstr "CA de Signatura"
+msgstr "CA de signatura"
 
 #: cryptdlg.rc:30
 msgid "Certificate Policy"
-msgstr "Política de Certificat"
+msgstr "Política de certificat"
 
 #: cryptdlg.rc:31
 msgid "Policy Identifier: "
-msgstr "Identificador de Política: "
+msgstr "Identificador de política: "
 
 #: cryptdlg.rc:32
 msgid "Policy Qualifier Info"
-msgstr "Informació de Qualificador de Política"
+msgstr "Informació de qualificador de política"
 
 #: cryptdlg.rc:33
 msgid "Policy Qualifier Id="
-msgstr "Id de Qualificador de Política="
+msgstr "Id de qualificador de política="
 
 #: cryptdlg.rc:36
 msgid "Qualifier"
@@ -2076,7 +2064,7 @@ msgstr "Qualificador"
 
 #: cryptdlg.rc:37
 msgid "Notice Reference"
-msgstr "Referència d'Anunci"
+msgstr "Referència d'anunci"
 
 #: cryptdlg.rc:38
 msgid "Organization="
@@ -2084,11 +2072,11 @@ msgstr "Organització="
 
 #: cryptdlg.rc:39
 msgid "Notice Number="
-msgstr "Nombre d'Anunci="
+msgstr "Número d'anunci="
 
 #: cryptdlg.rc:40
 msgid "Notice Text="
-msgstr "Text d'Anunci="
+msgstr "Text d'anunci="
 
 #: cryptui.rc:180 cryptui.rc:235 inetcpl.rc:46
 msgid "General"
@@ -2096,11 +2084,11 @@ msgstr "General"
 
 #: cryptui.rc:191
 msgid "&Install Certificate..."
-msgstr "&Instal·la Certificat..."
+msgstr "&Instal·la certificat..."
 
 #: cryptui.rc:192
 msgid "Issuer &Statement"
-msgstr "&Declaració d'Emissor"
+msgstr "&Declaració d'emissor"
 
 #: cryptui.rc:200
 msgid "&Show:"
@@ -2108,19 +2096,19 @@ msgstr "&Mostra:"
 
 #: cryptui.rc:205
 msgid "&Edit Properties..."
-msgstr "&Edita Propietats..."
+msgstr "&Edita els propietats..."
 
 #: cryptui.rc:206
 msgid "&Copy to File..."
-msgstr "&Copia a un Fitxer..."
+msgstr "&Copia a un fitxer..."
 
 #: cryptui.rc:210
 msgid "Certification Path"
-msgstr "Ruta de Certificació"
+msgstr "Camí de certificació"
 
 #: cryptui.rc:214
 msgid "Certification path"
-msgstr "Ruta de certificació"
+msgstr "Camí de certificació"
 
 #: cryptui.rc:217
 msgid "&View Certificate"
@@ -2128,7 +2116,7 @@ msgstr "&Visualitza certificat"
 
 #: cryptui.rc:218
 msgid "Certificate &status:"
-msgstr "E&stat de certificat:"
+msgstr "&Estat de certificat:"
 
 #: cryptui.rc:224
 msgid "Disclaimer"
@@ -2136,7 +2124,7 @@ msgstr "Renúncia"
 
 #: cryptui.rc:231
 msgid "More &Info"
-msgstr "Més &Info"
+msgstr "Més &informació"
 
 #: cryptui.rc:239
 msgid "&Friendly name:"
@@ -2156,7 +2144,7 @@ msgstr "&Habilita aquest certificat per a tots els finalitats"
 
 #: cryptui.rc:246
 msgid "D&isable all purposes for this certificate"
-msgstr "D&eshabilita aquest certificat per a tots els finalitats"
+msgstr "&Inhabilita aquest certificat per a tots els finalitats"
 
 #: cryptui.rc:248
 msgid "Enable &only the following purposes for this certificate:"
@@ -2164,11 +2152,11 @@ msgstr "Habilita aquest certificat per a &només els següents finalitats:"
 
 #: cryptui.rc:253
 msgid "Add &Purpose..."
-msgstr "Afegeix &Finalitat..."
+msgstr "Afegeix &finalitat..."
 
 #: cryptui.rc:257
 msgid "Add Purpose"
-msgstr "Afegeix Finalitat"
+msgstr "Afegeix finalitat"
 
 #: cryptui.rc:260
 msgid ""
@@ -2179,7 +2167,7 @@ msgstr ""
 
 #: cryptui.rc:268 cryptui.rc:69
 msgid "Select Certificate Store"
-msgstr "Seleccionar Magatzem de Certificats"
+msgstr "Seleccionar el magatzem de certificats"
 
 #: cryptui.rc:271
 msgid "Select the certificate store you want to use:"
@@ -2213,12 +2201,13 @@ msgstr ""
 "certificats i llistes de certificats de confiança d'un fitxer a un magatzem "
 "de certificats.\n"
 "\n"
-"Es pot usar un certificat per identificar-vos o l'equip amb el que esteu "
-"comunicant. També es pot usar per a l'autenticació, i per signar els "
-"missatges. Els magatzems de certificats són conjunts de certificats, llistes "
-"de revocació de certificats i llistes de certificats de confiança.\n"
+"Es pot utilitzar un certificat per a identificar-vos o el ordinador amb el "
+"que esteu comunicant. També es pot utilitzar per a l'autenticació, i per a "
+"signar els missatges. Els magatzems de certificats són conjunts de "
+"certificats, llistes de revocació de certificats i llistes de certificats de "
+"confiança.\n"
 "\n"
-"Per continuar, feu clic a Següent."
+"Per a continuar, feu clic en Endavant."
 
 #: cryptui.rc:294 cryptui.rc:430
 msgid "&File name:"
@@ -2233,25 +2222,21 @@ msgid ""
 "Note: The following file formats may contain more than one certificate, "
 "certificate revocation list, or certificate trust list:"
 msgstr ""
-"Nota: Els següents formats de fitxer poden contenir més d'un certificat, "
+"Nota: Els següents formats de fitxer poden contenir més d'un certificat, "
 "llista de revocació de certificats o llista de certificats de confiança:"
 
 #: cryptui.rc:299
-#, fuzzy
-#| msgid "Cryptographic Message Syntax Standard/PKCS #7 Messages (.p7b)"
 msgid "Cryptographic Message Syntax Standard/PKCS #7 Messages (*.p7b)"
 msgstr ""
-"Estàndard de Sintaxi dels Missatges Criptogràfics/Missatges PKCS #7 (*.p7b)"
+"Estàndard de sintaxi de missatges criptogràfics/Missatges PKCS #7 (*.p7b)"
 
 #: cryptui.rc:301
-#, fuzzy
-#| msgid "Personal Information Exchange/PKCS #12 (.pfx, .p12)"
 msgid "Personal Information Exchange/PKCS #12 (*.pfx; *.p12)"
-msgstr "Intercanvi d'Informació Personal/PKCS #12 (.pfx, .p12)"
+msgstr "Intercanvi d'informació personal/PKCS #12 (*.pfx; *.p12)"
 
 #: cryptui.rc:303 cryptui.rc:81 cryptui.rc:162
 msgid "Microsoft Serialized Certificate Store (*.sst)"
-msgstr "Magatzem de Certificats Serialitzat de Microsoft (*.sst)"
+msgstr "Magatzem de certificats serialitzat del Microsoft (*.sst)"
 
 #: cryptui.rc:311
 msgid ""
@@ -2259,7 +2244,7 @@ msgid ""
 "location for the certificates."
 msgstr ""
 "El Wine pot seleccionar automàticament el magatzem de certificats, o podeu "
-"especificar una ubicació per als certificats."
+"especificar la ubicació dels certificats."
 
 #: cryptui.rc:313
 msgid "&Automatically select certificate store"
@@ -2267,15 +2252,15 @@ msgstr "Selecciona &automàticament el magatzem de certificats"
 
 #: cryptui.rc:315
 msgid "&Place all certificates in the following store:"
-msgstr "&Col·locar tots els certificats en el següent magatzem:"
+msgstr "&Col·loca tots els certificats en el magatzem següent:"
 
 #: cryptui.rc:325
 msgid "Completing the Certificate Import Wizard"
-msgstr "Completant l'Assistent d'Importació de Certificats"
+msgstr "S'està acabant l'Assistent d'Importació de Certificats"
 
 #: cryptui.rc:327
 msgid "You have successfully completed the Certificate Import Wizard."
-msgstr "Heu completat amb èxit l'Assistent d'Importació de Certificats."
+msgstr "Heu acabat amb èxit l'Assistent d'Importació de Certificats."
 
 #: cryptui.rc:329 cryptui.rc:443
 msgid "You have specified the following settings:"
@@ -2303,7 +2288,7 @@ msgstr "&Avançat..."
 
 #: cryptui.rc:348
 msgid "Certificate intended purposes"
-msgstr "Finalitats previstes de certificat"
+msgstr "Finalitats previstes del certificat"
 
 #: cryptui.rc:350 ieframe.rc:45 shell32.rc:43 shell32.rc:120 oleview.rc:59
 #: oleview.rc:61 oleview.rc:85 regedit.rc:66 taskmgr.rc:52 winefile.rc:48
@@ -2313,7 +2298,7 @@ msgstr "&Visualitza"
 
 #: cryptui.rc:355
 msgid "Advanced Options"
-msgstr "Opcions Avançades"
+msgstr "Opcions avançades"
 
 #: cryptui.rc:358
 msgid "Certificate purpose"
@@ -2323,8 +2308,8 @@ msgstr "Finalitat de certificat"
 msgid ""
 "Select one or more purposes to be listed when Advanced Purposes is selected."
 msgstr ""
-"Selecciona una o més finalitats per allistar quan es selecciona Finalitats "
-"Avançades."
+"Selecciona una o més finalitats per a allistar quan es seleccionen les "
+"finalitats avançades."
 
 #: cryptui.rc:361
 msgid "&Certificate purposes:"
@@ -2355,19 +2340,20 @@ msgstr ""
 "certificats i llistes de certificats de confiança d'un magatzem de "
 "certificats a un fitxer.\n"
 "\n"
-"Es pot usar un certificat per identificar-vos o l'equip amb el que esteu "
-"comunicant. També es pot usar per a l'autenticació, i per signar els "
-"missatges. Els magatzems de certificats són conjunts de certificats, llistes "
-"de revocació de certificats i llistes de certificats de confiança.\n"
+"Es pot utilitzar un certificat per a identificar-vos o el ordinador amb el "
+"que esteu comunicant. També es pot utilitzar per a l'autenticació, i per a "
+"signar els missatges. Els magatzems de certificats són conjunts de "
+"certificats, llistes de revocació de certificats i llistes de confiança de "
+"certificats.\n"
 "\n"
-"Per continuar, feu clic a Següent."
+"Per a continuar, feu clic en Endavant."
 
 #: cryptui.rc:384
 msgid ""
 "If you choose to export the private key, you will be prompted for a password "
 "to protect the private key on a later page."
 msgstr ""
-"Si trieu exportar la clau privada, se li demanarà una contrasenya per "
+"Si trieu exportar la clau privada, se us demanarà una contrasenya per a "
 "protegir la clau privada en una pàgina posterior."
 
 #: cryptui.rc:385
@@ -2388,40 +2374,32 @@ msgstr "&Confirmeu la contrasenya:"
 
 #: cryptui.rc:407
 msgid "Select the format you want to use:"
-msgstr "Seleccioneu el format que voleu usar:"
+msgstr "Seleccioneu el format que voleu utilitzar:"
 
 #: cryptui.rc:408
-#, fuzzy
-#| msgid "&DER-encoded X.509 (.cer)"
 msgid "&DER-encoded X.509 (*.cer)"
 msgstr "Codificat en &DER X.509 (*.cer)"
 
 #: cryptui.rc:410
-#, fuzzy
-#| msgid "Ba&se64-encoded X.509 (.cer):"
 msgid "Ba&se64-encoded X.509 (*.cer):"
 msgstr "Codificat en &base64 X.509 (*.cer):"
 
 #: cryptui.rc:412
-#, fuzzy
-#| msgid "&Cryptographic Message Syntax Standard/PKCS #7 Message (.p7b)"
 msgid "&Cryptographic Message Syntax Standard/PKCS #7 Message (*.p7b)"
 msgstr ""
-"&Estàndard de Sintaxi dels Missatges Criptogràfics/Missatges PKCS #7 (*.p7b)"
+"&Estàndard de sintaxi de missatges criptogràfics/Missatges PKCS #7 (*.p7b)"
 
 #: cryptui.rc:414
 msgid "&Include all certificates in the certification path if possible"
-msgstr "&Inclou tots els certificats en la ruta de certificat si és possible"
+msgstr "&Inclou tots els certificats en el camí de certificat si és possible"
 
 #: cryptui.rc:416
-#, fuzzy
-#| msgid "&Personal Information Exchange/PKCS #12 (.pfx)"
 msgid "&Personal Information Exchange/PKCS #12 (*.pfx)"
-msgstr "Intercanvi d'Informació &Personal/PKCS #12 (.pfx, .p12)"
+msgstr "&Intercanvi d'informació personal/PKCS #12 (*.pfx)"
 
 #: cryptui.rc:418
 msgid "Incl&ude all certificates in the certification path if possible"
-msgstr "Inclo&u tots els certificats en la ruta de certificat si és possible"
+msgstr "Inclo&u tots els certificats en el camí de certificat si és possible"
 
 #: cryptui.rc:420
 msgid "&Enable strong encryption"
@@ -2433,11 +2411,11 @@ msgstr "&Suprimeix la clau privada si l'exportació té èxit"
 
 #: cryptui.rc:439
 msgid "Completing the Certificate Export Wizard"
-msgstr "Finalitzant l'Assistent d'Exportació de Certificats"
+msgstr "S'està acabant l'Assistent d'Exportació de Certificats"
 
 #: cryptui.rc:441
 msgid "You have successfully completed the Certificate Export Wizard."
-msgstr "Heu completat amb èxit l'Assistent d'Exportació de Certificats."
+msgstr "Heu acabat amb èxit l'Assistent d'Exportació de Certificats"
 
 #: cryptui.rc:30 cryptui.rc:93
 msgid "Certificate"
@@ -2445,23 +2423,23 @@ msgstr "Certificat"
 
 #: cryptui.rc:31
 msgid "Certificate Information"
-msgstr "Informació de Certificat"
+msgstr "Informació de certificat"
 
 #: cryptui.rc:32
 msgid ""
 "This certificate has an invalid signature. The certificate may have been "
 "altered or corrupted."
 msgstr ""
-"Aquest certificat té una signatura invàlida. Pot ser que el certificat es "
-"hagués modificat o corromput."
+"Aquest certificat té una signatura invàlida. Pot ser que el certificat "
+"s'hagués modificat o corromput."
 
 #: cryptui.rc:33
 msgid ""
 "This root certificate is not trusted. To trust it, add it to your system's "
 "trusted root certificate store."
 msgstr ""
-"Aquest certificat d'arrel no és de confiança. Per confiar en ell, afegeix-lo "
-"al magatzem de certificats d'arrel de confiança del vostre sistema."
+"Aquest certificat d'arrel no és de confiança. Per a confiar en ell, afegeix-"
+"lo al magatzem de certificats d'arrel de confiança del vostre sistema."
 
 #: cryptui.rc:34
 msgid "This certificate could not be validated to a trusted root certificate."
@@ -2474,12 +2452,11 @@ msgstr "No s'ha pogut trobar l'emissor d'aquest certificat."
 
 #: cryptui.rc:36
 msgid "All the intended purposes of this certificate could not be verified."
-msgstr ""
-"No s'ha pogut verificar tots els propòsits destinats d'aquest certificat."
+msgstr "No s'ha pogut verificar totes les finalitats d'aquest certificat."
 
 #: cryptui.rc:37
 msgid "This certificate is intended for the following purposes:"
-msgstr "Aquest certificat no es destina per als propòsits següents:"
+msgstr "Aquest certificat es destina per als finalitats següents:"
 
 #: cryptui.rc:38
 msgid "Issued to: "
@@ -2491,7 +2468,7 @@ msgstr "Emès de: "
 
 #: cryptui.rc:40
 msgid "Valid from "
-msgstr "Vàlid de "
+msgstr "Vàlid des de "
 
 #: cryptui.rc:41
 msgid " to "
@@ -2499,7 +2476,7 @@ msgstr " a "
 
 #: cryptui.rc:42
 msgid "This certificate has an invalid signature."
-msgstr "Aquest certificat té una signatura no vàlida."
+msgstr "Aquest certificat té una signatura invàlida."
 
 #: cryptui.rc:43
 msgid "This certificate has expired or is not yet valid."
@@ -2511,7 +2488,7 @@ msgstr "El període de validesa d'aquest certificat supera el del seu emissor."
 
 #: cryptui.rc:45
 msgid "This certificate was revoked by its issuer."
-msgstr "L'emissor d'aquest certificat el ha revocat."
+msgstr "L'emissor d'aquest certificat l'ha revocat."
 
 #: cryptui.rc:46
 msgid "This certificate is OK."
@@ -2531,23 +2508,23 @@ msgstr "<Tots>"
 
 #: cryptui.rc:50
 msgid "Version 1 Fields Only"
-msgstr "Només Camps de Versió 1"
+msgstr "Només camps de la versió 1"
 
 #: cryptui.rc:51
 msgid "Extensions Only"
-msgstr "Només Extensions"
+msgstr "Només extensions"
 
 #: cryptui.rc:52
 msgid "Critical Extensions Only"
-msgstr "Només Extensions Crítiques"
+msgstr "Només extensions crítiques"
 
 #: cryptui.rc:53
 msgid "Properties Only"
-msgstr "Només Propietats"
+msgstr "Només propietats"
 
 #: cryptui.rc:55
 msgid "Serial number"
-msgstr "Nombre de sèrie"
+msgstr "Número de sèrie"
 
 #: cryptui.rc:56
 msgid "Issuer"
@@ -2567,7 +2544,7 @@ msgstr "Entitat"
 
 #: cryptui.rc:60
 msgid "Public key"
-msgstr "Clau Pública"
+msgstr "Clau pública"
 
 #: cryptui.rc:61
 msgid "%1 (%2!d! bits)"
@@ -2599,7 +2576,7 @@ msgstr "Si us plau, introduïu un OID en la forma 1.2.3.4"
 
 #: cryptui.rc:68
 msgid "The OID you entered already exists."
-msgstr "El OID que heu introduït ja existeix."
+msgstr "L'OID que heu introduït ja existeix."
 
 #: cryptui.rc:70
 msgid "Please select a certificate store."
@@ -2615,7 +2592,7 @@ msgstr ""
 
 #: cryptui.rc:73
 msgid "File to Import"
-msgstr "Fitxer per a Importar"
+msgstr "Fitxer a importar"
 
 #: cryptui.rc:74
 msgid "Specify the file you want to import."
@@ -2623,7 +2600,7 @@ msgstr "Especifiqueu el fitxer que voleu importar."
 
 #: cryptui.rc:75 cryptui.rc:98
 msgid "Certificate Store"
-msgstr "Magatzem de Certificats"
+msgstr "Magatzem de certificats"
 
 #: cryptui.rc:76
 msgid ""
@@ -2631,7 +2608,7 @@ msgid ""
 "lists, and certificate trust lists."
 msgstr ""
 "Els magatzems de certificats són conjunts de certificats, llistes de "
-"revocació de certificats, i llistes de certificats de confiança."
+"revocació de certificats i llistes de confiança de certificats."
 
 #: cryptui.rc:77
 msgid "X.509 Certificate (*.cer; *.crt)"
@@ -2639,15 +2616,15 @@ msgstr "Certificat X.509 (*.cer; *.crt)"
 
 #: cryptui.rc:78
 msgid "Personal Information Exchange (*.pfx; *.p12)"
-msgstr ""
+msgstr "Intercanvi d'informació personal (*.pfx; *.p12)"
 
 #: cryptui.rc:79 cryptui.rc:158
 msgid "Certificate Revocation List (*.crl)"
-msgstr "Llista de Certificats Revocats (*.crl)"
+msgstr "Llista de certificats revocats (*.crl)"
 
 #: cryptui.rc:80 cryptui.rc:159
 msgid "Certificate Trust List (*.stl)"
-msgstr "Llista de Certificats de Confiança (*.stl)"
+msgstr "Llista de confiança de certificats (*.stl)"
 
 #: cryptui.rc:82
 msgid "CMS/PKCS #7 Messages (*.spc; *.p7b)"
@@ -2676,7 +2653,7 @@ msgstr "Si us plau, selecciona un magatzem"
 
 #: cryptui.rc:89
 msgid "Certificate Store Selected"
-msgstr "Magatzem de Certificats Seleccionat"
+msgstr "Magatzem de certificats seleccionat"
 
 #: cryptui.rc:90
 msgid "Automatically determined by the program"
@@ -2692,7 +2669,7 @@ msgstr "Contingut"
 
 #: cryptui.rc:94
 msgid "Certificate Revocation List"
-msgstr "Llista de Certificats Revocats"
+msgstr "Llista de certificats revocats"
 
 #: cryptui.rc:96
 msgid "CMS/PKCS #7 Message"
@@ -2700,7 +2677,7 @@ msgstr "Missatge CMS/PKCS #7"
 
 #: cryptui.rc:97
 msgid "Personal Information Exchange"
-msgstr ""
+msgstr "Intercanvi d'informació personal"
 
 #: cryptui.rc:99
 msgid "The import was successful."
@@ -2712,27 +2689,27 @@ msgstr "La importació ha fallat."
 
 #: cryptui.rc:101
 msgid "Arial"
-msgstr ""
+msgstr "Arial"
 
 #: cryptui.rc:103
 msgid "<Advanced Purposes>"
-msgstr "<Propòsits Avançades>"
+msgstr "<Finalitats avançades>"
 
 #: cryptui.rc:104
 msgid "Issued To"
-msgstr "Emès A"
+msgstr "Emès a"
 
 #: cryptui.rc:105
 msgid "Issued By"
-msgstr "Emès De"
+msgstr "Emès de"
 
 #: cryptui.rc:106
 msgid "Expiration Date"
-msgstr "Dada de Caducitat"
+msgstr "Data de caducitat"
 
 #: cryptui.rc:107
 msgid "Friendly Name"
-msgstr "Nom Amistós"
+msgstr "Nom amistós"
 
 #: cryptui.rc:109 cryptui.rc:123
 msgid "<None>"
@@ -2744,9 +2721,9 @@ msgid ""
 "sign messages with it.\n"
 "Are you sure you want to remove this certificate?"
 msgstr ""
-"Ja no sereu capaç de desxifrar missatges amb aquest certificat, o signar "
+"Ja no sereu capaç de desxifrar missatges amb aquest certificat, ni signar "
 "missatges amb ell.\n"
-"Esteu segur que voleu treure aquest certificat?"
+"Esteu segur que voleu eliminar aquest certificat?"
 
 #: cryptui.rc:111
 msgid ""
@@ -2754,9 +2731,9 @@ msgid ""
 "sign messages with them.\n"
 "Are you sure you want to remove these certificates?"
 msgstr ""
-"Ja no sereu capaç de desxifrar missatges amb aquests certificats, o signar "
+"Ja no sereu capaç de desxifrar missatges amb aquests certificats, ni signar "
 "missatges amb ells.\n"
-"Esteu segur que voleu treure aquests certificats?"
+"Esteu segur que voleu eliminar aquests certificats?"
 
 #: cryptui.rc:112
 msgid ""
@@ -2764,24 +2741,19 @@ msgid ""
 "verify messages signed with it.\n"
 "Are you sure you want to remove this certificate?"
 msgstr ""
-"Ja no sereu capaç de xifrar missatges amb aquest certificat, o verificar "
+"Ja no sereu capaç de xifrar missatges amb aquest certificat, ni verificar "
 "missatges signats amb ella.\n"
-"Esteu segur que voleu suprimir aquest certificat?"
+"Esteu segur que voleu eliminar aquest certificat?"
 
 #: cryptui.rc:113
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "You will no longer be able to encrypt messages with these certificates, "
-#| "or verify messages signed with it.\n"
-#| "Are you sure you want to remove these certificates?"
 msgid ""
 "You will no longer be able to encrypt messages with these certificates, or "
 "verify messages signed with them.\n"
 "Are you sure you want to remove these certificates?"
 msgstr ""
-"Ja no sereu capaç de xifrar missatges amb aquests certificats, o verificar "
-"missatges signats amb ella.\n"
-"Esteu segur que voleu suprimir aquests certificats?"
+"Ja no sereu capaç de xifrar missatges amb aquests certificats, ni verificar "
+"missatges signats amb ells.\n"
+"Esteu segur que voleu eliminar aquests certificats?"
 
 #: cryptui.rc:114
 msgid ""
@@ -2791,7 +2763,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Els certificats emesos per aquesta autoritat de certificació ja no serà de "
 "confiança.\n"
-"Esteu segur que voleu suprimir aquest certificat?"
+"Esteu segur que voleu eliminar aquest certificat?"
 
 #: cryptui.rc:115
 msgid ""
@@ -2801,7 +2773,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Els certificats emesos per aquestes autoritats de certificació ja no seran "
 "de confiança.\n"
-"Esteu segur que voleu suprimir aquests certificats?"
+"Esteu segur que voleu eliminar aquests certificats?"
 
 #: cryptui.rc:116
 msgid ""
@@ -2811,7 +2783,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Els certificats emesos per aquesta autoritat de certificació d'arrel, o "
 "qualsevol de les autoritats de certificació que ha emès, ja no seran de\n"
-"confiança. Esteu segur que voleu treure aquest certificat d'arrel de "
+"confiança. Esteu segur que voleu eliminar aquest certificat d'arrel de "
 "confiança?"
 
 #: cryptui.rc:117
@@ -2822,7 +2794,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Els certificats emesos per aquestes autoritats de certificació d'arrel, o "
 "qualsevol de les autoritats de certificació que ha emès, ja no seran de\n"
-"confiança. Esteu segur que voleu treure aquests certificats d'arrel de "
+"confiança. Esteu segur que voleu eliminar aquests certificats d'arrel de "
 "confiança?"
 
 #: cryptui.rc:118
@@ -2830,24 +2802,24 @@ msgid ""
 "Software signed by this publisher will no longer be trusted.\n"
 "Are you sure you want to remove this certificate?"
 msgstr ""
-"Programari signada per aquest editor ja no serà de confiança\n"
-"Esteu segur que voleu treure aquest certificat?"
+"Programari signat per aquest publicador ja no serà de confiança\n"
+"Esteu segur que voleu eliminar aquest certificat?"
 
 #: cryptui.rc:119
 msgid ""
 "Software signed by these publishers will no longer be trusted.\n"
 "Are you sure you want to remove these certificates?"
 msgstr ""
-"Programari signada per aquests editors ja no serà de confiança\n"
-"Esteu segur que voleu treure aquests certificats?"
+"Programari signat per aquests publicador ja no serà de confiança\n"
+"Esteu segur que voleu eliminar aquests certificats?"
 
 #: cryptui.rc:120
 msgid "Are you sure you want to remove this certificate?"
-msgstr "Esteu segur que voleu treure aquest certificat?"
+msgstr "Esteu segur que voleu eliminar aquest certificat?"
 
 #: cryptui.rc:121
 msgid "Are you sure you want to remove these certificates?"
-msgstr "Esteu segur que voleu treure aquests certificats?"
+msgstr "Esteu segur que voleu eliminar aquests certificats?"
 
 #: cryptui.rc:124
 msgid "Ensures the identity of a remote computer"
@@ -2862,8 +2834,8 @@ msgid ""
 "Ensures software came from software publisher\n"
 "Protects software from alteration after publication"
 msgstr ""
-"Assegura que el programari prové de l'editor de programari\n"
-"Protegeix el programari d'alteració després de la publicació"
+"Assegura que el programari proveís del publicador de programari\n"
+"Protegeix el programari d'alteració després de publicar"
 
 #: cryptui.rc:127
 msgid "Protects e-mail messages"
@@ -2887,19 +2859,19 @@ msgstr "Permet que les dades en el disc es xifrin"
 
 #: cryptui.rc:147
 msgid "Private Key Archival"
-msgstr "Arxivament de Clau Privada"
+msgstr "Arxivament de claus privades"
 
 #: cryptui.rc:151
 msgid "Export Format"
-msgstr "Format d'Exportació"
+msgstr "Format d'exportació"
 
 #: cryptui.rc:152
 msgid "Choose the format in which the content will be saved."
-msgstr "Escolliu el format en que es desarà el contingut."
+msgstr "Trieu el format en el qual es desarà el contingut."
 
 #: cryptui.rc:153
 msgid "Export Filename"
-msgstr "Nom de Fitxer d'Exportació"
+msgstr "Nom del fitxer a exportar"
 
 #: cryptui.rc:154
 msgid "Specify the name of the file in which the content will be saved."
@@ -2907,15 +2879,15 @@ msgstr "Especifiqueu el nom del fitxer en el qual es desarà el contingut."
 
 #: cryptui.rc:155
 msgid "The specified file already exists. Do you want to replace it?"
-msgstr "El fitxer especificat ja existeix. El voleu reemplaçar?"
+msgstr "El fitxer especificat ja existeix. El voleu substituir?"
 
 #: cryptui.rc:156
 msgid "DER-Encoded Binary X.509 (*.cer)"
-msgstr "Binari DER-Codificat X.509 (*.cer)"
+msgstr "X.509 binari codificat en DER (*.cer)"
 
 #: cryptui.rc:157
 msgid "Base64-Encoded X.509 (*.cer)"
-msgstr "Base64-Codificat X.509 (*.cer)"
+msgstr "X.509 codificat en base64 (*.cer)"
 
 #: cryptui.rc:160
 msgid "CMS/PKCS #7 Messages (*.p7b)"
@@ -2923,19 +2895,19 @@ msgstr "Missatges CMS/PKCS #7 (*.p7b)"
 
 #: cryptui.rc:161
 msgid "Personal Information Exchange (*.pfx)"
-msgstr ""
+msgstr "Intercanvi d'informació personal (*.pfx)"
 
 #: cryptui.rc:163
 msgid "File Format"
-msgstr "Format de Fitxer"
+msgstr "Format de fitxer"
 
 #: cryptui.rc:164
 msgid "Include all certificates in certificate path"
-msgstr "Inclou tots els certificats en la ruta de certificat"
+msgstr "Inclou tots els certificats en el camí de certificat"
 
 #: cryptui.rc:165
 msgid "Export keys"
-msgstr "Exportar claus"
+msgstr "Exporta claus"
 
 #: cryptui.rc:168
 msgid "The export was successful."
@@ -2947,7 +2919,7 @@ msgstr "La exportació ha fallat."
 
 #: cryptui.rc:170
 msgid "Export Private Key"
-msgstr "Exporta Clau Privada"
+msgstr "Exporta clau privada"
 
 #: cryptui.rc:171
 msgid ""
@@ -2959,7 +2931,7 @@ msgstr ""
 
 #: cryptui.rc:172
 msgid "Enter Password"
-msgstr "Introduïu Contrasenya"
+msgstr "Introduïu contrasenya"
 
 #: cryptui.rc:173
 msgid "You may password-protect a private key."
@@ -2971,7 +2943,7 @@ msgstr "Les contrasenyes no es coincideixen."
 
 #: cryptui.rc:175
 msgid "Note: The private key for this certificate could not be opened."
-msgstr "Nota: La clau privada d'aquest certificat no es podia obrir."
+msgstr "Nota: No s'ha pogut obrir la clau privada d'aquest certificat."
 
 #: cryptui.rc:176
 msgid "Note: The private key for this certificate is not exportable."
@@ -2979,7 +2951,7 @@ msgstr "Nota: La clau privada d'aquest certificat no és exportable."
 
 #: devenum.rc:33
 msgid "Default DirectSound"
-msgstr "DirectSound Predeterminat"
+msgstr "DirectSound per defecte"
 
 #: devenum.rc:34
 msgid "DirectSound: %s"
@@ -2987,15 +2959,15 @@ msgstr "DirectSound: %s"
 
 #: devenum.rc:35
 msgid "Default WaveOut Device"
-msgstr "Dispositiu WaveOut Predeterminat"
+msgstr "Dispositiu de WaveOut per defecte"
 
 #: devenum.rc:36
 msgid "Default MidiOut Device"
-msgstr "Dispositiu MidiOut Predeterminat"
+msgstr "Dispositiu de MidiOut per defecte"
 
 #: dinput.rc:43
 msgid "Configure Devices"
-msgstr "Configurar Dispositius"
+msgstr "Configura dispositius"
 
 #: dinput.rc:48
 msgid "Reset"
@@ -3015,11 +2987,11 @@ msgstr "Accions"
 
 #: dinput.rc:54
 msgid "Mapping"
-msgstr "Mapa"
+msgstr "Mapatge"
 
 #: dinput.rc:56
 msgid "Show Assigned First"
-msgstr "Mostra els Assignats Primer"
+msgstr "Mostra els assignats primer"
 
 #: dinput.rc:37
 msgid "Action"
@@ -3031,11 +3003,11 @@ msgstr "Objecte"
 
 #: dxdiagn.rc:28
 msgid "Regional Setting"
-msgstr "Ajustament Regional"
+msgstr "Ajust regional"
 
 #: dxdiagn.rc:29
 msgid "%1!u!MB used, %2!u!MB available"
-msgstr "%1!u!MB usats, %2!u!MB disponibles"
+msgstr "%1!u!MB utilitzats, %2!u!MB disponibles"
 
 #: gdi32.rc:28
 msgid "Western"
@@ -3043,7 +3015,7 @@ msgstr "Occidental"
 
 #: gdi32.rc:29
 msgid "Central European"
-msgstr "Europeu Central"
+msgstr "Europeu central"
 
 #: gdi32.rc:30
 msgid "Cyrillic"
@@ -3083,19 +3055,19 @@ msgstr "Japonès"
 
 #: gdi32.rc:39
 msgid "CHINESE_GB2312"
-msgstr ""
+msgstr "XINÈS_GB2312"
 
 #: gdi32.rc:40
 msgid "Hangul"
-msgstr ""
+msgstr "Hangul"
 
 #: gdi32.rc:41
 msgid "CHINESE_BIG5"
-msgstr ""
+msgstr "XINÈS_BIG5"
 
 #: gdi32.rc:42
 msgid "Hangul(Johab)"
-msgstr ""
+msgstr "Hangul(Johab)"
 
 #: gdi32.rc:43
 msgid "Symbol"
@@ -3103,31 +3075,31 @@ msgstr "Símbol"
 
 #: gdi32.rc:44
 msgid "OEM/DOS"
-msgstr ""
+msgstr "OEM/DOS"
 
 #: gdi32.rc:45 wldap32.rc:110
 msgid "Other"
-msgstr "Altre"
+msgstr "Altra"
 
 #: gphoto2.rc:30
 msgid "Files on Camera"
-msgstr "Arxius en Càmera"
+msgstr "Fitxers en càmera"
 
 #: gphoto2.rc:34
 msgid "Import Selected"
-msgstr "Importa Seleccionats"
+msgstr "Importa seleccionats"
 
 #: gphoto2.rc:35
 msgid "Preview"
-msgstr "Previsualitza"
+msgstr "Visualització prèvia"
 
 #: gphoto2.rc:36
 msgid "Import All"
-msgstr "Importa Tots"
+msgstr "Importa tots"
 
 #: gphoto2.rc:37
 msgid "Skip This Dialog"
-msgstr "Salta Aquest Diàleg"
+msgstr "Salta aquest diàleg"
 
 #: gphoto2.rc:38
 msgid "Exit"
@@ -3135,19 +3107,19 @@ msgstr "Surt"
 
 #: gphoto2.rc:43
 msgid "Transferring"
-msgstr "Transmetent"
+msgstr "S'està transferint"
 
 #: gphoto2.rc:46
 msgid "Transferring... Please Wait"
-msgstr "Transmetent... Espereu, Si's Plau"
+msgstr "S'està transferint... Si us plau, espereu"
 
 #: gphoto2.rc:51
 msgid "Connecting to camera"
-msgstr "Connectant al càmera"
+msgstr "S'està connectant al càmera"
 
 #: gphoto2.rc:55
 msgid "Connecting to camera... Please Wait"
-msgstr "Connectant al càmera... Espereu, Si's Plau"
+msgstr "S'està connectant al càmera... Si us plau, espereu"
 
 #: hhctrl.rc:59
 msgid "S&ync"
@@ -3155,24 +3127,24 @@ msgstr "S&incronitza"
 
 #: hhctrl.rc:60 hhctrl.rc:73 shdoclc.rc:41 winhlp32.rc:89
 msgid "&Back"
-msgstr "Enrere"
+msgstr "Ena&rrere"
 
 #: hhctrl.rc:61 hhctrl.rc:74
 msgid "&Forward"
-msgstr "Endavant"
+msgstr "E&ndavant"
 
 #: hhctrl.rc:62
 msgctxt "table of contents"
 msgid "&Home"
-msgstr "Inici"
+msgstr "&Inici"
 
 #: hhctrl.rc:63
 msgid "&Stop"
-msgstr "Atura"
+msgstr "&Atura"
 
 #: hhctrl.rc:64 hhctrl.rc:81 shdoclc.rc:59
 msgid "&Refresh"
-msgstr "Actualitza"
+msgstr "&Actualitza"
 
 #: hhctrl.rc:65 hhctrl.rc:80 winhlp32.rc:34
 msgid "&Print..."
@@ -3181,17 +3153,15 @@ msgstr "&Imprimeix..."
 #: hhctrl.rc:76 hhctrl.rc:90 shdoclc.rc:49 shdoclc.rc:98 shdoclc.rc:120
 #: user32.rc:65
 msgid "Select &All"
-msgstr "Selecciona &Tot"
+msgstr "&Selecciona-ho tot"
 
 #: hhctrl.rc:78 shdoclc.rc:54
 msgid "&View Source"
-msgstr "&Veure Font"
+msgstr "Visuali&tza el codi font"
 
 #: hhctrl.rc:83
-#, fuzzy
-#| msgid "Properties"
 msgid "Proper&ties"
-msgstr "Propietats"
+msgstr "&Propietats"
 
 #: hhctrl.rc:87 shdoclc.rc:79 shdoclc.rc:93 shdoclc.rc:117 shdoclc.rc:159
 #: shdoclc.rc:183 user32.rc:60 wordpad.rc:104
@@ -3226,15 +3196,15 @@ msgstr "&Cerca"
 
 #: hhctrl.rc:34
 msgid "Favor&ites"
-msgstr "Prefer&its"
+msgstr "&Preferits"
 
 #: hhctrl.rc:36
 msgid "Hide &Tabs"
-msgstr "Amaga Pestanyes"
+msgstr "Amaga &pestanyes"
 
 #: hhctrl.rc:37
 msgid "Show &Tabs"
-msgstr "Mostra Pestanyes"
+msgstr "Mostra &pestanyes"
 
 #: hhctrl.rc:42
 msgid "Show"
@@ -3254,7 +3224,7 @@ msgstr "Actualitza"
 
 #: hhctrl.rc:46 ieframe.rc:66
 msgid "Back"
-msgstr "Enrere"
+msgstr "Endarrere"
 
 #: hhctrl.rc:47
 msgctxt "table of contents"
@@ -3309,7 +3279,7 @@ msgstr "&Imprimeix..."
 
 #: ieframe.rc:40 wordpad.rc:37
 msgid "Print previe&w"
-msgstr "&Previsualització de la impressió"
+msgstr "&Visualització prèvia d'impressió"
 
 #: ieframe.rc:47
 msgid "&Toolbars"
@@ -3329,19 +3299,19 @@ msgstr "&Preferits"
 
 #: ieframe.rc:55 regedit.rc:76
 msgid "&Add to Favorites..."
-msgstr "&Afegeix a Preferits..."
+msgstr "&Afegeix als preferits..."
 
 #: ieframe.rc:60
 msgid "&About Internet Explorer"
-msgstr "&Quant al Internet Explorer"
+msgstr "&Quant a l'Internet Explorer"
 
 #: ieframe.rc:90
 msgid "Open URL"
-msgstr "Obre Adreça"
+msgstr "Obre URL"
 
 #: ieframe.rc:93
 msgid "Specify the URL you wish to open in Internet Explorer"
-msgstr "Especifiqueu la adreça que voleu obrir en el Internet Explorer"
+msgstr "Especifiqueu l'URL que voleu obrir en l'Internet Explorer"
 
 #: ieframe.rc:94
 msgid "Open:"
@@ -3352,9 +3322,10 @@ msgctxt "home page"
 msgid "Home"
 msgstr "Inici"
 
+# Including the ellipsis would make this string too long
 #: ieframe.rc:71 winhlp32.rc:69
 msgid "Print..."
-msgstr "Imprimeix..."
+msgstr "Imprimeix"
 
 #: ieframe.rc:76
 msgid "Address"
@@ -3362,19 +3333,19 @@ msgstr "Adreça"
 
 #: ieframe.rc:81
 msgid "Searching for %s"
-msgstr "Cercant %s"
+msgstr "S'està cercant %s"
 
 #: ieframe.rc:82
 msgid "Start downloading %s"
-msgstr "Comença a descarregar %s"
+msgstr "Comença a baixar %s"
 
 #: ieframe.rc:83
 msgid "Downloading %s"
-msgstr "Descarregant %s"
+msgstr "S'està baixant %s"
 
 #: ieframe.rc:84
 msgid "Asking for %s"
-msgstr "Demanant %s"
+msgstr "S'està demanant %s"
 
 #: inetcpl.rc:49
 msgid "Home page"
@@ -3382,19 +3353,20 @@ msgstr "Pàgina d'inici"
 
 #: inetcpl.rc:50
 msgid "You can choose the address that will be used as your home page."
-msgstr "Podeu triar la direcció que s'utilitzarà com la vostra pàgina d'inici."
+msgstr ""
+"Podeu triar la direcció que s'utilitzarà com a la vostra pàgina d'inici."
 
 #: inetcpl.rc:53
 msgid "&Current page"
-msgstr "Pàgina &actual"
+msgstr "Pàgina act&ual"
 
 #: inetcpl.rc:54
 msgid "&Default page"
-msgstr "Pàgina &predeterminada"
+msgstr "Pàgina &per defecte"
 
 #: inetcpl.rc:55
 msgid "&Blank page"
-msgstr "Pàgina en blanc"
+msgstr "Pàgina en &blanc"
 
 #: inetcpl.rc:56
 msgid "Browsing history"
@@ -3406,15 +3378,15 @@ msgstr "Podeu eliminar les pàgines en memòria cau, galetes i altres dades."
 
 #: inetcpl.rc:59
 msgid "Delete &files..."
-msgstr "Suprimeix &fitxers..."
+msgstr "Suprimei&x fitxers..."
 
 #: inetcpl.rc:60
 msgid "&Settings..."
-msgstr "&Opcions..."
+msgstr "Confi&guració..."
 
 #: inetcpl.rc:68
 msgid "Delete browsing history"
-msgstr "Elimina historial de navegació"
+msgstr "Suprimeix l'historial de navegació"
 
 #: inetcpl.rc:71
 msgid ""
@@ -3431,8 +3403,8 @@ msgid ""
 "preferences and login information."
 msgstr ""
 "Galetes\n"
-"Els arxius desats en el vostre ordinador pels llocs web, que emmagatzemen "
-"coses com preferències d'usuari i informació d'inici de sessió."
+"Els fitxers desats en el vostre ordinador pels llocs web, que emmagatzemen "
+"coses com preferències d'usuari i informació de sessió."
 
 #: inetcpl.rc:75
 msgid ""
@@ -3448,7 +3420,7 @@ msgid ""
 "Usernames and other information you have entered into forms."
 msgstr ""
 "Dades de formulari\n"
-"Noms d'usuari i altra informació que hageu introduïts en formularis."
+"Noms d'usuari i altra informació que hageu introduït en formularis."
 
 #: inetcpl.rc:79
 msgid ""
@@ -3456,7 +3428,7 @@ msgid ""
 "Saved passwords you have entered into forms."
 msgstr ""
 "Contrasenyes\n"
-"Contrasenyes desades que hageu introduïdes en formularis."
+"Contrasenyes desades que hageu introduït en formularis."
 
 #: inetcpl.rc:82 progman.rc:67
 msgid "Delete"
@@ -3471,8 +3443,8 @@ msgid ""
 "Certificates are used for your personal identification and to identify "
 "certificate authorities and publishers."
 msgstr ""
-"Els certificats s'utilitzen per a la vostra identificació personal i per "
-"identificar les autoritats i els editors de certificació."
+"Els certificats s'utilitzen per a la vostra identificació personal i per a "
+"identificar les autoritats i els publicadors de certificats."
 
 #: inetcpl.rc:114
 msgid "Certificates..."
@@ -3480,39 +3452,42 @@ msgstr "Certificats..."
 
 #: inetcpl.rc:115
 msgid "Publishers..."
-msgstr "Editors..."
+msgstr "Publicadors..."
 
 #: inetcpl.rc:31
 msgid "Internet Settings"
-msgstr "Ajustaments d'Internet"
+msgstr "Opcions d'Internet"
 
 #: inetcpl.rc:32
 msgid "Configure Wine Internet Browser and related settings"
-msgstr "Configura el Wine Internet Browser i ajustaments relacionats"
+msgstr "Configura el Wine Internet Browser i els ajusts relacionats"
 
 #: inetcpl.rc:33
 msgid "Security settings for zone: "
-msgstr "Ajustaments de seguretat en quant a la zona: "
+msgstr "Nivell de seguretat de la zona: "
 
 #: inetcpl.rc:34
 msgid "Custom"
-msgstr "Costum"
+msgstr "Personalitzat"
 
+# Not a literal translation, but matches Windows
 #: inetcpl.rc:35
 msgid "Very Low"
-msgstr "Molt Baix"
+msgstr "Baix"
 
+# Not a literal translation, but matches Windows
 #: inetcpl.rc:36
 msgid "Low"
-msgstr "Baix"
+msgstr "Mitjà-baix"
 
 #: inetcpl.rc:37
 msgid "Medium"
-msgstr "Medi"
+msgstr "Mitjà"
 
+# Not a literal translation, but matches Windows
 #: inetcpl.rc:38
 msgid "Increased"
-msgstr "Augmentat"
+msgstr "Mitjà-alt"
 
 #: inetcpl.rc:39
 msgid "High"
@@ -3520,65 +3495,59 @@ msgstr "Alt"
 
 #: joy.rc:36
 msgid "Joysticks"
-msgstr ""
+msgstr "Palanques de control"
 
 #: joy.rc:39 winecfg.rc:211
 msgid "&Disable"
-msgstr "&Deshabilitada"
+msgstr "&Inhabilita"
 
 #: joy.rc:40
-#, fuzzy
-#| msgid "&enable"
 msgid "&Enable"
-msgstr "&habilita"
+msgstr "&Habilita"
 
 #: joy.rc:41
-#, fuzzy
-#| msgid "Disconnected"
 msgid "Connected"
-msgstr "Desconnectat"
+msgstr "Connectat"
 
 #: joy.rc:43
-#, fuzzy
-#| msgid "&Disable"
 msgid "Disabled"
-msgstr "&Deshabilitada"
+msgstr "Inhabilitat"
 
 #: joy.rc:45
 msgid ""
 "After disabling or enabling a device, the connected joysticks won't be "
 "updated here until you restart this applet."
 msgstr ""
+"Després d'inhabilitar o habilitar un dispositiu, no s'actualitzaran aquí les "
+"palanques de control connectades fins que reinicieu aquesta miniaplicació."
 
 #: joy.rc:50
 msgid "Test Joystick"
-msgstr ""
+msgstr "Prova de palanca de control"
 
 #: joy.rc:54
 msgid "Buttons"
-msgstr ""
+msgstr "Botons"
 
 #: joy.rc:63
 msgid "Test Force Feedback"
-msgstr ""
+msgstr "Prova de retroacció de forç"
 
 #: joy.rc:67
-#, fuzzy
-#| msgid "Available formats"
 msgid "Available Effects"
-msgstr "Formats disponibles"
+msgstr "Efectes disponibles"
 
 #: joy.rc:69
 msgid ""
 "Press any button in the controller to activate the chosen effect. The effect "
 "direction can be changed with the controller axis."
 msgstr ""
+"Premeu qualsevol botó en el controlador per a activar l'efecte escollit. Es "
+"pot canviar la direcció de l'efecte amb l'eix de controlador."
 
 #: joy.rc:31
-#, fuzzy
-#| msgid "Create Control"
 msgid "Game Controllers"
-msgstr "Crea Control"
+msgstr "Controladors de joc"
 
 #: jscript.rc:28
 msgid "Error converting object to primitive type"
@@ -3590,7 +3559,7 @@ msgstr "Trucada a procediment o argument invàlid"
 
 #: jscript.rc:30
 msgid "Subscript out of range"
-msgstr "El subíndex està fora del rang"
+msgstr "El subíndex és fora del rang"
 
 #: jscript.rc:31
 msgid "Object required"
@@ -3629,30 +3598,24 @@ msgid "Expected ')'"
 msgstr "S'esperava ')'"
 
 #: jscript.rc:40
-#, fuzzy
-#| msgid "Subject Key Identifier"
 msgid "Expected identifier"
-msgstr "Identificador de Clau de Subjecte"
+msgstr "S'esperava un identificador"
 
 #: jscript.rc:41
-#, fuzzy
-#| msgid "Expected ';'"
 msgid "Expected '='"
-msgstr "S'esperava ';'"
+msgstr "S'esperava '='"
 
 #: jscript.rc:42
-#, fuzzy
-#| msgid "Invalid parameter.\n"
 msgid "Invalid character"
-msgstr "Paràmetre invàlid.\n"
+msgstr "Caràcter invàlid"
 
 #: jscript.rc:43
 msgid "Unterminated string constant"
-msgstr "Cadena constant no finalitzat"
+msgstr "Cadena constant no terminat"
 
 #: jscript.rc:44
 msgid "'return' statement outside of function"
-msgstr ""
+msgstr "declaració 'return' fora d'una funció"
 
 #: jscript.rc:45
 msgid "Can't have 'break' outside of loop"
@@ -3664,27 +3627,23 @@ msgstr "No es pot tenir 'continue' fora d'un bucle"
 
 #: jscript.rc:47
 msgid "Label redefined"
-msgstr "Etiqueta redefinida"
+msgstr "S'ha redefinit l'etiqueta"
 
 #: jscript.rc:48
 msgid "Label not found"
-msgstr "Etiqueta no trobada"
+msgstr "No s'ha trobat l'etiqueta"
 
 #: jscript.rc:49
-#, fuzzy
-#| msgid "Expected ';'"
 msgid "Expected '@end'"
-msgstr "S'esperava ';'"
+msgstr "S'esperava '@end'"
 
 #: jscript.rc:50
 msgid "Conditional compilation is turned off"
 msgstr "La compilació condicional està desactivada"
 
 #: jscript.rc:51
-#, fuzzy
-#| msgid "Expected ';'"
 msgid "Expected '@'"
-msgstr "S'esperava ';'"
+msgstr "S'esperava '@'"
 
 #: jscript.rc:54
 msgid "Number expected"
@@ -3732,27 +3691,23 @@ msgstr "Error de sintaxi en l'expressió regular"
 
 #: jscript.rc:64
 msgid "URI to be encoded contains invalid characters"
-msgstr "URI per a codificar conté caràcters invàlids"
+msgstr "L'URI a codificar conté caràcters invàlids"
 
 #: jscript.rc:63
 msgid "URI to be decoded is incorrect"
-msgstr "URI per a descodificar és incorrecte"
+msgstr "L'URI a descodificar és incorrecte"
 
 #: jscript.rc:65
-#, fuzzy
-#| msgid "Enumeration value out of range.\n"
 msgid "Number of fraction digits is out of range"
-msgstr "Valor d'enumeració fora de rang.\n"
+msgstr "El nombre de xifres de fracció és fora de rang"
 
 #: jscript.rc:66
-#, fuzzy
-#| msgid "Subscript out of range"
 msgid "Precision is out of range"
-msgstr "El subíndex està fora del rang"
+msgstr "La precisió és fora del rang"
 
 #: jscript.rc:67
 msgid "Array length must be a finite positive integer"
-msgstr "Longitud del vector ha de ser un enter positiu finit"
+msgstr "La longitud del vector ha de ser un enter positiu finit"
 
 #: jscript.rc:68
 msgid "Array object expected"
@@ -3764,55 +3719,55 @@ msgstr "Èxit.\n"
 
 #: winerror.mc:31
 msgid "Invalid function.\n"
-msgstr "Funció invàlid.\n"
+msgstr "La funció és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:36
 msgid "File not found.\n"
-msgstr "Fitxer no trobat.\n"
+msgstr "No s'ha trobat el fitxer.\n"
 
 #: winerror.mc:41
 msgid "Path not found.\n"
-msgstr "Ruta no trobada.\n"
+msgstr "No s'ha trobat el camí.\n"
 
 #: winerror.mc:46
 msgid "Too many open files.\n"
-msgstr "Massa fitxers oberts.\n"
+msgstr "Hi ha massa fitxers oberts.\n"
 
 #: winerror.mc:51
 msgid "Access denied.\n"
-msgstr "Accés denegat.\n"
+msgstr "Es denega l'accés.\n"
 
 #: winerror.mc:56
 msgid "Invalid handle.\n"
-msgstr "Mànec invàlid.\n"
+msgstr "L'identificador és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:61
 msgid "Memory trashed.\n"
-msgstr "Memòria destruïda.\n"
+msgstr "S'ha destruït la memòria.\n"
 
 #: winerror.mc:66
 msgid "Not enough memory.\n"
-msgstr "Falta memòria.\n"
+msgstr "Manca memòria.\n"
 
 #: winerror.mc:71
 msgid "Invalid block.\n"
-msgstr "Bloc invàlid.\n"
+msgstr "El bloc és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:76
 msgid "Bad environment.\n"
-msgstr "Entorn dolent.\n"
+msgstr "L'entorn és dolent.\n"
 
 #: winerror.mc:81
 msgid "Bad format.\n"
-msgstr "Format dolent.\n"
+msgstr "El format és dolent.\n"
 
 #: winerror.mc:86
 msgid "Invalid access.\n"
-msgstr "Accés invàlid.\n"
+msgstr "L'accés és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:91
 msgid "Invalid data.\n"
-msgstr "Dades invàlides.\n"
+msgstr "Les dades són invàlides.\n"
 
 #: winerror.mc:96
 msgid "Out of memory.\n"
@@ -3820,7 +3775,7 @@ msgstr "No queda memòria.\n"
 
 #: winerror.mc:101
 msgid "Invalid drive.\n"
-msgstr "Unitat invàlida.\n"
+msgstr "La unitat és invàlida.\n"
 
 #: winerror.mc:106
 msgid "Can't delete current directory.\n"
@@ -3836,11 +3791,11 @@ msgstr "No hi ha més fitxers.\n"
 
 #: winerror.mc:121
 msgid "Write protected.\n"
-msgstr "Protegit contra escriptura.\n"
+msgstr "Està protegit contra escriptura.\n"
 
 #: winerror.mc:126
 msgid "Bad unit.\n"
-msgstr "Unitat dolenta.\n"
+msgstr "La unitat és dolenta.\n"
 
 #: winerror.mc:131
 msgid "Not ready.\n"
@@ -3848,7 +3803,7 @@ msgstr "No està llest.\n"
 
 #: winerror.mc:136
 msgid "Bad command.\n"
-msgstr "Ordre dolent.\n"
+msgstr "L'ordre és dolent.\n"
 
 #: winerror.mc:141
 msgid "CRC error.\n"
@@ -3856,11 +3811,11 @@ msgstr "Error de CRC.\n"
 
 #: winerror.mc:146
 msgid "Bad length.\n"
-msgstr "Longitud dolent.\n"
+msgstr "La longitud és dolenta.\n"
 
 #: winerror.mc:151 winerror.mc:526
 msgid "Seek error.\n"
-msgstr "Error de cercar.\n"
+msgstr "Hi ha hagut un error en cercar.\n"
 
 #: winerror.mc:156
 msgid "Not DOS disk.\n"
@@ -3868,7 +3823,7 @@ msgstr "No és un disc de DOS.\n"
 
 #: winerror.mc:161
 msgid "Sector not found.\n"
-msgstr "Sector no trobat.\n"
+msgstr "No s'ha trobat el sector.\n"
 
 #: winerror.mc:166
 msgid "Out of paper.\n"
@@ -3876,59 +3831,59 @@ msgstr "No queda paper.\n"
 
 #: winerror.mc:171
 msgid "Write fault.\n"
-msgstr "Fallada d'escriptura.\n"
+msgstr "L'escriptura ha fallat.\n"
 
 #: winerror.mc:176
 msgid "Read fault.\n"
-msgstr "Fallada de lectura.\n"
+msgstr "La lectura ha fallat.\n"
 
 #: winerror.mc:181
 msgid "General failure.\n"
-msgstr "Fallada general.\n"
+msgstr "Hi ha hagut una fallada general.\n"
 
 #: winerror.mc:186
 msgid "Sharing violation.\n"
-msgstr "Violació de compartició.\n"
+msgstr "Hi ha hagut una violació de compartició.\n"
 
 #: winerror.mc:191
 msgid "Lock violation.\n"
-msgstr "Violació de cadenat.\n"
+msgstr "Hi ha hagut una violació de bloqueig.\n"
 
 #: winerror.mc:196
 msgid "Wrong disk.\n"
-msgstr "Disc incorrecte.\n"
+msgstr "El disc és incorrecte.\n"
 
 #: winerror.mc:201
 msgid "Sharing buffer exceeded.\n"
-msgstr "Memòria intermèdia de compartició superada.\n"
+msgstr "S'ha superat la memòria intermèdia de compartició.\n"
 
 #: winerror.mc:206
 msgid "End of file.\n"
-msgstr "Final del fitxer.\n"
+msgstr "S'ha acabat el fitxer.\n"
 
 #: winerror.mc:211 winerror.mc:436
 msgid "Disk full.\n"
-msgstr "Disc ple.\n"
+msgstr "El disc està ple.\n"
 
 #: winerror.mc:216
 msgid "Request not supported.\n"
-msgstr "Sol·licitud no compatible.\n"
+msgstr "No s'admet la sol·licitud.\n"
 
 #: winerror.mc:221
 msgid "Remote machine not listening.\n"
-msgstr "Màquina remota no escoltant.\n"
+msgstr "La màquina remota no escolta.\n"
 
 #: winerror.mc:226
 msgid "Duplicate network name.\n"
-msgstr "Nom de xarxa duplicat.\n"
+msgstr "El nom de xarxa és un duplicat.\n"
 
 #: winerror.mc:231
 msgid "Bad network path.\n"
-msgstr "Ruta de xarxa dolenta.\n"
+msgstr "El camí de xarxa és dolent.\n"
 
 #: winerror.mc:236
 msgid "Network busy.\n"
-msgstr "Xarxa ocupada.\n"
+msgstr "La xarxa està ocupada.\n"
 
 #: winerror.mc:241
 msgid "Device does not exist.\n"
@@ -3936,27 +3891,27 @@ msgstr "El dispositiu no existeix.\n"
 
 #: winerror.mc:246
 msgid "Too many commands.\n"
-msgstr "Massa ordres.\n"
+msgstr "Hi ha massa ordres.\n"
 
 #: winerror.mc:251
 msgid "Adapter hardware error.\n"
-msgstr "Error de maquinari d'adaptador.\n"
+msgstr "Hi ha hagut un error de maquinari d'adaptador.\n"
 
 #: winerror.mc:256
 msgid "Bad network response.\n"
-msgstr "Resposta de xarxa dolenta.\n"
+msgstr "La resposta de xarxa és dolenta.\n"
 
 #: winerror.mc:261
 msgid "Unexpected network error.\n"
-msgstr "Error de xarxa inesperat.\n"
+msgstr "Hi ha hagut un error de xarxa inesperat.\n"
 
 #: winerror.mc:266
 msgid "Bad remote adapter.\n"
-msgstr "Adaptador remot dolent.\n"
+msgstr "L'adaptador remot és dolent.\n"
 
 #: winerror.mc:271
 msgid "Print queue full.\n"
-msgstr "Cua d'impressió ple.\n"
+msgstr "La cua d'impressió està ple.\n"
 
 #: winerror.mc:276
 msgid "No spool space.\n"
@@ -3964,43 +3919,43 @@ msgstr "No hi ha espai de spool.\n"
 
 #: winerror.mc:281
 msgid "Print canceled.\n"
-msgstr "Impressió cancel·lada.\n"
+msgstr "S'ha cancel·lat la impressió.\n"
 
 #: winerror.mc:286
 msgid "Network name deleted.\n"
-msgstr "Nom de xarxa suprimit.\n"
+msgstr "S'ha suprimit el nom de xarxa.\n"
 
 #: winerror.mc:291
 msgid "Network access denied.\n"
-msgstr "Accés de xarxa denegat.\n"
+msgstr "S'ha denegat l'accés de xarxa.\n"
 
 #: winerror.mc:296
 msgid "Bad device type.\n"
-msgstr "Tipus de dispositiu dolent.\n"
+msgstr "El tipus de dispositiu és dolent.\n"
 
 #: winerror.mc:301
 msgid "Bad network name.\n"
-msgstr "Nom de xarxa dolent.\n"
+msgstr "El nom de xarxa és dolent.\n"
 
 #: winerror.mc:306
 msgid "Too many network names.\n"
-msgstr "Massa noms de xarxa.\n"
+msgstr "Hi ha massa noms de xarxa.\n"
 
 #: winerror.mc:311
 msgid "Too many network sessions.\n"
-msgstr "Massa sessions de xarxa.\n"
+msgstr "Hi ha massa sessions de xarxa.\n"
 
 #: winerror.mc:316
 msgid "Sharing paused.\n"
-msgstr "Compartició pausada.\n"
+msgstr "S'ha pausat la compartició.\n"
 
 #: winerror.mc:321
 msgid "Request not accepted.\n"
-msgstr "Sol·licitud no acceptada.\n"
+msgstr "No s'ha acceptat la sol·licitud.\n"
 
 #: winerror.mc:326
 msgid "Redirector paused.\n"
-msgstr "Redirector pausat.\n"
+msgstr "S'ha pausat el redirector.\n"
 
 #: winerror.mc:331
 msgid "File exists.\n"
@@ -4012,7 +3967,7 @@ msgstr "No es pot crear.\n"
 
 #: winerror.mc:341
 msgid "Int24 failure.\n"
-msgstr "Fallada d'Int24.\n"
+msgstr "Ha hagut una fallada d'Int24.\n"
 
 #: winerror.mc:346
 msgid "Out of structures.\n"
@@ -4020,43 +3975,43 @@ msgstr "No queden estructures.\n"
 
 #: winerror.mc:351
 msgid "Already assigned.\n"
-msgstr "Ja assignat.\n"
+msgstr "Ja s'ha assignat.\n"
 
 #: winerror.mc:356 winerror.mc:1711
 msgid "Invalid password.\n"
-msgstr "Contrasenya invàlida.\n"
+msgstr "La contrasenya és invàlida.\n"
 
 #: winerror.mc:361
 msgid "Invalid parameter.\n"
-msgstr "Paràmetre invàlid.\n"
+msgstr "El paràmetre és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:366
 msgid "Net write fault.\n"
-msgstr "Fallada d'escriptura de xarxa.\n"
+msgstr "L'escriptura de xarxa ha fallat.\n"
 
 #: winerror.mc:371
 msgid "No process slots.\n"
-msgstr "Cap ranura de procés.\n"
+msgstr "No hi ha cap ranura de procés.\n"
 
 #: winerror.mc:376
 msgid "Too many semaphores.\n"
-msgstr "Massa semàfors.\n"
+msgstr "Hi ha massa semàfors.\n"
 
 #: winerror.mc:381
 msgid "Exclusive semaphore already owned.\n"
-msgstr "Semàfor exclusiu ja posseït.\n"
+msgstr "El semàfor exclusiu ja està posseït.\n"
 
 #: winerror.mc:386
 msgid "Semaphore is set.\n"
-msgstr "El semàfor està establert.\n"
+msgstr "El semàfor està definit.\n"
 
 #: winerror.mc:391
 msgid "Too many semaphore requests.\n"
-msgstr "Massa sol·licituds de semàfor.\n"
+msgstr "Hi ha massa sol·licituds de semàfor.\n"
 
 #: winerror.mc:396
 msgid "Invalid at interrupt time.\n"
-msgstr "No vàlid en a l'hora d'interrupció.\n"
+msgstr "No era vàlid a l'hora d'interrupció.\n"
 
 #: winerror.mc:401
 msgid "Semaphore owner died.\n"
@@ -4068,15 +4023,15 @@ msgstr "Límit d'usuaris de semàfor.\n"
 
 #: winerror.mc:411
 msgid "Insert disk for drive %1.\n"
-msgstr "Introduïu disc en unitat %1.\n"
+msgstr "Introduïu un disc en la unitat %1.\n"
 
 #: winerror.mc:416
 msgid "Drive locked.\n"
-msgstr "Unitat encadenat.\n"
+msgstr "La unitat està bloquejada.\n"
 
 #: winerror.mc:421
 msgid "Broken pipe.\n"
-msgstr "Canonada trencada.\n"
+msgstr "S'ha trencat la canonada.\n"
 
 #: winerror.mc:426
 msgid "Open failed.\n"
@@ -4088,75 +4043,75 @@ msgstr "Desbordament de memòria intermèdia.\n"
 
 #: winerror.mc:441
 msgid "No more search handles.\n"
-msgstr "No queden mànecs de cerca.\n"
+msgstr "No queden identificadors de cerca.\n"
 
 #: winerror.mc:446
 msgid "Invalid target handle.\n"
-msgstr "Mànec de destinació invàlid.\n"
+msgstr "L'identificador destinatari és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:451
 msgid "Invalid IOCTL.\n"
-msgstr "IOCTL invàlid.\n"
+msgstr "L'IOCTL és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:456
 msgid "Invalid verify switch.\n"
-msgstr "Indicador de verificació invàlid.\n"
+msgstr "L'indicador de verificació és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:461
 msgid "Bad driver level.\n"
-msgstr "Nivell de controlador dolent.\n"
+msgstr "El nivell de controlador és dolent.\n"
 
 #: winerror.mc:466
 msgid "Call not implemented.\n"
-msgstr "Trucada no implementada.\n"
+msgstr "La trucada no està implementada.\n"
 
 #: winerror.mc:471
 msgid "Semaphore timeout.\n"
-msgstr "Temps d'espera de semàfor superat.\n"
+msgstr "S'ha superat el temps d'espera de semàfor.\n"
 
 #: winerror.mc:476
 msgid "Insufficient buffer.\n"
-msgstr "Memòria intermèdia insuficient.\n"
+msgstr "La memòria intermèdia és insuficient.\n"
 
 #: winerror.mc:481
 msgid "Invalid name.\n"
-msgstr "Nom invàlid.\n"
+msgstr "El nom és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:486
 msgid "Invalid level.\n"
-msgstr "Nivell invàlid.\n"
+msgstr "El nivell és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:491
 msgid "No volume label.\n"
-msgstr "Cap etiqueta de volum.\n"
+msgstr "No hi ha cap etiqueta de volum.\n"
 
 #: winerror.mc:496
 msgid "Module not found.\n"
-msgstr "Mòdul no trobat.\n"
+msgstr "No s'ha trobat el mòdul.\n"
 
 #: winerror.mc:501
 msgid "Procedure not found.\n"
-msgstr "Procediment no trobat.\n"
+msgstr "No s'ha trobat el procediment.\n"
 
 #: winerror.mc:506
 msgid "No children to wait for.\n"
-msgstr "Cap fill per a esperar.\n"
+msgstr "No hi ha cap fill a esperar.\n"
 
 #: winerror.mc:511
 msgid "Child process has not completed.\n"
-msgstr "Procés fill no s'ha acabat.\n"
+msgstr "El procés fill no s'ha acabat.\n"
 
 #: winerror.mc:516
 msgid "Invalid use of direct access handle.\n"
-msgstr "Ús de mànec d'accés directe invàlid.\n"
+msgstr "L'ús d'identificador d'accés directe és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:521
 msgid "Negative seek.\n"
-msgstr "Cerca negativa.\n"
+msgstr "La cerca és negativa.\n"
 
 #: winerror.mc:531
 msgid "Drive is a JOIN target.\n"
-msgstr "Unitat es una destinació JOIN.\n"
+msgstr "L'unitat és un destinatari JOIN.\n"
 
 #: winerror.mc:536
 msgid "Drive is already JOINed.\n"
@@ -4176,19 +4131,19 @@ msgstr "No s'ha fet SUBST en la unitat.\n"
 
 #: winerror.mc:556
 msgid "Attempt to JOIN onto a JOINed drive.\n"
-msgstr "Intent de fer JOIN damunt una unitat en que ja s'ha fet JOIN.\n"
+msgstr "S'ha intentat fer JOIN en una unitat en la qual ja s'ha fet JOIN.\n"
 
 #: winerror.mc:561
 msgid "Attempt to SUBST onto a SUBSTed drive.\n"
-msgstr "Intent de fer SUBST damunt una unitat en que ja s'ha fet SUBST.\n"
+msgstr "S'ha intentat fer SUBST en una unitat en la qual ja s'ha fet SUBST.\n"
 
 #: winerror.mc:566
 msgid "Attempt to JOIN to a SUBSTed drive.\n"
-msgstr "Intent de fer JOIN damunt una unitat en que ja s'ha fet SUBST.\n"
+msgstr "S'ha intentat fer JOIN en una unitat en la qual ja s'ha fet SUBST.\n"
 
 #: winerror.mc:571
 msgid "Attempt to SUBST to a JOINed drive.\n"
-msgstr "Intent de fer SUBST damunt una unitat en que ja s'ha fet JOIN.\n"
+msgstr "S'ha intentat fer SUBST en una unitat en la qual ja s'ha fet JOIN.\n"
 
 #: winerror.mc:576
 msgid "Drive is busy.\n"
@@ -4208,247 +4163,247 @@ msgstr "El directori no està buit.\n"
 
 #: winerror.mc:596
 msgid "Path is in use as a SUBST.\n"
-msgstr "La ruta està en ús com un SUBST.\n"
+msgstr "El camí està en ús com a SUBST.\n"
 
 #: winerror.mc:601
 msgid "Path is in use as a JOIN.\n"
-msgstr "La ruta està en ús com un JOIN.\n"
+msgstr "El camí està en ús com a JOIN.\n"
 
 #: winerror.mc:606
 msgid "Path is busy.\n"
-msgstr "La ruta està ocupada.\n"
+msgstr "El camí està ocupada.\n"
 
 #: winerror.mc:611
 msgid "Already a SUBST target.\n"
-msgstr "Ja és una destinació SUBST.\n"
+msgstr "Ja és un destinatari SUBST.\n"
 
 #: winerror.mc:616
 msgid "System trace not specified or disallowed.\n"
-msgstr "Seguiment de sistema no especificat o no permès.\n"
+msgstr "El seguiment de sistema no s'ha especificat o no es permet.\n"
 
 #: winerror.mc:621
 msgid "Event count for DosMuxSemWait incorrect.\n"
-msgstr "Nombre d'esdeveniments de DosMuxSemWait incorrecte.\n"
+msgstr "El nombre d'esdeveniments de DosMuxSemWait és incorrecte.\n"
 
 #: winerror.mc:626
 msgid "Too many waiters for DosMuxSemWait.\n"
-msgstr "Massa esperançats per a DosMuxSemWait.\n"
+msgstr "Hi ha massa esperançats per a DosMuxSemWait.\n"
 
 #: winerror.mc:631
 msgid "DosSemMuxWait list invalid.\n"
-msgstr "Llista de DosSemMuxWait invàlid.\n"
+msgstr "La llista de DosSemMuxWait és invàlida.\n"
 
 #: winerror.mc:636
 msgid "Volume label too long.\n"
-msgstr "Etiqueta de volum massa llarg.\n"
+msgstr "L'etiqueta de volum és massa llarg.\n"
 
 #: winerror.mc:641
 msgid "Too many TCBs.\n"
-msgstr "Massa TCB.\n"
+msgstr "Hi ha massa TCB.\n"
 
 #: winerror.mc:646
 msgid "Signal refused.\n"
-msgstr "Senyal negat.\n"
+msgstr "S'ha refusat la senyal.\n"
 
 #: winerror.mc:651
 msgid "Segment discarded.\n"
-msgstr "Segment descartat.\n"
+msgstr "S'ha descartat el segment.\n"
 
 #: winerror.mc:656
 msgid "Segment not locked.\n"
-msgstr "Segment no encadenat.\n"
+msgstr "El segment no està bloquejat.\n"
 
 #: winerror.mc:661
 msgid "Bad thread ID address.\n"
-msgstr "Adreça d'ID de fil dolent.\n"
+msgstr "L'adreça d'ID de fil és dolent.\n"
 
 #: winerror.mc:666
 msgid "Bad arguments to DosExecPgm.\n"
-msgstr "Paràmetres dolents a DosExecPgm.\n"
+msgstr "Els paràmetres a DosExecPgm són dolents.\n"
 
 #: winerror.mc:671
 msgid "Path is invalid.\n"
-msgstr "La ruta es invàlida.\n"
+msgstr "El camí es invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:676
 msgid "Signal pending.\n"
-msgstr "Senyal pendent.\n"
+msgstr "La senyal està pendent.\n"
 
 #: winerror.mc:681
 msgid "Max system-wide thread count reached.\n"
-msgstr "Nombre màxim de fils de sistema aconseguit.\n"
+msgstr "S'ha arribat al nombre màxim de fils de sistema.\n"
 
 #: winerror.mc:686
 msgid "Lock failed.\n"
-msgstr "El cadenat ha fallat.\n"
+msgstr "El bloqueig ha fallat.\n"
 
 #: winerror.mc:691
 msgid "Resource in use.\n"
-msgstr "Recurs en ús.\n"
+msgstr "El recurs està en ús.\n"
 
 #: winerror.mc:696
 msgid "Cancel violation.\n"
-msgstr "Violació de cancel·lació.\n"
+msgstr "Hi ha hagut una violació de cancel·lació.\n"
 
 #: winerror.mc:701
 msgid "Atomic locks not supported.\n"
-msgstr "No es accepten els cadenats atòmics.\n"
+msgstr "No s'accepten els bloqueigs atòmics.\n"
 
 #: winerror.mc:706
 msgid "Invalid segment number.\n"
-msgstr "Nombre de segment invàlid.\n"
+msgstr "El nombre de segment és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:711
 msgid "Invalid ordinal for %1.\n"
-msgstr "Ordinal invàlid per a %1.\n"
+msgstr "L'ordinal per a %1 és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:716
 msgid "File already exists.\n"
-msgstr "Fitxer ja existeix.\n"
+msgstr "El fitxer ja existeix.\n"
 
 #: winerror.mc:721
 msgid "Invalid flag number.\n"
-msgstr "Nombre de bandera invàlida.\n"
+msgstr "El nombre de bandera és invàlida.\n"
 
 #: winerror.mc:726
 msgid "Semaphore name not found.\n"
-msgstr "Nom de semàfor no trobat.\n"
+msgstr "No s'ha trobat el nom de semàfor.\n"
 
 #: winerror.mc:731
 msgid "Invalid starting code segment for %1.\n"
-msgstr "Segment de codi d'inici invàlid per a %1.\n"
+msgstr "El segment de codi d'inici per a %1 és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:736
 msgid "Invalid starting stack segment for %1.\n"
-msgstr "Segment de codi d'inici de pila invàlid per a %1.\n"
+msgstr "El segment de codi d'inici de pila per a %1 és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:741
 msgid "Invalid module type for %1.\n"
-msgstr "Tipus de mòdul invàlid per a %1.\n"
+msgstr "El tipus de mòdul per a %1 és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:746
 msgid "Invalid EXE signature in %1.\n"
-msgstr "Signatura EXE invàlid en %1.\n"
+msgstr "La signatura EXE en %1 és invàlida.\n"
 
 #: winerror.mc:751
 msgid "EXE %1 is marked invalid.\n"
-msgstr "El EXE %1 està marcat invàlid.\n"
+msgstr "L'EXE %1 està marcat com a invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:756
 msgid "Bad EXE format for %1.\n"
-msgstr "Format EXE dolent per a %1.\n"
+msgstr "El format EXE de %1 és dolent.\n"
 
 #: winerror.mc:761
 msgid "Iterated data exceeds 64k in %1.\n"
-msgstr "Dades iterades superen els 64k in %1.\n"
+msgstr "Les dades iterades superen 64k en %1.\n"
 
 #: winerror.mc:766
 msgid "Invalid MinAllocSize in %1.\n"
-msgstr "MinAllocSize invàlid in %1.\n"
+msgstr "El MinAllocSize en %1 és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:771
 msgid "Dynlink from invalid ring.\n"
-msgstr "Enllaç dinàmic d'anell invàlid.\n"
+msgstr "L'enllaç dinàmic d'anell és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:776
 msgid "IOPL not enabled.\n"
-msgstr "IOPL no habilitat.\n"
+msgstr "L'IOPL no està habilitat.\n"
 
 #: winerror.mc:781
 msgid "Invalid SEGDPL in %1.\n"
-msgstr "SEGDPL invàlid en %1.\n"
+msgstr "L'SEGDPL en %1 és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:786
 msgid "Auto data segment exceeds 64k.\n"
-msgstr "Segment de dades automàtic supera els 64k.\n"
+msgstr "El segment de dades automàtic supera 64k.\n"
 
 #: winerror.mc:791
 msgid "Ring 2 segment must be movable.\n"
-msgstr "Segment de l'anell 2 ha de ser mòbil.\n"
+msgstr "El segment de l'anell 2 ha de ser mòbil.\n"
 
 #: winerror.mc:796
 msgid "Relocation chain exceeds segment limit in %1.\n"
-msgstr "Cadena de trasllat supera el límit de segment in %1.\n"
+msgstr "La cadena de trasllat supera el límit de segment en %1.\n"
 
 #: winerror.mc:801
 msgid "Infinite loop in relocation chain in %1.\n"
-msgstr "Bucle infinit en la cadena de reubicació %1.\n"
+msgstr "Hi ha un bucle infinit en la cadena de trasllat %1.\n"
 
 #: winerror.mc:806
 msgid "Environment variable not found.\n"
-msgstr "Variable d'entorn no es troba.\n"
+msgstr "No es troba la variable d'entorn.\n"
 
 #: winerror.mc:811
 msgid "No signal sent.\n"
-msgstr "Cap senyal enviat.\n"
+msgstr "No s'ha enviat cap senyal.\n"
 
 #: winerror.mc:816
 msgid "File name is too long.\n"
-msgstr "Nom de fitxer és massa llarg.\n"
+msgstr "El nom de fitxer és massa llarg.\n"
 
 #: winerror.mc:821
 msgid "Ring 2 stack in use.\n"
-msgstr "Pila d'anell 2 en ús.\n"
+msgstr "La pila d'anell 2 està en ús.\n"
 
 #: winerror.mc:826
 msgid "Error in use of filename wildcards.\n"
-msgstr "Error en l'ús de comodins de nom de fitxer.\n"
+msgstr "Hi ha un error en l'ús de comodins de nom de fitxer.\n"
 
 #: winerror.mc:831
 msgid "Invalid signal number.\n"
-msgstr "Nombre de senyal invàlid.\n"
+msgstr "El nombre de senyal és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:836
 msgid "Error setting signal handler.\n"
-msgstr "Error establint manejador de senyals.\n"
+msgstr "Hi ha hagut un error en definir el gestor de senyals.\n"
 
 #: winerror.mc:841
 msgid "Segment locked.\n"
-msgstr "Segment encadenat.\n"
+msgstr "El segment està bloquejat.\n"
 
 #: winerror.mc:846
 msgid "Too many modules.\n"
-msgstr "Massa mòduls.\n"
+msgstr "Hi ha massa mòduls.\n"
 
 #: winerror.mc:851
 msgid "Nesting LoadModule calls not allowed.\n"
-msgstr "No es permet l'anidament de trucades.\n"
+msgstr "No es permet la niada de trucades.\n"
 
 #: winerror.mc:856
 msgid "Machine type mismatch.\n"
-msgstr "Diferència en tipus de màquina.\n"
+msgstr "Els tipus de màquina no coincideixen.\n"
 
 #: winerror.mc:861
 msgid "Bad pipe.\n"
-msgstr "Canonada dolenta.\n"
+msgstr "La canonada és dolenta.\n"
 
 #: winerror.mc:866
 msgid "Pipe busy.\n"
-msgstr "Canonada ocupada.\n"
+msgstr "La canonada està ocupada.\n"
 
 #: winerror.mc:871
 msgid "Pipe closed.\n"
-msgstr "Canonada trucada.\n"
+msgstr "La canonada està tancada.\n"
 
 #: winerror.mc:876
 msgid "Pipe not connected.\n"
-msgstr "Canonada no connectada.\n"
+msgstr "La canonada no està connectada.\n"
 
 #: winerror.mc:881
 msgid "More data available.\n"
-msgstr "Més dades disponibles.\n"
+msgstr "Hi ha més dades disponibles.\n"
 
 #: winerror.mc:886
 msgid "Session canceled.\n"
-msgstr "Sessió cancel·lat.\n"
+msgstr "S'ha cancel·lat la sessió.\n"
 
 #: winerror.mc:891
 msgid "Invalid extended attribute name.\n"
-msgstr "Nom d'atribut estès invàlid.\n"
+msgstr "El nom d'atribut estès és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:896
 msgid "Extended attribute list inconsistent.\n"
-msgstr "Llista d'atributs estès inconsistent.\n"
+msgstr "La llista d'atributs estesa és inconsistent.\n"
 
 #: winerror.mc:901
 msgid "No more data available.\n"
@@ -4456,11 +4411,11 @@ msgstr "No hi ha més dades disponibles.\n"
 
 #: winerror.mc:906
 msgid "Cannot use Copy API.\n"
-msgstr "No es pot usar la Copy API.\n"
+msgstr "No es pot utilitzar la Copy API.\n"
 
 #: winerror.mc:911
 msgid "Directory name invalid.\n"
-msgstr "Nom de directori invàlid.\n"
+msgstr "El nom de directori és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:916
 msgid "Extended attributes didn't fit.\n"
@@ -4468,15 +4423,15 @@ msgstr "Els atributs estesos no han cabut.\n"
 
 #: winerror.mc:921
 msgid "Extended attribute file corrupt.\n"
-msgstr "Fitxer d'atributs estesos corrupte.\n"
+msgstr "El fitxer d'atributs estesos és corrupte.\n"
 
 #: winerror.mc:926
 msgid "Extended attribute table full.\n"
-msgstr "Taula d'atributs estesos ple.\n"
+msgstr "La taula d'atributs estesos està ple.\n"
 
 #: winerror.mc:931
 msgid "Invalid extended attribute handle.\n"
-msgstr "Mànec d'atribut estès invàlid.\n"
+msgstr "L'identificador d'atribut estès és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:936
 msgid "Extended attributes not supported.\n"
@@ -4484,23 +4439,23 @@ msgstr "No s'accepten atributs extensos.\n"
 
 #: winerror.mc:941
 msgid "Mutex not owned by caller.\n"
-msgstr "El mutex no pertanyé al trucador.\n"
+msgstr "El mutex no pertany al trucador.\n"
 
 #: winerror.mc:946
 msgid "Too many posts to semaphore.\n"
-msgstr "Massa missatges al semàfor.\n"
+msgstr "Hi ha massa missatges al semàfor.\n"
 
 #: winerror.mc:951
 msgid "Read/WriteProcessMemory partially completed.\n"
-msgstr "Read/WriteProcessMemory parcialment acabats.\n"
+msgstr "El Read/WriteProcessMemory s'ha acabat parcialment.\n"
 
 #: winerror.mc:956
 msgid "The oplock wasn't granted.\n"
-msgstr "No s'ha concedit el cadenat d'operació.\n"
+msgstr "No s'ha concedit el bloqueig d'operació.\n"
 
 #: winerror.mc:961
 msgid "Invalid oplock message received.\n"
-msgstr "Missatge invàlid rebut de cadenat d'operació.\n"
+msgstr "S'ha rebut un missatge invàlid de bloqueig d'operació.\n"
 
 #: winerror.mc:966
 msgid "Message 0x%1 not found in file %2.\n"
@@ -4508,67 +4463,67 @@ msgstr "No s'ha trobat el missatge 0x%1 en el fitxer %2.\n"
 
 #: winerror.mc:971
 msgid "Invalid address.\n"
-msgstr "Adreça invàlida.\n"
+msgstr "L'adreça és invàlida.\n"
 
 #: winerror.mc:976
 msgid "Arithmetic overflow.\n"
-msgstr "Desbordament aritmètic.\n"
+msgstr "Hi ha hagut un desbordament d'aritmètic.\n"
 
 #: winerror.mc:981
 msgid "Pipe connected.\n"
-msgstr "Canonada connectada.\n"
+msgstr "S'ha connectat la canonada.\n"
 
 #: winerror.mc:986
 msgid "Pipe listening.\n"
-msgstr "Canonada escoltant.\n"
+msgstr "La canonada escolta.\n"
 
 #: winerror.mc:991
 msgid "Extended attribute access denied.\n"
-msgstr "Accés als atributs estesos denegat.\n"
+msgstr "S'ha denegat l'accés als atributs estesos.\n"
 
 #: winerror.mc:996
 msgid "I/O operation aborted.\n"
-msgstr "Operació E/S avortada.\n"
+msgstr "S'ha avortat l'operació E/S.\n"
 
 #: winerror.mc:1001
 msgid "Overlapped I/O incomplete.\n"
-msgstr "E/S superposada incompleta.\n"
+msgstr "L'E/S superposada està incompleta.\n"
 
 #: winerror.mc:1006
 msgid "Overlapped I/O pending.\n"
-msgstr "E/S superposada pendent.\n"
+msgstr "L'E/S superposada està pendent.\n"
 
 #: winerror.mc:1011
 msgid "No access to memory location.\n"
-msgstr "Cap accés a la ubicació de memòria.\n"
+msgstr "No hi ha cap accés a la ubicació de memòria.\n"
 
 #: winerror.mc:1016
 msgid "Swap error.\n"
-msgstr "Error d'intercanvi.\n"
+msgstr "Hi ha hagut un error d'intercanvi.\n"
 
 #: winerror.mc:1021
 msgid "Stack overflow.\n"
-msgstr "Desbordament de pila.\n"
+msgstr "Hi ha hagut un desbordament de pila.\n"
 
 #: winerror.mc:1026
 msgid "Invalid message.\n"
-msgstr "Missatge invàlid.\n"
+msgstr "El missatge és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:1031
 msgid "Cannot complete.\n"
-msgstr "No es pot completar.\n"
+msgstr "No es pot acabar.\n"
 
 #: winerror.mc:1036
 msgid "Invalid flags.\n"
-msgstr "Banderes invàlides.\n"
+msgstr "Les banderes són invàlides.\n"
 
 #: winerror.mc:1041
 msgid "Unrecognized volume.\n"
-msgstr "Volum no reconegut.\n"
+msgstr "No s'ha reconegut el volum.\n"
 
 #: winerror.mc:1046
 msgid "File invalid.\n"
-msgstr "Fitxer invàlid.\n"
+msgstr "El fitxer és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:1051
 msgid "Cannot run full-screen.\n"
@@ -4576,15 +4531,15 @@ msgstr "No es pot executar a pantalla completa.\n"
 
 #: winerror.mc:1056
 msgid "Nonexistent token.\n"
-msgstr "Component lèxic inexistent.\n"
+msgstr "El component lèxic no existeix.\n"
 
 #: winerror.mc:1061
 msgid "Registry corrupt.\n"
-msgstr "Registre corrupte.\n"
+msgstr "El registre és corrupte.\n"
 
 #: winerror.mc:1066
 msgid "Invalid key.\n"
-msgstr "Clau invàlida.\n"
+msgstr "La clau és invàlida.\n"
 
 #: winerror.mc:1071
 msgid "Can't open registry key.\n"
@@ -4604,23 +4559,23 @@ msgstr "S'ha recuperat el registre.\n"
 
 #: winerror.mc:1091
 msgid "Registry is corrupt.\n"
-msgstr "Registre està corrupte.\n"
+msgstr "El registre està corrupte.\n"
 
 #: winerror.mc:1096
 msgid "I/O to registry failed.\n"
-msgstr "Ha fallat la E/S al registre.\n"
+msgstr "L'E/S al registre ha fallat.\n"
 
 #: winerror.mc:1101
 msgid "Not registry file.\n"
-msgstr "No es fitxer de registre.\n"
+msgstr "No és fitxer de registre.\n"
 
 #: winerror.mc:1106
 msgid "Key deleted.\n"
-msgstr "Clau suprimida.\n"
+msgstr "S'ha suprimit la clau.\n"
 
 #: winerror.mc:1111
 msgid "No registry log space.\n"
-msgstr "No hi ha espai de log de registre.\n"
+msgstr "No hi ha espai per al registre del registre.\n"
 
 #: winerror.mc:1116
 msgid "Registry key has subkeys.\n"
@@ -4632,27 +4587,27 @@ msgstr "La subclau ha de ser volàtil.\n"
 
 #: winerror.mc:1126
 msgid "Notify change request in progress.\n"
-msgstr "Sol·licitud de canvi de notificació en curs.\n"
+msgstr "La sol·licitud de canvi de notificació està en curs.\n"
 
 #: winerror.mc:1131
 msgid "Dependent services are running.\n"
-msgstr "Serveis dependents s'estan executant.\n"
+msgstr "Els serveis dependents s'estan executant.\n"
 
 #: winerror.mc:1136
 msgid "Invalid service control.\n"
-msgstr "Control de servei invàlid.\n"
+msgstr "El control de servei és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:1141
 msgid "Service request timeout.\n"
-msgstr "Temps d'espera de sol·licitud de servei superat.\n"
+msgstr "S'ha superat el temps d'espera de sol·licitud de servei.\n"
 
 #: winerror.mc:1146
 msgid "Cannot create service thread.\n"
-msgstr "No es pot crear fil de servei.\n"
+msgstr "No es pot crear el fil de servei.\n"
 
 #: winerror.mc:1151
 msgid "Service database locked.\n"
-msgstr "Base de dades de servei encadenat.\n"
+msgstr "S'ha bloquejat la base de dades de servei.\n"
 
 #: winerror.mc:1156
 msgid "Service already running.\n"
@@ -4660,15 +4615,15 @@ msgstr "El servei ja està executant.\n"
 
 #: winerror.mc:1161
 msgid "Invalid service account.\n"
-msgstr "Compte de servei invàlid.\n"
+msgstr "El compte de servei és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:1166
 msgid "Service is disabled.\n"
-msgstr "El servei està deshabilitat.\n"
+msgstr "El servei està inhabilitat.\n"
 
 #: winerror.mc:1171
 msgid "Circular dependency.\n"
-msgstr "Dependència circular.\n"
+msgstr "Hi ha una dependència circular.\n"
 
 #: winerror.mc:1176
 msgid "Service does not exist.\n"
@@ -4688,23 +4643,23 @@ msgstr "La connexió de controlador de servei ha fallat.\n"
 
 #: winerror.mc:1196
 msgid "Exception in service.\n"
-msgstr "Excepció en servei.\n"
+msgstr "Hi ha hagut una excepció en el servei.\n"
 
 #: winerror.mc:1201
 msgid "Database does not exist.\n"
-msgstr "El base de dades no existeix.\n"
+msgstr "La base de dades no existeix.\n"
 
 #: winerror.mc:1206
 msgid "Service-specific error.\n"
-msgstr "Error específic al servei.\n"
+msgstr "Hi ha hagut un error específic al servei.\n"
 
 #: winerror.mc:1211
 msgid "Process aborted.\n"
-msgstr "Procés avortat.\n"
+msgstr "S'ha avortat el procés.\n"
 
 #: winerror.mc:1216
 msgid "Service dependency failed.\n"
-msgstr "Una dependència de servei ha fallat.\n"
+msgstr "Una dependència del servei ha fallat.\n"
 
 #: winerror.mc:1221
 msgid "Service login failed.\n"
@@ -4712,19 +4667,19 @@ msgstr "L'inici de sessió ha fallat.\n"
 
 #: winerror.mc:1226
 msgid "Service start-hang.\n"
-msgstr "Congelació d'inici de servei.\n"
+msgstr "L'inici de servei s'ha congelat.\n"
 
 #: winerror.mc:1231
 msgid "Invalid service lock.\n"
-msgstr "Cadenat de servei invàlid.\n"
+msgstr "El bloqueig de servei és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:1236
 msgid "Service marked for delete.\n"
-msgstr "Servei marcat per a suprimir.\n"
+msgstr "El servei està marcat per a suprimir-se.\n"
 
 #: winerror.mc:1241
 msgid "Service exists.\n"
-msgstr "Servei existeix.\n"
+msgstr "El servei existeix.\n"
 
 #: winerror.mc:1246
 msgid "System running last-known-good config.\n"
@@ -4732,23 +4687,23 @@ msgstr "El sistema està executant l'última configuració bona coneguda.\n"
 
 #: winerror.mc:1251
 msgid "Service dependency deleted.\n"
-msgstr "Dependència de serveis suprimida.\n"
+msgstr "S'ha suprimit la dependència del servei.\n"
 
 #: winerror.mc:1256
 msgid "Boot already accepted as last-good config.\n"
-msgstr "Arrencada ja acceptada com última configuració bona.\n"
+msgstr "L'arrencada ja s'accepta com a l'última configuració bona.\n"
 
 #: winerror.mc:1261
 msgid "Service not started since last boot.\n"
-msgstr "Servei no iniciat des de l'última arrencada.\n"
+msgstr "No s'ha el servei iniciat des de l'última arrencada.\n"
 
 #: winerror.mc:1266
 msgid "Duplicate service name.\n"
-msgstr "Nom del servei duplicat.\n"
+msgstr "El nom del servei és un duplicat.\n"
 
 #: winerror.mc:1271
 msgid "Different service account.\n"
-msgstr "Compte de servei diferent.\n"
+msgstr "El compte de servei és diferent.\n"
 
 #: winerror.mc:1276
 msgid "Driver failure cannot be detected.\n"
@@ -4760,27 +4715,27 @@ msgstr "No es pot detectar l'avortament de procés.\n"
 
 #: winerror.mc:1286
 msgid "No recovery program for service.\n"
-msgstr "Cap programa de recuperació per al servei.\n"
+msgstr "No hi ha cap programa de recuperació per al servei.\n"
 
 #: winerror.mc:1291
 msgid "Service not implemented by exe.\n"
-msgstr "Servei no implementat per exe.\n"
+msgstr "El servei no és implementat per exe.\n"
 
 #: winerror.mc:1296
 msgid "End of media.\n"
-msgstr "Fi de mitjà.\n"
+msgstr "És el fi del mitjà.\n"
 
 #: winerror.mc:1301
 msgid "Filemark detected.\n"
-msgstr "Marca de fitxer detectada.\n"
+msgstr "S'ha detectat una marca de fitxer.\n"
 
 #: winerror.mc:1306
 msgid "Beginning of media.\n"
-msgstr "Començament de mitjà.\n"
+msgstr "És el començament del mitjà.\n"
 
 #: winerror.mc:1311
 msgid "Setmark detected.\n"
-msgstr "Marca de conjunt detectada.\n"
+msgstr "S'ha detectat una marca de conjunt.\n"
 
 #: winerror.mc:1316
 msgid "No data detected.\n"
@@ -4788,89 +4743,87 @@ msgstr "No s'ha detectat dades.\n"
 
 #: winerror.mc:1321
 msgid "Partition failure.\n"
-msgstr "Fallada de partició.\n"
+msgstr "La partició ha fallat.\n"
 
 #: winerror.mc:1326
 msgid "Invalid block length.\n"
-msgstr "Longitud de bloc invàlid.\n"
+msgstr "La longitud de bloc és invàlida.\n"
 
 #: winerror.mc:1331
 msgid "Device not partitioned.\n"
-msgstr "Dispositiu no particionat.\n"
+msgstr "El dispositiu no està particionat.\n"
 
 #: winerror.mc:1336
 msgid "Unable to lock media.\n"
-msgstr "No es pot encadenar la mitjà.\n"
+msgstr "No es pot bloquejar el mitjà.\n"
 
 #: winerror.mc:1341
 msgid "Unable to unload media.\n"
-msgstr "No es pot descarregar la mitjà.\n"
+msgstr "No es pot descarregar el mitjà.\n"
 
 #: winerror.mc:1346
 msgid "Media changed.\n"
-msgstr "Mitjà canviada.\n"
+msgstr "S'ha canviat el mitjà.\n"
 
 #: winerror.mc:1351
 msgid "I/O bus reset.\n"
-msgstr "Bus E/S reiniciat.\n"
+msgstr "S'ha restablert el bus E/S.\n"
 
 #: winerror.mc:1356
 msgid "No media in drive.\n"
-msgstr "Cap mitjà en unitat.\n"
+msgstr "No hi ha cap mitjà en la unitat.\n"
 
 #: winerror.mc:1361
 msgid "No Unicode translation.\n"
-msgstr "Cap traducció Unicode.\n"
+msgstr "No hi ha cap traducció Unicode.\n"
 
 #: winerror.mc:1366
-#, fuzzy
-#| msgid "DLL init failed.\n"
 msgid "DLL initialization failed.\n"
-msgstr "L'inici DLL ha fallat.\n"
+msgstr "La inicialització DLL ha fallat.\n"
 
 #: winerror.mc:1371
 msgid "Shutdown in progress.\n"
-msgstr "Aturada en curs.\n"
+msgstr "L'aturada està en curs.\n"
 
 #: winerror.mc:1376
 msgid "No shutdown in progress.\n"
-msgstr "Cap aturada en curs.\n"
+msgstr "Cap aturada està en curs.\n"
 
 #: winerror.mc:1381
 msgid "I/O device error.\n"
-msgstr "Error de dispositiu E/S.\n"
+msgstr "Hi ha hagut un error de dispositiu E/S.\n"
 
 #: winerror.mc:1386
 msgid "No serial devices found.\n"
-msgstr "Cap dispositiu sèrie trobat.\n"
+msgstr "No s'ha trobat cap dispositiu serial.\n"
 
 #: winerror.mc:1391
 msgid "Shared IRQ busy.\n"
-msgstr "IRQ compartida ocupada.\n"
+msgstr "L'IRQ compartida està ocupada.\n"
 
 #: winerror.mc:1396
 msgid "Serial I/O completed.\n"
-msgstr "E/S sèrie completada.\n"
+msgstr "S'ha acabat l'E/S serial.\n"
 
 #: winerror.mc:1401
 msgid "Serial I/O counter timeout.\n"
-msgstr "Temps d'espera de sol·licitud de servei superat.\n"
+msgstr "S'ha superat el temps d'espera de sol·licitud de servei.\n"
 
 #: winerror.mc:1406
 msgid "Floppy ID address mark not found.\n"
-msgstr "Marca de direcció d'ID de disquet no trobada.\n"
+msgstr "No s'ha trobat la marca de direcció d'ID de disquet.\n"
 
 #: winerror.mc:1411
 msgid "Floppy reports wrong cylinder.\n"
-msgstr "El disquet informa de cilindre equivocat.\n"
+msgstr "El disquet informa del cilindre equivocat.\n"
 
 #: winerror.mc:1416
 msgid "Unknown floppy error.\n"
-msgstr "Error de disquet desconegut.\n"
+msgstr "Hi ha hagut un error de disquet desconegut.\n"
 
 #: winerror.mc:1421
 msgid "Floppy registers inconsistent.\n"
-msgstr "Registres de disquet inconsistents.\n"
+msgstr "Els registres de disquet són inconsistents.\n"
 
 #: winerror.mc:1426
 msgid "Hard disk recalibrate failed.\n"
@@ -4886,23 +4839,23 @@ msgstr "La reinicialització del disc dur ha fallat.\n"
 
 #: winerror.mc:1441
 msgid "End of tape media.\n"
-msgstr "Fi de mitjà de cinta.\n"
+msgstr "És el fi del mitjà de cinta.\n"
 
 #: winerror.mc:1446
 msgid "Not enough server memory.\n"
-msgstr "No n'hi ha prou memòria en el servidor.\n"
+msgstr "No hi ha prou memòria en el servidor.\n"
 
 #: winerror.mc:1451
 msgid "Possible deadlock.\n"
-msgstr "Abraçada mortal possible.\n"
+msgstr "Un bloqueig mutu és possible.\n"
 
 #: winerror.mc:1456
 msgid "Incorrect alignment.\n"
-msgstr "Alineació incorrecta.\n"
+msgstr "L'alineació és incorrecta.\n"
 
 #: winerror.mc:1461
 msgid "Set-power-state vetoed.\n"
-msgstr "Ajust d'estat de potència vetat.\n"
+msgstr "S'ha vetat l'ajust d'estat de potència.\n"
 
 #: winerror.mc:1466
 msgid "Set-power-state failed.\n"
@@ -4910,7 +4863,7 @@ msgstr "L'ajust d'estat de potència ha fallat.\n"
 
 #: winerror.mc:1471
 msgid "Too many links.\n"
-msgstr "Massa enllaços.\n"
+msgstr "Hi ha massa enllaços.\n"
 
 #: winerror.mc:1476
 msgid "Newer windows version needed.\n"
@@ -4918,7 +4871,7 @@ msgstr "Cal una versió de Windows més nou.\n"
 
 #: winerror.mc:1481
 msgid "Wrong operating system.\n"
-msgstr "Sistema operatiu incorrecte.\n"
+msgstr "El sistema operatiu és incorrecte.\n"
 
 #: winerror.mc:1486
 msgid "Single-instance application.\n"
@@ -4930,31 +4883,31 @@ msgstr "Aplicació de mode real.\n"
 
 #: winerror.mc:1496
 msgid "Invalid DLL.\n"
-msgstr "DLL Invàlid.\n"
+msgstr "La DLL és invàlida.\n"
 
 #: winerror.mc:1501
 msgid "No associated application.\n"
-msgstr "Cap aplicació associada.\n"
+msgstr "Cap aplicació està associada.\n"
 
 #: winerror.mc:1506
 msgid "DDE failure.\n"
-msgstr "Fallada de DDE.\n"
+msgstr "El DDE ha fallat.\n"
 
 #: winerror.mc:1511
 msgid "DLL not found.\n"
-msgstr "DLL no trobada.\n"
+msgstr "No s'ha trobat la DLL.\n"
 
 #: winerror.mc:1516
 msgid "Out of user handles.\n"
-msgstr "No queden mànecs d'usuari.\n"
+msgstr "No queden identificadors d'usuari.\n"
 
 #: winerror.mc:1521
 msgid "Message can only be used in synchronous calls.\n"
-msgstr "El missatge només pot usar-se en les trucades sincròniques.\n"
+msgstr "El missatge només pot utilitzar-se en les trucades sincròniques.\n"
 
 #: winerror.mc:1526
 msgid "The source element is empty.\n"
-msgstr "L'element d'origen està buida.\n"
+msgstr "L'element font està buit.\n"
 
 #: winerror.mc:1531
 msgid "The destination element is full.\n"
@@ -4978,7 +4931,7 @@ msgstr "El dispositiu requereix una neteja.\n"
 
 #: winerror.mc:1556
 msgid "The device door is open.\n"
-msgstr "La porta de dispositiu està obert.\n"
+msgstr "La porta de dispositiu està oberta.\n"
 
 #: winerror.mc:1561
 msgid "The device is not connected.\n"
@@ -4986,35 +4939,35 @@ msgstr "El dispositiu no està connectat.\n"
 
 #: winerror.mc:1566
 msgid "Element not found.\n"
-msgstr "Element no trobat.\n"
+msgstr "No s'ha trobat l'element.\n"
 
 #: winerror.mc:1571
 msgid "No match found.\n"
-msgstr "Cap coincidència trobada.\n"
+msgstr "No s'ha trobat cap coincidència.\n"
 
 #: winerror.mc:1576
 msgid "Property set not found.\n"
-msgstr "Conjunt de propietats no trobat.\n"
+msgstr "No s'ha trobat el conjunt de propietats.\n"
 
 #: winerror.mc:1581
 msgid "Point not found.\n"
-msgstr "Punt no trobat.\n"
+msgstr "No s'ha trobat el punt.\n"
 
 #: winerror.mc:1586
 msgid "No running tracking service.\n"
-msgstr "Cap servei de rastreig executant.\n"
+msgstr "No s'està executant cap servei de rastreig.\n"
 
 #: winerror.mc:1591
 msgid "No such volume ID.\n"
-msgstr "Cap ID de volum així.\n"
+msgstr "No hi ha tal ID de volum.\n"
 
 #: winerror.mc:1596
 msgid "Unable to remove the file to be replaced.\n"
-msgstr "No es pot eliminar el fitxer per a substituir.\n"
+msgstr "No es pot eliminar el fitxer a substituir-se.\n"
 
 #: winerror.mc:1601
 msgid "Unable to move the replacement file into place.\n"
-msgstr "No es pot moure el fitxer de recanvi al seu lloc.\n"
+msgstr "No es pot desplaçar el fitxer de substitució al lloc.\n"
 
 #: winerror.mc:1606
 msgid "Moving the replacement file failed.\n"
@@ -5038,23 +4991,23 @@ msgstr "L'entrada de journal s'ha suprimit.\n"
 
 #: winerror.mc:1631
 msgid "Invalid device name.\n"
-msgstr "Nom de dispositiu invàlid.\n"
+msgstr "El nom de dispositiu és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:1636
 msgid "Connection unavailable.\n"
-msgstr "Connexió no disponible.\n"
+msgstr "La connexió no està disponible.\n"
 
 #: winerror.mc:1641
 msgid "Device already remembered.\n"
-msgstr "Dispositiu ja recordat.\n"
+msgstr "Ja s'ha recordat el dispositiu.\n"
 
 #: winerror.mc:1646
 msgid "No network or bad path.\n"
-msgstr "Cap xarxa o ruta dolenta.\n"
+msgstr "No hi ha cap xarxa o el camí és dolent.\n"
 
 #: winerror.mc:1651
 msgid "Invalid network provider name.\n"
-msgstr "Nom invàlid de proveïdor de xarxa.\n"
+msgstr "El nom de proveïdor de xarxa és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:1656
 msgid "Cannot open network connection profile.\n"
@@ -5062,7 +5015,7 @@ msgstr "No es pot obrir el perfil de connexió de xarxa.\n"
 
 #: winerror.mc:1661
 msgid "Corrupt network connection profile.\n"
-msgstr "Perfil de connexió de xarxa corrupte.\n"
+msgstr "El perfil de connexió de xarxa és corrupte.\n"
 
 #: winerror.mc:1666
 msgid "Not a container.\n"
@@ -5070,63 +5023,63 @@ msgstr "No és un contenidor.\n"
 
 #: winerror.mc:1671
 msgid "Extended error.\n"
-msgstr "Error estès.\n"
+msgstr "Hi ha hagut un error estès.\n"
 
 #: winerror.mc:1676
 msgid "Invalid group name.\n"
-msgstr "Nom del grup invàlid.\n"
+msgstr "El nom de grup és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:1681
 msgid "Invalid computer name.\n"
-msgstr "Nom d'ordinador invàlid.\n"
+msgstr "El nom d'ordinador és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:1686
 msgid "Invalid event name.\n"
-msgstr "Nom d'esdeveniment invàlid.\n"
+msgstr "El nom d'esdeveniment és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:1691
 msgid "Invalid domain name.\n"
-msgstr "Nom de domini invàlid.\n"
+msgstr "El nom de domini és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:1696
 msgid "Invalid service name.\n"
-msgstr "Nom de servei invàlid.\n"
+msgstr "El nom de servei és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:1701
 msgid "Invalid network name.\n"
-msgstr "Nom de xarxa invàlid.\n"
+msgstr "El nom de xarxa és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:1706
 msgid "Invalid share name.\n"
-msgstr "Nom de compartició invàlid.\n"
+msgstr "El nom de compartició és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:1716
 msgid "Invalid message name.\n"
-msgstr "Nom de missatge invàlid.\n"
+msgstr "El nom de missatge és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:1721
 msgid "Invalid message destination.\n"
-msgstr "Destinació de missatge invàlida.\n"
+msgstr "La destinació de missatge és invàlida.\n"
 
 #: winerror.mc:1726
 msgid "Session credential conflict.\n"
-msgstr "Conflicte de credencials de sessió.\n"
+msgstr "Hi ha hagut un conflicte de credencials de sessió.\n"
 
 #: winerror.mc:1731
 msgid "Remote session limit exceeded.\n"
-msgstr "Límit de sessions remots superat.\n"
+msgstr "S'ha superat el límit de sessions remots.\n"
 
 #: winerror.mc:1736
 msgid "Duplicate domain or workgroup name.\n"
-msgstr "Nom de domini o grup de treball duplicat.\n"
+msgstr "El nom de domini o grup de treball és un duplicat.\n"
 
 #: winerror.mc:1741
 msgid "No network.\n"
-msgstr "Cap xarxa.\n"
+msgstr "No hi ha cap xarxa.\n"
 
 #: winerror.mc:1746
 msgid "Operation canceled by user.\n"
-msgstr "Operació cancel·lat per usuari.\n"
+msgstr "El usuari ha cancel·lat la operació.\n"
 
 #: winerror.mc:1751
 msgid "File has a user-mapped section.\n"
@@ -5134,23 +5087,23 @@ msgstr "El fitxer té una secció assignada per usuari.\n"
 
 #: winerror.mc:1756 winerror.mc:3751
 msgid "Connection refused.\n"
-msgstr "Connexió refusada.\n"
+msgstr "S'ha refusat la connexió.\n"
 
 #: winerror.mc:1761
 msgid "Connection gracefully closed.\n"
-msgstr "Connexió tancat amb gràcia.\n"
+msgstr "S'ha tancat la connexió amb gràcia.\n"
 
 #: winerror.mc:1766
 msgid "Address already associated with transport endpoint.\n"
-msgstr "Direcció ja associada amb el punt final de transport.\n"
+msgstr "La direcció ja està associada amb el punt final de transport.\n"
 
 #: winerror.mc:1771
 msgid "Address not associated with transport endpoint.\n"
-msgstr "Direcció no associada amb el punt final de transport.\n"
+msgstr "La direcció no està associada amb el punt final de transport.\n"
 
 #: winerror.mc:1776
 msgid "Connection invalid.\n"
-msgstr "Connexió invàlid.\n"
+msgstr "La connexió és invàlida.\n"
 
 #: winerror.mc:1781
 msgid "Connection is active.\n"
@@ -5158,27 +5111,27 @@ msgstr "La connexió està activa.\n"
 
 #: winerror.mc:1786
 msgid "Network unreachable.\n"
-msgstr "Xarxa inabastable.\n"
+msgstr "La xarxa és inabastable.\n"
 
 #: winerror.mc:1791
 msgid "Host unreachable.\n"
-msgstr "Equip inabastable.\n"
+msgstr "L'equip és inabastable.\n"
 
 #: winerror.mc:1796
 msgid "Protocol unreachable.\n"
-msgstr "Protocol inabastable.\n"
+msgstr "El protocol és inabastable.\n"
 
 #: winerror.mc:1801
 msgid "Port unreachable.\n"
-msgstr "Port inabastable.\n"
+msgstr "El port és inabastable.\n"
 
 #: winerror.mc:1806
 msgid "Request aborted.\n"
-msgstr "Sol·licitud avortada.\n"
+msgstr "S'ha avortat la sol·licitud.\n"
 
 #: winerror.mc:1811
 msgid "Connection aborted.\n"
-msgstr "Connexió avortada.\n"
+msgstr "S'ha avortat la connexió.\n"
 
 #: winerror.mc:1816
 msgid "Please retry operation.\n"
@@ -5186,43 +5139,43 @@ msgstr "Si us plau, torneu a intentar l'operació.\n"
 
 #: winerror.mc:1821
 msgid "Connection count limit reached.\n"
-msgstr "Límit de nombre de connexions assolit.\n"
+msgstr "S'ha arribat al límit de nombre de connexions.\n"
 
 #: winerror.mc:1826
 msgid "Login time restriction.\n"
-msgstr "Restricció de temps de sessió.\n"
+msgstr "Hi ha una restricció de temps de sessió.\n"
 
 #: winerror.mc:1831
 msgid "Login workstation restriction.\n"
-msgstr "Restricció d'estació de treball de sessió.\n"
+msgstr "Hi ha una restricció d'estació de treball de sessió.\n"
 
 #: winerror.mc:1836
 msgid "Incorrect network address.\n"
-msgstr "Adreça de xarxa incorrecta.\n"
+msgstr "L'adreça de xarxa és incorrecta.\n"
 
 #: winerror.mc:1841
 msgid "Service already registered.\n"
-msgstr "Servei ja registrat.\n"
+msgstr "Ja s'ha registrat el servei.\n"
 
 #: winerror.mc:1846
 msgid "Service not found.\n"
-msgstr "Servei no trobat.\n"
+msgstr "No s'ha trobat el servei.\n"
 
 #: winerror.mc:1851
 msgid "User not authenticated.\n"
-msgstr "Usuari no autenticat.\n"
+msgstr "L'usuari no està autenticat.\n"
 
 #: winerror.mc:1856
 msgid "User not logged on.\n"
-msgstr "Usuari no està.\n"
+msgstr "L'usuari no ha iniciat sessió.\n"
 
 #: winerror.mc:1861
 msgid "Continue work in progress.\n"
-msgstr "Continua treball en curs.\n"
+msgstr "Continua el treball en curs.\n"
 
 #: winerror.mc:1866
 msgid "Already initialized.\n"
-msgstr "Ja inicialitzat.\n"
+msgstr "Ja s'ha inicialitzat.\n"
 
 #: winerror.mc:1871
 msgid "No more local devices.\n"
@@ -5242,7 +5195,7 @@ msgstr "Només s'admet quan es connecta.\n"
 
 #: winerror.mc:1891
 msgid "Perform operation even when nothing changed.\n"
-msgstr "Realitza operació tot i que no ha canviat res.\n"
+msgstr "Realitza l'operació tot i que no hagi canviat res.\n"
 
 #: winerror.mc:1896
 msgid "The user profile is invalid.\n"
@@ -5250,7 +5203,7 @@ msgstr "El perfil d'usuari és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:1901
 msgid "Not supported on Small Business Server.\n"
-msgstr "No compatible am el Small Business Server.\n"
+msgstr "No s'admet en el Small Business Server.\n"
 
 #: winerror.mc:1906
 msgid "Not all privileges assigned.\n"
@@ -5258,11 +5211,11 @@ msgstr "No tots els privilegis estan assignats.\n"
 
 #: winerror.mc:1911
 msgid "Some security IDs not mapped.\n"
-msgstr "Alguns IDs de seguretat no assignats.\n"
+msgstr "Algunes ID de seguretat no estan assignades.\n"
 
 #: winerror.mc:1916
 msgid "No quotas for account.\n"
-msgstr "Cap quota per al compte.\n"
+msgstr "No hi ha cap quota per al compte.\n"
 
 #: winerror.mc:1921
 msgid "Local user session key.\n"
@@ -5270,51 +5223,51 @@ msgstr "Clau de sessió d'usuari local.\n"
 
 #: winerror.mc:1926
 msgid "Password too complex for LM.\n"
-msgstr "Contrasenya massa complex per LM.\n"
+msgstr "La contrasenya és massa complex per al LM.\n"
 
 #: winerror.mc:1931
 msgid "Unknown revision.\n"
-msgstr "Revisió desconegut.\n"
+msgstr "La revisió és desconegut.\n"
 
 #: winerror.mc:1936
 msgid "Incompatible revision levels.\n"
-msgstr "Nivells de revisió incompatibles.\n"
+msgstr "Els nivells de revisió són incompatibles.\n"
 
 #: winerror.mc:1941
 msgid "Invalid owner.\n"
-msgstr "Propietari invàlid.\n"
+msgstr "El propietari és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:1946
 msgid "Invalid primary group.\n"
-msgstr "Grup primari invàlid.\n"
+msgstr "El grup primari és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:1951
 msgid "No impersonation token.\n"
-msgstr "Cap token de suplantació.\n"
+msgstr "No hi ha cap component lèxic de suplantació.\n"
 
 #: winerror.mc:1956
 msgid "Can't disable mandatory group.\n"
-msgstr "No es pot deshabilitar un grup obligatori.\n"
+msgstr "No es pot inhabilitar un grup obligatori.\n"
 
 #: winerror.mc:1961
 msgid "No logon servers available.\n"
-msgstr "Cap servidor d'autenticació disponible.\n"
+msgstr "Cap servidor d'autenticació està disponible.\n"
 
 #: winerror.mc:1966
 msgid "No such logon session.\n"
-msgstr "Cap sessió d'inici així.\n"
+msgstr "No hi ha tal sessió d'inici.\n"
 
 #: winerror.mc:1971
 msgid "No such privilege.\n"
-msgstr "Cap privilegi així.\n"
+msgstr "No hi ha tal privilegi.\n"
 
 #: winerror.mc:1976
 msgid "Privilege not held.\n"
-msgstr "Privilegi no tingut.\n"
+msgstr "No es té el privilegi.\n"
 
 #: winerror.mc:1981
 msgid "Invalid account name.\n"
-msgstr "Nom del compte invàlid.\n"
+msgstr "El nom del compte és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:1986
 msgid "User already exists.\n"
@@ -5322,7 +5275,7 @@ msgstr "L'usuari ja existeix.\n"
 
 #: winerror.mc:1991
 msgid "No such user.\n"
-msgstr "Cap usuari així.\n"
+msgstr "No hi ha tal usuari.\n"
 
 #: winerror.mc:1996
 msgid "Group already exists.\n"
@@ -5330,15 +5283,15 @@ msgstr "El grup ja existeix.\n"
 
 #: winerror.mc:2001
 msgid "No such group.\n"
-msgstr "Cap grup així.\n"
+msgstr "No hi ha tal grup.\n"
 
 #: winerror.mc:2006
 msgid "User already in group.\n"
-msgstr "L'usuari ja està en el grup.\n"
+msgstr "L'usuari ja hi és en el grup.\n"
 
 #: winerror.mc:2011
 msgid "User not in group.\n"
-msgstr "L'usuari no està en el grup.\n"
+msgstr "L'usuari no hi és en el grup.\n"
 
 #: winerror.mc:2016
 msgid "Can't delete last admin user.\n"
@@ -5346,111 +5299,111 @@ msgstr "No es pot suprimir l'últim usuari administrador.\n"
 
 #: winerror.mc:2021
 msgid "Wrong password.\n"
-msgstr "Contrasenya equivocada.\n"
+msgstr "La contrasenya està equivocada.\n"
 
 #: winerror.mc:2026
 msgid "Ill-formed password.\n"
-msgstr "Contrasenya mal format.\n"
+msgstr "La contrasenya està mal formada.\n"
 
 #: winerror.mc:2031
 msgid "Password restriction.\n"
-msgstr "Restricció de contrasenya.\n"
+msgstr "Hi ha una restricció de contrasenya.\n"
 
 #: winerror.mc:2036
 msgid "Logon failure.\n"
-msgstr "Fallada d'inici de sessió.\n"
+msgstr "L'inici de sessió ha fallat.\n"
 
 #: winerror.mc:2041
 msgid "Account restriction.\n"
-msgstr "Restricció de compte.\n"
+msgstr "Hi ha una restricció de compte.\n"
 
 #: winerror.mc:2046
 msgid "Invalid logon hours.\n"
-msgstr "Hores de sessió invàlides.\n"
+msgstr "Les hores de sessió són invàlides.\n"
 
 #: winerror.mc:2051
 msgid "Invalid workstation.\n"
-msgstr "Estació de treball invàlida.\n"
+msgstr "La estació de treball és invàlida.\n"
 
 #: winerror.mc:2056
 msgid "Password expired.\n"
-msgstr "Contrasenya caducada.\n"
+msgstr "La contrasenya s'ha caducat.\n"
 
 #: winerror.mc:2061
 msgid "Account disabled.\n"
-msgstr "Compte deshabilitat.\n"
+msgstr "S'ha inhabilitat el compte.\n"
 
 #: winerror.mc:2066
 msgid "No security ID mapped.\n"
-msgstr "Cap ID de seguretat assignat.\n"
+msgstr "No s'ha assignat cap ID de seguretat.\n"
 
 #: winerror.mc:2071
 msgid "Too many LUIDs requested.\n"
-msgstr "Massa LUIDs sol·licitats.\n"
+msgstr "S'han sol·licitat massa LUID.\n"
 
 #: winerror.mc:2076
 msgid "LUIDs exhausted.\n"
-msgstr "LUIDs acabats.\n"
+msgstr "S'han acabat les LUID.\n"
 
 #: winerror.mc:2081
 msgid "Invalid sub authority.\n"
-msgstr "Sub-autoritat invàlida.\n"
+msgstr "La subautoritat és invàlida.\n"
 
 #: winerror.mc:2086
 msgid "Invalid ACL.\n"
-msgstr "ACL invàlida.\n"
+msgstr "L'ACL és invàlida.\n"
 
 #: winerror.mc:2091
 msgid "Invalid SID.\n"
-msgstr "SID invàlid.\n"
+msgstr "L'SID és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:2096
 msgid "Invalid security descriptor.\n"
-msgstr "Descriptor de seguretat invàlid.\n"
+msgstr "El descriptor de seguretat és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:2101
 msgid "Bad inherited ACL.\n"
-msgstr "ACL heretat dolent.\n"
+msgstr "L'ACL heretat és dolent.\n"
 
 #: winerror.mc:2106
 msgid "Server disabled.\n"
-msgstr "Servidor deshabilitat.\n"
+msgstr "El servidor està inhabilitat.\n"
 
 #: winerror.mc:2111
 msgid "Server not disabled.\n"
-msgstr "Servidor no deshabilitat.\n"
+msgstr "El servidor no està inhabilitat.\n"
 
 #: winerror.mc:2116
 msgid "Invalid ID authority.\n"
-msgstr "Autoritat d'ID invàlida.\n"
+msgstr "L'autoritat d'ID és invàlida.\n"
 
 #: winerror.mc:2121
 msgid "Allotted space exceeded.\n"
-msgstr "Espai assignat superat.\n"
+msgstr "S'ha superat l'espai assignat.\n"
 
 #: winerror.mc:2126
 msgid "Invalid group attributes.\n"
-msgstr "Atributs de grup invàlids.\n"
+msgstr "Els atributs de grup són invàlids.\n"
 
 #: winerror.mc:2131
 msgid "Bad impersonation level.\n"
-msgstr "Nivell de suplantació dolent.\n"
+msgstr "El nivell de suplantació és dolent.\n"
 
 #: winerror.mc:2136
 msgid "Can't open anonymous security token.\n"
-msgstr "No es pot obrir token de seguretat anònim.\n"
+msgstr "No es pot obrir el component lèxic de seguretat anònim.\n"
 
 #: winerror.mc:2141
 msgid "Bad validation class.\n"
-msgstr "Classe de validació dolent.\n"
+msgstr "La classe de validació és dolenta.\n"
 
 #: winerror.mc:2146
 msgid "Bad token type.\n"
-msgstr "Tipus de token dolent.\n"
+msgstr "El tipus de component lèxic és dolent.\n"
 
 #: winerror.mc:2151
 msgid "No security on object.\n"
-msgstr "Cap seguretat en objecte.\n"
+msgstr "No hi ha cap seguretat en l'objecte.\n"
 
 #: winerror.mc:2156
 msgid "Can't access domain information.\n"
@@ -5458,19 +5411,19 @@ msgstr "No es pot accedir a la informació de domini.\n"
 
 #: winerror.mc:2161
 msgid "Invalid server state.\n"
-msgstr "Estat de servidor invàlid.\n"
+msgstr "L'estat de servidor és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:2166
 msgid "Invalid domain state.\n"
-msgstr "Estat de domini invàlid.\n"
+msgstr "L'estat de domini és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:2171
 msgid "Invalid domain role.\n"
-msgstr "Paper de domini invàlid.\n"
+msgstr "El paper de domini és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:2176
 msgid "No such domain.\n"
-msgstr "Cap domini així.\n"
+msgstr "No hi ha tal domini.\n"
 
 #: winerror.mc:2181
 msgid "Domain already exists.\n"
@@ -5478,23 +5431,23 @@ msgstr "El domini ja existeix.\n"
 
 #: winerror.mc:2186
 msgid "Domain limit exceeded.\n"
-msgstr "Límit de domini superat.\n"
+msgstr "S'ha superat el límit de domini.\n"
 
 #: winerror.mc:2191
 msgid "Internal database corruption.\n"
-msgstr "Corrupció de base de dades intern.\n"
+msgstr "Hi ha corrupció de base de dades interna.\n"
 
 #: winerror.mc:2196
 msgid "Internal error.\n"
-msgstr "Error intern.\n"
+msgstr "Hi ha hagut un error intern.\n"
 
 #: winerror.mc:2201
 msgid "Generic access types not mapped.\n"
-msgstr "Tipus genèrics d'accés no assignats.\n"
+msgstr "No s'han assignat els tipus genèrics d'accés.\n"
 
 #: winerror.mc:2206
 msgid "Bad descriptor format.\n"
-msgstr "Format dolent de descriptor.\n"
+msgstr "El format de descriptor és dolent.\n"
 
 #: winerror.mc:2211
 msgid "Not a logon process.\n"
@@ -5502,23 +5455,23 @@ msgstr "No és un procés d'inici de sessió.\n"
 
 #: winerror.mc:2216
 msgid "Logon session ID exists.\n"
-msgstr "ID de sessió d'inici existeix.\n"
+msgstr "L'ID de sessió d'inici existeix.\n"
 
 #: winerror.mc:2221
 msgid "Unknown authentication package.\n"
-msgstr "Paquet d'autenticació desconegut.\n"
+msgstr "El paquet d'autenticació és desconegut.\n"
 
 #: winerror.mc:2226
 msgid "Bad logon session state.\n"
-msgstr "Estat dolent de sessió d'inici.\n"
+msgstr "L'estat de sessió d'inici és dolent.\n"
 
 #: winerror.mc:2231
 msgid "Logon session ID collision.\n"
-msgstr "Col·lisió d'ID de sessió d'inici.\n"
+msgstr "Hi ha hagut una col·lisió d'ID de sessió d'inici.\n"
 
 #: winerror.mc:2236
 msgid "Invalid logon type.\n"
-msgstr "Tipus d'inici de sessió invàlid.\n"
+msgstr "El tipus d'inici de sessió és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:2241
 msgid "Cannot impersonate.\n"
@@ -5526,43 +5479,43 @@ msgstr "No es pot suplantar.\n"
 
 #: winerror.mc:2246
 msgid "Invalid transaction state.\n"
-msgstr "Estat de transacció invàlid.\n"
+msgstr "L'estat de transacció és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:2251
 msgid "Security DB commit failure.\n"
-msgstr "Fallada de comissió de base de dades de seguretat.\n"
+msgstr "Ha fallat la comissió de base de dades de seguretat.\n"
 
 #: winerror.mc:2256
 msgid "Account is built-in.\n"
-msgstr "Compte és integrada.\n"
+msgstr "El compte és integrat.\n"
 
 #: winerror.mc:2261
 msgid "Group is built-in.\n"
-msgstr "Grup és integrat.\n"
+msgstr "El grup és integrat.\n"
 
 #: winerror.mc:2266
 msgid "User is built-in.\n"
-msgstr "Usuari és integrat.\n"
+msgstr "L'usuari és integrat.\n"
 
 #: winerror.mc:2271
 msgid "Group is primary for user.\n"
-msgstr "Grup és primari per l'usuari.\n"
+msgstr "El grup és el primari per a l'usuari.\n"
 
 #: winerror.mc:2276
 msgid "Token already in use.\n"
-msgstr "Token ja en ús.\n"
+msgstr "El component lèxic ja està en ús.\n"
 
 #: winerror.mc:2281
 msgid "No such local group.\n"
-msgstr "Cap grup local així.\n"
+msgstr "No hi ha tal grup local.\n"
 
 #: winerror.mc:2286
 msgid "User not in local group.\n"
-msgstr "L'usuari no està en el grup local.\n"
+msgstr "L'usuari no hi és en el grup local.\n"
 
 #: winerror.mc:2291
 msgid "User already in local group.\n"
-msgstr "L'usuari ja està en el grup local.\n"
+msgstr "L'usuari ja hi és en el grup local.\n"
 
 #: winerror.mc:2296
 msgid "Local group already exists.\n"
@@ -5570,103 +5523,103 @@ msgstr "El grup local ja existeix.\n"
 
 #: winerror.mc:2301 winerror.mc:2326
 msgid "Logon type not granted.\n"
-msgstr "Tipus d'inici de sessió no concedit.\n"
+msgstr "No s'ha concedit el tipus d'inici de sessió.\n"
 
 #: winerror.mc:2306
 msgid "Too many secrets.\n"
-msgstr "Massa secrets.\n"
+msgstr "Hi ha massa secrets.\n"
 
 #: winerror.mc:2311
 msgid "Secret too long.\n"
-msgstr "Secret massa llarg.\n"
+msgstr "El secret és massa llarg.\n"
 
 #: winerror.mc:2316
 msgid "Internal security DB error.\n"
-msgstr "Error de base de dades de seguretat intern.\n"
+msgstr "Hi ha hagut un error intern de base de dades de seguretat.\n"
 
 #: winerror.mc:2321
 msgid "Too many context IDs.\n"
-msgstr "Massa IDs de context.\n"
+msgstr "Hi ha massa ID de context.\n"
 
 #: winerror.mc:2331
 msgid "Cross-encrypted NT password required.\n"
-msgstr "Contrasenya mutualment xifrada NT requerit.\n"
+msgstr "Cal una contrasenya mutualment xifrada NT.\n"
 
 #: winerror.mc:2336
 msgid "No such member.\n"
-msgstr "Cap membre així.\n"
+msgstr "No hi ha tal membre.\n"
 
 #: winerror.mc:2341
 msgid "Invalid member.\n"
-msgstr "Membre invàlid.\n"
+msgstr "El membre és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:2346
 msgid "Too many SIDs.\n"
-msgstr "Massa SIDs.\n"
+msgstr "Hi ha massa SID.\n"
 
 #: winerror.mc:2351
 msgid "Cross-encrypted LM password required.\n"
-msgstr "Contrasenya mutualment xifrada LM requerit.\n"
+msgstr "Cal una contrasenya mutualment xifrada LM.\n"
 
 #: winerror.mc:2356
 msgid "No inheritable components.\n"
-msgstr "Cap component heretable.\n"
+msgstr "Cap component és heretable.\n"
 
 #: winerror.mc:2361
 msgid "File or directory corrupt.\n"
-msgstr "Fitxer o directori corrupte.\n"
+msgstr "El fitxer o directori és corrupte.\n"
 
 #: winerror.mc:2366
 msgid "Disk is corrupt.\n"
-msgstr "El Disc és corrupte.\n"
+msgstr "El disc és corrupte.\n"
 
 #: winerror.mc:2371
 msgid "No user session key.\n"
-msgstr "Cap clau de sessió d'usuari.\n"
+msgstr "No hi ha cap clau de sessió d'usuari.\n"
 
 #: winerror.mc:2376
 msgid "License quota exceeded.\n"
-msgstr "Quota de llicència superada.\n"
+msgstr "S'ha superat la quota de llicència.\n"
 
 #: winerror.mc:2381
 msgid "Wrong target name.\n"
-msgstr "Nom de destinació incorrecte.\n"
+msgstr "El nom del destinatari és incorrecte.\n"
 
 #: winerror.mc:2386
 msgid "Mutual authentication failed.\n"
-msgstr "L'autenticació mutual ha fallat.\n"
+msgstr "L'autenticació mútua ha fallat.\n"
 
 #: winerror.mc:2391
 msgid "Time skew between client and server.\n"
-msgstr "Asimetria de temps entre client i servidor.\n"
+msgstr "Hi ha una asimetria de temps entre el client i el servidor.\n"
 
 #: winerror.mc:2396
 msgid "Invalid window handle.\n"
-msgstr "Mànec de finestra invàlid.\n"
+msgstr "L'identificador de finestra és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:2401
 msgid "Invalid menu handle.\n"
-msgstr "Mànec de menú invàlid.\n"
+msgstr "L'identificador de menú és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:2406
 msgid "Invalid cursor handle.\n"
-msgstr "Mànec de cursor invàlid.\n"
+msgstr "L'identificador de cursor és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:2411
 msgid "Invalid accelerator table handle.\n"
-msgstr "Mànec de taula acceleradora invàlid.\n"
+msgstr "L'identificador de taula acceleradora és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:2416
 msgid "Invalid hook handle.\n"
-msgstr "Mànec de ganxo invàlid.\n"
+msgstr "L'identificador de ganxo és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:2421
 msgid "Invalid DWP handle.\n"
-msgstr "Mànec DWP invàlid.\n"
+msgstr "L'identificador DWP és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:2426
 msgid "Can't create top-level child window.\n"
-msgstr "No es pot crear la finestra filla de nivell superior.\n"
+msgstr "No es pot crear una finestra filla que és en el nivell superior.\n"
 
 #: winerror.mc:2431
 msgid "Can't find window class.\n"
@@ -5678,15 +5631,15 @@ msgstr "La finestra pertany a un altre fil.\n"
 
 #: winerror.mc:2441
 msgid "Hotkey already registered.\n"
-msgstr "Tecla d'accés directe ja registrada.\n"
+msgstr "Ja s'ha registrat la tecla d'accés directe.\n"
 
 #: winerror.mc:2446
 msgid "Class already exists.\n"
-msgstr "Classe ja existeix.\n"
+msgstr "La classe ja existeix.\n"
 
 #: winerror.mc:2451
 msgid "Class does not exist.\n"
-msgstr "Classe no existeix.\n"
+msgstr "La classe no existeix.\n"
 
 #: winerror.mc:2456
 msgid "Class has open windows.\n"
@@ -5694,31 +5647,31 @@ msgstr "La classe té finestres obertes.\n"
 
 #: winerror.mc:2461
 msgid "Invalid index.\n"
-msgstr "Índex invàlid.\n"
+msgstr "L'índex és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:2466
 msgid "Invalid icon handle.\n"
-msgstr "Mànec d'icona invàlid.\n"
+msgstr "L'identificador d'icona és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:2471
 msgid "Private dialog index.\n"
-msgstr "Índex de diàleg privat.\n"
+msgstr "L'índex de diàleg és privat.\n"
 
 #: winerror.mc:2476
 msgid "List box ID not found.\n"
-msgstr "ID de caixa de llista no trobat.\n"
+msgstr "No s'ha trobat l'ID de caixa de llista.\n"
 
 #: winerror.mc:2481
 msgid "No wildcard characters.\n"
-msgstr "Cap caràcter comodí.\n"
+msgstr "No hi ha cap caràcter comodí.\n"
 
 #: winerror.mc:2486
 msgid "Clipboard not open.\n"
-msgstr "Portapapers no obert.\n"
+msgstr "El porta-retalls no està obert.\n"
 
 #: winerror.mc:2491
 msgid "Hotkey not registered.\n"
-msgstr "Tecla d'accés directe no registrada.\n"
+msgstr "La tecla d'accés directe no està registrada.\n"
 
 #: winerror.mc:2496
 msgid "Not a dialog window.\n"
@@ -5726,11 +5679,11 @@ msgstr "No és finestra de diàleg.\n"
 
 #: winerror.mc:2501
 msgid "Control ID not found.\n"
-msgstr "ID de control no trobat.\n"
+msgstr "No s'ha trobat l'ID de control.\n"
 
 #: winerror.mc:2506
 msgid "Invalid combo box message.\n"
-msgstr "Missatge de quadre combinat invàlid.\n"
+msgstr "El missatge de quadre combinat és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:2511
 msgid "Not a combo box window.\n"
@@ -5738,47 +5691,47 @@ msgstr "No és finestra de quadre combinat.\n"
 
 #: winerror.mc:2516
 msgid "Invalid edit height.\n"
-msgstr "Altura d'edició invàlida.\n"
+msgstr "L'altura d'edició és invàlida.\n"
 
 #: winerror.mc:2521
 msgid "DC not found.\n"
-msgstr "DC no trobat.\n"
+msgstr "No s'ha trobat el DC.\n"
 
 #: winerror.mc:2526
 msgid "Invalid hook filter.\n"
-msgstr "Filtre de ganxo invàlid.\n"
+msgstr "El filtre de ganxo és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:2531
 msgid "Invalid filter procedure.\n"
-msgstr "Procediment de filtre no vàlid.\n"
+msgstr "El procediment de filtre és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:2536
 msgid "Hook procedure needs module handle.\n"
-msgstr "El procediment necessita mànec de mòdul.\n"
+msgstr "El procediment de ganxo necessita l'identificador de mòdul.\n"
 
 #: winerror.mc:2541
 msgid "Global-only hook procedure.\n"
-msgstr "Procediment de ganxo només global.\n"
+msgstr "El procediment de ganxo és només global.\n"
 
 #: winerror.mc:2546
 msgid "Journal hook already set.\n"
-msgstr "Ganxo de journal ja establert.\n"
+msgstr "Ja s'ha definit el ganxo de journal.\n"
 
 #: winerror.mc:2551
 msgid "Hook procedure not installed.\n"
-msgstr "Procediment de ganxo no instal·lat.\n"
+msgstr "El procediment de ganxo no està instal·lat.\n"
 
 #: winerror.mc:2556
 msgid "Invalid list box message.\n"
-msgstr "Missatge de caixa de llista invàlid.\n"
+msgstr "El missatge de caixa de llista és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:2561
 msgid "Invalid LB_SETCOUNT sent.\n"
-msgstr "LB_SETCOUNT invàlid enviat.\n"
+msgstr "S'ha enviat un LB_SETCOUNT invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:2566
 msgid "No tab stops on this list box.\n"
-msgstr "Cap tabulador s'atura en aquesta caixa de llista.\n"
+msgstr "No hi ha cap tabulador que s'aturi en aquesta caixa de llista.\n"
 
 #: winerror.mc:2571
 msgid "Can't destroy object owned by another thread.\n"
@@ -5794,19 +5747,19 @@ msgstr "La finestra no té menú de sistema.\n"
 
 #: winerror.mc:2586
 msgid "Invalid message box style.\n"
-msgstr "Estil de quadre de missatge invàlid.\n"
+msgstr "L'estil de quadre de missatge és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:2591
 msgid "Invalid SPI parameter.\n"
-msgstr "Paràmetre SPI invàlid.\n"
+msgstr "El paràmetre SPI és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:2596
 msgid "Screen already locked.\n"
-msgstr "Pantalla ja bloquejada.\n"
+msgstr "La pantalla ja s'ha bloquejat.\n"
 
 #: winerror.mc:2601
 msgid "Window handles have different parents.\n"
-msgstr "Els mànecs de les finestres tenen pares diferents.\n"
+msgstr "Les identificadors de finestre tenen pares diferents.\n"
 
 #: winerror.mc:2606
 msgid "Not a child window.\n"
@@ -5814,11 +5767,11 @@ msgstr "No és finestra filla.\n"
 
 #: winerror.mc:2611
 msgid "Invalid GW command.\n"
-msgstr "Ordre GW invàlid.\n"
+msgstr "L'ordre GW és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:2616
 msgid "Invalid thread ID.\n"
-msgstr "ID de fil invàlid.\n"
+msgstr "L'ID de fil és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:2621
 msgid "Not an MDI child window.\n"
@@ -5826,71 +5779,71 @@ msgstr "No és finestra filla MDI.\n"
 
 #: winerror.mc:2626
 msgid "Popup menu already active.\n"
-msgstr "Menú emergent ja actiu.\n"
+msgstr "El menú emergent ja està actiu.\n"
 
 #: winerror.mc:2631
 msgid "No scrollbars.\n"
-msgstr "Cap barra de desplaçament.\n"
+msgstr "No hi ha cap barra de desplaçament.\n"
 
 #: winerror.mc:2636
 msgid "Invalid scrollbar range.\n"
-msgstr "Rang de desplaçament invàlid.\n"
+msgstr "El rang de desplaçament és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:2641
 msgid "Invalid ShowWin command.\n"
-msgstr "Ordre ShowWin invàlid.\n"
+msgstr "L'ordre ShowWin és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:2646
 msgid "No system resources.\n"
-msgstr "Cap recurs de sistema.\n"
+msgstr "No hi ha recursos de sistema.\n"
 
 #: winerror.mc:2651
 msgid "No non-paged system resources.\n"
-msgstr "Cap recurs de sistema no paginat.\n"
+msgstr "No hi ha recursos de sistema no paginats.\n"
 
 #: winerror.mc:2656
 msgid "No paged system resources.\n"
-msgstr "Cap recurs de sistema paginat.\n"
+msgstr "No hi ha recursos de sistema paginats.\n"
 
 #: winerror.mc:2661
 msgid "No working set quota.\n"
-msgstr "Cap quota de conjunt de treball.\n"
+msgstr "No hi ha cap quota de conjunt de treball.\n"
 
 #: winerror.mc:2666
 msgid "No page file quota.\n"
-msgstr "Cap quota de fitxer de paginació.\n"
+msgstr "No hi ha cap quota de fitxer de paginació.\n"
 
 #: winerror.mc:2671
 msgid "Exceeded commitment limit.\n"
-msgstr "Límit de compromís superat.\n"
+msgstr "S'ha superat el límit de compromís.\n"
 
 #: winerror.mc:2676
 msgid "Menu item not found.\n"
-msgstr "Element de menú no trobat.\n"
+msgstr "No s'ha trobat l'element de menú.\n"
 
 #: winerror.mc:2681
 msgid "Invalid keyboard handle.\n"
-msgstr "Mànec de teclat invàlid.\n"
+msgstr "L'identificador de teclat és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:2686
 msgid "Hook type not allowed.\n"
-msgstr "Tipus de ganxo no permès.\n"
+msgstr "El tipus de ganxo no es permet.\n"
 
 #: winerror.mc:2691
 msgid "Interactive window station required.\n"
-msgstr "Estació de finestra interactiva requerida.\n"
+msgstr "Cal una estació de finestra interactiva.\n"
 
 #: winerror.mc:2696
 msgid "Timeout.\n"
-msgstr "Temps d'espera superat.\n"
+msgstr "S'ha superat el temps d'espera.\n"
 
 #: winerror.mc:2701
 msgid "Invalid monitor handle.\n"
-msgstr "Mànec de monitor invàlid.\n"
+msgstr "L'identificador de monitor és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:2706
 msgid "Event log file corrupt.\n"
-msgstr "Fitxer de registre d'esdeveniments corrupte.\n"
+msgstr "El fitxer de registre d'esdeveniments és corrupte.\n"
 
 #: winerror.mc:2711
 msgid "Event log can't start.\n"
@@ -5898,11 +5851,11 @@ msgstr "No es pot iniciar el registre d'esdeveniments.\n"
 
 #: winerror.mc:2716
 msgid "Event log file full.\n"
-msgstr "Fitxer de registre d'esdeveniments ple.\n"
+msgstr "El fitxer de registre d'esdeveniments està ple.\n"
 
 #: winerror.mc:2721
 msgid "Event log file changed.\n"
-msgstr "Fitxer de registre d'esdeveniments canviat.\n"
+msgstr "S'ha canviat el fitxer de registre d'esdeveniments.\n"
 
 #: winerror.mc:2726
 msgid "Installer service failed.\n"
@@ -5910,71 +5863,71 @@ msgstr "El servei d'instal·lació ha fallat.\n"
 
 #: winerror.mc:2731
 msgid "Installation aborted by user.\n"
-msgstr "Instal·lació avortada per usuari.\n"
+msgstr "El usuari ha avortat la instal·lació.\n"
 
 #: winerror.mc:2736
 msgid "Installation failure.\n"
-msgstr "Fallada d'instal·lació.\n"
+msgstr "La instal·lació ha fallat.\n"
 
 #: winerror.mc:2741
 msgid "Installation suspended.\n"
-msgstr "Instal·lació suspesa.\n"
+msgstr "S'ha suspès la instal·lació.\n"
 
 #: winerror.mc:2746
 msgid "Unknown product.\n"
-msgstr "Producte desconegut.\n"
+msgstr "El producte és desconegut.\n"
 
 #: winerror.mc:2751
 msgid "Unknown feature.\n"
-msgstr "Funció desconeguda.\n"
+msgstr "La característica és desconeguda.\n"
 
 #: winerror.mc:2756
 msgid "Unknown component.\n"
-msgstr "Component desconegut.\n"
+msgstr "El component és desconegut.\n"
 
 #: winerror.mc:2761
 msgid "Unknown property.\n"
-msgstr "Propietat desconeguda.\n"
+msgstr "La propietat és desconeguda.\n"
 
 #: winerror.mc:2766
 msgid "Invalid handle state.\n"
-msgstr "Estat de mànec invàlid.\n"
+msgstr "L'estat d'identificador és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:2771
 msgid "Bad configuration.\n"
-msgstr "Configuració dolenta.\n"
+msgstr "La configuració és dolenta.\n"
 
 #: winerror.mc:2776
 msgid "Index is missing.\n"
-msgstr "Falta l'índex.\n"
+msgstr "Manca l'índex.\n"
 
 #: winerror.mc:2781
 msgid "Installation source is missing.\n"
-msgstr "Falta el font d'instal·lació.\n"
+msgstr "Manca la font d'instal·lació.\n"
 
 #: winerror.mc:2786
 msgid "Wrong installation package version.\n"
-msgstr "Versió de paquet d'instal·lació incorrecta.\n"
+msgstr "La versió de paquet d'instal·lació és incorrecta.\n"
 
 #: winerror.mc:2791
 msgid "Product uninstalled.\n"
-msgstr "Producte desinstal·lat.\n"
+msgstr "S'ha desinstal·lat el producte.\n"
 
 #: winerror.mc:2796
 msgid "Invalid query syntax.\n"
-msgstr "Sintaxi de consulta invàlida.\n"
+msgstr "La sintaxi de consulta és invàlida.\n"
 
 #: winerror.mc:2801
 msgid "Invalid field.\n"
-msgstr "Camp invàlid.\n"
+msgstr "El camp és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:2806
 msgid "Device removed.\n"
-msgstr "Dispositiu tret.\n"
+msgstr "S'ha tret el dispositiu.\n"
 
 #: winerror.mc:2811
 msgid "Installation already running.\n"
-msgstr "Instal·lació ja executant.\n"
+msgstr "La instal·lació ja s'està executant.\n"
 
 #: winerror.mc:2816
 msgid "Installation package failed to open.\n"
@@ -5990,11 +5943,11 @@ msgstr "La interfície d'usuari de l'instal·lador ha fallat.\n"
 
 #: winerror.mc:2831
 msgid "Failed to open installation log file.\n"
-msgstr "Fallada en obrir el fitxer de registre d'instal·lació.\n"
+msgstr "Ha fallat la obertura del fitxer de registre d'instal·lació.\n"
 
 #: winerror.mc:2836
 msgid "Installation language not supported.\n"
-msgstr "Llengua d'instal·lació no compatible.\n"
+msgstr "La llengua d'instal·lació no és compatible.\n"
 
 #: winerror.mc:2841
 msgid "Installation transform failed to apply.\n"
@@ -6002,7 +5955,7 @@ msgstr "La transformació d'instal·lació ha fallat en aplicar-se.\n"
 
 #: winerror.mc:2846
 msgid "Installation package rejected.\n"
-msgstr "Paquet d'instal·lació refusat.\n"
+msgstr "S'ha rebutjat el paquet d'instal·lació.\n"
 
 #: winerror.mc:2851
 msgid "Function could not be called.\n"
@@ -6014,7 +5967,7 @@ msgstr "La funció ha fallat.\n"
 
 #: winerror.mc:2861
 msgid "Invalid table.\n"
-msgstr "Taula invàlida.\n"
+msgstr "La taula és invàlida.\n"
 
 #: winerror.mc:2866
 msgid "Data type mismatch.\n"
@@ -6022,7 +5975,7 @@ msgstr "Els tipus de dades no es coincideixen.\n"
 
 #: winerror.mc:2871 winerror.mc:3081
 msgid "Unsupported type.\n"
-msgstr "Tipus incompatible.\n"
+msgstr "El tipus és incompatible.\n"
 
 #: winerror.mc:2876
 msgid "Creation failed.\n"
@@ -6034,11 +5987,11 @@ msgstr "No es pot escriure al directori temporal.\n"
 
 #: winerror.mc:2886
 msgid "Installation platform not supported.\n"
-msgstr "Plataforma d'instal·lació no compatible.\n"
+msgstr "La plataforma d'instal·lació no és compatible.\n"
 
 #: winerror.mc:2891
 msgid "Installer not used.\n"
-msgstr "Instal·lador no usat.\n"
+msgstr "No s'ha utilitzat l'instal·lador.\n"
 
 #: winerror.mc:2896
 msgid "Failed to open the patch package.\n"
@@ -6046,107 +5999,107 @@ msgstr "S'ha fallat en obrir el paquet de pedaç.\n"
 
 #: winerror.mc:2901
 msgid "Invalid patch package.\n"
-msgstr "Paquet de pegada invàlid.\n"
+msgstr "El paquet de pedaç és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:2906
 msgid "Unsupported patch package.\n"
-msgstr "Paquet de pegada no compatible.\n"
+msgstr "El paquet de pedaç és incompatible.\n"
 
 #: winerror.mc:2911
 msgid "Another version is installed.\n"
-msgstr "Una altre versió està instal·lada.\n"
+msgstr "Una altra versió està instal·lada.\n"
 
 #: winerror.mc:2916
 msgid "Invalid command line.\n"
-msgstr "Línia d'ordres invàlida.\n"
+msgstr "La línia d'ordres és invàlida.\n"
 
 #: winerror.mc:2921
 msgid "Remote installation not allowed.\n"
-msgstr "Instal·lació remota no permesa.\n"
+msgstr "No es permet la instal·lació remota.\n"
 
 #: winerror.mc:2926
 msgid "Reboot initiated after successful install.\n"
-msgstr "Reinici iniciat desprès d'instal·lació amb èxit.\n"
+msgstr "S'ha iniciat un reinici desprès d'instal·lació amb èxit.\n"
 
 #: winerror.mc:2931
 msgid "Invalid string binding.\n"
-msgstr "Lligament de cadena invàlid.\n"
+msgstr "El lligament de cadena és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:2936
 msgid "Wrong kind of binding.\n"
-msgstr "Tipus de lligament incorrecte.\n"
+msgstr "El tipus de lligament és incorrecte.\n"
 
 #: winerror.mc:2941
 msgid "Invalid binding.\n"
-msgstr "Lligament invàlid.\n"
+msgstr "El lligament és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:2946
 msgid "RPC protocol sequence not supported.\n"
-msgstr "Seqüència de protocol RPC no compatible.\n"
+msgstr "La seqüència de protocol RPC no és compatible.\n"
 
 #: winerror.mc:2951
 msgid "Invalid RPC protocol sequence.\n"
-msgstr "Seqüència de protocol RPC invàlida.\n"
+msgstr "La seqüència de protocol RPC és invàlida.\n"
 
 #: winerror.mc:2956
 msgid "Invalid string UUID.\n"
-msgstr "UUID de cadena invàlida.\n"
+msgstr "L'UUID de cadena és invàlida.\n"
 
 #: winerror.mc:2961
 msgid "Invalid endpoint format.\n"
-msgstr "Format de punt final invàlid.\n"
+msgstr "El format de punt final és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:2966
 msgid "Invalid network address.\n"
-msgstr "Adreça de xarxa invàlida.\n"
+msgstr "L'adreça de xarxa és invàlida.\n"
 
 #: winerror.mc:2971
 msgid "No endpoint found.\n"
-msgstr "Cap punt final trobat.\n"
+msgstr "No s'ha trobat cap punt final.\n"
 
 #: winerror.mc:2976
 msgid "Invalid timeout value.\n"
-msgstr "Valor de temps d'espera invàlid.\n"
+msgstr "El valor de temps d'espera és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:2981
 msgid "Object UUID not found.\n"
-msgstr "UUID del objecte no trobat.\n"
+msgstr "No s'ha trobat l'UUID del objecte.\n"
 
 #: winerror.mc:2986
 msgid "UUID already registered.\n"
-msgstr "UUID ja registrat.\n"
+msgstr "Ja s'ha registrat l'UUID.\n"
 
 #: winerror.mc:2991
 msgid "UUID type already registered.\n"
-msgstr "Tipus UUID ja registrat.\n"
+msgstr "Ja s'ha registrat el tipus UUID.\n"
 
 #: winerror.mc:2996
 msgid "Server already listening.\n"
-msgstr "Servidor ja escoltant.\n"
+msgstr "El servidor ja escolta.\n"
 
 #: winerror.mc:3001
 msgid "No protocol sequences registered.\n"
-msgstr "Cap seqüència de protocol registrada.\n"
+msgstr "No s'ha registrat cap seqüència de protocol.\n"
 
 #: winerror.mc:3006
 msgid "RPC server not listening.\n"
-msgstr "Servidor RPC no escoltant.\n"
+msgstr "El servidor RPC no escolta.\n"
 
 #: winerror.mc:3011
 msgid "Unknown manager type.\n"
-msgstr "Tipus de gestor desconegut.\n"
+msgstr "El tipus de gestor és desconegut.\n"
 
 #: winerror.mc:3016
 msgid "Unknown interface.\n"
-msgstr "Interfície desconeguda.\n"
+msgstr "La interfície és desconeguda.\n"
 
 #: winerror.mc:3021
 msgid "No bindings.\n"
-msgstr "Cap lligament.\n"
+msgstr "No hi ha cap lligament.\n"
 
 #: winerror.mc:3026
 msgid "No protocol sequences.\n"
-msgstr "Cap seqüència de protocol.\n"
+msgstr "No hi ha cap seqüència de protocol.\n"
 
 #: winerror.mc:3031
 msgid "Can't create endpoint.\n"
@@ -6158,19 +6111,19 @@ msgstr "No queden recursos.\n"
 
 #: winerror.mc:3041
 msgid "RPC server unavailable.\n"
-msgstr "Servidor RPC no disponible.\n"
+msgstr "El servidor RPC no està disponible.\n"
 
 #: winerror.mc:3046
 msgid "RPC server too busy.\n"
-msgstr "Servidor RPC massa ocupat.\n"
+msgstr "El servidor RPC està massa ocupat.\n"
 
 #: winerror.mc:3051
 msgid "Invalid network options.\n"
-msgstr "Opcions de xarxa invàlides.\n"
+msgstr "Les opcions de xarxa són invàlides.\n"
 
 #: winerror.mc:3056
 msgid "No RPC call active.\n"
-msgstr "Cap trucada RPC activa.\n"
+msgstr "No hi ha cap trucada RPC activa.\n"
 
 #: winerror.mc:3061
 msgid "RPC call failed.\n"
@@ -6182,59 +6135,59 @@ msgstr "La trucada RPC ha fallat i no s'ha executat.\n"
 
 #: winerror.mc:3071
 msgid "RPC protocol error.\n"
-msgstr "Error de protocol RPC.\n"
+msgstr "Hi ha hagut un error del protocol RPC.\n"
 
 #: winerror.mc:3076
 msgid "Unsupported transfer syntax.\n"
-msgstr "Sintaxi de transferència no compatible.\n"
+msgstr "El sintaxi de transferència és incompatible.\n"
 
 #: winerror.mc:3086
 msgid "Invalid tag.\n"
-msgstr "Etiqueta invàlida.\n"
+msgstr "L'etiqueta és invàlida.\n"
 
 #: winerror.mc:3091
 msgid "Invalid array bounds.\n"
-msgstr "Límits de vector invàlids.\n"
+msgstr "Els límits de vector són invàlids.\n"
 
 #: winerror.mc:3096
 msgid "No entry name.\n"
-msgstr "Cap nom d'entrada.\n"
+msgstr "No hi ha cap nom d'entrada.\n"
 
 #: winerror.mc:3101
 msgid "Invalid name syntax.\n"
-msgstr "Sintaxi de nom invàlid.\n"
+msgstr "El sintaxi de nom és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:3106
 msgid "Unsupported name syntax.\n"
-msgstr "Sintaxi de nom no compatible.\n"
+msgstr "El sintaxi de nom és incompatible.\n"
 
 #: winerror.mc:3111
 msgid "No network address.\n"
-msgstr "Cap adreça de xarxa.\n"
+msgstr "No hi ha cap adreça de xarxa.\n"
 
 #: winerror.mc:3116
 msgid "Duplicate endpoint.\n"
-msgstr "Punt final duplicat.\n"
+msgstr "El punt final és un duplicat.\n"
 
 #: winerror.mc:3121
 msgid "Unknown authentication type.\n"
-msgstr "Tipus d'autenticació desconegut.\n"
+msgstr "El tipus d'autenticació és desconegut.\n"
 
 #: winerror.mc:3126
 msgid "Maximum calls too low.\n"
-msgstr "Nombre màxim de trucades massa baix.\n"
+msgstr "El nombre màxim de trucades és massa baix.\n"
 
 #: winerror.mc:3131
 msgid "String too long.\n"
-msgstr "Cadena massa llarga.\n"
+msgstr "La cadena és massa llarga.\n"
 
 #: winerror.mc:3136
 msgid "Protocol sequence not found.\n"
-msgstr "Seqüència de protocol no trobada.\n"
+msgstr "No s'ha trobat la seqüència de protocol.\n"
 
 #: winerror.mc:3141
 msgid "Procedure number out of range.\n"
-msgstr "Nombre de procediment fora de rang.\n"
+msgstr "El nombre de procediment és fora de rang.\n"
 
 #: winerror.mc:3146
 msgid "Binding has no authentication data.\n"
@@ -6242,23 +6195,23 @@ msgstr "El lligament no té dades d'autenticació.\n"
 
 #: winerror.mc:3151
 msgid "Unknown authentication service.\n"
-msgstr "Servei d'autenticació desconegut.\n"
+msgstr "El servei d'autenticació és desconegut.\n"
 
 #: winerror.mc:3156
 msgid "Unknown authentication level.\n"
-msgstr "Nivell d'autenticació desconegut.\n"
+msgstr "El nivell d'autenticació és desconegut.\n"
 
 #: winerror.mc:3161
 msgid "Invalid authentication identity.\n"
-msgstr "Identitat d'autenticació invàlid.\n"
+msgstr "La identitat d'autenticació és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:3166
 msgid "Unknown authorization service.\n"
-msgstr "Servei d'autorització desconegut.\n"
+msgstr "El servei d'autorització és desconegut.\n"
 
 #: winerror.mc:3171
 msgid "Invalid entry.\n"
-msgstr "Entrada invàlida.\n"
+msgstr "L'entrada és invàlida.\n"
 
 #: winerror.mc:3176
 msgid "Can't perform operation.\n"
@@ -6266,19 +6219,19 @@ msgstr "No es pot realitzar l'operació.\n"
 
 #: winerror.mc:3181
 msgid "Endpoints not registered.\n"
-msgstr "Punts finals no registrats.\n"
+msgstr "Els punts finals no estan registrats.\n"
 
 #: winerror.mc:3186
 msgid "Nothing to export.\n"
-msgstr "Res per exportar.\n"
+msgstr "No hi ha res a exportar.\n"
 
 #: winerror.mc:3191
 msgid "Incomplete name.\n"
-msgstr "Nom incomplet.\n"
+msgstr "El nom és incomplet.\n"
 
 #: winerror.mc:3196
 msgid "Invalid version option.\n"
-msgstr "Opció de versió invàlida.\n"
+msgstr "L'opció de versió és invàlida.\n"
 
 #: winerror.mc:3201
 msgid "No more members.\n"
@@ -6290,7 +6243,7 @@ msgstr "Alguns objectes s'han exportat.\n"
 
 #: winerror.mc:3211
 msgid "Interface not found.\n"
-msgstr "Interfície no trobada.\n"
+msgstr "No s'ha trobat la interfície.\n"
 
 #: winerror.mc:3216
 msgid "Entry already exists.\n"
@@ -6298,47 +6251,47 @@ msgstr "L'entrada ja existeix.\n"
 
 #: winerror.mc:3221
 msgid "Entry not found.\n"
-msgstr "Entrada no trobada.\n"
+msgstr "No s'ha trobat l'entrada.\n"
 
 #: winerror.mc:3226
 msgid "Name service unavailable.\n"
-msgstr "Servei de noms no disponible.\n"
+msgstr "El servei de noms no està disponible.\n"
 
 #: winerror.mc:3231
 msgid "Invalid network address family.\n"
-msgstr "Família d'adreces de xarxa invàlida.\n"
+msgstr "La família d'adreces de xarxa és invàlida.\n"
 
 #: winerror.mc:3236
 msgid "Operation not supported.\n"
-msgstr "Operació no compatible.\n"
+msgstr "No s'admet l'operació.\n"
 
 #: winerror.mc:3241
 msgid "No security context available.\n"
-msgstr "Cap context de seguretat disponible.\n"
+msgstr "Cap context de seguretat està disponible.\n"
 
 #: winerror.mc:3246
 msgid "RPCInternal error.\n"
-msgstr "Error RPCInternal.\n"
+msgstr "Hi ha hagut un error RPCInternal.\n"
 
 #: winerror.mc:3251
 msgid "RPC divide-by-zero.\n"
-msgstr "RPC divisió per zero.\n"
+msgstr "Ha hagut una divisió per zero RPC.\n"
 
 #: winerror.mc:3256
 msgid "Address error.\n"
-msgstr "Error d'adreça.\n"
+msgstr "Ha hagut un error d'adreça.\n"
 
 #: winerror.mc:3261
 msgid "Floating-point divide-by-zero.\n"
-msgstr "Divisió per zero de coma flotant.\n"
+msgstr "Ha hagut una divisió per zero de coma flotant.\n"
 
 #: winerror.mc:3266
 msgid "Floating-point underflow.\n"
-msgstr "Desbordament underflow de punt flotant.\n"
+msgstr "Ha hagut un desbordament underflow de punt flotant.\n"
 
 #: winerror.mc:3271
 msgid "Floating-point overflow.\n"
-msgstr "Desbordament overflow de punt flotant.\n"
+msgstr "Ha hagut un desbordament overflow de punt flotant.\n"
 
 #: winerror.mc:3276
 msgid "No more entries.\n"
@@ -6346,115 +6299,115 @@ msgstr "No hi ha més entrades.\n"
 
 #: winerror.mc:3281
 msgid "Character translation table open failed.\n"
-msgstr "L'obertura de la taula de traducció de caràcters ha fallat.\n"
+msgstr "Ha fallat l'obertura de la taula de traducció de caràcters.\n"
 
 #: winerror.mc:3286
 msgid "Character translation table file too small.\n"
-msgstr "Fitxer de taula de traducció de caràcters massa petit.\n"
+msgstr "El fitxer de taula de traducció de caràcters és massa petit.\n"
 
 #: winerror.mc:3291
 msgid "Null context handle.\n"
-msgstr "Mànec de context nul.\n"
+msgstr "L'identificador de context és nul.\n"
 
 #: winerror.mc:3296
 msgid "Context handle damaged.\n"
-msgstr "Mànec de context danyat.\n"
+msgstr "L'identificador de context és danyat.\n"
 
 #: winerror.mc:3301
 msgid "Binding handle mismatch.\n"
-msgstr "Els mànec de lligament no es coincideixen.\n"
+msgstr "Els identificadors de lligament no es coincideixen.\n"
 
 #: winerror.mc:3306
 msgid "Cannot get call handle.\n"
-msgstr "No es pot obtenir el mànec de trucada.\n"
+msgstr "No es pot obtenir l'identificador de trucada.\n"
 
 #: winerror.mc:3311
 msgid "Null reference pointer.\n"
-msgstr "Punter de referència nul.\n"
+msgstr "El punter és una referència nul·la.\n"
 
 #: winerror.mc:3316
 msgid "Enumeration value out of range.\n"
-msgstr "Valor d'enumeració fora de rang.\n"
+msgstr "El valor d'enumeració és fora de rang.\n"
 
 #: winerror.mc:3321
 msgid "Byte count too small.\n"
-msgstr "Nombre de bytes massa petit.\n"
+msgstr "El nombre de bytes és massa petit.\n"
 
 #: winerror.mc:3326
 msgid "Bad stub data.\n"
-msgstr "Dades d'esbós (stub) dolentes.\n"
+msgstr "Les dades d'esbós (stub) són dolentes.\n"
 
 #: winerror.mc:3331
 msgid "Invalid user buffer.\n"
-msgstr "Memòria intermèdia d'usuari invàlida.\n"
+msgstr "La memòria intermèdia d'usuari és invàlida.\n"
 
 #: winerror.mc:3336
 msgid "Unrecognized media.\n"
-msgstr "Mitjà no reconegut.\n"
+msgstr "No es reconeix el mitjà.\n"
 
 #: winerror.mc:3341
 msgid "No trust secret.\n"
-msgstr "Cap secret de confiança.\n"
+msgstr "No hi ha cap secret de confiança.\n"
 
 #: winerror.mc:3346
 msgid "No trust SAM account.\n"
-msgstr "Cap compte SAM de confiança.\n"
+msgstr "No hi ha cap compte SAM de confiança.\n"
 
 #: winerror.mc:3351
 msgid "Trusted domain failure.\n"
-msgstr "Fallada de domini de confiança.\n"
+msgstr "El domini de confiança ha fallat.\n"
 
 #: winerror.mc:3356
 msgid "Trusted relationship failure.\n"
-msgstr "Fallada de relació de confiança.\n"
+msgstr "La relació de confiança ha fallat.\n"
 
 #: winerror.mc:3361
 msgid "Trust logon failure.\n"
-msgstr "Fallada d'inici de sessió de confiança.\n"
+msgstr "L'inici de sessió de confiança ha fallat.\n"
 
 #: winerror.mc:3366
 msgid "RPC call already in progress.\n"
-msgstr "Trucada RPC ja en curs.\n"
+msgstr "La trucada RPC ja està en curs.\n"
 
 #: winerror.mc:3371
 msgid "NETLOGON is not started.\n"
-msgstr "NETLOGON no està iniciat.\n"
+msgstr "No s'ha iniciat el NETLOGON.\n"
 
 #: winerror.mc:3376
 msgid "Account expired.\n"
-msgstr "Compte caducada.\n"
+msgstr "El compte s'ha caducat.\n"
 
 #: winerror.mc:3381
 msgid "Redirector has open handles.\n"
-msgstr "El redirector té mànecs oberts.\n"
+msgstr "El redirector té identificadors oberts.\n"
 
 #: winerror.mc:3386
 msgid "Printer driver already installed.\n"
-msgstr "Controlador d'impressora ja instal·lat.\n"
+msgstr "El controlador d'impressora ja està instal·lat.\n"
 
 #: winerror.mc:3391
 msgid "Unknown port.\n"
-msgstr "Port desconegut.\n"
+msgstr "El port és desconegut.\n"
 
 #: winerror.mc:3396
 msgid "Unknown printer driver.\n"
-msgstr "Controlador d'impressora desconegut.\n"
+msgstr "El controlador d'impressora és desconegut.\n"
 
 #: winerror.mc:3401
 msgid "Unknown print processor.\n"
-msgstr "Processador d'impressió desconegut.\n"
+msgstr "El processador d'impressió és desconegut.\n"
 
 #: winerror.mc:3406
 msgid "Invalid separator file.\n"
-msgstr "Fitxer separador invàlid.\n"
+msgstr "El fitxer separador és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:3411
 msgid "Invalid priority.\n"
-msgstr "Prioritat invàlida.\n"
+msgstr "La prioritat és invàlida.\n"
 
 #: winerror.mc:3416
 msgid "Invalid printer name.\n"
-msgstr "Nom d'impressora invàlid.\n"
+msgstr "El nom d'impressora és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:3421
 msgid "Printer already exists.\n"
@@ -6462,15 +6415,15 @@ msgstr "La impressora ja existeix.\n"
 
 #: winerror.mc:3426
 msgid "Invalid printer command.\n"
-msgstr "Ordre d'impressora invàlid.\n"
+msgstr "L'ordre d'impressora és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:3431
 msgid "Invalid data type.\n"
-msgstr "Tipus de dades invàlid.\n"
+msgstr "El tipus de dades és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:3436
 msgid "Invalid environment.\n"
-msgstr "Entorn invàlid.\n"
+msgstr "L'entorn és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:3441
 msgid "No more bindings.\n"
@@ -6492,55 +6445,55 @@ msgstr "No es pot iniciar la sessió amb compte de confiança de servidor.\n"
 
 #: winerror.mc:3461
 msgid "Domain trust information inconsistent.\n"
-msgstr "Informació de confiança de domini inconsistent.\n"
+msgstr "La informació de confiança de domini és inconsistent.\n"
 
 #: winerror.mc:3466
 msgid "Server has open handles.\n"
-msgstr "El servidor té mànecs oberts.\n"
+msgstr "El servidor té identificadors oberts.\n"
 
 #: winerror.mc:3471
 msgid "Resource data not found.\n"
-msgstr "Dades de recurs no trobades.\n"
+msgstr "No s'han trobat les dades del recurs.\n"
 
 #: winerror.mc:3476
 msgid "Resource type not found.\n"
-msgstr "Tipus de recurs no trobat.\n"
+msgstr "No s'ha trobat el tipus del recurs.\n"
 
 #: winerror.mc:3481
 msgid "Resource name not found.\n"
-msgstr "Nom de recurs no trobat.\n"
+msgstr "No s'ha trobat el nom del recurs.\n"
 
 #: winerror.mc:3486
 msgid "Resource language not found.\n"
-msgstr "Llengua de recurs no trobada.\n"
+msgstr "No s'ha trobat la llengua del recurs.\n"
 
 #: winerror.mc:3491
 msgid "Not enough quota.\n"
-msgstr "Falta quota.\n"
+msgstr "Manca quota.\n"
 
 #: winerror.mc:3496
 msgid "No interfaces.\n"
-msgstr "Cap interfície.\n"
+msgstr "No hi ha cap interfície.\n"
 
 #: winerror.mc:3501
 msgid "RPC call canceled.\n"
-msgstr "Trucada RPC cancel·lada.\n"
+msgstr "S'ha cancel·lat la trucada RPC.\n"
 
 #: winerror.mc:3506
 msgid "Binding incomplete.\n"
-msgstr "Lligament incomplet.\n"
+msgstr "El lligament està incomplet.\n"
 
 #: winerror.mc:3511
 msgid "RPC comm failure.\n"
-msgstr "Fallada de comunicació RPC.\n"
+msgstr "La comunicació RPC ha fallat.\n"
 
 #: winerror.mc:3516
 msgid "Unsupported authorization level.\n"
-msgstr "Nivell d'autorització incompatible.\n"
+msgstr "No s'admet el nivell d'autorització.\n"
 
 #: winerror.mc:3521
 msgid "No principal name registered.\n"
-msgstr "Cap nom principal registrat.\n"
+msgstr "No s'ha registrat cap nom principal.\n"
 
 #: winerror.mc:3526
 msgid "Not an RPC error.\n"
@@ -6548,75 +6501,75 @@ msgstr "No és un error RPC.\n"
 
 #: winerror.mc:3531
 msgid "UUID is local only.\n"
-msgstr "La UUID és només local.\n"
+msgstr "L'UUID és només local.\n"
 
 #: winerror.mc:3536
 msgid "Security package error.\n"
-msgstr "Error de paquet de seguretat.\n"
+msgstr "Hi ha hagut un error de paquet de seguretat.\n"
 
 #: winerror.mc:3541
 msgid "Thread not canceled.\n"
-msgstr "Fil no cancel·lat.\n"
+msgstr "No s'ha cancel·lat el fil.\n"
 
 #: winerror.mc:3546
 msgid "Invalid handle operation.\n"
-msgstr "Operació de mànec invàlida.\n"
+msgstr "L'operació d'identificador és invàlida.\n"
 
 #: winerror.mc:3551
 msgid "Wrong serializing package version.\n"
-msgstr "Versió de paquet serialitzador incorrecta.\n"
+msgstr "La versió del paquet serialitzador és incorrecta.\n"
 
 #: winerror.mc:3556
 msgid "Wrong stub version.\n"
-msgstr "Versió d'esbós (stub) incorrecta.\n"
+msgstr "La versió d'esbós (stub) és incorrecta.\n"
 
 #: winerror.mc:3561
 msgid "Invalid pipe object.\n"
-msgstr "Objecte de canonada invàlid.\n"
+msgstr "L'objecte de canonada és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:3566
 msgid "Wrong pipe order.\n"
-msgstr "Ordre de canonada incorrecte.\n"
+msgstr "L'ordre de canonada és incorrecte.\n"
 
 #: winerror.mc:3571
 msgid "Wrong pipe version.\n"
-msgstr "Versió de canonada incorrecta.\n"
+msgstr "La versió de canonada és incorrecta.\n"
 
 #: winerror.mc:3576
 msgid "Group member not found.\n"
-msgstr "Membre de grup no trobat.\n"
+msgstr "No s'ha trobat el membre del grup.\n"
 
 #: winerror.mc:3581
 msgid "Can't create endpoint mapper DB.\n"
-msgstr "No es pot crear el base de dades assignador de punts finals.\n"
+msgstr "No es pot crear la DB assignadora de punts finals.\n"
 
 #: winerror.mc:3586
 msgid "Invalid object.\n"
-msgstr "Objecte invàlid.\n"
+msgstr "L'objecte és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:3591
 msgid "Invalid time.\n"
-msgstr "Hora invàlida.\n"
+msgstr "L'hora és invàlida.\n"
 
 #: winerror.mc:3596
 msgid "Invalid form name.\n"
-msgstr "Nom de forma invàlid.\n"
+msgstr "El nom de forma és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:3601
 msgid "Invalid form size.\n"
-msgstr "Mida de forma invàlida.\n"
+msgstr "La mida de forma és invàlida.\n"
 
 #: winerror.mc:3606
 msgid "Already awaiting printer handle.\n"
-msgstr "Ja esperant el mànec d'impressora.\n"
+msgstr "Ja s'espera l'identificador d'impressora.\n"
 
 #: winerror.mc:3611
 msgid "Printer deleted.\n"
-msgstr "Impressora suprimida.\n"
+msgstr "S'ha suprimit la impressora.\n"
 
 #: winerror.mc:3616
 msgid "Invalid printer state.\n"
-msgstr "Estat d'impressora invàlid.\n"
+msgstr "L'estat d'impressora és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:3621
 msgid "User must change password.\n"
@@ -6624,43 +6577,43 @@ msgstr "L'usuari ha de canviar la contrasenya.\n"
 
 #: winerror.mc:3626
 msgid "Domain controller not found.\n"
-msgstr "Controlador de domini no trobat.\n"
+msgstr "No s'ha trobat el controlador de domini.\n"
 
 #: winerror.mc:3631
 msgid "Account locked out.\n"
-msgstr "Compte bloquejada.\n"
+msgstr "El compte està bloquejat.\n"
 
 #: winerror.mc:3636
 msgid "Invalid pixel format.\n"
-msgstr "Format de píxels invàlid.\n"
+msgstr "El format de píxels és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:3641
 msgid "Invalid driver.\n"
-msgstr "Controlador invàlid.\n"
+msgstr "El controlador és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:3646
 msgid "Invalid object resolver set.\n"
-msgstr "Conjunt de resolució d'objectes invàlid.\n"
+msgstr "El conjunt de resolució d'objectes és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:3651
 msgid "Incomplete RPC send.\n"
-msgstr "Enviament RPC incomplet.\n"
+msgstr "L'enviament RPC està incomplet.\n"
 
 #: winerror.mc:3656
 msgid "Invalid asynchronous RPC handle.\n"
-msgstr "Mànec RPC asíncron invàlid.\n"
+msgstr "L'identificador RPC asíncron és invàlid.\n"
 
 #: winerror.mc:3661
 msgid "Invalid asynchronous RPC call.\n"
-msgstr "Trucada RPC asíncrona invàlid.\n"
+msgstr "La trucada RPC asíncrona és invàlida.\n"
 
 #: winerror.mc:3666
 msgid "RPC pipe closed.\n"
-msgstr "Canonada RPC tancada.\n"
+msgstr "S'ha tancat la canonada RPC.\n"
 
 #: winerror.mc:3671
 msgid "Discipline error on RPC pipe.\n"
-msgstr "Error de disciplina en canonada RPC.\n"
+msgstr "Hi ha hagut un error de disciplina en la canonada RPC.\n"
 
 #: winerror.mc:3676
 msgid "No data on RPC pipe.\n"
@@ -6668,7 +6621,7 @@ msgstr "No hi ha dades en la canonada RPC.\n"
 
 #: winerror.mc:3681
 msgid "No site name available.\n"
-msgstr "Cap nom de lloc disponible.\n"
+msgstr "Cap nom de lloc està disponible.\n"
 
 #: winerror.mc:3686
 msgid "The file cannot be accessed.\n"
@@ -6700,7 +6653,7 @@ msgstr "No s'ha pogut afegir l'element de perfil.\n"
 
 #: winerror.mc:3721
 msgid "The profile element could not be removed.\n"
-msgstr "No s'ha pogut treure l'element de perfil.\n"
+msgstr "No s'ha pogut eliminar l'element de perfil.\n"
 
 #: winerror.mc:3726
 msgid "The group element could not be added.\n"
@@ -6708,43 +6661,39 @@ msgstr "No s'ha pogut afegir l'element de grup.\n"
 
 #: winerror.mc:3731
 msgid "The group element could not be removed.\n"
-msgstr "No s'ha pogut treure l'element de grup.\n"
+msgstr "No s'ha pogut eliminar l'element de grup.\n"
 
 #: winerror.mc:3736
 msgid "The username could not be found.\n"
 msgstr "No s'ha pogut trobar el nom d'usuari.\n"
 
 #: winerror.mc:3741
-#, fuzzy
-#| msgid "The site does not exist.\n"
 msgid "This network connection does not exist.\n"
-msgstr "El lloc no existeix.\n"
+msgstr "Aquesta connexió de xarxa no existeix.\n"
 
 #: winerror.mc:3746
-#, fuzzy
-#| msgid "Connection refused.\n"
 msgid "Connection reset by peer.\n"
-msgstr "Connexió refusada.\n"
+msgstr "Un igual ha restablert la connexió.\n"
 
 #: localspl.rc:31 localui.rc:31 winspool.rc:30
 msgid "Local Port"
-msgstr "Port Local"
+msgstr "Port local"
 
 #: localspl.rc:32
 msgid "Local Monitor"
-msgstr "Monitor Local"
+msgstr "Monitor local"
 
 #: localui.rc:39
 msgid "Add a Local Port"
-msgstr "Afegeix un Port Local"
+msgstr "Afegeix un port local"
 
 #: localui.rc:42
 msgid "&Enter the port name to add:"
-msgstr "&Introduïu el nom del port per afegir:"
+msgstr "&Introduïu el nom de port a afegir:"
 
 #: localui.rc:51
 msgid "Configure LPT Port"
-msgstr "Configura Port LPT"
+msgstr "Configura port LPT"
 
 #: localui.rc:54
 msgid "Timeout (seconds)"
@@ -6752,7 +6701,7 @@ msgstr "Temps d'espera (segons)"
 
 #: localui.rc:55
 msgid "&Transmission Retry:"
-msgstr "Reintent de &Transmissió:"
+msgstr "Reintent de &transmissió:"
 
 #: localui.rc:32
 msgid "'%s' is not a valid port name"
@@ -6764,7 +6713,7 @@ msgstr "El port %s ja existeix"
 
 #: localui.rc:34
 msgid "This port has no options to configure"
-msgstr "Aquest port no té opcions per configurar"
+msgstr "Aquest port no té opcions per a configurar"
 
 #: mapi32.rc:31
 msgid "Mail sending failed as you do not have a MAPI mail client installed."
@@ -6774,19 +6723,19 @@ msgstr ""
 
 #: mapi32.rc:32
 msgid "Send Mail"
-msgstr "Envia Correu"
+msgstr "Envia correu"
 
 #: mpr.rc:35 wininet.rc:37
 msgid "Enter Network Password"
-msgstr "Introduïu Contrasenya de Xarxa"
+msgstr "Introduïu contrasenya de xarxa"
 
 #: mpr.rc:38 wininet.rc:40 wininet.rc:60
 msgid "Please enter your username and password:"
-msgstr "Si us plau, introduïu els vostres nom d'usuari y contrasenya:"
+msgstr "Si us plau, introduïu el vostre nom d'usuari i la vostra contrasenya:"
 
 #: mpr.rc:39 wininet.rc:41
 msgid "Proxy"
-msgstr ""
+msgstr "Intermediari"
 
 #: mpr.rc:41 wininet.rc:43 wininet.rc:63
 msgid "User"
@@ -6798,19 +6747,19 @@ msgstr "Contrasenya"
 
 #: mpr.rc:47 wininet.rc:49 wininet.rc:69
 msgid "&Save this password (insecure)"
-msgstr "&Desa aquesta contrasenya (no segur)"
+msgstr "&Desa aquesta contrasenya (no és segur)"
 
 #: mpr.rc:30
 msgid "Entire Network"
-msgstr "Tota la Xarxa"
+msgstr "Tota la xarxa"
 
 #: msacm32.rc:30
 msgid "Sound Selection"
-msgstr "Selecció de So"
+msgstr "Selecció de so"
 
 #: msacm32.rc:39 winedbg.rc:76
 msgid "&Save As..."
-msgstr "Anomena i &Desa..."
+msgstr "Anomena i &desa..."
 
 #: msacm32.rc:42
 msgid "&Format:"
@@ -6826,7 +6775,7 @@ msgstr "Hiperenllaç"
 
 #: mshtml.rc:42
 msgid "Hyperlink Information"
-msgstr "Informació de Hiperenllaç"
+msgstr "Informació d'hiperenllaç"
 
 #: mshtml.rc:43 winecfg.rc:243
 msgid "&Type:"
@@ -6834,7 +6783,7 @@ msgstr "&Tipus:"
 
 #: mshtml.rc:45
 msgid "&URL:"
-msgstr "&Adreça:"
+msgstr "&URL:"
 
 #: mshtml.rc:34
 msgid "HTML Document"
@@ -6842,7 +6791,7 @@ msgstr "Document HTML"
 
 #: mshtml.rc:29
 msgid "Downloading from %s..."
-msgstr "Descarregant de %s..."
+msgstr "S'està baixant de %s..."
 
 #: mshtml.rc:28
 msgid "Done"
@@ -6853,49 +6802,18 @@ msgid ""
 "The specified installation package could not be opened. Please check the "
 "file path and try again."
 msgstr ""
-"El paquet d'instal·lació especificat no s'ha pogut obrir. Si us plau, "
-"comproveu la ruta del fitxer i torneu a intentar."
+"No s'ha pogut obrir el paquet d'instal·lació especificat. Si us plau, "
+"comproveu el camí del fitxer i torneu a intentar."
 
 #: msi.rc:31
 msgid "path %s not found"
-msgstr "ruta %s no trobada"
+msgstr "no s'ha trobat el camí %s"
 
 #: msi.rc:32
 msgid "insert disk %s"
-msgstr "insereix disc %s"
+msgstr "inseriu el disc %s"
 
 #: msi.rc:33
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Windows Installer %s\n"
-#| "\n"
-#| "Usage:\n"
-#| "msiexec command {required parameter} [optional parameter]\n"
-#| "\n"
-#| "Install a product:\n"
-#| "\t/i {package|product_code} [property]\n"
-#| "\t/package {package|product_code} [property]\n"
-#| "\t/a package [property]\n"
-#| "Repair an installation:\n"
-#| "\t/f[p|o|e|d|c|a|u|m|s|v] {package|product_code}\n"
-#| "Uninstall a product:\n"
-#| "\t/uninstall {package|product_code} [property]\n"
-#| "\t/x {package|product_code} [property]\n"
-#| "Advertise a product:\n"
-#| "\t/j[u|m] package [/t transform] [/g languageid]\n"
-#| "Apply a patch:\n"
-#| "\t/p patch_package [property]\n"
-#| "\t/p patch_package /a package [property]\n"
-#| "Log and UI Modifiers for above commands:\n"
-#| "\t/l[*][i|w|e|a|r|u|c|m|o|p|v|][+|!] logfile\n"
-#| "\t/q{|n|b|r|f|n+|b+|b-}\n"
-#| "Register MSI Service:\n"
-#| "\t/y\n"
-#| "Unregister MSI Service:\n"
-#| "\t/z\n"
-#| "Display this help:\n"
-#| "\t/help\n"
-#| "\t/?\n"
 msgid ""
 "Windows Installer %s\n"
 "\n"
@@ -6927,7 +6845,7 @@ msgid ""
 "\t/help\n"
 "\t/?\n"
 msgstr ""
-"Instal·lador de Windows %s\n"
+"Instal·lador del Windows %s\n"
 "\n"
 "Ús:\n"
 "msiexec ordre {paràmetre requerit} [paràmetre opcional]\n"
@@ -6942,16 +6860,16 @@ msgstr ""
 "\t/uninstall {paquet|codi_de_producte} [propietat]\n"
 "\t/x {paquet|codi_de_producte} [propietat]\n"
 "Publicar un producte:\n"
-"\t/j[u|m] paquet [/t transformació] [/g id de llengua]\n"
-"Aplicar una pegada:\n"
-"\t/p paquet_de_pegada [propietat]\n"
-"\t/p paquet_de_pegada /a paquet [propietat]\n"
-"Modificadors de Registre i IU per les ordres de dalt:\n"
+"\t/j[u|m] paquet [/t transformació] [/g id_de_llengua]\n"
+"Aplicar un pedaç:\n"
+"\t/p paquet_de_pedaç [propietat]\n"
+"\t/p paquet_de_pedaç /a paquet [propietat]\n"
+"Modificadors de Registre i IU per les ordres a dalt:\n"
 "\t/l[*][i|w|e|a|r|u|c|m|o|p|v|][+|!] fitxer_de_registre\n"
 "\t/q{|n|b|r|f|n+|b+|b-}\n"
-"Registrar un Servei MSI:\n"
+"Registrar un servei MSI:\n"
 "\t/y\n"
-"Anul·lar la registració d'un Servei MSI:\n"
+"Desregistrar un servei MSI:\n"
 "\t/z\n"
 "Mostrar aquesta ajuda:\n"
 "\t/help\n"
@@ -6959,23 +6877,23 @@ msgstr ""
 
 #: msi.rc:60
 msgid "enter which folder contains %s"
-msgstr "introduïu qual carpeta conté %s"
+msgstr "introduïu quina carpeta conté %s"
 
 #: msi.rc:61
 msgid "install source for feature missing"
-msgstr "falta el font d'instal·lació de la funció"
+msgstr "manca la font d'instal·lació de la característica"
 
 #: msi.rc:62
 msgid "network drive for feature missing"
-msgstr "falta la unitat de xarxa per la funció"
+msgstr "manca la unitat de xarxa de la característica"
 
 #: msi.rc:63
 msgid "feature from:"
-msgstr "funció de:"
+msgstr "característica de:"
 
 #: msi.rc:64
 msgid "choose which folder contains %s"
-msgstr "trieu qual carpeta conté %s"
+msgstr "trieu quina carpeta conté %s"
 
 #: msrle32.rc:31
 msgid "Wine MS-RLE video codec"
@@ -6991,11 +6909,11 @@ msgstr ""
 
 #: msvfw32.rc:33
 msgid "Video Compression"
-msgstr "Compressió de Vídeo"
+msgstr "Compressió de vídeo"
 
 #: msvfw32.rc:39
 msgid "&Compressor:"
-msgstr ""
+msgstr "&Compressor:"
 
 #: msvfw32.rc:42
 msgid "Con&figure..."
@@ -7007,15 +6925,15 @@ msgstr "&Quant a"
 
 #: msvfw32.rc:47
 msgid "Compression &Quality:"
-msgstr "&Qualitat de Compressió:"
+msgstr "&Qualitat de compressió:"
 
 #: msvfw32.rc:49
 msgid "&Key Frame Every"
-msgstr ""
+msgstr "&Fotograma clau cada"
 
 #: msvfw32.rc:53
 msgid "&Data Rate"
-msgstr "Velocitat de &Dades"
+msgstr "Velocitat de &dades"
 
 #: msvfw32.rc:55
 msgid "kB/s"
@@ -7023,7 +6941,7 @@ msgstr "kB/s"
 
 #: msvfw32.rc:28
 msgid "Full Frames (Uncompressed)"
-msgstr "Fotogrames Ple (Sense Compressió)"
+msgstr "Fotogrames plenes (sense compressió)"
 
 #: msvidc32.rc:29
 msgid "Wine Video 1 video codec"
@@ -7035,7 +6953,7 @@ msgstr "objecte desconegut"
 
 #: oleacc.rc:32
 msgid "title bar"
-msgstr "barra de títol"
+msgstr "barra titular"
 
 #: oleacc.rc:33
 msgid "menu bar"
@@ -7047,7 +6965,7 @@ msgstr "barra de desplaçament"
 
 #: oleacc.rc:35
 msgid "grip"
-msgstr "agafada"
+msgstr "agafador"
 
 #: oleacc.rc:36
 msgid "sound"
@@ -7290,206 +7208,164 @@ msgid "outline button"
 msgstr "botó d'esquema"
 
 #: oleacc.rc:97
-#, fuzzy
-#| msgid "Normal"
 msgctxt "object state"
 msgid "normal"
-msgstr "Normal"
+msgstr "normal"
 
 #: oleacc.rc:98
-#, fuzzy
-#| msgid "Unavailable"
 msgctxt "object state"
 msgid "unavailable"
-msgstr "No Disponible"
+msgstr "no disponible"
 
 #: oleacc.rc:99
-#, fuzzy
-#| msgid "Select"
 msgctxt "object state"
 msgid "selected"
-msgstr "Selecciona"
+msgstr "seleccionat"
 
 #: oleacc.rc:100
-#, fuzzy
-#| msgid "Paused"
 msgctxt "object state"
 msgid "focused"
-msgstr "Pausat"
+msgstr "enfocat"
 
 #: oleacc.rc:101
-#, fuzzy
-#| msgid "&Compressed"
 msgctxt "object state"
 msgid "pressed"
-msgstr "&Comprimit"
+msgstr "premut"
 
 #: oleacc.rc:102
 msgctxt "object state"
 msgid "checked"
-msgstr ""
+msgstr "activat"
 
 #: oleacc.rc:103
-#, fuzzy
-#| msgid "Mixed"
 msgctxt "object state"
 msgid "mixed"
-msgstr "Mixt"
+msgstr "mixt"
 
 #: oleacc.rc:104
-#, fuzzy
-#| msgid "&Read Only"
 msgctxt "object state"
 msgid "read only"
-msgstr "&Només Lectura"
+msgstr "només lectura"
 
 #: oleacc.rc:105
-#, fuzzy
-#| msgid "Hot Tracked Item"
 msgctxt "object state"
 msgid "hot tracked"
-msgstr "Element Ressaltat"
+msgstr "seguit acaloradament"
 
 #: oleacc.rc:106
-#, fuzzy
-#| msgid "Defaults"
 msgctxt "object state"
 msgid "default"
-msgstr "Predeterminats"
+msgstr "per defecte"
 
 #: oleacc.rc:107
 msgctxt "object state"
 msgid "expanded"
-msgstr ""
+msgstr "expandit"
 
 #: oleacc.rc:108
 msgctxt "object state"
 msgid "collapsed"
-msgstr ""
+msgstr "col·lapsat"
 
 #: oleacc.rc:109
 msgctxt "object state"
 msgid "busy"
-msgstr ""
+msgstr "ocupat"
 
 #: oleacc.rc:110
 msgctxt "object state"
 msgid "floating"
-msgstr ""
+msgstr "flotant"
 
 #: oleacc.rc:111
 msgctxt "object state"
 msgid "marqueed"
-msgstr ""
+msgstr "en marquesina"
 
 #: oleacc.rc:112
-#, fuzzy
-#| msgid "animation"
 msgctxt "object state"
 msgid "animated"
-msgstr "animació"
+msgstr "animat"
 
 #: oleacc.rc:113
 msgctxt "object state"
 msgid "invisible"
-msgstr ""
+msgstr "invisible"
 
 #: oleacc.rc:114
 msgctxt "object state"
 msgid "offscreen"
-msgstr ""
+msgstr "fora de pantalla"
 
 #: oleacc.rc:115
-#, fuzzy
-#| msgid "&enable"
 msgctxt "object state"
 msgid "sizeable"
-msgstr "&habilita"
+msgstr "dimensionable"
 
 #: oleacc.rc:116
-#, fuzzy
-#| msgid "&enable"
 msgctxt "object state"
 msgid "moveable"
-msgstr "&habilita"
+msgstr "desplaçable"
 
 #: oleacc.rc:117
 msgctxt "object state"
 msgid "self voicing"
-msgstr ""
+msgstr "autovocalitzant"
 
 #: oleacc.rc:118
-#, fuzzy
-#| msgid "Paused"
 msgctxt "object state"
 msgid "focusable"
-msgstr "Pausat"
+msgstr "enfocable"
 
 #: oleacc.rc:119
-#, fuzzy
-#| msgid "table"
 msgctxt "object state"
 msgid "selectable"
-msgstr "taula"
+msgstr "sel·lecionable"
 
 #: oleacc.rc:120
-#, fuzzy
-#| msgid "link"
 msgctxt "object state"
 msgid "linked"
-msgstr "enllaç"
+msgstr "enllaçat"
 
 #: oleacc.rc:121
 msgctxt "object state"
 msgid "traversed"
-msgstr ""
+msgstr "travessat"
 
 #: oleacc.rc:122
-#, fuzzy
-#| msgid "table"
 msgctxt "object state"
 msgid "multi selectable"
-msgstr "taula"
+msgstr "multiseleccionable"
 
 #: oleacc.rc:123
-#, fuzzy
-#| msgid "Please select a file."
 msgctxt "object state"
 msgid "extended selectable"
-msgstr "Si us plau, seleccioneu un fitxer."
+msgstr "seleccionable estès"
 
 #: oleacc.rc:124
-#, fuzzy
-#| msgid "alert"
 msgctxt "object state"
 msgid "alert low"
-msgstr "alerta"
+msgstr "alerta baixa"
 
 #: oleacc.rc:125
-#, fuzzy
-#| msgid "alert"
 msgctxt "object state"
 msgid "alert medium"
-msgstr "alerta"
+msgstr "alerta mitjana"
 
 #: oleacc.rc:126
-#, fuzzy
-#| msgid "alert"
 msgctxt "object state"
 msgid "alert high"
-msgstr "alerta"
+msgstr "alerta alta"
 
 #: oleacc.rc:127
-#, fuzzy
-#| msgid "Write protected.\n"
 msgctxt "object state"
 msgid "protected"
-msgstr "Protegit contra escriptura.\n"
+msgstr "protegit"
 
 #: oleacc.rc:128
 msgctxt "object state"
 msgid "has popup"
-msgstr ""
+msgstr "té emergent"
 
 #: oleaut32.rc:30 oleview.rc:147
 msgid "True"
@@ -7509,11 +7385,11 @@ msgstr "Inactiu"
 
 #: oledlg.rc:51
 msgid "Insert Object"
-msgstr "Insereix Objecte"
+msgstr "Inserció d'un objecte"
 
 #: oledlg.rc:57
 msgid "Object Type:"
-msgstr "Tipus d'Objecte:"
+msgstr "Tipus d'objecte:"
 
 #: oledlg.rc:60 oledlg.rc:98
 msgid "Result"
@@ -7521,23 +7397,23 @@ msgstr "Resultat"
 
 #: oledlg.rc:61
 msgid "Create New"
-msgstr "Crea Nova"
+msgstr "Crea'n un de nou"
 
 #: oledlg.rc:63
 msgid "Create Control"
-msgstr "Crea Control"
+msgstr "Crea control"
 
 #: oledlg.rc:65
 msgid "Create From File"
-msgstr "Crea des d'un Fitxer"
+msgstr "Crea'l des d'un fitxer"
 
 #: oledlg.rc:68
 msgid "&Add Control..."
-msgstr "&Afegeix Control..."
+msgstr "&Afegeix control..."
 
 #: oledlg.rc:69
 msgid "Display As Icon"
-msgstr "Mostra com Icona"
+msgstr "Mostra'l com a icona"
 
 #: oledlg.rc:71 setupapi.rc:61
 msgid "Browse..."
@@ -7549,48 +7425,48 @@ msgstr "Fitxer:"
 
 #: oledlg.rc:78
 msgid "Paste Special"
-msgstr "Enganxa Especial"
+msgstr "Enganxada amb opcions"
 
 #: oledlg.rc:81 setupapi.rc:43
 msgid "Source:"
-msgstr "Font:"
+msgstr "Origen:"
 
 #: oledlg.rc:82 shdoclc.rc:50 shdoclc.rc:82 shdoclc.rc:95 shdoclc.rc:135
 #: shdoclc.rc:162 shdoclc.rc:186 user32.rc:62 wineconsole.rc:33 wordpad.rc:106
 msgid "&Paste"
-msgstr "&Enganxar"
+msgstr "Engan&xa"
 
 #: oledlg.rc:84
 msgid "Paste &Link"
-msgstr "Enganxa &Enllaç"
+msgstr "Enganxa en&llaç"
 
 #: oledlg.rc:86
 msgid "&As:"
-msgstr "&Com:"
+msgstr "&Com a:"
 
 #: oledlg.rc:93
 msgid "&Display As Icon"
-msgstr "&Mostra Com Icona"
+msgstr "Mostra'l com a &icona"
 
 #: oledlg.rc:95
 msgid "Change &Icon..."
-msgstr "Canvia d'&Icona..."
+msgstr "&Canvia d'icona..."
 
 #: oledlg.rc:28
 msgid "Insert a new %s object into your document"
-msgstr "Inseriu un nou objecte %s en el vostre document"
+msgstr "Insereix un objecte nou %s al document"
 
 #: oledlg.rc:29
 msgid ""
 "Insert the contents of the file as an object into your document so that you "
 "may activate it using the program which created it."
 msgstr ""
-"Inserir el contingut del fitxer com objecte en el document vostre de manera "
-"que el podeu activar mitjançant el programa que el ha creat."
+"Insereix el contingut del fitxer com a objecte al document de manera que el "
+"pugueu activar mitjançant el programa que l'ha creat."
 
 #: oledlg.rc:30 shell32.rc:197
 msgid "Browse"
-msgstr "Navegar"
+msgstr "Navega"
 
 #: oledlg.rc:31
 msgid ""
@@ -7602,27 +7478,27 @@ msgstr ""
 
 #: oledlg.rc:32
 msgid "Add Control"
-msgstr "Afegeix Control"
+msgstr "Afegeix control"
 
 #: oledlg.rc:37
 msgid "Inserts the contents of the clipboard into your document as %s."
-msgstr "Insereix el contingut del portapapers en el document com %s."
+msgstr "Insereix el contingut del porta-retalls al document com a %s."
 
 #: oledlg.rc:38
 msgid ""
 "Inserts the contents of the clipboard into your document so that you can "
 "activate it using %s."
 msgstr ""
-"Insereix el contingut del portapapers en el document de manera que el podeu "
-"activar mitjançant %s."
+"Insereix el contingut del porta-retalls al document perquè el pugueu activar "
+"fent servir %s."
 
 #: oledlg.rc:39
 msgid ""
 "Inserts the contents of the clipboard into your document so that you can "
 "activate it using %s. It will be displayed as an icon."
 msgstr ""
-"Insereix el contingut del portapapers en el document de manera que el podeu "
-"activar mitjançant %s. Es mostrarà com icona."
+"Insereix el contingut del porta-retalls al document perquè el pugueu activar "
+"fent servir %s. Es mostrarà com una icona."
 
 #: oledlg.rc:40
 msgid ""
@@ -7630,9 +7506,9 @@ msgid ""
 "linked to the source file so that changes to the file will be reflected in "
 "your document."
 msgstr ""
-"Insereix el contingut del portapapers en el document com %s. Les dades es "
-"enllacen al fitxer d'origen perquè els canvis al fitxer es reflecteixin en "
-"el vostre document."
+"Insereix el contingut del porta-retalls al document com a %s. Les dades "
+"estan enllaçades amb el fitxer d'origen de forma que els canvis al fitxer es "
+"reflecteixin al document."
 
 #: oledlg.rc:41
 msgid ""
@@ -7640,9 +7516,9 @@ msgid ""
 "is linked to the source file so that changes to the file will be reflected "
 "in your document."
 msgstr ""
-"Insereix una imatge del contingut del portapapers en el vostre document. La "
-"imatge es enllaça al fitxer d'origen perquè els canvis al fitxer es "
-"reflecteixin en el vostre document."
+"Insereix una imatge del contingut del porta-retalls al document. La imatge "
+"està enllaçada amb el fitxer d'origen de forma que els canvis al fitxer es "
+"reflecteixin al document."
 
 #: oledlg.rc:42
 msgid ""
@@ -7650,33 +7526,33 @@ msgid ""
 "The shortcut is linked to the source file so that changes to the file will "
 "be reflected in your document."
 msgstr ""
-"Insereix un accés directe que assenyala a la ubicació dels continguts del "
-"portapapers. L'accés directe es enllaça al fitxer d'origen perquè els canvis "
-"al fitxer es reflecteixin en el vostre document."
+"Insereix una drecera que assenyali a la ubicació dels continguts del porta-"
+"retalls. La drecera està enllaçada amb el fitxer d'origen de forma que els "
+"canvis al fitxer es reflecteixin al document."
 
 #: oledlg.rc:43
 msgid "Inserts the contents of the clipboard into your document."
-msgstr "Insereix el contingut del portapapers en el vostre document."
+msgstr "Insereix el contingut del porta-retalls al document."
 
 #: oledlg.rc:44
 msgid "Unknown Type"
-msgstr "Tipus Desconegut"
+msgstr "Tipus desconegut"
 
 #: oledlg.rc:45
 msgid "Unknown Source"
-msgstr "Font Desconegut"
+msgstr "Font desconegut"
 
 #: oledlg.rc:46
 msgid "the program which created it"
-msgstr "el programa que el ha creat"
+msgstr "el programa que l'ha creat"
 
 #: sane.rc:41
 msgid "Scanning"
-msgstr "Explorant"
+msgstr "S'està escanejant"
 
 #: sane.rc:44
 msgid "SCANNING... Please Wait"
-msgstr "EXPLORANT... Espereu, Si's Plau"
+msgstr "S'ESTÀ ESCANEJANT... Si us plau, espereu"
 
 #: sane.rc:31
 msgctxt "unit: pixels"
@@ -7705,11 +7581,11 @@ msgstr "µs"
 
 #: serialui.rc:28
 msgid "Settings for %s"
-msgstr "Ajustaments de %s"
+msgstr "Configuració de %s"
 
 #: serialui.rc:31
 msgid "Baud Rate"
-msgstr "Velocitat en Baud"
+msgstr "Bits per segon"
 
 #: serialui.rc:33
 msgid "Parity"
@@ -7717,19 +7593,19 @@ msgstr "Paritat"
 
 #: serialui.rc:35
 msgid "Flow Control"
-msgstr "Control de Flux"
+msgstr "Control de flux"
 
 #: serialui.rc:37
 msgid "Data Bits"
-msgstr "Bits de Dades"
+msgstr "Bits de dades"
 
 #: serialui.rc:39
 msgid "Stop Bits"
-msgstr "Bits de Terminació"
+msgstr "Bits d'aturada"
 
 #: setupapi.rc:39
 msgid "Copying Files..."
-msgstr "Copiant Fitxers..."
+msgstr "S'està copiant fitxers..."
 
 #: setupapi.rc:45
 msgid "Destination:"
@@ -7737,7 +7613,7 @@ msgstr "Destinació:"
 
 #: setupapi.rc:52
 msgid "Files Needed"
-msgstr "Calen Fitxers"
+msgstr "Fitxers necessaris"
 
 #: setupapi.rc:55
 msgid ""
@@ -7750,7 +7626,7 @@ msgstr ""
 
 #: setupapi.rc:57
 msgid "Copy manufacturer's files from:"
-msgstr "Copiar fitxers del fabricant de:"
+msgstr "Copia fitxers del fabricant de:"
 
 #: setupapi.rc:31
 msgid "The file '%1' on %2 is needed"
@@ -7767,39 +7643,39 @@ msgstr "Copia fitxers de:"
 #: setupapi.rc:34
 msgid "Type the path where the file is located, and then click OK."
 msgstr ""
-"Introduïu la ruta en que es troba el fitxer i després feu clic en D'acord."
+"Introduïu el camí en el qual s'ubica el fitxer i després feu clic en D'acord."
 
 #: shdoclc.rc:42
 msgid "F&orward"
-msgstr "End&avant"
+msgstr "E&ndavant"
 
 #: shdoclc.rc:44
 msgid "&Save Background As..."
-msgstr "Anomena i &Desa Fons..."
+msgstr "Anomena i desa el &fons..."
 
 #: shdoclc.rc:45
 msgid "Set As Back&ground"
-msgstr "Estableix Com &Fons"
+msgstr "Defineix-&ho com a fons"
 
 #: shdoclc.rc:46
 msgid "&Copy Background"
-msgstr "&Copia Fons"
+msgstr "C&opia el fons"
 
 #: shdoclc.rc:47
 msgid "Set as &Desktop Item"
-msgstr "Estableix com Element &d'Escriptori"
+msgstr "Defineix-ho com a &element d'escriptori"
 
 #: shdoclc.rc:52
 msgid "Create Shor&tcut"
-msgstr "Crea &Drecera"
+msgstr "Crea &una drecera"
 
 #: shdoclc.rc:53 shdoclc.rc:84 shdoclc.rc:137 shdoclc.rc:164 shdoclc.rc:188
 msgid "Add to &Favorites..."
-msgstr "Afegeix a Pre&ferits..."
+msgstr "Afe&geix als preferits..."
 
 #: shdoclc.rc:56
 msgid "&Encoding"
-msgstr "C&odificació"
+msgstr "&Codificació"
 
 #: shdoclc.rc:58
 msgid "Pr&int"
@@ -7807,55 +7683,55 @@ msgstr "&Imprimeix"
 
 #: shdoclc.rc:66 shdoclc.rc:149 shdoclc.rc:173
 msgid "&Open Link"
-msgstr "&Obre Enllaç"
+msgstr "&Obre l'enllaç"
 
 #: shdoclc.rc:67 shdoclc.rc:150 shdoclc.rc:174
 msgid "Open Link in &New Window"
-msgstr "Obre Enllaç en Finestra &Nova"
+msgstr "Obre l'enllaç en una &finestra nova"
 
 #: shdoclc.rc:68 shdoclc.rc:129 shdoclc.rc:151 shdoclc.rc:175
 msgid "Save Target &As..."
-msgstr "&Anomena i Desa Destinació..."
+msgstr "&Anomena i desa la destinació..."
 
 #: shdoclc.rc:69 shdoclc.rc:130 shdoclc.rc:152 shdoclc.rc:176
 msgid "&Print Target"
-msgstr "Im&primeix Destinació"
+msgstr "Imprimei&x la destinació"
 
 #: shdoclc.rc:71 shdoclc.rc:154 shdoclc.rc:178
 msgid "S&how Picture"
-msgstr "&Mostra Imatge"
+msgstr "&Mostra la imatge"
 
 #: shdoclc.rc:72 shdoclc.rc:179
 msgid "&Save Picture As..."
-msgstr "Anomena i &Desa Imatge..."
+msgstr "A&nomena i desa la imatge..."
 
 #: shdoclc.rc:73
 msgid "&E-mail Picture..."
-msgstr "Enviar Imatge per Correu Electrònic..."
+msgstr "Envia la imatge per corre&u electrònic..."
 
 #: shdoclc.rc:74
 msgid "Pr&int Picture..."
-msgstr "&Imprimeix Imatge..."
+msgstr "Imprimeix la ima&tge..."
 
 #: shdoclc.rc:75
 msgid "&Go to My Pictures"
-msgstr "A&nar a Mis Imatges"
+msgstr "&Vés a les meves imatges"
 
 #: shdoclc.rc:76 shdoclc.rc:156 shdoclc.rc:180
 msgid "Set as Back&ground"
-msgstr "Estableix com &Fons"
+msgstr "Defineix-ho com a &fons"
 
 #: shdoclc.rc:77 shdoclc.rc:157 shdoclc.rc:181
 msgid "Set as &Desktop Item..."
-msgstr "Estableix com Element &d'Escriptori..."
+msgstr "Defineix-ho com a &element d'escriptori..."
 
 #: shdoclc.rc:81 shdoclc.rc:134 shdoclc.rc:161 shdoclc.rc:185
 msgid "Copy Shor&tcut"
-msgstr "Copia Dr&ecera"
+msgstr "Copi&a drecera"
 
 #: shdoclc.rc:86 shdoclc.rc:139 shdoclc.rc:168 shdoclc.rc:194
 msgid "P&roperties"
-msgstr "P&ropietats"
+msgstr "&Propietats"
 
 #: shdoclc.rc:91 user32.rc:58
 msgid "&Undo"
@@ -7887,15 +7763,15 @@ msgstr "&Taula"
 
 #: shdoclc.rc:111
 msgid "&Cell Properties"
-msgstr "Propietats de &Cèl·lula"
+msgstr "Propietats de &cèl·lula"
 
 #: shdoclc.rc:112
 msgid "&Table Properties"
-msgstr "Propietats de &Taula"
+msgstr "Propietats de &taula"
 
 #: shdoclc.rc:128
 msgid "Open in &New Window"
-msgstr "Obre en &Nou Finestra"
+msgstr "Obre en una finestra &nova"
 
 #: shdoclc.rc:132
 msgid "Cut"
@@ -7903,7 +7779,7 @@ msgstr "&Retalla"
 
 #: shdoclc.rc:155
 msgid "&Save Video As..."
-msgstr "Anomena i &desa vídeo..."
+msgstr "Anomena i &desa el vídeo..."
 
 #: shdoclc.rc:166 shdoclc.rc:190
 msgid "Play"
@@ -7911,55 +7787,55 @@ msgstr "Reprodueix"
 
 #: shdoclc.rc:192
 msgid "Rewind"
-msgstr "Rebobinar"
+msgstr "Rebobina"
 
 #: shdoclc.rc:199
 msgid "Trace Tags"
-msgstr "Etiqueta de Rastreig"
+msgstr "Etiquetes de rastreig"
 
 #: shdoclc.rc:200
 msgid "Resource Failures"
-msgstr "Errors de Recursos"
+msgstr "Errors de recursos"
 
 #: shdoclc.rc:201
 msgid "Dump Tracking Info"
-msgstr "Deixa Informació de Rastreig"
+msgstr "Bolca la informació de rastreig"
 
 #: shdoclc.rc:202
 msgid "Debug Break"
-msgstr "Aturada de Depuració"
+msgstr "Aturada de depuració"
 
 #: shdoclc.rc:203
 msgid "Debug View"
-msgstr "Vista de Depuració"
+msgstr "Vista de depuració"
 
 #: shdoclc.rc:204
 msgid "Dump Tree"
-msgstr "Aboca l'arbre"
+msgstr "Bolca l'arbre"
 
 #: shdoclc.rc:205
 msgid "Dump Lines"
-msgstr "Aboca les línies"
+msgstr "Bolca les línies"
 
 #: shdoclc.rc:206
 msgid "Dump DisplayTree"
-msgstr "Aboca la DisplayTree"
+msgstr "Bolca la DisplayTree"
 
 #: shdoclc.rc:207
 msgid "Dump FormatCaches"
-msgstr "Aboca els FormatCaches"
+msgstr "Bolca els FormatCaches"
 
 #: shdoclc.rc:208
 msgid "Dump LayoutRects"
-msgstr "Aboca els LayoutRects"
+msgstr "Bolca els LayoutRects"
 
 #: shdoclc.rc:209
 msgid "Memory Monitor"
-msgstr "Monitor de Memòria"
+msgstr "Monitor de memòria"
 
 #: shdoclc.rc:210
 msgid "Performance Meters"
-msgstr "Mesuradors de Rendiment"
+msgstr "Mesuradors de rendiment"
 
 #: shdoclc.rc:211
 msgid "Save HTML"
@@ -7967,67 +7843,67 @@ msgstr "Desa HTML"
 
 #: shdoclc.rc:213
 msgid "&Browse View"
-msgstr "Vista de &Navegació"
+msgstr "Vista de &navegació"
 
 #: shdoclc.rc:214
 msgid "&Edit View"
-msgstr "Vista d'&Edició"
+msgstr "Vista d'&edició"
 
 #: shdoclc.rc:219 shdoclc.rc:233
 msgid "Scroll Here"
-msgstr "Desplaceu-vos Aquí"
+msgstr "Desplaça-te fins aquí"
 
 #: shdoclc.rc:221
 msgid "Top"
-msgstr "Amunt"
+msgstr "Part superior"
 
 #: shdoclc.rc:222
 msgid "Bottom"
-msgstr "Abaix"
+msgstr "Part inferior"
 
 #: shdoclc.rc:224
 msgid "Page Up"
-msgstr "Pàgina Amunt"
+msgstr "Pàgina amunt"
 
 #: shdoclc.rc:225
 msgid "Page Down"
-msgstr "Pàgina Abaix"
+msgstr "Pàgina avall"
 
 #: shdoclc.rc:227
 msgid "Scroll Up"
-msgstr "Desplaceu-vos Amunt"
+msgstr "Desplaça-te amunt"
 
 #: shdoclc.rc:228
 msgid "Scroll Down"
-msgstr "Desplaceu-vos Abaix"
+msgstr "Desplaça-te avall"
 
 #: shdoclc.rc:235
 msgid "Left Edge"
-msgstr "Vora Esquerra"
+msgstr "Vora esquerra"
 
 #: shdoclc.rc:236
 msgid "Right Edge"
-msgstr "Vora Dreta"
+msgstr "Vora dreta"
 
 #: shdoclc.rc:238
 msgid "Page Left"
-msgstr "Pàgina Cap a la Esquerra"
+msgstr "Pagina a la esquerra"
 
 #: shdoclc.rc:239
 msgid "Page Right"
-msgstr "Pàgina Cap a la Dreta"
+msgstr "Pàgina a la dreta"
 
 #: shdoclc.rc:241
 msgid "Scroll Left"
-msgstr "Desplaceu-vos a la Esquerra"
+msgstr "Desplaça-te a la esquerra"
 
 #: shdoclc.rc:242
 msgid "Scroll Right"
-msgstr "Desplaceu-vos a la Dreta"
+msgstr "Desplaça-te a la dreta"
 
 #: shdoclc.rc:28
 msgid "Wine Internet Explorer"
-msgstr ""
+msgstr "Wine Internet Explorer"
 
 #: shdoclc.rc:33
 msgid "&w&bPage &p"
@@ -8036,12 +7912,12 @@ msgstr "&w&bPàgina &p"
 #: shell32.rc:30 shell32.rc:45 shell32.rc:122 shell32.rc:162 taskmgr.rc:65
 #: taskmgr.rc:110 taskmgr.rc:252
 msgid "Lar&ge Icons"
-msgstr "Icones &Grans"
+msgstr "Icones &grans"
 
 #: shell32.rc:31 shell32.rc:46 shell32.rc:123 shell32.rc:163 taskmgr.rc:66
 #: taskmgr.rc:111 taskmgr.rc:253
 msgid "S&mall Icons"
-msgstr "Icones &Petites"
+msgstr "Icones &petites"
 
 #: shell32.rc:32 shell32.rc:47 shell32.rc:124 shell32.rc:164
 msgid "&List"
@@ -8054,35 +7930,35 @@ msgstr "&Detalls"
 
 #: shell32.rc:51 winefile.rc:78
 msgid "Arrange &Icons"
-msgstr "Organitzar &Icones"
+msgstr "Ordena les &icones"
 
 #: shell32.rc:53
 msgid "By &Name"
-msgstr "Per &Nom"
+msgstr "Per &nom"
 
 #: shell32.rc:54
 msgid "By &Type"
-msgstr "Per &Tipus"
+msgstr "Per &tipus"
 
 #: shell32.rc:55
 msgid "By &Size"
-msgstr "Per &Mida"
+msgstr "Per &mida"
 
 #: shell32.rc:56
 msgid "By &Date"
-msgstr "Per &Data"
+msgstr "Per &data"
 
 #: shell32.rc:58
 msgid "&Auto Arrange"
-msgstr "Organitzar &Automàticament"
+msgstr "Ordena &automàticament"
 
 #: shell32.rc:60
 msgid "Line up Icons"
-msgstr "Alinea Icones"
+msgstr "Alinea les icones"
 
 #: shell32.rc:65
 msgid "Paste as Link"
-msgstr "Enganxa com Enllaç"
+msgstr "Enganxa com a enllaç"
 
 #: shell32.rc:67 progman.rc:100 wordpad.rc:213
 msgid "New"
@@ -8090,11 +7966,11 @@ msgstr "Nou"
 
 #: shell32.rc:69
 msgid "New &Folder"
-msgstr "Nova &Carpeta"
+msgstr "&Carpeta nova"
 
 #: shell32.rc:70
 msgid "New &Link"
-msgstr "Nova En&llaç"
+msgstr "En&llaç nou"
 
 #: shell32.rc:74
 msgid "Properties"
@@ -8119,7 +7995,7 @@ msgstr "Re&talla"
 
 #: shell32.rc:104
 msgid "Create &Link"
-msgstr "Crea En&llaç"
+msgstr "Crea en&llaç"
 
 #: shell32.rc:106 regedit.rc:94
 msgid "&Rename"
@@ -8132,11 +8008,11 @@ msgstr "&Surt"
 
 #: shell32.rc:130
 msgid "&About Control Panel"
-msgstr "&Quant al Panell de Control"
+msgstr "&Quant al Tauler de Control"
 
 #: shell32.rc:273 shell32.rc:288
 msgid "Browse for Folder"
-msgstr "Navegar per Carpeta"
+msgstr "Navega per la carpeta"
 
 #: shell32.rc:293
 msgid "Folder:"
@@ -8144,7 +8020,7 @@ msgstr "Carpeta:"
 
 #: shell32.rc:299
 msgid "&Make New Folder"
-msgstr "&Fer Una Nova Carpeta"
+msgstr "&Fes una carpeta nova"
 
 #: shell32.rc:306
 msgid "Message"
@@ -8168,23 +8044,23 @@ msgstr "Quant al %s"
 
 #: shell32.rc:323
 msgid "Wine &license"
-msgstr "&Llicència de Wine"
+msgstr "&Llicència del Wine"
 
 #: shell32.rc:328
 msgid "Running on %s"
-msgstr "Executant en %s"
+msgstr "S'està executant en %s"
 
 #: shell32.rc:329
 msgid "Wine was brought to you by:"
-msgstr "El Wine ha estat construït per:"
+msgstr "El Wine s'us ha dut per:"
 
 #: shell32.rc:337
 msgid ""
 "Type the name of a program, folder, document, or Internet resource, and Wine "
 "will open it for you."
 msgstr ""
-"Introdueix el nom d'un programa, carpeta, document, o recurs de web, i el "
-"Wine el obrirà per vós."
+"Introdueix el nom d'un programa, carpeta, document o recurs d'Internet, i el "
+"Wine l'obrirà per a vós."
 
 #: shell32.rc:338
 msgid "&Open:"
@@ -8233,7 +8109,7 @@ msgstr "Ubicació original"
 
 #: shell32.rc:149
 msgid "Date deleted"
-msgstr "Data suprimit"
+msgstr "Data de supressió"
 
 #: shell32.rc:156 winecfg.rc:99 winefile.rc:100
 msgctxt "display name"
@@ -8246,7 +8122,7 @@ msgstr "El meu ordinador"
 
 #: shell32.rc:159
 msgid "Control Panel"
-msgstr "Panell de Control"
+msgstr "Tauler de Control"
 
 #: shell32.rc:166
 msgid "Select"
@@ -8282,11 +8158,11 @@ msgstr "Preferits"
 
 #: shell32.rc:206
 msgid "StartUp"
-msgstr ""
+msgstr "Inicialització"
 
 #: shell32.rc:207
 msgid "Start Menu"
-msgstr "Menú d'Inici"
+msgstr "Menú Inicia"
 
 #: shell32.rc:208
 msgid "My Music"
@@ -8301,33 +8177,37 @@ msgctxt "directory"
 msgid "Desktop"
 msgstr "Escriptori"
 
+# Not translated in Catalan Windows
 #: shell32.rc:211
 msgid "NetHood"
-msgstr "Entorn de xarxa"
+msgstr "NetHood"
 
 #: shell32.rc:212
 msgid "Templates"
 msgstr "Plantilles"
 
+# Not translated in Catalan Windows
 #: shell32.rc:213
 msgid "PrintHood"
-msgstr "Veïnat d'impressió"
+msgstr "PrintHood"
 
 #: shell32.rc:214 winhlp32.rc:48
 msgid "History"
-msgstr "Historia"
+msgstr "Història"
 
+# Not translated in Catalan Windows
 #: shell32.rc:215
 msgid "Program Files"
-msgstr "Fitxers de Programa"
+msgstr "Program Files"
 
 #: shell32.rc:217
 msgid "My Pictures"
 msgstr "Les meves imatges"
 
+# Not translated in Catalan Windows
 #: shell32.rc:218
 msgid "Common Files"
-msgstr "Fitxers Comuns"
+msgstr "Common Files"
 
 #: shell32.rc:219 shell32.rc:150 shell32.rc:235
 msgid "Documents"
@@ -8335,7 +8215,7 @@ msgstr "Documents"
 
 #: shell32.rc:220
 msgid "Administrative Tools"
-msgstr "Eines Administratives"
+msgstr "Eines d'administració"
 
 #: shell32.rc:221
 msgid "Music"
@@ -8349,9 +8229,10 @@ msgstr "Imatges"
 msgid "Videos"
 msgstr "Vídeos"
 
+# Not translated in Catalan Windows
 #: shell32.rc:216
 msgid "Program Files (x86)"
-msgstr "Fitxers de Programa (x86)"
+msgstr "Program Files (x86)"
 
 #: shell32.rc:224
 msgid "Contacts"
@@ -8363,11 +8244,11 @@ msgstr "Enllaços"
 
 #: shell32.rc:226
 msgid "Slide Shows"
-msgstr "Presentacions de Diapositives"
+msgstr "Presentacions"
 
 #: shell32.rc:227
 msgid "Playlists"
-msgstr "Llistes de Reproducció"
+msgstr "Llistes de reproducció"
 
 #: shell32.rc:151 taskmgr.rc:326
 msgid "Status"
@@ -8383,23 +8264,23 @@ msgstr "Model"
 
 #: shell32.rc:228
 msgid "Sample Music"
-msgstr "Mostres de Música"
+msgstr "Música de mostra"
 
 #: shell32.rc:229
 msgid "Sample Pictures"
-msgstr "Mostres d'Imatge"
+msgstr "Imatges de mostra"
 
 #: shell32.rc:230
 msgid "Sample Playlists"
-msgstr "Mostres de Llista de Reproducció"
+msgstr "Llistes de reproducció de mostra"
 
 #: shell32.rc:231
 msgid "Sample Videos"
-msgstr "Mostra de Vídeos"
+msgstr "Vídeos de mostra"
 
 #: shell32.rc:232
 msgid "Saved Games"
-msgstr "Jocs Desats"
+msgstr "Partides desades"
 
 #: shell32.rc:233
 msgid "Searches"
@@ -8415,11 +8296,11 @@ msgstr "Baixades"
 
 #: shell32.rc:169
 msgid "Unable to create new Folder: Permission denied."
-msgstr "No es pot crear la nova carpeta: Permís denegat."
+msgstr "No es pot crear la carpeta nova: S'ha denegat el permís."
 
 #: shell32.rc:170
 msgid "Error during creation of a new folder"
-msgstr "Error al crear nova carpeta"
+msgstr "Error en crear una carpeta nova"
 
 #: shell32.rc:171
 msgid "Confirm file deletion"
@@ -8435,7 +8316,7 @@ msgstr "Esteu segur que voleu suprimir '%1'?"
 
 #: shell32.rc:174
 msgid "Are you sure you want to delete these %1 items?"
-msgstr "Esteu segur que voleu suprimir aquests %1 articles?"
+msgstr "Esteu segur que voleu suprimir aquests %1 elements?"
 
 #: shell32.rc:181
 msgid "Confirm file overwrite"
@@ -8449,11 +8330,11 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Aquesta carpeta ja conté un fitxer anomenat '%1'.\n"
 "\n"
-"El voleu reemplaçar?"
+"El voleu substituir?"
 
 #: shell32.rc:175
 msgid "Are you sure you want to delete the selected item(s)?"
-msgstr "Esteu segur que voleu suprimir el(s) article(s) seleccionat(s)?"
+msgstr "Esteu segur que voleu suprimir el(s) element(s) seleccionat(s)?"
 
 #: shell32.rc:177
 msgid ""
@@ -8467,12 +8348,12 @@ msgstr "Esteu segur que voleu enviar '%1' a la Paperera?"
 
 #: shell32.rc:178
 msgid "Are you sure that you want to send these %1 items to the Trash?"
-msgstr "Esteu segur que voleu enviar aquests %1 articles a la Paperera?"
+msgstr "Esteu segur que voleu enviar aquests %1 elements a la Paperera?"
 
 #: shell32.rc:179
 msgid "The item '%1' can't be sent to Trash. Do you want to delete it instead?"
 msgstr ""
-"L'article '%1' no es pot enviar a la Paperera. El voleu suprimir en lloc?"
+"L'element '%1' no es pot enviar a la Paperera. El voleu suprimir en compte?"
 
 #: shell32.rc:186
 msgid ""
@@ -8484,21 +8365,24 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Aquesta carpeta ja conté una carpeta anomenada '%1'.\n"
 "\n"
-"Si els fitxers en la carpeta de destinació tenen els mateixos noms que els\n"
-"fitxers en la carpeta seleccionada seran reemplaçats. Encara voleu moure o\n"
-"copiar la carpeta?"
+"Si els fitxers en la carpeta destinatari tenen els mateixos noms que els "
+"fitxers\n"
+"en la carpeta seleccionada seran substituits. Encara voleu desplaçar o "
+"copiar\n"
+"la carpeta?"
 
 #: shell32.rc:238
 msgid "New Folder"
-msgstr "Nova Carpeta"
+msgstr "Carpeta nova"
 
 #: shell32.rc:240
 msgid "Wine Control Panel"
-msgstr "Panell de Control de Wine"
+msgstr "Tauler de Control del Wine"
 
 #: shell32.rc:195
 msgid "Unable to display Run File dialog box (internal error)"
-msgstr "No es pot mostrar el quadre de diàleg Executar Fitxer (error intern)"
+msgstr ""
+"No es pot mostrar el quadre de diàleg de execució de fitxer (error intern)"
 
 #: shell32.rc:196
 msgid "Unable to display Browse dialog box (internal error)"
@@ -8511,7 +8395,8 @@ msgstr "Fitxers executables (*.exe)"
 #: shell32.rc:244
 msgid "There is no Windows program configured to open this type of file."
 msgstr ""
-"No hi ha cap programa de Windows configurat per obrir aquest tipus de fitxer."
+"No hi ha cap programa de Windows configurat per a obrir aquest tipus de "
+"fitxer."
 
 #: shell32.rc:246
 msgid "Are you sure you wish to permanently delete '%1'?"
@@ -8519,11 +8404,11 @@ msgstr "Esteu segur que voleu suprimir permanentment '%1'?"
 
 #: shell32.rc:247
 msgid "Are you sure you wish to permanently delete these %1 items?"
-msgstr "Esteu segur que voleu suprimir permanentment aquests %1 articles?"
+msgstr "Esteu segur que voleu suprimir permanentment aquests %1 elements?"
 
 #: shell32.rc:248
 msgid "Confirm deletion"
-msgstr "Confirma eliminació"
+msgstr "Confirma supressió"
 
 #: shell32.rc:249
 msgid ""
@@ -8531,9 +8416,9 @@ msgid ""
 "\n"
 "Do you want to replace it?"
 msgstr ""
-"Un fitxer ja existeix a la ruta %1.\n"
+"Un fitxer ja existeix al camí %1.\n"
 "\n"
-"El voleu reemplaçar?"
+"El voleu substituir?"
 
 #: shell32.rc:250
 msgid ""
@@ -8541,9 +8426,9 @@ msgid ""
 "\n"
 "Do you want to replace it?"
 msgstr ""
-"Una carpeta ja existeix a la ruta %1.\n"
+"Una carpeta ja existeix al camí %1.\n"
 "\n"
-"La voleu reemplaçar?"
+"La voleu substituir?"
 
 #: shell32.rc:251
 msgid "Confirm overwrite"
@@ -8567,8 +8452,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "El Wine és programari lliure, podeu redistribuir i/o modificar-lo sota els "
 "termes de la Llicència Pública General Menor GNU com publicada per la Free "
-"Software Foundation; o la versió 2.1 de la Llicència, o (a la seva elecció) "
-"qualsevol versió posterior.\n"
+"Software Foundation; o la versió 2.1 de la Llicència, o (a la vostra "
+"elecció) qualsevulla versió posterior.\n"
 "\n"
 "El Wine es distribueix en l'esperança que sigui útil, però SENSE CAP "
 "GARANTIA, fins i tot sense la garantia implícita de COMERCIABILITAT o "
@@ -8576,7 +8461,7 @@ msgstr ""
 "Menor GNU per més detalls.\n"
 "\n"
 "Hauríeu d'haver rebut una còpia de la Llicència Pública General Menor GNU "
-"juntament amb el Wine, si no, escriviu a la Free Software Foundation, Inc., "
+"juntament amb el Wine; si no, escriviu a la Free Software Foundation, Inc., "
 "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, EUA."
 
 #: shell32.rc:256
@@ -8593,7 +8478,7 @@ msgstr "Error"
 
 #: shlwapi.rc:43
 msgid "Don't show me th&is message again"
-msgstr "No torn&is a mostrar-me aquest missatge"
+msgstr "No &tornis a mostrar-me aquest missatge"
 
 #: shlwapi.rc:30
 msgid "%d bytes"
@@ -8602,7 +8487,7 @@ msgstr "%d bytes"
 #: shlwapi.rc:31
 msgctxt "time unit: hours"
 msgid " hr"
-msgstr ""
+msgstr " hr"
 
 #: shlwapi.rc:32
 msgctxt "time unit: minutes"
@@ -8612,51 +8497,44 @@ msgstr " min"
 #: shlwapi.rc:33
 msgctxt "time unit: seconds"
 msgid " sec"
-msgstr ""
+msgstr " seg"
 
 #: urlmon.rc:32 wininet.rc:77
 msgid "Security Warning"
-msgstr "Advertència de Seguretat"
+msgstr "Advertència de seguretat"
 
 #: urlmon.rc:35
-#, fuzzy
-#| msgid "Do you want to continue anyway?"
 msgid "Do you want to install this software?"
-msgstr "Voleu continuar igualment?"
+msgstr "Voleu instal·lar aquest programari?"
 
 #: urlmon.rc:37 explorer.rc:32
 msgid "Location:"
 msgstr "Ubicació:"
 
 #: urlmon.rc:39
-#, fuzzy
-#| msgid "Install/Uninstall"
 msgid "Don't install"
-msgstr "Instal·lar/Desinstal·lar"
+msgstr "No instal·lis"
 
 #: urlmon.rc:43
 msgid ""
 "When installed, an ActiveX component has full access to your computer. Do "
 "not click install unless you have absolute trust in the above source."
 msgstr ""
+"Quan estigui instal·lat, un component ActiveX té accés ple al vostre "
+"ordinador. No feu clic a menys que tingueu confiança absoluta en la font "
+"damunt."
 
 #: urlmon.rc:51
-#, fuzzy
-#| msgid "Installation transform failed to apply.\n"
 msgid "Installation of component failed: %08x"
-msgstr "La transformació d'instal·lació ha fallat en aplicar-se.\n"
+msgstr "La instal·lació del component ha fallat: %08x"
 
 #: urlmon.rc:52
-#, fuzzy
-#| msgid "&Install"
 msgid "Install (%d)"
-msgstr "&Instal·la"
+msgstr "Instal·la (%d)"
 
 #: urlmon.rc:53
-#, fuzzy
-#| msgid "&Install"
 msgid "Install"
-msgstr "&Instal·la"
+msgstr "Instal·la"
 
 #: user32.rc:30 user32.rc:43 taskmgr.rc:138
 msgctxt "window"
@@ -8665,15 +8543,15 @@ msgstr "&Restaura"
 
 #: user32.rc:31 user32.rc:44
 msgid "&Move"
-msgstr "&Mou"
+msgstr "&Desplaça"
 
 #: user32.rc:32 user32.rc:45 wineconsole.rc:92
 msgid "&Size"
-msgstr "&Mida"
+msgstr "&Dimensiona"
 
 #: user32.rc:33 user32.rc:46
 msgid "Mi&nimize"
-msgstr "Mi&nimitza"
+msgstr "Minimit&za"
 
 #: user32.rc:34 user32.rc:47 taskmgr.rc:83 taskmgr.rc:99 taskmgr.rc:126
 msgid "Ma&ximize"
@@ -8693,7 +8571,7 @@ msgstr "&Tanca\tCtrl+F4"
 
 #: user32.rc:51
 msgid "Nex&t\tCtrl+F6"
-msgstr "Proper\tC&trl+F6"
+msgstr "&Següent\tCtrl+F6"
 
 #: user32.rc:82
 msgid "&Abort"
@@ -8709,7 +8587,7 @@ msgstr "&Ignora"
 
 #: user32.rc:87
 msgid "&Try Again"
-msgstr "&Torna a Intentar"
+msgstr "&Torna a intentar"
 
 #: user32.rc:88
 msgid "&Continue"
@@ -8717,15 +8595,15 @@ msgstr "&Continua"
 
 #: user32.rc:94
 msgid "Select Window"
-msgstr "Seleccionar Finestra"
+msgstr "Selecciona finestra"
 
 #: user32.rc:72
 msgid "&More Windows..."
-msgstr "&Més Finestres..."
+msgstr "&Més finestres..."
 
 #: wineps.rc:31
 msgid "Paper Si&ze:"
-msgstr "&Mida de Paper:"
+msgstr "&Mida de paper:"
 
 #: wineps.rc:39
 msgid "Duplex:"
@@ -8737,7 +8615,7 @@ msgstr "Regne"
 
 #: wininet.rc:57
 msgid "Authentication Required"
-msgstr "Autenticació Requerida"
+msgstr "Cal autenticació"
 
 #: wininet.rc:61
 msgid "Server"
@@ -8757,11 +8635,11 @@ msgstr "Connexió LAN"
 
 #: wininet.rc:29
 msgid "The certificate is issued by an unknown or untrusted publisher."
-msgstr "El certificat és emès per un editor desconegut o no fiable."
+msgstr "Un publicador desconegut o no de confiança ha emès el certificat."
 
 #: wininet.rc:30
 msgid "The date on the certificate is invalid."
-msgstr "La data en el certificat no és vàlid."
+msgstr "La data en el certificat és invàlida."
 
 #: wininet.rc:31
 msgid "The name on the certificate does not match the site."
@@ -8775,16 +8653,16 @@ msgstr ""
 
 #: winmm.rc:31
 msgid "The specified command was carried out."
-msgstr "La comanda especificada s'ha realitzat."
+msgstr "S'ha realitzat l'ordre especificat."
 
 #: winmm.rc:32
 msgid "Undefined external error."
-msgstr "Error extern indefinit."
+msgstr "Hi ha hagut un error extern indefinit."
 
 #: winmm.rc:33
 msgid "A device ID has been used that is out of range for your system."
 msgstr ""
-"Un ID de dispositiu s'ha usat que està fora de l'abast del vostre sistema."
+"Un ID de dispositiu s'ha utilitzat que és fora de l'abast del vostre sistema."
 
 #: winmm.rc:34
 msgid "The driver was not enabled."
@@ -8795,12 +8673,12 @@ msgid ""
 "The specified device is already in use. Wait until it is free, and then try "
 "again."
 msgstr ""
-"El dispositiu especificat ja està en ús. Espereu fins que estigui lliure, i "
+"El dispositiu especificat ja està en ús. Espereu fins que estigui lliure i "
 "després torneu a intentar."
 
 #: winmm.rc:36
 msgid "The specified device handle is invalid."
-msgstr "El mànec del dispositiu especificada no és vàlid."
+msgstr "L'identificador del dispositiu especificat és invàlid."
 
 #: winmm.rc:37
 msgid "There is no driver installed on your system!"
@@ -8811,77 +8689,78 @@ msgid ""
 "Not enough memory available for this task. Quit one or more applications to "
 "increase available memory, and then try again."
 msgstr ""
-"No hi ha prou memòria disponible per a aquesta tasca. Tanca un o més "
-"aplicacions per augmentar la memòria disponible i després torneu a intentar."
+"No hi ha prou memòria disponible per a aquesta tasca. Tanca una o més "
+"aplicacions per a augmentar la memòria disponible i després torneu a "
+"intentar."
 
 #: winmm.rc:39
 msgid ""
 "This function is not supported. Use the Capabilities function to determine "
 "which functions and messages the driver supports."
 msgstr ""
-"Aquesta funció no és compatible. Useu la funció Capacitats per determinar "
+"No s'admet aquesta funció. Utilitzeu la funció Capacitats per a determinar "
 "quines funcions i missatges són compatibles amb el controlador."
 
 #: winmm.rc:40
 msgid "An error number was specified that is not defined in the system."
-msgstr "Un nombre d'error s'ha especificat que no està definit en el sistema."
+msgstr "Un número d'error s'ha especificat que no està definit en el sistema."
 
 #: winmm.rc:41
 msgid "An invalid flag was passed to a system function."
-msgstr "Una bandera invàlid s'ha passat a una funció de sistema."
+msgstr "S'ha passat una bandera invàlida a una funció de sistema."
 
 #: winmm.rc:42
 msgid "An invalid parameter was passed to a system function."
-msgstr "Un paràmetre invàlid s'ha passat a una funció de sistema."
+msgstr "S'ha passat un paràmetre invàlid a una funció de sistema."
 
 #: winmm.rc:45
 msgid ""
 "The specified format is not supported or cannot be translated. Use the "
 "Capabilities function to determine the supported formats."
 msgstr ""
-"El format especificat no és compatible o no es pot traduir. Useu la funció "
-"Capacitats per determinar els formats compatibles."
+"El format especificat no s'admet o no es pot traduir. Utilitzeu la funció "
+"Capacitats per a determinar els formats compatibles."
 
 #: winmm.rc:46 winmm.rc:52
 msgid ""
 "Cannot perform this operation while media data is still playing. Reset the "
 "device, or wait until the data is finished playing."
 msgstr ""
-"No es pot realitzar aquesta operació mentre que les dades de mèdia encara "
-"s'estan reproduint. Restablieu el dispositiu, o espereu fins que les dades "
-"terminin de reproduir."
+"No es pot realitzar aquesta operació mentre les dades de mitjà encara "
+"s'estan reproduint. Reinicialitzeu el dispositiu, o espereu fins que les "
+"dades terminin de reproduir."
 
 #: winmm.rc:47
 msgid ""
 "The wave header was not prepared. Use the Prepare function to prepare the "
 "header, and then try again."
 msgstr ""
-"La capçalera de les ones no estava preparada. Useu la funció Preparar per "
-"preparar la capçalera, i després torneu a intentar."
+"La capçalera d'ona no estava preparada. Utilitzeu la funció Preparar per a "
+"preparar la capçalera i després torneu a intentar."
 
 #: winmm.rc:48
 msgid ""
 "Cannot open the device without using the WAVE_ALLOWSYNC flag. Use the flag, "
 "and then try again."
 msgstr ""
-"No es pot obrir el dispositiu sense usar la bandera WAVE_ALLOWSYNC. Useu la "
-"bandera i després torneu a intentar."
+"No es pot obrir el dispositiu sense utilitzar la bandera WAVE_ALLOWSYNC. "
+"Utilitzeu la bandera i després torneu a intentar."
 
 #: winmm.rc:51
 msgid ""
 "The MIDI header was not prepared. Use the Prepare function to prepare the "
 "header, and then try again."
 msgstr ""
-"La capçalera MIDI no estava preparada. Useu la funció Preparar per preparar "
-"la capçalera, i després torneu a intentar."
+"La capçalera MIDI no estava preparada. Utilitzeu la funció Preparar per a "
+"preparar la capçalera i després torneu a intentar."
 
 #: winmm.rc:53
 msgid ""
 "A MIDI map was not found. There may be a problem with the driver, or the "
 "MIDIMAP.CFG file may be corrupt or missing."
 msgstr ""
-"Un mapa MIDI no s'ha trobat. Hi pot haver un problema amb el controlador, o "
-"pot que el fitxer MIDIMAP.CFG estigui danyat o falti."
+"No s'ha trobat cap mapa MIDI. Hi pot haver un problema amb el controlador, o "
+"pot que el fitxer MIDIMAP.CFG estigui danyat o manqui."
 
 #: winmm.rc:54
 msgid ""
@@ -8889,33 +8768,29 @@ msgid ""
 "transmitted, and then try again."
 msgstr ""
 "El port està transmetent dades al dispositiu. Espereu fins que les dades "
-"s'han transmès i després torneu a intentar."
+"s'hagin transmès i després torneu a intentar."
 
 #: winmm.rc:55 winmm.rc:128
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The current MIDI Mapper setup refers to a MIDI device that is not "
-#| "installed on the system. Use MIDI Mapper to edit the setup."
 msgid ""
 "The current MIDI Mapper setup refers to a MIDI device that is not installed "
 "on the system."
 msgstr ""
-"La configuració actual de MIDI Mapper refereix a un dispositiu MIDI que no "
-"està instal·lat en el sistema. Useu MIDI Mapper per editar la configuració."
+"La configuració actual del MIDI Mapper refereix a un dispositiu MIDI que no "
+"està instal·lat en el sistema."
 
 #: winmm.rc:56
 msgid ""
 "The current MIDI setup is damaged. Copy the original MIDIMAP.CFG file to the "
 "Windows SYSTEM directory, and then try again."
 msgstr ""
-"La configuració MIDI actual està danyat. Copieu el fitxer MIDIMAP.CFG "
-"original al directori SYSTEM de Windows, i després torneu a intentar."
+"La configuració MIDI actual està danyada. Copieu el fitxer MIDIMAP.CFG "
+"original al directori SYSTEM de Windows i després torneu a intentar."
 
 #: winmm.rc:59
 msgid "Invalid MCI device ID. Use the ID returned when opening the MCI device."
 msgstr ""
-"ID de dispositiu MCI invàlida. Useu la ID retornada al obrir el dispositiu "
-"MCI."
+"L'ID del dispositiu MCI és invàlida. Utilitzeu l'ID retornada en obrir el "
+"dispositiu MCI."
 
 #: winmm.rc:60
 msgid "The driver cannot recognize the specified command parameter."
@@ -8930,20 +8805,20 @@ msgid ""
 "There is a problem with your media device. Make sure it is working correctly "
 "or contact the device manufacturer."
 msgstr ""
-"Hi ha un problema amb el vostre dispositiu de mèdia. Assegureu-vos que "
-"estigui funcionant correctament o poseu-vos en contacte amb el fabricant del "
+"Hi ha un problema amb el vostre dispositiu de mitjans. Assegureu-vos que "
+"estigui funcionant correctament o feu contacte amb el fabricant del "
 "dispositiu."
 
 #: winmm.rc:63
 msgid "The specified device is not open or is not recognized by MCI."
-msgstr "El dispositiu especificat no està obert o MCI no el reconeix."
+msgstr "El dispositiu especificat no està obert o l'MCI no el reconeix."
 
 #: winmm.rc:65
 msgid ""
 "The device name is already being used as an alias by this application. Use a "
 "unique alias."
 msgstr ""
-"El nom de dispositiu ja s'usa com un àlies d'aquesta aplicació. Useu un "
+"Aquesta aplicació ja utilitza el nom de dispositiu com a àlies. Utilitzeu un "
 "àlies únic."
 
 #: winmm.rc:66
@@ -8955,15 +8830,15 @@ msgstr ""
 
 #: winmm.rc:67
 msgid "No command was specified."
-msgstr "No s'ha especificat un ordre."
+msgstr "No s'ha especificat cap ordre."
 
 #: winmm.rc:68
 msgid ""
 "The output string was too large to fit in the return buffer. Increase the "
 "size of the buffer."
 msgstr ""
-"La cadena de sortida estava massa gran per cabre en la memòria intermèdia de "
-"retorn. Augmenteu la mida de la memòria intermèdia."
+"La cadena de sortida estava massa gran per a cabre en la memòria intermèdia "
+"de retorn. Augmenteu la mida de la memòria intermèdia."
 
 #: winmm.rc:69
 msgid ""
@@ -8971,11 +8846,11 @@ msgid ""
 "one."
 msgstr ""
 "L'ordre especificat requereix un paràmetre de cadena de caràcters. Si us "
-"plau, proporcioneu un."
+"plau, proveïu un."
 
 #: winmm.rc:70
 msgid "The specified integer is invalid for this command."
-msgstr "El nombre enter especificat es invàlid per aquest ordre."
+msgstr "El nombre enter especificat es invàlid per a aquest ordre."
 
 #: winmm.rc:71
 msgid ""
@@ -8995,18 +8870,17 @@ msgstr ""
 
 #: winmm.rc:73
 msgid "The specified command requires a parameter. Please supply one."
-msgstr ""
-"L'ordre especificat requereix un paràmetre. Si us plau, proporcioneu un."
+msgstr "L'ordre especificat requereix un paràmetre. Si us plau, proveïu un."
 
 #: winmm.rc:74
 msgid "The MCI device you are using does not support the specified command."
-msgstr "El dispositiu MCI que useu no és compatible amb l'ordre especificat."
+msgstr "El dispositiu MCI que utilitzeu no admet l'ordre especificat."
 
 #: winmm.rc:75
 msgid ""
 "Cannot find the specified file. Make sure the path and filename are correct."
 msgstr ""
-"No es pot trobar el fitxer especificat. Assegureu-vos que la ruta i el nom "
+"No es pot trobar el fitxer especificat. Assegureu-vos que el camí i el nom "
 "siguin correctes."
 
 #: winmm.rc:76
@@ -9015,7 +8889,8 @@ msgstr "El controlador de dispositiu no està llest."
 
 #: winmm.rc:77
 msgid "A problem occurred in initializing MCI. Try restarting Windows."
-msgstr "Ha hagut un problema en inicialitzar MCI. Proveu a reiniciar Windows."
+msgstr ""
+"Hi ha hagut un problema en inicialitzar l'MCI. Proveu reiniciar el Windows."
 
 #: winmm.rc:78
 msgid ""
@@ -9023,12 +8898,12 @@ msgid ""
 "access error."
 msgstr ""
 "Hi ha un problema amb el controlador de dispositiu. El conductor s'ha "
-"tancat. Error d'incapacitat d'accedir."
+"tancat. No es pot accedir al error."
 
 #: winmm.rc:79
 msgid "Cannot use 'all' as the device name with the specified command."
 msgstr ""
-"No es pot usar 'all' com el nom del dispositiu amb l'ordre especificat."
+"No es pot utilitzar 'all' com al nom de dispositiu amb l'ordre especificat."
 
 #: winmm.rc:80
 msgid ""
@@ -9036,7 +8911,8 @@ msgid ""
 "separately to determine which devices caused the error."
 msgstr ""
 "S'han produït errors en més d'un dispositiu. Especifiqueu cada ordre i "
-"dispositiu separadament per determinar quals dispositius han causat l'error."
+"dispositiu separadament per a determinar quins dispositius han causat "
+"l'error."
 
 #: winmm.rc:81
 msgid "Cannot determine the device type from the given filename extension."
@@ -9046,19 +8922,19 @@ msgstr ""
 
 #: winmm.rc:82
 msgid "The specified parameter is out of range for the specified command."
-msgstr "El paràmetre especificat està fora del rang per l'ordre especificat."
+msgstr "El paràmetre especificat és fora del rang per a l'ordre especificat."
 
 #: winmm.rc:83
 msgid "The specified parameters cannot be used together."
-msgstr "Els paràmetres especificats no es poden usar juntament."
+msgstr "Els paràmetres especificats no es poden utilitzar juntament."
 
 #: winmm.rc:84
 msgid ""
 "Cannot save the specified file. Make sure you have enough disk space or are "
 "still connected to the network."
 msgstr ""
-"No es pot desar el fitxer especificat. Assegureu-vos que tinguis espai "
-"suficient en disc o que encara estigui connectat a la xarxa."
+"No es pot desar el fitxer especificat. Assegureu-vos que tingueu prou espai "
+"de disc o que encara estigueu connectat a la xarxa."
 
 #: winmm.rc:85
 msgid ""
@@ -9066,7 +8942,7 @@ msgid ""
 "device name is spelled correctly."
 msgstr ""
 "No es pot trobar el dispositiu especificat. Assegureu-vos que estigui "
-"instal·lat o que el nom del dispositiu estigui escrit correctament."
+"instal·lat o que el nom de dispositiu estigui escrit correctament."
 
 #: winmm.rc:86
 msgid ""
@@ -9080,18 +8956,20 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "The specified alias is already being used in this application. Use a unique "
 "alias."
-msgstr "L'àlies especificat ja s'usa en aquesta aplicació. Useu un àlies únic."
+msgstr ""
+"L'àlies especificat ja s'utilitza en aquesta aplicació. Utilitzeu un àlies "
+"únic."
 
 #: winmm.rc:88
 msgid "The specified parameter is invalid for this command."
-msgstr "El paràmetre especificat no és vàlid per aquest ordre."
+msgstr "El paràmetre especificat no és vàlid per a aquest ordre."
 
 #: winmm.rc:89
 msgid ""
 "The device driver is already in use. To share it, use the 'shareable' "
 "parameter with each 'open' command."
 msgstr ""
-"El controlador de dispositiu ja està en ús. Per compartir-lo, useu el "
+"El controlador de dispositiu ja està en ús. Per a compartir-lo, useu el "
 "paràmetre 'shareable' amb cada ordre 'open'."
 
 #: winmm.rc:90
@@ -9099,24 +8977,24 @@ msgid ""
 "The specified command requires an alias, file, driver, or device name. "
 "Please supply one."
 msgstr ""
-"L'ordre especificat requereix un àlies, fitxer, controlador, o nom de "
-"dispositiu. Si us plau, proporcioneu un."
+"L'ordre especificat requereix un àlies, fitxer, controlador o nom de "
+"dispositiu. Si us plau, proveïu un."
 
 #: winmm.rc:91
 msgid ""
 "The specified value for the time format is invalid. Refer to the MCI "
 "documentation for valid formats."
 msgstr ""
-"El valor especificat pel format d'hora no és vàlid. Consulteu la "
-"documentació de MCI pels formats vàlids."
+"El valor especificat per al format d'hora no és vàlid. Consulteu la "
+"documentació MCI pels formats vàlids."
 
 #: winmm.rc:92
 msgid ""
 "A closing double-quotation mark is missing from the parameter value. Please "
 "supply one."
 msgstr ""
-"Falta una cometa doble tancant del valor de paràmetre. Si us plau, "
-"proporcioneu una."
+"Manca una cometa doble tancant del valor de paràmetre. Si us plau, proveïu "
+"una."
 
 #: winmm.rc:93
 msgid "A parameter or value was specified twice. Only specify it once."
@@ -9134,24 +9012,25 @@ msgstr ""
 
 #: winmm.rc:95
 msgid "A null parameter block was passed to MCI."
-msgstr "Un bloc de paràmetres nul s'ha passat a MCI."
+msgstr "S'ha passat un bloc de paràmetres nul a l'MCI."
 
 #: winmm.rc:96
 msgid "Cannot save an unnamed file. Supply a filename."
-msgstr "No es pot desar un fitxer sense nom. Proporcioneu un nom de fitxer."
+msgstr "No es pot desar un fitxer sense nom. Proveïu un nom de fitxer."
 
 #: winmm.rc:97
 msgid "You must specify an alias when using the 'new' parameter."
-msgstr "Heu d'especificar un àlies quan s'usa el paràmetre 'new'."
+msgstr "Heu d'especificar un àlies quan s'utilitza el paràmetre 'new'."
 
 #: winmm.rc:98
 msgid "Cannot use the 'notify' flag with auto-opened devices."
 msgstr ""
-"No es pot usar la bandera 'notify' amb els dispositius oberts automàticament."
+"No es pot utilitzar la bandera 'notify' amb els dispositius oberts "
+"automàticament."
 
 #: winmm.rc:99
 msgid "Cannot use a filename with the specified device."
-msgstr "No es pot usar un nom de fitxer amb el dispositiu especificat."
+msgstr "No es pot utilitzar un nom de fitxer amb el dispositiu especificat."
 
 #: winmm.rc:100
 msgid ""
@@ -9175,7 +9054,7 @@ msgid ""
 "The filename is invalid. Make sure the filename is not longer than 8 "
 "characters, followed by a period and an extension."
 msgstr ""
-"El nom de fitxer és invàlida. Assegureu-vos que el nom del fitxer no estigui "
+"El nom de fitxer és invàlid. Assegureu-vos que el nom del fitxer no estigui "
 "més llarg de 8 caràcters, seguit d'un període i una extensió."
 
 #: winmm.rc:103
@@ -9190,8 +9069,8 @@ msgid ""
 "The specified device is not installed on the system. Use the Drivers option "
 "in Control Panel to install the device."
 msgstr ""
-"El dispositiu especificat no està instal·lat al sistema. Useu l'opció "
-"Controladors al Panell de Control per instal·lar el dispositiu."
+"El dispositiu especificat no està instal·lat al sistema. Utilitzeu l'opció "
+"Controladors al Tauler de Control per a instal·lar el dispositiu."
 
 #: winmm.rc:105
 msgid ""
@@ -9199,7 +9078,7 @@ msgid ""
 "restarting your computer."
 msgstr ""
 "No es pot accedir al fitxer o dispositiu MCI. Intenteu canviar els "
-"directoris o reiniciar l'equip."
+"directoris o reiniciar el vostre ordinador."
 
 #: winmm.rc:106
 msgid ""
@@ -9220,13 +9099,13 @@ msgstr ""
 #: winmm.rc:108
 msgid "Specify a device or driver name that is less than 79 characters."
 msgstr ""
-"Especifiqueu un nom de dispositiu o controlador que estigui menys de 79 "
+"Especifiqueu un nom de dispositiu o controlador que sigui menys de 79 "
 "caràcters."
 
 #: winmm.rc:109
 msgid "Specify a device or driver name that is less than 69 characters."
 msgstr ""
-"Especifiqueu un nom de dispositiu o controlador que estigui menys de 69 "
+"Especifiqueu un nom de dispositiu o controlador que sigui menys de 69 "
 "caràcters."
 
 #: winmm.rc:110
@@ -9234,23 +9113,23 @@ msgid ""
 "The specified command requires an integer parameter. Please provide one."
 msgstr ""
 "L'ordre especificat requereix un paràmetre de nombre sencer. Si us plau, "
-"proporcioneu un."
+"proveïu un."
 
 #: winmm.rc:111
 msgid ""
 "All wave devices that can play files in the current format are in use. Wait "
 "until a wave device is free, and then try again."
 msgstr ""
-"Tots els dispositius d'ones que poden reproduir els fitxers del format "
-"actual estan en ús. Espereu fins que un dispositiu d'ona estigui lliure i "
-"després torneu a intentar."
+"Tots els dispositius d'ona que poden reproduir els fitxers del format actual "
+"estan en ús. Espereu fins que un dispositiu d'ona estigui lliure i després "
+"torneu a intentar."
 
 #: winmm.rc:112
 msgid ""
 "Cannot set the current wave device for play back because it is in use. Wait "
 "until the device is free, and then try again."
 msgstr ""
-"No es pot configurar el dispositiu d'ona actual per la reproducció perquè "
+"No es pot configurar el dispositiu d'ona actual per a la reproducció perquè "
 "està en ús. Espereu fins que el dispositiu estigui lliure i després torneu a "
 "intentar."
 
@@ -9260,7 +9139,7 @@ msgid ""
 "Wait until a wave device is free, and then try again."
 msgstr ""
 "Tots els dispositius d'ona que poden gravar fitxers en el format actual "
-"estan en ús. Espereu fins que un dispositiu d'ona estigui lliure, i després "
+"estan en ús. Espereu fins que un dispositiu d'ona estigui lliure i després "
 "torneu a intentar."
 
 #: winmm.rc:114
@@ -9275,12 +9154,13 @@ msgstr ""
 #: winmm.rc:115
 msgid "Any compatible waveform playback device may be used."
 msgstr ""
-"Qualsevol dispositiu de reproducció de formes d'ona compatible es pot usar."
+"Es pot utilitzar qualsevol dispositiu de reproducció de formes d'ona "
+"compatible."
 
 #: winmm.rc:116
 msgid "Any compatible waveform recording device may be used."
 msgstr ""
-"Qualsevol dispositiu de gravació de formes d'ona compatible es pot usar."
+"Es pot utilitzar qualsevol dispositiu de gravació de formes d'ona compatible."
 
 #: winmm.rc:117
 msgid ""
@@ -9288,14 +9168,15 @@ msgid ""
 "the Drivers option to install the wave device."
 msgstr ""
 "Cap dispositiu d'ona que pugui reproduir els fitxers del format actual està "
-"instal·lat. Useu l'opció Controladors per instal·lar el dispositiu d'ona."
+"instal·lat. Utilitzeu l'opció Controladors per a instal·lar el dispositiu "
+"d'ona."
 
 #: winmm.rc:118
 msgid ""
 "The device you are trying to play to cannot recognize the current file "
 "format."
 msgstr ""
-"El dispositiu de que està intentant reproduir no pot reconèixer el format de "
+"El dispositiu que esteu intentant reproduir no pot reconèixer el format de "
 "fitxer actual."
 
 #: winmm.rc:119
@@ -9304,14 +9185,15 @@ msgid ""
 "the Drivers option to install the wave device."
 msgstr ""
 "Cap dispositiu d'ona que pugui gravar els fitxers del format actual està "
-"instal·lat. Useu l'opció Controladors per instal·lar el dispositiu d'ona."
+"instal·lat. Utilitzeu l'opció Controladors per a instal·lar el dispositiu "
+"d'ona."
 
 #: winmm.rc:120
 msgid ""
 "The device you are trying to record from cannot recognize the current file "
 "format."
 msgstr ""
-"El dispositiu de que està intentant gravar no pot reconèixer el format de "
+"El dispositiu del qual esteu intentant gravar no pot reconèixer el format de "
 "fitxer actual."
 
 #: winmm.rc:125
@@ -9319,8 +9201,8 @@ msgid ""
 "The time formats of the \"song pointer\" and SMPTE are mutually exclusive. "
 "You can't use them together."
 msgstr ""
-"Els formats d'hora de la \"punter de cançó\" i SMPTE són mútuament excloents."
-"No es poden usar junts."
+"Els formats d'hora de la \"punter de cançó\" i SMPTE són mútuament "
+"excloents. No es poden utilitzar junts."
 
 #: winmm.rc:127
 msgid ""
@@ -9328,7 +9210,7 @@ msgid ""
 "again."
 msgstr ""
 "El port MIDI especificat ja està en ús. Espereu fins que estigui lliure; "
-"després torneu a intentar."
+"llavors torneu a intentar."
 
 #: winmm.rc:130
 msgid ""
@@ -9336,19 +9218,20 @@ msgid ""
 "option from the Control Panel to install a MIDI device."
 msgstr ""
 "El dispositiu MIDI especificat no està instal·lat al sistema. Utilitzeu "
-"l'opció Controladors al Panell de Control per instal·lar un dispositiu MIDI."
+"l'opció Controladors al Tauler de Control per a instal·lar un dispositiu "
+"MIDI."
 
 #: winmm.rc:129
 msgid "An error occurred with the specified port."
-msgstr "Ha hagut un error amb el port especificat."
+msgstr "S'ha ocorregut un error amb el port especificat."
 
 #: winmm.rc:132
 msgid ""
 "All multimedia timers are being used by other applications. Quit one of "
 "these applications; then, try again."
 msgstr ""
-"Les altres aplicacions estan usant tots els temporitzadors multimèdia. "
-"Tanqueu una d'aquestes aplicacions; després, torni a intentar."
+"Les altres aplicacions estan utilitzant tots els temporitzadors de "
+"multimèdia. Tanqueu una d'aquestes aplicacions, llavors torneu a intentar."
 
 #: winmm.rc:131
 msgid "The system doesn't have a current MIDI port specified."
@@ -9359,8 +9242,8 @@ msgid ""
 "The system has no installed MIDI devices. Use the Drivers option from the "
 "Control Panel to install a MIDI driver."
 msgstr ""
-"El sistema no té cap dispositiu MIDI instal·lat. Useu l'opció Controladors "
-"del Panell de Control per instal·lar un controlador MIDI."
+"El sistema no té cap dispositiu MIDI instal·lat. Utilitzeu l'opció "
+"Controladors del Tauler de Control per a instal·lar un controlador MIDI."
 
 #: winmm.rc:121
 msgid "There is no display window."
@@ -9368,36 +9251,36 @@ msgstr "No hi ha cap finestra de mostra."
 
 #: winmm.rc:122
 msgid "Could not create or use window."
-msgstr "No es pot crear o usar la finestra."
+msgstr "No s'ha pogut crear o utilitzar la finestra."
 
 #: winmm.rc:123
 msgid ""
 "Cannot read the specified file. Make sure the file is still present, or "
 "check your disk or network connection."
 msgstr ""
-"No es pot llegir ex fitxer especificat. Assegureu-vos que el fitxer encara "
-"estigui present, o comproveu el disc o connexió de xarxa."
+"No es pot llegir el fitxer especificat. Assegureu-vos que el fitxer encara "
+"sigui present, o comproveu el vostre disc o la connexió de xarxa."
 
 #: winmm.rc:124
 msgid ""
 "Cannot write to the specified file. Make sure you have enough disk space or "
 "are still connected to the network."
 msgstr ""
-"No es pot escriure al fitxer especificat. Assegureu-vos que tingui espai "
-"suficient de disc o que encara estigui connectat a la xarxa."
+"No es pot escriure al fitxer especificat. Assegureu-vos que tingueu prou "
+"espai de disc o que encara estigueu connectat a la xarxa."
 
 #: winspool.rc:37
 msgid "Print to File"
-msgstr "Imprimeix a Fitxer"
+msgstr "Imprimeix a un fitxer"
 
 #: winspool.rc:40
 msgid "&Output File Name:"
-msgstr "Nom de Fitxer de &Sortida:"
+msgstr "Nom de fitxer de &sortida:"
 
 #: winspool.rc:31
 msgid "The output file already exists. Click OK to overwrite."
 msgstr ""
-"El fitxer de sortida ja existeix. Feu clic en D'acord per sobreescriure."
+"El fitxer de sortida ja existeix. Feu clic en D'acord per a sobreescriure."
 
 #: winspool.rc:32
 msgid "Unable to create the output file."
@@ -9409,35 +9292,35 @@ msgstr "Èxit"
 
 #: wldap32.rc:31
 msgid "Operations Error"
-msgstr "Error d'Operacions"
+msgstr "Error d'operacions"
 
 #: wldap32.rc:32
 msgid "Protocol Error"
-msgstr "Error de Protocol"
+msgstr "Error de protocol"
 
 #: wldap32.rc:33
 msgid "Time Limit Exceeded"
-msgstr "Límit de Temps Superat"
+msgstr "Límit de temps superat"
 
 #: wldap32.rc:34
 msgid "Size Limit Exceeded"
-msgstr "Límit de Mida Superat"
+msgstr "Límit de mida superat"
 
 #: wldap32.rc:35
 msgid "Compare False"
-msgstr "Comparació Falsa"
+msgstr "Comparació falsa"
 
 #: wldap32.rc:36
 msgid "Compare True"
-msgstr "Comparació Veritable"
+msgstr "Comparació veritable"
 
 #: wldap32.rc:37
 msgid "Authentication Method Not Supported"
-msgstr "Mètode de Connexió No Compatible"
+msgstr "Mètode de autenticació no compatible"
 
 #: wldap32.rc:38
 msgid "Strong Authentication Required"
-msgstr "Autenticació Forta Requerida"
+msgstr "Cal autenticació forta"
 
 #: wldap32.rc:39
 msgid "Referral (v2)"
@@ -9449,71 +9332,71 @@ msgstr "Referència"
 
 #: wldap32.rc:41
 msgid "Administration Limit Exceeded"
-msgstr "Límit de Administració Superat"
+msgstr "Límit d'administració superat"
 
 #: wldap32.rc:42
 msgid "Unavailable Critical Extension"
-msgstr "Extensió Crítica No Disponible"
+msgstr "Extensió crítica no disponible"
 
 #: wldap32.rc:43
 msgid "Confidentiality Required"
-msgstr "Confidencialitat Requerida"
+msgstr "Cal confidencialitat"
 
 #: wldap32.rc:46
 msgid "No Such Attribute"
-msgstr "Cap Atribut Així"
+msgstr "Cap atribut així"
 
 #: wldap32.rc:47
 msgid "Undefined Type"
-msgstr "Tipus No Definit"
+msgstr "Tipus no definit"
 
 #: wldap32.rc:48
 msgid "Inappropriate Matching"
-msgstr "Coincidència No Apropiada"
+msgstr "Coincidència no apropiada"
 
 #: wldap32.rc:49
 msgid "Constraint Violation"
-msgstr "Violació de Restricció"
+msgstr "Violació de restricció"
 
 #: wldap32.rc:50
 msgid "Attribute Or Value Exists"
-msgstr "L'Atribut o Valor Existeix"
+msgstr "L'atribut o valor existeix"
 
 #: wldap32.rc:51
 msgid "Invalid Syntax"
-msgstr "Sintaxi Invàlida"
+msgstr "Sintaxi invàlida"
 
 #: wldap32.rc:62
 msgid "No Such Object"
-msgstr "Cap Objecte Així"
+msgstr "Cap objecte així"
 
 #: wldap32.rc:63
 msgid "Alias Problem"
-msgstr "Problema de Àlies"
+msgstr "Problema de àlies"
 
 #: wldap32.rc:64
 msgid "Invalid DN Syntax"
-msgstr "Sintaxi DN Invàlida"
+msgstr "Sintaxi DN invàlida"
 
 #: wldap32.rc:65
 msgid "Is Leaf"
-msgstr "Es Full"
+msgstr "És full"
 
 #: wldap32.rc:66
 msgid "Alias Dereference Problem"
-msgstr "Problema de Desreferència d'Àlies"
+msgstr "Problema de desreferència d'àlies"
 
 #: wldap32.rc:78
 msgid "Inappropriate Authentication"
-msgstr "Autenticació No Apropiada"
+msgstr "Autenticació no apropiada"
 
 #: wldap32.rc:79
 msgid "Invalid Credentials"
-msgstr "Credencials Invàlids"
+msgstr "Credencials invàlides"
 
 #: wldap32.rc:80
 msgid "Insufficient Rights"
-msgstr "Drets Insuficients"
+msgstr "Drets insuficients"
 
 #: wldap32.rc:81
 msgid "Busy"
@@ -9521,19 +9404,19 @@ msgstr "Ocupat"
 
 #: wldap32.rc:82
 msgid "Unavailable"
-msgstr "No Disponible"
+msgstr "No disponible"
 
 #: wldap32.rc:83
 msgid "Unwilling To Perform"
-msgstr "No Disposat a Realitzar"
+msgstr "No disposat a realitzar"
 
 #: wldap32.rc:84
 msgid "Loop Detected"
-msgstr "Bucle Detectat"
+msgstr "Bucle detectat"
 
 #: wldap32.rc:90
 msgid "Sort Control Missing"
-msgstr "Falta el Control d'Ordenació"
+msgstr "Manca el control d'ordenació"
 
 #: wldap32.rc:91
 msgid "Index range error"
@@ -9541,15 +9424,15 @@ msgstr "Error de rang d'índex"
 
 #: wldap32.rc:94
 msgid "Naming Violation"
-msgstr "Violació de Noms"
+msgstr "Violació de nom"
 
 #: wldap32.rc:95
 msgid "Object Class Violation"
-msgstr "Violació de Classe de Objecte"
+msgstr "Violació de classe de objecte"
 
 #: wldap32.rc:96
 msgid "Not allowed on Non-leaf"
-msgstr "Només es permet en ells Fulls"
+msgstr "Només es permet en ells fulls"
 
 #: wldap32.rc:97
 msgid "Not allowed on RDN"
@@ -9557,59 +9440,59 @@ msgstr "No es permet en RDN"
 
 #: wldap32.rc:98
 msgid "Already Exists"
-msgstr "Ja Existeix"
+msgstr "Ja existeix"
 
 #: wldap32.rc:99
 msgid "No Object Class Mods"
-msgstr "Cap Modificador de Classe de Objecte"
+msgstr "Cap modificador de classe d'objecte"
 
 #: wldap32.rc:100
 msgid "Results Too Large"
-msgstr "Resultats Massa Grans"
+msgstr "Resultats massa grans"
 
 #: wldap32.rc:101
 msgid "Affects Multiple DSAs"
-msgstr "Afecta DSAs Múltiples"
+msgstr "Afecta múltiples DSA"
 
 #: wldap32.rc:111
 msgid "Server Down"
-msgstr "Servidor Fora de Línia"
+msgstr "Servidor fora de línia"
 
 #: wldap32.rc:112
 msgid "Local Error"
-msgstr "Error Local"
+msgstr "Error local"
 
 #: wldap32.rc:113
 msgid "Encoding Error"
-msgstr "Error en Codificar"
+msgstr "Error en codificar"
 
 #: wldap32.rc:114
 msgid "Decoding Error"
-msgstr "Error en Descodificar"
+msgstr "Error en descodificar"
 
 #: wldap32.rc:115
 msgid "Timeout"
-msgstr "Temps d'Espera Superat"
+msgstr "Temps d'espera superat"
 
 #: wldap32.rc:116
 msgid "Auth Unknown"
-msgstr "Autenticació Desconeguda"
+msgstr "Autenticació desconeguda"
 
 #: wldap32.rc:117
 msgid "Filter Error"
-msgstr "Error de Filtre"
+msgstr "Error de filtre"
 
 #: wldap32.rc:118
 msgid "User Canceled"
-msgstr "Cancel·lat per Usuari"
+msgstr "Cancel·lat per usuari"
 
 #: wldap32.rc:119
 msgid "Parameter Error"
-msgstr "Error de Paràmetre"
+msgstr "Error de paràmetre"
 
 #: wldap32.rc:120
 msgid "No Memory"
-msgstr "Cap Memòria"
+msgstr "Cap memòria"
 
 #: wldap32.rc:121
 msgid "Can't connect to the LDAP server"
@@ -9617,11 +9500,11 @@ msgstr "No es pot connectar al servidor LDAP"
 
 #: wldap32.rc:122
 msgid "Operation not supported by this version of the LDAP protocol"
-msgstr "Operació no compatible amb aquesta versió del protocol LDAP"
+msgstr "Aquesta versió del protocol LDAP no admet l'operació"
 
 #: wldap32.rc:123
 msgid "Specified control was not found in message"
-msgstr "No s'ha trobat El control especificat en el missatge"
+msgstr "No s'ha trobat el control especificat en el missatge"
 
 #: wldap32.rc:124
 msgid "No result present in message"
@@ -9633,7 +9516,7 @@ msgstr "Més resultats retornats"
 
 #: wldap32.rc:126
 msgid "Loop while handling referrals"
-msgstr "Cicla mentre processant referències"
+msgstr "Bucle en processar referències"
 
 #: wldap32.rc:127
 msgid "Referral hop limit exceeded"
@@ -9644,12 +9527,12 @@ msgid ""
 "Not Yet Implemented\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Encara no Implementat\n"
+"Encara no implementat\n"
 "\n"
 
 #: attrib.rc:31 cmd.rc:330
 msgid "%1: File Not Found\n"
-msgstr "%1: Fitxer No Trobat\n"
+msgstr "%1: Fitxer no trobat\n"
 
 #: attrib.rc:50
 msgid ""
@@ -9675,22 +9558,21 @@ msgstr ""
 "ATTRIB - Mostra o canvia els atributs dels fitxers.\n"
 "\n"
 "Sintaxi:\n"
-"ATTRIB [+R | -R] [+A | -A ] [+S | -S] [+H | -H] [unitat:][ruta][nom de "
-"fitxer]\n"
-"    [/S [/D]]\n"
+"ATTRIB [+R | -R] [+A | -A ] [+S | -S] [+H | -H]\n"
+"    [unitat:][camí][nom de fitxer] [/S [/D]]\n"
 "\n"
 "On:\n"
 "\n"
-" +  Estableix un atribut.\n"
+" +  Defineix un atribut.\n"
 " -  Esborra un atribut.\n"
 " R  Atribut de fitxer només lectura.\n"
 " A  Atribut de fitxer arxiu.\n"
 " S  Atribut de fitxer sistema.\n"
 " H  Atribut de fitxer amagat.\n"
 " [unitat:][ruta][nom de fitxer]\n"
-"   Especifica un fitxer o uns fitxers que ATTRIB processaran.\n"
-" /S Processa fitxers coincidents a la carpeta actual i totes les "
-"subcarpetes.\n"
+"   Especifica un fitxer o uns fitxers que ATTRIB processarà.\n"
+" /S Processa fitxers coincidents a la carpeta actual i totes les\n"
+"   subcarpetes.\n"
 " /D Processa les carpetes també.\n"
 
 #: clock.rc:32
@@ -9701,13 +9583,14 @@ msgstr "Ana&lògic"
 msgid "Digi&tal"
 msgstr "Digi&tal"
 
+# Including the ellipsis would make this string too long
 #: clock.rc:35 notepad.rc:53 winecfg.rc:301 winefile.rc:63 wordpad.rc:84
 msgid "&Font..."
-msgstr "Tipus de &lletra..."
+msgstr "T&ipus de lletra"
 
 #: clock.rc:37
 msgid "&Without Titlebar"
-msgstr "Sense &Barra de Títol"
+msgstr "Sense &barra de títol"
 
 #: clock.rc:39
 msgid "&Seconds"
@@ -9719,7 +9602,7 @@ msgstr "&Data"
 
 #: clock.rc:42 taskmgr.rc:43 taskmgr.rc:141
 msgid "&Always on Top"
-msgstr "Sempre &Amunt"
+msgstr "Sempre &amunt"
 
 #: clock.rc:45
 msgid "&About Clock"
@@ -9739,31 +9622,25 @@ msgid ""
 "Changes to default directory, environment variables etc made within a\n"
 "called procedure are inherited by the caller.\n"
 msgstr ""
-"CALL <nom de fitxer batch> s'utilitza dins d'un fitxer batch per executar\n"
+"CALL <nom de fitxer batch> s'utilitza dins un fitxer batch per a executar\n"
 "ordres d'un altre fitxer batch. Quan es surt del fitxer batch, el control\n"
-"retorna al fitxer que l'ha trucat. L'ordre CALL pot proporcionar\n"
-"paràmetres al procediment trucat.\n"
+"retorna al fitxer que l'ha trucat. L'ordre CALL pot proveir paràmetres al\n"
+"procediment trucat.\n"
 "\n"
-"El procediment trucant hereta els canvis al directori predeterminat,\n"
+"El procediment trucant hereta els canvis al directori per defecte,\n"
 "variables d'entorn etc. fets dins d'un procediment trucat.\n"
 
 #: cmd.rc:43
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "CD <dir> is the short version of CHDIR. It changes the current\n"
-#| "default directory.\n"
 msgid ""
 "CD <directory> is the short version of CHDIR. It changes the current\n"
 "default directory.\n"
 msgstr ""
-"CD <dir> és la versió curta de CHDIR. Canvia el directori predeterminat\n"
+"CD <directori> és la versió curta de CHDIR. Canvia el directori per defecte\n"
 "actual.\n"
 
 #: cmd.rc:44
-#, fuzzy
-#| msgid "CHDIR <dir> changes the current default directory.\n"
 msgid "CHDIR <directory> changes the current default directory.\n"
-msgstr "CHDIR <dir> canvia el directori predeterminat actual.\n"
+msgstr "CHDIR <directori> canvia el directori per defecte actual.\n"
 
 #: cmd.rc:46
 msgid "CLS clears the console screen.\n"
@@ -9787,7 +9664,7 @@ msgstr "DEL <nom de fitxer> suprimeix un fitxer o conjunt de fitxers.\n"
 
 #: cmd.rc:52
 msgid "DIR lists the contents of a directory.\n"
-msgstr "DIR mostra el contingut d'un directori.\n"
+msgstr "DIR mostra els continguts d'un directori.\n"
 
 #: cmd.rc:62
 msgid ""
@@ -9800,10 +9677,12 @@ msgid ""
 "default). The ECHO OFF command can be prevented from displaying by\n"
 "preceding it with an @ sign.\n"
 msgstr ""
+"CD <directori> és la versió curta de CHDIR. Canvia el directori per defecte\n"
+"actual.\n"
 "ECHO <cadena> mostra <cadena> en el dispositiu de terminal actual.\n"
 "\n"
-"ECHO ON causa que tots els ordres següents en un fitxer batch es mostrin\n"
-"en el dispositiu de terminal abans d'executar-se.\n"
+"ECHO ON causa que tots els ordres següents en un fitxer batch es mostrin en\n"
+"el dispositiu de terminal abans d'executar-se.\n"
 "\n"
 "ECHO OFF desfà l'efecte d'un ECHO ON anterior (ECHO està OFF per defecte).\n"
 "Precedir l'ordre ECHO OFF amb la signe @ prevé que es mostri.\n"
@@ -9813,11 +9692,6 @@ msgid "ERASE <filename> deletes a file or set of files.\n"
 msgstr "ERASE <nom de fitxer> suprimeix un fitxer o conjunt de fitxers.\n"
 
 #: cmd.rc:71
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The FOR command is used to execute a command for each of a set of files.\n"
-#| "\n"
-#| "Syntax: FOR %variable IN (set) DO command\n"
 msgid ""
 "The FOR command is used to execute a command for each of a set of files.\n"
 "\n"
@@ -9825,10 +9699,12 @@ msgid ""
 "\n"
 "The % sign must be doubled when using FOR in a batch file.\n"
 msgstr ""
-"L'ordre FOR s'usa per executar un ordre per cada un d'un conjunt de "
+"S'utilitza l'ordre FOR per a executar un ordre per cada un d'un conjunt de\n"
 "fitxers.\n"
 "\n"
-"Sintaxi: FOR %variable IN (conjunt) DO ordre\n"
+"Ús: FOR %variable IN (conjunt) DO ordre\n"
+"\n"
+"S'ha de doblar el signe % quan s'utilitza FOR en un fitxer batch.\n"
 
 #: cmd.rc:83
 msgid ""
@@ -9846,15 +9722,13 @@ msgstr ""
 "L'ordre GOTO transfereix l'execució a una altra declaració en un fitxer\n"
 "batch.\n"
 "\n"
-"L'etiqueta que és la destinació d'un GOTO pot ser de fins a 255 caràcters "
-"de\n"
+"L'etiqueta que és la destinació d'un GOTO pot ser de fins 255 caràcters de\n"
 "longitud però no pot incloure espais (això és diferent d'altres sistemes\n"
-"operatius). Si dos o més etiquetes idèntiques existeixen en un fitxer "
-"batch,\n"
-"el primer sempre s'executarà. Intentar fer GOTO a una etiqueta no existent\n"
-"termina l'execució del fitxer batch.\n"
+"operatius). Si dos o més etiquetes idèntiques existeixen en un fitxer\n"
+"batch, el primer sempre s'executarà. Intentar fer GOTO a una etiqueta no\n"
+"existent termina l'execució del fitxer batch.\n"
 "\n"
-"GOTO no té cap efecte quan s'usa de forma interactiva.\n"
+"GOTO no té cap efecte quan s'utilitza de forma interactiva.\n"
 
 #: cmd.rc:86
 msgid ""
@@ -9875,14 +9749,15 @@ msgid ""
 "In the second form of the command, string1 and string2 must be in double\n"
 "quotes. The comparison is not case-sensitive.\n"
 msgstr ""
-"IF s'usa per executar condicionalment un ordre.\n"
+"S'utilitza IF per a executar condicionalment un ordre.\n"
 "\n"
 "Sintaxi: IF [NOT] EXIST nom_de_fitxer ordre\n"
 "     IF [NOT] cadena1==cadena2 ordre\n"
 "     IF [NOT] ERRORLEVEL nombre ordre\n"
 "\n"
-"En la segona forma de la comanda, cadena1 i cadena2 han d'estar entre\n"
-"cometes dobles. La comparació no distingeix entre majúscules i minúscules.\n"
+"En la segona forma de la comanda, cadena1 i cadena2 han de ser entre "
+"cometes\n"
+"dobles. La comparació no distingeix entre majúscules i minúscules.\n"
 
 #: cmd.rc:102
 msgid ""
@@ -9892,10 +9767,10 @@ msgid ""
 "The command will prompt you for the new volume label for the given drive.\n"
 "You can display the disk volume label with the VOL command.\n"
 msgstr ""
-"LABEL s'usa per establir una etiqueta de volum del disc.\n"
+"S'utilitza LABEL per a definir una etiqueta de volum de disc.\n"
 "\n"
 "Sintaxi: LABEL [unitat:]\n"
-"L'ordre us demanarà la nova etiqueta de volum per a la unitat donada.\n"
+"L'ordre us demanarà l'etiqueta nova de volum per a la unitat donada.\n"
 "Podeu mostrar l'etiqueta de volum del disc amb l'ordre VOL.\n"
 
 #: cmd.rc:105
@@ -9916,14 +9791,14 @@ msgid ""
 "\n"
 "MOVE fails if the old and new locations are on different DOS drive letters.\n"
 msgstr ""
-"MOVE trasllada un fitxer o directori a un nou punt dins el sistema de "
+"MOVE trasllada un fitxer o directori a un punt nou dins el sistema de\n"
 "fitxers.\n"
 "\n"
-"Si l'article que es mou és un directori, després tots els fitxers i\n"
-"subdirectoris a sota de l'article es mouen també.\n"
+"Si l'element que es mou és un directori, després tots els fitxers i\n"
+"subdirectoris a sota de l'element es mouen també.\n"
 "\n"
-"MOVE falla si els llocs antics i nous es troben en lletres d'unitat DOS\n"
-"diferents.\n"
+"MOVE falla si els llocs antics i els nous es troben en lletres d'unitat\n"
+"DOS diferents.\n"
 
 #: cmd.rc:124
 msgid ""
@@ -9937,14 +9812,14 @@ msgid ""
 "variable, for example:\n"
 "PATH %PATH%;c:\\temp\n"
 msgstr ""
-"PATH mostra o canvia la ruta de cerca de cmd.\n"
+"PATH mostra o canvia la ruta de cerca del cmd.\n"
 "\n"
-"Introduir PATH mostrarà la configuració PATH actual (inicialment\n"
-"treta del registre). Per canviar la configuració feu el\n"
-"ordre PATH amb el nou valor.\n"
+"Introduir PATH mostrarà la configuració PATH actual (inicialment treta del\n"
+"registre). Per a canviar la configuració feu el ordre PATH amb el valor\n"
+"nou.\n"
 "\n"
-"També és possible modificar la PATH per usar el variable d'entorn\n"
-"PATH, per exemple:\n"
+"També és possible modificar la PATH utilitzant la variable d'entorn PATH,\n"
+"per exemple:\n"
 "PATH %PATH%;c:\\temp\n"
 
 #: cmd.rc:130
@@ -9957,7 +9832,7 @@ msgstr ""
 "PAUSE mostra un missatge en la pantalla demanant que l'usuari premi una "
 "tecla.\n"
 "\n"
-"És principalment útil en els fitxers batch per permetre que l'usuari\n"
+"És principalment útil en els fitxers batch per a permetre que l'usuari\n"
 "llegeixi la sortida d'un ordre anterior abans que es desplaci fora de la\n"
 "pantalla.\n"
 
@@ -9983,23 +9858,23 @@ msgid ""
 "The prompt can also be changed by altering the PROMPT environment variable,\n"
 "so the command 'SET PROMPT=text' has the same effect as 'PROMPT text'.\n"
 msgstr ""
-"PROMPT estableix l'indicador de la línia d'ordre.\n"
+"PROMPT defineix l'indicador de la línia d'ordre.\n"
 "\n"
 "La cadena que segueix l'ordre PROMPT (i l'espai immediatament després)\n"
 "apareix al principi de la línia quan cmd està esperant l'entrada.\n"
 "\n"
-"Les cadenes de caràcters següents tenen el significat especial que "
+"Les cadenes de caràcters següents tenen el significat especial que\n"
 "s'indica:\n"
 "\n"
-"$$  Signe de dòlar   $_ Nova línia       $b  Barra vertical "
+"$$  Signe de dòlar   $_ Línia nova       $b  Barra vertical "
 "(|)\n"
 "$d  Data actual     $e Escapament       $g  Signe >\n"
-"$l  Signe <       $n Unitat actual     $p  Ruta actual\n"
+"$l  Signe <       $n Unitat actual     $p  Camí actual\n"
 "$q  Signe d'igualtat  $t Temps actual      $v  Versió de cmd\n"
 "\n"
-"Teniu en compte que introduir l'ordre PROMPT sense paràmetre restableix\n"
-"l'indicador al valor predeterminat, que és el directori actual (que inclou\n"
-"la lletra d'unitat actual) seguit del signe >.\n"
+"Tingueu en compte que introduir l'ordre PROMPT sense paràmetre restableix\n"
+"l'indicador al valor per defecte, que és el directori actual (que inclou la\n"
+"lletra d'unitat actual) seguit del signe >.\n"
 "(com un ordre PROMPT $p$g).\n"
 "\n"
 "L'indicador també es pot canviar per modificar la variable d'entorn PROMPT,\n"
@@ -10010,30 +9885,26 @@ msgid ""
 "A command line beginning with REM (followed by a space) performs no\n"
 "action, and can therefore be used as a comment in a batch file.\n"
 msgstr ""
-"Una línia d'ordres començant amb REM (seguit per un espai) no realitza\n"
-"cap acció, i per tant es pot usar com comentari en un fitxer batch.\n"
+"Una línia d'ordres que comença amb REM (seguit per un espai) no realitza\n"
+"cap acció, i per tant es pot utilitzar com a comentari en un fitxer batch.\n"
 
 #: cmd.rc:158
 msgid "REN <filename> is the short version of RENAME. It renames a file.\n"
 msgstr ""
-"REN <nom de fitxer> és la versió curta de RENAME. Canvia el nom\n"
-"d'un fitxer.\n"
+"REN <nom de fitxer> és la versió curta de RENAME. Canvia el nom d'un "
+"fitxer.\n"
 
 #: cmd.rc:159
 msgid "RENAME <filename> renames a file.\n"
 msgstr "REN <nom de fitxer> canvia el nom d'un fitxer.\n"
 
 #: cmd.rc:161
-#, fuzzy
-#| msgid "RD <dir> is the short version of RMDIR. It deletes a subdirectory.\n"
 msgid "RD <directory> is the short version of RMDIR. It deletes a directory.\n"
-msgstr "RD <dir> és la versió curta de RMDIR. Suprimeix un subdirectori.\n"
+msgstr "RD <directori> és la versió curta de RMDIR. Suprimeix un directori.\n"
 
 #: cmd.rc:162
-#, fuzzy
-#| msgid "RMDIR <dir> deletes a subdirectory.\n"
 msgid "RMDIR <directory> deletes a directory.\n"
-msgstr "RMDIR <dir> suprimeix un subdirectori.\n"
+msgstr "RMDIR <directori> suprimeix un directori.\n"
 
 #: cmd.rc:206
 msgid ""
@@ -10064,12 +9935,12 @@ msgstr ""
 "\n"
 "on <variable> i <valor> són cadenes de caràcters. No ha d'haver cap espai\n"
 "abans del signe igual, ni pot el nom de la variable tenir espais\n"
-"incorporats.\n"
+"incrustats.\n"
 "\n"
 "Sota el Wine, l'entorn del sistema operatiu subjacent es inclou en l'entorn\n"
 "Win32, hi haurà en general, per tant, molts més valors que en una\n"
-"implementació nativa de Win32. Tingueu en compte que no és possible\n"
-"afectar l'entorn del sistema operatiu dins cmd.\n"
+"implementació nativa de Win32. Tingueu en compte que no és possible afectar\n"
+"l'entorn del sistema operatiu dins cmd.\n"
 
 #: cmd.rc:211
 msgid ""
@@ -10077,7 +9948,7 @@ msgid ""
 "the list, so parameter 2 becomes parameter 1 and so on. It has no effect\n"
 "if called from the command line.\n"
 msgstr ""
-"SHIFT s'utilitza en un fitxer batch per treure un paràmetre del cap de\n"
+"S'utilitza SHIFT en un fitxer batch per a eliminar un paràmetre del cap de\n"
 "la llista, de manera que el paràmetre 2 es converteix en el paràmetre 1\n"
 "etc. No té cap efecte si es truca des de la línia d'ordres.\n"
 
@@ -10110,14 +9981,43 @@ msgid ""
 "/ProgIDOpen Open a document using the specified progID.\n"
 "/?      Display this help and exit.\n"
 msgstr ""
+"Inicia un programa, o obre un document en el programa que normalment "
+"s'utilitza\n"
+"per als fitxers amb aquell sufix.\n"
+"Ús:\n"
+"start [opcions] nom_de_fitxer_de_programa [...]\n"
+"start [opcions] nom_de_fitxer_de_document\n"
+"\n"
+"Opcions:\n"
+"\"títol\"     Especifica el títol de les finistres filles.\n"
+"/d directori   Inicia el programa en el directori especificat.\n"
+"/b        No creïs una consola nova per al programa.\n"
+"/i        Inicia el programa amb variables d'entorn fresques.\n"
+"/min       Inicia el programa minimitzat.\n"
+"/max       Inicia el programa maximitzat.\n"
+"/low       Inicia el programa en la clase de prioritat idle.\n"
+"/normal      Inicia el programa en la clase de prioritat normal.\n"
+"/high       Inicia el programa en la clase de prioritat high.\n"
+"/realtime     Inicia el programa en la clase de prioritat realtime.\n"
+"/abovenormal   Inicia el programa en la clase de prioritat abovenormal.\n"
+"/belownormal   Inicia el programa en la clase de prioritat belownormal.\n"
+"/node n      Inicia el programa en el node NUMA especificat.\n"
+"/affinity máscara Inicia el programa amb la máscara d'afinitat\n"
+"         especificada.\n"
+"/wait       Espera que el programa iniciat termini, llavors surt amb\n"
+"         el seu codi de sortida.\n"
+"/unix       Uitilitza un nom de fitxer de Unix i inicia el fitxer com\n"
+"         el Windows Explorer.\n"
+"/ProgIDOpen    Obre un document utilitzant la progID especificada.\n"
+"/?        Mostra aquesta ajuda i surt.\n"
 
 #: cmd.rc:213
 msgid "TIME sets or shows the current system time.\n"
-msgstr "TIME estableix o mostra l'hora actual del sistema.\n"
+msgstr "TIME defineix o mostra l'hora actual del sistema.\n"
 
 #: cmd.rc:215
 msgid "TITLE <string> sets the window title for the cmd window.\n"
-msgstr "TITLE <cadena> estableix el títol de la finestra de cmd.\n"
+msgstr "TITLE <cadena> defineix el títol de la finestra del cmd.\n"
 
 #: cmd.rc:219
 msgid ""
@@ -10125,7 +10025,7 @@ msgid ""
 "if redirected). No check is made that the file is readable text.\n"
 msgstr ""
 "TYPE <nom de fitxer> copia <nom de fitxer> al dispositiu de consola (o un\n"
-"altre lloc si redirigit). No es comprova que el fitxer és text llegible.\n"
+"altre lloc si es redirieix). No es comprova que el fitxer és text llegible.\n"
 
 #: cmd.rc:228
 msgid ""
@@ -10137,8 +10037,8 @@ msgid ""
 "\n"
 "The verify flag has no function in Wine.\n"
 msgstr ""
-"VERIFY s'usa per establir, esborrar o provar la bandera de verificació.\n"
-"Les formes vàlides són:\n"
+"S'utilitza VERIFY per a definir, esborrar o provar la bandera de\n"
+"verificació. Les formes vàlides són:\n"
 "\n"
 "VERIFY ON\tEstableix la bandera.\n"
 "VERIFY OFF\tEsborra la bandera.\n"
@@ -10148,7 +10048,7 @@ msgstr ""
 
 #: cmd.rc:231
 msgid "VER displays the version of cmd you are running.\n"
-msgstr "VER mostra la versió de cmd que s'està executant.\n"
+msgstr "VER mostra la versió del cmd que s'està executant.\n"
 
 #: cmd.rc:233
 msgid "VOL shows the volume label of a disk device.\n"
@@ -10159,8 +10059,8 @@ msgid ""
 "ENDLOCAL ends localization of environment changes in a batch file\n"
 "which were introduced by a preceding SETLOCAL.\n"
 msgstr ""
-"ENDLOCAL acaba la localització de canvis en l'entorn en un fitxer\n"
-"batch, els quals un SETLOCAL anterior ha introduït.\n"
+"ENDLOCAL acaba la localització de canvis d'entorn en un fitxer batch,\n"
+"els quals un SETLOCAL anterior ha introduït.\n"
 
 #: cmd.rc:245
 msgid ""
@@ -10174,25 +10074,21 @@ msgstr ""
 "SETLOCAL comença la localització de canvis en l'entorn en un fitxer batch.\n"
 "\n"
 "Els canvis d'entorn fets després d'un SETLOCAL són locals al fitxer batch,\n"
-"i es conserven fins que la pròxima ENDLOCAL es trobi (o al final del\n"
+"i es conserven fins que la propera ENDLOCAL es trobi (o al final del\n"
 "fitxer, el que passi primer), al qual punt la configuració de l'entorn\n"
 "anterior es restaura.\n"
 
 #: cmd.rc:248
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "PUSHD <directoryname> saves the current directory onto a\n"
-#| "stack, and then changes the current directory to the supplied one.\n"
 msgid ""
 "PUSHD <directory> saves the current directory onto a\n"
 "stack, and then changes the current directory to the supplied one.\n"
 msgstr ""
-"PUSHD <nom de directori> desa el directori actual en una pila, i\n"
-"després canvia el directori actual al proporcionat.\n"
+"PUSHD <directori> desa el directori actual en una pila, i després canvia\n"
+"el directori actual al proveït.\n"
 
 #: cmd.rc:250
 msgid "POPD changes current directory to the last one saved with PUSHD.\n"
-msgstr "POPD canvia el directori actual al últim desat amb PUSHD.\n"
+msgstr "POPD canvia el directori actual a l'últim desat amb PUSHD.\n"
 
 #: cmd.rc:258
 msgid ""
@@ -10210,8 +10106,8 @@ msgstr ""
 "Sintaxi: ASSOC [.ext[=[tipusDeFitxer]]]\n"
 "\n"
 "ASSOC sense paràmetres mostra les associacions de fitxer actuals.\n"
-"Si s'usa amb només una extensió de fitxer, mostra l'associació\n"
-"actual. Especificar cap tipus de fitxer després del signe igual treu\n"
+"Si s'utilitza amb només una extensió de fitxer, mostra l'associació actual.\n"
+"Especificar cap tipus de fitxer després del signe igual elimina\n"
 "l'associació actual, si hi ha.\n"
 
 #: cmd.rc:269
@@ -10233,16 +10129,16 @@ msgstr ""
 "Sintaxi: FTYPE [tipusDeFitxer[=[ordreDeObertura]]]\n"
 "\n"
 "Sense paràmetres, mostra els tipus de fitxer pels quals les cadenes d'ordre\n"
-"d'obertura estan definides actualment. Si s'usa amb només un tipus de\n"
-"fitxer, mostra la cadena d'ordre d'obertura associada, si hi ha. "
-"Especificar\n"
-"cap ordre d'obertura després del signe igual treu la cadena de ordre\n"
-"associada al tipus de fitxer especificat.\n"
+"d'obertura estan definides actualment.\n"
+"Si s'utilitza amb només un tipus de fitxer, mostra la cadena d'ordre\n"
+"d'obertura associada, si hi ha.\n"
+"Especificar cap ordre d'obertura després del signe igual elimina la cadena\n"
+"d'ordre associada al tipus de fitxer especificat.\n"
 
 #: cmd.rc:271
 msgid "MORE displays output of files or piped input in pages.\n"
 msgstr ""
-"MORE mostra la sortida dels fitxers o entrada de canonada en pàgines.\n"
+"MORE mostra la sortida dels fitxers o l'entrada de canonada en pàgines.\n"
 
 #: cmd.rc:275
 msgid ""
@@ -10250,19 +10146,18 @@ msgid ""
 "presses an allowed Key from a selectable list.\n"
 "CHOICE is mainly used to build a menu selection in a batch file.\n"
 msgstr ""
-"CHOICE mostra un text i espera fins que l'Usuari premi una Tecla permesa\n"
+"CHOICE mostra un text i espera fins que l'usuari premi una tecla permesa\n"
 "d'una llista seleccionable.\n"
-"CHOICE s'usa principalment per construir un menú de selecció en un fitxer\n"
-"batch.\n"
+"CHOICE s'utilitza principalment per a construir un menú de selecció en un\n"
+"fitxer batch.\n"
 
 #: cmd.rc:279
 msgid ""
 "EXIT terminates the current command session and returns\n"
 "to the operating system or shell from which you invoked cmd.\n"
 msgstr ""
-"EXIT acaba la sessió d'ordres actual i torna al sistema operatiu o shell "
-"des\n"
-"del qual heu invocat cmd.\n"
+"EXIT acaba la sessió d'ordres actual i torna al sistema operatiu o shell\n"
+"des del qual heu invocat cmd.\n"
 
 #: cmd.rc:317
 msgid ""
@@ -10306,45 +10201,44 @@ msgid ""
 "Enter HELP <command> for further information on any of the above commands.\n"
 msgstr ""
 "Els ordres integrats de CMD són:\n"
-"ASSOC\t\tMostrar o modificar les associacions d'extensió de fitxer\n"
-"ATTRIB\t\tMostrar o canviar els atributs de fitxer de DOS\n"
-"CALL\t\tInvocar un fitxer batch des de dins altre\n"
-"CD (CHDIR)\tCanviar el directori predeterminat actual\n"
-"CHOICE\t\tEsperar una pulsació de tecla d'una llista seleccionable\n"
-"CLS\t\tEsborrar la pantalla de consola\n"
-"COPY\t\tCopiar un fitxer\n"
-"CTTY\t\tCanviar de dispositiu d'entrada/sortida\n"
-"DATE\t\tMostrar o canviar la data del sistema\n"
-"DEL (ERASE)\tSuprimir un fitxer o conjunt de fitxers\n"
-"DIR\t\tMostrar el contingut d'un directori\n"
-"ECHO\t\tCopiar text directament a la sortida de la consola\n"
-"ENDLOCAL\tAcabar la localització de canvis en l'entorn en un fitxer batch\n"
-"FTYPE\t\tMostrar o modificar els ordres d'obertura associats amb els\n"
-"\t\ttipus de fitxer\n"
-"HELP\t\tMostrar detalls breus sobre un tema\n"
-"MD (MKDIR)\tCrear un subdirectori\n"
-"MORE\t\tMostrar la sortida en pàgines\n"
-"MOVE\t\tMoure un fitxer, conjunt de fitxers, o arbre de directori\n"
-"PATH\t\tEstablir o mostrar la ruta de cerca\n"
-"PAUSE\t\tSuspendre l'execució d'un fitxer batch\n"
-"POPD\t\tRestaurar el directori al últim desat amb PUSHD\n"
-"PROMPT\t\tCanviar l'indicador d'ordre\n"
-"PUSHD\t\tCanviar a un directori nou, desant l'actual\n"
-"REN (RENAME)\tCanviar el nom d'un fitxer\n"
-"RD (RMDIR)\tSuprimir un subdirectori\n"
-"SET\t\tEstablir o mostrar les variables d'entorn\n"
-"SETLOCAL\tComençar la localització de canvis en l'entorn en un fitxer\n"
-"\t\tbatch\n"
-"START\t\tIniciar un programa o obrir un document en el programa associat\n"
-"TIME\t\tEstablir o mostrar l'hora de sistema actual\n"
-"TITLE\t\tEstablir el títol de finestra per la sessió CMD\n"
-"TYPE\t\tAbocar el contingut d'un fitxer de text\n"
-"VER\t\tMostrar la versió actual de CMD\n"
-"VOL\t\tMostrar l'etiqueta de volum d'un dispositiu de disc\n"
-"XCOPY\t\tCopiar fitxers fonts o arbres de directori a una destinació\n"
-"EXIT\t\tTancar CMD\n"
-"\n"
-"Introduïu HELP <ordre> per més informació sobre qualsevol de les ordres\n"
+"ASSOC\t\tMostra o modifica les associacions d'extensió de fitxer\n"
+"ATTRIB\t\tMostra o canvia els atributs de fitxer de DOS\n"
+"CALL\t\tInvoca un fitxer batch des de dins altre\n"
+"CD (CHDIR)\tCanvia el directori per defecte actual\n"
+"CHOICE\t\tEspera una pulsació de tecla d'una llista seleccionable\n"
+"CLS\t\tEsborra la pantalla de consola\n"
+"COPY\t\tCopia un fitxer\n"
+"CTTY\t\tCanvia de dispositiu d'entrada/sortida\n"
+"DATE\t\tMostra o canvia la data del sistema\n"
+"DEL (ERASE)\tSuprimeix un fitxer o conjunt de fitxers\n"
+"DIR\t\tMostra el contingut d'un directori\n"
+"ECHO\t\tCopia text directament a la sortida de la consola\n"
+"ENDLOCAL\tAcaba la localització de canvis en l'entorn en un fitxer batch\n"
+"FTYPE\t\tMostra o modifica els ordres d'obertura associats amb els tipus\n"
+"\t\tde fitxer\n"
+"HELP\t\tMostra detalls breus sobre un tema\n"
+"MD (MKDIR)\tCrea un subdirectori\n"
+"MORE\t\tMostra la sortida en pàgines\n"
+"MOVE\t\tDesplaça un fitxer, conjunt de fitxers o arbre de directori\n"
+"PATH\t\tEstableix o mostra la ruta de cerca\n"
+"PAUSE\t\tSuspén l'execució d'un fitxer batch\n"
+"POPD\t\tRestaura el directori a l'últim desat amb la PUSHD\n"
+"PROMPT\t\tCanvia l'indicador d'ordres\n"
+"PUSHD\t\tCanvia a un directori nou, desant l'actual\n"
+"REN (RENAME)\tCanvia el nom d'un fitxer\n"
+"RD (RMDIR)\tSuprimeix un subdirectori\n"
+"SET\t\tEstableix o mostra les variables d'entorn\n"
+"SETLOCAL\tComença la localització de canvis en l'entorn en un fitxer batch\n"
+"START\t\tInicia un programa o obrir un document en el programa associat\n"
+"TIME\t\tEstableix o mostra l'hora de sistema actual\n"
+"TITLE\t\tEstableix el títol de finestra de la sessió CMD\n"
+"TYPE\t\tBolca el contingut d'un fitxer de text\n"
+"VER\t\tMostra la versió actual del CMD\n"
+"VOL\t\tMostra l'etiqueta de volum d'un dispositiu de disc\n"
+"XCOPY\t\tCopia fitxers fonts o arbres de directori a una destinació\n"
+"EXIT\t\tTanca el CMD\n"
+"\n"
+"Introduïu HELP <ordre> per més informació sobre qualsevulla de les ordres\n"
 "anteriors.\n"
 
 #: cmd.rc:319
@@ -10363,15 +10257,15 @@ msgstr "N"
 
 #: cmd.rc:322
 msgid "File association missing for extension %1\n"
-msgstr "Falta l'associació de fitxer per l'extensió %1\n"
+msgstr "Manca una associació de fitxer per a l'extensió %1\n"
 
 #: cmd.rc:323
 msgid "No open command associated with file type '%1'\n"
-msgstr "Cap ordre d'obertura associat amb el tipus de fitxer '%1'\n"
+msgstr "No hi ha cap ordre d'obertura associat amb el tipus de fitxer '%1'\n"
 
 #: cmd.rc:324
 msgid "Overwrite %1?"
-msgstr "Sobreescriure %1?"
+msgstr "Voleu sobreescriure %1?"
 
 #: cmd.rc:325
 msgid "More..."
@@ -10379,11 +10273,13 @@ msgstr "Més..."
 
 #: cmd.rc:326
 msgid "Line in Batch processing possibly truncated. Using:\n"
-msgstr "Línia en processament batch possiblement truncada. Usant:\n"
+msgstr ""
+"Hi ha hagut una línia possiblement truncada en el processament batch.\n"
+"S'està utilitzant:\n"
 
 #: cmd.rc:328
 msgid "Argument missing\n"
-msgstr "Falta la paràmetre\n"
+msgstr "Manca un paràmetre\n"
 
 #: cmd.rc:329
 msgid "Syntax error\n"
@@ -10391,7 +10287,7 @@ msgstr "Error de sintaxi\n"
 
 #: cmd.rc:331
 msgid "No help available for %1\n"
-msgstr "Cap ajuda disponible per %1\n"
+msgstr "Cap ajuda disponible per a %1\n"
 
 #: cmd.rc:332
 msgid "Target to GOTO not found\n"
@@ -10399,11 +10295,11 @@ msgstr "Destinació del GOTO no trobat\n"
 
 #: cmd.rc:333
 msgid "Current Date is %1\n"
-msgstr "La Data Actual és %1\n"
+msgstr "La data actual és %1\n"
 
 #: cmd.rc:334
 msgid "Current Time is %1\n"
-msgstr "L'Hora Actual és %1\n"
+msgstr "L'hora actual és %1\n"
 
 #: cmd.rc:335
 msgid "Enter new date: "
@@ -10423,16 +10319,16 @@ msgstr "S'ha fallat en obrir '%1'\n"
 
 #: cmd.rc:339
 msgid "Cannot call batch label outside of a batch script\n"
-msgstr "No es pot trucar a una etiqueta batch fora d'un script batch\n"
+msgstr "No es pot trucar a una etiqueta de batch fora d'un script batch\n"
 
 #: cmd.rc:340 xcopy.rc:45
 msgctxt "All key"
 msgid "A"
-msgstr ""
+msgstr "A"
 
 #: cmd.rc:341
 msgid "Delete %1?"
-msgstr "Suprimeix %1?"
+msgstr "Voleu suprimir %1?"
 
 #: cmd.rc:342
 msgid "Echo is %1\n"
@@ -10455,32 +10351,32 @@ msgid ""
 "Volume Serial Number is %1!04x!-%2!04x!\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"El Nombre de Sèrie del Volum és %1!04x!-%2!04x!\n"
+"El número serial del volum és %1!04x!-%2!04x!\n"
 "\n"
 
 #: cmd.rc:347
 msgid "Volume label (11 characters, <Enter> for none)?"
-msgstr "Etiqueta de volum (11 caràcters, <Enter> per cap)?"
+msgstr "Etiqueta de volum (11 caràcters, <Retorn> per a cap)?"
 
 #: cmd.rc:348
 msgid "PATH not found\n"
-msgstr "PATH no trobada\n"
+msgstr "No s'ha trobat PATH\n"
 
 #: cmd.rc:349
 msgid "Press any key to continue... "
-msgstr "Premeu qualsevol tecla per continuar... "
+msgstr "Premeu qualsevol tecla per a continuar... "
 
 #: cmd.rc:350
 msgid "Wine Command Prompt"
-msgstr "Línia d'Ordres del Wine"
+msgstr "Indicador d'Ordres del Wine"
 
 #: cmd.rc:351
 msgid "Microsoft Windows %1!S!\n"
-msgstr ""
+msgstr "Microsoft Windows %1!S!\n"
 
 #: cmd.rc:352
 msgid "More? "
-msgstr "Més? "
+msgstr "Voleu més? "
 
 #: cmd.rc:353
 msgid "The input line is too long.\n"
@@ -10506,34 +10402,35 @@ msgstr " (Sí|No|Tots)"
 msgid ""
 "Can't recognize '%1' as an internal or external command, or batch script.\n"
 msgstr ""
+"No es pot reconèixer '%1' com a ordre intern ni extern, ni script batch.\n"
 
 #: cmd.rc:359
 msgid "Division by zero error.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Havia un error de divisió per zero.\n"
 
 #: cmd.rc:360
 msgid "Expected an operand.\n"
-msgstr ""
+msgstr "S'esperava un operant.\n"
 
 #: cmd.rc:361
-#, fuzzy
-#| msgid "Unexpected network error.\n"
 msgid "Expected an operator.\n"
-msgstr "Error de xarxa inesperat.\n"
+msgstr "S'esperava un operador.\n"
 
 #: cmd.rc:362
 msgid "Mismatch in parentheses.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Hi ha una discòrdia de parèntesis.\n"
 
 #: cmd.rc:363
 msgid ""
 "Badly formed number - must be one of decimal (12),\n"
 " hexadecimal (0x34) or octal (056).\n"
 msgstr ""
+"El nombre és mal format - ha de ser un de decimal (12)\n"
+" hexadecimal (0x34) o octal (056).\n"
 
 #: dxdiag.rc:30
 msgid "DirectX Diagnostic Tool"
-msgstr "Eina Diagnòstica de DirextX"
+msgstr "Eina diagnòstica del DirextX"
 
 #: dxdiag.rc:31
 msgid "Usage: dxdiag [/whql:off | /whql:on] [/t filename | /x filename]"
@@ -10542,13 +10439,11 @@ msgstr ""
 
 #: explorer.rc:31
 msgid "Wine Explorer"
-msgstr ""
+msgstr "Explorador del Wine"
 
 #: explorer.rc:33
-#, fuzzy
-#| msgid "Start Menu"
 msgid "Start"
-msgstr "Menú d'Inici"
+msgstr "Inicia"
 
 #: explorer.rc:34 winefile.rc:36
 msgid "&Run..."
@@ -10567,7 +10462,7 @@ msgid ""
 "Error: Setting the system hostname is not possible with the hostname "
 "utility.\n"
 msgstr ""
-"Error: Establir el nom d'equip del sistema no és possible amb la utilitat\n"
+"Error: Definir el nom d'equip del sistema no és possible amb la utilitat "
 "hostname.\n"
 
 #: ipconfig.rc:30
@@ -10577,7 +10472,8 @@ msgstr "Ús: ipconfig [ /? | /all ]\n"
 #: ipconfig.rc:31
 msgid "Error: Unknown or invalid command line parameters specified\n"
 msgstr ""
-"Error: Paràmetres de línia d'ordres desconeguts o invàlids especificats\n"
+"Error: S'han especificat paràmetres de línia d'ordres desconeguts o "
+"invàlids\n"
 
 #: ipconfig.rc:32
 msgid "%1 adapter %2\n"
@@ -10585,17 +10481,15 @@ msgstr "%1 adaptador %2\n"
 
 #: ipconfig.rc:33
 msgid "Ethernet"
-msgstr ""
+msgstr "Ethernet"
 
 #: ipconfig.rc:35
 msgid "Connection-specific DNS suffix"
 msgstr "Sufix DNS específic a la connexió"
 
 #: ipconfig.rc:36
-#, fuzzy
-#| msgid "IP address"
 msgid "IPv4 address"
-msgstr "adreça IP"
+msgstr "Adreça IPv4"
 
 #: ipconfig.rc:37
 msgid "Hostname"
@@ -10635,13 +10529,11 @@ msgstr "DHCP habilitat"
 
 #: ipconfig.rc:49
 msgid "Default gateway"
-msgstr "Passarel·la predeterminada"
+msgstr "Passarel·la per defecte"
 
 #: ipconfig.rc:50
-#, fuzzy
-#| msgid "IP address"
 msgid "IPv6 address"
-msgstr "adreça IP"
+msgstr "Adreça IPv6"
 
 #: net.rc:30
 msgid ""
@@ -10675,7 +10567,7 @@ msgstr ""
 "NET START [servei]\n"
 "\n"
 "Mostra la llista de serveis executants si 'servei' s'omet. En cas contrari\n"
-"'servei' és el nom del servei per iniciar.\n"
+"'servei' és el nom del servei a iniciar.\n"
 
 #: net.rc:32
 msgid ""
@@ -10689,11 +10581,11 @@ msgstr ""
 "\n"
 "NET STOP servei\n"
 "\n"
-"On 'servei' és el nom del servei per aturar.\n"
+"On 'servei' és el nom del servei a aturar.\n"
 
 #: net.rc:33
 msgid "Stopping dependent service: %1\n"
-msgstr "Aturant servei dependent: %1\n"
+msgstr "S'està aturant el servei dependent: %1\n"
 
 #: net.rc:34
 msgid "Could not stop service %1\n"
@@ -10701,11 +10593,12 @@ msgstr "No s'ha pogut aturar el servei %1\n"
 
 #: net.rc:35
 msgid "Could not get handle to service control manager.\n"
-msgstr "No s'ha pogut obtenir el mànec al gestor de control de servei.\n"
+msgstr ""
+"No s'ha pogut obtenir l'identificador al gestor de control de servei.\n"
 
 #: net.rc:36
 msgid "Could not get handle to service.\n"
-msgstr "No s'ha pogut obtenir el mànec al servei.\n"
+msgstr "No s'ha pogut obtenir l'identificador al servei.\n"
 
 #: net.rc:37
 msgid "The %1 service is starting.\n"
@@ -10713,7 +10606,7 @@ msgstr "El servei %1 s'està iniciant.\n"
 
 #: net.rc:38
 msgid "The %1 service was started successfully.\n"
-msgstr "El servei %1 s'ha iniciat amb èxit.\n"
+msgstr "S'ha iniciat el servei %1 amb èxit.\n"
 
 #: net.rc:39
 msgid "The %1 service failed to start.\n"
@@ -10721,7 +10614,7 @@ msgstr "El servei %1 ha fallat en iniciar.\n"
 
 #: net.rc:40
 msgid "The %1 service is stopping.\n"
-msgstr "El servei %1 està aturant.\n"
+msgstr "El servei %1 s'està aturant.\n"
 
 #: net.rc:41
 msgid "The %1 service was stopped successfully.\n"
@@ -10767,163 +10660,128 @@ msgstr "S'està fent la connexió"
 
 #: net.rc:52
 msgid "Reconnecting"
-msgstr "Reconnectant"
+msgstr "S'està reconnectant"
 
 #: net.rc:43
 msgid "The following services are running:\n"
 msgstr "Els següents serveis s'estan executant:\n"
 
 #: netstat.rc:30
-#, fuzzy
-#| msgid "LAN Connection"
 msgid "Active Connections"
-msgstr "Connexió LAN"
+msgstr "Connexions actives"
 
 #: netstat.rc:31
 msgid "Proto"
-msgstr ""
+msgstr "Protocol"
 
 #: netstat.rc:32
-#, fuzzy
-#| msgid "Email Address"
 msgid "Local Address"
-msgstr "Adreça de Correu Electrònic"
+msgstr "Adreça local"
 
 #: netstat.rc:33
-#, fuzzy
-#| msgid "Street Address"
 msgid "Foreign Address"
-msgstr "Direcció de Correu"
+msgstr "Adreça estrangera"
 
 #: netstat.rc:34
-#, fuzzy
-#| msgid "Status"
 msgid "State"
 msgstr "Estat"
 
 #: netstat.rc:35
-#, fuzzy
-#| msgid "Interfaces"
 msgid "Interface Statistics"
-msgstr "Interfícies"
+msgstr "Estadístiques d'interfície"
 
 #: netstat.rc:36
 msgid "Sent"
-msgstr ""
+msgstr "Enviats"
 
 #: netstat.rc:37
 msgid "Received"
-msgstr ""
+msgstr "Rebuts"
 
 #: netstat.rc:38
-#, fuzzy
-#| msgid "%d bytes"
 msgid "Bytes"
-msgstr "%d bytes"
+msgstr "Bytes"
 
 #: netstat.rc:39
 msgid "Unicast packets"
-msgstr ""
+msgstr "Paquets unicast"
 
 #: netstat.rc:40
 msgid "Non-unicast packets"
-msgstr ""
+msgstr "Paquets no unicast"
 
 #: netstat.rc:41
-#, fuzzy
-#| msgid "Disclaimer"
 msgid "Discards"
-msgstr "Renúncia"
+msgstr "Descarta"
 
 #: netstat.rc:42
-#, fuzzy
-#| msgid "Error"
 msgid "Errors"
-msgstr "Error"
+msgstr "Errors"
 
 #: netstat.rc:43
-#, fuzzy
-#| msgid "Unknown port.\n"
 msgid "Unknown protocols"
-msgstr "Port desconegut.\n"
+msgstr "Protocols desconeguts"
 
 #: netstat.rc:44
 msgid "TCP Statistics for IPv4"
-msgstr ""
+msgstr "Estadístiques TCP IPv4"
 
 #: netstat.rc:45
-#, fuzzy
-#| msgid "LAN Connection"
 msgid "Active Opens"
-msgstr "Connexió LAN"
+msgstr "Obertures actives"
 
 #: netstat.rc:46
 msgid "Passive Opens"
-msgstr ""
+msgstr "Obertures passives"
 
 #: netstat.rc:47
-#, fuzzy
-#| msgid "LAN Connection"
 msgid "Failed Connection Attempts"
-msgstr "Connexió LAN"
+msgstr "Intents de connexió fallats"
 
 #: netstat.rc:48
-#, fuzzy
-#| msgid "LAN Connection"
 msgid "Reset Connections"
-msgstr "Connexió LAN"
+msgstr "Connexions restablertes"
 
 #: netstat.rc:49
-#, fuzzy
-#| msgid "LAN Connection"
 msgid "Current Connections"
-msgstr "Connexió LAN"
+msgstr "Connexions actuals"
 
 #: netstat.rc:50
-#, fuzzy
-#| msgid "Segment locked.\n"
 msgid "Segments Received"
-msgstr "Segment encadenat.\n"
+msgstr "Segments rebuts"
 
 #: netstat.rc:51
-#, fuzzy
-#| msgid "Segment locked.\n"
 msgid "Segments Sent"
-msgstr "Segment encadenat.\n"
+msgstr "Segments enviats"
 
 #: netstat.rc:52
 msgid "Segments Retransmitted"
-msgstr ""
+msgstr "Segments retransmesos"
 
 #: netstat.rc:53
 msgid "UDP Statistics for IPv4"
-msgstr ""
+msgstr "Estadístiques UDP IPv4"
 
 #: netstat.rc:54
-#, fuzzy
-#| msgid "Segment locked.\n"
 msgid "Datagrams Received"
-msgstr "Segment encadenat.\n"
+msgstr "Datagrames rebuts"
 
 #: netstat.rc:55
-#, fuzzy
-#| msgid "Local Port"
 msgid "No Ports"
-msgstr "Port Local"
+msgstr "Cap port"
 
 #: netstat.rc:56
-#, fuzzy
-#| msgid "Decoding Error"
 msgid "Receive Errors"
-msgstr "Error en Descodificar"
+msgstr "Errors de recepció"
 
 #: netstat.rc:57
 msgid "Datagrams Sent"
-msgstr ""
+msgstr "Datagrames enviats"
 
+# Not a literal translation, but matches Windows
 #: notepad.rc:30
 msgid "&New\tCtrl+N"
-msgstr "&Nou\tCtrl+N"
+msgstr "&Crea\tCtrl+N"
 
 #: notepad.rc:31 wordpad.rc:32
 msgid "&Open...\tCtrl+O"
@@ -10939,7 +10797,7 @@ msgstr "&Imprimeix...\tCtrl+P"
 
 #: notepad.rc:36 wordpad.rc:38
 msgid "Page Se&tup..."
-msgstr "Configuració de pà&gina..."
+msgstr "&Format de pàgina..."
 
 #: notepad.rc:37
 msgid "P&rinter Setup..."
@@ -10963,36 +10821,38 @@ msgstr "&Copia\tCtrl+C"
 
 #: notepad.rc:46 wordpad.rc:49
 msgid "&Paste\tCtrl+V"
-msgstr "&Enganxar\tCtrl+V"
+msgstr "&Enganxa\tCtrl+V"
 
 #: notepad.rc:47 progman.rc:37 regedit.rc:58 regedit.rc:93 regedit.rc:109
 #: winefile.rc:32
 msgid "&Delete\tDel"
-msgstr "&Suprimir\tSupr"
+msgstr "S&uprimeix\tSupr"
 
 #: notepad.rc:49
 msgid "Select &all\tCtrl+A"
-msgstr "Seleccion&ar tot\tCtrl+A"
+msgstr "&Selecciona-ho tot\tCtrl+A"
 
 #: notepad.rc:50
 msgid "&Time/Date\tF5"
-msgstr "&Hora/Dada\tF5"
+msgstr "&Hora/data\tF5"
 
+# Not a literal translation, but matches Windows
 #: notepad.rc:52
 msgid "&Wrap long lines"
-msgstr "Tallar les línies llar&gues"
+msgstr "&Ajustament"
 
 #: notepad.rc:56
 msgid "&Search...\tCtrl+F"
-msgstr "&Cerca...\tCtrl+F"
+msgstr "Ce&rca...\tCtrl+F"
 
+# Not a literal translation, but matches Windows
 #: notepad.rc:57
 msgid "&Search next\tF3"
-msgstr "Cerca &proper\tF3"
+msgstr "&Següent\tF3"
 
 #: notepad.rc:58 wordpad.rc:55
 msgid "&Replace...\tCtrl+H"
-msgstr "&Reemplaça...\tCtrl+H"
+msgstr "&Substitueix...\tCtrl+H"
 
 #: notepad.rc:61 progman.rc:56 regedit.rc:81 winefile.rc:83
 msgid "&Contents\tF1"
@@ -11000,11 +10860,11 @@ msgstr "&Continguts\tF1"
 
 #: notepad.rc:62
 msgid "&About Notepad"
-msgstr "&Quant a Notepad"
+msgstr "&Quant a la Llibreta"
 
 #: notepad.rc:100
 msgid "Page Setup"
-msgstr "Configuració de Pàgina"
+msgstr "Format de pàgina"
 
 #: notepad.rc:102
 msgid "&Header:"
@@ -11012,7 +10872,7 @@ msgstr "&Capçalera:"
 
 #: notepad.rc:104
 msgid "&Footer:"
-msgstr "&Peu:"
+msgstr "&Peu de pàgina:"
 
 #: notepad.rc:107
 msgid "Margins (millimeters)"
@@ -11020,7 +10880,7 @@ msgstr "Marges (mil·límetres)"
 
 #: notepad.rc:108
 msgid "&Left:"
-msgstr "&Esquerra:"
+msgstr "&Esquerre:"
 
 #: notepad.rc:110
 msgid "&Top:"
@@ -11048,7 +10908,7 @@ msgstr "F"
 #: notepad.rc:135 wordpad.rc:280
 msgctxt "accelerator Replace"
 msgid "H"
-msgstr ""
+msgstr "H"
 
 #: notepad.rc:136 wordpad.rc:289
 msgctxt "accelerator New"
@@ -11063,27 +10923,27 @@ msgstr "O"
 #: notepad.rc:138 regedit.rc:324 wordpad.rc:292
 msgctxt "accelerator Print"
 msgid "P"
-msgstr ""
+msgstr "P"
 
 #: notepad.rc:139 wordpad.rc:291
 msgctxt "accelerator Save"
 msgid "S"
-msgstr ""
+msgstr "S"
 
 #: notepad.rc:140
 msgctxt "accelerator Paste"
 msgid "V"
-msgstr ""
+msgstr "V"
 
 #: notepad.rc:141 wordpad.rc:282
 msgctxt "accelerator Cut"
 msgid "X"
-msgstr ""
+msgstr "X"
 
 #: notepad.rc:142 wordpad.rc:284
 msgctxt "accelerator Undo"
 msgid "Z"
-msgstr ""
+msgstr "Z"
 
 #: notepad.rc:69
 msgid "Page &p"
@@ -11091,7 +10951,7 @@ msgstr "Pàgina &p"
 
 #: notepad.rc:71
 msgid "Notepad"
-msgstr "Bloc de Notes"
+msgstr "Llibreta"
 
 #: notepad.rc:72 progman.rc:64 winhlp32.rc:82
 msgid "ERROR"
@@ -11131,15 +10991,15 @@ msgstr "No s'ha pogut trobar '%s'."
 
 #: notepad.rc:85
 msgid "Unicode (UTF-16)"
-msgstr ""
+msgstr "Unicode (UTF-16)"
 
 #: notepad.rc:86
 msgid "Unicode (UTF-16 big-endian)"
-msgstr ""
+msgstr "Unicode (UTF-16 big-endian)"
 
 #: notepad.rc:87
 msgid "Unicode (UTF-8)"
-msgstr ""
+msgstr "Unicode (UTF-8)"
 
 #: notepad.rc:94
 msgid ""
@@ -11151,7 +11011,7 @@ msgid ""
 "Continue?"
 msgstr ""
 "%1\n"
-"Aquest fitxer conté caràcters Unicode que es perdran si\n"
+"Aquest fitxer conté caràcters d'Unicode que es perdran si\n"
 "deseu aquest fitxer en la codificació %2.\n"
 "Per mantenir aquests caràcters, feu clic a Cancel·la i\n"
 "després seleccioneu una de les opcions Unicode en la\n"
@@ -11164,15 +11024,15 @@ msgstr "&Lligar a fitxer..."
 
 #: oleview.rc:33
 msgid "&View TypeLib..."
-msgstr "&Veu TypeLib..."
+msgstr "&Visualitza TypeLib..."
 
 #: oleview.rc:35
 msgid "&System Configuration"
-msgstr "Configuració de &Sistema"
+msgstr "Configuració de &sistema"
 
 #: oleview.rc:36
 msgid "&Run the Registry Editor"
-msgstr "Executar l'Editor de &Registre"
+msgstr "&Executa l'Editor de Registre"
 
 #: oleview.rc:40
 msgid "&Object"
@@ -11184,11 +11044,11 @@ msgstr "Bandera &CoCreateInstance"
 
 #: oleview.rc:44
 msgid "&In-process server"
-msgstr "Servidor &en procés"
+msgstr "&Servidor en procés"
 
 #: oleview.rc:45
 msgid "In-process &handler"
-msgstr "&Manejador en procés"
+msgstr "&Gestor en procés"
 
 #: oleview.rc:46
 msgid "&Local server"
@@ -11200,27 +11060,27 @@ msgstr "Servidor &remot"
 
 #: oleview.rc:50
 msgid "View &Type information"
-msgstr "Veu informació de &Tipus"
+msgstr "Visualitza informació de &tipus"
 
 #: oleview.rc:52
 msgid "Create &Instance"
-msgstr "Crea &Instància"
+msgstr "Crea &instància"
 
 #: oleview.rc:53
 msgid "Create Instance &On..."
-msgstr "Crea Instància &En..."
+msgstr "Crea instància &en..."
 
 #: oleview.rc:54
 msgid "&Release Instance"
-msgstr "&Allibera Instància"
+msgstr "&Allibera instància"
 
 #: oleview.rc:56
 msgid "Copy C&LSID to clipboard"
-msgstr "Copia C&LSID al portapapers"
+msgstr "Copia C&LSID al porta-retalls"
 
 #: oleview.rc:57
 msgid "Copy &HTML object Tag to clipboard"
-msgstr "Copia element d'objecte &HTML al portapapers"
+msgstr "Copia element d'objecte &HTML al porta-retalls"
 
 #: oleview.rc:63
 msgid "&Expert mode"
@@ -11232,11 +11092,11 @@ msgstr "Categories &ocultes de component"
 
 #: oleview.rc:67 oleview.rc:89 winefile.rc:65 wordpad.rc:71 wordpad.rc:264
 msgid "&Toolbar"
-msgstr "Barra d'E&ines"
+msgstr "Barra d'e&ines"
 
 #: oleview.rc:68 oleview.rc:90 winefile.rc:67 wordpad.rc:74 wordpad.rc:267
 msgid "&Status Bar"
-msgstr "Barra d'E&stat"
+msgstr "Barra d'e&stat"
 
 #: oleview.rc:70 regedit.rc:72 winefile.rc:79
 msgid "&Refresh\tF5"
@@ -11256,7 +11116,7 @@ msgstr "A&grupa per categoria de tipus"
 
 #: oleview.rc:157
 msgid "Connect to another machine"
-msgstr "Connecta's a una altra màquina"
+msgstr "Connecta't a una altra màquina"
 
 #: oleview.rc:160
 msgid "&Machine name:"
@@ -11264,31 +11124,31 @@ msgstr "Nom de &màquina:"
 
 #: oleview.rc:168
 msgid "System Configuration"
-msgstr "Configuració de Sistema"
+msgstr "Configuració de sistema"
 
 #: oleview.rc:171
 msgid "System Settings"
-msgstr "Ajustaments de Sistema"
+msgstr "Opcions de sistema"
 
 #: oleview.rc:172
 msgid "&Enable Distributed COM"
-msgstr "&Habilitar COM distribuït"
+msgstr "&Habilita el COM distribuït"
 
 #: oleview.rc:173
 msgid "Enable &Remote Connections (Win95 only)"
-msgstr "Habilitar les Connexions &Remotes (només Win95)"
+msgstr "Habilita les connexions &remotes (només Win95)"
 
 #: oleview.rc:174
 msgid ""
 "These settings change only registry values.\n"
 "They have no effect on Wine performance."
 msgstr ""
-"Aquests valors només canvien valors de registre.\n"
+"Aquestes opcions només canvien valors de registre.\n"
 "No tenen efecte en el rendiment del Wine."
 
 #: oleview.rc:181
 msgid "Default Interface Viewer"
-msgstr "Visor de Interfície Predeterminat"
+msgstr "Visualitzador d'interfície per defecte"
 
 #: oleview.rc:184
 msgid "Interface"
@@ -11296,35 +11156,35 @@ msgstr "Interfície"
 
 #: oleview.rc:186
 msgid "IID:"
-msgstr ""
+msgstr "IID:"
 
 #: oleview.rc:189
 msgid "&View Type Info"
-msgstr "&Veu informació de Tipus"
+msgstr "&Visualitza informació de tipus"
 
 #: oleview.rc:194
 msgid "IPersist Interface Viewer"
-msgstr "Visor de Interfície IPersist"
+msgstr "Visualitzador de la interfície IPersist"
 
 #: oleview.rc:197 oleview.rc:209
 msgid "Class Name:"
-msgstr "Nom de Classe:"
+msgstr "Nom de classe:"
 
 #: oleview.rc:199 oleview.rc:211
 msgid "CLSID:"
-msgstr ""
+msgstr "CLSID:"
 
 #: oleview.rc:206
 msgid "IPersistStream Interface Viewer"
-msgstr "Visor de Interfície IPersistStream"
+msgstr "Visualitzador de la interfície IPersistStream"
 
 #: oleview.rc:96 oleview.rc:97
 msgid "OleView"
-msgstr ""
+msgstr "OleView"
 
 #: oleview.rc:101
 msgid "ITypeLib viewer"
-msgstr "Visualitzador de ITypeLib"
+msgstr "Visualitzador d'ITypeLib"
 
 #: oleview.rc:99
 msgid "OleView - OLE/COM Object Viewer"
@@ -11344,11 +11204,11 @@ msgstr "Lliga a fitxer a través d'un File Moniker"
 
 #: oleview.rc:107
 msgid "Open a TypeLib file and view the contents"
-msgstr "Obre un fitxer TypeLib i veu el contingut"
+msgstr "Obre un fitxer TypeLib i visualitza els continguts"
 
 #: oleview.rc:108
 msgid "Change machine wide Distributed COM settings"
-msgstr "Canvia els ajustaments de Distributed COM de tot el equip"
+msgstr "Canvia la configuració de Distributed COM de tota la màquina"
 
 #: oleview.rc:109
 msgid "Run the Wine registry editor"
@@ -11364,23 +11224,23 @@ msgstr "Crea una instància del objecte seleccionat"
 
 #: oleview.rc:112
 msgid "Create an instance of the selected object on a specific machine"
-msgstr "Crea una instància del objecte seleccionat en un equip específic"
+msgstr "Crea una instància del objecte seleccionat en una màquina específica"
 
 #: oleview.rc:113
 msgid "Release the currently selected object instance"
-msgstr "Lliura la instància de objecte seleccionat actualment"
+msgstr "Lliura la instància d'objecte actualment seleccionada"
 
 #: oleview.rc:114
 msgid "Copy the GUID of the currently selected item to the clipboard"
-msgstr "Copia el GUID de l'article seleccionat actualment al portapapers"
+msgstr "Copia la GUID de l'element actualment seleccionada al porta-retalls"
 
 #: oleview.rc:115
 msgid "Display the viewer for the selected item"
-msgstr "Mostra el visualitzador de l'article seleccionat"
+msgstr "Mostra el visualitzador de l'element seleccionat"
 
 #: oleview.rc:120
 msgid "Toggle between expert and novice display mode"
-msgstr "Canvia entre els modes de visualització expert i novells"
+msgstr "Canvia entre els modes de visualització expert i novell"
 
 #: oleview.rc:121
 msgid ""
@@ -11407,27 +11267,27 @@ msgstr "Mostra informació de programa, nombre de versió i drets de autor"
 
 #: oleview.rc:116
 msgid "Ask for an in-process server when calling CoGetClassObject"
-msgstr "Demana un servidor en procés quan trucant a CoGetClassObject"
+msgstr "Demana un servidor en procés en trucar a CoGetClassObject"
 
 #: oleview.rc:117
 msgid "Ask for an in-process handler when calling CoGetClassObject"
-msgstr "Demana un manejador en procés quan trucant a CoGetClassObject"
+msgstr "Demana un gestor en procés en trucar a CoGetClassObject"
 
 #: oleview.rc:118
 msgid "Ask for a local server when calling CoGetClassObject"
-msgstr "Demana un servidor local quan trucant a CoGetClassObject"
+msgstr "Demana un servidor local en trucar a CoGetClassObject"
 
 #: oleview.rc:119
 msgid "Ask for a remote server when calling CoGetClassObject"
-msgstr "Demana un servidor remot quan trucant a CoGetClassObject"
+msgstr "Demana un servidor remot en trucar a CoGetClassObject"
 
 #: oleview.rc:131
 msgid "ObjectClasses"
-msgstr ""
+msgstr "ObjectClasses"
 
 #: oleview.rc:132
 msgid "Grouped by Component Category"
-msgstr "Agrupats per Categoria de Component"
+msgstr "Agrupats per categoria de component"
 
 #: oleview.rc:133
 msgid "OLE 1.0 Objects"
@@ -11435,23 +11295,23 @@ msgstr "Objectes OLE 1.0"
 
 #: oleview.rc:134
 msgid "COM Library Objects"
-msgstr "Objectes de Biblioteca COM"
+msgstr "Objectes de biblioteca COM"
 
 #: oleview.rc:135
 msgid "All Objects"
-msgstr "Tots els Objectes"
+msgstr "Tots els objectes"
 
 #: oleview.rc:136
 msgid "Application IDs"
-msgstr "IDs de Aplicació"
+msgstr "IDs d'aplicació"
 
 #: oleview.rc:137
 msgid "Type Libraries"
-msgstr "Biblioteques de Tipus"
+msgstr "Biblioteques de tipus"
 
 #: oleview.rc:138
 msgid "ver."
-msgstr ""
+msgstr "ver."
 
 #: oleview.rc:139
 msgid "Interfaces"
@@ -11479,7 +11339,7 @@ msgstr "Error desconegut"
 
 #: oleview.rc:149
 msgid "bytes"
-msgstr ""
+msgstr "bytes"
 
 #: oleview.rc:151
 msgid "LoadTypeLib( %1 ) failed ($%2!x!)"
@@ -11487,11 +11347,11 @@ msgstr "LoadTypeLib( %1 ) ha fallat ($%2!x!)"
 
 #: oleview.rc:152
 msgid "Inherited Interfaces"
-msgstr "Interfícies Heretades"
+msgstr "Interfícies heretades"
 
 #: oleview.rc:127
 msgid "Save as an .IDL or .H file"
-msgstr "Desa com fitxer .IDL o .H"
+msgstr "Desa com a fitxer .IDL o .H"
 
 #: oleview.rc:128
 msgid "Close window"
@@ -11507,11 +11367,11 @@ msgstr "&Nou..."
 
 #: progman.rc:34
 msgid "O&pen\tEnter"
-msgstr "O&brir\tEnter"
+msgstr "&Obre\tRetorn"
 
 #: progman.rc:35 winefile.rc:30
 msgid "&Move...\tF7"
-msgstr "&Mou...\tF7"
+msgstr "&Desplaça...\tF7"
 
 #: progman.rc:36 winefile.rc:31
 msgid "&Copy...\tF8"
@@ -11519,7 +11379,7 @@ msgstr "&Copia...\tF8"
 
 #: progman.rc:38
 msgid "&Properties\tAlt+Enter"
-msgstr "&Propietats\tAlt+Enter"
+msgstr "&Propietats\tAlt+Retorn"
 
 #: progman.rc:40
 msgid "&Execute..."
@@ -11527,7 +11387,7 @@ msgstr "&Executa..."
 
 #: progman.rc:42
 msgid "E&xit Windows"
-msgstr "&Surt de Windows"
+msgstr "&Surt del Windows"
 
 #: progman.rc:44 taskmgr.rc:41 winefile.rc:62 winhlp32.rc:47
 msgid "&Options"
@@ -11535,15 +11395,15 @@ msgstr "&Opcions"
 
 #: progman.rc:45
 msgid "&Arrange automatically"
-msgstr "Organitz&ar automàticament"
+msgstr "&Ordena automàticament"
 
 #: progman.rc:46
 msgid "&Minimize on run"
-msgstr "&Minimitza al executar"
+msgstr "&Minimitza en executar"
 
 #: progman.rc:47 winefile.rc:70
 msgid "&Save settings on exit"
-msgstr "&Desa els ajustaments al sortir"
+msgstr "&Desa la configuració en sortir"
 
 #: progman.rc:49 taskmgr.rc:78 taskmgr.rc:255
 msgid "&Windows"
@@ -11551,15 +11411,15 @@ msgstr "&Finestres"
 
 #: progman.rc:50
 msgid "&Overlapped\tShift+F5"
-msgstr "Superp&osats\tShift+F5"
+msgstr "&Superposats\tShift+F5"
 
 #: progman.rc:51
 msgid "&Side by side\tShift+F4"
-msgstr "Junt&s\tShift+F4"
+msgstr "&Junts\tShift+F4"
 
 #: progman.rc:52
 msgid "&Arrange Icons"
-msgstr "Organitz&ar Icones"
+msgstr "&Ordena les icones"
 
 #: progman.rc:57
 msgid "&About Program Manager"
@@ -11567,7 +11427,7 @@ msgstr "&Quant al Gestor de Programes"
 
 #: progman.rc:103
 msgid "Program &group"
-msgstr "&Grup de Programa"
+msgstr "&Grup de programa"
 
 #: progman.rc:105
 msgid "&Program"
@@ -11575,11 +11435,11 @@ msgstr "&Programa"
 
 #: progman.rc:116
 msgid "Move Program"
-msgstr "Mou Programa"
+msgstr "Desplaça programa"
 
 #: progman.rc:118
 msgid "Move program:"
-msgstr "Mou programa:"
+msgstr "Desplaça programa:"
 
 #: progman.rc:120 progman.rc:138
 msgid "From group:"
@@ -11591,7 +11451,7 @@ msgstr "&Al grup:"
 
 #: progman.rc:134
 msgid "Copy Program"
-msgstr "Copia Programa"
+msgstr "Copiar programa"
 
 #: progman.rc:136
 msgid "Copy program:"
@@ -11599,7 +11459,7 @@ msgstr "Copia programa:"
 
 #: progman.rc:152
 msgid "Program Group Attributes"
-msgstr "Atributs de Grup de Programa"
+msgstr "Atributs de grup de programa"
 
 #: progman.rc:156
 msgid "&Group file:"
@@ -11607,7 +11467,7 @@ msgstr "Fitxer de &grup:"
 
 #: progman.rc:168
 msgid "Program Attributes"
-msgstr "Atributs de Programa"
+msgstr "Atributs de programa"
 
 #: progman.rc:172 progman.rc:212
 msgid "&Command line:"
@@ -11623,7 +11483,7 @@ msgstr "&Combinació de tecles:"
 
 #: progman.rc:179 progman.rc:215
 msgid "&Minimize at launch"
-msgstr "&Minimitza al executar"
+msgstr "&Minimitza en executar"
 
 #: progman.rc:183
 msgid "Change &icon..."
@@ -11631,7 +11491,7 @@ msgstr "Canvia d'&icona..."
 
 #: progman.rc:192
 msgid "Change Icon"
-msgstr "Canvia d'Icona"
+msgstr "Canvi d'icona"
 
 #: progman.rc:194
 msgid "&Filename:"
@@ -11643,7 +11503,7 @@ msgstr "&Icona actual:"
 
 #: progman.rc:210
 msgid "Execute Program"
-msgstr "Executa Programa"
+msgstr "Executa programa"
 
 #: progman.rc:63
 msgid "Program Manager"
@@ -11659,11 +11519,11 @@ msgstr "Informació"
 
 #: progman.rc:68
 msgid "Delete group `%s'?"
-msgstr "Suprimir el grup `%s'?"
+msgstr "Voleu suprimir el grup `%s'?"
 
 #: progman.rc:69
 msgid "Delete program `%s'?"
-msgstr "Suprimir el programa `%s'?"
+msgstr "Voleu suprimir el programa `%s'?"
 
 #: progman.rc:70
 msgid "Not implemented"
@@ -11671,11 +11531,11 @@ msgstr "No implementat"
 
 #: progman.rc:71
 msgid "Error reading `%s'."
-msgstr "Error al llegir `%s'."
+msgstr "Hi ha hagut un error en llegir `%s'."
 
 #: progman.rc:72
 msgid "Error writing `%s'."
-msgstr "Error al escriure `%s'."
+msgstr "Hi ha hagut un error en escriure `%s'."
 
 #: progman.rc:75
 msgid ""
@@ -11687,19 +11547,20 @@ msgstr ""
 
 #: progman.rc:77
 msgid "Help not available."
-msgstr "Ajuda no disponible."
+msgstr "No hi ha cap ajuda disponible."
 
 #: progman.rc:78
 msgid "Unknown feature in %s"
-msgstr "Funció desconeguda en %s"
+msgstr "Hi ha una característica desconeguda en %s"
 
 #: progman.rc:79
 msgid "File `%s' exists. Not overwritten."
-msgstr "Fitxer `%s' existeix. No s'ha sobreescrit."
+msgstr "El fitxer `%s' existeix. No s'ha sobreescrit."
 
 #: progman.rc:80
 msgid "Save group as `%s to prevent overwriting original files."
-msgstr "Desa el grup com `%s per evitar sobreescriure els fitxers originals."
+msgstr ""
+"Desa el grup com a `%s per a evitar sobreescriure els fitxers originals."
 
 #: progman.rc:84
 msgid "Libraries (*.dll)"
@@ -11743,7 +11604,7 @@ msgstr "REG QUERY nom_de_clau [/v nom_de_valor | /ve] [/s]\n"
 
 #: reg.rc:34
 msgid "The operation completed successfully\n"
-msgstr "La operació s'ha completat amb èxit\n"
+msgstr "La operació s'ha acabat amb èxit\n"
 
 #: reg.rc:35
 msgid "Error: Invalid key name\n"
@@ -11751,26 +11612,22 @@ msgstr "Error: Nom de clau invàlid\n"
 
 #: reg.rc:36
 msgid "Error: Invalid command line parameters\n"
-msgstr "Error: Paràmetres de línia d'ordres no vàlids\n"
+msgstr "Error: Paràmetres de línia d'ordres invàlids\n"
 
 #: reg.rc:37
-#, fuzzy
-#| msgid "Error: Unable to add keys to remote machine\n"
 msgid "Error: Unable to access remote machine\n"
-msgstr "Error: No es pot afegir els claus a un equip remot\n"
+msgstr "Error: No es pot accedir a la màquina remota\n"
 
 #: reg.rc:38
 msgid ""
 "Error: The system was unable to find the specified registry key or value\n"
 msgstr ""
-"Error: El sistema no ha pogut trobar la clau o valor de registre "
-"especificada\n"
+"Error: El sistema no ha pogut trobar la clau especificada o el valor de "
+"registre especificat\n"
 
 #: reg.rc:39
-#, fuzzy
-#| msgid "Unsupported type.\n"
 msgid "Error: Unsupported type\n"
-msgstr "Tipus incompatible.\n"
+msgstr "Error: Tipus incompatible\n"
 
 #: regedit.rc:34
 msgid "&Registry"
@@ -11778,11 +11635,11 @@ msgstr "&Registre"
 
 #: regedit.rc:36
 msgid "&Import Registry File..."
-msgstr "&Importa Fitxer de Registre..."
+msgstr "&Importa fitxer de registre..."
 
 #: regedit.rc:37
 msgid "&Export Registry File..."
-msgstr "&Exporta Fitxer de Registre..."
+msgstr "&Exporta fitxer de registre..."
 
 #: regedit.rc:49 regedit.rc:100
 msgid "&Key"
@@ -11790,11 +11647,11 @@ msgstr "&Clau"
 
 #: regedit.rc:51 regedit.rc:102
 msgid "&String Value"
-msgstr "Valor de &Cadena"
+msgstr "Valor de &cadena"
 
 #: regedit.rc:52 regedit.rc:103
 msgid "&Binary Value"
-msgstr "Valor &Binari"
+msgstr "Valor &binari"
 
 #: regedit.rc:53 regedit.rc:104
 msgid "&DWORD Value"
@@ -11802,11 +11659,11 @@ msgstr "Valor &DWORD"
 
 #: regedit.rc:54 regedit.rc:105
 msgid "&Multi-String Value"
-msgstr "Valor &Multicadena"
+msgstr "Valor de cadena &múltiple"
 
 #: regedit.rc:55 regedit.rc:106
 msgid "&Expandable String Value"
-msgstr "Valor de Cadena Ampliabl&e"
+msgstr "Valor de cadena &expansible"
 
 #: regedit.rc:59 regedit.rc:110
 msgid "&Rename\tF2"
@@ -11814,7 +11671,7 @@ msgstr "Canvia el &nom\tF2"
 
 #: regedit.rc:61 regedit.rc:113
 msgid "&Copy Key Name"
-msgstr "&Copia Nom de Clau"
+msgstr "&Copia nom de clau"
 
 #: regedit.rc:63 regedit.rc:115 wordpad.rc:53
 msgid "&Find...\tCtrl+F"
@@ -11822,7 +11679,7 @@ msgstr "&Cerca...\tCtrl+F"
 
 #: regedit.rc:64
 msgid "Find Ne&xt\tF3"
-msgstr "Cerca &Proper\tF3"
+msgstr "Cerca &següent\tF3"
 
 #: regedit.rc:68
 msgid "Status &Bar"
@@ -11834,7 +11691,7 @@ msgstr "&Divideix"
 
 #: regedit.rc:77
 msgid "&Remove Favorite..."
-msgstr "T&reure Preferit..."
+msgstr "&Elimina preferit..."
 
 #: regedit.rc:82
 msgid "&About Registry Editor"
@@ -11842,7 +11699,7 @@ msgstr "&Quant al Editor de Registre"
 
 #: regedit.rc:91
 msgid "Modify Binary Data..."
-msgstr "Modifica Dades Binàries..."
+msgstr "Modifica dades binàries..."
 
 #: regedit.rc:218
 msgid "Export registry"
@@ -11850,7 +11707,7 @@ msgstr "Exporta registre"
 
 #: regedit.rc:220
 msgid "S&elected branch:"
-msgstr "Branca s&eleccionada:"
+msgstr "&Branca seleccionada:"
 
 #: regedit.rc:229
 msgid "Find:"
@@ -11874,11 +11731,11 @@ msgstr "Contingut del valor"
 
 #: regedit.rc:235
 msgid "Whole string only"
-msgstr "Només cadena sencera"
+msgstr "Només la cadena sencera"
 
 #: regedit.rc:242
 msgid "Add Favorite"
-msgstr "Afegeix Preferit"
+msgstr "Afegeix un preferit"
 
 #: regedit.rc:245 regedit.rc:256
 msgid "Name:"
@@ -11886,11 +11743,11 @@ msgstr "Nom:"
 
 #: regedit.rc:253
 msgid "Remove Favorite"
-msgstr "T&reure Preferit"
+msgstr "&Elimina el preferit"
 
 #: regedit.rc:264
 msgid "Edit String"
-msgstr "Edita Cadena"
+msgstr "Edita cadena"
 
 #: regedit.rc:267 regedit.rc:280 regedit.rc:296 regedit.rc:309
 msgid "Value name:"
@@ -11906,49 +11763,49 @@ msgstr "Edita DWORD"
 
 #: regedit.rc:284
 msgid "Base"
-msgstr ""
+msgstr "Base"
 
 #: regedit.rc:285
 msgid "Hexadecimal"
-msgstr ""
+msgstr "Hexadecimal"
 
 #: regedit.rc:286
 msgid "Decimal"
-msgstr ""
+msgstr "Decimal"
 
 #: regedit.rc:293
 msgid "Edit Binary"
-msgstr "Edita Binari"
+msgstr "Edita binari"
 
 #: regedit.rc:306
 msgid "Edit Multi-String"
-msgstr "Edita Multicadena"
+msgstr "Edita cadena múltiple"
 
 #: regedit.rc:137
 msgid "Contains commands for working with the whole registry"
-msgstr "Conté ordres per treballar amb el registre sencer"
+msgstr "Conté ordres per a treballar amb el registre sencer"
 
 #: regedit.rc:138
 msgid "Contains commands for editing values or keys"
-msgstr "Conté ordres per editar els valors o els claus"
+msgstr "Conté ordres per a editar els valors o les claus"
 
 #: regedit.rc:139
 msgid "Contains commands for customizing the registry window"
-msgstr "Conté ordres per personalitzar la finestra de registre"
+msgstr "Conté ordres per a personalitzar la finestra de registre"
 
 #: regedit.rc:140
 msgid "Contains commands for accessing frequently used keys"
-msgstr "Conté ordres per accedir als claus freqüentment usats"
+msgstr "Conté ordres per a accedir a les claus freqüentment utilitzades"
 
 #: regedit.rc:141
 msgid ""
 "Contains commands for displaying help and information about registry editor"
 msgstr ""
-"Conté ordres per mostrar ajuda i informació quant al editor de registre"
+"Conté ordres per a mostrar ajuda i informació quant al editor de registre"
 
 #: regedit.rc:142
 msgid "Contains commands for creating new keys or values"
-msgstr "Conté ordres per crear claus o valors nous"
+msgstr "Conté ordres per a crear claus o valors nous"
 
 #: regedit.rc:127
 msgid "Data"
@@ -11960,11 +11817,11 @@ msgstr "Editor de Registre"
 
 #: regedit.rc:194
 msgid "Import Registry File"
-msgstr "Importar Fitxer de Registre"
+msgstr "Importació de fitxer de registre"
 
 #: regedit.rc:195
 msgid "Export Registry File"
-msgstr "Exportar Fitxer de Registre"
+msgstr "Exportació de fitxer de registre"
 
 #: regedit.rc:196
 msgid "Registry files (*.reg)"
@@ -11976,11 +11833,11 @@ msgstr "Fitxers de registre Win9x/NT4 (REGEDIT4)"
 
 #: regedit.rc:204
 msgid "(Default)"
-msgstr "(Predeterminat)"
+msgstr "(Per defecte)"
 
 #: regedit.rc:205
 msgid "(value not set)"
-msgstr "(valor no establert)"
+msgstr "(valor no definit)"
 
 #: regedit.rc:206
 msgid "(cannot display value)"
@@ -12000,11 +11857,11 @@ msgstr "Afegeix les claus a la llista de preferits"
 
 #: regedit.rc:165
 msgid "Removes keys from the favorites list"
-msgstr "Treure les claus a la llista de preferits"
+msgstr "Elimina les claus de la llista de preferits"
 
 #: regedit.rc:166
 msgid "Shows or hides the status bar"
-msgstr "Mosta o amaga el barra d'estat"
+msgstr "Mostra o amaga la barra d'estat"
 
 #: regedit.rc:167
 msgid "Change position of split between two panes"
@@ -12024,15 +11881,15 @@ msgstr "Canvia el nom de la selecció"
 
 #: regedit.rc:171
 msgid "Copies the name of the selected key to the clipboard"
-msgstr "Copia el nom de la clau seleccionada al portapapers"
+msgstr "Copia el nom de la clau seleccionada al porta-retalls"
 
 #: regedit.rc:172
 msgid "Finds a text string in a key, value or data"
-msgstr "Troba una cadena de text en un clau, un valor o unes dades"
+msgstr "Troba una cadena de text en una clau, un valor o unes dades"
 
 #: regedit.rc:173
 msgid "Finds next occurrence of text specified in previous search"
-msgstr "Troba la següent aparició del text especificat en la cerca anterior"
+msgstr "Troba la aparició següent del text especificat en la cerca anterior"
 
 #: regedit.rc:147
 msgid "Modifies the value's data"
@@ -12040,7 +11897,7 @@ msgstr "Modifica les dades del valor"
 
 #: regedit.rc:148
 msgid "Adds a new key"
-msgstr "Afegeix un clau nou"
+msgstr "Afegeix una clau nova"
 
 #: regedit.rc:149
 msgid "Adds a new string value"
@@ -12068,7 +11925,7 @@ msgstr "Imprimeix tot o part del registre"
 
 #: regedit.rc:158
 msgid "Displays program information, version number and copyright"
-msgstr "Mostra informació de programa, nombre de versió, y drets d'autor"
+msgstr "Mostra informació de programa, nombre de versió i drets d'autor"
 
 #: regedit.rc:181
 msgid "Can't query value '%s'"
@@ -12076,15 +11933,15 @@ msgstr "No es pot consultar el valor '%s'"
 
 #: regedit.rc:182
 msgid "Can't edit keys of this type (%u)"
-msgstr "No es pot editar els claus d'aquest tipus (%u)"
+msgstr "No es pot editar les claus d'aquest tipus (%u)"
 
 #: regedit.rc:183
 msgid "Value is too big (%u)"
-msgstr "El valor es massa gran (%u)"
+msgstr "El valor és massa gran (%u)"
 
 #: regedit.rc:184
 msgid "Confirm Value Delete"
-msgstr "Confirmar Eliminació de Valor"
+msgstr "Confirmar eliminació de valor"
 
 #: regedit.rc:185
 msgid "Are you sure you want to delete value '%s'?"
@@ -12100,15 +11957,15 @@ msgstr "Esteu segur que voleu suprimir aquests valors?"
 
 #: regedit.rc:187
 msgid "New Key #%d"
-msgstr "Clau Nou #%d"
+msgstr "Clau nova #%d"
 
 #: regedit.rc:188
 msgid "New Value #%d"
-msgstr "Valor Nou #%d"
+msgstr "Valor nou #%d"
 
 #: regedit.rc:180
 msgid "Can't query key '%s'"
-msgstr "No es pot consultar el clau '%s'"
+msgstr "No es pot consultar la clau '%s'"
 
 #: regedit.rc:152
 msgid "Adds a new multi-string value"
@@ -12116,7 +11973,7 @@ msgstr "Afegeix un valor de cadena múltiple nou"
 
 #: regedit.rc:174
 msgid "Exports selected branch of the registry to a text file"
-msgstr "Exporta la branca del registre seleccionada a un fitxer de text"
+msgstr "Exporta la branca seleccionada del registre a un fitxer de text"
 
 #: regsvr32.rc:32
 msgid ""
@@ -12125,6 +11982,10 @@ msgid ""
 "Provides DLL registration services.\n"
 "\n"
 msgstr ""
+"Utilitat de Wine de registració DLL\n"
+"\n"
+"Proveeix serveis de registració DLL.\n"
+"\n"
 
 #: regsvr32.rc:40
 msgid ""
@@ -12139,54 +12000,66 @@ msgid ""
 " [/n] Do not call DllRegisterServer. This option must be used with [/i].\n"
 "\n"
 msgstr ""
+"Ús:\n"
+" regsvr32 [/u] [/s] [/n] [/i[:línia d'ordres]] NomDll\n"
+"\n"
+"Options:\n"
+" [/u] Desregistra un servidor.\n"
+" [/s] Mode silent (no es mostrarà cap missatge).\n"
+" [/i] Truca DllInstall, passant una [línia d'ordres] opcional.\n"
+"\tQuan s'utilitza amb [/u], es truca DllInstall en el mode de "
+"desinstalació.\n"
+" [/n] No truquis DllRegisterServer. S'ha d'utilitzar aquesta opció amb [/"
+"i].\n"
+"\n"
 
 #: regsvr32.rc:41
 msgid ""
 "regsvr32: Invalid or unrecognized switch [%1]\n"
 "\n"
 msgstr ""
+"regsvr32: Commutador invàlid o no reconegut [%1]\n"
+"\n"
 
 #: regsvr32.rc:42
-#, fuzzy
-#| msgid "Failed to open '%1'\n"
 msgid "regsvr32: Failed to load DLL '%1'\n"
-msgstr "S'ha fallat en obrir '%1'\n"
+msgstr "regsvr32: S'ha fallat en obrir el DLL '%1'\n"
 
 #: regsvr32.rc:43
 msgid "regsvr32: %1 not implemented in DLL '%2'\n"
-msgstr ""
+msgstr "regsvr32: %1 no està implementat en el DLL '%2'\n"
 
 #: regsvr32.rc:44
 msgid "regsvr32: Failed to register DLL '%1'\n"
-msgstr ""
+msgstr "regsvr32: S'ha fallat en registrar el DLL '%1'\n"
 
 #: regsvr32.rc:45
 msgid "regsvr32: Successfully registered DLL '%1'\n"
-msgstr ""
+msgstr "regsvr32: S'ha registrat el DLL '%1' amb èxit\n"
 
 #: regsvr32.rc:46
 msgid "regsvr32: Failed to unregister DLL '%1'\n"
-msgstr ""
+msgstr "regsvr32: S'ha fallat en desregistrar el DLL '%1'\n"
 
 #: regsvr32.rc:47
 msgid "regsvr32: Successfully unregistered DLL '%1'\n"
-msgstr ""
+msgstr "regsvr32: S'ha desregistrat el DLL '%1' amb èxit\n"
 
 #: regsvr32.rc:48
 msgid "regsvr32: Failed to install DLL '%1'\n"
-msgstr ""
+msgstr "regsvr32: S'ha fallat en instal·lar el DLL '%1'\n"
 
 #: regsvr32.rc:49
 msgid "regsvr32: Successfully installed DLL '%1'\n"
-msgstr ""
+msgstr "regsvr32: S'ha instal·lat el DLL '%1' amb èxit\n"
 
 #: regsvr32.rc:50
 msgid "regsvr32: Failed to uninstall DLL '%1'\n"
-msgstr ""
+msgstr "regsvr32: S'ha fallat en desinstal·lar el DLL '%1'\n"
 
 #: regsvr32.rc:51
 msgid "regsvr32: Successfully uninstalled DLL '%1'\n"
-msgstr ""
+msgstr "regsvr32: S'ha desinstal·lat el DLL '%1' amb èxit\n"
 
 #: start.rc:55
 msgid ""
@@ -12194,14 +12067,14 @@ msgid ""
 "specified file.\n"
 "ShellExecuteEx failed"
 msgstr ""
-"L'aplicació no s'ha pogut iniciar, o no hi ha cap aplicació associada amb el "
+"L'aplicació no s'ha pogut iniciar, o cap aplicació està associada amb el "
 "fitxer especificat.\n"
-"Ha fallat ShellExecuteEx"
+"Ha fallat el ShellExecuteEx"
 
 #: start.rc:57
 msgid "Could not translate the specified Unix filename to a DOS filename."
 msgstr ""
-"No s'ha pogut traduir el nom de fitxer Unix especificat a un nom de fitxer "
+"No s'ha pogut traduir el nom de fitxer d'Unix especificat a un nom de fitxer "
 "DOS."
 
 #: taskkill.rc:30
@@ -12210,15 +12083,16 @@ msgstr "Ús: taskkill [/?] [/f] [/im NomDeProcés | /pid IdDeProcés]\n"
 
 #: taskkill.rc:31
 msgid "Error: Unknown or invalid command line option specified.\n"
-msgstr "Error: Opció de línia d'ordres invàlida o desconeguda especificada.\n"
+msgstr ""
+"Error: S'ha especificat una opció de línia d'ordres invàlida o desconeguda.\n"
 
 #: taskkill.rc:32
 msgid "Error: Invalid command line parameter specified.\n"
-msgstr "Error: Paràmetre de línia d'ordres invàlid especificat.\n"
+msgstr "Error: S'ha especificat un paràmetre de línia d'ordres invàlid.\n"
 
 #: taskkill.rc:33
 msgid "Error: One of options /im or /pid must be specified.\n"
-msgstr "Error: Un de les opcions /im i /pid s'ha d'especificar.\n"
+msgstr "Error: Cal especificar una de les opcions /im i /pid.\n"
 
 #: taskkill.rc:34
 msgid "Error: Option %1 expects a command line parameter.\n"
@@ -12231,15 +12105,15 @@ msgstr "Error: Les opcions /im i /pid són mútuament excloents.\n"
 #: taskkill.rc:36
 msgid "Close message sent to top-level windows of process with PID %1!u!.\n"
 msgstr ""
-"Missatge de tancar enviat a les finestres del nivell superior del procés amb "
-"PID %1!u!.\n"
+"S'ha enviat un missatge de tancament a les finestres del nivell superior del "
+"procés amb PID %1!u!.\n"
 
 #: taskkill.rc:37
 msgid ""
 "Close message sent to top-level windows of process \"%1\" with PID %2!u!.\n"
 msgstr ""
-"Missatge de tancar enviat a les finestres del nivell superior del procés "
-"\"%1\" amb PID %2!u!.\n"
+"S'ha enviat un missatge de tancament a les finestres del nivell superior del "
+"procés \"%1\" amb PID %2!u!.\n"
 
 #: taskkill.rc:38
 msgid "Process with PID %1!u! was forcibly terminated.\n"
@@ -12263,39 +12137,41 @@ msgstr "Error: No es pot terminar el procés \"%1\".\n"
 
 #: taskkill.rc:43
 msgid "Error: Process self-termination is not permitted.\n"
-msgstr "Error: L'auto-terminació de procés no és permet.\n"
+msgstr "Error: No es permet l'auto-terminació de procés.\n"
 
 #: taskmgr.rc:37 taskmgr.rc:108
 msgid "&New Task (Run...)"
-msgstr "Tasca &Nova (Executa...)"
+msgstr "&Tasca nova (executa...)"
 
 #: taskmgr.rc:39
 msgid "E&xit Task Manager"
 msgstr "&Surt de l'Administrador de Tasques"
 
+# Not a literal translation, but matches Windows
 #: taskmgr.rc:45
 msgid "&Minimize On Use"
-msgstr "&Minimitza Al Usar"
+msgstr "&Minimitza-la quan l'obris"
 
+# Not a literal translation, but matches Windows
 #: taskmgr.rc:47
 msgid "&Hide When Minimized"
-msgstr "Amaga &Quan Minimitzat"
+msgstr "&Amaga-la quan estigui minimitzada"
 
 #: taskmgr.rc:49 taskmgr.rc:257
 msgid "&Show 16-bit tasks"
-msgstr "&Mostra tasques de 16 bits"
+msgstr "Mos&tra les tasques de 16 bits"
 
 #: taskmgr.rc:54
 msgid "&Refresh Now"
-msgstr "&Actualitza Ara"
+msgstr "&Actualitza ara"
 
 #: taskmgr.rc:55
 msgid "&Update Speed"
-msgstr "&Freqüència d'Actualització"
+msgstr "&Velocitat d'actualització"
 
 #: taskmgr.rc:57 taskmgr.rc:158
 msgid "&High"
-msgstr "&Alt"
+msgstr "&Alta"
 
 #: taskmgr.rc:58 taskmgr.rc:162
 msgid "&Normal"
@@ -12303,51 +12179,51 @@ msgstr "&Normal"
 
 #: taskmgr.rc:60 taskmgr.rc:166
 msgid "&Low"
-msgstr "&Baix"
+msgstr "&Baixa"
 
 #: taskmgr.rc:61
 msgid "&Paused"
-msgstr "&Pausat"
+msgstr "&En pausa"
 
 #: taskmgr.rc:68 taskmgr.rc:256
 msgid "&Select Columns..."
-msgstr "&Selecciona Columnes..."
+msgstr "&Selecciona les columnes..."
 
 #: taskmgr.rc:69 taskmgr.rc:258
 msgid "&CPU History"
-msgstr "Historial de &CPU"
+msgstr "Historial de la &CPU"
 
 #: taskmgr.rc:71 taskmgr.rc:259
 msgid "&One Graph, All CPUs"
-msgstr "Un Gràfic, &Totes les CPU"
+msgstr "&Un gràfic de totes les CPU"
 
 #: taskmgr.rc:73 taskmgr.rc:260
 msgid "One Graph &Per CPU"
-msgstr "Un Gràfic &Per CPU"
+msgstr "Un grà&fic per cada CPU"
 
 #: taskmgr.rc:76 taskmgr.rc:261
 msgid "&Show Kernel Times"
-msgstr "Mostra les Hores del Nucli"
+msgstr "Mostra la cronologia del nucli"
 
 #: taskmgr.rc:80 taskmgr.rc:96 taskmgr.rc:123 winefile.rc:76
 msgid "Tile &Horizontally"
-msgstr "Mosaic &Horitzontal"
+msgstr "En mosaic &horitzontal"
 
 #: taskmgr.rc:81 taskmgr.rc:97 taskmgr.rc:124
 msgid "Tile &Vertically"
-msgstr "Mosaic &Vertical"
+msgstr "En mosaic &vertical"
 
 #: taskmgr.rc:82 taskmgr.rc:98 taskmgr.rc:125
 msgid "&Minimize"
-msgstr "Mi&nimitza"
+msgstr "&Minimitza"
 
 #: taskmgr.rc:84 taskmgr.rc:100 taskmgr.rc:127
 msgid "&Cascade"
-msgstr "Ca&scada"
+msgstr "&En cascada"
 
 #: taskmgr.rc:85 taskmgr.rc:101 taskmgr.rc:121
 msgid "&Bring To Front"
-msgstr "&Porta Al Primer Pla"
+msgstr "En primer te&rme"
 
 #: taskmgr.rc:90
 msgid "&About Task Manager"
@@ -12355,23 +12231,26 @@ msgstr "&Quant a l'Administrador de Tasques"
 
 #: taskmgr.rc:120 taskmgr.rc:352
 msgid "&Switch To"
-msgstr "&Canvia A"
+msgstr "&Canvia a"
 
+# Not a literal translation, but matches Windows
 #: taskmgr.rc:129 taskmgr.rc:353
 msgid "&End Task"
-msgstr "&Termina Tasca"
+msgstr "&Fi de la tasca"
 
 #: taskmgr.rc:130
 msgid "&Go To Process"
-msgstr "Vés &Al Procés"
+msgstr "&Vés al procés"
 
+# Not a literal translation, but matches Windows
 #: taskmgr.rc:149 taskmgr.rc:363
 msgid "&End Process"
-msgstr "&Termina Procés"
+msgstr "F&i del procés"
 
+# Not a literal translation, but matches Windows
 #: taskmgr.rc:150
 msgid "End Process &Tree"
-msgstr "Termina &Arbre de Procés"
+msgstr "Fi d&e l'arbre de processos"
 
 #: taskmgr.rc:152 winedbg.rc:32
 msgid "&Debug"
@@ -12379,7 +12258,7 @@ msgstr "&Depura"
 
 #: taskmgr.rc:154
 msgid "Set &Priority"
-msgstr "Estableix &Prioritat"
+msgstr "De&finició de la prioritat"
 
 #: taskmgr.rc:156
 msgid "&Realtime"
@@ -12387,19 +12266,19 @@ msgstr "&Temps real"
 
 #: taskmgr.rc:160
 msgid "&Above Normal"
-msgstr "Amun&t del Normal"
+msgstr "&Per sobre del nivell normal"
 
 #: taskmgr.rc:164
 msgid "&Below Normal"
-msgstr "Abai&x del Normal"
+msgstr "Per s&ota del nivell normal"
 
 #: taskmgr.rc:169
 msgid "Set &Affinity..."
-msgstr "Estableix &Afinitat..."
+msgstr "Defineix l'&afinitat..."
 
 #: taskmgr.rc:170
 msgid "Edit Debug &Channels..."
-msgstr "Edita els &Canals de Depuració..."
+msgstr "Edita els &canals de depuració..."
 
 #: taskmgr.rc:338 taskmgr.rc:180 taskmgr.rc:181
 msgid "Task Manager"
@@ -12407,7 +12286,7 @@ msgstr "Administrador de Tasques"
 
 #: taskmgr.rc:351
 msgid "&New Task..."
-msgstr "Tasca &Nova..."
+msgstr "&Tasca nova..."
 
 #: taskmgr.rc:364
 msgid "&Show processes from all users"
@@ -12415,15 +12294,15 @@ msgstr "&Mostra els processos de tots els usuaris"
 
 #: taskmgr.rc:372
 msgid "CPU usage"
-msgstr "Ús de CPU"
+msgstr "Ús de la CPU"
 
 #: taskmgr.rc:373
 msgid "Mem usage"
-msgstr "Ús MEM"
+msgstr "Ús de la memòria"
 
 #: taskmgr.rc:374
 msgid "Totals"
-msgstr ""
+msgstr "Totals"
 
 #: taskmgr.rc:375
 msgid "Commit charge (K)"
@@ -12439,7 +12318,7 @@ msgstr "Memòria del nucli (K)"
 
 #: taskmgr.rc:378 taskmgr.rc:290
 msgid "Handles"
-msgstr "Mànecs"
+msgstr "Identificadors"
 
 #: taskmgr.rc:379 taskmgr.rc:291
 msgid "Threads"
@@ -12451,7 +12330,7 @@ msgstr "Processos"
 
 #: taskmgr.rc:387 taskmgr.rc:396 taskmgr.rc:405
 msgid "Total"
-msgstr ""
+msgstr "Total"
 
 #: taskmgr.rc:388
 msgid "Limit"
@@ -12463,7 +12342,7 @@ msgstr "Màxim"
 
 #: taskmgr.rc:398
 msgid "System Cache"
-msgstr "Memòria Cau de Sistema"
+msgstr "Memòria cau de sistema"
 
 #: taskmgr.rc:406
 msgid "Paged"
@@ -12475,159 +12354,159 @@ msgstr "No paginada"
 
 #: taskmgr.rc:414
 msgid "CPU usage history"
-msgstr "Historial d'ús de CPU"
+msgstr "Historial d'ús de la CPU"
 
 #: taskmgr.rc:415
 msgid "Memory usage history"
-msgstr "Monitor d'ús de Memòria"
+msgstr "Historial d'ús de la memòria"
 
 #: taskmgr.rc:428 taskmgr.rc:327
 msgid "Debug Channels"
-msgstr "Canals de Depuració"
+msgstr "Canals de depuració"
 
 #: taskmgr.rc:439
 msgid "Processor Affinity"
-msgstr "Afinitat de Processador"
+msgstr "Afinitat de processador"
 
 #: taskmgr.rc:444
 msgid ""
 "The Processor Affinity setting controls which CPUs the process will be "
 "allowed to execute on."
 msgstr ""
-"L'ajustament Afinitat de Processador controla en quals processadors es "
-"permetrà que el procés executi."
+"L'ajust d'afinitat de processador controla en quins processadors es permet "
+"que el procés executi."
 
 #: taskmgr.rc:446
 msgid "CPU 0"
-msgstr ""
+msgstr "CPU 0"
 
 #: taskmgr.rc:448
 msgid "CPU 1"
-msgstr ""
+msgstr "CPU 1"
 
 #: taskmgr.rc:450
 msgid "CPU 2"
-msgstr ""
+msgstr "CPU 2"
 
 #: taskmgr.rc:452
 msgid "CPU 3"
-msgstr ""
+msgstr "CPU 3"
 
 #: taskmgr.rc:454
 msgid "CPU 4"
-msgstr ""
+msgstr "CPU 4"
 
 #: taskmgr.rc:456
 msgid "CPU 5"
-msgstr ""
+msgstr "CPU 5"
 
 #: taskmgr.rc:458
 msgid "CPU 6"
-msgstr ""
+msgstr "CPU 6"
 
 #: taskmgr.rc:460
 msgid "CPU 7"
-msgstr ""
+msgstr "CPU 7"
 
 #: taskmgr.rc:462
 msgid "CPU 8"
-msgstr ""
+msgstr "CPU 8"
 
 #: taskmgr.rc:464
 msgid "CPU 9"
-msgstr ""
+msgstr "CPU 9"
 
 #: taskmgr.rc:466
 msgid "CPU 10"
-msgstr ""
+msgstr "CPU 10"
 
 #: taskmgr.rc:468
 msgid "CPU 11"
-msgstr ""
+msgstr "CPU 11"
 
 #: taskmgr.rc:470
 msgid "CPU 12"
-msgstr ""
+msgstr "CPU 12"
 
 #: taskmgr.rc:472
 msgid "CPU 13"
-msgstr ""
+msgstr "CPU 13"
 
 #: taskmgr.rc:474
 msgid "CPU 14"
-msgstr ""
+msgstr "CPU 14"
 
 #: taskmgr.rc:476
 msgid "CPU 15"
-msgstr ""
+msgstr "CPU 15"
 
 #: taskmgr.rc:478
 msgid "CPU 16"
-msgstr ""
+msgstr "CPU 16"
 
 #: taskmgr.rc:480
 msgid "CPU 17"
-msgstr ""
+msgstr "CPU 17"
 
 #: taskmgr.rc:482
 msgid "CPU 18"
-msgstr ""
+msgstr "CPU 18"
 
 #: taskmgr.rc:484
 msgid "CPU 19"
-msgstr ""
+msgstr "CPU 19"
 
 #: taskmgr.rc:486
 msgid "CPU 20"
-msgstr ""
+msgstr "CPU 20"
 
 #: taskmgr.rc:488
 msgid "CPU 21"
-msgstr ""
+msgstr "CPU 21"
 
 #: taskmgr.rc:490
 msgid "CPU 22"
-msgstr ""
+msgstr "CPU 22"
 
 #: taskmgr.rc:492
 msgid "CPU 23"
-msgstr ""
+msgstr "CPU 23"
 
 #: taskmgr.rc:494
 msgid "CPU 24"
-msgstr ""
+msgstr "CPU 24"
 
 #: taskmgr.rc:496
 msgid "CPU 25"
-msgstr ""
+msgstr "CPU 25"
 
 #: taskmgr.rc:498
 msgid "CPU 26"
-msgstr ""
+msgstr "CPU 26"
 
 #: taskmgr.rc:500
 msgid "CPU 27"
-msgstr ""
+msgstr "CPU 27"
 
 #: taskmgr.rc:502
 msgid "CPU 28"
-msgstr ""
+msgstr "CPU 28"
 
 #: taskmgr.rc:504
 msgid "CPU 29"
-msgstr ""
+msgstr "CPU 29"
 
 #: taskmgr.rc:506
 msgid "CPU 30"
-msgstr ""
+msgstr "CPU 30"
 
 #: taskmgr.rc:508
 msgid "CPU 31"
-msgstr ""
+msgstr "CPU 31"
 
 #: taskmgr.rc:514
 msgid "Select Columns"
-msgstr "Selecciona Columnes"
+msgstr "Selecció de columnes"
 
 #: taskmgr.rc:519
 msgid ""
@@ -12638,35 +12517,35 @@ msgstr ""
 
 #: taskmgr.rc:521
 msgid "&Image Name"
-msgstr "Nom d'&Imatge"
+msgstr "&Nom d'imatge"
 
 #: taskmgr.rc:523
 msgid "&PID (Process Identifier)"
-msgstr "&PID (Identificador de Procés)"
+msgstr "&PID (Identificador de procés)"
 
 #: taskmgr.rc:525
 msgid "&CPU Usage"
-msgstr "Ús de CPU"
+msgstr "Ús de la &CPU"
 
 #: taskmgr.rc:527
 msgid "CPU Tim&e"
-msgstr "T&emps de CPU"
+msgstr "&Temps de CPU"
 
 #: taskmgr.rc:529
 msgid "&Memory Usage"
-msgstr "Ús de &Memòria"
+msgstr "Ús de la &memòria"
 
 #: taskmgr.rc:531
 msgid "Memory Usage &Delta"
-msgstr "Delta d'Ús de Memòria"
+msgstr "&Delta d'ús de la memòria"
 
 #: taskmgr.rc:533
 msgid "Pea&k Memory Usage"
-msgstr "Mà&xim Ús de Memòria"
+msgstr "Ús &mà&xim de la memòria"
 
 #: taskmgr.rc:535
 msgid "Page &Faults"
-msgstr "&Fallades de Pàgina"
+msgstr "&Errors de pàgina"
 
 #: taskmgr.rc:537
 msgid "&USER Objects"
@@ -12674,47 +12553,47 @@ msgstr "Objectes &USER"
 
 #: taskmgr.rc:539 taskmgr.rc:281
 msgid "I/O Reads"
-msgstr "Lectures E/S"
+msgstr "Lectures d'E/S"
 
 #: taskmgr.rc:541 taskmgr.rc:282
 msgid "I/O Read Bytes"
-msgstr "Bytes E/S Llegits"
+msgstr "Bytes de lectura d'E/S"
 
 #: taskmgr.rc:543
 msgid "&Session ID"
-msgstr "ID de &Sessió"
+msgstr "&ID de sessió"
 
 #: taskmgr.rc:545
 msgid "User &Name"
-msgstr "&Nom de Usuari"
+msgstr "Nom d'&usuari"
 
 #: taskmgr.rc:547
 msgid "Page F&aults Delta"
-msgstr "F&allades de Pàgina"
+msgstr "Delta d'errors de &pàgina"
 
 #: taskmgr.rc:549
 msgid "&Virtual Memory Size"
-msgstr "Mida de Memòria &Virtual"
+msgstr "Mida de la memòria &virtual"
 
 #: taskmgr.rc:551
 msgid "Pa&ged Pool"
-msgstr "Bloc Pa&ginat"
+msgstr "Agrupació pa&ginada"
 
 #: taskmgr.rc:553
 msgid "N&on-paged Pool"
-msgstr "Bloc N&o Paginat"
+msgstr "Agrupació n&o paginada"
 
 #: taskmgr.rc:555
 msgid "Base P&riority"
-msgstr "P&rioritat Base"
+msgstr "P&rioritat base"
 
 #: taskmgr.rc:557
 msgid "&Handle Count"
-msgstr "Nombre de &Mànecs"
+msgstr "Nombre d'id&entificadors"
 
 #: taskmgr.rc:559
 msgid "&Thread Count"
-msgstr "Nombre de &Fils"
+msgstr "Nombre de &fils"
 
 #: taskmgr.rc:561 taskmgr.rc:292
 msgid "GDI Objects"
@@ -12722,27 +12601,27 @@ msgstr "Objectes GDI"
 
 #: taskmgr.rc:563 taskmgr.rc:293
 msgid "I/O Writes"
-msgstr "Escriptures E/S"
+msgstr "Escriptures d'E/S"
 
 #: taskmgr.rc:565 taskmgr.rc:294
 msgid "I/O Write Bytes"
-msgstr "Bytes E/S escrits"
+msgstr "Bytes d'escriptura d'E/S"
 
 #: taskmgr.rc:567 taskmgr.rc:295
 msgid "I/O Other"
-msgstr "Altre E/S"
+msgstr "Altres d'E/S"
 
 #: taskmgr.rc:569 taskmgr.rc:296
 msgid "I/O Other Bytes"
-msgstr "Bytes d'Altre I/O"
+msgstr "Altres bytes d'E/S"
 
 #: taskmgr.rc:182
 msgid "Create New Task"
-msgstr "Crea Tasca Nova"
+msgstr "Crea una tasca nova"
 
 #: taskmgr.rc:187
 msgid "Runs a new program"
-msgstr "Executa un nou programa"
+msgstr "Executa un programa nou"
 
 #: taskmgr.rc:188
 msgid "Task Manager remains in front of all other windows unless minimized"
@@ -12763,16 +12642,16 @@ msgstr "Amaga l'Administrador de Tasques quan es minimitza"
 #: taskmgr.rc:192
 msgid "Force Task Manager to update now, regardless of Update Speed setting"
 msgstr ""
-"Força que l'Administrador de Tasques s'actualitzi ara, independentment de la "
-"configuració de Velocitat d'Actualització"
+"Força ara l'actualització de l'Administrador de Tasques, sigui quina sigui "
+"la velocitat d'actualització"
 
 #: taskmgr.rc:193
 msgid "Displays tasks by using large icons"
-msgstr "Mostra les tasques usant icones grans"
+msgstr "Mostra les tasques utilitzant icones grans"
 
 #: taskmgr.rc:194
 msgid "Displays tasks by using small icons"
-msgstr "Mostra les tasques usant icones petits"
+msgstr "Mostra les tasques utilitzant icones petites"
 
 #: taskmgr.rc:195
 msgid "Displays information about each task"
@@ -12812,11 +12691,11 @@ msgstr "Maximitza les finestres"
 
 #: taskmgr.rc:209
 msgid "Cascades the windows diagonally on the desktop"
-msgstr "Cascades de les finestres en diagonal en l'escriptori"
+msgstr "Cascada de les finestres en diagonal en l'escriptori"
 
 #: taskmgr.rc:210
 msgid "Brings the window front, but does not switch to it"
-msgstr "Porta la finestra al primer pla, però no canvia a ella"
+msgstr "Porta la finestra al primer terme, però no canvia a ella"
 
 #: taskmgr.rc:211
 msgid "Displays Task Manager help topics"
@@ -12836,23 +12715,23 @@ msgstr "Mostra tasques de 16 bits sota el ntvdm.exe associat"
 
 #: taskmgr.rc:216
 msgid "Select which columns will be visible on the Process page"
-msgstr "Seleccionar quals columnes seran visibles a la pàgina de Procés"
+msgstr "Seleccioneu quines columnes seran visibles a la pàgina Procés"
 
 #: taskmgr.rc:217
 msgid "Displays kernel time in the performance graphs"
-msgstr "Mostra l'hora del nucli en els gràfics de rendiment"
+msgstr "Mostra el temps del nucli als gràfics de rendiment"
 
 #: taskmgr.rc:219
 msgid "A single history graph shows total CPU usage"
-msgstr "Una sola gràfica d'història mostra el ús de CPU total"
+msgstr "Un únic gràfic d'història mostra l'ús total de la CPU"
 
 #: taskmgr.rc:220
 msgid "Each CPU has its own history graph"
-msgstr "Cada CPU té la seva pròpia gràfica d'història"
+msgstr "Cada CPU té el seu propi gràfic d'història"
 
 #: taskmgr.rc:222
 msgid "Brings a task to the foreground, switch focus to that task"
-msgstr "Porta una tasca al primer pla, canvia el focus a aquesta tasca"
+msgstr "Porta una tasca al primer terme, canvia el focus a aquesta tasca"
 
 #: taskmgr.rc:227
 msgid "Tells the selected tasks to close"
@@ -12868,11 +12747,11 @@ msgstr "Restaura l'Administrador de Tasques del seu estat amagat"
 
 #: taskmgr.rc:230
 msgid "Removes the process from the system"
-msgstr "Treu el procés del sistema"
+msgstr "Elimina el procés del sistema"
 
 #: taskmgr.rc:232
 msgid "Removes this process and all descendants from the system"
-msgstr "Treu aquest procés i tots els descendents del sistema"
+msgstr "Elimina aquest procés i tots els descendents del sistema"
 
 #: taskmgr.rc:233
 msgid "Attaches the debugger to this process"
@@ -12880,19 +12759,19 @@ msgstr "Adjunta el depurador a aquest procés"
 
 #: taskmgr.rc:235
 msgid "Controls which processors the process will be allowed to run on"
-msgstr "Controla en quals processadors es permetrà que el procés executi"
+msgstr "Controla en quins processadors es permet que el procés executi"
 
 #: taskmgr.rc:237
 msgid "Sets process to the REALTIME priority class"
-msgstr "Dóna al procés la classe de prioritat TEMPS REAL"
+msgstr "Dóna al procés la classe de prioritat REALTIME"
 
 #: taskmgr.rc:238
 msgid "Sets process to the HIGH priority class"
-msgstr "Dóna al procés la classe de prioritat ALT"
+msgstr "Dóna al procés la classe de prioritat HIGH"
 
 #: taskmgr.rc:240
 msgid "Sets process to the ABOVE NORMAL priority class"
-msgstr "Dóna al procés la classe de prioritat SOBRE DEL NORMAL"
+msgstr "Dóna al procés la classe de prioritat ABOVE NORMAL"
 
 #: taskmgr.rc:242
 msgid "Sets process to the NORMAL priority class"
@@ -12900,11 +12779,11 @@ msgstr "Dóna al procés la classe de prioritat NORMAL"
 
 #: taskmgr.rc:244
 msgid "Sets process to the BELOW NORMAL priority class"
-msgstr "Dóna al procés la classe de prioritat SOTA DEL NORMAL"
+msgstr "Dóna al procés la classe de prioritat BELOW NORMAL"
 
 #: taskmgr.rc:245
 msgid "Sets process to the LOW priority class"
-msgstr "Dóna al procés la classe de prioritat SOTA"
+msgstr "Dóna al procés la classe de prioritat LOW"
 
 #: taskmgr.rc:247
 msgid "Controls Debug Channels"
@@ -12916,7 +12795,7 @@ msgstr "Rendiment"
 
 #: taskmgr.rc:265
 msgid "CPU Usage: %3d%%"
-msgstr "Ús de CPU: %3d%%"
+msgstr "Ús de la CPU: %3d%%"
 
 #: taskmgr.rc:266
 msgid "Processes: %d"
@@ -12924,19 +12803,19 @@ msgstr "Processos: %d"
 
 #: taskmgr.rc:267
 msgid "Mem Usage: %1!u!kB / %2!u!kB"
-msgstr "Ús de Memòria: %1!u!kB / %2!u!kB"
+msgstr "Ús de la memòria: %1!u!kB / %2!u!kB"
 
 #: taskmgr.rc:272
 msgid "Image Name"
-msgstr "Nom de Imatge"
+msgstr "Nom d'imatge"
 
 #: taskmgr.rc:273
 msgid "PID"
-msgstr ""
+msgstr "PID"
 
 #: taskmgr.rc:274
 msgid "CPU"
-msgstr ""
+msgstr "CPU"
 
 #: taskmgr.rc:275
 msgid "CPU Time"
@@ -12944,19 +12823,19 @@ msgstr "Temps de CPU"
 
 #: taskmgr.rc:276
 msgid "Mem Usage"
-msgstr "Ús de Mem"
+msgstr "Ús de memòria"
 
 #: taskmgr.rc:277
 msgid "Mem Delta"
-msgstr "Delta de Mem"
+msgstr "Delta de memòria"
 
 #: taskmgr.rc:278
 msgid "Peak Mem Usage"
-msgstr "Ús de Mem Més Gran"
+msgstr "Ús de memòria màxim"
 
 #: taskmgr.rc:279
 msgid "Page Faults"
-msgstr "Fallades de Pàgina"
+msgstr "Errors de pàgina"
 
 #: taskmgr.rc:280
 msgid "USER Objects"
@@ -12964,11 +12843,11 @@ msgstr "Objectes USER"
 
 #: taskmgr.rc:283
 msgid "Session ID"
-msgstr "ID de Sessió"
+msgstr "ID de sessió"
 
 #: taskmgr.rc:284
 msgid "Username"
-msgstr "Nom de Usuari"
+msgstr "Nom d'usuari"
 
 #: taskmgr.rc:285
 msgid "PF Delta"
@@ -12980,15 +12859,15 @@ msgstr "Mida de VM"
 
 #: taskmgr.rc:287
 msgid "Paged Pool"
-msgstr "Bloc Paginat"
+msgstr "Agrupació paginada"
 
 #: taskmgr.rc:288
 msgid "NP Pool"
-msgstr "Bloc NP"
+msgstr "Agrupació NP"
 
 #: taskmgr.rc:289
 msgid "Base Pri"
-msgstr "Prioritat Base"
+msgstr "Prioritat base"
 
 #: taskmgr.rc:301
 msgid "Task Manager Warning"
@@ -13000,14 +12879,14 @@ msgid ""
 "cause undesired results including system instability. Are you\n"
 "sure you want to change the priority class?"
 msgstr ""
-"ADVERTÈNCIA: El canvi de la classe de prioritat d'aquest\n"
+"ADVERTÈNCIA: Canviar la classe de prioritat d'aquest\n"
 "procés pot causar resultats no desitjats incloent la\n"
 "inestabilitat del sistema. Esteu segur que voleu canviar la\n"
 "classe de prioritat?"
 
 #: taskmgr.rc:305
 msgid "Unable to Change Priority"
-msgstr "No es pot Canviar la Prioritat"
+msgstr "No es pot canviar la prioritat"
 
 #: taskmgr.rc:310
 msgid ""
@@ -13017,7 +12896,7 @@ msgid ""
 "data before it is terminated. Are you sure you want to\n"
 "terminate the process?"
 msgstr ""
-"ADVERTÈNCIA: Acabar un procés pot causar resultats no\n"
+"ADVERTÈNCIA: Terminar un procés pot causar resultats no\n"
 "desitjats incloent la pèrdua de dades i la inestabilitat\n"
 "del sistema. Al procés no se li donarà l'oportunitat de\n"
 "desar el seu estat o les seves dades abans que s'acaba.\n"
@@ -13025,7 +12904,7 @@ msgstr ""
 
 #: taskmgr.rc:311
 msgid "Unable to Terminate Process"
-msgstr "No es pot Terminar el Procés"
+msgstr "No es pot terminar el procés"
 
 #: taskmgr.rc:313
 msgid ""
@@ -13038,31 +12917,31 @@ msgstr ""
 
 #: taskmgr.rc:314
 msgid "Unable to Debug Process"
-msgstr "No es pot Depurar el Procés"
+msgstr "No es pot depurar el procés"
 
 #: taskmgr.rc:315
 msgid "The process must have affinity with at least one processor"
-msgstr "El procés ha de tenir afinitat amb al menys un processador"
+msgstr "El procés ha de tenir afinitat amb almenys un processador"
 
 #: taskmgr.rc:316
 msgid "Invalid Option"
-msgstr "Opció Invàlida"
+msgstr "Opció invàlida"
 
 #: taskmgr.rc:317
 msgid "Unable to Access or Set Process Affinity"
-msgstr "No es pot Accedir o Establer l'Afinitat del Procés"
+msgstr "No s'ha pogut definir o accedir a l'afinitat del procés"
 
 #: taskmgr.rc:322
 msgid "System Idle Process"
-msgstr "Procés Inactiu del Sistema"
+msgstr "Procés inactiu del sistema"
 
 #: taskmgr.rc:323
 msgid "Not Responding"
-msgstr "No Respondent"
+msgstr "No està respondent"
 
 #: taskmgr.rc:324
 msgid "Running"
-msgstr "Executant"
+msgstr "S'està executant"
 
 #: taskmgr.rc:325
 msgid "Task"
@@ -13078,9 +12957,9 @@ msgid ""
 "executable.\n"
 "Do you want to remove the uninstall entry from the registry?"
 msgstr ""
-"L'execució de l'ordre de desinstal·lació '%s' ha fallat, potser a causa de "
-"la falta del executable.\n"
-"Voleu treure l'entrada de desinstal·lació del registre?"
+"L'execució de l'ordre de desinstal·lació '%s' ha fallat, potser perquè el "
+"executable manqui.\n"
+"Voleu eliminar l'entrada de desinstal·lació del registre?"
 
 #: view.rc:36
 msgid "&Pan"
@@ -13092,11 +12971,11 @@ msgstr "E&scala a la finestra"
 
 #: view.rc:40
 msgid "&Left"
-msgstr "A &L'esquerra"
+msgstr "A l'&esquerra"
 
 #: view.rc:41
 msgid "&Right"
-msgstr "Al D&reta"
+msgstr "Al &dreta"
 
 #: view.rc:49
 msgid "Regular Metafile Viewer"
@@ -13104,11 +12983,11 @@ msgstr "Visualitzador de Metafitxers Regular"
 
 #: wineboot.rc:31
 msgid "Waiting for Program"
-msgstr "Esperant Programa"
+msgstr "S'està esperant el programa"
 
 #: wineboot.rc:35
 msgid "Terminate Process"
-msgstr "Termina el Procés"
+msgstr "Termina el procés"
 
 #: wineboot.rc:36
 msgid ""
@@ -13117,14 +12996,14 @@ msgid ""
 "\n"
 "If you terminate the process you may lose all unsaved data."
 msgstr ""
-"Una simulació de sortida o apagament està en progrés, però aquest programa "
-"no respon.\n"
+"Una simulació de sortida o aturada està en progrés, però aquest programa no "
+"respon.\n"
 "\n"
 "Si termineu el procés, podeu perdre totes les dades no desades."
 
 #: wineboot.rc:42
 msgid "Wine"
-msgstr ""
+msgstr "Wine"
 
 #: wineboot.rc:46
 msgid "The Wine configuration in %s is being updated, please wait..."
@@ -13141,23 +13020,23 @@ msgstr ""
 "Aquest programari és programari lliure; podeu redistribuir i/o modificar-lo "
 "sota els termes de la Llicència Pública General Menor GNU com publicada per "
 "la Free Software Foundation; o la versió 2.1 de la Llicència, o (a la vostra "
-"elecció) qualsevol versió posterior."
+"elecció) qualsevulla versió posterior."
 
 #: winecfg.rc:141
 msgid "Windows registration information"
-msgstr "Informació de registració del Windows"
+msgstr "Informació de registració de Windows"
 
 #: winecfg.rc:142
 msgid "&Owner:"
-msgstr "Pr&opietari:"
+msgstr "&Propietari:"
 
 #: winecfg.rc:144
 msgid "Organi&zation:"
-msgstr "Organit&zació:"
+msgstr "&Organització:"
 
 #: winecfg.rc:152
 msgid "Application settings"
-msgstr "Ajustaments de les aplicacions"
+msgstr "Configuració d'aplicacions"
 
 #: winecfg.rc:153
 msgid ""
@@ -13166,30 +13045,30 @@ msgid ""
 "or per-application settings in those tabs as well."
 msgstr ""
 "El Wine pot imitar versions de Windows diferents per a cada aplicació. "
-"Aquesta pestanya es enllaça a les pestanyes Biblioteques i Gràfics per "
-"permetre-us canviar la configuració del sistema o d'una aplicació en "
-"aquestes pestanyes també."
+"Aquesta pestanya s'enllaça a les pestanyes Biblioteques i Gràfics per a "
+"permetre-vos canviar la configuració del sistema o d'una aplicació en "
+"aquelles pestanyes també."
 
 #: winecfg.rc:157
 msgid "&Add application..."
-msgstr "&Afegeix aplicació..."
+msgstr "A&fegeix aplicació..."
 
 #: winecfg.rc:158
 msgid "&Remove application"
-msgstr "T&reure aplicació"
+msgstr "&Elimina aplicació"
 
 #: winecfg.rc:159
 msgid "&Windows Version:"
-msgstr "Versió de &Windows:"
+msgstr "&Versió de Windows:"
 
 #: winecfg.rc:167
 msgid "Window settings"
-msgstr "Ajustaments de finestra"
+msgstr "Configuració de finestres"
 
+# The translated message must be simplified to fit the available space
 #: winecfg.rc:168
 msgid "Automatically capture the &mouse in full-screen windows"
-msgstr ""
-"Captura automàticament el &ratolí en les finestres de pantalla completa"
+msgstr "&Captura automàticament el ratolí en pantalla completa"
 
 #: winecfg.rc:169
 msgid "Allow the window manager to &decorate the windows"
@@ -13226,12 +13105,11 @@ msgid ""
 "application)."
 msgstr ""
 "Es pot especificar que una biblioteca d'enllaç dinàmic sigui o interna "
-"(proporcionada pel Wine) o nativa (treta de Windows o proporcionada per "
-"l'aplicació)."
+"(proveïda pel Wine) o nativa (treta de Windows o proveïda per l'aplicació)."
 
 #: winecfg.rc:192
 msgid "&New override for library:"
-msgstr "&Nou reemplaçament per la biblioteca:"
+msgstr "Reemplaçament &nou per a la biblioteca:"
 
 #: winecfg.rc:194 wordpad.rc:247
 msgid "&Add"
@@ -13239,15 +13117,15 @@ msgstr "&Afegeix"
 
 #: winecfg.rc:195
 msgid "Existing &overrides:"
-msgstr "&Reemplaçaments Existents:"
+msgstr "Reemplaçaments e&xistents:"
 
 #: winecfg.rc:197
 msgid "&Edit..."
-msgstr "&Edita..."
+msgstr "E&dita..."
 
 #: winecfg.rc:203
 msgid "Edit Override"
-msgstr "Editar Reemplaçament"
+msgstr "Edita reemplaçament"
 
 #: winecfg.rc:206
 msgid "Load order"
@@ -13271,13 +13149,11 @@ msgstr "Nati&va, després Interna"
 
 #: winecfg.rc:218
 msgid "Select Drive Letter"
-msgstr "Lletra de la Unitat"
+msgstr "Lletra de la unitat"
 
 #: winecfg.rc:230
-#, fuzzy
-#| msgid "Wine configuration"
 msgid "Drive configuration"
-msgstr "Configuració del Wine"
+msgstr "Configuració d'unitats"
 
 #: winecfg.rc:231
 msgid ""
@@ -13289,7 +13165,7 @@ msgstr ""
 
 #: winecfg.rc:234
 msgid "&Add..."
-msgstr "&Afegeix..."
+msgstr "A&fegeix..."
 
 #: winecfg.rc:236
 msgid "Auto&detect"
@@ -13297,19 +13173,19 @@ msgstr "Auto&detecta"
 
 #: winecfg.rc:239
 msgid "&Path:"
-msgstr "&Ruta:"
+msgstr "&Camí:"
 
 #: winecfg.rc:246 winecfg.rc:38
 msgid "Show &Advanced"
-msgstr "Mostrar &Avançat"
+msgstr "&Vista avançada"
 
 #: winecfg.rc:247
 msgid "De&vice:"
-msgstr "Dispositi&u:"
+msgstr "&Dispositiu:"
 
 #: winecfg.rc:249
 msgid "Bro&wse..."
-msgstr "Na&vega..."
+msgstr "&Navega..."
 
 #: winecfg.rc:251
 msgid "&Label:"
@@ -13317,11 +13193,11 @@ msgstr "&Etiqueta:"
 
 #: winecfg.rc:253
 msgid "S&erial:"
-msgstr "&Sèrie:"
+msgstr "&Serial:"
 
 #: winecfg.rc:256
 msgid "Show &dot files"
-msgstr "Mostra els fitxers de &punt"
+msgstr "&Mostra els fitxers de punt"
 
 #: winecfg.rc:263
 msgid "Driver diagnostics"
@@ -13329,7 +13205,7 @@ msgstr "Diagnòstics de controlador"
 
 #: winecfg.rc:265
 msgid "Defaults"
-msgstr "Predeterminats"
+msgstr "Per defecte"
 
 #: winecfg.rc:266
 msgid "Output device:"
@@ -13349,23 +13225,19 @@ msgstr "Dispositiu d'entrada de veu:"
 
 #: winecfg.rc:274
 msgid "&Test Sound"
-msgstr "&Prova el So"
+msgstr "&Prova el so"
 
 #: winecfg.rc:275
-#, fuzzy
-#| msgid "Wine configuration"
 msgid "Speaker configuration"
-msgstr "Configuració del Wine"
+msgstr "Configuració d'altaveus"
 
 #: winecfg.rc:276
-#, fuzzy
-#| msgid "De&vice:"
 msgid "Device:"
-msgstr "Dispositi&u:"
+msgstr "Dispositiu:"
 
 #: winecfg.rc:278
 msgid "Speakers:"
-msgstr ""
+msgstr "Altaveus"
 
 #: winecfg.rc:286
 msgid "Appearance"
@@ -13385,7 +13257,7 @@ msgstr "&Element:"
 
 #: winecfg.rc:296
 msgid "C&olor:"
-msgstr "C&olor:"
+msgstr "Co&lor:"
 
 #: winecfg.rc:302
 msgid "Folders"
@@ -13393,7 +13265,7 @@ msgstr "Carpetes"
 
 #: winecfg.rc:305
 msgid "&Link to:"
-msgstr "En&llaça a:"
+msgstr "Enlla&ça a:"
 
 #: winecfg.rc:34
 msgid "Libraries"
@@ -13409,11 +13281,11 @@ msgstr "Seleccioneu el directori de destinació d'Unix, si us plau."
 
 #: winecfg.rc:37
 msgid "Hide &Advanced"
-msgstr "Amagar &Avançat"
+msgstr "&Vista bàsica"
 
 #: winecfg.rc:39
 msgid "(No Theme)"
-msgstr "(Cap Tema)"
+msgstr "(Sense tema)"
 
 #: winecfg.rc:40
 msgid "Graphics"
@@ -13421,7 +13293,7 @@ msgstr "Gràfics"
 
 #: winecfg.rc:41
 msgid "Desktop Integration"
-msgstr "Integració d'Escriptori"
+msgstr "Integració d'escriptori"
 
 #: winecfg.rc:42
 msgid "Audio"
@@ -13465,7 +13337,7 @@ msgstr "(Cap)"
 
 #: winecfg.rc:86
 msgid "Audio test failed!"
-msgstr "Ha fallat la prova d'àudio!"
+msgstr "La prova d'àudio ha fallat!"
 
 #: winecfg.rc:88
 msgid "(System default)"
@@ -13473,21 +13345,19 @@ msgstr "(Defecte del sistema)"
 
 #: winecfg.rc:89
 msgid "5.1 Surround"
-msgstr ""
+msgstr "Envolvent 5.1"
 
 #: winecfg.rc:90
-#, fuzzy
-#| msgid "graphic"
 msgid "Quadraphonic"
-msgstr "gràfic"
+msgstr "Quadrifònic"
 
 #: winecfg.rc:91
 msgid "Stereo"
-msgstr ""
+msgstr "Estèreo"
 
 #: winecfg.rc:92
 msgid "Mono"
-msgstr ""
+msgstr "Mono"
 
 #: winecfg.rc:54
 msgid ""
@@ -13519,11 +13389,11 @@ msgstr "interna, nativa"
 
 #: winecfg.rc:60
 msgid "disabled"
-msgstr "deshabilitada"
+msgstr "inhabilitada"
 
 #: winecfg.rc:61
 msgid "Default Settings"
-msgstr "Ajustaments Predeterminats"
+msgstr "Opcions per defecte"
 
 #: winecfg.rc:62
 msgid "Wine Programs (*.exe; *.exe.so)"
@@ -13531,16 +13401,15 @@ msgstr "Programes del Wine (*.exe; *.exe.so)"
 
 #: winecfg.rc:63
 msgid "Use global settings"
-msgstr "Usar ajustaments globals"
+msgstr "Utilitza opcions globals"
 
 #: winecfg.rc:64
 msgid "Select an executable file"
 msgstr "Seleccionar un fitxer executable"
 
 #: winecfg.rc:69
-#, fuzzy
 msgid "Autodetect"
-msgstr "Auto&detecta"
+msgstr "Autodetecta"
 
 #: winecfg.rc:70
 msgid "Local hard disk"
@@ -13566,7 +13435,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "No podeu afegir més unitats.\n"
 "\n"
-"Cada unitat ha de tenir una lletra, de A a Z, així que no podeu tenir més de "
+"Cada unitat ha de tenir una lletra, d'A a Z, així que no podeu tenir més de "
 "26."
 
 #: winecfg.rc:75
@@ -13583,7 +13452,7 @@ msgstr ""
 "Esteu segur que voleu suprimir la unitat C?\n"
 "\n"
 "La majoria de les aplicacions de Windows esperen que la unitat C existeixi, "
-"y fallaran desordenadament si no. Si procedeixes, recordeu recrear-la!"
+"i fallaran desordenadament si no. Si procediu, recordeu recrear-la!"
 
 #: winecfg.rc:77
 msgctxt "Drive letter"
@@ -13591,10 +13460,8 @@ msgid "Letter"
 msgstr "Lletra"
 
 #: winecfg.rc:78
-#, fuzzy
-#| msgid "New Folder"
 msgid "Target folder"
-msgstr "Nova Carpeta"
+msgstr "Carpeta destinatària"
 
 #: winecfg.rc:79
 msgid ""
@@ -13604,7 +13471,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "No teniu una unitat C. Això no està molt bé.\n"
 "\n"
-"Recordeu fer clic en 'Afegir' en la pestanya Unitats per crear una!\n"
+"Recordeu fer clic en 'Afegir' en la pestanya Unitats per a crear una!\n"
 
 #: winecfg.rc:97
 msgid "Controls Background"
@@ -13624,7 +13491,7 @@ msgstr "Menú--Text"
 
 #: winecfg.rc:102
 msgid "Scrollbar"
-msgstr "Barra de Desplaçament"
+msgstr "Barra de desplaçament"
 
 #: winecfg.rc:103
 msgid "Selection Background"
@@ -13636,11 +13503,11 @@ msgstr "Selecció--Text"
 
 #: winecfg.rc:105
 msgid "Tooltip Background"
-msgstr "Indicador de Funció--Fons"
+msgstr "Indicador de funció--Fons"
 
 #: winecfg.rc:106
 msgid "Tooltip Text"
-msgstr "Indicador de Funció--Text"
+msgstr "Indicador de funció--Text"
 
 #: winecfg.rc:107
 msgid "Window Background"
@@ -13652,39 +13519,39 @@ msgstr "Finestra--Text"
 
 #: winecfg.rc:109
 msgid "Active Title Bar"
-msgstr "Títol Actiu--Barra"
+msgstr "Títol actiu--Barra"
 
 #: winecfg.rc:110
 msgid "Active Title Text"
-msgstr "Títol Actiu--Text"
+msgstr "Títol actiu--Text"
 
 #: winecfg.rc:111
 msgid "Inactive Title Bar"
-msgstr "Títol Inactiu--Barra"
+msgstr "Títol inactiu--Barra"
 
 #: winecfg.rc:112
 msgid "Inactive Title Text"
-msgstr "Títol Inactiu--Text"
+msgstr "Títol inactiu--Text"
 
 #: winecfg.rc:113
 msgid "Message Box Text"
-msgstr "Text de Quadre de Missatge"
+msgstr "Text de quadre de missatge"
 
 #: winecfg.rc:114
 msgid "Application Workspace"
-msgstr "Espai de Treball d'Aplicació"
+msgstr "Espai de treball d'aplicació"
 
 #: winecfg.rc:115
 msgid "Window Frame"
-msgstr "Marca de Finestra"
+msgstr "Marca de finestra"
 
 #: winecfg.rc:116
 msgid "Active Border"
-msgstr "Vora Activa"
+msgstr "Vora activa"
 
 #: winecfg.rc:117
 msgid "Inactive Border"
-msgstr "Vora Inactiva"
+msgstr "Vora inactiva"
 
 #: winecfg.rc:118
 msgid "Controls Shadow"
@@ -13692,7 +13559,7 @@ msgstr "Controls--Ombra"
 
 #: winecfg.rc:119
 msgid "Gray Text"
-msgstr "Text Gris"
+msgstr "Text gris"
 
 #: winecfg.rc:120
 msgid "Controls Highlight"
@@ -13700,27 +13567,27 @@ msgstr "Controls--Ressalt"
 
 #: winecfg.rc:121
 msgid "Controls Dark Shadow"
-msgstr "Controls--Ombra Fosca"
+msgstr "Controls--Ombra fosca"
 
 #: winecfg.rc:122
 msgid "Controls Light"
-msgstr "Controls--Brillo"
+msgstr "Controls--Brillant"
 
 #: winecfg.rc:123
 msgid "Controls Alternate Background"
-msgstr "Controls--Fons Alternatiu"
+msgstr "Controls--Fons alternatiu"
 
 #: winecfg.rc:124
 msgid "Hot Tracked Item"
-msgstr "Element Ressaltat"
+msgstr "Element ressaltat"
 
 #: winecfg.rc:125
 msgid "Active Title Bar Gradient"
-msgstr "Gradient de Barra de Títol Actiu"
+msgstr "Gradient de barra de títol actiu"
 
 #: winecfg.rc:126
 msgid "Inactive Title Bar Gradient"
-msgstr "Gradient de Barra de Títol Inactiu"
+msgstr "Gradient de barra de títol inactiu"
 
 #: winecfg.rc:127
 msgid "Menu Highlight"
@@ -13740,7 +13607,7 @@ msgstr "&Petit"
 
 #: wineconsole.rc:65
 msgid "&Medium"
-msgstr "&Medi"
+msgstr "&Mitjà"
 
 #: wineconsole.rc:66
 msgid "&Large"
@@ -13780,7 +13647,7 @@ msgstr "&Nombre d'ordres cancel·lats:"
 
 #: wineconsole.rc:79
 msgid "&Remove doubles"
-msgstr "&Treu dobles"
+msgstr "&Elimina dobles"
 
 #: wineconsole.rc:87
 msgid "&Font"
@@ -13824,7 +13691,7 @@ msgstr "Fi de programa"
 
 #: wineconsole.rc:120
 msgid "&Close console"
-msgstr "Tanca la &consola"
+msgstr "&Tanca la consola"
 
 #: wineconsole.rc:122
 msgid "Edition"
@@ -13836,7 +13703,7 @@ msgstr "Paràmetres de consola"
 
 #: wineconsole.rc:131
 msgid "Retain these settings for later sessions"
-msgstr "Conserva aquests valors per a sessions futures"
+msgstr "Conserva aquesta configuració per a sessions futures"
 
 #: wineconsole.rc:132
 msgid "Modify only current session"
@@ -13844,11 +13711,11 @@ msgstr "Modifica només la sessió actual"
 
 #: wineconsole.rc:29
 msgid "Set &Defaults"
-msgstr "Establir valors pre&determinats"
+msgstr "Estableix els valors per &defecte"
 
 #: wineconsole.rc:31
 msgid "&Mark"
-msgstr "&Marcar"
+msgstr "&Marca"
 
 #: wineconsole.rc:34
 msgid "&Select all"
@@ -13856,19 +13723,19 @@ msgstr "&Selecciona tot"
 
 #: wineconsole.rc:35
 msgid "Sc&roll"
-msgstr "Desplaça&r"
+msgstr "&Desplaça"
 
 #: wineconsole.rc:36
 msgid "S&earch"
-msgstr "C&ercar"
+msgstr "&Cerca"
 
 #: wineconsole.rc:39
 msgid "Setup - Default settings"
-msgstr "Instalació - Ajustaments predeterminats"
+msgstr "Instal·lació - Configuració per defecte"
 
 #: wineconsole.rc:40
 msgid "Setup - Current settings"
-msgstr "Instalació - Ajustaments actuals"
+msgstr "Instal·lació - Configuració actual"
 
 #: wineconsole.rc:41
 msgid "Configuration error"
@@ -13890,7 +13757,7 @@ msgstr "Això és una prova"
 
 #: wineconsole.rc:44
 msgid "wineconsole: Couldn't parse event id\n"
-msgstr "wineconsole: No s'ha pogut processar la id del esdeveniment\n"
+msgstr "wineconsole: No s'ha pogut processar l'id del esdeveniment\n"
 
 #: wineconsole.rc:45
 msgid "wineconsole: Invalid backend\n"
@@ -13909,8 +13776,8 @@ msgid ""
 "wineconsole: Starting program %s failed.\n"
 "The command is invalid.\n"
 msgstr ""
-"wineconsole: El iniciar el programa %s ha fallat.\n"
-"L'ordre és invàlida.\n"
+"wineconsole: L'inici del programa %s ha fallat.\n"
+"L'ordre és invàlid.\n"
 
 #: wineconsole.rc:50
 msgid ""
@@ -13934,13 +13801,14 @@ msgid ""
 "console.\n"
 msgstr ""
 " --backend={user|curses} Triar user generarà una finestra nova, curses\n"
-"              intentarà configurar el terminal actual com "
-"consola de Wine.\n"
+"              intentarà configurar el terminal actual com a "
+"consola\n"
+"              del Wine.\n"
 
 #: wineconsole.rc:53
 msgid " <command>        The Wine program to launch in the console.\n"
 msgstr ""
-" <ordre>         El programa Wine que s'iniciarà en la consola.\n"
+" <ordre>         El programa del Wine a iniciar en la consola.\n"
 
 #: wineconsole.rc:54
 msgid ""
@@ -13953,12 +13821,12 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Exemple:\n"
 " wineconsole cmd\n"
-"Inicia la línia d'ordres en una consola del Wine.\n"
+"Inicia l'indicador d'ordres en una consola del Wine.\n"
 "\n"
 
 #: winedbg.rc:49
 msgid "Program Error"
-msgstr "Error de Programa"
+msgstr "Error de programa"
 
 #: winedbg.rc:54
 msgid ""
@@ -13975,17 +13843,17 @@ msgid ""
 "Database</a> for tips about running this application."
 msgstr ""
 "Això pot ser causat per un problema en el programa o una deficiència en el "
-"Wine. Pot ser que vulgueu comprovar el <a href=\"http://appdb.winehq.org"
-"\">Base de Dades de Aplicacions</a> per suggeriments sobre executar aquesta "
+"Wine. Potser voleu comprovar la <a href=\"http://appdb.winehq.org\">base de "
+"dades d'aplicacions</a> per suggeriments sobre l'execució d'aquesta "
 "aplicació."
 
 #: winedbg.rc:61
 msgid "Show &Details"
-msgstr "Mostra &Detalls"
+msgstr "&Mostra detalls"
 
 #: winedbg.rc:66
 msgid "Program Error Details"
-msgstr "Detalls d'Error de Programa"
+msgstr "Detalls d'error de programa"
 
 #: winedbg.rc:73
 msgid ""
@@ -13995,9 +13863,9 @@ msgid ""
 "and attach that file to the report."
 msgstr ""
 "Si aquest problema no està present en el Windows i encara no s'ha reportat, "
-"podeu desar la informació detallada a un fitxer mediant el botó \"Anomenar i "
-"Desar\", després <a href=\"http://wiki.winehq.org/Bugs\">presentar un "
-"informe d'error</a> i ajuntar aquest fitxer a l'informe."
+"podeu desar la informació detallada a un fitxer utilitzant el botó "
+"\"Anomenar i Desar\", i llavors <a href=\"http://wiki.winehq.org/Bugs"
+"\">presentar un informe d'error</a> i ajuntar aquest fitxer a l'informe."
 
 #: winedbg.rc:38
 msgid "Wine program crash"
@@ -14017,23 +13885,23 @@ msgstr "El desament ha fallat"
 
 #: winedbg.rc:44
 msgid "Loading detailed information, please wait..."
-msgstr "Carregant informació detallada, si us plau, espereu..."
+msgstr "S'està carregant informació detallada, si us plau, espereu..."
 
 #: winefile.rc:29
 msgid "&Open\tEnter"
-msgstr "&Obrir\tEnter"
+msgstr "&Obre\tRetorn"
 
 #: winefile.rc:33
 msgid "Re&name..."
-msgstr "Canvia el &nom..."
+msgstr "C&anvia el nom..."
 
 #: winefile.rc:34
 msgid "Propert&ies\tAlt+Enter"
-msgstr "&Propietats\tAlt+Enter"
+msgstr "&Propietats\tAlt+Retorn"
 
 #: winefile.rc:38
 msgid "Cr&eate Directory..."
-msgstr "Crear &Directori..."
+msgstr "Crea &directori..."
 
 #: winefile.rc:43
 msgid "&Disk"
@@ -14041,11 +13909,11 @@ msgstr "&Disc"
 
 #: winefile.rc:44
 msgid "Connect &Network Drive..."
-msgstr "Connectar Unitat de &Xarxa..."
+msgstr "&Connecta unitat de xarxa..."
 
 #: winefile.rc:45
 msgid "&Disconnect Network Drive"
-msgstr "&Desconnectar Unitat de Xarxa"
+msgstr "&Desconnecta unitat de xarxa"
 
 #: winefile.rc:51
 msgid "&Name"
@@ -14053,39 +13921,39 @@ msgstr "&Nom"
 
 #: winefile.rc:52
 msgid "&All File Details"
-msgstr "&Tots els Detalls del Fitxer"
+msgstr "&Tots els detalls del fitxer"
 
 #: winefile.rc:54
 msgid "&Sort by Name"
-msgstr "&Ordenar per Nom"
+msgstr "Ordena per &nom"
 
 #: winefile.rc:55
 msgid "Sort &by Type"
-msgstr "Ordenar per &Tipus"
+msgstr "Ordena per &tipus"
 
 #: winefile.rc:56
 msgid "Sort by Si&ze"
-msgstr "Ordenar per &Mida"
+msgstr "Ordena per &mida"
 
 #: winefile.rc:57
 msgid "Sort by &Date"
-msgstr "Ordenar per &Data"
+msgstr "Ordena per &data"
 
 #: winefile.rc:59
 msgid "Filter by&..."
-msgstr "Filtrar per&..."
+msgstr "Filtra per&..."
 
 #: winefile.rc:66
 msgid "&Drive Bar"
-msgstr "Barra d'&Unitats"
+msgstr "&Barra d'unitats"
 
 #: winefile.rc:68
 msgid "F&ull Screen\tCtrl+Shift+S"
-msgstr "&Pantalla Completa\tCtrl+Shift+S"
+msgstr "&Pantalla completa\tCtrl+Shift+S"
 
 #: winefile.rc:74
 msgid "New &Window"
-msgstr "&Finestra Nova"
+msgstr "&Finestra nova"
 
 #: winefile.rc:75
 msgid "Cascading\tCtrl+F5"
@@ -14093,7 +13961,7 @@ msgstr "Cascada\tCtrl+F5"
 
 #: winefile.rc:77
 msgid "Tile &Vertically\tCtrl+F4"
-msgstr "Mosaic &Vertical\tCtrl+F4"
+msgstr "Mosaic &vertical\tCtrl+F4"
 
 #: winefile.rc:84
 msgid "&About Wine File Manager"
@@ -14105,7 +13973,7 @@ msgstr "Selecciona destinació"
 
 #: winefile.rc:138
 msgid "By File Type"
-msgstr "Per Tipus de Fitxer"
+msgstr "Per tipus de fitxer"
 
 #: winefile.rc:143
 msgid "File type"
@@ -14129,23 +13997,23 @@ msgstr "&Altres fitxers"
 
 #: winefile.rc:152
 msgid "Show Hidden/&System Files"
-msgstr "Mostra Fitxers Amagats y de Sistema"
+msgstr "Mostra els fitxers amagats i del sistema"
 
 #: winefile.rc:163
 msgid "&File Name:"
-msgstr "Nom de &Fitxer:"
+msgstr "Nom de &fitxer:"
 
 #: winefile.rc:165
 msgid "Full &Path:"
-msgstr "&Ruta Completa:"
+msgstr "&Camí complet:"
 
 #: winefile.rc:167
 msgid "Last Change:"
-msgstr "Últim Canvi:"
+msgstr "Últim canvi:"
 
 #: winefile.rc:171
 msgid "Cop&yright:"
-msgstr "&Drets d'Autor:"
+msgstr "&Drets d'autor:"
 
 #: winefile.rc:173
 msgid "Size:"
@@ -14174,15 +14042,15 @@ msgstr "Informació de versió"
 #: winefile.rc:197
 msgctxt "accelerator Fullscreen"
 msgid "S"
-msgstr ""
+msgstr "S"
 
 #: winefile.rc:90
 msgid "Applying font settings"
-msgstr "Aplicant ajustaments de lletra"
+msgstr "S'està aplicant la configuració de lletra"
 
 #: winefile.rc:91
 msgid "Error while selecting new font."
-msgstr "Error al seleccionar el nou tipus de lletra."
+msgstr "Hi ha hagut un error al seleccionar el tipus de lletra nou."
 
 #: winefile.rc:96
 msgid "Wine File Manager"
@@ -14190,15 +14058,15 @@ msgstr "Gestor de Fitxers del Wine"
 
 #: winefile.rc:98
 msgid "root fs"
-msgstr ""
+msgstr "fs d'arrel"
 
 #: winefile.rc:99
 msgid "unixfs"
-msgstr ""
+msgstr "fs d'unix"
 
 #: winefile.rc:101
 msgid "Shell"
-msgstr ""
+msgstr "Consola"
 
 #: winefile.rc:102 winhlp32.rc:110 winhlp32.rc:85
 msgid "Not yet implemented"
@@ -14206,19 +14074,19 @@ msgstr "Encara no implementat"
 
 #: winefile.rc:109
 msgid "Creation date"
-msgstr ""
+msgstr "Data de creació"
 
 #: winefile.rc:110
 msgid "Access date"
-msgstr ""
+msgstr "Data d'accés"
 
 #: winefile.rc:111
 msgid "Modification date"
-msgstr ""
+msgstr "Data de modificació"
 
 #: winefile.rc:112
 msgid "Index/Inode"
-msgstr "Índex/Inode"
+msgstr "Índex/inode"
 
 #: winefile.rc:117
 msgid "%1 of %2 free"
@@ -14249,7 +14117,7 @@ msgstr "&Nou\tF2"
 
 #: winemine.rc:40
 msgid "Question &Marks"
-msgstr "Signes d'&Interrogació"
+msgstr "&Signes d'interrogació"
 
 #: winemine.rc:42
 msgid "&Beginner"
@@ -14265,11 +14133,11 @@ msgstr "&Expert"
 
 #: winemine.rc:45
 msgid "&Custom..."
-msgstr "&Costum..."
+msgstr "&Personalitzat..."
 
 #: winemine.rc:47
 msgid "&Fastest Times"
-msgstr "&Millors Temps"
+msgstr "&Millors temps"
 
 #: winemine.rc:52
 msgid "&About WineMine"
@@ -14277,7 +14145,7 @@ msgstr "&Quant al WineMine"
 
 #: winemine.rc:59
 msgid "Fastest Times"
-msgstr "Millors Temps"
+msgstr "Millors temps"
 
 #: winemine.rc:61
 msgid "Fastest times"
@@ -14305,7 +14173,7 @@ msgstr "Si us plau, introduïu el vostre nom"
 
 #: winemine.rc:87
 msgid "Custom Game"
-msgstr "Joc Costum"
+msgstr "Joc personalitzat"
 
 #: winemine.rc:89
 msgid "Rows"
@@ -14317,11 +14185,11 @@ msgstr "Columnes"
 
 #: winemine.rc:91
 msgid "Mines"
-msgstr ""
+msgstr "Mines"
 
 #: winemine.rc:30
 msgid "WineMine"
-msgstr ""
+msgstr "WineMine"
 
 #: winemine.rc:31
 msgid "Nobody"
@@ -14333,7 +14201,7 @@ msgstr "© 2000 Joshua Thielen"
 
 #: winhlp32.rc:35
 msgid "Printer &setup..."
-msgstr "Configuració d'i&mpressora..."
+msgstr "&Configuració d'impressora..."
 
 #: winhlp32.rc:42
 msgid "&Annotate..."
@@ -14349,11 +14217,11 @@ msgstr "&Defineix..."
 
 #: winhlp32.rc:49 winhlp32.rc:70
 msgid "Fonts"
-msgstr "Fonts"
+msgstr "Lletra"
 
 #: winhlp32.rc:51 winhlp32.rc:72
 msgid "Small"
-msgstr "Petit"
+msgstr "Petita"
 
 #: winhlp32.rc:52 winhlp32.rc:73
 msgid "Normal"
@@ -14369,7 +14237,7 @@ msgstr "&Ajuda sobre l'ajuda\tF1"
 
 #: winhlp32.rc:58
 msgid "Always on &top"
-msgstr "Sempre amun&t"
+msgstr "&Sempre amunt"
 
 #: winhlp32.rc:59
 msgid "&About Wine Help"
@@ -14397,7 +14265,7 @@ msgstr "Ajuda del Wine"
 
 #: winhlp32.rc:86
 msgid "Error while reading the help file `%s'"
-msgstr "Error al llegir el fitxer d'ajuda `%s'"
+msgstr "Error en llegir el fitxer d'ajuda `%s'"
 
 #: winhlp32.rc:88
 msgid "Summary"
@@ -14405,7 +14273,7 @@ msgstr "Resum"
 
 #: winhlp32.rc:87
 msgid "&Index"
-msgstr "&Índex"
+msgstr "Í&ndex"
 
 #: winhlp32.rc:91
 msgid "Help files (*.hlp)"
@@ -14417,29 +14285,23 @@ msgstr "No es pot trobar '%s'. Voleu localitzar aquest fitxer vós mateix?"
 
 #: winhlp32.rc:93
 msgid "Cannot find a richedit implementation... Aborting"
-msgstr "No es pot trobar una implementació de richedit...Avortant"
+msgstr "No es pot trobar una implementació de richedit... S'està avortant"
 
 #: winhlp32.rc:94
 msgid "Help topics: "
 msgstr "Temes d'ajuda: "
 
 #: wmic.rc:28
-#, fuzzy
-#| msgid "Error: Invalid command line parameters\n"
 msgid "Error: Command line not supported\n"
-msgstr "Error: Paràmetres de línia d'ordres no vàlids\n"
+msgstr "Error: Línia d'ordres no compatible\n"
 
 #: wmic.rc:29
-#, fuzzy
-#| msgid "Property set not found.\n"
 msgid "Error: Alias not found\n"
-msgstr "Conjunt de propietats no trobat.\n"
+msgstr "Error: Àlies no trobat\n"
 
 #: wmic.rc:30
-#, fuzzy
-#| msgid "Error: Invalid key name\n"
 msgid "Error: Invalid query\n"
-msgstr "Error: Nom de clau invàlid\n"
+msgstr "Error: Cerca invàlida\n"
 
 #: wordpad.rc:31
 msgid "&New...\tCtrl+N"
@@ -14447,7 +14309,7 @@ msgstr "&Nou...\tCtrl+N"
 
 #: wordpad.rc:45
 msgid "R&edo\tCtrl+Y"
-msgstr "R&efés\tCtrl+Y"
+msgstr "&Refés\tCtrl+Y"
 
 #: wordpad.rc:50
 msgid "&Clear\tDel"
@@ -14455,15 +14317,16 @@ msgstr "Es&borra\tSupr"
 
 #: wordpad.rc:51
 msgid "&Select all\tCtrl+A"
-msgstr "&Selecciona tot\tCtrl+A"
+msgstr "&Selecciona-ho tot\tCtrl+A"
 
+# Not a literal translation, but matches Windows
 #: wordpad.rc:54
 msgid "Find &next\tF3"
-msgstr "Cerca &següent\tF3"
+msgstr "&Següent\tF3"
 
 #: wordpad.rc:57
 msgid "Read-&only"
-msgstr "N&omés lectura"
+msgstr "&Només lectura"
 
 #: wordpad.rc:58
 msgid "&Modified"
@@ -14483,11 +14346,11 @@ msgstr "Format de &caràcters"
 
 #: wordpad.rc:64
 msgid "&Def. char format"
-msgstr "Format de caràcters &predeterminat"
+msgstr "Format de caràcters per &defecte"
 
 #: wordpad.rc:65
 msgid "Paragrap&h format"
-msgstr "Format de paràgra&f"
+msgstr "Format de &paràgra&f"
 
 #: wordpad.rc:66
 msgid "&Get text"
@@ -14495,7 +14358,7 @@ msgstr "&Obté text"
 
 #: wordpad.rc:72 wordpad.rc:265
 msgid "&Format Bar"
-msgstr "Barra de &Format"
+msgstr "Barra de &format"
 
 #: wordpad.rc:73 wordpad.rc:266
 msgid "&Ruler"
@@ -14511,19 +14374,19 @@ msgstr "&Data i hora..."
 
 #: wordpad.rc:82
 msgid "F&ormat"
-msgstr "F&ormat"
+msgstr "&Format"
 
 #: wordpad.rc:85 wordpad.rc:108
 msgid "&Bullet points"
-msgstr "P&ics"
+msgstr "&Pics"
 
 #: wordpad.rc:86 wordpad.rc:109
 msgid "&Paragraph..."
-msgstr "P&aràgraf..."
+msgstr "&Paràgraf..."
 
 #: wordpad.rc:87
 msgid "&Tabs..."
-msgstr "Ta&buladors..."
+msgstr "&Tabuladors..."
 
 #: wordpad.rc:88
 msgid "Backgroun&d"
@@ -14555,7 +14418,7 @@ msgstr "Formats disponibles"
 
 #: wordpad.rc:216
 msgid "New document type"
-msgstr "Nou tipus de document"
+msgstr "Tipus de document nou"
 
 #: wordpad.rc:224
 msgid "Paragraph format"
@@ -14591,7 +14454,7 @@ msgstr "Aturades de tabulador"
 
 #: wordpad.rc:251
 msgid "Remove al&l"
-msgstr "&Treu tots"
+msgstr "&Elimina tots"
 
 #: wordpad.rc:259
 msgid "Line wrapping"
@@ -14603,11 +14466,11 @@ msgstr "&Cap ajust de línia"
 
 #: wordpad.rc:261
 msgid "Wrap text by the &window border"
-msgstr "Ajusta text per la vora de la &ventana"
+msgstr "Ajusta el text pela vora de la &ventana"
 
 #: wordpad.rc:262
 msgid "Wrap text by the &margin"
-msgstr "Ajusta text pel &marge"
+msgstr "Ajusta el text pel &marge"
 
 #: wordpad.rc:263
 msgid "Toolbars"
@@ -14616,17 +14479,17 @@ msgstr "Barres d'eines"
 #: wordpad.rc:276
 msgctxt "accelerator Align Left"
 msgid "L"
-msgstr ""
+msgstr "L"
 
 #: wordpad.rc:277
 msgctxt "accelerator Align Center"
 msgid "E"
-msgstr ""
+msgstr "E"
 
 #: wordpad.rc:278
 msgctxt "accelerator Align Right"
 msgid "R"
-msgstr ""
+msgstr "R"
 
 #: wordpad.rc:285
 msgctxt "accelerator Redo"
@@ -14636,17 +14499,17 @@ msgstr "Y"
 #: wordpad.rc:286
 msgctxt "accelerator Bold"
 msgid "B"
-msgstr ""
+msgstr "B"
 
 #: wordpad.rc:287
 msgctxt "accelerator Italic"
 msgid "I"
-msgstr ""
+msgstr "I"
 
 #: wordpad.rc:288
 msgctxt "accelerator Underline"
 msgid "U"
-msgstr ""
+msgstr "U"
 
 #: wordpad.rc:139
 msgid "All documents (*.*)"
@@ -14658,7 +14521,7 @@ msgstr "Documents de text (*.txt)"
 
 #: wordpad.rc:141
 msgid "Unicode text document (*.txt)"
-msgstr "Documents de text Unicode (*.txt)"
+msgstr "Documents de text d'Unicode (*.txt)"
 
 #: wordpad.rc:142
 msgid "Rich text format (*.rtf)"
@@ -14674,7 +14537,7 @@ msgstr "Document de text"
 
 #: wordpad.rc:145
 msgid "Unicode text document"
-msgstr "Document de text Unicode"
+msgstr "Document de text d'Unicode"
 
 #: wordpad.rc:146
 msgid "Printer files (*.prn)"
@@ -14692,10 +14555,12 @@ msgstr "Text"
 msgid "Rich text"
 msgstr "Text enriquit"
 
+# The unabbreviated text doesn't fit in Wine's implementation
 #: wordpad.rc:166
 msgid "Next page"
 msgstr "Pàg. següent"
 
+# The unabbreviated text doesn't fit in Wine's implementation
 #: wordpad.rc:167
 msgid "Previous page"
 msgstr "Pàg. anterior"
@@ -14727,12 +14592,12 @@ msgstr "Pàgines"
 #: wordpad.rc:175
 msgctxt "unit: centimeter"
 msgid "cm"
-msgstr ""
+msgstr "cm"
 
 #: wordpad.rc:176
 msgctxt "unit: inch"
 msgid "in"
-msgstr "polzades"
+msgstr "in"
 
 #: wordpad.rc:177
 msgid "inch"
@@ -14749,7 +14614,7 @@ msgstr "Document"
 
 #: wordpad.rc:184
 msgid "Save changes to '%s'?"
-msgstr "Desar els canvis al '%s'?"
+msgstr "Voleu desar els canvis de '%s'?"
 
 #: wordpad.rc:185
 msgid "Finished searching the document."
@@ -14764,12 +14629,12 @@ msgid ""
 "You have chosen to save in plain text format, which will cause all "
 "formatting to be lost. Are you sure that you wish to do this?"
 msgstr ""
-"Heu triat desar en format de text pla, el que farà que tot el format es "
-"perdi. Esteu segur que voleu fer això?"
+"Heu triat desar en format de text pla, que farà que tot el format es perdi. "
+"Esteu segur que voleu fer això?"
 
 #: wordpad.rc:190
 msgid "Invalid number format."
-msgstr "Format de nombre invàlid."
+msgstr "El format de nombre és invàlid."
 
 #: wordpad.rc:191
 msgid "OLE storage documents are not supported."
@@ -14781,7 +14646,7 @@ msgstr "No s'ha pogut desar el fitxer."
 
 #: wordpad.rc:193
 msgid "You do not have access to save the file."
-msgstr "No teníeu accés per desar el fitxer."
+msgstr "No teníeu accés per a desar el fitxer."
 
 #: wordpad.rc:194
 msgid "Could not open the file."
@@ -14789,11 +14654,11 @@ msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer."
 
 #: wordpad.rc:195
 msgid "You do not have access to open the file."
-msgstr "No teníeu accés per obrir el fitxer."
+msgstr "No teníeu accés per a obrir el fitxer."
 
 #: wordpad.rc:196
 msgid "Printing not implemented."
-msgstr "Impressió no implementada."
+msgstr "No s'ha implementat la impressió."
 
 #: wordpad.rc:197
 msgid "Cannot add more than 32 tab stops."
@@ -14801,19 +14666,19 @@ msgstr "No es pot afegir més de 32 aturades de tabulador."
 
 #: write.rc:30
 msgid "Starting Wordpad failed"
-msgstr "El inici de Wordpad ha fallat"
+msgstr "L'inici del Wordpad ha fallat"
 
 #: xcopy.rc:30
 msgid "Invalid number of parameters - Use xcopy /? for help\n"
-msgstr "Nombre de paràmetres invàlid - Useu xcopy /? per ajuda\n"
+msgstr "Nombre de paràmetres invàlid - Utilitzeu xcopy /? per ajuda\n"
 
 #: xcopy.rc:31
 msgid "Invalid parameter '%1' - Use xcopy /? for help\n"
-msgstr "Paràmetre invàlida '%1' - Useu xcopy /? per ajuda\n"
+msgstr "Paràmetre invàlid '%1' - Utilitzeu xcopy /? per ajuda\n"
 
 #: xcopy.rc:32
 msgid "Press <Enter> to begin copying\n"
-msgstr "Premeu <Enter> per començar a copiar\n"
+msgstr "Premeu <Retorn> per a començar a copiar\n"
 
 #: xcopy.rc:33
 msgid "%1!d! file(s) would be copied\n"
@@ -14839,7 +14704,7 @@ msgstr "%1? (Sí|No)\n"
 
 #: xcopy.rc:39
 msgid "Overwrite %1? (Yes|No|All)\n"
-msgstr "Sobreescriure %1? (Sí|No|Tots)\n"
+msgstr "Voleu sobreescriure %1? (Sí|No|Tots)\n"
 
 #: xcopy.rc:40
 msgid "Copying of '%1' to '%2' failed with r/c %3!d!\n"
@@ -14897,33 +14762,33 @@ msgstr ""
 "XCOPY - Copia fitxers o arbres de directori a una destinació.\n"
 "\n"
 "Sintaxi:\n"
-"XCOPY font [destinació] [/I] [/S] [/Q] [/F] [/L] [/W] [/T] [/N] [/U]\n"
-"\t   [/R] [/H] [/C] [/P] [/A] [/M] [/E] [/D] [/Y] [/-Y]\n"
+"XCOPY origen [destinació] [/I] [/S] [/Q] [/F] [/L] [/W] [/T] [/N] [/U] [/R]\n"
+"\t   [/H] [/C] [/P] [/A] [/M] [/E] [/D] [/Y] [/-Y]\n"
 "\n"
 "On:\n"
 "\n"
-"[/I] Suposar el directori si la destinació no existeix i copiant dos o més\n"
-"\tfitxers.\n"
-"[/S] Copiar els directoris i subdirectoris.\n"
-"[/E] Copiar els directoris i subdirectoris, incloent els buits.\n"
-"[/Q] No mostrar els noms durant la còpia, és dir, silenci.\n"
-"[/F] Mostrar els noms de font i destinació complets durant la còpia.\n"
-"[/L] Simular l'operació, mostrant els noms que es copiarien.\n"
-"[/W] Preguntar abans de començar l'operació de còpia.\n"
-"[/T] Crear una estructura de directoris buits però no copiar els fitxers.\n"
-"[/Y] Reprimir el preguntar al sobreescriure els fitxers.\n"
-"[/-Y] Habilitar el preguntar al sobreescriure els fitxers.\n"
-"[/P] Preguntar sobre cada fitxer font abans de copiar.\n"
-"[/N] Copiar usant els noms curts.\n"
-"[/U] Copiar només els arxius que ja existeixen en la destinació.\n"
-"[/R] Sobreescriure qualsevol fitxer de només lectura.\n"
-"[/H] Incloure els fitxers amagats i els fitxers de sistema en la còpia.\n"
+"[/I] Presumeix directori si la destinació no existeix i s'estan copiant\n"
+"\tdos o més fitxers.\n"
+"[/S] Copia els directoris i subdirectoris.\n"
+"[/E] Copia els directoris i subdirectoris, incloent els buits.\n"
+"[/Q] No mostris els noms durant la còpia, és a dir, sigues silent.\n"
+"[/F] Mostra els noms complets de la font i el destinatari durant la còpia.\n"
+"[/L] Simula l'operació, mostrant els noms que es copiarien.\n"
+"[/W] Pregunta abans de començar l'operació de còpia.\n"
+"[/T] Crea una estructura de directoris buits però no copiïs els fitxers.\n"
+"[/Y] Reprimeix el preguntar al sobreescriure els fitxers.\n"
+"[/-Y] Habilita el preguntar al sobreescriure els fitxers.\n"
+"[/P] Pregunta sobre cada fitxer font abans de copiar.\n"
+"[/N] Copia utilitzant els noms curts.\n"
+"[/U] Copia només els fitxers que ja existeixin a la destinació.\n"
+"[/R] Sobreescriu qualsevol fitxer de només lectura.\n"
+"[/H] Inclou els fitxers amagats i els fitxers de sistema en la còpia.\n"
 "[/C] Continuar inclús si es produeix un error durant la còpia.\n"
 "[/A] Només copiar els fitxers amb l'atribut d'arxiu establert.\n"
-"[/M] Només copiar els fitxers amb l'atribut d'arxiu establert, treure el\n"
+"[/M] Només copiar els fitxers amb l'atribut d'arxiu establert, elimina el\n"
 "\tatribut d'arxiu.\n"
 "[/D | /D:m-d-y] Copiar els fitxers nous o els modificats després de la data\n"
-"\t\tsubministrada.\n"
-"\t\tSi no es proporciona cap data, només es copia si la destinació\n"
-"\t\tés més vell que el font.\n"
+"\t\tproveïda.\n"
+"\t\tSi no es proveeix cap data, només es copia si la destinació és més\n"
+"\t\tvella que l'origen.\n"
 "\n"
-- 
2.3.5
More information about the wine-patches mailing list